ponedeljak, januar 22, 2018

 angeo hranitelj

 

 Akatist Svetom Anđelu Čuvaru

 

 

Kondak 1.

Od Gospoda Boga izabrani za čuvanje duše moje i tela, sveti Anđele, ja, nedostojni sluga tvoj, usuđujem se da ti pohvalne pesme pevam; a ti, imajući odvažnosti da staneš pred Cara nebeskog, od svake me žalosti i nedaće, od svakog neprijatelja, vidljivog i nevidljivog zaštiti, jer ti kličem:

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Ikos 1.

Anđele sveti, poslani s nebesa da bi me čuvao i rukovodio čitavog života moga, klanjajući ti se, molim te: uputi me i urazumi, počevši od srdačne ljubavi i usrdnosti da ti kličem pesme pohvalne:

Raduj se, Anđele Božiji, zastupniče moj pred Presvetom Trojicom!

Raduj se, bestelesni vojniče Cara nad carevima!

Raduj se, Gospoda nad gospodarima nebeski slugo!

Raduj se, sažitelju Njegovih umnih i neveštastvenih slugu:

Raduj se, jer uvek izvršavaš volju Vladike svoga:

Raduj se, jer si od Boga primio zapovest i vlast da čuvaš dušu moju!

Raduj se, jer se nikada ne odvajaš od mene grešnog!

Raduj se, jer si uvek kraj mene nedostojnog!

Raduj se, jer motriš na mene na svim putevima mojim!

Raduj se, jer me čuvaš od svakoga zla!

Raduj se, Bogom mi dani rukovoditelju na putevima života moga!

Raduj se, moj dobri vaspitaču!

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Kondak 2.

Videvši čovekoljubivi Gospod da su od pregrešenja praoca našeg Adama svi ljudi skloni grehu, u Svojoj neizrecivoj milosti poslao je po svoj zemlji svete anđele da tako svakom od ljudi postavi čuvara. Ispunjavajući zapovest Vladike svoga, sveti anđeli su uvek spremni da pomognu nama koji bogougodno kličemo: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razumu mome izmoli višnje prosvetljenje, Sveti Anđele, da bih mogao poznati šta je volja Božija blaga, utodna i savršena i srce moje upravi tako da je sa usrdnošću izvršavam; tebe pak, čuvara moga, da ne prestanem hvaliti, ovako ti kličući:

Raduj se, jer si srce moje rasplamsao ljubavlju prema Bogu, Stvoritelju mome!

Raduj se, jer me svakoga dana i časa podstičeš da mu prinosim molitve, molbe i blagodarenja!

Raduj se, jer si stražar istiniti i strahom Gospodnjim ograđuješ dom duše moje!

Raduj se, jer sve misli moje ka Raspetom za grehe sveta upravljaš!

Raduj se, jer stradanja Njegova i krsnu smrt u sećanje moje utiskuješ!

Raduj se, jer me podsećanjem na stradanja Gospodnja od grehova mojih čuvaš!

Raduj se, jer me upućuješ da za blagodatnu zaštitu Svetog Duha molim!

Raduj se, jer me uveravaš da će On, Utešitelj, milostivo pogledati samo na one koji su krotkog i smirenog srca!

Raduj se, jer me okružuješ mišlju o sveprisutnosti Božijoj!

Raduj se, jer sveviđenje Njegovo mojim umnim očima pokazuješ!

Raduj se, jer milosrđem Njegovim prema kajućim se grešnicima srce moje tešiš!

Raduj se, jer Njegovim pravednim sudom zastrašuješ otvrdlu i nepokajanu dušu moju!

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Kondak 3.

Silu Božanstvene blagodati izmoli za mene, moj Anđele čuvaru, da bih čvrsto i bez spoticanja hodao spasonosnim putem Hristovih zapovesti, a srcem i usnama neprestano slavio svesveto ime Boga našega i pevao Mu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Ja imam Tebe, Bogoizabrani zaštitniče moj, kao svetli zrak koji obasjava tamu duše moje i razgoni mrak neznanja srca moga; toga radi sa umilenjem ti se klanjam i molim da sva moja čula pomračena strastima očistiš, kako ne bih zalutao u tami grehovnoj. Prečudesnoj svetlosti Tvojoj ja pevam ovako:

Raduj se, zvezdo Nezalaznog Svetla, jer si od Trosunčanog Božanstva zablistala i mene ozarila!

