petak, novembar 24, 2017

 Vaznesenje Gospodnje

 

 

Akatist Preslavnom Vaznesenju Gospoda našega Isusa Hrista

praznuje se o Vaznesenju Gospoda, o Spasovdanu, četrdeset dana o Vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista

 

Kondak 1.

Isuse najslađi, Vojvodo izabrani, Ti koji si Svojom smrću razrušio carstvo smrti i Svojim Vaznesenjem otvorio rajska vrata onima koji veruju u Tebe. Za tolika dobra Tvoja, koja si učinio rodu ljudskom, prinosimo Ti ovu zahvalnu pesmu:

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Ikos 1.

Kada si završio delo našeg iskupljenja na zemlji, Hriste Bože, tada si se od Gore Maslinske pred mnoštvom vernika vazneo u slavi na Nebo, našu prirodu si posadio sa desne strane Oca. Zato Ti mi zahvalno kličemo:

Isuse, Tvorče naš i Iskupitelju!

Isuse, Obnovitelju roda našeg koji je pao u greh!

Isuse, Koji si izmirenje naše sa Ocem milostivo ostvario i našu ljudsku prirodu si mu omilio!

Isuse, rođenjem Svojim od Prisnodjeve Marije, primio si nas u srodstvo Svoje!

Isuse, Ti koji si nas naučio Boga, Oca Tvoga, našim ocem da nazivamo!

Isuse, Ti Koji si radi nas Sebe na čudan način unizio!

Isuse, Koji si nas uboge i sirote obogatio nebeskim darovima!

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Kondak 2.

Videvši apostoli divno Hristovo Vaznesenje na Nebo pokloniše se Njemu, kao Tvorcu i svome Bogu. I mi grešni sa njima se uvek klanjamo Njemu, veselo kličući: Aliluja!

 

Ikos 2.

Vojska razumnih bestelesnih Sila sretoše Te sa ljubavlju, Hriste Bože, na vratima nebeskim kličući i govoreći: „Otvorite vrata, kneževi vaši, evo ide Car slave!“ A mi podražavajući bestelesne Sile, ovako Ti kličemo:

Isuse, Care naš Preslavni!

Isuse, Vladiko naš Premilostivi!

Isuse, Koji nas pale u bedu ne prezireš!

Isuse, Koji si radi našeg spasenja na zemlju sišao!

Isuse, Koji si kao čovek sa nama ljudima živeo!

Isuse, Koji si nam u Sebi uzor vrlina pokazao!

Isuse, Koji si sva dela našeg spasenja premudro izvršio!

Isuse, Koji si Svojim stradanjem i smrću na krstu nas od ropstva demonskoga izbavio!

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Kondak 3.

Čuvši Apostoli od Anđela, koji su im se javili, vest o drugom slavnom dolasku Hristovom, vratiše se sa Gore Jeleonske u Jerusalim radosno pevajući: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući sveti apostoli naređenje Hristovo da se od Jerusalima ne odvajaju, dok se silom ne obuku sa Neba, behu svi skupa zajedno u radu i molitvi čekajući ovo obećanje, koje posle deset dana primiše u vidu ognjenih jezika, i svi se ispuniše Duha Svetoga čiju blagodat i mi usrdno molimo od Hrista vaznesenoga govoreći:

Isuse, Koji si zapovedio apostolima Svojim da se ne odvajaju od Jerusalima, ne odvoji i nas od Gornjeg Jerusalima!

Isuse, Koji si apostole Svoje obukao silom sa Neba, obuci i nas Tvojom blagodatnom pomoći, radi pobede nad nevidljivim neprijateljem!

Isuse, Koji si učenike Svoje naučio tajnama Nebeskog carstva, nauči nas da shvatimo da ovo carstvo nije ni jelo ni piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome!

Isuse, daruj nam da živo osetimo blagodatno jedinstvo s Tobom, Ocem Tvojim i Duhom Svetim!

Isuse, Koji si poslao apostole Svoje u celu vaseljenu da Jevanđelje propovedaju svakoj tvari, podari i nama veru nelicemernu!

Isuse, pomozi nam da ovu veru do kraja našeg života sačuvamo čistu i neporočnu, i da je opravdamo dobrim delima!

Isuse, nauči nas da Ti razumno ugađamo!

Isuse, udostoj nas u miru i pokajanju da život naš završimo!

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Kondak 4.

