petak, novembar 24, 2017

Bogoljubovska

 

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone “Bogoljubovska”

praznuje se 18.juna (01.jula)

 

(čita se za umnožavanje ljubavi prema Bogu)

 

Kondak 1.

Tebi, izabranoj Vojvotkinji, Bogoljubivoj Carici, od svake tvorevine preuzvišenijoj, Djevi i Majci Hrista Boga, mi, sluge Tvoje, Bogorodice, pohvale uznosimo. A Ti, pak, kao Bogoljubiva i Svemilostiva Mati, koja si blagoizvolela da Svoj presvetli lik našem blagovernom knezu Andreju javiš, od beda i žalosti nas, i hram ovaj, sačuvaj, da Ti kličemo:

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Ikos 1.

Sve nebesne sile veličaju Tebe, od Angela uzvišeniju, Caricu Bogorodicu. Mi, pak, grešni na zemlji, diveći se čudesnom Božijem promišljanju o Tebi, usuđujemo se da Ti svom dušom, srcem i ustima govorimo:

Raduj se, Blagodatna Djevo, Blagoslovena među ženama!

Raduj se, Mati Svevišnjega i obitavalište Duha Svetoga!

Raduj se, Carice Nebesa i zemlje, od svih nebeskih sila uzvišenija!

Raduj se, od Angela poštovana i od Serafima opevana!

Raduj se, na Nebesima blagoslovena i na zemlji slavljena!

Raduj se, jer vaistinu Prisnoblažena i Preneporočna jesi!

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Kondak 2.

Videvši žalostan zemaljski život i nemoći i bolestn naše, Premilosrdna Majka Božija blagoizvole da javi čudo, izabravši sasud Svojih blagodati i milosti prema nama - blagočestivog kneza Andreja. Stoga Ti, Vladičice, i mi sa neiskazivom radošću pripadamo i iz dubine duše Tebi, našoj divnoj Zastupnici blagodarimo, pojući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Želeći da razume milošću Tvojom, Presveta Bogorodice, javljeno čudo kada konji, koji ikonu Tvoju prevoziše, stadoše, i ljudi ne mogaše da ih u hod nateraju, blagoverni knez Andrej sa suzama poče Tebe, Vladičice, moliti da mu, Prečista, Svoju svetu volju pokažeš. Ti, pak, blagoizvole da u viđenju otkriješ preblagi promisao Svoj. Zato i mi, sećajući se ovoga čuda, priklonivši kolena, ovako kličemo:

Raduj se, Ti, Loja si mesto obitelji Svoje divnim čudodejstvovanjem proslavila i u svemu nam preobilnu milost pokazala!

Raduj se, Ti, Koja si zemlju Vladimirsku ozarila Svojom svetlošću, čije zrake na sve nas širiš!

Raduj se, Sveblaga naša Nastavnice, Koja nas ljubavlju privlačiš!

Raduj se, Čuvarko naša od bolesti i beda!

Raduj se, Carice naša Nebeska i u Gospoda za spasenje naše Zastupnice!

Raduj se, Ti, Koja si nas zahvalnosti za sva dobročinstva Tvoja naučila!

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Kondak 3.

Sila Višnjega osenjuje sve one koji sa verom i strahom Tebi, Prečista Gospođo Bogorodice, pritiču i u Tvoju se milost uzdaju, budući da svaku dobronamernu molitvu toplo primaš. Ispunivši se trepetom pred Tvojim promišljanjem o njemu, blagoverni knez Te, Vladičice, moljaše da volju Svoju pokažeš. Tako Ti i mi, Prečista, pribegavamo i umilno kličemo: Svemilostiva naša Pokroviteljko, nauči i nas da Tvoje svečasno i svehvalno ime proslavljamo i dostojno Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući na putu kao Bogom vođenu zvezdu časni lik Tvoj, Vladičice, blagoverni knez se u svojoj revnosnoj molitvi pred čudotvornom ikonom Tvojom udostoji da na javi ugleda Tebe, Nebesku Caricu, koja toplo zastupništvo za mesto Svog javljanja i za čitav svet pred Bogom pokazuješ. O, Božija Mati! Prečista Bogorodice, sa ljubavlju Tebi pripadamo i, očekujući bogate Tvoje milosti, umilno kličemo:

Raduj se, Radosti naša i jaka Zaštitnice!