Raduj se, presvetla lučo, jer obasjavaš oči moje pomračene grehom!

Raduj se, jer se staraš da mene, u tami bezakonja zabludelog, usmeriš na put istine

Raduj se, jer mi naređuješ da zapovesti Božije budu ogledalo za čitav život moj!

Raduj se, jer zakon Božiji postavljaš kao putokaz nogama mojim i svetlost na stazama kojima hodim!

Raduj se, jer me učiš da reči jevanđelja Hristovog u sladosti slušam!

Raduj se, jer me podstičeš da učenju Božanskog Učitelja i Gospoda mog bez sumnje poverujem!

Raduj se, jer me ukrepljuješ da se povinujem zakonima Svete Crkve!

Raduj se, jer me poučavaš da se pravilima i predanjima Svetih Apostola i Otaca pokoravam!

Raduj se, jer me utvrđuješ u ispovedanju svete i pravoslavne vere!

Raduj se, jer me uveravaš da zbog ispovedanja ove vere i na smrt budem spreman!

Raduj se, jer me sprečavaš da opštim sa jereticima i otpadnicima od Svete Crkve!

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Kondak 4.

Bure mora žitejskoga satiru duhovnu moju lađu talasima briga ovozemaljskih, mir uboge duše moje pomućuju i gde da nađem tiho pristanište spasenja? Samo u tebe, moj po Bogu Anđele čuvaru, polažem nadu, jer te zadobih kao premudrog kormilara u burama pomisli koje me uznemiruju; zbog toga, blagodarno pevam Bogu mome: Aliluja!

 

Ikos 4.

Slušajući i gledajući tebe, Božanstveni Anđele, mog krepkog čuvara, zli duhovi podnebesni ne smeju da se približe tvojoj prečistoj svetlosti i da mi naude dušegubnim pakostima. Toga radi smireno te molim: ne odstupi od mene zbog neuzdržanja moga i uvek me čuvaj od klopki i prevara lukavoga, jer ti sa umilenjem govorim:

Raduj se, jer me snažnim pokrovom krila Svojih štitiš i zaklanjaš!

Raduj se, jer me uvek ograđuješ Svojim plamenim mačem!

Raduj se, jer mi pomažeš u borbi sa knezom tame!

Raduj se, jer mi pomažeš da pobedim njegove lukave služitelje!

Raduj se, jer od mene, kao ptice grabljivice, rasteruješ dušegubne demone!

Raduj se jer me urazumljuješ da demonske prevare, kao lukave lisice, prepoznam!

Raduj se, jer napade zverolikih demona na um i srce moje odbijaš!

Raduj se, jer porod njihov, gordost i mržnju, iz srca mog odstranjuješ!

Raduj se, jer zavist i zlopamćenje iz misli mojih progoniš!

Raduj se, jer me podstičeš da se od zlih pomisli ograđujem krsnim znamenjem!

Raduj se, jer me hrabriš da protiv aspide i vasiliska neustrašivo krenem!

Raduj se, jer imaš nepobedivo oružje protiv svih neprijatelja mojih!

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Kondak 5.

Sa Bogom poslanom zvezdom, koja je nekada vodila mudrace na poklonjenje Spasitelju sveta, rođenim u Vitlejemu, usuđujem se da te uporedim, moj dobri čuvaru: neprekidnim i svetlonosnim tvojim prisustvom pokazuješ mi pravi put u gornji Vitlejem, u Nebesko Carstvo, da bih se udostojio da među Arhanđelima i Anđelima pevam prevečnom Caru slave: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši me noću zakriljenog mrakom i tamnim oblakom strasti prekrivenog, nemoj se ražalostiti niti me napustiti, sveti čuvaru duše moje, već podražavajući dugotrpeljivog Spasitelja mog, sačekaj i podstakni me na pokajanje, dok oči moje ne izliju potok suza kojima ću umiti duševnu nečistotu svoju. Zato te smerno molim i govorim:

Raduj se, jer kao tamjan miomirisni uvek prinosiš Bogu molitve za mene grešnog!