Razgoneći buru neverovanja i umekšavajući okamenjenost ljudskih srdaca, tvrd kamen si kao vosak umekšao Spasitelju, ostavivši tragove Svojih stopa kao istinito svedočanstvo Svoga vaznesenja na Nebo. Zato verni svih vremena na tome mestu sa ljubavlju Ti se klanjaju i govore: Aliluja!

 

Ikos 4.

Hriste Bože, Ti Koji si apostole i Svoju Bogomater neiskazanom radošću obradovao, daj i nama radost i duhovno veselje, koje svaku tegobu grehovnu istrebljuju, da Ti se iz dubine duša obratimo:

Isuse, najslađi, Koji sladost duhovnu u srca vernih ulivaš!

Isuse, Koji si istinska radost onih koji te vole, i svaku tegobu koja duši škodi istrebljuješ!

Isuse, Koji si Prečistu Mater Svojim vaznesenjem obradovao, i nju samo si duhom i telom na nebo preselio!

Isuse, molitvom Prečiste Matere i nama podari Tvoju milost!

Isuse, Njenim molitvama ne liši i nas večnih dobara!

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Kondak 5.

Divni prorok, Ilija nebohodac, predobrazujući Tvoje Vaznesenje silom Božijom, na ognjenim kolima bi uznet na visinu. Ti, pak, Spasitelju kao Vladika svega i Bog najsilniji, vazneo si se na Nebo, dok su anđeli išli pred Tobom i za Tobom, i svi jednoglasno pojali: Aliluja!

 

Ikos 5.

Zadiviše se apostoli gledajući nezahodimu svetlost sakrivenu oblacima. Anđeli im se javiše i otkriše im: „Ljudi Galilejci! Što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus, Koji se od vas uznosi ponovo će tako doći“! Zato i mi, čvrsto verujući u drugi dolazak Hristov, smerno Ti kličemo:

Isuse, Koji si u svet došao nas da spaseš!

Isuse, Koji si se na Nebo uzneo, gde treba mesto večitoga pokoja da nam pripremiš!

Isuse, Koji treba ponovo sa slavom da dođeš, udostoj nas da Te radosno susretnemo!

Isuse, ne osudi nas tada po delima našim!

Isuse, pomiluj nas po velikoj milosti Tvojoj!

Isuse, po mnoštvu dobara Tvojih, očisti bezakonja naša!

Isuse, udostoj nas da čujemo tada Tvoj dugoželjeni glas, koji izabrane priziva u Carstvo nebesko!

Isuse, udostoj nas da stanemo Tebi sa desne strane!

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Kondak 6.

Bogonosni propovednici, Apostoli Tvoji, Hriste Bože, ispunjavajući Tvoju zapovest: „Idite i naučite sve narode“, propovedaše Jevanđelje svima narodima i plemenima na zemlji, krsteći verujuće u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Zato i mi, sledujući njihovoj propovedi, kličemo Ti: Aliluja!

 

Ikos 6.

Po slavnom Vaznesenju Hristovom, svetlost Jevanđelske propovedi veličanstveno zasija po svoj veseljeni, i njome se narodi zabludeli prosvetiše. Zato svi velikim glasom klicahu:

Isuse, Svetlosti istinita, iz Očevog bića zasijao si pre svih vekova!

Isuse, na Tavorskoj Gori pokazao si učenicima Svojim slavu Tvoga Božanstva!

Isuse, Sunce pravde, dolaskom Svojim duboku noć neznanja si razagnao!

Isuse, svu vaseljenu svetlošću Bogopoznanja si prosvetlio!

Isuse, od roda Izrailjeva odabrao si skup apostola!

Isuse, u Crkvu Tvoju sva plemena i narode si pozvao!

Isuse, vernom Avramu od neplodnoga neznabožačkog sveta decu si podigao!

Isuse, odbačene neznabošce uveo si u punoću crkve svoje!

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Kondak 7.

Želeći hulnika i gonitelja, Savla, da prizoveš svome poznanju javio si mu se, Spasitelju na putu za Damask i rečima: „Savle, Savle! Zašto me goniš?“ i tada si ga obratio poznanju istine. A on odmah izjavi veru i velikim glasom uzviknu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Divno je i neshvatljivo, kako naš Spasitelj, Koji je Bog istiniti, prima ljudsku prirodu od Presvete Marije, i kako kao plotonosac i na Nebo uđe, sjedinivši zemaljsko sa nebeskim, i otvori slobodan ulazak u nebeske obitelji svima onima koji mu kliču:

Isuse, nedostižni po prirodi Božanstva!

