ponedeljak, januar 22, 2018

 Sveti Duh Pedesetnica

 

Akatist Svetom i Životvornom Duhu 

praznuje se o Silasku Svetog Duha n apostole (Duhovi - Trojice)

 

Kondak 1.

Priđite, verni, da silazak Duha Svetoga proslavimo. Jer On se izli iz nedara Očevih na Apostole, kao vodama silnim, pokri zemlju bogopoznanjem, i živonosne blagodati bogousinovljenja i gornje slave udostojava čiste koji mu pritiču, osvećuje i obožuje one koji Mu kliču:

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Ikos 1.

Angeli na Nebesima svetloga lica Duhu Svetome neućutno slavu pevaju kao Istočniku života i Svetlosti nestvorenoj. Sa njima i mi Tebe proslavljamo, Duše Nepojmivi, zbog sviju javnih i tajnih milosti Tvojih i smireno ištemo blaženo osenenje Tvoje:

Dođi, Svetlosti istinita i Radosti duhovna!

Dođi, rosonosni Oblače i Krasoto neiskazana!

Dođi, i primi kao prinos miomirni pohvalu našu!

Dođi, i daj nam da okusimo radost preizlivanja Tvoga!

Dođi, i oradosti nas preobiljem darova Svojih!

Dođi, Sunce večno i nezalazno, i obitalištem nas Svojim učini!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 2.

U vidu jezika ognjenih, u svetlosti i dihanju silnom i radostotvornom siđe Duh Sveti na Apostole. I ognjem Njegovim obujmljeni, ribari sveceli svet u Crkvu Hristovu prizvaše. Na kopnu i vodi sve bede potrpevši radosno, ljutih smrti se ne bojaše. I po sveceloj zemlji iziđe objava njihove bogoprekrasne pesme: Aliluja!

 

Ikos 2.

Čaša kišonosna i ognjetočiva na Apostole se izli u gornjoj odaji sionskoj: Tebe pevamo, Tebe blagosiljamo, Tebi blagodarimo, Bože, Duše Sveti.

Dođi, Osveštavatelju i Crkve Čuvaru!

Dođi, i podaj vernima Svojim jedno srce i jednu dušu!

Dođi, i rasplamsaj ohladnelu i besplodnu pobožnost našu!

Dođi, i razvej nad zemljom opusteli mrak bezbožja i bezverja!

Dođi, i sve nas povedi na put života pravednoga!

Dođi, i pouči nas svakoj istini!

Dođi, Mudrosti nepojmiva, i sudovima Svojim spasi nas!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 3.

Tajno Najdublja! Bože - Duše Nepojmivi, sa Ocem i Slovom Sazdatelju svega! Ti si ukrasio gornje činove Angelske u hramu nepristupne svetlosti! Ti si u bitije pozvao mnoštvo svetila ognjenih u velikolepnosti slave! Ti, Koji telo i duh u krasno jedinstvo sjedinjuješ, Ti si rod ljudski stvorio! Zato sve što diše Tebi hvalu peva: Aliluja!

 

Ikos 3.

Alfa i Omega, Početak i Kraj jesi, Ti Duše Večni, koji si bezmernom silom nošenja Svoga nad vodama i presilnim Svojim Životom oživeo svakog i sve: od dihanja Tvoga živonosnog iz bezdana bezobličnih neizreciva krasota sveta prvosazdanog zasija. Toga i radi kličemo Ti:

Dođi k nama, Premudri Tvorče svega!

Dođi, Veliki i u malenom cvetu i u zvezdi nebeskoj!

Dođi, Mnogoličje neiskazivo i večna Krasoto!

Dođi, i mračnu pometnju duše moje obasjaj!

Dođi, i javi nas novom tvorevinom u Hristu!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 4.

Nepojmivi i Sveblagi Duše, osveštanja Istočniče! Ti si Prečistu Djevu u blesak zaslepljujući i nepristupni Božanstva Tvoga odenuo, Majkom je Boga Slova (Logosa), i Caricom Angela, i našim spasenjem učinivši. Ti si silom nebeskom Proroke i Apostole osenjivao i do trećeg Neba uznosio. Ti si krasotom nebeskom srca njihova ranio, njihove reči osolivši stremljenjem ognjenim, koje ljude privlači k Bogu. Ti obraćaš poslednje grešnike da sa zanosom ognjenim pevaju: Aliluja!

