ponedeljak, januar 22, 2018

 Iverska

 

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone “Iverska”

praznuje se 12. (25.) februara i 13. (26.) oktobra

 

(čita se za pomoć u otkrivanju rešenja nastalih nedoumica i problema, kao i za zaštitu doma)Kondak 1.

Tebi, Vladičici našoj Bogorodici, Vojvotkinji koja se bori za nas, pohvalne pesme mi sluge Tvoje prinosimo, jer smo prispećem časne ikone Tvoje štit silni, stenu nerazrušivu i uvek budnu stražu stekli. A Ti, Vladičice, pošto imaš moć nepobedivu, od svih nas neprijatelja vidljivih i nevidljivih zakrili i zaštiti, i od svake povrede duševne i telesne izbavi, da Ti kličemo:

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Ikos 1.

Anđeo Prvak poslan bi da Bogorodici, kada joj pade u udeo apostolsko služenje u zemlji Iverskoj, kaže: "Ne idi iz Jerusalima, Tvoj udeo otkriće Ti se kasnije, Ti ćeš se potruditi u zemlji koju Ti Bog izvole dati." Stoga ti kličemo:

Raduj se, jer se Tobom Jevanđelje Blagovesti!

Raduj se, jer se Tobom idolska prelest uništava!

Raduj se, jer se Tobom vlast kneza tame razvejava!

Raduj se, jer se Tobom carstvo Hristovo utvrđuje!

Raduj se, pozivanje ka svetlosti Jevanđelja onih koji su u tamu idolosluženja pali!

Raduj se, jer od robovanja đavolu u slobodu slave dece Božije prevodiš!

Raduj se, spremna sluškinjo Sina Tvoga i Boga!

Raduj se, jer poslušanjem neposlušnost Evinu isceljuješ!

Raduj se, visino dobrodetelji!

Raduj se, dubino smirenoumlja!

Raduj se, jer Tobom neverni Tvorca poznaju!

Raduj se, jer se Tobom verni Ocu usinovljuju!

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Kondak 2.

Videći divno i novo promišljenje o Sebi, Sveta Djeva kao sluškinja Gospodnja svagda spremna da tvori volju Njegovu, zavapi: Aliluja!

 

Ikos 2.

Gospod Ti, Prečista, otkri da tajanstvene reči anđela razumeš, i upravi put Tvoj ka gori Atonskoj gde si Jevanđelje propovedala. Tako se udeo Tvoj otkri i mi stoga radosno kličemo:

Raduj se, jer si svojim dolaskom Aton osveštala!

Raduj se, jer si tamo sve idole oborila!

Raduj se, jer si tamo veru istinitu zasejala!

Raduj se, jer si neverje odagnala!

Raduj se, jer si ovu goru za svoj udeo izabrala!

Raduj se, jer si ovome mestu blagodat obećala!

Raduj se, Darodavko zemnih dobara vernima koji ovde žive!

Raduj se, Pokroviteljko njihovog večnog spasenja!

Raduj se, usrdna Zastupnice svih onih koji na udelu Tvome žive!

Raduj se, svih njihovih neprijatelja ustrašenje!

Raduj se, jer si milost Sina svoga ovome mestu do kraja vremena obećala!

Raduj se, jer si prorekla da blagodat Njegova neće nikada odstupiti!

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Kondak 3.

Sila Svevišnjega zastupništvom Bogomatere Svetu Goru oseni i doline i šume njene pokaza kao prostranu njivu za sve one koji hoće da monaškim životom žanju spasenje i koji poju: Aliluja!

 

Ikos 3.

Promišljajući o udelu Svome, Ti si ljudima Iverske zemlje, na mestu na kome si i sama na Aton pristala, obitelj za rod njihov ustrojila, kao tiho pristanište za one koji traže spasenje i ushtela da im kao štit i odbranu ikonu Svoju daruješ, da Ti svi kliču:

Raduj se, jer si propovednicu Jevanđelja u zemlju Iversku poslala!

Raduj se, jer si tu zemlju od idolske zablude ka Hristovoj svetlosti obratila!

