petak, novembar 24, 2017

  Svemoguci Bog

 

Akatist Svemogućem Bogu - pri najezdi iskušenja

 

 

Kondak 1.

Vojvodo zarobljenih i Gospode, radosti i veselje slugama Tvojim, gde si Ti – tamo nestaje svake žalosti; gde Tebe nema – tamo je svaka radost prazna. Pogledaj na mene grešnoga, propadam u jadu mome; poseti me spasenjem Tvojim, vapijem Ti:

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Ikos 1.

Tvorče Angela i Gospode Sila, da bi spasao paloga čoveka, Ti se nisi zgadio devičanske utrobe, a docnije si pretrpeo pljuvanje i sramnu smrt, Sine Božji, jer si blag i čovekoljubiv. Sećajući se toga, i ja se evo usuđujem da Ti pristupim i da Te sa suzama molim:

Gospode, o Gospode moj, milosrdni Spasitelju moj, spasi me, propadam!

Gospode, o Gospode moj, došao si da spaseš ne pravednike, nego grešnike – izbavi me od ovih iskušenja!

Gospode, o Gospode moj, neduge si naše uzeo na Sebe i bolesti poneo – isceli patnje srca moga!

Gospode, o Gospode moj, Krstom si Svojim mir svetu podario – daruj mir Svoj zemlji našoj!

Gospode, o Gospode moj, smrću si Svojom smrt umrtvio – umrtvi sva lukavstva nečastivoga nagrnula na nas!

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Kondak 2.

Videvši mnoge primere čovekoljublja Tvoga na ljudima Tvojim, evo i ja se usuđujem da podignem oči svoje k Tebi, Koji živiš na Nebu: Pomiluj me, Gospode, jer sam nemoćan; izbavi me gorkog jada ovog i tuge, i udostoj me da Ti s radošću i veseljem pevam: Aliluja!

 

Ikos 2.

Stvorio si nas kao razumna bića, Stvoritelju naš, a mi razgnevismo blagost Tvoju, Spasitelju, zato si nas s pravom udario mukom ovom. To mi uviđamo i kajući se, pribegavamo k Tebi, moleći se ovako:

Gospode, o Gospode moj, ne uzvrati nam po gresima našim, nego postupi s nama po milosti Svojoj!

Gospode, o Gospode moj, sačuvao si nas u mladosti našoj – sačuvaj nas i od neprijatelja naših koji napadaju na nas!

Gospode, o Gospode moj, Kreposti i Nado naša, ukrepi nas, iznemogavamo duhom i telom!

Gospode, o Gospode moj, Uteho duše moje, uteši me tužnog!

Gospode, o Gospode moj, Nastavniče moj, nastavi me na put spasenja!

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Kondak 3.

Silni u bitkama, Gospode, dođi nam u pomoć – malaksavamo! I budi nam Zaštitnik od vidljivih i nevidljivih neprijatelja naših! Eto, otac moj i mati moja ostaviše me; prijatelji moji i bližnji moji daleko odstupiše od mene, ali Ti, Oče sirotana i Zastupniče udovica, budi Pomoćnik bespomoćnima koji Ti pevaju: Aliluja!

 

Ikos 3.

Nebo Ti je presto i zemlja podnožje, Bože silni i strašni; od Tebe drhte Heruvimi i Serafimi i sve Nebeske Sile, ne odgurni mene koji sam prah i pepeo, ali se usuđujem obratiti se Tebi, Svudaprisutnome i Svemoćnome, i govoriti:

Gospode, o Gospode moj, kreni silu Svoju i dođi da nas spaseš iz ruku silnika i nepravednika!

Gospode, o Gospode moj, Tebe se svi boje i drhte – poštedi nas, jer strah i trepet dođoše na nas, i tama smrti pokri nas radi grehova naših!

Gospode, o Gospode moj, Ti se odevaš svetlošću kao rizom – prosveti me pomračenog mukama i nevoljama životnim!

