ponedeljak, januar 22, 2018

 arhangel rafailo

 

 Akatist Svetom Arhangelu Rafailu

praznuje se 08. (21.) novembra na Sabor svetog Arhangela Mihaila i ostalih Sila nebesnih bestelesnih

(čita se za izbavljenje od nevolja i isceljenje od svih bolesti)

Kondak 1.

Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti i molitveniče naš pred Bogom, pomozi nam da se izbavimo od nevolja, jada i bolesti, jer te Bog iz Nebeske vojske izabra i posla na Zemlju da služiš rodu ljudskome. Mi ti, pak, s verom i ljubavlju pohvalno kličemo:

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Ikos 1.

Arhangeli i angeli, i sve vojske Nebeske, koje stoje pred Prestolom Svete Trojice, neprestano slave Tvorca Neba i Zemlje, a s njima i ti, slavni Rafailo, poješ hvalebne himne Svedržitelju. Zato od nas zemnorodnih primi ovo pohvalno pojanje:

Raduj se, jer uvek pred Prestolom Svete Trojice stojiš!

Raduj se, jer sa svima Nebeskim silama trisvetu pesmu Bogu poješ!

Raduj se, jer te Gospod na služenje ljudima šalje!

Raduj se, jer sa radošću ispunjavaš volju Božiju!

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Kondak 2.

Videći očima silu vere i veličanstvo izgleda tvoga nalik munji, Arhangele Božiji Rafailo, mi zemnorodni, iako grešni i nedostojni, ipak s ljubavlju i zahvalnošću, kličemo Presvetoj Trojici skupa s tobom i svima svetim Angelima: Aliluja!

 

Ikos 2.

Videći stradanja ljudi, Čovekoljubivi Gospod, po neizrecivoj milosti Svojoj, šalje na Zemlju svete angele da bolesne isceljuju i žalosne teše. I ti kao sluga Božiji, pomažeš ljudima u nevolji, zbog čega ti kličemo:

Raduj se, jer sa svom vojskom Nebeskom stojiš pred Prestolom Svete Trojice!

Raduj se, bestelesni ratniče Cara Nebeskog!

Raduj se, slugo Gospodnji, koji tvoriš volju svoga Vladike!

Raduj se, jer si od Boga primio zapovest i vlast da ljudima pomažeš!

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Kondak 3.

Razum čist i slobodan od strasti izmoli nam od Gospoda, Arhangele Božiji Rafailo, i ne ostavi nas bez tvoje svesilne pomoći u borbi s grehom i sablaznima ovoga sveta, da nesmetano u radosti duhovnoj uznesemo Trojedinom Bogu zahvalnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući te kao velikog pomoćnika i krepog pobornika protiv sile protivnika, molimo te, Arhangele Rafailo: Budi nam pokrovitelj na svim putevima života našeg da ti sa zahvalnošću, kličemo ovako:

Raduj se, jer nam pomažeš da privremeni život naš blagočestivo provodimo!

Raduj se, jer naše stope na put spasenja upravljaš!

Raduj se, jer nas učiš da zapovesti Gospodnje ispunjavamo!

Raduj se, jer nas od zla i greha čuvaš!

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Kondak 4.

Od bura iskušenja i nevolja izbavi nas, putevoditelju naš Bogom dani. Ne ostavi nas bespomoćne u teškim danima životnih iskušenja i bolesti, što nam se šalju zbog nezakonitom života našeg. Mi pak, hvaleći te, kličemo Bogu, Dobrotvoru našem: Aliluja!

 

Ikos 4.

Videći te kako stojiš pre Prestolom Božijim, svi duhovi zlobe iz podnebesja ne smeju činiti pakosti onima koji te poštuju, zastupniče naš Rafailo. Stoga ti se, iako nedostojni, ovako obraćamo:

Raduj se, zastupniče i molitveniče naš pred Bogom!

Raduj se, jer skupa sa arhangelima: Mihailom, Gavrilom, Urielom, Salatilom, Jegudilom i Varahilom, neprestano proslavljaš Svetu Trojicu!