Isuse, sa telom istinskim kao čovek na zemlji si poživeo, i nerukotvorenu si nam ikonu ostavio!

Isuse, sa Svojim prečistim telom sada Te na Nebu gledaju sveti anđeli i pravednici!

Isuse, od gledanja Tvoga obožavanoga tela, sve stanovnike Neba radošću i veseljem ispunjavaš!

Isuse, obećao si i naša tela po vaskrsenju da proslaviš neprolaznom slavom!

Isuse, ne liši nas ove slave za nedostojnost našu!

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Kondak 8.

Čudo divno, kako priroda ljudska, koja je ranije odbačena i udaljena grehom od Božanstva slave, sada pri Vaznesenju Hristovom uzlazi u previša Nebesa, i više od Činova anđelskih venčava se sa slavom i čašću. Zato se svi zemnorodni veselite i vaznesenome Hristu radosno zapevajte: Aliluja!

 

Ikos 8.

Izvršio si sav podvig našega spasenja Hriste Bože, kada si se sa Jeleonske vazneo na Nebesku Goru i seo na Presto sa desne strane Oca, obećanoga Utešitelja poslao si Svojim učenicima. Sve sada jevanđelskim glasom zoveš: „Dođite k meni, svi umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti.“ Želeći da se udostojimo ovog željenog pokoja, umilno Ti kličemo:

Isuse, Koji si Presvetoga Tvoga Duha poslao ljubljenim Svojim učenicima, pošalji i nama ovoga Duha Utešitelja od Oca!

Isuse, čisto srce u nama stvori, u biću našem, Duh pravi obnovi!

Isuse, prosveti nas svetlošću Svoje blagodati, da uvek o Božanskim stvarima razmišljamo!

Isuse, daj nam da večno pamtimo Tvoje dobrote velike, koje si izlio na nas ostvarujući naše iskupljenje!

Isuse, Koji prizivaš u večni pokoj sve one koji se trude radi imena Tvoga, prizovi i nas opterećene gresima!

Isuse, odvrati oči naše os sujete sveta, daj nam uvek da gledamo gore i nebeska blaga da želimo!

Isuse, Kome se veličanstveno klanjaju sve Sile nebeske, udostoji i nas grešne da Ti uvek prinosimo slavoslovlje!

Isuse, daj nam u sve dane našeg života da Ti služimo smirenomudreno!

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Kondak 9.

Sve anđelske Sile neprestano slave Hrista Boga, Koji se vazneo na Nebo i Koji sedi sa desne strane Oca. Zato i mi, što smo iskupljeni Njegovom časnom krvlju od ropstva demonskoga, zahvalno Mu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Nikakve ljudske reči mudre i umne ne mogu da iskažu, kako Ti Spasitelju po Tvome vaznesenju na Nebo prebivaš sa Prečistim Tvojim telom, a na zemlji si uvek sa vernima, kao što si obećao; a mi, diveći se ovom čudu, smirenomudreno Ti kličemo:

Isuse, Bože istiniti, Koji Ocu sediš sa desne strane!

Isuse, Čoveče savršeni, na zemlji s vernima prebivaš!

Isuse, Koji sebi stan pripremaš u srcima onih koji te vole!

Isuse, sa Ocem i Duhom Tvojim dolaziš ka izabranima Tvojim, tajanstveno nastanjuješ u njima!

Isuse, ne gnušaj se naših nečistih srdaca!

Isuse, kako si Zakheju došao, dođi i nama i reci: „Danas dođe spasenje ovome domu!“

Isuse, Koji sabiraš ono što je razdvojeno, sve nas sjedini sa Tobom i Ocem Tvojim!

Isuse, Koji sve izmiruješ, daj da budemo svi jednomisleni u veri i ljubavi k Tebi!

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Kondak 10.

Spasitelju, Koji želiš da se svi spasu, koje nemoć tela savlađuje, a zle želje podstrekavaju, pošalji nam skoro Svoju pomoć, da Tebi, Koji si se uzneo na Nebo, da pripremiš mesto večnoga pokoja onima koji Te vole pevamo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Isuse Hriste, Care prevečni, Koji si se sa slavom vazneo na Nebo, i uznosiš sa Sobom i izabrane Svoje, ne liši nas udela onih u dvorovima nebeskim, da sa verom i nadom Tebi kličemo:

Isuse, Koji si obećao: „Tamo gde sam ja tamo će i sluga moj biti!“

Isuse, Koji si rekao: „U domu Oca moga mnogi su stanovi!“

Isuse, Koji si pripremio onima koji Te vole neiskazano blago, ne liši nas nasleđa ovih nebeskih blaga, daj nam da gledamo slavu Tvoju i da se prosvećujemo svetlošću lica Tvoga!

