ponedeljak, januar 22, 2018

 Casa koja se ne ispija

 

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone “Čaša Neispijna”

praznuje se 05.(18.) maja

 

(čita se za lečenje od bolesti alkoholizma)

 

 

Kako se moliti za bolesne od strasti pijanstva

Svakoga jutra, moleći se zdravlje svojih srodnika i bližnjih, pominjite i bolesnoga dušom i posednutog strašću pijanstva. Uzmite na sebe četrdesetodnevni podvig čitanja akatista u čast ikone Presvete Bogomajke Čaše Neispijne i kanon u čast svetog mučenika Bonifacija. Tokom četrdeset dana čitajte za osobu koja pije, još i Psaltir. Posle svake slave molite za vašeg bolesnika prosvetljenje duše, uma i srca i umirenje i spokoj. Molite se svojim rečima ili molitvicom sv. pravednog Jovana Kronštatskog: Gospode, prizri milostivo na slugu svoga (ime) da pozna sladost uzdržanja u postu i iz njega proističuće plodove Duha Svetog. - Psaltir čitajte neprekidno (iz dana u dan), pomalo, makar po jednu Slavu...- na dan. To činite po blagoslovu svoga sveštenika, i ne propustite da mu, pre svega, date ime dotične osobe ili dotičnih osoba za pominjanje i vađenje čestica na svetoj Liturgiji.

 

 

Kondak 1.

Naročito i čudesno izbavljenje darova nam se - ikona Tvoja časna, Bogorodice. Izbavljani bivajući javljanjem njenim od bolesti duhovnih i telesnih i okolnosti žalosnih, blagodarstvene pohvale prinosimo Ti,svemilostiva Zastupnice. A ti, Vladičice, Čašo Neispijna, koju prizivamo, prikloni se milosrdno uzdisajima našim i vapajima srdačnim, i izbavljenje podaj onima koji stradaju od bolesti pijanstva, da Ti sa verom uskliknemo:

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, koja duhovni žeđ našu gasiš!

 

Ikos 1.

Angelski činovi i pravednika zborovi neprestano slave Tebe, Caricu Bogorodicu, Zastupnicu za mnogogrešni rod hrišćanski, u bezakonju ogrezli i u gresima prebivajući, jer na utešenje i spasenje daruješ milost Svoju njemu kroz mnogoimenite čudotvorne ikone Tvoje, koje kao zvezde nebeske po čitavoj zemlji našoj gledamo. K jednoj od ikona tih, zvanoj Čaša Neispijna, pripadajući, iz dubine srca kličemo Ti:

Raduj se, nepristupnog Božanstva stanu!

Raduj se, neprestano ljudi udivljenje!

Raduj se, Ti Koja žalostima grehe naše očišćuješ!

Raduj se, Ti Koja pečalima nemoći naše lečiš!

Raduj se, Ti Koja milost Svoju kroz čudotvorne ikone s neba šalješ nam!

Raduj se, Ti Koja javljanjima njihovim žalosna srca naša oveseljuješ!

Raduj se, prečudesno svih sa Bogom izmirenje! Raduj se, od geene večne izbavljenje!

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, koja duhovni žeđ našu gasiš!

 

Kondak 2.

Videći žalosti srdačne, muke duševne i iskreno pokajanje ljudi držanih pogubnim porokom pijanstva, Presveta Vladičice, blagoizvolela si da javiš bogospasavanom gradu Serpuhovu milost svoju javljanjem prečudesne ikone Svoje Čaša Neispijna, da svi koji k njoj pripadnu sa verom i skrušenim srcem, dobivši isceljenje od teške bolesti svoje, iz dubine duše uskliknu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razumevši trikratno javljanje prepodobnog Varlaama i zapovest njegovu da na put pođe u bogospasavani grad Serpuhov, čovek neki, strašću pijanstva obuzet, obrete tamo u manastiru ikonu Tvoju svetu Čaša Neispijna. Mi, pak, videći takvo o nama grešnim staranje, sa pobožnim trepetom kličemo Ti:

Raduj se, Ti Koja kroz blagočestive ljude slavu čudesa Svojih grešnima otkrivaš!

Raduj se, putevodiljo prozorljiva, što nam put spasenja ukazuješ!

Raduj se, svedobra naša nastavnice Koja nas ljubavlju Svojom privlačiš!