 

Ikos 4.

Duhom Svetim svaka duša živi, silom Njegovom će se vaspostaviti u zajednicu vaskrsenja svako stvorenje u poslednji čas veka sadašnjega i u prvi čas veka budućega. Tada podigni i nas, Utešitelju Blagi, iz grobova naših, ne na osudu, nego u bogosvetlo blaženstvo sa svima Svetima, bližnjima i srodnicima našim!

Dođi, i izbavi nas od smrti duhovne!

Dođi, i pre končine naše nasiti nas Telom i Krvlju Spasa Hrista!

Dođi, i daruj nam da se upokojimo tiho i savesti čiste!

Dođi, i svetlim učini probuđenje naše iz sna smrtnoga!

Dođi, i udostoj nas da sa radošću ugledamo jutro večnosti!

Dođi, i učini nas sinovima netruležnosti!

Dođi, i kao sunce prosvetli tada besmrtna tela naša!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 5.

Čuvši glas Tvoj: „Ako ko ožedni, neka dođe k Meni i neka pije“, molimo Te, Sine Božiji: utoli žeđ našu za duhovnim životom i podaj nam Vodu Živu. Izli na nas reku blagodati od jednakoga sa Tobom Duha Svetoga, da ne ožednimo do veka, i da sa umiljenjem pevamo: Aliluja!

 

Ikos 5.

Neprolazni i Nestvoreni, Svevečni i Sveštedri Duše, pravednih Čuvaru i grešnih Očišćenje! Od svih nečistih dela oslobodi nas da se ne ugasi sijanje blagodatne Svetlosti Tvoje u nama koji Ti kličemo:

Dođi, Sveblagi, i podaj nam skrušenost i izvor suza!

Dođi, i nauči nas da se klanjamo Tebi duhom u istini!

Dođi, Istino Najviša, i rasvetli nam sumnje naših malih umovanja!

Dođi, Živote neprolazni, i primi nas u kratkosti veka zemnoga!

Dođi, Svetlosti Večna, i privide i strahove razvej!

Dođi, Silo Večna, osveži iznemogle sluge Tvoje!

Dođi, Radosti Beskonačna, i budi sa nama u nevoljama vremena!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 6.

Likuj, kćeri svetlosti, sveta majko Sione! Ukrasi se, nevesto velika, i nebu podobna, svetlošću blistava vaseljenska Crkvo Hristova! Na tebi počiva Duh Sveti, Koji nemoćne leči, sirote ispunjava, mrtve oživljuje i večnome životu privodi sve koji dostojno i pravedno kliču: Aliluja!

 

Ikos 6.

„U svetu imaćete nevolje“, rekao je Gospod. Gde radost da nađemo i ko da nas uteši? Duše Utešitelju, Ti si pečali našoj kraj učinio! Posreduj za nas uzdasima neiskazanim i olakšaj srca onih koji Ti se mole:

Dođi, saltki Odmore onih koji se trude i onih koji su optrećeni bremenom!

Dođi, Sabesedniče sužanja i Zaštitniče gonjenih!

Dođi, i umilostivi iznurene siromaštvom i glađu!

Dođi, i isceli strasti duša i tela naših!

Dođi, i poseti sve željne ozarenja Tvoga!

Dođi, i osmisli nevolje naše nadom večne radosti!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 7.

„Onome koji huli na Duha Svetoga, neće se oprostiti ni u ovom, ni u budućem veku“, rekao je Gospod. Slušajući ove strašne reči, plašimo se da ne budemo osuđeni sa neposlušnima Tebi i bogobornima. Ne daj, Duše Sveti, srcima našim da se skrenu u reči i misli lukave. Odvrati od raskola, jeresi i bezbožja sve koji zabludeše, i sve pastire Tvoje sa Crkvom, i udostoj da pevamo u vekove vekova: Aliluja!

 

Ikos 7.

Kada Duh Sveti odstupi od Saula, tada ga je dostigao strah i čamotinja, i tama očajanja u duhovni ad ga nizvrže. Tako i ja u času čamotinje i okorelosti moje, razumem da sam udaljen od svetlosti Tvoje. No, daj mi da Ti neprestano kličem, Ogrado duše moje, dokle god Tvoja svetlost ozarava mene malodušnog:

Dođi, dakle, i ne odbaci me zbog roptanja i netrpljenja moga!

