ponedeljak, januar 22, 2018

 Pogledaj na smirenje

 

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone “Pogledaj na smirenje”

praznuje se 16. (29.) septembra

 

(čita se za pomoć u svim teškim okolnostima u životu)

 

 

Kondak 1.

Tebi, Vojvotkinji Koja se bori za nas, Vladičici našoj Bogorodici, Koja si ljude bogospasavanoga grada Kijeva preslavnim javljenjem Svoje ikone divno posetila, blagodarno pojanje mi uznosimo. Ti, pak, kao Svedobra Zastupnica roda hrišćanskoga, od svake nas bede oslobodi, i od svih nas neprijatelja vidivih i nevidivih zaštiti, da Ti sa verom kličemo:

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Ikos 1.

Anđela Carice i sve tvari Vladičice, Prečista Djevo Bogorodice, Ti si javljenjem milostivim ikone Tvoje svete, negda bogospasavani grad Pskov, a danas grad Kijev, blagodatno obasjala i potoke čuda od nje si preizlila vernima. Zato i mi, sa usrdnošću i ljubavlju, pripadajući k Tvojoj prečistoj ikoni, umilna moljenja uznosimo Tvome milosrdnom zastupništvu i s pobožnim trepetom Ti kličemo:

Raduj se, Carice naša Predobra, Nadanje naše, Bogorodice!

Raduj se, Pribežište sirotih i stranstvujućih Predstojateljko!

Raduj se, Radosti žalosnih i nepravdovanih Pokroviteljko!

Raduj se, Ti Koja vidiš bede naše i žalosti!

Raduj se, Ti Koja nam nemoćnima pomažeš i koja nas vodiš zabludele!

Raduj se, jer nemamo druge pomoći sem Tebe, niti druge Predstojateljke!

Raduj se, jer nemamo Dobre Utešiteljke sem Tebe, Bogomajko!

Raduj se, Ti Koja nas čuvaš i štitiš u vekove!

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Kondak 2.

Videći Tvoje milosrđe neizmerno, Sveneporočna Vladičice, i mnoga čudesa što si ih Sama projavila i što ih svagda projavljuješ kroz Svoje ikone svete, kojim si sveceli hrišćanski svet, kao zvezdama bogosvetlim, ukrasila, veličamo Tebe, Koja si uzveličala rod naš Svojim blagovoljenjem, i, s ljubavlju, pripadamo k Tvojoj čudotvornoj ikoni, Sinu Tvome i Hristu Bogu pojući: Aliluja!

 

Ikos 2.

Svi verni ljudi kijevski, videvši kako se sveti Lik Majke Božije čudesno odslika na staklu kivota, udiviše se veoma i s pobožnim trepetom gledahu celebnu ikonu očima telesnim, podstaknuti da Časnijoj od Heruvima i Slavnijoj neuporedivo od Serafima ovako usklikuju:

Raduj se, jer se Lik Tvoj časni predivno, bez sadejstva ruku ljudskih, na staklu kivota odslika!

Raduj se, Ti Koja si sve verne javljenjem ovim veoma obradovala i u umilenje dovela!

Raduj se, Prečista, Ti Koja na smirene pogledaš, i glas naš čuješ, i sva bezakonja naša očišćuješ!

Raduj se, Djevo, Ti Koja si živonosnim Rođenjem Svojim zmiju usmrtila!

Raduj se, Bogoroditeljko, Koja nam molitvama Svojim pomažeš da život neprolazni zadobijemo!

Raduj se, Ti Koja si Logosa Očevog rodila, jer plamenje strasti naših rosom molitava Svojih gasiš!

Raduj se, Dobra Utešiteljko, Ti Koja majčinskim Svojim molitvama buru srca naših utišavaš!

Raduj se, Ti Koja ispravljaš molitve raba Svojih i koja nam oproštaj mnogih sagrešenja naših daješ!

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Kondak 3.

Sila Svevišnjega učini Te, Blagodatna, nepresušnim istočnikom utehe za nevoljnike. A Ti, pošto si i Sama nevolje mnoge iskusila, možeš da pomažeš onima koji se u iskušenjima nalaze. Ljudima našim, koji veoma stradahu od neverništva i zabluda, milostivo si blagoizvolela da projaviš blagodatnu riznicu ovu - čudotvornu ikonu Tvoju, u hramu svetovavedenjskom, kao znak milosti Tvoje prema zemlji našoj, a na zaštitu od neprijatelja vidivih i nevidivih. Tom, pak, pomoću Božijom krepljeni, Spasitelju Bogu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 3.