Raduj se, Ti Koja nas blagodarenju za sva dobročinstva Tvoja učiš!

Raduj se, Ti Koja žalost našu u radost pretvaraš!

Raduj se, Ti koja nas nadom sumnje lišenom veseliš!

Raduj se, Ti Koja ništiš razorne strasti naše!

Raduj se, Ti Koja dobrom namerom pomažeš!

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, koja duhovni žeđ našu gasiš!

 

Kondak 3.

Sila Višnjega i blagodat Vladičice ukrepiše čoveka jednog, koji stradaše od bolesti pijanstva, kada on, sa nogama uzetim, stiže do grada Serpuhova, zapovest Bogomajke kroz prepodobnog mu Valaama datu ispunjavajući. Stigavši, pak, u grad taj, obrete ikonu Prečiste Bogomajke i ozdravi od bolesti svoje duševne i telesne i iz dubine duše blagodarno Bogu uskliknu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući istočnik neoskudni, neispijnu čašu nebeskih darova, ne samo ljudi grada Serpuhova no i svi pravoslavni hrišćani gradova drugih koji pritiču Tvojoj prečudesnoj ikoni Čaša Neispijna zvanoj, i pred njom dobivši isceljenje, blagodarnim ustima kliču Ti:

Raduj se, Banjo, u koju se sve žalosti naše pogružavaju!

Raduj se, Čašo, kojom radost spasenja svoga primamo!

Raduj se, Ti Koja lečiš nemoći naše duševne i telesne!

Raduj se, Ti Koja strasti naše silom molitava Svojih krotiš!

Raduj se, Ti Koja svakome prema potrebi ono što na korist prose daruješ!

Raduj se, Ti Koja bezbrojne darežljivosti svima pružaš!

Raduj se, Ti Koja nam milosti riznice otvaraš!

Raduj se, Ti Koja milosrđe prema palima javljaš!

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, koja duhovni žeđ našu gasiš!

 

Kondak 4.

Buru unutrašnju pomisli sumnjajućih imajuću, ali sa pokajanjem iskrenim pritičući k neizrečenom Tvome milosrđu, strašću pijanstva obuzeti dobija isceljenje i iz dubine srca kliče rođenom od Tebe Spasitelju našem: Aliluja!

 

Ikos 4.

Slušajući Gospod teške zalosti, vapaje i plač žena, starica i dece čije arodnike kovitla strast pijanstva, darova im, Vladičice,Tvoju ikonu, i kod nje svi koji pritiču utehu nalaze i radost duhovnu i kliču Ti sa suzama:

Raduj se, Jagnjice koja si Jagnje rodila što uzima grehe sveta!

Raduj se, Čašo koja radost zahvataš sa istočnika besmrća!

Raduj se, matera žalosnih uteho!

Raduj se, beznadežnih nado!

Raduj se, onih koji ti pritiču zaštito!

Raduj se, žalosnih razgaljenje i uveseljenje!

Raduj se, Ti Koja strasti pijanstva kovitlac utišavaš!

Raduj se, Ti Koja ruku pomoći Svoje pružaš onima što je potrebuju!

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, koja duhovni žeđ našu gasiš!

 

Kondak 5.

Kao Bogom vođenu zvezdu, časnu ikonu Svoju pokazala nam jesi, Vladičice sveta, koju gledajući, sa verom srdačno se tebi moleći, Bogorodice, govorimo: Isceli od pijanstva i druge poleštine duševne i telesne stradajuće, a verne nauči da slavopoju hvalu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videći čudesa preslavna i znamenja prečudesna, koja bivaju ne samo od ikone Tvoje, Bogomajčine, u gradu Serpuhovu javljene, no i od po uzoru na ikonu ovu oslikanih izobraženja, pripadajući k njima smerno kličemo:

Raduj se, brzozastupna pomoćnice onih koji Ti usrdno pritiču!

Raduj se, blagosrdna uslišateljko moljenja naših!

Raduj se, Ti Koja si grad Serpuhov blagoslovom Svojim osenila!

Raduj se, Ti Koja si u predelima Moskovskim slavu čuda Svojih javila!

Raduj se, svima koji potrebuju riznicu isceljenja neoskudnu!

Raduj se, onih koji se u trezvenju dobro podvizavaju svemoćna Pokroviteljko!