Raduj se, lozo neprolaznog čokota, koja je divnu lozu darovala!

Raduj se, jer si učinila da iz nje grožđe čuda dobre vere izraste!

Raduj se, jer si na Atonu duhovni put zasadila!

Raduj se, jer si iz njega struju duhovnog prosvećenja zemlji Iverskoj istočila!

Raduj se, Jevtimijeva zlatoslovesna usta!

Raduj se, Tornikijeva nepobediva snago!

Raduj se, ukrepljenje blagočestivih careva!

Raduj se, zaštito monaha!

Raduj se, tiho pristanište onih koji spasenje traže!

Raduj se, jer im večni pokoj pripremaš!

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Kondak 4.

Imajući u sebi buru sumnjalačih pomisli, časna udovica iz Nikeje uzdrhta videći kako iz svete i prečasne ikone Bogomatere, koju vojnik ikonoborac kopljem probode, odmah poteče krv. Obuzeta strahom da sveta ikona ne bude izložena poruzi, ona je sa molitvom i suzama u more baci. No, ugledavši je da po vodi ka zapadu ide, ona sa veseljem uskliknu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Videvši javljanje plamena na moru, koji beše kao stub ognjeni čiji vrh dosezaše do nebesa i koji kao sunce po noći blistaše, monasi Svete Gore ka obali pohitaše. Ugledavši Svetu ikonu Bogomatere, višnjom silom nošenom po vodi, zavapiše Blagodatnoj:

Raduj se, Kupino, koju zakonodavac unapred provide!

Raduj se, Lestvice, kojom siđe Bog, koja do Nebesa doseže!

Raduj se, Moste, koji sve sa zemlje na nebo prevodi!

Raduj se, jer si Svetlost neizrecivu rodila!

Raduj se, jer način nikom nisi otkrila!

Raduj se, jer obučena u sunce blagodaću i slavom celoj vaseljeni sijaš!

Raduj se, Munjo, koja duše prosvećuje, a misli vernih ozaruje!

Raduj se, Svetlosti, koja u tami svetli!

Raduj se, jer si mnogosvetlo prosvećenje zablistala!

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Kondak 5.

Gledajući da svoju Bogom vođenu ikonu Iverskoj obitelji daš, Ti si, Bogomati, prepodobnom Gavrilu rekla: "Pođi sa monasima na obalu mora, otisni se na pučinu, i uzmi ikonu moju." On pak, okriljen verom i ljubavlju, hođaše po vodi kao po suvom i uze je u naručje svoje. Našavši drugima nedostupno blago, koje dođe u nasleđe monasima njegovog Iverskog roda, veseleći se pojaše: Aliluja!

 

Ikos 5.

Gledajući kako ikona Bogomatere mnogo puta nevidljivom silom biva preneta iz manastirskog hrama na zidine obitelji, iverski monasi diviše se i stajahu kličući joj ovako:

Raduj se, jer si izvolela da nam svetu ikonu Svoju daš!

Raduj se, jer si nam obećala da će nam Ona pokrov biti!

Raduj se, jer si ljubav Svoju prema obitelji našoj pokazala!

Raduj se, jer si blago promišljenje o Njoj projavila!

Raduj se, pomoći naša u tuđoj zemlji!

Raduj se, uteho u stranstvovanju našem!

Raduj se, blagovoljenje Božije prema nama!

Raduj se, smelosti naša prema Bogu!

Raduj se, izbavljenje od suza naših!

Raduj se, Zaštitinice sirotana!

Raduj se, i naša zaštito!

Raduj se, jedina radosti naša!

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Kondak 6.

Čineći od Gavrila propovednika volje Tvoje, Ti mu, Vladičice, reče: "Ne dođoh da me vi čuvate, nego da Ja budem čuvarka vaša, ne samo u ovom nego i u budućem veku. Evo, dajem vam znamenje: sve dok u manastiru vidite ikonu moju, neće vam nedostajati blagodati i milosti od Sina moga, da bi Mu svi klicali: Aliluja!"