Isuse, udostoj nas večnoga pokoja u krilu Avramovom!

Isuse, daj nam da u svetlosti Tvojoj večno prebivamo!

Isuse, daj nam još sada blaženstvo rajsko u srcima da predosetimo!

Isuse, pošalji nam pomoć s neba, ovim blaženstvom srdačnim da se naslađujemo!

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Kondak 11.

Zahvalnu pesmu prinosimo Ti, Spasitelju, o Tvome preslavnom Vaznesenju. I sećajući se Tvoga slavnoga dolaska i pravednoga suda, molimo Ti se smireno da nas ne pošalješ tada sa osuđenicima u oganj večni, nego da nas udostojiš sa izabranima Tvojim, da stanemo sa desne strane Tvoje i zahvalno da Ti kličemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Isuse Hriste, Koji svetlost daješ, Koji si nas nedostojne pozivao u divnu svetlost Jevanđeljskog učenja, smireno Ti se molimo, Spasitelju: Javi Ime Tvoje neznabošcima koji i do sada žive u tami zabluda, da Tebe istinitoga Boga poznaju, Koji si se nas radi ovaplotio, postradao i vaskrsao, i sa slavom se vazneo na Nebo, i nauči ih da Ti se zajedno sa nama obraćaju:

Isuse, Bože predvečni, Ocu i Duhu istovetan po Božanstvu!

Isuse, prirodu našu od čiste Djeve si primio i čovek bio!

Isuse, Koji si čoveka u početku po slici Svojoj stvorio!

Isuse, lik ljudski, grehom unakažen, u Sebi si obnovio!

Isuse, Koji si mnoge mitare i bludnice priveo k Svome poznanju!

Isuse, mnoge grešnike, koji su se pokajali, učinio si naslednicima Carstva Nebeskoga!

Isuse, Koji si srce ravnoapostolnoga Cara Konstantina k veri obratio i time učinio kraj ljutom gonjenju na Crkvu Svoju!

Isuse, obrati i nas od zloba naših, i daj nam da Ti u obnovljenom životu i nelicemernoj ljubavi uvek služimo!

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Kondak 12.

Pošalji nam blagodat Tvoju s Neba, Hriste Bože, da njom u ljubav Tvoju raspaljeni, odbacimo sve mudrosti koje vuku dole, da tako uzmognemo misaono i srdačno da se uznosimo k Tebi u prenebeske obitelju, uvek Ti pevajući: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pevajući Tvoje sveslavno Vaznesenje na Nebesa, slavimo čudni silazak od Oca Jedinobitnoga, Duha Utešitelja, na Tvoje svete učenike i apostole, koji obukavši se silom sviše, propovedaše Jevanđelje celom svetu i mnoštvo duša prosvetiše svetlošću vere, naučiše ih da se krste u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Zato Ti jednodušno, Spasitelju, kličemo:

Isuse, Koji si na Gori Jeleonskoj poslednji blagoslov učenicima dao, blagoslovi i nas koji Te slavimo!

Isuse, Koji si Vaznesenjem Svojim vazduh osvetio, osveti misli i osećanja naša!

Isuse, Svojim odlaskom u visinu put si nam na Nebo pripremio!

Isuse, sve prepreke na tome putu za duše pravoslavnih si uništio!

Isuse, Koji si nam svete Anđele darovao kao saputike i rukovoditelje na Nebo!

Isuse, njihovom pomoći i zauzimanjem, zaštićuješ nas od mučenja mitarstva!

Isuse, Koji si nam otvorio rajska vrata, ne zabrani nam ulaz u blažene obitelji pravednih, koje si nam darovao!

Isuse, Koji si se vazneo, uznesi i duše naše u Carstvo Nebesko!

 

Kondak 13.

O, Premilostivi i Najčistiji Isuse, Koji si delo našega iskupljenja na zemlji izvršio, Koji si iz mrtvih vaskrsao i sa prečistim telom, koga si primio, i sa slavom na Nebo uzišao, primi ovu zahvalnost koju Ti prinosimo od svake duše naše, i pošto ponovo treba u slavi da dođeš, udostoj nas tada da stanemo sa desne strane Tvoje i sa horovima pravednih da Ti zapevamo: Aliluja!