Raduj se, onih koji protiv sveta, ploti, đavola i pijanstva borbu vode dobra Pomoćnice!

Raduj se, onih koji u svetu blagočestivo žive usrdna zastupnice!

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, koja duhovni žeđ našu gasiš!

 

Kondak 6.

Propovedajući čudesa Tvoja, Bogoroditeljko, od ikone Tvoje što se Čašom Neispijnom naziva, molimo Te, Prečista, sa suzama: Izbavi sve nas od krivoga pristrašća i od pada grehovnoga, nauči nas uzdržanju, pokrećući nas da slavopojemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasijala si u svetlosti Božanske slave, Djevo Bogootrokovice, na Mladenca, Boga Prevečnoga, Gospoda našega Isusa Hrista gledajući, Koji u sasudu kao Neispijnoj čaši pred Tobom stoji, kako te izobraženu vidimo na ikoni Tvojoj Čaša Neispijna tajanstveno prednarečenoj, kojom izbavljenje od strasti pijanstva daruješ onima koji joj sa verom pritiču. Stoga sa suzama prinosimo Ti glasove neućutne ovako:

Raduj se, jer se Tebi raduje i zbog Tebe likuje Angelski sabor i rod ljudski!

Raduj se, jer slava Tvoja prevashodi pohvale zemaljske i nebeske!

Raduj se, Ti Koja nam tajanstvenim izobraženjem Sina u Sasudu Tajnu Božanstvene liturgije otkrivaš!

Raduj se, Ti Koja nam Jagnje Tobom rođeno, svagda jedenim i nikada nepotrošivim pokazuješ.

Raduj se, Čašo života besmrtnog, Koja nas k vratima života večnog privodiš!

Raduj se, Ti Koja istočnikom nepropadljivosti i radosti žedne duše napajaš!

Raduj se, Ti Koja bezgraničnom dobrotom najprezrenije i najodbačenije ne ostavljaš!

Raduj se, Ti Koja iz jame propasti milosrđem svojim beznadežne otržeš!

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, koja duhovni žeđ našu gasiš!

 

Kondak 7.

Hoteći da Ti zablagodari, Vladičice, za isceljenje od bolesti pijanstva, isceljeni sluga Tvoj ukrasi Tvoju prečudesnu ikonu, Bogomajko, koja se u gradu serpuhovu nalazi, iz dubine srca pojući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Novo čudo vidimo, Vladičice, od ikone Tvoje svete, jer rab Božiji neki Stefan, pribegavajući Tvome materinskom zastupništvu, od teške se bolesti svoje izbavi i blagodareći Ti, blagoljepnim darovima ikonu Tvoju ukrasi i, pripadajući k njoj, sa suzama Ti uskliknu:

Raduj se, Istočniče živonosni isceljenja!

Raduj se, Čašo nebeska Božanstvenih darova!

Raduj se, reko isceljenja svagda tekuća!

Raduj se, more koje sve naše strasti potapaš!

Raduj se, Ti Koja one što pod teretom pijanstva padaju, materinskim rukama uspravljaš!

Raduj se, Ti Koja darove blagodarnosti ne odbacuješ!

Raduj se, Ti Koja ljudi blagočestivih oveseljavaš!

Raduj se, Ti Koja sva dobra moljenja naša ispunjavaš!

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, koja duhovni žeđ našu gasiš!

 

Kondak 8.

U čudu i sa sumnjom slušaju neverujući kako ikona Tvoja sveta Čaša Neispijna Božanstvenih isceljenja izliva čudo. Mi pak, verujući reči Tvojoj, Vladičice, izrečenoj pri prvopisanju ikone Tvoje - Blagodat Onoga Koji se od Mene rađa i Moja sa ikonom ovom da bude -. Verujemo da ta ikona Tvoja blagodat Tvoju toči. Njima se u pobožnom trepetu poklanjajući, celivamo je, kličući Bogu : Aliluja!

 

Ikos 8.

Sve nade svoje ljudi koji od bolesti pijanstva stradaju na Tebe polažu, Vladičice! Prikloni se k nemoćima i strastima našim, jer ko će nas grešne izvesti iz jame pogibelji i beda duhovnih i telesnih, ako ne Ti, Vladičice! Zbog toga, priklonivši kolena pred Tvojim prečistim likom, kličemo Ti ovako:

Raduj se, Ti Koja moljenja grešnih ne odbacuješ!

