petak, novembar 24, 2017

 arhangel gavrilo

 

 Akatist Svetom Arhangelu Gavrilu

praznuje se 26. marta (08. aprila) i 13. (26.) jula – Sabor svetog arhangela Gavrila

(Sveti Arhangel Gavrilo svojim zastupništvom pred Bogom ima blagodatnu silu da donosi blage i lepe vesti)

 

Kondak 1.

Tebe, izabranog blagovesnika spasenja našeg,velikog slugu Božijega i radosnog poslanika Prečistoj Djevi Mariji, proslavljamo pesmama i pohvalama ovim. Ti pak, stojeći pred Prestolom Cara Slave, od svih nas nevolja i žalosti oslobađaj, da ti s verom i ljubavlju pohvalno kličemo:

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Ikos1.

Zastupnika Angela, divnog vesnika Tajni Božijih, čudesnoga Gavrila, Arhistratiga Sila bestelesnih, pohvalimo sada, u dubokom umiljenju pripadajući i vapijući:

Raduj se, čudesni blagovesniče spasenja našeg!

Raduj se, Tajni Božijih slavni objavitelju!

Raduj se, Božijih zapovesti ispunitelju!

Raduj se, spasenja ljudskog roda usrdni služitelju!

Raduj se, jer vernima radost od Prestola Svedržitelja donosiš!

Raduj se, jer neverne na stazu pravde i istine privodiš!

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Kondak 2.

Videći te, veliki slugo Božanske Premudrosti, kao usrdnog zastupnika i brzog pomoćnika svima nevoljnima i ojađenima, radosno zbog tebe pojemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Darovatelj Božanskog razuma ti si, Gavrilo Bogomudri, jer ti se blagodat dade od Predvečne Premudrosti Božije. Stoga i nama grešnima, ogrezlima u taštini ovoga sveta, podaj od Božanske Premudrosti u um i srce naše svetlost istinskoga razuma Božijeg, da ti kličemo ovako:

Raduj se, razuma Božanskog nesebični davaoče!

Raduj se, prvi učitelju u pisanju knjiga o rodu ljudskom!

Raduj se, jer si proroku Mojsiju premudrost Božansku otkrio!

Raduj se, jer si mu početak postanja sveta kazao!

Raduj se, jer si stvaranje prvog čoveka, Adama, i žitije njegovo i njegovih potomaka objavio!

Raduj se, jer si i o svim budućim pokolenjima i rodovima, o potopu i podeli jezika, plemena i naroda vest doneo!

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Kondak 3.

Silom Višnjega opasan i njome divno ukrepljen, stojiš pred Gospodom Tvojim danonoćno, neućutno pojući: Aliluja!

 

Ikos 3.

Sav rod hrišćanski ima te, Arhangele Gavrile, kao velikog pomoćnika i dobrog savetodavca, i divnoga učitelja u nedoumicama, hvaleći te ovako:

Raduj se, jer si proroku Danilu protumačio divna viđenja o carevima i carstvima koja treba da dođu, što se kroz razne zveri prikazaše!

Raduj se, jer si mu oslobođenje ljudi Božijih iz vavilonskog ropstva objavio!

Raduj se, jer si mu vreme prvoga Hristovog dolaska u svet otkrio!

Raduj se, jer si mu ovaploćenje Sina Božijega od Djeve Marije blagovestio!

Raduj se, proroka premudri vesniče!

Raduj se, svih Hrišćana u dobru učitelju!

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Kondak 4.

Bura sumnje, žalosti i očajanja obuze svetu pravednu Anu kada tugovaše zbog neplodnosti i sa suzama se moljaše u vrtu svome. Ti joj se, pak, po zapovesti Božijoj javi i donese vest govoreći: ”Ana, Ana! Uslišena je molitva tvoja, uzdasi tvoji prođoše oblake i suze tvoje pred Boga iziđoše, i začećeš, i rodićeš Kćer Preblagoslovenu, i blagosloviće se kroz Nju sva kolena zemaljska, i spa-senje svetu kroz Nju će doći, i nadenućeš Joj ime Marija.” Ona pak, u velikoj radosti, začuvši ovo, zavapi: Aliluja!

 

Ikos 4.

Začu sveti i pravedni Joakim, koji u to vreme u pustinji pošćaše, od tebe, Arhangele Božiji, da će sa Anom pravednom roditi Kćer pre svih vekova izabranu za Majku Mesije, Koji će doći da izbavi rod ljudski, te u dubokom umiljenju i radosti zavapi:

Raduj se, jer si brigu moju uklonio!

Raduj se, jer si sramotu moju pred ljudima odagnao!

