petak, novembar 24, 2017

 Izbavljenje od pohota

 

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone “Izbavljenje od pohota telesnih”

prazbuje se 12. (25.) oktobra

 

(čita se za izbavljanje od svih telesnih strasti)

 

Kondak 1.

Tebi, Carice Nebeska Bogorodice, Vojvotkinji Koja se bori za nas, mi sluge Tvoje, blagodarnu pesmu uznosimo, Prečista Djevo, jer smo se, molitvama Tvojim, izbavili od svake napasti besovske. No, pošto imaš vlast nepobedivu i celomudrenošću Svojom svaku tvar prevashodiš, od svake nas skverni tela i duha očisti, da Ti kličemo:

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Ikos 1.

Djevo čistija od Anđela i Arhanđela, svečisto Obitavalište Sina i Logosa Božijeg, skrušene duše Ti pripadam i sa suzama Ti, Nado moja, vapijem: ne uzgnušaj se moje pohvale nedostojne, koju Ti od usana skvernih prinosim, već vidi ljubav duše moje i pohvalu primi, kao Dobra, da Ti radosno pevam:

Raduj se, Prisnodjevo i Majko Božija!

Raduj se, anđelskih horova Carice!

Raduj se, neskverna Ovčice, koja si rodila Boga Logosa!

Raduj se, Djevo prečista, Koja Nebesa prevashodiš!

Raduj se, Ljubavi Koja pobeđuješ svaku želju zemaljsku!

Raduj se, Roso Koja gasiš grehovni plamen!

Raduj se, Ognje Koji sažižeš vihore slastoljublja i pohote!

Raduj se, More Koje potapaš svaku nečistotu!

Raduj se, Nado onih što propadaju u slastoljubljima!

Raduj se, Ti Koja nikada ništa nečisto nisi pomislila!

Raduj se, Otrokovice Koja besovske prelesti razgoniš!

Raduj se, Propasti nečistih duhova!

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Kondak 2.

Ikonu Tvoju gledam, Svemilostiva Zastupnice, i ridam zbog gnusnosti svoje, blagodatni lik Tvoj gledam i oplakujem pomračenje ikone Božije u meni, i mučim se mnogim pomislima skvernim. Znam, Sveprečista, ako mi ne pomogneš, nikada se očistiti neću i smrti večne postaću naslednik, ja bedni: no, dobrotom Svojom, iz pogubne jame strasti izvedi mene koji Bogu, Tebe radi, kličem: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum svoj slastoljubljem mnogim oskvrnih, oči mislene potpuno pomračih, oskvrnivši spoljašnjost svoju i unutarnjost. Zato, sasvim nepotreban, gnusan i mrzak budući, k Tebi, poslednja Nado moja, nedogledna Dubino celomudrenosti, pribegavam svim srcem svojim i molim Ti se, Blagoslovena: pruži mi ruku pomoći i sakruši pod noge moje svaku pohotu telesnu, pohotu očiju i gordost žitejsku, i istrgni me iz svakog zagrljaja besovskog, da nema u meni ništa knez ovog sveta, jer Ti sa verom pevam, Blagodatna:

Raduj se, devstvena Pohvalo!

Raduj se, svetlija od sunca!

Raduj se, Zvezdo Koja obasjavaš stazu spasenja!

Raduj se, Ti Koja od svake strasti izbavljaš one što Te ljube!

Raduj se, Radosti onih što se muče u plamenu grehovnih nečistota!

Raduj se, Svetiljko Koja prosvetljuješ mislene oči moje!

Raduj se, Ispravljenje okamenjene duše moje!

Raduj se, Ti Koja cepaš spisak premnogih grehova mojih!

Raduj se, Ti Koja u rizu čistote zaodevaš one što u Tebe veruju!

Raduj se, Ti Koja celomudrenošću ukrašavaš one što Te ljube!

Raduj se, Ti Koja mučitelja nečovečnog vlasti lišavaš!

Raduj se, Ti Koja neprijatelje spasenja čovekovog zastrašuješ!

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Kondak 3.