Gospode, o Gospode moj, Ti si prostro nebo kao kožu – prostri i na nas pokrov zaštite Tvoje!

Gospode, o Gospode moj, Ti si Sila koja rečju drži sav svet – daruj mir Svoj ništavnoj duši mojoj i svoj zemlji našoj!

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Kondak 4.

Potapani strahovitom burom uskovitlanog života ovog, mi pružamo ruke svoje k Tebi, Sine Božji, i kao što si spasao Petra tonućeg, tako i nama pruži krepku ruku Svoju, i izbavi nas od sadašnjeg iskušenja ovog da bismo s radošću i s blagodarnošću pevali Tebi: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuh, Gospode, reč Tvoju divnu, koju si rekao: „Prizovi me u dan nevolje svoje i izbaviću te, i ti ćeš me proslaviti”. Evo, iz dubine očajanja moga usuđujem se slobodno pristupiti k Tebi, ovako govoreći:

Gospode, o Gospode moj, sagreših Nebu i Tebi, primi me kao što si primio bludnoga sina!

Gospode, o Gospode moj, Ti si carinika opravdao, ne fariseja – nemoj se suditi sa slugom Svojim, jer se niko živ neće opravdati pred Tobom!

Gospode, o Gospode moj, premudrosti Nastavniče, nastavi me pravdom Tvojom!

Gospode, o Gospode moj, Davaoče razuma, podaj mi razum da uzmognem izbegavati prepredene lukave napade nenavidnika mojih!

Gospode, o Gospode moj, Ti na smirene pogledaš, vidi muku moju i trud moj, i javi mi milost Svoju!

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Kondak 5.

Božanskom krvlju milog Sina Tvog Isusa Hrista pomirih se s Tobom, Oče Nebesni; ali se evo opet vraćam u greh i zapadam u bezakonja, zato me s pravom kažnjavaš ovom ljutom nevoljom. No usliši me, Gospode i Bože moj, u dan iskušenja ovog, i poseti me milošću Svojom, i daj mi spasenje Tvoje, jer Ti pokajnički vapijem: Aliluja!

 

Ikos 5.

David, videvši gde ga prorok Natan izobličava zbog onoga što učini, dođe k sebi i ispovedi greh svoj i reče: „Sagreših pred Gospodom, i usliši me Gospod, i ukloni grehe moje“. A mi nedostojni, iako sagrešismo više od njega, ne rodismo rodove pokajanja; zato i naiđoše na nas ove strašne nevolje i iskušenja; no milostiv budi i nama koji Ti se ovako molimo:

Gospode, o Gospode moj, Ti si ukrepio Mojsija protiv Amalika – ukrepi i nas silom s visine da ne padnemo pod teretom iskušenja ovog!

Gospode, o Gospode moj, Ti si samilosno pogledao na Jezekijine suze – pogledaj okom samilosti Svoje i na prolivanje suza naših pred Tobom!

Gospode, o Gospode moj, Ti si uslišio Manasijine uzdahe – usliši i uzdahe srca našeg!

Gospode, o Gospode moj, Ti na visinama živiš i na smirene pogledaš – pogledaj i na nas grešne!

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Kondak 6.

Propovednik pokajanja, Preteča Tvoj, Sine Božji, mnogo puta dovikuje savesti našoj: „Pokajte se i rodite rodove dostojne pokajanja“. Ali mi grešni ne marismo za to, stoga nas i postiže pravedni gnev Tvoj, jer napasti, veliki nemiri i međusobice i nevolje napadoše na nas. Ali Ti, Gospode Bože, Spasitelju moj, pre nego što nas osudiš, daruj nam vreme pokajanja da usplačemo zbog zlih dela i Tebi zavapimo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Neka tuzi našoj zasija utešna reč Tvoja, Spasitelju moj, koju si izrekao: „Ištite, i daće vam se“. Bežeći od tame očajanja, mi sa nadom na Tvoje čovekoljublje pribegavamo k Tebi, moleći se ovako:

Gospode, o Gospode moj, Uteho moja, uteši me – u iskušenju sam!