Raduj se, Ti Koja onima što prizivaju Te svoju nebesnu pomoć dole šalješ!

Raduj se, Ti Koja dubinu milosrđa svoga prema grešnima pokazuješ!

Raduj se, Ti Koja očajne i beznadežne obodravaš!

Raduj se, Ti Koja obuzetima strašću pijanstva ruku pomoći pružaš!

Raduj se, Ti Koja trpeljive stradalnike blagodatnim darovima tešiš!

Raduj se, Ti Koja bolesti naše duševne i telesne lečiš!

Raduj se, Ti Koja nas preziranju taštih radosti sveta ovoga učiš!

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, koja duhovni žeđ našu gasiš!

 

Kondak 9.

Svako biće Angelsko udivi se delu milosrđa Tvoga, Gospode, jer si grešnome rodu ljudskom Zastupnicu Čvrstu i Pomoćnicu dao, što se priklanja k nemoćima našim, od gorke bolesti pijanstva oslobađa, a verne uči da poje Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Besednici ljudski ne umeju da po dostojanstvu slavno javljanje ikone Tvoje pohvale, Vladičice! Ni mi grešni, od skvernih usana svojih nećemo uzmoći da prinesemo dostojnu pohvalu Zastupnici svojoj. No, neizbrojna čudesa ikonom Tvojom javljana videvši, dušom i srcem radujući se, Tebi govorimo:

Raduj se, Ti Koja od sveštene ikone Svoje čuda točiš!

Raduj se, Ti Koja od nedaća i žalosti brzo izbavljaš!

Raduj se, Ti Koja posramljuješ one Koji Te odbacuju!

Raduj se, Ti Koja one što od svakoga zla k Tebi pribegavaju čuvaš!

Raduj se, Ti Koja krotkim sijanjem Svojim mrak greha i maglu strasti naših razgoniš!

Raduj se, Ti Koja duše naše ljubavlju ispunjavaš!

Raduj se, Ti Koja nas na stazu pokajanja premudro upućuješ!

Raduj se, dobroga odgovora pred Sudijom Pravednim nam usrdna Posrednice!

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, koja duhovni žeđ našu gasiš!

 

Kondak 10.

Hoteći da spaseš mnoge koji od bolesti pijanstva stradaju, čudesnu ikonu Svoju, Bogomajko, darovala jesi, da svi strašću ovom obuzeti k čudotvornom liku Tvome pritiču i, dobivši isceljenje, u umiljenju Bogu kliču: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena si i štit ljudima, Bogomajko, koji stradaju od bolesti pijanstva i svima koji usrdno k Tebi pritiču i ikonu Tvoju svetu u pobožnom trepetu štuju. Jer nju nam dobra Podatelj darova kao pomoć i lek od pogubne strasti i time nas navede da pojemo Tebi:

Raduj se, očajnih nado i pečali naših umirenje!

Raduj se, bolesti duševnih i telesnih isceljenje!

Raduj se, Ti Koja skvern (nečistoću) čistotom Svojom očišćuješ!

Raduj se, Ti koja blagodaću Svojom nedostojnoš našu prosvećuješ!

Raduj se, Ti Koja blato naše propadljivo u nepropadljivost zaodevaš!

Raduj se, Ti Koja moljenja naša zauzimanjem Svojim potkrepljuješ.

Raduj se, Ti Koja nas u zanemoglosti čvrstima činiš!

Raduj se, Ti Koja oblak strasti koji nas opkoljava brzo razgoniš!

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, koja duhovni žeđ našu gasiš!

 

Kondak 11.

Pojanje naše smerno iz ljubavi punote i usrđa Tebi prinošeno, ne prezri, Čista i ne odvrati od onih koji koji očajavaju i stradaju od bolesti pijanstva lice Svoje, nego pomozi i njima i nama da se očistimo od svih skverni grehovnih, da uzmognemo dostojno i pravedno Bogu pojati: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetloprimnu sveću gledamo Tebe, Prečista Djevo, jer lik Tvoj svijetlim lučama blagodati maglu grehovnu progoni i na svetlu stazu dobrodjetelji upućuje one koji Ti s verom ovako kliču:

Raduj se, Ti Koja nas zastupanjem Svojim od taštine ovoga mnogometežnog sveta izbavljaš!