Snage mi daj, Djevo svedobra, da se ne umorim služeći Bogu i Tebi, Sveopevana, pevajući: sna da ne dam očima mojim, ni kapcima mojim dremanja, niti pokoja moljenju mome, dok u srcu svome ne nađem mesto za Gospoda, gde ću Mu neprestano pevati: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući Te za brzu i svemoćnu Zastupnicu, verujem, Djevo Preblagoslovena da ćeš me uslišiti i da ćeš umiriti neprijatelje moje, i da ćeš od nečistih strasti tela moga očistiti srce moje, i ovako Ti se molim, Preneporočna: daruj mi ljubav neugasivu prema devstvenosti, da, Tobom umudrivan i prosvetljivan, porazim svaku pohotu žitejsku, i srce moje čežnjom Božanskom prostreli, da Ti, sa radošću, pohvalnu pesmu uznosim:

Raduj se, ljubljena Majko Boga moga!

Raduj se, Silo moja nepobediva!

Raduj se, Ti Koja oskvrnjenu dušu moju očišćuješ!

Raduj se, Ti Koja misli moje ljubavlju prema Hristu osveštavaš!

Raduj se, Ti Koja mi devstvenu čistotu iznova vraćaš!

Raduj se, Ti Koja obnavljaš oveštalost uma moga!

Raduj se, čvrsta Osnovo vrlina!

Raduj se, Ti Koja nas učiš da se gnušamo omrznutoga greha bluda!

Raduj se, prečisto Sunce devstvenosti!

Raduj se, Čašo Koja napajaš blagodaću one koji Ti se klanjaju!

Raduj se, Načalo devstvenosti i Osveštanje!

Raduj se, verna Pomoćnice onima što su u iskušenju slastoljublja!

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Kondak 4.

U srcu mome bura pomisli besni, kojom me demon sladostrašća stalno sablažnjuje i um moj ugrabljuje od Tvorca moga i Tebe, Mati svedobra, nizvlačeći me u bezdan greha, i trudeći se da me, po drugi put, pogubi. No, videći nemoć moju da se tome oduprem, molim Ti se, Preneporočna Djevo: izbavi me iz ove gnusobe i utvrdi me na kamenu celomudrenosti, da Sinu Tvome i Bogu kličem: Aliluja!

 

Ikos 4.

Usliši, Djevo, molitvu moju, i vapaj moj Tebi neka dođe. Primi uzdisanje duše moje, ne prezri dušu koja Ti se ispoveda: jer si mi Ti, pred Bogom, Nada jedina, i Nadanja drugog sem Tebe, Svedobra, nemam. U sebe se nimalo ne nadam, već svu dušu svoju poveravam Tebi, vapijući: Ti Koja si telesno Boga rodila, ocelomudri telo moje i srce moje nauči da Ti neprestano kličem:

Raduj se, Ti Koja blagodat čistote srca daruješ onima koji Te ljube!

Raduj se, Ti Koja izmoljavaš večnu radost onima koji Ti se raduju!

Raduj se, Ti Koja celomudrenošću obogaćuješ one koji tebe radi osiromašiše!

Raduj se, Ti Koja rajske dveri otvaraš onima koji se smiravaju pred imenom Tvojim!

Raduj se, Ti Koja Rođenjem Svojim besove nečiste obesnažuješ!

Raduj se, Ti Koja moljenjem za nas sakrušuješ sve strele njihove!

Raduj se, Ti Koja nas učiš pokajanju!

Raduj se, Ti Koja osladošćuješ medom celomudrenosti duše koje k Tebi pripadaju!

Raduj se, Ti Koja jelejem molitava Svojih, srca naša isceljuješ!

Raduj se, Ti Koja lukavstvo demona gnusnog satireš!

Raduj se, Ti Koja nohotnog klevetnika u ad nizvrgavaš!

Raduj se, Ti Koja gasiš peć lažnoga bezumlja!

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Kondak 5.