Gospode, o Gospode moj, Zaštitniče moj, zaštiti me od onih što ustadoše na mene!

Gospode, o Gospode moj, pomozi mi, jer iznemože duša moja od muke ove!

Gospode, o Gospode moj, Ume predvečni, daruj mi da svagda imam na umu dobročinstva Tvoja i da nikada ne padnem u očajanje očekujući milost Tvoju!

Gospode, o Gospode moj, Kreposti moja, ukrepi me da bez smućenosti ištem od Tebe pomoć Tvoju!

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Kondak 7.

Zločestivi car Navuhodonoosor hoteći nekada da pogubi nevine mladiće, naredi da ih vrgnu u peć ognjenu, ali Ti, Oče Nebesni, posla Angela Svog da rashladi razbuktali plamen, pošlji i nama, Gospode, utehu Svoju, nama – slugama Tvojim. Jer iako sagrešismo, ipak ne odstupismo od Tebe, već Tebi, Jedinome Istinitome Bogu, poklanjamo se i kličemo: Aliluja!

 

Ikos 7.

Ti se divno proslavi u Egiptu, Gospode Bože Izrailjev, jer si pogledao na zlopaćenje i muku izabranih ljudi Tvojih, i vapaj si njihov uslišio. Usliši stoga i našu molitvu i spasi nas koji vapijemo k Tebi:

Gospode, o Gospode moj, Ti si nekada izbavio ljude Izrailjce iz ruku neprijatelja – izbavi i nas iz ponora surovosti, nesreće, bratoubistva i mržnje!

Gospode, o Gospode moj, Ti si izabrane ljude Tvoje, Jevreje, izveo iz zemlje Egipatske, izvedi i našu zemlju iz ropstva grehu i međusobnom neprijateljevanju!

Gospode, o Gospode moj, Ti obustavljaš borbe – obustavi opake klevete protiv Crkve Tvoje svete i ljudi Tvojih!

Gospode, o Gospode moj, Ti si vojsku Faraonovu potopio u Crvenom Moru, potopi mnoštvo nepravdi naših u moru milosrđa Svoga!

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Kondak 8.

Oče Nebesni, zlim delima svojim ja odbacih sebe od milosti Tvojih, udaljih sebe od pravde Tvoje i porobih sebe sujetnom svetu ovom; stoga me i vitla ljuta nevolja, i evo tonem u dubokim vrtlozima očajanja, no Ti, kao žalostiv i čovekoljubiv, primi me zabludelog, i spasi od ove napasti mene koji vapijem k Tebi: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav sam opsednut iskušenjima, jadima, i iz ponora muka podižem oči svoje k Tebi Koji živiš na Nebu: usliši plačevni vapaj moj:

Gospode, o Gospode moj, Ti si sunčanom svetlošću obasjao dan – prosveti dušu moju, pomračenu tamom taštine ovoga sveta!

Gospode, o Gospode moj, Utešitelju Preblagi, ispuni Božanskom utehom grešnu dušu moju!

Gospode, o Gospode moj, Tvojom se rečju Nebesa utvrdiše – utvrdi nas u ispovedanju presvetog Imena Tvog!

Gospode, o Gospode moj, na Heruvimima nošen i od Serafima slavljen, primi od nas grešnih moljenje koje Ti prinosimo!

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Kondak 9.

Izvore svake milosti i Davaoče razuma, Preblagi Utešitelju, nauči nas šta da govorimo pred Tobom: jer potamni um naš, smućivan iskušenjima i nevoljama, i pomračiše se duše naše; ispuni ih Tvojom Božanskom utehom da Ti s radošću zapevamo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Najrečitiji govornici ne mogu izraziti obilje dobrote Tvoje i ljubavi prema rodu ljudskome, Sine Božji, jer si ponizio Sebe uzevši obličje sluge. Stoga ne odbaci ni nas koji neizmerno grešimo, ali sa strahom pred Tobom stojimo i ovako Ti se molimo:

Gospode, o Gospode moj, Pastiru Dobri, Ti si dušu položio za ovce – izbavi i nas, ovce stada Tvoga!

