ponedeljak, januar 22, 2018

  Slava Bogu za sve

 

 Zahvalni Akatist Gospodu Isusu Hristu - “Slava Bogu za sve”

 

 

Kondak 1.

Care vekova, Koji držiš u Desnici Svojoj sve puteve života čovekovog silom Svog spasonosnog Promisla; zahvaljujem Ti za sva vidljiva i skrivena dobra Tvoja: za zemaljski život i za nebeske radosti Tvoga budućeg Carstva. Izlivaj bogato i u buduće milost Svoju na nas koji Ti pevamo:

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Ikos 1.

Kao slabo i bespomoćno dete rodio sam se na zemlji, ali Anđeo Tvoj, raširivši svoja svetla krila, zaklanjao je moju kolevku. Od toga časa ljubav Tvoja sija na svim putevima mojim i čudesno me vodi u svetlost večnosti. Zato Te hvali duša moja i kliče sa svima koji Te znaju:

Slava Tebi, Koji si nas pozvao u život!

Slava Tebi, Koji nam otkrivaš lepotu vaseljene!

Slava Tebi, Koji otvaraš pred nama nebo i zemlju kao večnu knjigu mudrosti!

Slava Tvojoj večnosti u ovom prolaznom svetu!

Slava Ti za tajne i javne milosti Tvoje!

Slava Ti za svaki uzdah moga srca!

Slava Ti za svaki korak života, za svaki trenutak radosti!

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Kondak 2.

Gospode, kako nam je dobro da budemo Tvoji gosti. Kako nam je lepo u Tvome svetu. Mirišu polja, gore se dižu u nebesa, zlatna svetlost sunca i laki oblaci ogledaju se u vodi. Sva priroda tajanstveno govori o Tebi, sve je puno Tvoje milosti i sve nosi pečat Tvoje ljubavi. Neka je blagoslovena zemlja koja svojom prolaznom lepotom budi čežnju za večnom domovinom u Carstvu Tvome, gde u neprolaznoj lepoti odjekuje pesma: Aliluja!

 

Ikos 2.

Uveo si me u ovaj život kao u prekrasni vrt. Vidim nebo duboko i plavo, ptice kako cvrkuću u letu; slušam umirujući šum drveća i zvučnu pesmu voda; usta se moja naslađuju mirisnim i sočnim plodovima. Kako je lepo u Tvome svetu i kako je radosno biti u gostima kod Tebe.

Slava Ti za praznik života!

Slava Ti za miris đurđevka i ruže!

Slava Ti za obilje i raznovrsnost zemaljskih plodova!

Slava Ti za blistanje jutarnje rose!

Slava Ti za radostan osmejak zore kojom me budiš!

Slava Ti za večni život i Carstvo Nebesko!

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Kondak 3.

Silom Duha Svetog odiše svaki cvet. Tvoj dah osećam u tihom lelujanju mirisnih polja. Tebi se divim gledajući sklad boja. Kud god pogledam, svuda vidim lepotu Velikoga u malom. Slava i hvala životvornome Bogu Koji zastire zemlju cvetnim livadama, venčava polja zlatnim klasjem i ukrašava ih plavim različkom, a dušu moju - radošću sozercanja. Radujte se i pevajte Mu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Kako si divan u lepoti proleća kad se sva zemlja podmlađuje i hiljade zvukova pevaju o Tebi: Ti si izvor života, Ti si pobeditelj smrti. Na bledoj mesečini i uz pesmu slavuja počivaju doline i šume pod snežno belim velom. Sva zemlja - nevesta Tvoja čeka Tebe - Večnog Ženika. Kad travu poljsku tako odevaš, kako ćeš ukrasiti izabrane Tvoje kad vaskrsnu u budućem veku. Kako će tada prosijati naša tela i zablistati naše duše.

Slava Tebi, Koji iz tamnih dubina zemlje izvodiš toliko boja i mirisa!

Slava Ti za lepotu prirode!

Slava Tebi, Koji si nas okružio hiljadama Tvojih stvorenja!

Slava Ti za dubinu Tvoje mudrosti čiji pečat nosi sva tvar!

