ponedeljak, januar 22, 2018

 Casni Krst

 

Akatist Časnom i Životvornom Krstu Hristovom 

praznuje se 05.(18.) januara – Krstovdan, 07. (20.) maja – Pojava Časnog Krsta u Jerusalimu

i 14. (27.) septembra – Vozviždenje Časnog Krsta - Krstovdan

 

Kondak 1.

Hristoimeni ljudi, dođite da sastavimo hvalu Časnom Krstu, na kome je Car Slave svojevoljno raširio ruke i uveo nas na prvo blaženstvo iz koga smo ispali đavolskom prevarom. A Ti, o presveti Krste, imajući u sebi svojstvenu silu raspetoga Hrista, spasavaj i čuvaj od sviju beda one, koji Ti s ljubavluu kliču:

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Ikos 1.

Anđelski likovi, Božije sluge, opkolivši Krst, proslavljaju voljno stradanje Hrista Životodavca, a mi, izbavljajući se od smrti Njegovim stradanjem, podražavamo gornjim Silama i radosno kličemo:

Raduj se, Krste, jer na Tebi Hristos, Bog naš, svojevoljno raširi ruke Svoje i izvrši naše spasenje!

Raduj se, jer raspetim na Tebi Hristom uništi prestup Adama i Eve, koji behu pružili ruke prema zabranjenom drvetu!

Raduj se, jer se izdizanjem na Tebi Zakonodavca kao prestupnika, uništi stara kletva bačena na nas!

Raduj se, jer se strahovitim tajanstvenim događajem na Tebi, rod čovečanski oslobodi od bezdana smrti!

Raduj se, jer se pomoću Stradalnog na Tebi, skruši smrtna žalost!

Raduj se, jer se zbog toga Stradalac - Bog primiri sa ljudima!

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Kondak 2.

Gospode, videvši pale ljude, Ti si se očovečio, krst i smrt si voljno u telu pretrpeo za rod naš. Izbavi nas od večne smrti, jer ispovedamo Tebe Sina Božijeg i pevamo Ti: Aliluja!

 

Ikos 2.

Hriste, razum čovečiji iznemože u postignuću velike tajne Tvoga vaploćenja, i za nas voljnog stradanja. Ti si, Bože bezstradalni, kao čovek pretrpeo krsno stradanje i ovo oružije smrti Tvoje učinio izvorom života i spasenja sviju, koji u Tebe dragovoljno veruju i hvalebno pevaju:

Raduj se, Krste, na kome se svrši tajna predodređena od vekova!

Raduj se, jer se na Tebi izvrši naše iskupljenje mnogoobrazno, u licu i senci predjavljeno!

Raduj se, jer umrli na Tebi Životodavac, krv i vodu prosu, čime se smivaju gresi naši!

Raduj se, jer se kapljama najsvetije krvi Njegove, očišćuju grešne kraste duše naše!

Raduj se, Krste, kao životno drvo koje je usred Raja Božjeg, za kojim hrišćani žude!

Raduj se, jer nas hraniš plodovima umne besmrtnosti i bodriš našu malodušnost nadom života večnog!

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Kondak 3.

Hriste, Tvoj Krst je u suštini drvo, ali odenuto božanstvenom silom i svetu čulno javljeno, koje čini čudnim spasenje nas, koji se trudimo da Ti pevamo: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući pred očima našim Krst presveti, svetiteljskim poklonjenjem poštujemo ga, radi raspetoga na njemu Hrista Spasitelja, i ljubeći ga, kličemo:

Raduj se, Krste, proslavljeni poslušnošću i stradanjem Hristovim!

Raduj se, uveličani uzdizanjem na Tebi Sina Božijeg, Koji podiže sav svet od pada Adamovog!

Raduj se, jer se od tajanstvenog događaja na Tebi, zemlja užasnu i ustrepta da bi progutala zakonoprestupnike!

Raduj se, jer se zbog zaklanog na Tebi Jagnjeta Božjeg, zavesa na hramu razdeli i žrtva pijačna uništi!

Raduj se, jer raspadnutim pod Tobom kamenjem, kamenosrdni rodovi jevrejski otpadoše od Boga i lišiše se blagodati savršenstva i Carstva!

Raduj se, jer pomračenjem sunca za vreme stradanja Hristovog, prođe noć mnogoboštva i narodima zasija svetlost vere!

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Kondak 4.