Raduj se, jer si me očajanja oslobodio!

Raduj se, jer si volju Božiju o meni objavio!

Raduj se, jer si svemu svetu neizrecivo veselje time doneo!

Raduj se, pravednih Bogootaca Joakima i Ane sladosni utešitelju!

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Kondak 5.

Bogom vođenoj zvezdi ti si nalik, Gavrilo čudesni, jer sijanjem svojim mrak i tamu ovoga sveta prosvetljavaš, i na put spasenja upravljaš sve što ti s verom usrdno pritiču, i Hristu, večnom Suncu Pravde, smelo poju: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videći tebe, Arhangele Božiji, vesnika sudbina Božijih i ispunitelja Svete volje Njegove, rođena od neplodnih Bogodjeva Marija pažljivo i usrdno posluša svete naredbe tvoje i s velikom radošću zavapi:

Raduj se, jer si suze, plači neprestanu tugu zbog bezdetnosti roditeljima Mojim svojim neiskazanim javljanjem utolio!

Raduj se, Angele mirni i dobri čuvaru od Boga Mi dani!

Raduj se, od prvoga dana Roždestva Mora na čuvanje Mi poslani!

Raduj se, čuvaru Bogodjeve u dane detinjstva i mladosti Njene!

Raduj se, prave vere i Bogopoštovanja utemeljitelju!

Raduj se, svima koji te hvale verni zaštitniče!

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Kondak 6.

Rođenje Jovana, propovednika pokajanja i preslavnog Preteče Gospodnjeg, ti si, svemudri Gavrilo, blagovestio roditelju njegovom Zahariji svešteniku. A kako on tvome istinitom proročanstvu ne verovaše, ti ga učini nemim dok se ne ispune reči tvoje, i kada svojim očima vide natprirodni događaj ovaj, zavapi Bogu, Koji kroz tebe čuda čini: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasjao si čudesno slavom, Arhangele Gavrilo, kada si u grad Nazaret poslan od Boga da Bogodjevi Mariji blagovestiš začeće Sina Božijega osenjenjem i delovanjem Duha Svetoga, vapijući Joj: ”Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom, Blagoslovena si Ti među ženama”, a mi grešni, začuvširadost ovu veliku koju Joj blagovesti, kličemo ti ovako:

Raduj se, jer si Adama i Evu, praroditelje naše, ovom blagovesti neizrecivo obradovao!

Raduj se, jer si svim praocima i praroditeljima roda ljudskog ovom blagovesti objavio događaj žuđenog vremena, kome se oni čvrsto nadahu!

Raduj se, jer si vešću o javljanju svetu dugoočekivanoga Iskupitelja ljudskog roda sve patrijarhe, proroke, starozavetne pravednike i podvižnike uveselio!

Raduj se, jer si ovaploćenje Sina Božijeg svetu propovedao!

Raduj se, jer si početak našeg spasenja blagovestio!

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Kondak 7.

Želeći da razume reči blagovesti Arhangela Gavrila i videći Sebe u čistoti, Presveta Djeva Marija reče mu smelo: "Preslavni glas tvoj zvuči čudno duši Mojoj, jer besemeno začeće Roždestva objavljuješ, kličući: Aliluja!"

 

Ikos 7.

Novu i preslavnu vest o ovaploćenju Sina Božijeg blagovesteći Preblagoslovenoj i Prečistoj Djevi Mariji, Koja sa strahom i trepetom slušaše, zavapio si, Arhangele: ”He boj se, Marija, jer si našla blagodat u Boga; i začećeš u utrobi, i rodi-ćeš Sina, i nadenućeš My ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se Sinom Višnjega, i daće My Gospod Bog Presto Davida, oca Njegova, i zavladaće u domu Jakovljevom u sve vekove, i Carstvu Njegovom neće biti kraja.” Pazeći na obećanje ovo i tre-pteći pred veličinom i visinom njegovom, i mi grešni kličemo ti ovako:

Raduj se, jer si u grad Nazaret poslan da propovedaš početak i temelj spasenja našeg!

Raduj se, jer si radost svetu kroz Blagovesti objavio!

Raduj se, Nebeski žitelju svetozarni!

Raduj se, angelskih likova sijanje i svetlosti čudesna!

Raduj se, jer izbliza gledaš raj Božije neiskazane lepote i dobrote!

Raduj se, jer sa umiljenjem stojiš pred Prestolom Presvete Trojice!

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Kondak 8.