Raduj se, jer kod Stvoritelja mog uvek posreduješ za spasenje moje!

Raduj se, jer pravedni gnev Njegov, ka meni upravljen, svojim zastupništvom odvraćaš!

Raduj se, jer svemilosrdnog Gospoda moliš da mi da oproštaj za sva zlodela moja!

Raduj se, jer si umilostivio blagost Njegovu, da me ne pogubi sa bezakonjima mojim!

Raduj se, jer se neprestano moliš Iskupitelju mome da mi daruje vreme da se popravim!

Raduj se, jer me pobuđuješ da u pokajanju provedem sve dane života moga!

Raduj se, jer u meni podstičeš želju da se uvek pred Gospodom kajem za sva moja pregrešenja!

Raduj se, jer me urazumljuješ da u svako doba sebe ispitujem i grehe svoje ispovedam!

Raduj se, jer u srce moje polažeš skrušenost i žalost, pošto prognevih preblagog Boga svog!

Raduj se, jer me pobuđuješ da oplakujem nesrećni i nečisti život svoj!

Raduj se, svetlonosni i neućutni zastupniče spasenja moga!

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Kondak 6.

Glasno propovedam o tvom neprestanom staranju o meni, moj Anđele čuvaru; u žalosti i u iskušenjima, u svemu što u ovom mnogometežnom svetu pomućuje mir duše moje, ti mi se javljaš, brzi utešitelju, i uveravaš me da mi je sve ovo nisposlano od premudrog Stvoritelja kao isceljenje za bolesti duše moje i poučavaš me da mom Dobročinitelju, Nebeskom Lekaru, kličem: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zablista u duši mojoj, pomračenoj žalošću i čamotinjom, svetlost blagodatne utehe, a srce moje ispuni se veseljem i radošću, jer se, podstaknut tvojim neprestanim poukama, sveti Anđele, usuđujem da kao carinik zavapim milosrdnom Bogu da milostiv bude i oprosti pregrešenja moja. Zato nemoj zaćutati, vaspitaču moj, i nastavi da me urazumljuješ i snažiš, da bih ti klicao:

Raduj se, jer mi pomažeš da blagi jaram spasonosnog trpljenja sa ljubavlju nosim!

Raduj se, jer me u nevoljama i nedaćama ukrepljuješ uzdanjem u Boga!

Raduj se, jer me poučavaš da žalosti i bolesti hrabro savlađujem!

Raduj se, jer svaku tugu i čamotinju iz srca moga proteruješ!

Raduj se, jer me podstičeš da se borim protiv neprijatelja koji bi hteli da me ulove u mrežu očajanja!

Raduj se, jer me podstičeš da poverujem rečima Apostola, da će svi, koji budu hteli da pobožno žive, biti progonjeni!

Raduj se, jer me učiš da stradanje i trpljenje prihvatim po ugledu na proroke i Apostole!

Raduj se, jer mi ukazuješ na mučenike i ispovednike, koji su se za Hrista do prolivanja krvi svoje podvizavali!

Raduj se, jer uvek pred očima uma moga prikazuješ stradanja Samog Spasitelja i Gospoda!

Raduj se, jer srce moje naslađuješ nadom u buduću nagradu!

Raduj se, jer dušu moju oživljavaš sveradosnim očekivanjem večnih dobara!

Raduj se, moj dobri i stalni utešitelju!

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Kondak 7.

Želeći da se svi ljudi spasu, premilosrdni Stvoritelj moj posla tebe, Anđela Svog, kao vernog stražara i čuvara dobrog tokom čitavog života moga, da bi mi svugde pomagao svetim tvojim nadahnućem, štitio me od prevara đavolskih i pripremio me da delima dobrim, zajedno sa mudrim devicama, uđem u nebesku ložnicu, uz bogougodnu pesmu: Aliluja

 

Ikos 7.