Božansku radost podaj meni koji se u Tebe nadam, Djevo sveopevana, da rečju i delom veličam krasotu devstvenosti Tvoje presvetle u sve dane života svoga, da nikada ne zamuknem u pohvalama Tebi, Radosti moja i Nado, i, kada se budem razrešio od uza telesnih, da ugledam Tebe, Zastupnicu moju i Majku Spasitelja moga, i da radosno Tebe radi zapevam Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Pogledaj, Carice Nebeska, kako se svet ovaj kao more besno talasa i svakoga dana hoće da potopi dušu moju! Zar ikada beše ovakva moralna nečistota, kao što je danas? Zar se ikada ljudi odavahu grehu i gnušahu evanđelskih reči, kao što to čine danas? Zato me nemoj ostaviti da poginem u ovoj dolini truležnosti, već me usmeri ka dobrotihom pristaništu celomudrenosti da Ti pohvalu ovu zapevam:

Raduj se, prečisto Ogledalo svetosti!

Raduj se, Ti Koja si Anđele čistotom devstva Svoga zadivila!

Raduj se, neućutna Pohvalo nebeskih!

Raduj se, neprestano Udivljenje zemaljskih!

Raduj se, Ti Koja nas od prelesti ovoga sveta izbavljaš!

Raduj se, Ti Koja uninije i očajanje odgoniš!

Raduj se, Ti Koja sanjarenja i maštarenja skverna istrebljuješ!

Raduj se, Ti Koja nizvrgavaš svaku svirepost đavola čovekoubice!

Raduj se, Djevo, Ti Koja si večno bogatstvo hrišćana!

Raduj se, Prečista Mati, Ti Koja si bedem neoborivi onih što Te ljube!

Raduj se, Silo neoslabiva onih koji u pokajanju posustaju!

Raduj se, Prečista Nevesto, Ukrase Crkve!

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Kondak 6.

Gledam devstvujuće i monahujuće propovednike slave Tvoje, Preneporočna Mati: njih si od gnusnog vavilonskog služenja izbavila i, provevši ih kroz vodu i vatru nevolja, u mir bestrašća uvela. Toga radi i nama revnost neugasivu daruj, da se, po snazi svojoj, Hrista radi potrudimo i, da pokajanja plod prinevši Gospodu, zapevamo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasijaj u srcu mome, divna Palato Vladičina, blagodaću pokajanja i suznim moljenjem Bogu, da se svagda usrdno molim u muci koja me muči. Daruj mi, molim Ti se, Prečudesna Majko, neprimirivu mržnju prema grehu i ljubav nenasitnu prema vrlini, da Ti, čistoga srca, uznosim hvalu:

Raduj se, Ti Koja sijanjem Svojim mrak uma moga razvejavaš!

Raduj se, Ti Koja suzama umilenja nečista viđenja spiraš sa očiju srca moga!

Raduj se, Ti Koja u duši mojoj razbuktavaš želju da delam jedino Bogu!

Raduj se, Ti Koja malodušnost moju u revnost služenja Bogu preobraćaš!

Raduj se, Ti Koja me savetuješ da telo svoje Hrista radi ne štedim!

Raduj se, Ti Koja mi snage daješ da se Spasitelju svome ljubljenome sarazapnem!

Raduj se, jer od očajanja pogubnoga one koji Ti se mole spasavaš!

Raduj se, Ti Koja najslađu ljubav prema Sinu Tvome u duši mojoj razbuktavaš!

Raduj se, Ti Koja me učiš da truležno telo prezirem!

Raduj se, Ti Koja me učiš životu podvižničkom!

Raduj se, Toržestvo umova nebeskih!

Raduj se, Nado svih Hrišćana!

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Kondak 7.

Želim da Ti do kraja verno služim, Djevo Bogorodice, i u Tebe se nadam, Molitvenice, za dušu moju svegrešnu, da ćeš me izbaviti od ognja neugasivog, koji je pripremljen za bludnike slične meni. Zato ne prestajem Boga da hvalim, Tebe radi, kličući Mu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Obnovi me, raba ostarelog kroz bezčuvstvena sagrešenja, Preneporočna, i materinskim Svojim zastupanjem, sačuvaj me, da od Boga ne odstupim u času iskušenja, već mi daruj da se mužastveno protivim pohotama i strastima, i snage mi daj da se grehu ne povinujem i od svakog me zla zaštiti časnim Svojim omoforom, da Ti sa radošću kličem:

Raduj se, miomirisni Dome Logosa Božijeg!

