ponedeljak, januar 22, 2018

 protiv cedomorstva1

 

 Akatist protiv Čedomorstva

Pokajni akatist za žene koje su ubijale decu u utrobi svojoj

Kondak 1.

O, Jagnje Božije, Koje uzimaš na Sebe grehe sveta, usliši cviljenje moje i čuj o nevolji srca moga, uzmi moje teško grehovno breme, Ti Koji si poneo nemoći naše, primi one koji u pokajanju pritiču k Tebi, moleći se iz dubine duše uzvikujući:

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Ikos 1.

Bože i Gospode! Tvoja je tvorevina, no jao meni, u raju učinjeni Adamov greh u meni živi i u telu, i kao njegova sluškinja usrdno za njega uvek radim, sada Te pak molim:

Pomiluj me, Sazdatelju donje prirode!

Pomiluj me, Vladiko Nebeskih Sila!

Pomiluj me, Upravitelju telesne tvorevine!

Pomiluj me, Promislitelju o svima!

Pomiluj me, koja Ti suze svoje radi grehova svojih prinosim!

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Kondak 2.

Svemilostivi Vladiko, kako ću smeti, kao gnusna grešnica, pristupiti Tebi sa molitvom mojom, koja sam prestupila zapovest Tvoju, jer si mi Ti zapovedio preko Mojseja proroka Tvoga: Ne ubij! ja sam ubica, i jao, veoma svirepa po sto puta, menjajući narav, nisam dozvoljavala deci svojoj i da za kratko vreme vide svet, kasnije se jedem, ja prokleta, jer sam nemilosrdno lišila decu svoju ne toliko čuvstene, čak više i istinske Svetlosti, Gospoda našega Isusa Hrista, koja bi kroz Tajnu Krštenja bila ozarena; i radi vremenog telesnog spokoja sam izbegla više dece, još u utrobi svojoj sam ih pobila. A po tom se ja, pomračena ovima i mnogim bez broja grehovima, uzdam u milost dobrote Tvoje, i sa slobodom Ti kličem: Aliluja!

 

Ikos 2.

Reči koje Si izgovorio za vreme života Tvoga, od same mladosti moje, pa sve do ovog dana prezrela sam, Gospode, hodila sam po volji srca moga, sada Ti pak u pokajanju vapijem:

Svedobri Spase moj, pomiluj me, u bezakonjima začetu!

Pomiluj me, u gresima rođenu!

Pomiluj me, jer sam se lišila blagodati Tvoje!

Pomiluj me, jer nisam radila na spasenju svome!

Pomiluj me, jer sam u tuzi prebivala strasti!

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Kondak 3.

Dobro je i prekrasno kada braća žive zajedno, i jedan drugog voli, kao što si nam zapovedio, Spase naš. Oni koji se gneve na brata svog, kavgadžije su. Ja sam gnevom svojim prevazišla sve od početka rođene, jer sam ubica. Kako da se iskupim radi toga, u životu i vremenom življenju, ja prokleta, lišila sam života te koji su samo od Tebe dobili vreme za život, od Darodavca života dobili pravo na bitisanje, no ja sam ih u bezumnju mom nemilosrdno otimala još u utrobi mojoj, bez straha Božijeg suprostavljala sam se volji Tvojoj, i blagoslovenom Tvom daru rađanja dece. Ja sam svojevoljno otimala iz Tvojih Tvoračkih ruku nevinu decu moju i pred očima Tvojim nisam se stidela da ih ubijam. No sudbina je njihova u desnici Tvojoj, Gospode a greh je moj uvek predamnom. Jedino pred Tobom se kajem, i molim Te, Blagi, na put pokajanja upravi stope moje, da sa svim pokajanim grešnicima vapijem ti: Aliluja!

 

Ikos 3.

Jedini, kome je poznata ljudska nemoć i sva teška pregrešenja moja, ne pomeni grehove mladosti moj, i od tajnih mojih očisti me kada te prizivam:

Pomiluj me, veliku grešnicu!

Pomiluj me, zakona Božijeg prestupnicu!

Pomiluj me, zaveta Tvoga narušiteljku!