Raduj se, nemoći i bolesti brzi iscelitelju!

Raduj se, naš milostivi zaštitniče!

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Kondak 5.

Kao Bogom vođena zvezda bio si detetu Toviji kada ga otac posla kod svoga srodnika u zemlju daleku. I nisi mu samo dobri saputnik bio, nego i lekar iskusni, kada si naredio da u reci ribu ulovi i izvadi iz nje srce, jetru i žuč kako bi demona ubicu ovakvim kadom od devojke odagnao i slepoga oca izlečio. Za takvu milost, oni uznesoše Bogu zahvalnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Budi i nama saputnik, kao negda Toviji, u mnogostradalnom životu našem, čuvajući nas od greha i svakog zla neprijatelja vidiljivih i nevidljivih, kako bismo u zdravlju, miru i dobroti slavili Oca Nebeskog, a tebe, Arahangele Rafailo, veličali ovako:

Raduj se, dobri saputniče i putnika rukovoditelju!

Raduj se, jer si detetu Toviji put spokojni učinio!

Raduj se, jer si mu dobar i mudar savetodavac bio!

Radu se, jer po tvojoj reči, kađenjem od ribljeg srca i jetre, iz devojčinog obitališta demona ubicu izagnaše!

Raduj se, jer si i slepoga oca, pomazavši mu oči ribljom žuči, od slepila iscelio!

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Kondak 6.

Čitav svet hrišćanski propoveda služenje tvoje ljudskom rodu, jer te ima kao molitvenika i vesnika sudbina Božijih. Za takvo služenje tvoje ljudima, blagodarnim srcem i ustima pojemo Bogu, Koji je blagovoleo da nam pošalje Svoje angele: Aliluja!

 

Ikos 6.

Objavivši volju Božiju Tovitu, stao si pred njega kao mladić plemeniti i ponudivši sebe za saputnika sinu njegovom Toviji na dalekom putu, bezbedno ste stigli do cilja. Zatim si izvršivši volju Božiju i vrtaivši dete zdravo i srećno, odleteo u Nebeske obitelji Onome Koji te poslao. A oni kojima si dobro učinio, zavapiše ti s ljubavlju ovako:

Raduj se, vesniče sudbina Božijih i dobri putevoditelju!

Raduj se, jer nas bolesne i napaćene uvek pred Bogom zastupaš!

Raduj se, jer naše molitve pred Presto Svete Trojice uznosiš!

Raduj se, jer gnev Božiji, koji se nas pravedno diže, svojim zastupništvom odvraćaš!

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Kondak 7.

Želeći da se svi spasu i do razuma istinskom dođu, Srcevidac Gospod šalje angele Svoje na služenje ljudima, dajući svakome svoje poslušanje. Tebi pak, slavni Arhangele Rafailo, dade Bog vlast i silu da lečiš bolesti očiju i da saputnik putnicima budeš. Mi pak, za takvo tvoje služenje nama grešnima, zahvalnim srcem i ustima slavimo Milosrdnog Boga angelskom pesmom: Aliluja!

 

Ikos 7.

Želeći da pokaže da život ljudski nije prepušten slučaju, nego je vazda u desnici Njegovoj, Gospod nam kroz mnoga čudesa i pomoći tobom učinjena pomaže i vodi nas stazom spasenja. Zato ti zahvalno kličemo:

Raduj se, nerazrušiva ogrado hramova Božijih!

Raduj se, neprijateljima vere Hristove prepreko neoboriva!

Raduj se, jer vernima radost od Prestola Svedržitelja donosiš!

Raduj se, jer nevernike na stazu pravde i istine dovodiš!

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Kondak 8.

Kad Gospod želi da spreči neko zlo ili pošalje neku spasonosnu vest grešnom rodu ljudskom, On šalje tebe, sveti Arhangele Rafailo, i tvoju Nebesku sabraću, da brzinom munje donesete vest na zemlju, i mi, vaša zemaljska braća, zbog toga blagodarimo Bogu pesmom: Aliluja!