Dišući zlobom i pokrenuti zavišću, prvosveštenici judejski sakriše u zemlju krst Tvoj, Hriste Bože, da ne bude obličenje njihovog bezumlja, ali On, kao riznica skupocena iz zemaljskih nedara zasija, pronađen trudom blagočestive Jelene i javi se svetu na radost svima vernima, s bogolepnom pesmom: Aliluja!

 

Ikos 4.

Videći onda pronalazak Časnog Krsta, hrišćani proslavljahu na njemu raspetog Hrista Boga, vičući: Gospodi pomiluj! I mi sada podražavajući njima, proslavljamo Krst Tvoj Sveti ovim hvalama:

Raduj se, Krste sakriveni u zemlju, jer si osvetio prirodu zemaljsku oskrnavljenu grehovima našim!

Raduj se, jer si javljanjem Tvojim iz nedara zemaljskih, posramio hulitelje vaploćenja i rođenja Hristova!

Raduj se, jer telom Postradali na Tebi, dobi svaku vlast na Nebu i na zemlji da sve i sva Bogu privede!

Raduj se, jer Umrli na Tebi kao čovek, silom Božanstva Svoga sruši reze adske i otuda izvede duše pravednika!

Raduj se, Krste, jer razbojnik blagorazumni, raspet s Hristom, Koga je za Gospoda priznao, pomoću Tebe, kao lestvicama iziđe na Nebo!

Raduj se, jer presecanjem stradanja onih koji sa Hristom behu raspeti, uzvodiš ih sve u Carstvo Nebesko!

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Kondak 5.

Gospode, kao Mojsiju, Prorocima uvek si oblik Krsta Tvoga javljao, pobeđujući neprijatelje Tvoje, a sad imajući Tvoj Krst, mi molimo pomoć: Ukrepi Crkvu Tvoju i daj blagovernim carevima pravoslavnim, kao Konstantinu, pobedu nad neprijateljima, da bi se razbegli svi neprijatelji Tvoji, koji Ti ne pevaju: Aliluja!

 

Ikos 5.

Hriste, izobraziv moć Časnog Krsta, Mojsije je pobedio neprijatelja Amalika u pustinji Sinajskoj; ljudi ojačavahu kada šireći ruke činjaše znak krsta, a sada se kod nas ispuni događaj: danas se Krst uzdiže i demoni beže; danas se sva tvar od ambisa oslobodi, jer nam svi darovi zasijaše Krsta radi, kome radujući se pevamo:

Raduj se, Krste, strašno oružije Hristovo od koga demoni strepe!

Raduj se, jer silom raspetoga Hrista na Tebi besovski pukovi daleko se progone!

Raduj se, jer se Božanskom blagodaću koja u Tebi dejstvuje daju pobede nad nepravoslavnim vojskama!

Raduj se, jer se zbog Tebe ratovi nevernih pod noge pravovernih careva pokoravaju!

Raduj se, jer od Tebe - izvora rajskog, proizviru sva blaga!

Raduj se, jer nam od Tebe, kao visokorasnog i mnogoplodovitog drveta, rađaju plodovi života i spasenja zbog Hristova stradanja na Tebi!

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Kondak 6.

Životvorno Krsno drvo javi se uvek kao propovednik sile i Božanstva Hristova, kada je doticajem svojim mrtvoga vaskrslo i u život ga uvelo, što videći mnogi od judeja i naroda, poznadoše veliku tajnu blagočešća, jer se radi čovečijeg spasenja Bog u telu javio i krsno stradanje pretrpeo da spase one koji Mu pevaju: Aliluja!

 

Ikos 6.

Kao preveliko rajsko drvo, uzdiže se na Golgoti Časni Krst Hrista, odakle posla po svoj vaseljeni umne propovednike blagodati i sile Raspetoga na njemu. Pod njegovom senkom nađoše hlad oni, koji su opaljeni znojem časti i koji hoće blagočesno da žive u Isusu Hristu. I mi učesnici njegove blagodati, veselo mu kličemo:

Raduj se, Sveti Krste, preobražen u Drvo života, koje je zasađeno u Edemu radi Adama!

Raduj se, jer se na Tebi rukama raširen javio svetu novi Adam!

Raduj se, jer pod sen Tvoje blagodatne zaštite svi verni pribegavaju!

Raduj se, jer milosrđem Onoga Koji nam je dao Tebe, grešnici se kaju i izbegavaju oganj pakla!

Raduj se, Krste, uteho naša u žalosti i u nevolji!