Pomiluj me, jer sam Tebi Vladici mome zlu platu darovala!

Pomiluj me, u pokajanju sam došla Tebi u jedanaesti čas!

Pomiluj me, prokletu detoubicu!

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Kondak 4.

Životodavče, Caru Nebeski, dođi useli se u mene, gresima oskvernjenu i očisti me od svake skverni, i spasi, Blagi, dušu moju, da Ti spasavajući se kličem: Aliluja!

 

Ikos 4.

Zabludeh, kao ovca ću propasti, uzmi me, služanku Tvoju, Bože moj, udaljivši se od zapovesti Tvojih u neprohodnu šumu strasi i svojevoljnosti, spasi me, svojevoljnim gresima opterećenu:

Pomiluj me, strastima pomračenu!

Pomiluj me, gordošću opsednutu!

Pomiluj me, u zavist odnetu!

Pomiluj me, nepravdom ispunjenu!

Pomiluj me, jer ne želiš smrti grešnika!

Pomiluj me, ravnodušnu ubicu!

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Kondak 5.

Tamo gde zaželiš, Svemogući Bože, tamo se i pobeđuju prirodne sile, pobedi u mom životu, grehovnu prirodu moju, i silu njenu, koja me vuče grehu, jer si Ti Tvorac svega i Sazdatelj prirode. Božanstvenom blagodaću Tvojom, duh prav obnovi u utrobi mojoj, i ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene, i uništi s pravom stavljen na dušu moju pečat detoubice, naložen pravosuđem Tvojim po šestoj zapovesti zakona Tvoga „ne ubij“ i ponovo ustanovi gresima prekinut Tvoj večni Zavet sa nama, Gospode, i povrati moje pređašnje vrline, koje je greh potisnuo, da slobodno vapijem Tebi: Aliluja!

 

Ikos 5.

Ko je toliko sagrešio kao ja, prokleta, koji greh nisam učinila, koje zlo nisam nastanila u duši mojoj, no sa pokajanjem u srcu i sa suzama Ti prilazim, Svedobri Gospode, kličući:

Pomiluj me, nevernu služanku Tvoju!

Pomiluj me, u gresima okamenjenu!

Pomiluj me, koja mrzim bližnjega!

Pomiluj me, jer ga vređam rečima i delima!

Pomiluj me, dušom i telom skvernu!

Pomiluj me, sažežene savesti!

Pomiluj me, detoubicu, Irodu sličnu!

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Kondak 6.

Lučami blagodati Tvoje, Gospode, Davaoče Svetlosti, prosveti odjejanje duše moje i spasi me da radujući se zavapim Tebi: Aliluja!

 

Ikos 6.

Veliko je mnoštvo mojih sagrešenja, Hriste, i kao noć mračan je sav život moj, no ne očajavam radi milosti Tvoje, Spase moj, vapijem Ti kao David:

Pomiluj me, u lenjosti sav život živim!

Pomiluj me, a molitve za grehe ne vršim!

Pomiluj me, neblagodarnu za Tvoje dobro vođenje pokajanju!

Pomiluj me, jer zakon Tvoj ne poštujem i zapovesti Tvoje sačuvavala nisam!

Pomiluj me, jer sam svet i sve svetsko zavolela!

Pomiluj me, jer u svetskoj sujeti prolaze dani veka moga!

Pomiluj me jer sam se zakonima svetskim povinovala i gnušala se blagoslovenog Tobom rađanja dece, učinivši deteubistvo!

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Kondak 7.

Na nebo podižem oči moje k Tebi, Slovo Božije, no smrtna priroda moja me vuče dole, Spase moj. O, Sazdatelju neba i zemlje i svega, što je na njima! Uputi me ka gornjem da o njemu mislim i tvorim, da Ti svagda pobedno, srcem i ustima kličem: Aliluja!

 

Ikos 7.

Imam lukavo oko ispunjeno svakom nečistotom, prelešću ovog sveta potpuno je prelešćeno, zbog toga Te molim, Sveblagi, otvori oči moje da ne gledaju sujetu, da Ti molebno kliču:

Pomiluj me, osećam žeđ da Ti verno poslužim!