Raduj se, Carice Koja si u slavu nepristupnu odevena!

Raduj se, Ti Koja celomudrene misli u srca naša polažeš!

Raduj se, Hladu Nebeski, Koji nas od znoja strasti čuvaš!

Raduj se, Kupelji živonosna, Koja nas od svake nečistote omivaš!

Raduj se, bistra Reko Koja čežnju za Nebom utoljuješ!

Raduj se, Ti Koja nas brzo uvodiš u obećanu zemlju čistote!

Raduj se, Ti Koja činiš da krinovi vrlina cvetaju u vrtu srca naših!

Raduj se, Ti Koja nas neprestanoj molitvi učiš!

Raduj se, jer nam kroz istjazavanje tela duhovnu radost daruješ!

Raduj se, Ti Koja činiš beljim od snega duše onih što Te ljube!

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Kondak 8.

Čudesno i veliko čudo milostivosti Svoje si nam pokazala kada si bludnicu Mariju iz Egipta u pustinju izvela, i prepodobnošću, dušu i telo njeno ukrasila, provevši je kroz veliko mnoštvo nevolja i stradanja. Tako i mene, Preneporočna Otrokovice, izvedi iz mračnog Egipta strasti i u nevolji pustinje svagda me krepi, da, poput mladića u peći, Sinu Tvome usklikujem: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav se pogruzih u strasti i svecelu dušu ogrehovih. No, kao što si Prepodobnu Mariju negda u pustinji od uza skvernoga ropstva oslobodila, tako i mene u pustinju pokajanja uputi, Djevo Prečista, i ne daj da se vratim, poput svinje, na blud mladosti svoje, već me na put spasenja uputi, da Ti ovako hvalu prinosim:

Raduj se, Ti Koja silom Svojom osnažuješ nemoćnu i jadnu ruku moju!

Raduj se, Ti Koja u dušu moju sećanje na smrt milostivo polažeš!

Raduj se, Radosti svih radosti, Koja grehovnu tugu istrebljuješ!

Raduj se, tiho Pribežište sviju grešnika koji se kaju!

Raduj se, Ti Koja predloge sramne Duhom spaljuješ!

Raduj se, Ti Koja svima što se Tebe radi trude odmor daruješ!

Raduj se, Ti Koja čistotom ovenčavaš one koji Ti hvalu prinose!

Raduj se, Ti Koja od grehopada čuvaš one koji devstvo Tvoje opevaju!

Raduj se, Ti Koja si Rođenjem Svojim truležnost onetruležila!

Raduj se, Ti Koja si devstvom Svojim prirodu čovečansku omiomirisala!

Raduj se, Ti Koja si večno veselje prepodobnih!

Raduj se, Ti Koja si sladosno useljenje u Raj celomudrenih!

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Kondak 9.

Svaku pohvalu, Mati Sveneporočna, želim da Ti neprestano prinosim: ne uzgnušaj se mene, dostojnog svakoga gnušanja, već me očisti od skverni sladostrašća i pohota bludnih, kako Ti sama znaš, i udostoj me da savršenstva Tvoja u pesmama veličam, da ne poginem, no da se Tobom spasim, Mati Svedobra, Boga neprestano hvaleći: Aliluja!

 

Ikos 9.

Lukavi besednici ovoga sveta prelešćuju ljude na dela pohote telesne, slobodu svima obećavajući, jer pojmiti ne mogu visinu devstva Tvoga, Djevo Preneporočna, na koju je nemoguće uzići: i zato, svaku nečistotu umom svojim tvoreći, dušu moju na greh prelešćuju. Ti, pak, Nesablazniva, mene koji Ti se molim zaštiti od sveproždirućeg plamena sablazni svetovnih, k netruležnosti privodeći sve koji Ti pevaju:

Raduj se, Ti Koja koren greha iz srca moga iščupavaš!

Raduj se, Ti Kojom je satrt upropastitelj sveta!

Raduj se, Ti od koje drhte mračne vojske demonske!