Raduj se, oživljavajuća Uteho i Pomoći iznemoglim u borbi naklonjenim strastima sveta i đavola!

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Kondak 7.

Gospode, hteo si da objaviš rodu čovečanskom neispitanu pučinu blagosti i milosrđa Tvoga, darovao si nam Krst Tvoj - čvrstog čuvara i progonitelja demona; s njime i mi svi, koji u Tebe verujemo, proslavljamo veličinu stradanja Tvoga, pevajući Ti blagodarno: Aliluja!

 

Ikos 7.

Gospode, divna si dela javio Krstom Tvojim Časnim. Tobom pak raspetim na krstu sva tvar se izmeni: sunce sakri zrake svoje, temelji zemaljski poljuljaše se, ad se sruši državom vlasti Tvoje i izdade osuđenike, koje je od veka držao, zbog ovoga uvezujemo ga ovim pesničkim cvećem:

Raduj se, Krste, jer sva tvar sastradavaše Postradalom na Tebi, Tvorcu i Vladici!

Raduj se, jer Njegovu silu i Božanstvo posvedočiše sunce pomarčenjem i zemlja tresenjem!

Raduj se, jer Umrli na Tebi ne ostade među mrtvima, već razrušiv državu smrti vaskrse u treći dan!

Raduj se, jer preko Njega vaskrslog, od Apostola započeta propoved Jevanđeljska zađe u sve krajeve zemlje!

Raduj se, Krste, jer se Tobom uništi idolopoklonstvo naroda!

Raduj se, jer se radi Tebe prava vera u Jednoga Boga, u Trojici slavljena, utvrdi po svoj zemlji!

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Kondak 8.

Videvši Boga očovečenog i Koji na krstu beše raspet, mislima svojim udaljimo se od sujetnog sveta i um na Nebo prenesimo, jer zbog toga je Bog sišao na zemlju i uzišao na krst da preko njega, kao lestvicama uzvede na Nebo one, koji Mu pevaju: Aliluja!

 

Ikos 8.

Danas se vesele Adam i Eva videći pred sobom položen Krst, Kojim bi poražen protivnik, koji ih je davno u Raju, jedenjem zabranjenog ploda prevario i učinio svojim robovima. Tome i mi, radujući se s Prorocima za izbavljenje od ropstva našeg duševnog, sa strahopoštovanjem zapevajmo:

Raduj se, Krste, jer na Tebi Pastir Dobri dušu Svoju položi za ovce Svoje i siđe do ada, tražeći izgubljene!

Raduj se, jer On ne prezre delo ruku Svojih, Adama i Evu, već ih s drugim pravednicima ote iz ada, kao iz čeljusti jake zveri i u Raj ih useli!

Raduj se, jer plameno oružje daje leđa prikovanom Hristu i Heruvim, koji čuvaše Edem, odstupi od Drveta života!

Raduj se, jer smo sada krštenjem preporođeni u Hristu, postavši novi ljudi i slobodno se pričešćujemo rajskom hranom!

Raduj se, Krste, sasude sile Hristove, poslani od Siona, kojim pasemo na pašnjacima Jevanđeljskih učenja!

Raduj se, jer se Tobom čuvamo nepovređeni od vukova dušegubnih, kao ričućih lavova i onih koji žele da nas progutaju!

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Kondak 9.

Krste preblaženi, izbavi nas svakih beda i spletki vražijih, primivši blagodat i silu od prikovanog na Tebi Hrista, čije voljno i spasonosno stradanje za sav svet proslavljajući opevamo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Gospode, besedništvo svako zemaljsko nije dovoljno da proslavi Krst Tvoj, na kome si izvršio spasenje naše. S njim zajedno, ne znajući dostojno da ga pohvalimo, uzvikujemo ovako:

Raduj se, Krste, jer vazneseni na Tebi Spasitelj sveta, prizva mnoge ljude da Ga poznaju i dosad priziva!

Raduj se, jer Zasijalim na Tebi, kao na svetiljci - Svetlost Istine ozarava sve krajeve zemlje svetlošću bogopoznanja!

Raduj se, jer sav istok i zapad proslavljaju Postradalog na Tebi!

Raduj se, jer i Tebe kao podnožje Hristovo, uzvišujući proslavljaju svi verni!

Raduj se, jer od Tebe kao nepresušnog izvora, hristoimeni ljudi crpe obilje večnih blaga!