Raduj se, Pokrove naš i Uteho!

Raduj se, Čuvarko i Uzdanje naše!

Raduj se, Pribežište naše i divno za nas Staranje!

Raduj se, Pohvalo naša, Koja nas čudima zadivljuješ!

Raduj se, jer si naše Pribežište i Zalog večnog spasenja!

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Kondak 4.

Um naš ne može da dokuči kako dostojno treba veličati Tebe i Tvoje divno javljanje, Bogorodice: kao sunce koje luče iz sebe širi, Ti si pred kneza, koji se molio, stala, rekavši ovako: ”Ne želim da lik moj u Rostov nosiš, već da ga u Vladimiru postaviš. Na ovom mestu u ime Rođenja moga crkvu podigni i manastir monasima sagradi.” I, pruživši Svoju božanstvenu ruku ka Gospodnjem liku, Ti se od duhovnih očiju kneževih sakri. I mi kolena svoja pred Tobom, Bogoljubiva Mati, priklanjamo i, razumevši Tvoja čudesna javljanja i zapovesti, iz dubine duše Bogu pojemo: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši moljenja Tvoja, Bogoizabrana Carice Nebeska, Gospod obeća da će Ti kao Preblagoj Materi uvek molitve ispunjavati. A Ti, o, Vladičice, tada Gospodu reče: ”Tebe, Vladiko Mnogomilostivi, Gospode Isuse Hriste, Sine i Bože moj, molim da božanstvena blagodat na ljudima Tvojim prebiva i da se svetozarna luča slave Tvoje svagda na mesto koje izabrah spušta.” Istinski ispovedamo, o, Prečista, da svima onima koji Tebi sa verom pribegavaju brzo pomažeš i, sa umilenjem Ti pojući, ovako kličemo:

Raduj se, Moliteljko naša pred Gospodom i Sinom Tvojim!

Raduj se, čitavog roda ljudskog Zastupnice i naroda pravoslavnog Zaštitnice!

Raduj se, Ti, Koja nam Materinsku ljubav Svoju svagda pokazuješ i sva nam blaga daruješ!

Raduj se, za radost nam, blagodat i slavu večna Starateljko, divna naša Utešiteljko!

Raduj se, Ti, Koja si o nastanku manastira i spuštanju blagodati na njega unapred izvestila!

Raduj se, Ti, Koja si ukazala da se u sećanje na Tvoje javljanje hram u slavu Rođenja Tvoga sagradi i Koja si tamo Crkvi Hristovoj divni ukras pokazala!

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Kondak 5.

Kao lučezarnu zvezdu u predelima Vladimirskim javljenu ugleda knez Andrej presvetlu ikonu Tvoju, Vladičice, i, razumevši je kao znamenje neizmernog Božijeg staranja o mestu Tvog javljanja, dade joj ime "Bogoljubovska". O, Carice i Vladičice! Obasjaj i nas svetlošću Svojom Nebeskom, čuvajući nas pod pokrovom Svojim blagim i usliši sveumilne molitve onih koji Te proslavljaju i Bogu kliču: Aliluja!

 

Ikos 5.

Primivši sa radosnim trepetom čudesno viđenje Bogomatere i Njene svete reči, blagoverni knez ganuto sa suzama pade na zemlju i sa umilenjem zablagodari Svevišnjem što se udostoji da Tebe, Presvetu Bogorodicu, ugleda. Potom pohita da utemelji crkvu u kojoj se sada bogoljubiva obitelj, kraseći se Tvojim imenom, pred Prečistim Tvojim likom za čitav svet moli. Sozercavajući znamenje blagodati u takvom događaju, usuđujemo se da ovako kličemo:

Raduj se, Milostiva, jer si onima koji spasenje traže tiho pristanište ustrojila!

Raduj se, Presvetla, jer onima koji žele da u svetosti žive svetlost daješ i prave staze ka Carstvu Nebeskom pokazuješ!

Raduj se, topla Zastupnice onih koji u manastirima Tvojim žive, Koja si im zauvek Svoju milost obećala!

Raduj se, jer im u trudovima monaškim svagda pomažeš i u trudoljubivosti ih bodriš!

Raduj se, jer u kelijama monaškim na molitvu urazumljuješ i na dobrodeteljni život revnosno pobuđuješ!