Čudnu i divnu vest o rođenju Iskupitelja ljudskog roda od tebe, Arhangele Gavrilo začuvši, Presveta Djeva reče: ”Kako će to biti kad Ja ne znam za muža?”, a ti, odgovarajući, reče Joj: ”Duh Sveti doći će na Tebe, i Sila Višnjega oseniće Te; i ono što ćeš roditi biće Sveto i nazvaće se Sin Božiji.” Reči Tvoje najzad utvrdiše Presvetu Djevu, Koja ti reče: "Evo Sluškinje Gospodnje, neka Mi bude po reči Tvojoj", vapijući: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav si među višnjima, Gavrilo, stojeći pred Prestolom Cara Slave, ali nisi dalek ni od donjih, pamteći i slušajući sve koji ti kliču:

Raduj se, predvečnih sudbina Božijih blagovestitelju!

Raduj se, poslaniče Božiji i čudesa Njegovih predobri služitelju!

Raduj se, za ljudski rod usrdni zastupniče!

Raduj se, pravoslavnih Hrišćana zaštitniče!

Raduj se, jer te svi verni hvale!

Raduj se. jer ti se svi pravoslavni raduju!

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Kondak 9.

Svi vitlejemski pastiri začudiše se veoma začuvši blagovest tvoju, predivni Arhangele Gavrilo, o rođenju Hrista Spasitelja; i slušajući čudesno pojanje tvoje i ostalih ratnika Nebeskih što sladosno pojahu: ”Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja”, zavapiše Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici mnogo se truđahu u hvaljenju tebe, Gavrilo Božanstveni, i dobročinstava tvojih, koja uvek tvoriš u ovom svetu; mi pak, ako i znamo nemoć našu, usuđujemo se da te hvalimo po dostojnosti tvojoj, vapijući ovako:

Raduj se, jer si vitlejemske pastire obradovao!

Raduj se, jer si ih vešću o rođenom Spasitelju sveta neiskazano razveselio!

Raduj se, jer si te noći sa mnoštvom Angela rođenog Sina Božijeg opevao!

Raduj se, jer si krotkim i smirenim pastirima prvima od svih ljudi rođenje Hristovo objavio!

Raduj se, jer smirene, krotke sluge Božije, što ne mudruju o visokome, ljubiš!

Raduj se, jer si uvek spreman da ih uslišiš!

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Kondak 10.

Hoteći da svet spase i iskupi od greha, pro-kletstva i smrti, Gospod naš Isus Hristos u noći u Kojoj se predade prebivaše u molitvi u vrtu Getsimanskom i moljaše se do krvavog znoja, i ti Gaavrilo, u podvigu krepljaše, jer si uistinu krepost Božija, što ukrepljuje u podvizima hrišćanskim sve koji vapiju: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena si, Gavrilo čudesni, svetim ženama mironosicama, kada one u jedno subotnje svitanje dođoše na grob, noseći miro i sve što priugotoviše ali ne obretoše telo Gospoda Isusa, i užas ih obuze i velika briga zbog Ljubljenoga Učitelja njihova. A ti reče ženama: ”He bojte se, jer znam da tražite Isusa Raspetoga. Nije ovde, nego ustade”, i još im kaza: ”Dođite da vidite mesto gde ležaše Gospod”. A one, obradovane rečima tvojim, Arhangele, zavapiše ti ovako:

Raduj se, svetle i radosne vesti o Vaskrsenju Hristovom prvi blagovestitelju!

Raduj se, pobede Hristove nad smrću i adom slatkoglasni objavitelju!

Raduj se, jer si s Neba, u potresu velikom, na Živonosni Grob sišao!

Raduj se, jer si zapečaćeni kamen sa groba odvalio!

Raduj se, jer si zrakom Tvojom poput munje stražare uplašio!

Raduj se, jer si Sazdatelju Tvome i Vladici Gospodu, dobrovoljno i čudesno Vaskrslome, poslužio!

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Kondak 11.

Pojanje pohvalno prinosimo ti, Arhangele Božiji Gavrilo, a Ti, kao brzi zaštitnik naš i u svakome dobru učitelj, pokrij nas pokrovom krila tvojih, odagnaj od nas grešnih duhove zlobe podnebesne i sačuvaj od napasti i kleveta zlih ljudi sve koji vapiju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetlonosni služitelju i blagodatni vesniče volje Božanske, Gavrilo premudri, ti si opet bio poslan Prečistoj Djevi Mariji da Joj najaviš mirno uznošenje -slavno Uspenje Njeno koje se približi, noseći Joj nagradu rajsku. Ona pak, primivši radosnu vest o preseljenju u Carstvo Gornje, vapijaše ti ovako:

Raduj se, jer si Mi s Neba celivanje doneo!

Raduj se, jer si Mi pri Tajni Bogoočovečenja poslužio!