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Kondak 10.

Presveti Krste, budi pomoćnik nama koji želimo da se spasemo i pribegavamo pod Tvoju zaštitu, sačuvaj nas od svih zala silom na Tebi raspetoga Hrista, Kome kao Bogu i Izbavitelju našem blagodarstveno i hvalebno pevamo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Svečasni Krste, Ti si zid koji nas ograđuje od svakih beda i napasti, i stub čvrsti protivu neprijatelja, kome nevidivi borci ne smeju pristupiti, jer se boje da pogledaju na silu Tvoju; zato se u veri ograđujemo svetim Tvojim znamenjem i veselo pevamo:

Raduj se, Prečasni Krste Hristov, zaštitniče naš od zlih duhova!

Raduj se, jer nas čuvaš nepovređenim od raspaljenih strela njihovih!

Raduj se, jer od znamenja Tvoga, koje sa verom blagočesno činimo, sve sile adske isčezavaju kao dim od vetra!

Raduj se, jer se od Tebe topi sva moć njihova kao vosak od ognja!

Raduj se, Krste, jer sveti Mučenici, ograđujući se znamenjem Tvojim i prizivajući ime Hristovo, junački pretrpeše svakojake muke!

Raduj se, jer prepodobni Oci, pomoću Božanske sile, koja je urođena znamenju Tvome, pobediše besovska strahovanja i buđenje strasti!

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Kondak 11.

Svečasni Krste, prinosimo Ti sveumilnu pesmu i smireno molimo se na Tebi raspetome Hristu, Bogu našemu, Koji nam darova Tebe na radost i utehu u tuzi i žalosti, da nas stradanjem Svojim izbavi od stradanja duševnih i nauči, da mu blagodarno pevamo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Krste presveti, prosveti naša duševna čula svetlošću blagodati Božije koja je tajno s Tobom, da se ozareni njome i naučeni ne spotaknemo o kamen kakve sablazni, no da uzmognemo ići pravo putem zapovesti Božijih celoga života našeg, pevajući ovako:

Raduj se, Krste, svetilniče Božanske svetlosti!

Raduj se, Vesniče neprestanih čudesa Hristovih, i Propovedniče milosrđa prema rodu čovečanskom!

Raduj se, Krste, Obnovljenje roda ljudskog i pečate i potvrdo Novoga zaveta Hristova!

Raduj se, Proslavo vere pravoslavne i dobronadežna Kotvo nade naše!

Raduj se, Ukrase svetih hramova Hristovih i Ogrado blagočestivih domova!

Raduj se, Blagoslove polja i vrtova i Osvećenje sviju elemenata!

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Kondak 12.

Gospode, podaj nam Tvoju svemoćnu blagodat, da uzevši krst svoj sledujemo Tebi, Vladici našem, ne prikovani ekserima, kao Ti, no saraspinjući se s Tobom, trudom, uzdržanjem i smirenjem, - ne bi li tako bili učasnici stradanja Tvojih, od kojih izviru potoci života večnog, koji napajaju sve pravoverne, koji Ti blagočesno pevaju: Aliluja!

 

Ikos 12.

Svečasni Krste, pojući veličinu Tvoju, hvalimo Te svi kao pobedonosni sasud Cara Nebeskog i sveradosno znamenje našeg spasenja, pa Ti i pevamo:

Raduj se, Krste, Državo pravoslavnih careva - nerazrušiva Ogrado carstva njihovih!

Raduj se, Ukrase svetitelja i svih podvižnika vere, i blagočešća Silo i Potkrepljenje!

Raduj se, Krste, koji nas ograđuješ od kolevke do groba, na svim putevima života, i po smrti na vazdušnim mitarstvima štitiš od duhova zlobe!

Raduj se, Krste, jer si pojavom svojom na Nebu pretekao slavni Drugi dolazak Hristov!

Raduj se, jer će Te tada videti oni koji su Hrista razapeli i svi neverni, i zaridaće gorko; a koji ljube Gospoda, videće Te i vrlo će se obradovati!

Raduj se, Časni Krste, sveradosno znamenje našeg iskupljenja!

 

Kondak 13.

O, Prečasni i Životvorni Krste Gospodnji, Uteho pravoslavna, videći Te položena pred nama, uzvodimo se mislima k raspetom na Tebi Hristu, Kome se smireno molimo: da nas grešne pomiluje radi Tebe i udostoji nas rajskog naselja, da mu večno pevamo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

Slava Gospode, Krstu Tvome Časnome!