 

Ikos 6.

Velika radost, Bogomati, zasija onima koji slušahu obećanja Tvoja. Tebi, nebeskoj Vratarki, monasi sa radošću sazidaše hram na vratima obitelji i ovako klicaše:

Raduj se, Čuvarko naša u sadašnjem veku!

Raduj se, Zastupnice naša u budućem!

Raduj se, jer nas strahu Božijem poučavaš!

Raduj se, jer nas na put dobrodetelji upućuješ!

Raduj se, smelosti naša i nado!

Raduj se, pokrove naš i uzdanje!

Raduj se, jer si milosrđe Sina Svoga prema nama priklonila!

Raduj se, jer si nam otkrila da će blagodat Njegova neoskudno sa nama prebivati!

Raduj se, jer si kao zalog milosti ikonu Svoju svetu darovala!

Raduj se, jer si je darom čudotvorstva obdarila!

Raduj se, jer napade svakoga zla od obitelji odbijaš!

Raduj se, jer svemu dobrome prolaz omogućavaš!

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Kondak 7.

Kada jednom zločestivi Amir htede da razori obitelj Iversku i da rastera stado monaha tamo sabrano, brzo poznade silnu zaštitu koju obitelj ima od Bogomatere. Videvši svoje lađe na pučini potopljene, a ratnike svoje izginule, on sa smirenjem došavši dade obitelji srebro i zlato, proseći molitve. Videvši sve to, monasi zavapiše Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Ti, Bogomati, pokaza nova i bezbrojna čuda, jer kada bi oskudica vina, brašna i ulja, Ti ovime snabde i, isceljujući opsednute, dade ozdravljenje hromima, a slepima progledanje, i svaku bolest izleči, da bi svi koji vide ta čuda ovako pevali:

Raduj se, izabrana Vojvotkinjo koja neprijatelje pobeđuješ!

Raduj se, brza Pomoćnice onima koji Te prizivaju!

Raduj se, jer moljenja naša ne prezireš!

Raduj se, jer se obećanja Svoga ne odričeš!

Raduj se, jer žalost obitelji u radost pretvaraš!

Raduj se, jer obitelj od oskudica izbavljaš!

Raduj se, progledanje slepih!

Raduj se, ozdravljenje hromih!

Raduj se, isceljiteljko svih nemoćnih!

Raduj se, utešiteljko svih žalosnih!

Raduj se, jer ne prestaješ da promišljaš o nama i da nas spasavaš!

Raduj se, jer nas od tolikih nevolja izbavljaš!

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Kondak 8.

Čuvši za prečudesnu zaštitu Iverske obitelji ikonom Bogomatere, patrijarh Nikon zažele da i Ruska zemlja zadobije učešće u Njenoj blagodati. Stoga, ustrojivši obitelj u čast slavne ikone, usrdno izmoli izobraženje čudotvorne ikone Bogomatere, da Njenim pokrovom štićeni kliču Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sva budući u višnjima, no ni od zemnorodnih ne odstupajući, Ti si, Bogomati, blagoizvolela da daruješ novoj obitelji u zemlji Ruskoj blagodat Tvoju radi utvrđenja obitelji Pečerske kroz časnu ikonu Tvoju, kojom si blagoslovila i Aton kada si dala blagoslov gore Atonske prepodobnom Antoniju, stoga Ti kličemo:

Raduj se, pokrove zemlje ruske širi od oblaka!

Raduj se, utvrđenje i ograđenje pravoslavne vere u njoj!

Raduj se, nepokolebljivi stube Crkve pravoslavne!

Raduj se, razobličenje jeresi i raskola!

Raduj se, jer si blistavim zracima sa čudotvornim ikonama svu zemlju ozarila!

Raduj se, jer iz njih darove isceljenja i milosti točiš!

Raduj se, vlasti careva naših utvrđenje!

Raduj se, neprijatelja naših ustrašenje!

Raduj se, veselje svetitelja!

Raduj se, pohvalo sveštenika!

Raduj se, nastavnice monaha!

Raduj se, svega roda našega spasenje!