Raduj se, Ti Koja iz dubine pada izvlačiš one što Ti vapiju!

Raduj se, Ti Koja spasavaš one što Ti sa verom pritiču!

Raduj se, Ti Koja ukroćuješ bure duševne onih što Te poštuju!

Raduj se, Ti Koja utešuješ one što Te na odru smrtnome, ljube!

Raduj se, Ti Koja ih, po smrtnome ishodu duše, dobrosrdno susrećeš!

Raduj se, Ti Kojom blagodat spasonosnu s Nebesa primismo!

Raduj se, Ti Kojom sunce misleno zasija onima što se muče u tami!

Raduj se, Ti Kojom se ljute smrti izbavismo!

Raduj se, Ti Kojom život večni primismo!

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Kondak 10.

Spasenje si, u Bogu, duše moje svegrešne, Djevo Prečista: ako i u bezdan sladostrašća upadoh, neću da očajavam, imajući takvu Zastupnicu, jer znam da onima koji Te ljube brzo pomažeš i ne ostavljaš posramljenima one koji se u Tebe nadaju. Zato, očisti i mene i privedi me Sinu Tvome i Bogu, da Mu, svetle duše, zapevam pobednu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Bedem si onih koji se kaju, Bogorodice Djevo, i onih koji svim srcem žele celomudrenost da steknu, i tiho Pristanište svima koji u ovome svetu stradaju i koji k Tebi pribegavaju, jer si Carica Anđela i uistinu Majka Božija. Zato i dušu moju pomiluj, Dobra, blagodaću Svojom, da se spasem i da Ti u sve vekove pevam pesmu ovu:

Raduj se, Stube devstvenosti!

Raduj se, Bezdane celomudrenosti!

Raduj se, Čista Djevo!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!

Raduj se, Majko Tvorca moga i Boga!

Raduj se, Radosti svih radosti!

Raduj se, Kupino nesagoriva!

Raduj se, Ti Koja si od sunca svetlija!

Raduj se, Raju slovesni!

Raduj se, Drvo života!

Raduj se, Dveri tajanstvene!

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Kondak 11.

Nijedna pesma opevati ne može savršenstvo vrlina Tvojih, Majko Logosa Božijeg! Kako se, imajući um, slastoljubljem i pohotama svezan, uopšte usuđujem, ja nečistih usana, slavu Tvoju da opevam? No, ljubavlju prema Tebi razbuktan, sa strahom i trepetom proslavljam dobrotu Tvoju i do veka neću prestati da pevam: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetlošću celomudrenosti zasijaj mi, Djevo Presvetla, meni u mrak zala pogruženome, i utvrdi me na kamenu smirenomudrenosti, i nauči me da svagda mužastveno vojujem protiv pohota zemaljskih, i da predloge duhova zlobe, sa gnušanjem, odbacujem. Daruj mi i trpljenje, da se kroz stradanja očistim i da Ti sa umilenjem pevam:

Raduj se, Djevo, Uteho moje izmučene duše!

Raduj se, poslednja Nado onoga koji potonu u dubinu zala!

Raduj se, svetla Radosti u žalostima mojim!

Raduj se, Ti radi koje sam spreman svaku muku da pretrpim!

Raduj se, Silo moja nepobediva!

Raduj se, dobro Pribežište moje stradalne duše!

Raduj se, Ti radi koje se i u iskušenjima veselim!

Raduj se, Izbaviteljko moja od večnih muka!

Raduj se, Ti Koja pokaza neizrecivu milost prema meni!

Raduj se, Ti Koja si raba nepotrebnog udostojila Sinu Tvome da služi!

Raduj se, Ti Koja dušu moju oslobađaš od mreža sveta razvratnoga!

Raduj se, najradosnija Utešiteljko sviju koji plaču nad gresima svojim!

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Kondak 12.