Dođi, i utišaj ljutu buru smetenosti i razdražljivosti!

Dođi, i uspokoj ozlobljene žitejskim nevoljama!

Dođi, i omekšaj srca u času gneva i jarosti!

Dođi, i skrši lukavstva i smućivanja i zastrašivanja duhova tame!

Dođi, i udahni u nas duh skrušenosti da trpljenjem spasemo duše naše!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 8.

Spasi nas, Oče Nebeski, jer smo ubogi i nemoćni, slepi i duhovno nagi. Daruj nam zlato Tvoje, ognjem očišćeno, od srama nas pokrij odeždom belom, i oči naše pomazanjem Svojim isceli. Blagodat životvornog Duha Tvoga neka siđe u nečiste duše naše i neka preporodi nas koji kličemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Zemaljska počast razruši se kao kula Vavilonska i želje svih poduhvata ljudskih. Blago meni, jer si me smirio, jer si mi kroz sagrešenja moja i padove moje otkrio svu slabost i ništavnost moju. Bez Tebe činiti ništa ne možemo, a nada je naša da ćeš nas spasti blagodaću Tvojom.

Dođi, dakle, jedini premudri Ustrojitelju života!

Dođi, i rasvetli nam nedokučive puteve Tvoje!

Dođi, i kao munja osvetli svršetak zemnoga našeg života!

Dođi, i blagoslovi svaki dobri poduhvat naš!

Dođi, i Pomoćnik nam budi u delima dobrim!

Dođi, i ozari um naš u času sumnje!

Dođi, i daruj nam duh pokajanja da se odvartimo od puta koji vodi u nevolje!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 9.

Toliko Bog zavole svet da dade za njega i Sina Svog Jedinorodnog, Koji se ovaplotio od Duha Svetoga i Marije Djeve, Koji na Krstu raširi Svoje stvaralačke Ruke, Koji Krvlju Svojom sav svet od greha i smrti iskupi! Zato svecela tvar, očekujući slobodu slave slugu Božijih, kliče Ocu, Koji je zavoleo, Sinu Koji je iskupio i Duhu Svetom Koji osvećuje: Aliluja!

 

Ikos 9.

Duh Životvorni, Koji je kao golub sišao na Hrista u reci Jordanu i na meni je počinuo pri kupelji moga Krštenja. No potamne delo dobrote Njegove zbog mnoštva mojih padanja u greh. Zato kao zalutali putnik u šumi noću, koji očekuje zoru, tako i ja žedan svetlosti Tvoje, Blagi, da ne propadnem do kraja:

Dođi, dakle, ka zapečaćenome strašnim imenom Tvojim!

Dođi, olakšaj našu nepoštedno spaljenu savest!

Dođi, i obnovi u meni Lik Tvoj, koji pomračih!

Dođi, i razvej grehovna viđenja moja!

Dođi, i nauči nas da sastradavamo u tuđim nevoljama!

Dođi, i podigni me da ljubim svako stvorenje Tvoje!

Dođi, i daj mi radost spasenja Tvoga!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 10.

Duh Sveti preporođava za život večni, Duh Sveti nadahnjuje Mučenike, osveštava Sveštenike, ovenčava Pravednike, hleb i vino u Telo i Krv Božansku pretvara! O, dubino bogatstva i premudrosti Božije! Daruj nam venac darova Tvojih – svepraštajuću ljubav večnu, mučnu za neprijatelje, koja hoće sve da spase, da ozareni njome, kao deca svetlosti, pevamo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Ko će nas razdvojiti od ljubavi Božije? - bol ili teskoba, ili gonjenje, ili glad, ili nagota, ili beda, ili mač? Ako se i svega lišimo na zemlji, imamo nasleđe neprolazno na Nebesima. Daruj nam, Gospode, da Te ljubimo, ne samo rečju i jezikom, već delima istinitim i podvigom svecelog života našeg:

Dođi, Svesilni Duše, i umnoži nam veru svepobednu!

Dođi, i daruj nam smelost molitvenu!

Dođi, i srca naša rasplamsaj da se ne ohladi ljubav naša u srcu zbog preumnoženja bezakonja naših!

Dođi, i ne daj da otpadnemo u dane gonjenja i ruganja veri!

Dođi, i sačuvaj nas od preteških iskušenja i sablazni!