Neka vaskrsne Bog, i neka se razveju neprijatelji Njegovi, i neka beže od Lica Njegova oni koji ga mrze. Neka iščeznu kao što iščezava dim, kao što se topi vosak na domaku ognja; tako neka izginu đavoli pred licem onih koji ljube Boga i osenjuju se krsnim znakom, i koji radosno govore: Raduj se, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, koji progoniš đavole silom raspetog na tebi Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je sišao u pakao i satro silu đavolsku, i koji nam je darovao tebe, Krst Svoj Časni, za proganjanje svakog protivnika.

O, prečasni i životvorni Krste Gospodnji, pomaži mi uvek sa Svetom Vladarkom, Djevom Bogorodicom, i sa svima Svetima zanavek. Amin.

               

Tropar, glas 1.

Spasi Gospode narod Svoj i blagoslovi nasleđe Svoje, daruj pobedu svim Pravoslavnim Hrišćanima nad njihovim protivnicima, i sačuvaj Krstom Tvojim narod Tvoj.

 

Kondak, glas 4.

Uzneo si se na Krst Svojom voljom, istoimenome Tvome novom stanovništvu (Hrišćanima) milosti daruj, Hriste Bože. Razveseli silom Tvojom blagoverni i hristoljubivi rod naš, daruj mu pobedu nad neprijateljima, jer imamo Tvoje oružje u svetu, nepobedivu pobedu Krsta.

 

01. (14.) avgust - Iznošenje Časnog i Životvornog Krsta

 

Tropar Krstu, glas 1.

Spasi Gospode narod Svoj i blagoslovi nasleđe Svoje, daruj pobedu svim Pravoslavnim Hrišćanima nad njihovim protivnicima, i sačuvaj Krstom Tvojim narod Tvoj.

 

Kondak Krstu, glas 4.

Uzneo si se na Krst Svojom voljom, istoimenome Tvome novom narodu milosti daruj, Hriste Bože. Razveseli silom Tvojom blagoverni i hristoljubivi rod naš, daruj mu pobedu nad neprijateljima, jer imamo Tvoje oružje u svetu, nepobedivu pobedu Krsta.

 

07. (20.) maj - Pojava Časnog Krsta u Jerusalimu

 

Tropar Krstu, glas 8.

Lik Tvoga Krsta, koji si od svete gore do Golgote rasprostro, sada zasija jače od sunca. U njemu si pokazao Tvoju silu, Spasitelju, i njime si osnažio i verni narod Svoj: Njime i spasavaj grešne na Zemlji, molitvama presvete Bogorodice, Hriste Bože, i spasi nas.

Kondak Krstu, glas 4.

Otvorio si nebesa zaključana, presvetlom svetlošću na nebu, kojom je na Zemlji zasijao prečisti Krst: Zato svetlost njegovog dejstva primamo i ka nezalaznoj svetlosti se nastanjujemo, a u duhovnom ratu imamo njegovu pomoć, izvojevanu Tvojom pobedom na Krstu.

 

14. (27.) septembar - Vozdviženje Časnog Krsta - Krstovdan

 

Tropar, glas 1.

Spasi Gospode narod Svoj i blagoslovi nasleđe Svoje, daruj pobedu svim Pravoslavnim Hrišćanima nad njihovim protivnicima, i sačuvaj Krstom Tvojim narod Tvoj.

 

Kondak, glas 4.

Uzneo si se na Krst Svojom voljom, istoimenome Tvome novom narodu milosti daruj, Hriste Bože. Razveseli silom Tvojom blagoverni i hristoljubivi rod naš, daruj mu pobedu nad neprijateljima, jer imamo Tvoje oružje u svetu, nepobedivu pobedu Krsta.

 

Treća nedelja posta – Krstopoklona ( Poklonjenje Časnom Krstu)

 

Tropar, glas 1.

Spasi Gospode narod Svoj i blagoslovi nasleđe Svoje, daruj pobedu svim Pravoslavnim Hrišćanima nad njihovim protivnicima, i sačuvaj Krstom Tvojim narod Tvoj.

 

Kondak, glas 7.

Nekada je plameno oružje čuvalo vrata Raja, ali na njih naiđe preslavni savez, drvo krsno, žalac smrti i paklena pobeda bi prognana. Stao si pred sve koji su bili u Adu, Spasitelju moj, kličući: Uđite ponovo u Raj!