(ovaj Kondak se čita triput, a zatim ponovo Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

Spasitelju Hriste, Koji si se na Nebo vazneo, molimo Ti se smireno: podigni um naš od vremenskih i sujetnih želja svetskih ka večnome blaženstvu na Nebu, koje si pripremio onima koji vole svete Tvoje zapovesti i koji ih čuvaju, da nadanjem na neiskazana ona blaga i učvršćivanjem silom Tvoje blagodati, uzmognemo da izbegnemo strasti dela na slavu Presvetoga imena Tvoga. U drugome i slavnome dolasku Tvome, da radosno sretnemo Tebe Spasitelja i Sudiju našega, i da čujemo najslađi Tvoj glas, koji pravedne priziva na nasleđe Carstva Nebeskoga i da sa svima onima koji su Ti u vekove ugađali uđemo i mi u presvetlu dvoranu Tvoju i da Te tamo proslavimo sa Ocem i Svetim Duhom u beskonačne vekove vekova. Amin.

 

Molitva druga Zahvalna

Blagodarimo Ti Hriste Bože, Spasitelju naš, što nas pale nisi ostavio da izginemo do kraja, nego radi neiskazanoga Tvoga čovekoljublja došao i spasao si nas, i nas zabludele ponovo si priveo Ocu Tvome, i darovao si nam slobodu da budemo deca Božija i naslednici večnoga blaženstva u Carstvu Nebeskom, i sada nam pošalji Gospode da se istrajno podvizavamo protiv đavolskih iskušenja, i da ne padnemo ponovo u teško ropstvo greha, kome smo i ranije robovali. Da tako Tvojom blagodaću utvrđeni, svi dobijemo spasenje i proslavimo Tebe sa Ocem i Svetim Duhom u beskonačnom Carstvu Tvome u vekove vekova. Amin.

 

Molitva treća

Jedinorodni Sine i Slove Božiji, Koji si radi našega spasenja primio telo i smrt pretrpeo, sada po preslavnom Tvome Vaznesenju na Nebo, sa prečistim telom na Prestolu sa Ocem sediš i celim svetom upravljaš, ne zaboravi Tvojim milosrđem nas, koji smo na zemlji i koje kušaju mnoge napasti i tegobe, ako smo i veoma nečisti i nedostojni, nego u Tebe Gospoda našega i verujemo i drugoga posrednika i nada na spasenje ne znamo. Kako si čak do ada sa Krsta sišao sa prečistom dušom Svojom, da nas od vlasti i mučenja adova oslobodiš, sećajući se svega: da se čuvamo od greha i strasti, koji su uzrok ljutih stradanja i smrti Tvoje, da volimo pravdu i vrlinu više od svakoga dara, što je Tebi od nas najprijatnije i najmilije, jer se u svemu iskušavamo. O, Sveblagi, Sam znaš kako je velika nemoć tela i duha našega, a neprijatelj je kao lav koji riče i traži nekoga da proguta. Ne ostavi nas bez Tvoje svemoćne sile i pomoći, i budi s nama uvek čuvajući nas i pokrivajući, upućujući i hrabreći nas, radujući i veseleći duh naš. Naslanjajući se na krila Tvoje dobrote i ljubavi sav život naš vremenski i večni Tebi predajemo, našem Vladiki, Isusu i Gospodu i Iskupitelju, moleći iz dubine duše da Ti koji znaš svačiju sudbinu učiniš da pređemo bez opasnosti dolinu ovog mračnog života, i dostignemo bogolepni Tvoj dvorac koji si obećao spremiti svima onima koji veruju u Ime Tvoje i koji sleduju Božanstvenim stopama Tvojim. Jer si Ti naša nada i uteha i Tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom u sve vekove. Amin.

 

Tropar, glas 4.

Uzneo si se u slavi, Hriste Bože naš, koji si obradovao učenike obećanjem Svetoga Duha, pošto su bili utvrđeni blagoslovom, da si Ti Sin Božiji, Izbavitelj sveta.

 

Kondak, glas 6.

Ispunivši Božje promišljanje o nama i ujedinivši zemaljsko sa nebeskim, vazneo si se u slavi Hriste Bože naš, ne odvajajući se nikako, već ostajući prisutan, Ti govoriš onima koji Te ljube: Ja sam s vama i niko ne može protiv vas.