Gospod i Vladika moj ponovo pokazuje blagost na meni nepotrebnom i od svih grešnijem slugi Svome, jer prezrevši gnev moj i netrpeljivost nije me pogubio sa bezakonjima mojim sve do sadašnjeg dana i časa i, budući dugotrpeljiv prema meni, milostivo očekuje moje obraćenje i iskreno pokajanje. Verujem, moj dobri čuvaru, da me je Tvoje stalno zastupanje do sada pred Bogom čuvalo i zato Ti, podvizavajući se u ljubavi prema Tebi, kličem:

Raduj se, jer me zaronjenog u more života od konačnog potapanja čuvaš!

Raduj se, jer me iz rake bezakonja rukom tvojom izbavljaš!

Raduj se, jer grehovni san moje dušegubne lenosti razgoniš!

Raduj se, jer um moj, pomračen nemarom, tvojim svetlim prisustvom ozaruješ!

Raduj se, jer mi pomažeš da hladno i skoro ugaslo srce moje molitvama rasplamsam!

Raduj se, jer me na slavoslovlje Bogu uvek podstičeš!

Raduj se, jer glas moj upravljaš na pevanje pesama kojima ću dostojno i pravedno hvaliti Tvorca!

Raduj se, jer me poučavaš da Gospoda moga ne proslavljam samo ustima, već i srcem!

Raduj se, jer me podstičeš na ispunjavanje presvete volje Njegove!

Raduj se, jer se staraš da me naučiš samopožrtvovanju i odricanju od moje zle volje!

Raduj se, jer iskreno želiš da zadobijem golubiju bezazlenost i krotkost jagnjeta!

Raduj se, jer posreduješ da mi bude darovana nezlobivost deteta i razboritost staračka!

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Kondak 8.

Stranac sam i pridošlica na zemlji ovoj; život moj je sujetan i prolazan, pa makar nesrećnik nikad o nepoznatom času smrtnom i ne razmišljao, ili o Strašnom sudu, ipak moram izaći pred pravednog Sudiju i moram dati odgovor za svako svoje delo i svaku svoju reč. Zato te molim, čuvaru duše moje, da me brzo probudiš od sna grehovnog, kako me čas smrtni ne bi zatekao nespremnog i da se udostojim da od svemilostivog Boga izmolim oproštaj za sva bezakonja moja, da bih Mu radosnim glasom pevao: Aliluja!

 

Ikos 8.

Kada mi Gospod nad svima i Stvoritelj naznači da se predstavim od ovoga života, ti, moj dobri čuvaru, provideći strašne muke koje me očekuju, namenjene zlim dusima i nepokajanim grešnicima, prekrij me krilima milosrđa svoga, kao orao ptiće svoje, i kada me duh moj napusti, učini da te vidim u svojoj blizini, dok ideš ispred mene i moje ljute neprijatelje rasteruješ. I dok te za sve ovo sa umilenjem molim, govorim ovako:

Raduj se, jer duhovnim očima mojim gorki i strašni čas smrtni predstavljaš!

Raduj se, jer me uvek podsećaš na taj nepoznati i neizbežni čas!

Raduj se, jer me učiš da na svaki dan gledam kao da je poslednji u životu mom!

Raduj se, jer me pripremaš da u svako doba mogu otići na drugi svet!

Raduj se, jer u meni rađaš umilenje i skrušenost srca!

Raduj se, jer uvek želiš da se bar pred kraj života pokajem!

Raduj se, jer me sprečavaš da ovaj svet zavolim!

Raduj se, jer mi pomažeš da iz srca svog iskorenim strast prema truležnom bogatstvu!

Raduj se, jer mi pokazuješ da su sva blaga zemna privremena i prolazna!

Raduj se, jer me uveravaš da su sve lepote ovog sveta slično cvetu poljskom!

Raduj se, jer me sprečavaš da slavu ljudsku, kao senku prolaznu, tražim!

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Kondak 9.