 

Ikos 8.

Ti svima želiš da se spasu, dobri naš zaštitniče, sveti Arhangele Rafailo. Pomozi nam, zastupniče naš, na životnom putu našem i spasi sve koji ti vapiju oavko:

Raduj se, jer tihu radost unosiš u srce svima koji Gospoda ljube!

Raduj se, u zemnom stranstvovanju dobri i verni nastavniče i rukovoditelju!

Raduj se, verni čuvaru Crkava Božijih!

Raduj se, veliki Arhangele Nebeski, jer nam s Neba veliku radost donosiš!

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Kondak 9.

Svi monasi i Pravoslavni Hrišćani, koji se udostojiše da nose tvoje slavno ime Rafailo, puni su poštovanja i radosti što za jednoimenika imaju takvog molitvenika i zastupnika pred Prestolom Svete Trojice, gde ti, o sveti Arhangele Božiji, neprestano poješ trisvetu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici ne mogu iskazati slavu tvoju na Nebesima, sveti Arhangele Rafailo, jer sa ognjem likovima Nebeskih sila stojiš pred strašnim Prestolom Cara svih careva i Gospoda svih gospodara, moleći Njegovu dobrotu i milosrđe za ljude koji te poštuju i kliču ovako:

Raduj se, verni slugo Gospodnji, što ljudima volju Božiju objavljuješ!

Radujk se, angela predvodniče i ljudi zastupniče i nastavniče!

Raduj se, jer um naš tvojim molitvama prosvećuješ!

Raduj se, jer one koji te ljube i poštuju od nevolja i napasti izbavljaš!

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Kondak 10.

Nama koji hoćemo da se spasemo budi pomoćnik krepki, Arhangele Rafailo, izbavljajući nas i čuvajući od svih nevolja i napasti, a ponajviše od grehovnih padova naših što nas lišavaju blagodati Božije. Stoga, izbavljani tobom iz demonskih mreža, zahvalnim srcem i ustima kličemo Spasitelju našem: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena si tvrda i ograda svima koji pribegavaju zastupništvu tvome i pomoći: sačuvaj nas pod krovom krila tvojih od podmuklosti nepriajtelja naših vidljivih i nevidljivih. Jer svi iceljeni i oni oni koji putuju tobom čuvani, sa zahvalnošću ti kličo ovako:

Raduj se, jer su ti dani vlast i sila da demonske napade od nas odbijaš!

Raduj se, jer nas d svih lukavstava vražjih štitš i spasavaš!

Raduj se, jer molitve naše, kao kad, Bogu uznosiš!

Raduj se, nemoći naše duševne i telesne milostivo lečiš!

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Kondak 11.

Pojanje Presvetoj Trojici neprestano uznosi svih devet angelskih činova na Nebesima, sa strahom govoreći: „Svet, Svet, Svet je Gospod Savaot, puno je Nebo i Zemlja slave Tvoje“. S njima i ti, svetozarni Arhangele Rafailo, u slavoslovlju prebivaš. Udostoj i nas na Zemlji da čistim srcem i ustima pojemo Trojedinom Bogu Nebesku pesmu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetilo moje ugasnu, a jeleja dobrih dela u meni nema; obremenjen grehovnim snom, drhtim da ne začujem glas u ponoći: „Evo, dolazi ženik!“ Pomozi mi, arhangele Božiji, da se trgnem od sna grehovnoga i napuni sasude duše moje jelejem dobrih dela. Ja ću ti, pak, za snishođenje prema meni uzneti pesmu ovu:

Raduj se, jer nemoćne duhom silom blagodati Božije ispunjavaš!

Raduj se, jer klonule od čamotinje i briga u sveoružje vere i nade oblačiš!

Raduj se, jer će tvojim molitvama poštovaoci tvoji opraštaj grehova primiti!

Raduj se, sirotih, bolesnih i bespomoćnih, blagi utešitelju!