Slava Ti za umiljenje s kojim celivam trag Tvoje nevidljive stope!

Slava Tebi, Koji si od iskoni užegao jarku svetlost večnog života!

Slava Ti za nadu u savršenu i večnu lepotu!

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Kondak 4.

Kako naslađuješ srca onih koji razmišljaju o Tebi, Bože. Hraniš dušu njihovu Rečju Tvojom svetom. Razgovor s Tobom bolji je od ulja i slađi od meda. Molitva Bogu krepi i oživljava; ispunjava radošću srce moje. Kako veličanstven izgleda tada ovaj svet i sav život. Gde Tebe nema - sve je pusto. Gde si Ti - tamo je bogatstvo duše. Tamo se kao živa voda izliva pesma: Aliluja!

 

Ikos 4.

Kad se na zemlju spusti noć, zavlada tišina sna i zamru zvuci minulog dana, ja vidim sjaj Tvojih nebeskih stanova. Oganj i purpur, zlato i azur nagoveštavaju neiskazanu krasotu doma Tvoga i svečano pozivaju: Pođimo Ocu.

Slava Ti u tihim časovima večeri!

Slava Ti što izlivaš duboki mir na zemlju!

Slava Ti za zrake zalazećeg sunca!

Slava Ti za odmor blagodatnog sna!

Slava Ti za utehu u mraku kada mi izgleda dalek sav svet!

Slava Ti za toplu molitvu moje rastrzane duše!

Slava Ti za obećanje da ćemo se probuditi u radosti Tvog nevečernjeg dana!

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Kondak 5.

Bura života ne plaši onoga u čijem srcu sija svetlost Tvog Božanskog Ognja. Oko mene vitlaju oluje i zavijaju vetrovi, strah i tama okružuju me; ali u mojoj duši je mir i svetlost. U njoj je Hristos. I moje srce peva: Aliluja!

 

Ikos 5.

Gledam Tvoje nebo osuto zvezdama. O kako si bogat. Koliko je svetlosti u Tebi. Kroz svetlost dalekih zvezda gledaš me iz večnosti. Ja sam mali i ubog, ali Gospod je sa mnom. Njegova Ruka uvek je uza me i On me s ljubavlju vodi po svim putevima mojim.

Slava Tebi, Koji neprestano bdiš nada mnom!

Slava Tebi, Koji promišljaš o svakom mom susretu s ljudima!

Slava Ti za ljubav srodnika i za vernost prijatelja!

Slava Ti za krotost domaćih životinja koje mi služe!

Slava Ti za svetle trenutke života!

Slava Ti za čiste radosti srca!

Slava Ti za sreću što živim, osećam i vidim!

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Kondak 6 .

Kako si veliki u vihoru i buri. Kako je veličanstvena Ruka Tvoja u blesku munje. Glas Gospodnji diže se nad poljima. On šumi kroz drveće, prolama se u grmljavini. Glas Gospodnji huči nad vodama. Silu Tvoju oglašuje oganj vulkana. Ti potresaš zemlju i do nebesa podižeš talase morske. Slava Tebi Koji smiruješ gordost srca čovekovog. Slava Tebi Kome pokajnički vapijemo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Kad blesak munje obasja noć, kako nam jadne i bedne izgledaju naše zemaljske svetiljke. Tako i varljive zemaljske radosti postaju bezbojne i tamne kad Tvoja svetlost zablista u duši. Zato se duša otima Tebi i za Tobom čezne srce moje.

Slava Tebi, Koji si usadio u srce čovekovo neutoljivu žeđ za Bogom!

Slava Tebi što nas ništa zemaljsko ne može u potpunosti zadovoljiti!

Slava Tebi, Koji nas odevaš u svetlost!

Slava Tebi, Pobeditelju duhova zla i tame!

Slava Ti za otkrivenja Tvoja, za blaženstvo što osećamo Tebe i živimo Tobom!

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Kondak 7.