Sve grehove u ovom životu počinih i ceo moj život proteče u velikoj taštini i koncu se svom približih; neprijatelji moji nasrću na mene, žudni da me prožderu i survaju u dubinu adsku. Zato te molim, dobri moj čuvaru, da mi budeš zaštitnik, jer moram proći strašna mitarstva i bezbedno me dovedi do kapije Nebeskog Carstva, gde ću sresti radosna lica anđela dok kliču: Aliluja!

 

Ikos 9.

Krasnorečivi jezik ne može iskazati sve ono što si, tokom čitavog mog života učinio za mene, sveti čuvaru moj; prihvatio si dušu moju od kupelji svetoga krštenja, čuvao si me u mladenaštvu, učio me i urazumljivao u detinjstvu, sačuvao me od grehovnog spoticanja u godinama mladosti, vodio me kada sam došao u zrele godine, čuvao me na svim putevima mojim sve do starosti, opominjao si me i tešio, svugde mi pomagao i upućivao me na put spasenja. Toga radi, blagodarno ti kličem:

Raduj se, jer me svoje pomoći i zaštite nikada nisi lišavao!

Raduj se, jer snage moje okrepljuješ kada od sna ustanem da bih se u blagodarnosti Gospodu podvizavao!

Raduj se, jer me poučavaš da početak svakoga dana osveštam molitvom!

Raduj se, jer mi braniš da se usudim da bilo šta započnem bez molitve Sveblagom Promislitelju!

Raduj se, jer se staraš da iz srca moga iskoreniš uzdanje u sebe samog!

Raduj se, jer me pobuđuješ da najslađe ime Gospoda Isusa Hrista usnama neprestano izgovaram i na umu stalno imam!

Raduj se, jer me u svako doba opominješ da govorim samo ono što je potrebno i korisno!

Raduj se, jer me zadržavaš od praznoslovlja, mnogoglagoljivosti i bogohuljenja!

Raduj se, jer uvek uz mene prebivaš, bilo da jedem, pijem ili bilo šta drugo činim

Raduj se, jer se staraš da me naučiš uzdržanju u jelu i piću!

Raduj se, jer me čuvaš i dok sanjam, pa neprijatelje, koji bi hteli da mi naude sanjivim maštarijama, razgoniš!

Raduj se, jer me braniš od sladostrasnih nasrtaja i oči moje celomudrenim stidom prekrivaš!

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Kondak 10.

Da spaseš sve, došao si, Isuse moj preblagi i sa umilenjem Ti se molim, milosrđem Tvojim očisti mnoštvo i neizmernost mojih zala, okreni se od njih Božanstvenim molitvama Neveštastvenog Tvog Služitelja, koga si mi još od mladenaštva, kao Čovekoljubac, podario da me čuva, ne bih li se udostojio da uđem u ložnicu slave Tvoje i sa duhovima pravednika pevam: Aliluja!

 

Ikos 10.

Kao čvrsta stena uvek mi se javljaš, Sveti Anđele, nasuprot lukavstvima zlobnih neprijatelja, koji traže moju večnu pogibelj i raslabljuju dušu moju i lenošću i samozaboravom. Stoga molim tebe, čuvaru moj da se tvojim zastupništvom udostojim da se pri ishođenju duše moje iz tela pri ishođenju duše moje iz tela pričestim Presvetim Telom i Najsvetijom Krvlju moga Spasitelja, te da, ukrepljen ovom netruležnom hranom i životvornim pićem bez straha pređem u drugi svet, kličući Tebi, mom dobročinitelju:

Raduj se, jer ti je data vlast i moć da od mene odagnaš nasrtaje demonske!

Raduj se, jer ti je Bog dao snagu da pobediš nevidljive neprijatelje moje!

Raduj se, jer me možeš izbaviti od svih zlodela i prevara đavolskih!

Raduj se, jer napade načalnika gorkih mitarstava, ljutog vladara ovog sveta, od mene odbijaš!

Raduj se, jer imam nadu da se, ograđen tvojim prisustvom, u času smrtnom neću preplašiti mračnih lica duhova zlobe!