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Kondak 12.

Blagodat veliku primio si od Boga da isceljuješ svaku bolest i ranu u ljudima, o veliki Arhangele Rafailo. Podaj zato i našim dušama i telima isceljenje od bolesti što nas more da Bogu, koji nam je podario takvog pomoćnika i lekara, zahvalno pojemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući mnogobrojna čudesa tvoja učinjena zarad spasenja, hvalimo te svi mi, verne sluge tvoje, sveti pokovitelju i topli zastupniče naš pred Bogom. Ne ostavi nas ovde u našem stranstvovanju, ni tamo, na dan Strašnoga Suda Božijeg. Budi nam krepki zastupnik da bismo nesmetano prešli mitarstvima pored zlih duhova i nasledili Carstvo Nebesko i pevali ti:

Raduj se, Arhangele Rafailo, toplim zastupništvom tvojim izmoli nam kraj hrišćanski!

Raduj se, u čas končine naše javi nam se i duše naše od zlih demona izbavi i zaštiti!

Raduj se, jer ćemo se na Strašnom Sudu Hristovom tvojim zastupništvom udostojiti da stanemo s desne strane Njegove!

Raduj se, jer si posle Boga i Presvete Bogorodice čvrsto nadanje naše!

Raduj se, Arhangele Božiji Rafailo, iscelitelju bolesti naših i molitveniče naš pred Bogom!

 

Kondak 13.

O, preslavni Arhangele Božiji Rafailo! Za predivno služenje tvoje ljudskom rodu, primi od nas grešnih i nedostojnih ovu malu pohvalu i zahvalnu pesmu. Molimo te: pokri nas krilima tvojim od svih neprijatelja vidljivih i nevidljivih, i umoli Hrista Boga da se udostojimo mirne končine, izbavimo večnih muka i uselimo u obitelji Oca Nebeskoga, da bismo skupa s tobom i sa svina Svetima radosno klicali Caru slave: Aliluja, aliluja, aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, sveti, slavni Arhangele Rafailo! Brzi pomoćniče i topli pred Bogom zastupniče i molitveniče naš! Stojeći pred Prestolom Svete Trojice, izmoli nam od Gospoda oproštaj sagrešenja naših, da Gospod Svoj pravedni gnev, koji se diže na nas zbog grehova naših, u milost obrati. Ne ostavi, o Arhangele Božiji, bez pomoći i zastupništva tvoga nas koji dans slavimo sveto ime tvoje. Jer iako sagrešismo mnogo, ipak ne želimo da poginemo u bezakonjima našim. Blagodaću Gospodnjom ukrepi za dobra dela slabu volju našu. Budi i nama, kao detetu Toviji, putevoditelj i savetodavac u prepunom nevolja životu našem. Pomozi nam da se izbavimo od bolesti koje nas more, kao što si izbavio Tovita od njegovog slepila dugogodišnjeg. A kada se približi čas končine naše, ne ostavi nas nezaštićene, Arhangele Božiji, na vazdušnim mitarstvima protiv duhova zlobe što nam prave prepreke za ulazak u obitelji gornje. Udostoj nas da čuvani tobom stignemo u obitelji Carstva Nebeskog i da skupa s tobom i svima Svetima proslavljamo Oca i Sina i Svetoga Duha u sve vekove. Amin.

 

08. (21.) novembar - Sabor Svetog Arhanđela Mihaila - Aranđelovdan

Tropar, glas 4.

Vojskovođe nebeskih vojski, neprestano vas molimo, mi nedostojni, da nas vašim molitvama zaštitite kao zaklonom krila vaše nepropadljive slave, čuvajući nas koji padamo na kolena i usrdno kličemo: Izbavite nas od nevolja kao vojskovođe višnjih sila!

 

Kondak, glas 2.

Vojskovođe Božije, služitelji božanske slave, nastavnici ljudi i načelnici bestelesnih sila: Molite od Boga ono što je korisno za nas, i veliku milost, kao vojskovođe bestelesnih sila.