Raduj se, divna Čuvarko svetih obitelji, jer Tvojom blagodatnom silom one zaživeše i blagočestivost dostigoše!

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Kondak 6.

Sva zemlja Ruska propoveda bogate milosti Tvoje, Vladičice, i divno blagodatno urazumljenje kneza Andreja. Njega podražavajući, blagoverni knez naloži da se naslika ikona u onom obličju u kojem se njemu Prečista javi. Dobivši svetu ikonu, on se, radosno sa suzama blagodareći Bogu, pokloni, uzvikujući: Aliluja!

 

Ikos 6.

Neizreciva blagodat zasija od celebne ikone Tvoje, Presveta i Bogoljubiva Mati. Čujemo i vidimo veličinu čudesa koja od nje bivaju i sa divljenjem na ovu ikonu kao na Presveto lice Same Prečiste Bogorodice gledamo. O, Gospođo, Carice i Vladičice! Ti, Koja ruke u molitvi pred Sinom Svojim za nas uvek podižeš, ne prezri ni one koji Ti ove pohvale kliču:

Raduj se, Ti, Koja si nam za utehu lik Svoj čudotvorni darovala!

Raduj se, jer si njime novu milost i novu blagodat u Crkvi objavila i time put spasenja pokazala!

Raduj se, Pokroviteljko naša, Koja nas od nevolja izbavljaš i u žalostima brzo olakšanje šalješ!

Raduj se, Ti, Koja se na naše bolesti sažaljevaš i brzu nam pomoć daješ!

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Kondak 7.

Želeći da dostojno poštuje volju Tvoju, Vladičice, blagoverni knez sabra arhijereje, sveštenike i mnoštvo naroda da Ti pohvalama sabora ugodi. O, čudesne svetkovine! O, premudrosti sudova Tvojih, Vladičice! Preslavno se Tvoja čudotvorna ikona u divni hram svečasnog Rođenja Tvoga prenosi. Crkva se Tvoja, Gospođo Bogorodice, čudotvorenjem proslavlja i svi koji pred njim stoje, ispunjeni radošću i umilenjem, priklonivši kolena celivaju Prečisti lik Tvoj i uzvikuju: ”O, Bogoljubiva Mati, Svojom svesilnom desnicom oseni i nas koji Bogu kličemo: Aliluja!”

 

Ikos 7.

Divna su dela Tvoja, Vladičice! Svi ljudi, zdravi i bolesni, bogati i siroti, svi pribegavamo Tebi, Sastradalnici Majci našoj! Ne odgurni nas od lica Svoga, na svim putevima života našega milostiva budi prema nama, nedostojnim slugama Tvojim i zaštiti i pomiluj one koji Ti ljubavlju iz sve duše svoje ovako kliču:

Raduj se, Nadanje beznadežnih i uteho tužnih!

Raduj se, Staranjs o žalosnima i pomoći unesrećenima!

Raduj se, gladnih Hraniteljko i sirotih Odevanje!

Raduj se, Zaštitnice ubogih i Iscelenje bolesnih!

Raduj se, Pokroviteljko staraca i Vaspitačice mladih!

Raduj se, Umirenje posvađanih i Zaštitnice uvređenih!

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Kondak 8.

Svi svečano proslavljamo divno čudo prenošenja preslavne ikone Tvoje, Vladičice, i svake se godine na ovaj svetli praznik blagodarno prisećamo svih neizbrojivih čudotvornih dobročinstava koja si, Prečista, od ikone Svoje divno izlila. Božiji ugodniče Leontije, sa ljubavlju poštujući časni spomen tvoj, i tebe u pomoć prizivamo da nas svojim molitvama udostojiš da kod Prečiste blagodat nađemo i neprestano Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Nije moguće izbrojati mnoštvo čudesa Tvojih, kada se car Batij, gradove i sela razarajući i hramove paleći, sa mnogom vojskom i svetoj obitelji Tvojoj približi. On uđe u crkvu i, našavši čudotvornu ikonu, smelo položi ruku na skupocenu rizu. Hram sa svim bogatstvom tada ognju predadoše i jedino lik Tvoj, Vladičice, čitav i nepovređen ostade. O, čuda prevelikog! O, koliko nam divnih znamenja Svoje blagodati, Prečista, pokazuješ! Ko da Ti ne ugađa? Ko da ne opeva slavna čudesa Tvoja? I mi grešni, sa umilenjem gledajući svetu ikonu Tvoju koja se tako čudesno od pogibeljnog plamena sačuvala, sa suzama ovako kličemo:

Raduj se, Ti, Koja si kao kupina ognjem gorela i neopalima ostala!