Raduj se, jer se uzdam da ću, tobom čuvan, bezbedno proći vazdušna mitarstva!

Raduj se, jer očekujem da, osnažen tvojom pomoću, neću biti zadržan pred vratima mnogoželjenog Raja!

Raduj se, jer je tvoje zalaganje za mene pred Bogom tako silno da ne bih bio bačen u tamu najkrajnju!

Raduj se, jer me uvek savetuješ da umilostivim Gospoda suzama pokajanja i izbavim se geene paklene!

Raduj se, jer me podstičeš da se danonoćno molim kako ne bih sa demonima bio predat mučenju!

Raduj se, neodstupni moj rukovoditelju i vaspitaču!

Raduj se, moj snažni zaštitniče i brzi pomoćniče!

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Kondak 11.

Sveti čuvaru moj, znam da pojanje ovo, mada ti ga od srca prinosim, nije dovoljno da bi izrazilo moju srdačnu blagodarnost za sva dobra koja si mi učinio i koja ne prestaješ da činiš do ovoga dana i časa, ali te molim i za to, da Onoga koji je stvorio i tebe i mene umilostiviš i da me na strašnom sudu Svome ne ostavi sa leve strane, već da me udostoji da sa svima svetima kličem: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetiljka moja ugasi se, i jeleja dobrih dela, kojima je plamtela, nestade; i gde da se obratim ja, nesrećnik od grešnog sna otežao, ako me iznenada u pola noći stigne čas smrti moje? Da neću i ja, kao nerazumne device, začuti strašni glas ženika: „Ne poznajem vas!“ Pomozi mi, moj čuvaru neuspavljivi, da sasude duše moje napunim jelejem dobrih dela a najviše milosrđem i smirenjem. Prihvati sada od mene ovo pevanje:

Raduj se, jer me savetuješ da uvek na umu imam Jedinoga Gospoda!

Raduj se, jer zapovest ljubavi prema Njemu preblagom u srcu mom obnavljaš!

Raduj se, jer me pobuđuješ da Njega, Spasitelja, volim svim umom i svakom pomišlju svojom!

Raduj se, jer me opominješ da uvek bogougodan budem i iskrenom ljubavlju prema bližnjima!

Raduj se, jer me poučavaš da ih volim ne samo rečima i jezikom, već i delima i istinom!

Raduj se, jer u meni podstičeš želju da im u svakoj potrebi pomažem!

Raduj se, jer me poučavaš da tešim žalosne i štitim one kojima se čini nepravda!

Raduj se, jer srce moje upravljaš da od imanja svoga dajem sirotim i ubogim!

Raduj se, jer me podstičeš da po zapovesti Spasitelja, budem spreman da i dušu svoju položim za druge!

Raduj se, jer zaklanjaš oči moje da ne bih gledao na pregrešenja brata moga!

Raduj se, jer me sprečavaš da osuđujem brata svoga iosrnulog u greh!

Raduj se, jer mi zabranjuješ da poverujem klevetnicima sabraće svoje!

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Kondak 12.

Blagodat Ti je data od Svemogućeg Gospoda, sveti zaštitniče moj, da me čuvaš na svim putevima mojim, da se o kamen sablazni ne spotakne noga moja, dok me spasenog ne izvedeš pred Hrista Boga kome sve sile nebeske neućutno kliču: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pevam o tvom čudesnom milosrđu i velikom snishođenju, bestelesni slugo Gospodnji hitroga uma, jer se ne gnušaš grehovne moje smradnosti i ne prestaješ prinositi svete molitve svoje za mene beskorisnog ka prestolu Triipostasnog Boga, da ne bih zauvek nastradao, već da bih Carstvo Nebesko nasledio. Zato te molim da iz duševnih riznica mojih primiš ovo pesmopojanje, koje ti prinosim:

Raduj se, jer me opominjanjem na budući Strašni sud Božiji od grehova odvraćaš!

Raduj se, jer me pobuđuješ da dušu moju kao nevestu pripremim za susret sa prekrasnim ženikom Hristom!