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Kondak 9.

Starajući se usrdno oko slikanja časne ikone milostive Vratarke, sabor isposnika Iverskih savrši molebna pjenija, a osveštanom vodom sa čudesne ikone omiše dasku na kojoj će se časni lik izobraziti. Prepodobnog Jamvliha, koji se podvizavao postom i bdenjem sa svom bratijom, osveštane svetom vodom i moštima svetih, da bi naslikao ikonu Bogomatere, svagda se moleći i vapijući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečite govornike vidimo kao ribe bezglasne pred Tobom, Bogorodice, jer ne znaju kako da pohvale sva čuda Tvoja javljena rodu našemu svetom ikonom Tvojom, jer još na putu za zemlju rusku činjaše čuda, jer naredi blagočestivome Manuilu da da otkup nevernicima koji su zabranjivali prolazak do zemlje ruske, a posle mu dvostruko uzvrati. Mi, diveći se, sa verom kličemo Ti:

Raduj se, neiscrpni istočniče čudesa!

Raduj se, Darodavko svake milosti!

Raduj se, pred Bogom za nas usrdna zastupnice!

Raduj se, riznico Njegovog promišljanja o nama!

Raduj se, onih koji su u nevoljama pribežište!

Raduj se, žalosnih uteho!

Raduj se, bolesnih isceljenje!

Raduj se, nemoćnih ukrepljenje!

Raduj se, udovica zastupanje!

Raduj se, milosrdna mati svih sirotih!

Raduj se, zabludelih na put istine obraćenje!

Raduj se, prizivanje grešnika na pokajanje!

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Kondak 10.

Želeći da mnoge ljude od nevolja i žalosti spaseš Ti, Bogomati, neiscrpan izvor milosti od Svoje ikone rodu našem izlivaš. Jer, eto, i u carskom gradu Moskvi se svima koji te poštuju kao Blaga Vratarka javljaš, brzu im pomoć darujući. U novoj obitelji Iverskoj struje blagodati od Svoje ikone izlivaš, kao i u drugim gradovima, obiteljima i selima, svima koji Te poštuju korisne molitve ispunjavajući. Stoga, proslavljajući Boga Koji nam takvu blagodat daje, Njemu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena si, Bogorodice, monaškome liku i svima koji Tebi pribegavaju, jer Tvorac neba i zemlje, nastanivši se u Tvojoj devičanskoj utrobi, nauči sve revnitelje u čistoti i celomudrenosti da Tebi ovako govore:

Raduj se, izabrani sasude devstvenosti!

Raduj se, najčistiji primeru celomudrenosti!

Raduj se, palato besemnog začeća!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Raduj se, jer si Sejača čistote rodila!

Raduj se, jer si verne sa Gospodom sjedinila!

Raduj se, brza Pomoćnice u buri iskušenja!

Raduj se, jer vražije napade odbijaš!

Raduj se, jer maglu pogubnih za dušu strasti odgoniš!

Raduj se, jer pomisli očišćuješ!

Raduj se, jer nas učiš da zemaljske strasti preziremo!

Raduj se, jer umove i srca ka nebeskom uzdižeš!

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Kondak 11.

Svako pojanje koje pokušava da ispeva sva milosrđa Tvoja biva poraženo, jer kada bismo Ti, Vladičice naša Bogorodice, prineli onoliko pesama koliko je peska, ni onda ne bismo učinili ništa dostojno onoga što Ti daješ nama, koji Ti kličemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao svetlonosnu buktinju onima koji su u tami neznanja vidimo svetu ikonu Bogomatere; jer Ona, primivši neveštastveni oganj blagodati, sve zracima čuda Svojih ozaruje, učeći ih da Blagoslovenoj kliču ovako:

Raduj se, u svakoj nevolji hitra Pomoćnice!

Raduj se, u tugama brzo uslišenje!

Raduj se, jer nas od ognja, mača i napada inoplemenika izbavljaš!

Raduj se, jer nas od gladi i iznenadne smrti oslobađaš!

Raduj se, jer nas od rana i smrtonosnih opasnosti čuvaš!