U davnini car zapovedi da se kod Tihvinske ikone bratija nastani i slavu da Tebi Prečistoj uznosi i za čitav svet da se moli. Tako i danas mitropolit Vladimir zapovedi da se manastir sazda i da se bratija, sabravši se pred novojavljenom čudesnom ikonom Tvojom, za sve ljude mole i da Ti pevaju:

Raduj se, Ti Koja si zemlju kijevsku Svojim javljenjem osveštala!

Raduj se, Ti Koja porobljenima izbavljenje i slobodu daruješ!

Raduj se, neukih Milostiva Učiteljko!

Raduj se, nerazumnih Premudra Urazumiteljko!

Raduj se, gonitelja Svestrašna Zastrašiteljko!

Raduj se, gonjenih Svedobra Zastupnice!

Raduj se, Ti Koja duh uninija i straha odgoniš!

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Kondak 4.

Kao svetlosjajnu zvezdu i kao znamenje novo milosti Svoje projavila si, Preneporočna Djevo, vernicima bogospasavanoga grada Kijeva, časnu ikonu Tvoju "Pogledaj na smirenje" u godini novih iskušenja, napada i zločinjenja od strane neprijatelja vere i Otačastva našeg, da se utvrdi pobožnost i da se u ljudima učvrsti vera pravoslavna. Mi, pak, u ovom javljenju poznavši znamenje velike brige Božije za grad ovaj, sa trepetom i pobožnošću Ti, Carice Nebesa i zemlje, govorimo: Ti si nam štit nepobedivi i Ti si bedem neoborivi onih koji Te hvale i koji Bogu pesmu pevaju: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši za divno čudo javljenja svete ikone Tvoje u gradu Kijevu, Preblagoslovena Carice Neba i zemlje, svi ljudi u hram Tvoj pohitaše da gledaju i da se ovome čudu dive, i da se, sa pobožnim trepetom i radošću, klanjaju čudotvornoj ikoni Tvojoj i da Ti hvalebno kliču:

Raduj se, Ti Koja si našla blagodat u Boga i koju Bog uzveliča iznad Anđela i svih Svetih!

Raduj se, Majko Božija, Koja si rodila Hrista, Silnog u boju, i Koja nas izbavljaš od tuge i ljutih napada neprijateljskih!

Raduj se, Ti Koja si neizrecivo rodila Životodavca Hrista i Koja oživljuješ nas što mrtvi smo dušom!

Raduj se, Vladičice, Ti Koja srca nam oskvrnjena osveštavaš, jer si Presvetoga Logosa rodila!

Raduj se, Milostiva, koja nam pružaš ruku pomoći, da Te, spaseni, neprestano blaženom nazivamo!

Raduj se, Djevo Bogoobradovana, Ti Koja kropljenjem milosti Svoje raspaljene strasti srca naših gasiš!

Raduj se, Ti Koja ugašenu svetiljku srca naših užižeš!

Raduj se, Ti Koja Sudiju, Sina Svoga, prema nama umilostivljuješ!

Raduj se, Ti Koja nas od nečistih strasti oslobađaš i slave večne udostojavaš!

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Kondak 5.

Kada se javilo čudo od ikone Tvoje, verni se obradovaše, a neverni začudiše "Kako to može biti?", i proučavahu ovo, da bi, poznavši silu Prečiste, nedugo posle toga, pred svima ispovedili da odslikanje na staklu beše nerukotvoreno. A mi se, opet i opet, udivljujemo, jer na našu molitvu nedostojnu pogleda Gospod, Car slave i usliši moljenja sviju koji sa verom prizivaju ime Tvoje sveto i onih koji Sinu Tvome kliču: Aliluja!

 

Ikos 5.

Zasija nam blagodat svetlosjajna od čudotvorne ikone Tvoje, Bogoizbrana Otkrovice: pred njom se, sa suzama, klanjamo, moleći se: odagnaj oblake iskušenja i nevolja koje nas skoliše, da Ti, sa radošću, kličemo:

Raduj se, Sveopevana, Dveri Nebeske, Ti Koja nam dveri spasenja otvaraš!