Raduj se, jer želiš da me učiniš dostojnim bračne ložnice Njegove!

Raduj se, jer me uvek poučavaš da zapalim svetiljku duše moje, kako bih sa mudrim devicama, dušama pravednih, ušao u tu ložnicu!

Raduj se, jer me podstičeš da svučem grehovnu odeću svoju?

Raduj se, jer mi pomažeš da se u rizu neporočnosti i čistote odenem!

Raduj se, jer se zauzimaš da se udostojim i da na Strašnom sudu Hristovom stanem sa Njegove desne strane!

Raduj se, jer se moliš milosrđu Božijem, da me pridruži izabranicima Svojim!

Raduj se, jer i sažitelje tvoje nebeske podstičeš da se mole Gospodu, da me zajedno sa njima nastani u Carstvu Svojemu!

Raduj se, moj dobri i snažni stražaru!

Raduj se, za mene topli molitveniče i blagi zaštitniče!

Raduj se, moja krepka nado kod Gospoda Boga i Presvete Bogorodice!

Raduj se, Anđele Gospodnji, neuspavivi čuvaru moj!

 

Kondak 13.

O, preslavna i umna svetlosti, Anđele Božiji! Primi ovo blagodarno i molebno pojanje i pošto sa zemlje moram izaći na sud, pokaži tada svoje milosrđe prema meni grešnom; stani pokraj mene tih i radostan, nadom u spasenje odagnaj strah moj, da se u naseljima rajskim udostojim da skupa s Tobom u vekove vekova kličem prevečnom Caru Slave: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

 O, sveti Anđele, moj dobri čuvaru i zaštitniče! Skrušenog srca i bolne duše pred tobom stojim i molim se: usliši mene grešnog slugu tvoga (izgovoriš svoje ime), koji vapi glasnim jaukom i gorkim plačem: ne opominji se bezakonja i nepravdi mojih, kojima te nesrećnik gnevim svakoga časa i dana i mrskim se činim pred Stvoriteljem našim Gospodom; podari mi milosrđe svoje i ne odstupi od mene nečistoga sve do skončanja moga; probudi me od sna grehovnog i pomozi mi da molitvama tvojim preostalo vreme života svoga proživim bez poroka i rodim rod dostojan pokajanja, i od smrtnih padova grehovnih izbavi me, da ne propadnem u očajanju i da se ne obraduju neprijatelji pogibelji mojoj; znam uistinu i rečima ispovedam da niko nije takav prijatelj i zaštitnik, zastupnik i branitelj, kao ti, sveti Anđele, jer stojiš pred prestolom Gospodnjim i moliš se za mene nepotrebnog i od sviju grešnijeg, da ne uzme Preblagi dušu moju u dan očajanja moga niti u dan kada učinih zlo, i zato nemoj prestajati da moliš premilosrdnog Gospoda Boga mog da oprosti sagrešenja moja, koja učinih tokom čitavog života delima, rečima i svim svojim čulima, i, mada već zna presudu, da me spase; da me kazni po Svojoj neizrecivoj milosti, ali da me ne ukori i ne muči Svojim nepristrasnim, pravednim suđenjem; da me udostoji da se pokajem i da sa pokajanjem dostojno primim Božansko pričešće, za šta se najviše molim, i takav dar od sveg srca želim. U strašnom času smrti ne odstupi od mene, dobri čuvaru moj i odagnaj mračne demone koji će zaplašiti ustreptalu dušu moju; zaštiti me od tih zamki jer moram proći vazdušna mitarstva, da bih, čuvan tobom, bezbedno dostigao željeni raj, gde sveti i višnje sile neprestano hvale svečasno i veličanstveno ime u Trojici slavljenoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, kome dolikuju čast i poklonjenje u vekove vekova. Amin.

 

Tropar, glas 6.

Anđele Božji, Čuvaru moj sveti, život moj sačuvaj u strahu Hrista Boga, um moj vodi pravim putem, i dušu moju rani nebeskom ljubavlju, da, upućivan tobom, dobijem od Hrista Boga veliku milost.