Gospode, o Gospode moj, nas radi ismejani i bijeni, i na krstu prikovani, radi tih samih stradanja Svojih sačuvaj nas od ismevanja vidljivih i nevidljivih neprijatelja!

Gospode, o Gospode moj, Bezgrešni, među bezakone razbojnike uvršćeni, izbavi nas iz ruku vragova vidljivih i nevidljivih!

Gospode, o Gospode moj, Tvojom se ranom mi iscelismo – isceli srce naše, izranavljeno iskušenjima i svakodnevnom žalošću!

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Kondak 10.

Želeći da izabrani Tobom Izrailj spaseš od nasilja egipatskog, Ti si iz kupine koja je ognjem gorela pozvao Mojsija, slugu Tvoga, i rekao mu ovo: „Videh nevolju naroda svoga u Egiptu i čuh vapaj njihov“; stoga pogledaj i sada, Gospode, na zlopaćenje i stradanje pravoslavnih ljudi Tvojih, izbavi nas i spasi od pogibli, da sa blagodarnošću zapevamo Tebi: Aliluja!

 

Ikos 10.

Care Nebesni, Utešitelju, Duše Istine, budi milostiv i nama slugama Tvojim, pogruženim u tuzi; poseti, ukrepi nas koji Ti se ovako molimo:

Gospode, o Gospode moj, Ti si Apostole naučio da govore druge jezike – nauči i nas strahu Tvome!

Gospode, o Gospode moj, Ti si Mučenike pred mučiteljima ispunjavao neustrašivošću – daruj i nama da neustrašivo stojimo za pravdu protiv greha, neprijateljstva i mržnje!

Gospode, o Gospode moj, Sveti, osveti verne Tvoje, osveti duše naše, da budemo dostojni nazvati se domom Tvojim!

Gospode, o Gospode moj, Svetlosti i Davaoče svetlosti, prosveti nas, pomračene tamom nevolja!

Gospode, o Gospode moj, Riznice dobara, ne liši nas darova blagodati Tvoje!

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Kondak 11.

O, Preblagi Gospode, ne prezri nas koji Ti sveumilno pojanje prinosimo i skrušenim srcem Ti se molimo za predstojeće ljude i za svu zemlju našu: odvrati lice Svoje od grehova naših, ali ne odvrati lice Svoje od slugu Tvojih i usliši brzo nas, koji Ti tužno pevamo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Hriste Bože, Istinita Svetlosti, svetlošću blagodati Svoje prosveti pomračene strastima duše naše grešne, da Ti se rado molimo, govoreći ovako:

Gospode, o Gospode moj, ne pogubi nas jadne, koji nismo ispravili život svoj, a usudili smo se stati pred Tobom!

Gospode, o Gospode moj, zagrej nas toplinom u mraku ljutog iskušenja!

Gospode, o Gospode moj, Blistanje Slave Očeve, oblistaj nas svetlošću zaštitništva Tvoga!

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Kondak 12.

Iz dobrote i ljubavi k rodu ljudskom, Oče Nebesni, poslao si Jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda našeg Isusa Hrista, koji na zemlji s ljudima požive, a kasnije, iako Bezgrešan, bi uvršćen među bezakonike i krvlju Svojom obnovi istrulelu grehom prirodu našu, i sav svet nauči pevati: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući Tvoje neiskazano čovekoljublje, Hriste Bože, jer si radi spasenja našeg izvoleo pretrpeti Krst i smrt, mi ispovedamo i pravosuđe Tvoje, jer si istinom i pravednim sudom Svojim naveo na nas nevolju ovu, grehova naših radi. No Ti, Koji si došao da zoveš ne pravednike, nego grešnike na pokajanje, usliši i nas koji Ti se ovako molimo:

Gospode, o Gospode moj, Jagnje Božje, Ti uzimaš grehe sveta – uzmi od nas teško breme grehova naših!