Raduj se, Čista, Ti Koja nam ruku pomoći pružaš i iz dubine bolesti uzvodiš!

Raduj se, Najsvetija, Koja si rodila Svetlost Neveštastvenu i Koja nas od bezbroja strasti oslobađaš!

Raduj se, Radosti Anđela, Dobroto Pravednika, Nado vernih i Čuvarko naša!

Raduj se, Moste Koji vodiš u Život Večni one što Te sa verom i ljubavlju veličaju!

Raduj se, Ti Koja uzdižeš rog vernih što Ti poju, Djevo, i što se klanjaju časnome Liku Tvome!

Raduj se, Ti Koja nas učiš vrlinama Nebeskoga Carstva i pokoja Božanskoga!

Raduj se, Ti Koja nam ruku pomoći pružaš i koja nas k pristaništu spasonosnome usmeravaš!

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Kondak 6.

Kao propovednik neizrecivih čudesa Tvojih, Majko Božija, javi se sveti hram Tvoj u gradu Kijevu, u kome se ispuni divno Božije staranje o nama Tobom, Djevo Prečista, kad si milostivo uslišila skrivenu želju srca naših da prečudesni Lik Tvoj, Carice Nebeska, dragocenim vencem od kamenja dragog ukrasimo. A mi grešni i nedostojni prilježno pritičemo k preslavnoj ikoni Tvojoj, pokajno iz dubine duše kličući: "Vladičice, spasi nas koji propadamo zbog mnoštva pregrešenja naših, da Ti neprestano blagodarimo i da Te veličamo, našu brzu i divnu Pomoćnicu, pojući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Kao što u davnini, Judejci u Skiniju zlato i srebro donošahu, tako i ljudi naši koji se Tobom isceliše, blagodareći Ti, prinošahu Ti zlato i srebro, Prečista Skinijo, i Lik Tvoj Sveti ukrasiše darovima dobrolepim, rizom dragocenom i vencem, a mi Ti pripadamo i sa suzama Ti vapijemo ovako:

Raduj se, Bogorodice Djevo, Ti Koja rađaš i čista posle Rođenja ostaješ!

Raduj se, Dobra, Ti Koja nam duh skrušenosti i smirenje srca daruješ, a umu našem čistotu i življenju ispravljenje!

Raduj se, Sveneporočna, Ti Koja nam daruješ oproštaj sagrešenja i suza istočnike!

Raduj se, Ti Koja rane duša naših silom molitava Svojih isceljuješ!

Raduj se, Čašo Života i besmrtnosti, Koja nas k dverima života večnoga privodiš!

Raduj se, Ti Koja nas od nevolja mnogih i žalosti i budućeg Strašnog suda izbavljaš!

Raduj se, Živonosni Istočniče netruležnosti i radosti, jer ožednele duše naše napajaš!

Raduj se, Svemilostiva, Ti Koja krotkim sijanjem Svojim mrak strasti i poroka naših razvejavaš!

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Kondak 7.

Dugotrpeljivi Gospod, hoteći da projavi neispitivi bezdan štedrote Čovekoljublja Svoga, izabra Tebe Jedinu, Sebi za Majku i učini Te nepobedivom Zaštitnicom ljudi: da i onaj koji je, po pravednom Sudom Božijim, dostojan osude, Tvojim svevlasnim pokrovom, ipak, sačuvan bude da bi se pokajao, kličući: Aliluja!

 

Ikos 7.

Kao nova banja siloamska, koja drevnu nadvisuje, javi se, Prečista Vladičice, hram Svetoga Tvoga Vavedenja, u kome se svi verni čudotvornoj ikoni Tvojoj klanjaju i molebna pojanja neprestano pred ikonom Tvojom uznose, da istočnik blagodatnoga iscelenja skriven ne bude od sviju onih kojima je to potrebno. Toga radi i mi ne tajimo dobročinstva 'Gvoja, Sveneporočna, već Ti blagodarno vapijemo:

Raduj se, Agnice, Koja si rodila Agneca, Onoga Koji nas Sebe uze grehe sveta!

Raduj se, prekrasna dušom, i prekrasna telom, i prekrasna umom, Djevo Prečista, Koja skvrnotu duša naših očišćuješ!

Raduj se, osveštani Pokrove sviju, Koja nam svagda sa dlanova Svojih iscelenje izlivaš!