Raduj se, Ti Koja pomažeš nam da napade strasti plotskih odbijemo!

Raduj se, Ti koja misao blagu u srce naše polažeš!

Raduj se, Ti Koja nečistu savest našu prosvećuješ!

Raduj se, Ti Koja od mučne bolesti pijanstva stradalne duše izbavljaš!

Raduj se, Ti Koja na iskreno pokajanje i na urazumljenje prizivaš!

Raduj se, Ti Koja duše svih ozlobljenih omekšavaš!

Raduj se, Ti Koja spasavaš one koji Te u pomoć prizivaju i ime Tvoje slave!

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, Koja žeđ našu duhovnu gasih!

 

Kondak 12.

Blagodat Božija, u ikoni Tvojoj, Čaša Neispijna zvanoj, prisutna privlači k njoj, Vladičice, sve žalosne, obeskućene, udovice i starice, a naročito sve one koji stradaju od bolesti pijanstva, i oni prazni ne odlaze, Prečista, od Neispijne Čaše Božanstvenih darova Tvojih, no neoskudno dobijajući ozdravljenje od čudotvornog lika Tvoga, svedobra, blagodarno poju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući Tvoja čudesa i milost veliku, ljudima obuzetim strašĆu pijanstva javljene, molim Te, Vladičice, spasi i pomiluj i uputi nas na stazu pravu i ne ostavi nas koji pokrov Tvoj ištemo i kličemo Ti:

Raduj se, Ti Koja sve na uzdržanje od greha pijanstva pokrećeš!

Raduj se, Ti Koja koja od pristrašća k vinu rosom milošću Svoje oslobađaš!

Raduj se, stradajućima od teškoga greha pijanstva vazdašnje izlečenje!

Raduj se, nevoljnicima u strastima brza pomoćnice!

Raduj se, malodušnih divno obodrenje!

Raduj se, blagodušnih radosti velika!

Raduj se, Ti Koja gordeljive smiravaš!

Raduj se, smerna Koja smerne uzvišuješ i svima spasenje želiš!

Raduj se, Vladičice, Čašo Neispijna, koja duhovni žeđ našu gasiš!

 

Kondak 13.

O, premilostiva Majko preslatkog Gospoda našega Isusa Hrista! Sadašnje naše moljenje usliši i izbavi nas od svih bolesti duševnih i telesnih, a posebno one koji od bolesti pijanstva stradaju, sluge Tvoje (imena(, da u zlu ne poginu, no da Tobom spaseni svagda kliču Bogu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, premilostiva Vladičice! K Tvome zastupništvu sada pribegavamo. Moljenja naša ne prezri no milostivo usliši nas: žene, decu, majke i teškom bolešću pijanstva obuzete, koji stoga od Majke Svoje, Crkve Hristove i spasenja otpadoše, brašu i sestre i srodnike naše isceli! O milostiva Majko Božija kosni se srca njihovih i uspravi ih iz padova njihovih grehovnih, spasonosnom uzdržanju privedi ih! Umoli Sina svoga Hrista Boga našega da nam oprosti sagrešenja naša i ne odvrati milosti Svoje od ljudi svojih, no da nas ukrepi u trezvenju i celomudrenosti. Primi Presveta Vladičice molitve majki koje za čeda svoja suze prolivaju, žena koje za muževe svoje ridaju, žena sirotih i ubogih koje zabludeli ostaviše i sve nas što k ikoni Tvojoj pripadamo. I neka dođe ovaj vapaj naš molitvama Tvojim, do prestola Svevišnjeg! Pokri i sačuvaj nas od lukavog lovljenja i svih zamki vražjih, a u strašni čas ishoda našeg pomozi nam da nesmetamo prođemo vazdušna mitarstva. Molitvama Svojim izbavi nas večne osude, da nas pokrije milost Božija u beskonačne vekove vekova. Amin.

 

Tropar ikoni, glas 4.

Priteknimo danas verni, ka božanskoj i veličanstvenoj ikoni presvete Bogorodice, koja napaja srca vernih nebeskom neispijenom čašom svoga milosrđa i vernom narodu pokazuje čudesa, koja mi videći i slušajući o njima duhovno praznujemo i toplo kličemo: Premilostiva vladičice, izleči naše bolesti i strasti, moleći Sina Tvoga, Hrista Boga našega, da spase duše naše.