Gospode, o Gospode moj, Ti si kao Jagnje vođen na zaklanje – pomozi nam da bez roptanja pretrpimo nagrnule na nas nevolje i muke!

Gospode, o Gospode moj, Ti si poderao Adamovo rukopisanije – poderi rukopisanije bezbrojnih grehova naših!

Gospode, o Gospode moj, Ti si razbojnikovo pokajanje primio – primi pokajanje i nas grešnih!

Gospode, o Gospode moj, Vaskrsenje mrtvih – vaskrsni duše naše umrtvljene gresima!

Gospode, o Gospode moj, Podizanje palih, podigni nas pale!

Gospode, o Gospode moj, Radosti moja, obraduj me milošću Svojom!

 

Kondak 13.

O, Svemilostivi i Sveblagi Gospode, Bože moj, Zaštito zlostavljanih i Nado beznadežnih, pogledaj okom samilosti Svoje na stradanje i nevolje ljudi Tvojih i radi milosti Tvoje spasi nas, zemlju našu i sve ljude, koji pevaju Tebi: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva u tuzi duševnoj

Gospode Isuse Hriste, pomozi mi. Teškom čamotinjom pritisnut sam; životne nevolje i iskušenja, i mnogobrojne nužde i tuge vitlaju me i pridavljuju; tužna je duša moja, ne odvajaj se od mene, Svetlosti Nezalazna, nego svagda boravi u meni, jer bez Tebe je - muka i nevolja, a sa Tobom - uspokojenje i radost.

Svemogućom silom Svojom učini da od mene pobegne mračni oblak smućujućih me misli i neraspoloženja, da iščezne jad i tuga srca. Gospode, neka me ne smućuje breme grehovno, i neka se u Tebi, Spasitelju našem - opravdam, jer si Ti - „umilostivljenje za grehe naše” (1 Jn.2,2) - postradali na krstu radi grehova naših.

Neka me ne smućuju žitejske nevolje i napasti, svetovne brige i glavobolje, jer si Ti jedini Dobar i Čovekoljubiv; dao si utehu vernim slugama Svojim, govoreći: „neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti” (Jevr. 13,5); „može li žena zaboraviti porod svoj...? A da bi ga i zaboravila, Ja neću zaboraviti tebe” (Is. 49,15). Ti si kroz usta apostola Tvog rekao: „Ponizite se pod silnu ruku Božiju, da vas uzvisi kada dođe vreme. Sve brige svoje prenesite na Njega, jer se On brine za vas” (1 Petr. 5,6-7).

Gospode, evo ja mnogogrešni, svu muku svoju, sve brige i glavobolje svoje prenosim na Tebe, Spasitelja mog, i jecajući vapijem Ti: ukaži mi blagovremenu pomoć Tvoju u svim iskušenjima i nevoljama mojim, koje Sam znaš, i sve uredi na Dobro, po svetoj i spasonosnoj volji Svojoj.

Neka me ne smućuju ljudske nepravde i uvrede; oprosti bližnjima mojim sve te nepravde i uvrede, a mene grešnog pomiluj, oprosti mi grehe, i ne liši me zaštite Tvoje i milostivog blagoslova Tvog, da bih mogao smelo govoriti: „Gospod je pomoćnik moj, i neću se bojati, šta će mi učiniti čovek?” (Jevr. 13,6).

O, svežalostivi Gospode, počuj tužnu dušu moju; umiri je i izbavi je; sačuvaj je pod krovom dobrote Tvoje u sve dane života moga, i Sam upravi život moj ka spasenju, molitvama Vladičice Bogorodice i svih Svetih Tvojih. Amin.