Dođi, i oživi srca naša kropljenjem rose Tvoje!

Dođi, i isceli, osveštaj i uspravi nas, Blagi, blagodaću Svojom!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 11.

Tako govori Gospod: „Izliću od Duha Moga na svako telo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše i mladići vaši viđaće utvare, i starci vaši će imati snove“. Sveželjeni Duše, podaj makar jednu jedinu mrvicu sa trpeze izabranih sinova utehe Tvoje i nama, koji Ti umilno kličemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao blistanje munje, ako i na tren, Ti obasjavaš tajanstva duše, ali nezaboravna je svetlost Tvoga otkrovenja, od koga se strašnom i bogoljepnom promenom preobražava priroda zemaljska. Udostoj, dakle, Utešitelju Blagi, i nas da Te u zemaljskom životu čistim srcem ugledamo, mi koji Ti kličemo:

Dođi, svetla Munjo večnosti!

Dođi, i ozari nas nevečernjim sijanjem!

Dođi, Riznico smirenomudrenosti i veselje krotkih!

Dođi, Vodo Živa i rashladi nas usred znoja strasti!

Dođi, jer smo pokazali da bez Tebe nema života!

Dođi, jer je sa Tobom svuda Carstvo Nebesko!

Dođi, i utisni u dušu moju sunceliki Lik Svoj!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 12.

Duše Sveti, nepresušna Reko blagodati i Razrešitelju grehova! Primi moljenja naša za vasceli svet, za one koji veruju i za one koji ne veruju, i za sinove protivljenja; i sve nas privedi večnome Carstvu Svete Trojice. Neka se uništi Tobom i poslednji neprijatelj – smrt i svet, da bismo preporođeni očistiteljnim ognjem, zapevali novu pesmu besmrtnosti: Aliluja!

 

Ikos 12.

Gledam duhom grad Božiji – Jerusalim Nebeski, koji je kao nevesta ukrašen, nalik suncu i koji se veseli. Slušam radost pravednih na trpezi Gospodnjoj i glasove Anđela i Presvetlog Gospoda usred izabranika Svojih, gde odbeže svaka bol, tuga i uzdisanje. Care Nebeski, Duše Sveti, udostoj nas sa sedam darova Tvojih da budemo pričasnici ove večne radosti u Bogu, kome kličemo ovako:

Dođi, Blagi, i probudi u nama žeđ zagrobnog života!

Dođi, i zagrej u duši čekanje istinskoga veka!

Dođi, i otkrij nam radost dolazećeg Carstva!

Dođi, i podaj nam odeću čistote svetlu kao sneg!

Dođi, i ispuni nas blistanjem Božanstva!

Dođi, i uzmi nas na svadbu Jagnjetovu!

Dođi, i udostoj nas da carujemo u večnoj slavi Tvojoj!

Dođi, Utešitelju, Duše Sveti, i useli se u nas!

 

Kondak 13.

O, Duše Životvorni, svetlosna Pučino spasonosne ljubavi! Zagrej dahom silaska Tvoga rod ljudski ohladneli u bezakonjima, silom nepojmivih sudova Tvojih, propast zla ubrzaj i objavi večno slavlje pravde Božanske. Neka bude Bog u svemu i u svima; i svaki naraštaj nebeski, i zemaljski i preispodnjih da zapeva: Aliluja!

(ovaj Kondak se čita triput, a zatim Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

Duše Sveti! Ti Koji svecelu vaseljenu Sobom ispunjavaš, i svemu život daješ, i čoveka od svake skvrnote udaljuješ, smireno Ti se molim: ne zgnušaj se nečistota duše moje, nego dođi i useli se u mene i očisti me od svake grehovne nečistote, da bi pomoću Tvojom sve ostalo vreme života svoga poživeo u pokajanju i činjenju dobrih dela, i da tako proslavljam Tebe sa Ocem i Sinom u vekove vekova. Amin!

 

Tropar, glas 8.

Blagosloven jesi Hriste Bože naš, koji si pokazao Apostole premudrim lovcima, poslavši im Duha Svetog. Pomoću njih si zadobio Vaseljenu, Čovekoljupče slava Ti!

 

Kondak, glas 8.

Kada je Gospod sišavši pomešao jezike, delio je narode, a kada je delio ognjene jezike, sve je pozvao u jedinstvo i da složno slavimo Najsvetijeg Duha.