Pomiluj me, želim Ti se pokloniti u duhu i istini!

Pomiluj me, i primi suze pokajanja moga kao žrtvu za grehe moje Tebi prinesenu; oproštaj za ubistvo dece moje od tebe molim!

Pomiluj me, izbavljenje od strasti mojih od tebe očekujem!

Pomiluj me, jer neutešno plačem radi teških i smrtnih sagrešenja mojih!

Pomiluj me, ubicu koja se povinuje sudu Božanskom i ljudskom!

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Kondak 8.

Poštedi me, Gospode, Spase moj, Koji si došao u svet da grešnike spaseš, ja sam od svih gnusnija, no molim Te, Svemilostivi Bože moj, prikloni se na milost radi dobrote Tvoje, usliši srdačne uzdahe moje, primi istočnike suza mojih, tople duševne molitve, Spase moj, da ti kličem: Aliluja!

 

Ikos 8.

Razbojničke zle pomisli napadoše na mene, savest mi je zaspala, jao meni, svetle odežde dane mi pri krštelju mome, lišila sam se radi gnusnih dela mojih, odbačena sam jer sam čedomorstvo učinila, naga u vrlina do sada prebivam, zbog toga veoma se trudim da podignem oči moje gore, oborene dole radi mnoštva nemilsrdih dela učinjenih pred Tobom, Gospode, i tako Ti vapijem:

Pomiluj me, smrtni greh sam učinila!

Pomiluj me, jer sam do sad u gresima bila!

Pomiluj me, jer sam svake gadosti prepunjena!

Pomiluj me, jer sam u protiv prirodne poroke zapletena!

Pomiluj me, jer čistotu devstva svoga nisam sačuvala!

Pomiluj me, jer sam se blagočestivog materinstva lišila!

Pomiluj me, jer sam iz utrobe svoje pre vremena dete svoje izbacila!

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Kondak 9.

Daruj mi potoke suza mojih, Bože moj, da plačem radi grehova mojih, i tako, radujući se vapijem: Aliluja!

 

Ikos 9.

Telo sam moje oskvrenila tajnim gnusobama i dušu moju na svakom mestu pomračivala delima mojim, nemoćno mi je telo, nemoćna je i duša moja. Ka Tebi Jedinom Nezlopamtivom, Milosrdnom Sudiji i Bogu mome pripadam, moleći se:

Pomiluj me, ubicu, jer uspomena na sudbinu odbačene dece moje dovodi me do straha i užasa i neizrecivo udivljenje: kako, Milosrdni Gospode i Sudijo Pravedni, trpiš i činiš mi dobro, za Ad pripravnu sve do ovoga dana i časa, koji uvek očekuješ moje pokajanje!

Pomiluj me, koja nisam samo jednom sagrešila, da bih se ispravila, ponovo se vraćam gresima, kao pas na svoju bljuvotinu!

Pomiluj me, mnogobrojna ubistva sam počinila!

Pomiluj me, jer sam bez straha Božijeg i materinske ljubavi prema deci, no sa svirepošću divljeg zvera rastrzala sam decu svoju!

Pomiluj me, jer sam po volji svojoj grehe svoje činila!

Pomiluj me, jer se duh moj mrskim pomislima oskrnavi!

Pomiluj me, jer sam grehovni život svoj kroz sve dane provodila!

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Kondak 10.

Ranjena prelešću sveta i preklonivši kolena pred njim, izabrala sam pagubni put njegovog mrskog zakona, zaboravivši obećanje koje sam dala pri sv. krštenju, i čineći jedan za drugim svoje prestupe, kako me je učio svet, na kraju, ja sam dostigla visinu smrtnih grehova, - čedoubistvo, o obraćam Ti se, Oče, otvori mi, Bože moj, hitam da ti na kraju života moga prinesem žrtvu hvale, vapijući: Aliluja!

 

Ikos 10.

Grabljivci, ubice, lopovi i svi ne pokajani grešnici neće naslediti Carstvo Božije. Ja sam sa svakom nepravdom i sa svakim grehom oskrnavila dušu moju, radi te duhovne bede moje, pritičem Ti kličući:

Pomiluj me, u Novom Zavetu blagodatnog carstva Tvoga rođenu!