U harmoniji zvukova ja čujem Tvoj zov. U uzvišenoj lepoti muzike, u sjaju umetničkih dela daješ nam da naslutimo raj. Sve što je istinski lepo uzdiže k Tebi i uči dušu da Ti peva pobednu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Duhom Tvojim Svetim nadahnjuješ misao umetnika, pesnika i naučnika. Silom Tvoje mudrosti oni proročki ulaze u tajne zakona Tvojih i otkrivaju nam dubinu Tvoje mudrosti. Njihova dela i nehotice govore o Tebi. O, kako siveliki u delima Svojim. O, kako si veliki u čoveku.

Slava Tebi, Koji nam pokazuješ Svoju moć kroz zakone vasione!

Slava Tebi, Koji sve ispunjavaš!

Slava Ti za sve što nam otkrivaš po milosti Svojoj!

Slava Ti za sve što skrivaš od nas po mudrosti Svojoj!

Slava Ti za dubinu ljudskoga uma!

Slava Ti za čovekovu stvaralačku moć!

Slava Ti za izlive Tvoje blagodati!

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Kondak 8.

Kako si blizu nas u dane bolesti. Ti posećuješ bolnog, spuštaš se na postelju stradalnika i srce njegovo razgovara s Tobom. Ti ozaruješ mirom dušu u vreme žalosti i stradanja. Ti šalješ neočekivanu pomoć. Ti si Utešitelj, Ti si sveznajuća Ljubav, Tebi pevam: Aliluja!

 

Ikos 8.

Kad sam Ti se kao dete prvi put svesno obratio, Ti si ispunio moju molitvu i obasjao mi dušu velikim mirom. Razumeo sam tada da si Ti dobar i da su blaženi oni koji Ti pribegavaju. I zato ne prestajem da Ti se molim i da Te prizivam:

Slava Tebi, Koji ispunjavaš i na dobro izvodiš želje moje!

Slava Tebi, Koji bdiš nada mnom dan i noć!

Slava Ti za vreme koje prolazi i odnosi našu tugu i žalosti!

Slava Tebi, u Kome se ništa ne gubi, jer svima daruješ život večni!

Slava Tebi, Koji si nam obećao željeni susret s našim umrlima!

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Kondak 9.

Zašto se sva priroda tajanstveno smeši u dane praznika? Zašto je tada tako lako i radosno na duši? Zašto vazduh u hramu biva tako svetao? To je sve zbog strujanja blagodati Tvoje, zbog odbleska tavorske svetlosti. Nebo i zemlja tada zajedno pevaju pohvalnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Kada me nadahnjuješ da služim bližnjima i kada obasjavaš moju dušu smirenjem, tada zraci Tvoje svetlosti padaju na moje srce te i ono počinje da zrači i sija. Kao sunce u vodi tako se u tim trenucima ogleda u mojoj duši Tvoj beskrajno krotki, pun ljubavi i neizrecivim mirom ozareni Lik.

Slava Tebi, Koji kroz dobra dela preobražavaš naš život!

Slava Tebi, Koji si zapečatio neiskazanom sladošću svaku svoju zapovest!

Slava Tebi, Koji nevidljivo prisustvuješ u delima milosti!

Slava Tebi, Koji nam šalješ nevolje i žalosti kako bi nas naučio da saosećamo u tuđim stradanjima!

Slava Ti za ljubav koju si uzdigao iznad svega zemaljskog i nebeskog!

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Kondak 10.

Što je uništeno ne može se povratiti. Ali Ti oživljuješ one čija je savest zamrla i vraćaš prvobitnu lepotu dušama koje su je izgubile. Tvome milosrđu sve je moguće. Ti si Ljubav, Ti si Tvorac i Obnovitelj. Tebe hvalim pesmom: Aliluja!

 

Ikos 10.

Bože moj, Koji znaš da je gordi anđeo Denica otpao od Tebe, ne daj mi da posumnjam i odstupim od Tebe. Izoštri sluh moj da bih svagda slušao Tvoj tajanstveni glas i prizivao Tebe, svuda prisutnog:

Slava Tebi, Koji premudro upravljaš mojim životom!

Slava Ti za nadahnuta predosećanja!