Djevo Bogoblagodatna i Prečista, izmoli da se blagodat celomudrenosti daruje onome koji sa verom nesumnjivom i pobožnim trepetom Tebi pripada, i strahom Božijim preispuni me da svagda pred Bogom stojim i Tebi molitveno da služim, i da se nikada više ne osvrćem, već da, zaboravljajući ono što beše, k nebeskome težim, i večno spasenje da steknem, pevajući: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pesme Ti uznosim, Bogorodice Djevo, i uistinu Ovčice neskverna, Tebi Koja si rodila Jagnje Koje nas iskupi: ne prezri mene koji Ti se sa strahom molim, i pomozi meni, koji sam mnoštvom sagrešenja svojih Sina Tvoga razapeo, da Mu plod pokajanja prinesem, i da do kraja života svoga pred Tobom stojim i s umilenjem Ti kličem:

Raduj se, Sasude svezlatni, Ti koja si u Sebe Nesmestivoga smestila!

Raduj se, Ti Koja ukrepljuješ sve one koji se podvizavaju spasenja radi!

Raduj se, Ti Koja daješ mudrost duhovnu onima koji Ti se mole!

Raduj se, Ti Koja daruješ sve što je potrebno onima koji Ti dobročasno služe!

Raduj se, Ti Koja nam daruješ neutolivu žeđ za vrlinama!

Raduj se, Ti Koja u srcima našim revnost za Boga razbuktavaš!

Raduj se, Ti Koja duše naše od zemlje na Nebo uzvodiš!

Raduj se, Ti Kojom se od svakoga greha i zla izbavljamo!

Raduj se, Djevo, Ti koja vrlinama ukrašavaš one što Te slavoslove!

Raduj se, Ti Koja duše naše od trnja strasti očišćuješ!

Raduj se, Majko, Koja čeda Svoja nikad ne ostavljaš!

Raduj se, Otrokovice, Ti kojom pobeđujemo sve neprijatelje!

Raduj se, Djevo Sveprečista, slatki Istočniče celomudrenosti!

 

Kondak 13.

O, Djevo sveopevana, Pomoćnice hrišćana, Sveprečista Riznico vrlina, primi sadašnje molitveno uzdisanje moje i izvedi iz tamnice strasti dušu moju i milosrdno je obasjaj čistim zracima celomudrenosti, da se Tobom izbavim budućih muka, vapijući: Aliluja! Aliluja! Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)


Molitva

Neskverna, Nesablazniva, Prečista i Presveta Djevo! Primi pokajno pevanje ovo, koje od skvernih usana svojih Tebi uznosim, Preneporočnoj, i ne uzgnušaj se nečistote srca moga, koje se u Tebe nada: očisti ga i osveštaj da ga nikad ne obuzmu nečiste pomisli. Sada Ti se, skrušenoga i smirenoga srca, molim, Majko Svedobra: daruj mi da svagda vidim ništavnost svoju, nauči me da se nikad ne uznosim, udostoj me da se, u podnožju Krsta Sina Tvoga, oslobodim svih poročnih i ostrašćenih privezanosti za svet i sebe samoga. Pogledaj kako me muči demon bluda, dušu moju prelešćujući da čini svaku nečistotu. Daruj mi čvrstinu uma, istinitu ljubav prema Isusu Hristu, Bogu mome, i prema tebi, Majko Božija, i nauči me da se gnušam svakoga greha i da ga mrzim, daruj i očima mojim suze skrušenosti, i ispravi razvraćenu volju moju, i istrgni žalac smrti iz dubina duše moje, i vaskrsni dušu moju pre onog užasnog dana, kada će druga smrt progutati sve koji se nisu istinito pokajali. Budi i meni grešnome, kao u davnini Egipćanki Mariji, Nastavnica pokajanja, nauči me trezvenju, skrušenosti, ljubavi prema bližnjem, neosuđivanju, krotosti, tihovanju, poslušnosti, nasadi u srcu mome neprestani pobožni trepet i stajanje pred Bogom, i daruj mi neprestano sećanje na večna blaženstva i muke, i um moj uzvedi ka svetloj odaji Hrista Cara, da ne pomišljam ono što je zemaljsko, već da se jedino Bogu i Spasitelju mome radujem, svim srcem kličući Tebi, Majci Njegovoj: Raduj se, Djevo Sveprečista, Ti koja izbavljaš dušu moju od večnih muka. Amin.