Pomiluj me, u Crkvi sazdanoj Tobom ucrkvnjenovljenu!

Pomiluj me, darovima Duha Svetoga zapečaćenu!

Pomiluj me, Tvojim Prečistim Telom i Životvornom Krvlju vođenu!

Pomiluj me, u Hristu sam krštena u Hrista sam obučena!

Pomiluj me, prinosim Ti sva blagodarenja, jer me otpalu i poročnog života izbavljaš!

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Kondak 11.

Daruj mi duh celomudrija, Gospode i Vladiko života moga, jer sam se od same mladosti moje lišila vrline, svu sebe sam stavila u službu strasti, duh i dušu oskrnavila i telo raslabila. Bože dobrote i milosrđa! Ne gnušaj se da me očistiš, veoma gnusnu grešnicu, sazdanje Tvoje ja jesam, pomiluj me, očisti me od svake skverni tela i duha i udostoj me da Ti sa smelošću pevam: Aliluja!

 

Ikos 11.

Očekivanja srca moga, polažu u Tebe nadu, ne odbaci, Gospode, ne posrami me pred anđelima i ljudima na pravednom i Strašnom Sudu Tvom, ne osudi me tada po delima mojim, no po milosti Tvojoj oprosti sve grehove moje, koja Ti vapijem:

Pomiluj me, da bi imala čisto srce!

Pomiluj me, jer sam od demona zarobljena!

Pomiluj me, u gresima rođenu, krštenjem omivenu i opet kao svinja u bezakonje palu!

Pomiluj me, jer su se rane grehopadija duše moje usmrdile!

Pomiluj me, u teško i smrtno grehopadije moje, u uninije i u očajanje palu!

Pomiluj me, svaki sam greh učinila i svake kazne sam dostojna!

Pomiluj me, Sazdatelju moj, i u pokajanju, primi me palu!

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Kondak 12.

Širinom ljubavi Tvoje, Bože moj, pokrij sve grehove bezakonja moga, primivši pokajanje moje, da Ti u ljubavi svagda kličem: Aliluja!

 

Ikos 12.

Mladost moja prođe u bezumlju mome, sve življenje moje poživeh u gresima, u lenjosti i nebrizi za pokajanje, no starost moja i strah od užasne smrti i neminovnog Suda Tvoga privede me pokajanju. Ne odbaci me, Spasitelju moj, koja sam došla u jedanaesti čas u Očevo naručje Tvoje i u pokajanju Ti kličem:

Pomiluj me, jer krv nevine dece moje vapije k Tebi, svedoči o svireposti mojoj!

Pomiluj me, Bože moj, Koji si po prirodi Trojičan!

Pomiluj me, Gospode, u milosrđu predivni!

Pomiluj me, Vladiko, Koji dugo trpiš sagrešenja naša!

Pomiluj me, Caru Sveti, Koji isceljuješ nemoći!

Pomiluj me, u ljubavi obilni, i očajne grešnike zagrevaš ljubavlju Svojom!

Pomiluj me, Svemogući, Koji nosiš nemoći naše!

Gospode moj, Gospode, Radosti moja, pomiluj me, palu!

 

Kondak 13.