Raduj se, očekivane pomoćnice onima koji po suvom i po vodi putuju!

Raduj se, duševnih i telesnih rana izlečenje!

Raduj se, jer Ti u svoje ruke one koji lekari ostavljaju primaš!

Raduj se, milosrdna utešiteljko svih žalosnih i obremenjenih!

Raduj se, jer se od prezrenih i odbačenih ne odvraćaš!

Raduj se, jer iz jame pogibelji očajnike izbavljaš!

Raduj se, jer i mene obnaženog od dobrih dela, bez Svoga pokrova i zastupanja ne ostavljaš!

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Kondak 12.

Pošto zažele da podari oproštaj starih grehova, Oslobodilac svih ljudi od dugova, Tobom se približi onima koji se behu udaljili od Njegove blagodati i, poderavši obveznicu, darova nam silno zastupništvo Blagodatne, da joj svi molitveno kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući Tvoja čudesa koja nam se otkrivaju u ovom životu, mi Tebe, Bogorodice, kao neiscrpni izvor milosti hvalimo. Stoga, pripadajući Ti pred čudotvornom ikonom Tvojom, Tebe smireno molimo: budi nam pokrov i zaštita, i u dan končine naše, kada dođe vreme da stanemo na sud pred Strašnim Prestolom Sina Tvoga, da bismo Ti klicali:

Raduj se, jer u slavi uz Presto Sina Svoga sediš i tamo nas se opominješ!

Raduj se, jer večno sa Sinom Svojim i Bogom caruješ i nas zastupaš!

Raduj se, jer onima koji se uzdaju u Tebe nepostidan kraj života daješ!

Raduj se, od strašnih mitarstava izbavljenje!

Raduj se, od vlasti kneza vazdušnog oslobođenje!

Raduj se, grehova naših nepominjanje!

Raduj se, nado blaženog života u Gospodu!

Raduj se, jer onima koji se uzdaju u Tebe stajanje sa desne strane Sina Svoga pripremaš!

Raduj se, jer nas udostojavaš da čujemo blaženi glas Njegov koji nam nasleđe nebeskog Carstva obećava!

Raduj se, blaga Mati, koja sve one koji Te poštuju u Svoju blizinu primaš!

Raduj se, silna nado u večno spasenje svih hrišćana!

Raduj se, Blaga Vratarko, koja vernima dveri rajske otvaraš!

 

Kondak 13.

O, Svehvalna Mati, Preslavna Gospođo Djevo Bogorodice! Pogledaj na nas koji Ti smireno sa suzama prinosimo ovo malo moljenje pred Prečistim likom Tvojim, i koji svu nadu i uzdanje u tebe polažemo. Izbavi nas od svih nevolja i napasti u životu ovome i oslobodi budućih muka, da spaseni Tobom svagda kličemo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)


Tropar ikoni, glas 1.

Od svete ikone tvoje, o Vladičice Bogorodice, podaju se obilno isceljenja i ozdravljenja, onima koji sa verom i ljubavlju prilaze ka njoj. Tako i moju nemoć poseti i na dušu se moju smiluj, Blaga, i telo moje izleči blagodaću Tvojom, Prečista.

 

Tropar ikoni drugi, glas 1.

Drskost onih koji mrze ikonu Gospodnju i sila nečastivih bezbožno dođe u Nikeju. Poslani behu da užasno muče udovicu koja pobožno poštuje ikonu Bogomatere. Ali ona noću sa sinom svojim ikonu pusti u more, kličući: Slava Tebi, Prečista, koja neprohodnim morem ploviš, slava pravom putu Tvome, Jedina Večna.

 

Kondak ikoni, glas 8.

Iako udovica baci Tvoju svetu ikonu u more, Presveta Bogorodice, ne mogući je sačuvati od ikonoboraca, ona se ipak pokazala kao čuvarka gore Atonske i Vratarnica Iverskog manastira, i koja odgoni demone i izbavlja od nevolja i napasti sve koji je poštuju u Pravoslavnoj Srbiji.