Raduj se, jer se Tebi dade blagodat da silu ognjenu gasiš!

Raduj se, Ti, Koja si nam za vremena napasti i iskušenja svetu ikonu Svoju za utehu ostavila!

Raduj se, jer Svojom blagošću u nama vatru beščašća plamenom božanstvenog ognja gasiš!

Raduj se, Ti, Koja si čudesima ikonu Svoju proslavila!

Raduj se, jer molitvom i celivanjem ikone Tvoje svi mi blagodatnu utehu primamo!

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Kondak 9.

Svo uzdanje u Tvoju blagost, Presveta Vladičice, polažemo! Milosrđu Tvome nema kraja i ko će veličinu Tvoju ispripovedati? Molitveno stojeći pred Prestolom Svevišnjeg, koliko si veliko mnoštvo čudesa nama, Prečista, pokazala! Kako si divno slavni grad Moskvu od groznog neprijatelja Tamerlana spasila, jer njega čudesno obuze strah od Tvog dolaska u majku svih ruskih gradova, i kako ga prinudi da sa svom vojskom odstupi. Nikada nećemo zaćutati o dobročinstvima Tvojim, Preslavna naša Vladičice, da ne bude sakrivena svetlost čudesa Tvojih. I sada, predstojeći pred Prečistim likom Tvojim i moleći se umilnom dušom i skrušenim srcem, Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici ne uspevaju da dostojno Prečistoj hvalu i blagodarenje ispevaju što carski grad od tatarskih vojski sačuva. Kada sva vojska neprijateljska iz predela moskovskih odstupi, car Jovan sa žalošću i suzama lik Tvoj, Bogoljubiva Vladičice, u izabranu obitelj Tvoju otpusti. Tamo ga sa umilenjem i neizrecivom radošću dočekaše ljudi i svi, od malih do velikih, prikloniše kolena i Tebe, Prečista, hvaljahu. I mi, učestvujući u ovoj radosnoj misli, Nebeskoj Carici kličemo:

Raduj se, premilosrdna Utešiteljko naša, Koja izvole da nam svetu ikonu daš!

Raduj se, Ti, Koja si nas od najezde neprijatelja inoplemenih spasila!

Raduj se, nesalomivi Štite careva naših i blagonadežno Utvrđenje otačastva!

Raduj se, jaka Zaštito vojske, Koja od neprijateljskih mačeva čuvaš!

Raduj se, Ti, Koja sve one koji se u Tebe nadaju Svojom svetom desnicom od razaranja, ropstva i ljute smrti izbavljaš!

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Kondak 10.

Želeći da spase svoju dušu, blagočestivi car Teodor, ljubavlju božanstvenom rasplamsan, dobro se podvizavaše, u postu i molitvi prebivaše i, većma ljubeći Bogoljubovsku obitelj, često je posećivaše. Jednom, pak, on pred čudotvornom ikonom Tvojom, Bogoljubiva Mati, sa toplom molitvom od usrđa svoga Tebi sa grudi svojih časni krst dragim kamenjem ukrašen na dar prinese. Gledajući na ovaj divni ukras ikone Tvoje, o, Prečista, mi se duhovno radujemo zbog toga kako Tebe, Caricu i Vladičicu, svi verni slave i poštuju i, moleći se Bogu, kličemo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena si, Presveta Bogorodice, Koja nas od svih bolesti ograđuje kada sa umilnom molitvom Tvoje Materinsko milosrđe prizivamo. Kada Ti, Bogoljubiva Mati, ne bi predstojala moleći se za nas, ko bi nas od smrtonosnih rana i pogubnih povreda izbavljao? Sa umilenjem sozercavamo kako se na putu Tvog blagodatnog prolaska svi bolesni čudesno isceliše i telesne rane se u tren oka izlečiše. Stoga Te i mi, pripadajući celebnoj ikoni Tvojoj, Vladičice, molimo: ne ostavi nas radi milosti Svoje prebogate, od svih nas bolesti izbavi, a najviše od smrtonosnih rana i nevolja. O, Presveta Bogorodice! Blago pohitaj da nas spaseš i pomiluj one koji Ti iz dubine duše sa verom i ljubavlju kliču:

Raduj se, divna Pokroviteljko zemlje naše pravoslavne, Koja si nas mnogo puta od beda i napasti izbavila!