Ima se javiti znamenje Sina Čovečijeg na Nebesima, u onaj dan Strašnog i Drugog dolaska Sudije živima i mrtvima, Prečesni i Životvorni Krst Sina Božijeg. Tada će zaplakati sva plemena zemna. O, Isuse Hriste, Spasitelju i Sudijo naš i Caru svih! Daj mi pre ovog dana suze pokajanja da usplačem toplo radi mojih zlih i pagubnih dela, kojima sam dušu moju omrzla i Tvoju Prečistu Krv Zaveta Tvoga uvredila gorko! Da tada sa anđelima, i sa svima svetima i pravednima Tebi pevam: Aliluja, Aliluja, Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O, Vladiko, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji! Premnogo je dobrote Tvoje, nas radi ljudi i radi našega spasenja, obukao si Se u telo i raspeo i pogreben bio, i Tvojom krvlju si obnovio truležnu prirodu našu, primi radi grehova mojih pokajanje i usliši reči moje: sagrešila sam, Gospode, nebu i pred Tobom, rečju i delom, dušom i telom, i u mislima uma moga zapovesti sam Tvoje prestupila, nisam poslušala zapovesti Tvoje, prognevila sam Dobrotu Tvoju, Bože moj, no pošto sam stvorenje Tvoje ne očajavam radi spasenja, no ka bezmernom Milosrđu Tvome usuđujem se prići i moliti se Tebi: Gospode! u pokajanju mi daj skrušeno srce i primi me, koja Ti se molim, i daj mi misao dobru, daj mi misao da ispovedam grehe moje, daj mi suze umiljenja, Gospode, daj mi da po blagodati Tvojoj položim dobar temelj. Pomiluj me, Bože, pomiluj me, palu i pomeni me grešnu služanku Tvoju u Carstvu Tvome, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva druga

O, Bože, Premilosrdni Hriste Isuse, Iskupitelju grešnih, radi spasenja roda ljudskog, Ti si ostavio, Svemilostivi, preslavna Nebesa i uselio si se u dolinu ovu plačevnu i mnogogrešnu, Ti si stavio na Božanstvena ramena Tvoja nemoći naše, i poneo si bolesti naše; Ti, o Stradalče Sveti, mučen bi za grehe naše, i zbog toga mi ka Tebi, Čovekoljubče, uznosimo naše smirene molbe: primi ih o Preblagi Gospode, spusti se ka nemoćima našim i grehove naše ne pomeni, i odvrati od nas gnevnu nameru da nas kazniš radi grehova naših. Tvojom Svečesnom krvlju obnovio si palu prirodu našu, obnovi, Gospode Isuse Hriste, Spasitelju naš, i nas, koji smo u truleži grehova naših, i uteši srca naša radošću sveoproštaja Tvoga. S vapajom i bezmernim suzama raskajana pripadam k stopama Tvoga Božanstvenoga milosrđa: očisti nas sve, Bože naš, Božanstvenom blagodaću Tvojom od svih nepravdi bezakonog življenja našeg. Da u svetinji Tvoga čovekoljublja uzveličam Svesveto Ime Tvoje, sa Ocem, i Preblagim, i Životvornim Duhom, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva Presvetoj Vladičici Bogorodici

Otvori nam dveri milosrđa, Blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, no da se Tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskoga.

Raduj se, Jedina Prečista Mati, Jedinog Sazdatelja, Gospoda, Boga i Spasa našega, Isusa Hrista! Budi mi Posrednica u dan strašnog ispitivanja, kada predstanu prestolu Nelicemernog Sudije, kako bi se ognjene pretnje od muka izbavili, molitvama Tvojim, Jedina Blagoslovena.

(poklon i otpust)

Presveta Bogorodice, spasi nas!

 

Molitva verujuće matere ka Milosrdnom Gospodu imajući u vidu da je pobila duše u utrobi svojoj

Pomeni, Čovekoljubče Gospode, duše koje su izišle iz slugu Tvojih dece, koja su umrla u utrobi pravoslavnih matera neočekivano umrla, nehotimično ili radi teškog pobačaja, ili radi neke neopreznosti, ili namerno pogubljenih i zbog toga nisu primili Sveto Krštenje. Krsti ih, Gospode, u moru dobrote Tvoje i spasi neizrecivom blagodaću Tvojom, a meni, grešnoj (ime), koja sam izvršila ubistvo deteta u utrobi mojoj, oprosti i ne liši Tvoga milosrđa. Amin.

Bože, milostiv budi meni, grešnoj. (zemni poklon)

Gospode, pomiluj decu moju koja su umrla u utrobi mojoj, radi vere i suza mojih, radi milosrđa Tvoga Božanstvenoga.

 

 

Moliti se za oproštaj greha ceo život.

Svakog ponedeljka čitati ceo akatist do kraja života.

Svakodnevno čitati molitve na kraju akatista (prvu i drugu) sa zemnim poklonom do kraja života.

Paliti sveću za čedo (čeda) do kraja života.

 

Davati milostinju za te duše.