Slava Tn za opomene tajanstvenog glasa!

Slava Ti za otkrivenja u snu i na javi!

Slava Ti što ometaš moje nekorisne namere!

Slava Ti što me kroz stradanja izbavljaš od strasti!

Slava Ti što smiruješ srce moje i spasavaš me od gordosti!

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Kondak 11.

Kroz sav protekli lanac vekova osećam toplotu Tvog Svetog Duha i strujanje Božanskog Života. Ti si blizu. Vremena kao da nema. Ja vidim Tvoj Krst - on je radi mene. Duh se moj do praha smiruje pred Tvojom ljubavlju, beskrajnom i neshvatljivom. Zato ću doveka pod Krstom veličati Tebe svoga Spasitelja pesmom: Aliluja!

 

Ikos 11.

Blaženi su oni koji večeraju s Tobom u Carstvu Tvome. Ali blaženi su i oni koje si još ovde na zemlji primio za učesnike Tvoje Tajne Večere. Koliko puta si Svojom Božanskom Rukom davao meni grešnom da u pričešću primim Tvoje Telo i Krv. I ja sam primao Svetinju i osećao Tvoju ljubav neiskazanu i čudesnu.

Slava Ti za neshvatljivu i životvornu silu blagodati!

Slava Tebi, Koji si ustanovio Crkvu Tvoju da nam bude tiho pristanište!

Slava Tebi, Koji nas nanovo rađaš kroz životvornu vodu krštenja!

Slava Tebi, Koji praštaš grešniku koji se kaje i obnavljaš u njemu neporočnu čistotu ljiljana!

Slava Ti, nepresušni Izvore praštanja!

Slava Ti za Hleb nebesni i Čašu života!

Slava Tebi Koji nas uvodiš u carstvo večne radosti!

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Kondak 12.

Video sam mnogo puta odsjaj slave Tvoje na licima umrlih. Kakvom nezemaljskom lepotom i radošću sijaju njihova lica. Kako prozračne i nematerijalne postaju njihove crte. Ćutanjem svojim oni pevaju o Tebi. Kada nastupi časi moje smrti, prosveti, Bože, i moju dušu da Ti peva: Aliluja!

 

Ikos 12.

Šta je hvala moja pred Tobom. Uši moje nisu čule pesmu heruvima, nju slušaju samo duše pravednika. Ja znam samo kako Te hvali priroda. Gledao sam zimi kako obasjana mesečinom i pod belim ogrtačem od snega koji svetluca srebrnim sjajem, sva se zemlja tiho Tebi moli. Video sam kako se raduju Tebi rumeni zraci izlazećeg sunca i kako horovi ptica bruje hvalu Tebi. Slušao sam kako tajanstveno govore o Tebi šume, kako pevaju vetrovi i žubore potoci Imenu Tvome; kako svojim ustaljenim kretanjem kroz beskrajna prostranstva propovedaju o Tebi jata zvezda. Šta je hvala moja pred Tobom, Gospode. Priroda je poslušna, a ja ne prestajem da Te žalostim. Dok živim i vidim ljubav Tvoju hoću da Te slavim, Tebi da se molim i Tebe da prizivam:

Slava Tebi, Koji si nam pokazao Svetlost!

Slava Tebi, Koji si nas zavoleo ljubavlju dubokom, neizmernom, božanskom!

Slava Tebi, Koji nas ograđuješ svetlim vojskama anđela i svetih!

Slava Tebi, Svesveti Oče, Koji nam daješ Carstvo Tvoje!

Slava Tebi, Duše Sveti, životvorno sunce budućega veka!

Slava Ti za sve, Trojice božanstvena i sveblaga!

Slava Ti, Bože, u vekove!

 

Kondak 13.

O, Sveblaga i Životvorna Trojice, primi našu blagodarnost za sva dobra Tvoja i pokaži nas dostojnim Tvojih večnih blaga, kako bismo, umnožili povereni nam talant, dostigli Carstvo Tvoje i ušli u večnu radost Gospoda svoga, pevajući Mu pobednu pesmu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)