Raduj se, Ti, Koja stradalnike blagodatnom utehom ovenčavaš i oslabljenima brz oporavak daješ!

Raduj se, Ti, Koja si slepima vid, a hromima izbavljenje od njihove slabosti darovala!

Raduj se, Ti, Koja one koji su različitim slabostima i bolestima poraženi čudesno isceljuješ!

Raduj se, Ti, Koja ožalošćene roditelje koji su bez dece ostali blagodatnom Svojom pomoću tešiš!

Raduj se, stradanja naših telesnih Isceliteljko i u tugama duševnim Utešiteljko!

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Kondak 11.

Sva zemlja ruska Tebi, Bogoljubiva Mati, sveumilno prinosi pesme blagodarenja za čudesno izbavljenje od smrtonosnih rana koje su je tako pogubno pogađale. Svetli dani divnih iscelenja ucrtani su u srcima vernih i svake godine se uznose tople molitve u spomen na ovaj radosni praznik, kada se sveta ikona Tvoja, Vladičice, sa duhovnim pojanjem u slavni grad Vladimir donosi. Ukrašavaj se i likuj, blagosloveni grade! Slavite, pravoverni, gledajući na nošenu ikonu Vladičice, koja neizbrojiva iscelenja ističe svima koji joj sa verom i ljubavlju pritiču! I mi pred Tobom, Presveta Bogorodice, kolena priklanjamo, veličamo Te i molimo: i od nas milostivo primi žrtvu hvale i proslavljanja, koju Ti prinose nedostojne sluge Tvoje, kličući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetozarnu ikonu Tvoju, Bogoljubiva Mati, sa strahopoštovanjem u božanstvenim hramovima Tvojim gledamo, radujući se. Ko Tebi, Vladičice, nije pribegao? Ko se nije poklonio, ko nije ljubio Tvoje prečiste stope? Ko Tebe, Zastupnicu našu, nije umoljavao? O, Presveta Djevo, veru i usrđe naše primi, put naš ka stazama istine upravi, Gospoda i Sina Tvoga umoli da nas, Njegovim sudovima vođene, spase da nepokajani za svoje grehovne padove ne stradamo, i usliši one koji Tebe prizivaju:

Raduj se, Blagodatna, svim vrlinama preukrašena, Koja nas bez Svoje blagodati ne ostavljaš!

Raduj se, Čuvarko naša, Koja u času smrti tamu vražiju odgoniš i po smrti nas upokojavaš!

Raduj se, Milostiva, Koja nam milost Svoju javljaš u dan suda, kada se dela naša, dobra i zla, otkrivaju!

Raduj se, Milosrdna, Koja nam zastupništvo Svoje šalješ i time nas večne radosti udostojavaš!

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Kondak 12.

Blagodaću Božijom osenjenog svetog Jovana Preteču vidimo kako sa likovima Arhangela pored Prečiste Matere Bogoljubovske stoji. Zajedno i tebe, ugodniče Božiji, umilostivljujemo da nama nemoćnima pomogneš da imamo veru nepokolebivu, um čist, snagu i volju, da duše svoje postom i molitvom osveštamo i usta svoja stalno od greha čuvamo, da se tvojim molitvama i molitvama Vladičice udostojimo da dostojno Bogu pojemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući neizbrojiva znamenja i čudesa Tvoja, Presveta Bogorodice, umilno prečistom liku Tvome, Bogoljubiva Mati, pripadamo. Celivajući ga sa strahom i trepetom, mi Tebe kao nepresušni Istočnik blagodati hvalimo i molimo: budi naša Zastupnica, podigni ruke ka Sinu Tvome, da milosrđe Njegovo večno, u životu ovom i budućem, neodstupno bude sa nama, koji Tebe prizivamo:

Raduj se, Prisnoblažena, jer zemnorodne uvodiš u blaženstvo prebivanja sa Bogom!

Raduj se, jer si i nas učesnicima ovog blaženstva učinila!

Raduj se, Preneporočna Djevo, Koja si u potpunosti čistotu, smirenje i neporočnost stekla!