Raduj se, jer si Mi opet poslan da se pripremim za ishod iz ovog života!

Raduj se, Sina Mora i Boga Božanske volje o Meni objavitelju!

Raduj se, časnoga i slavnog Uspenja Bogomajke služitelju!

Raduj se, jer si Joj s Neba doneo radosnog raja nagradu!

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Kondak 12.

Blagodat Božiju s Neba izmoli nama koji pojemo u slavu svečasnog imena tvoga, Arhangele Gavrilo, da osenjivani tvojim zastupništvom, u svakoj pobožnosti i čistoti poživimo sve dok se, smrću odrešeni od plotskih uza, ne udostojimo da stanemo pred ognjeviti Presto Cara Slave i sa Angelskim činovima zavapimo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući tvoj svečasni sabor, hvalimo te, premudri Arhangele Božiji Gavrilo, i molimo Gospoda i Vladiku svih da tvojim zastupništvom podari mir svetu, da svetu Crkvu Svoju utvrdi i sačuva nepokolebivu do skončanja ovog veka i u veri ukrepi pravoslavne Hrišćane, što ti ovako poju:

Raduj se, jer si u Starom Zavetu mnogo puta spasenju ljudi poslužio!

Raduj se, jer si se i u Novom Zavetu mnogo puta za spasenje ljudi potrudio!

Raduj se, dobri naš putevoditelju u Carstvo Gornje!

Raduj se, spasenja našeg usrdni zastupniče!

Raduj se, roda hrišćanskog veliki dobrotvore!

Raduj se, pravoslavne zemlje naše pokrovitelju!

Raduj se, veliki Arhangele Božiji Gavrilo!

 

Kondak 13.

O, predivni i preslavni Arhangele Božiji Gavrilo, predvečnih sudbina Božijih objavitelju i usrdni pomoćniče naš! Usliši nas koji ti prinosimo male molitve ove, i kao milostiv, umoli Cara Slave da se izbavimo od svih nevolja, napasti i jada u privremenom životu ovom; a u budućem, večnom životu izmoli da se stajanja s leve strane i večnih muka izbavimo, i da se udostojimo da u Carstvu Nebeskome sa Angelskim činovima nepr-stano pojemo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, predivni Arhangele Božiji Gavrilo, usrdni molitveniče za duše naše, smireno te molimo kao zastupnika našeg: izmoli nam tvojim svetim svemoćnim molitvama koje pred Prestolom Božijim svagda uznosiš, (da se sveti hram ovaj do kraja ovoga sveta održi), da se vera Hristova učvrsti, ukrepi i raširi, da pravoslavni Hrišćani svetootačku Pravoslavnu veru do kraja naših dana neporočno sačuvaju, da u svim zapovestima Božijim nepokolebivo hode, da istinsko pokajanje za grehe uvek Bogu prinose, i da se udostoje mirne končine hrišćanske i dobroga odgovora na Strašnom Sudu Božijem. Umoli da Carstvo Nebesko nasledimo i da skupa s tobom proslavimo Prečasno i Veličanstveno Ime Presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek, i u sve vekove. Amin.

 

13. (26.) jul - Sabor Svetog Arhanđela Gavrila

Tropar, glas 4.

Vojskovođo nebeskih vojski, neprestano te molimo mi nedostojni, da nas tvojim molitvama zaštitiš kao zaklonom krila tvoje nepropadljive slave. Čuvaj nas koji padamo na kolena i usrdno vapijemo: Izbavi nas od beda kao poglavar višnjih sila.

 

Kondak, glas 2.

Na Nebu gledaš slavu Božiju i na Zemlju s visine podaješ blagodat, poglavaru Anđela, mudri Gavrilo, služitelju Božije slave i božanski zaštitniče sveta. Spasi i sačuvaj one koji ti kliču: Budi nam pomoćnik i niko nam ništa neće moći!

               

26. mart (08. april) - Sabor Svetog Arhanđela Gavrila; (Odanije Blagovesti)

Tropar, glas 4.

Vojskovođo nebeskih vojski, neprestano te molimo mi nedostojni, da nas tvojim molitvama zaštitiš kao zaklonom krila tvoje nepropadljive slave. Čuvaj nas koji padamo na kolena i usrdno vapijemo: Izbavi nas od beda kao poglavar višnjih sila.

 

Kondak, glas 8.

Ti si vojskovođo slavni služitelj i molitvenik presvetle i slavne, svestvoriteljne neizrecive i strašne Trojice. Zato se sada neprestano moli, da se izbavimo od svih beda i muka, da ti kličemo: Raduj se, zaštito slugu tvojih!