Raduj se, Ti, Koja nam ova blaga daruješ da Bogu i Tebi ugodni budemo!

Raduj se, Svemilostiva Carice, Koja na nas grešne milost Svoju u svako vreme života našeg prostireš!

Raduj se, čedoljubiva Mati, Koja nam Svoju materinsku zaštitu u času smrti daruješ!

Raduj se, Bogoljubovska Carice Bogorodice, Nado naša i Pribežište!

 

Kondak 13.

O, Carice Nebeska, Bogoljubiva Mati, svemoćna naša Zastupnice! Uslišivši ova mala smirena moljenja naša, milostivim Svojim okom na nas pogledaj. U dan končine naše budi nam brza Zastupnica, a u času smrti nam se Ti sama, Prečista, javi, pružajući ruku pomoći, odgoneći zle duhove koji žele da dušu našu pri razlučenju od tela prigrabe. I udostoj nas da u budućem životu u radosti i veselju Tebe, kao preblagu Pokroviteljku našu, uzveličamo i proslavimo, da Tobom spaseni u beskonačne vekove Bogu kličemo: Aliluja!

 

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O, Prečista Gospođo Bogorodice, Bogoljubiva Mati, Nado spasenja našega! Milostivo pogledaj one koji sa verom i ljubavlju predstoje i klanjaju se prečistom liku Tvome: primi ovo naše pohvalno pojanje i uputi za nas grešne Svoju toplu molitvu Gospodu da nas, prezrevši sva naša sagrešenja, spase i pomiluje. O, predivna Vladičice! Pokaži na nama čudesne milosti Svoje. Umilno Te molimo da nas od svih žalosti izbaviš, na put svih dobrodetelji i blagočestija upraviš, od iskušenja, nevolja i bolesti spaseš, od svih svađa i kleveta očistiš, od munje i groma, plamenog ognja, gladi, straha, potopa i smrtonosnih rana sačuvaš. Podaj nam Svoju milostivu pomoć na putevima na moru i na kopnu, da ljuto ne poginemo. O, svemilostiva Bogoljubiva Mati, sa tvrdim uzdanjem Tebi svoju smirenu molitvu uznosimo! Ne odbaci naše suze i uzdahe i u sve dane života našega nas ne zaboravi, nego svagda sa nama prebivaj i Svojom zaštitom i zastupništvom kod Gospoda nam radost, utehu, zaštitu i pomoć podaj, da večno slavimo i veličamo Preblagosloveno i Sveopevano Ime Tvoje. Amin.

 

Molitva druga

O, čudesna i od sve tvari uzvišenija Carice Bogorodice, Mati Nebeskoga Cara, Hrista Bopa našeg! Usliši nas grešne i nedostojne sluge Svoje koje u ovaj čas moleći se Tebi sa uzdahom i suzama pripadaju i sa umilenjem govore: izvedi nas, Vladičice, iz provalije strasti, izbavi nas od svake nevolje i žalosti, od svake nas napasti, lažnih optužbi i ljutih kleveta neprijateljskih ogradi. Jer Ti, o, Blagodatna Majko naša, možeš ne samo da Svoje ljude od svakog zla sačuvaš, nego da ih i svakim dobročinstvom snabdeš i spaseš. Jer sem Tebe drugu Zaštitnicu u nevoljama i udesima i topliju Zastupnicu za nas grešne kod Sina Tvoga, Hrista Boga našeg, nemamo. Stoga Njega, Vladičice, umoli da spaseni Tobom u budućem veku slavimo Svesveto Ime Sina Tvoga i Boga našega, zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, sada i u sve vekove. Amin.

 

Tropar ikoni, glas 1.

Bogoljubiva carice, neudata djevo Bogorodice Marija! Moli za nas Onoga koji te voli i koji se rodio od tebe, Sina tvoga, Hrista Boga našega, da nam podari oproštaj grehova, mir svetu, izobilje plodova zemlji, pastirima svetinju i celom rodu ljudskom spasenje. Gradove naše i sve krajeve srpske od napada neprijatelja odbrani i sačuvaj od međusobnog rata. O, mati bogoljubiva Djevo! O, carice sveopevana! Pokrij nas rizom tvojom od svakoga zla, od vidljivih i nevidljivih đavola nas zaštiti, i spasi duše naše.