Raduj se, Vinograde Božanski, Ti Koja si Grozd Najprekrasniji rodila, i Ti Koja dušama našim piće preobilno daruješ!

Raduj se, Svagdatekuća Reko iscelenja i More koje sve strasti naše potapaš!

Raduj se, Jedina Netruležna, Koja nas, pokrovom milosti Svoje, u zemaljskome življenju našem pokrivaš!

Raduj se, jer se majčinskim molitvama Tvojim od bolnih iskušenja i svake rane duhovne i telesne izbavljamo!

Raduj se, Svedobra naša Nastavnice, Koja nas učiš da Ti za sva dobročinstva Tvoja blagodarimo!

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Kondak 8.

Svekoliki život naš na zemlji prepun je bolesti i tuge zbog kleveta, poruga, prekora i drugih mnogobrojnih nevolja i napasti: onemoćava nam telo, a sustaje nam i duh. Tebi, pak, pribegavamo, Blagodatna, pred prečistom ikonom Tvojom: ispuni radošću i veseljem ožalošćena srca naša, da svagda Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Čudesno viđenje dade se nekome čoveku, kada, stojeći na molitvi i moleći se za srodnicu koja se upokoji bez pokajanja, nenadno ugleda sveti Lik Tvoj, Vladičice, što se projavi na zidu, a potom, na istom tom mestu, i samu upokojenu nebeskom radošću obasjanu. U viđenju ovom poznavši Te kao Svetlosti Majku, Koja prebivaš na visotama i zastupnička moljenja za žive i mrtve Sinu Svom svagda prinosiš, on se, u ožalošćenome srcu svome, preisiuni duhovne radosti i veselja, i poče da kliče ovako:

Raduj se, Ti Koja od onih što Ti blagodarne darove prinose Lice Svoje ne odvraćaš i počivšim srodnicima njihovim zagrobnu sudbu olakšavaš!

Raduj se, Ti Koja svima što se u Tebe nadaju za svoga života nepostidnu končinu daruješ!

Raduj se, Ti Koja se, i po smrti, za dušu izašlu na Sud Gospodnji pred Sinom Svojim neodstupno moliš!

Raduj se, Ti Koja roditelje ožalošćene zbog gubitka dece blagodatnom Svojom pomoći tešiš!

Raduj se, neumorna Molitvenice naša, Koja nam bezbolni izlazak iz ove doline plača i žalosti nispošilješ!

Raduj se, jer se za one što Te verno poštuju u užasnom času smrti moliš i Koja ih od vazdušnih mitarstava izbavljaš!

Raduj se, Milostiva, Koja nam u dan Suda, kada će se otkriti sva naša dela, i dobra i zla, milost Svoju javljaš!

Raduj se, Milosrdna, Ti Koja pokajanje grešnika ne odbacuješ i koja ih iz bezdana propasti spasavaš!

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Kondak 9.

Sav sabor anđelski pohvalne pesme Ti prinosi, istinita Majko Božija i Zastuppice sviju koji Ti pritiču i koji pomoć Tvoju ištu, jer neodstupnim i krepkim Svojim zastupništvom pravedne veseliš, grešne zastupaš, tužne utešuješ, srodnicima našim upokojenim zagrobnu sudbu olakšavaš, moleći se za sve nas koji, sa verom, Tvom Sinu kliču: Aliluja!

 

Ikos 9.

Besednici ljudski, koji praznomudruju nikako poznati ne mogu Božansku tajnu Tvoje svagdadjevstvenosti, Bogorodice, niti mogu objasniti silu čudotvornu što se od ikone Tvoje preizliva, na iscelenje bolesnih i svima na svaku korist duhovnu i telesnu. Mi, pak, pobožno, Tebe kao Majku i Djevu ispovedajući, dostojno pohvale uznosimo, Vladičice, slavnome prazniku Tvoje ikone, verno se klanjajući Tvom svetom Liku i s ljubavlju Ti kličemo:

Raduj se, Bogonevesto, Ti Koja si rodila Svetlost Božansku i Prevečnu!

Raduj se, Majko i Djevo Preblagoslovena!

Raduj se, majki svagdašnje Radovanje!

Raduj se, Jedina Neporočna i Jedina Dobra među ženama!

Raduj se, Slavo Anđela, i Stube Crkve, i Riznico spasenja!

Raduj se, Carice Nebeska, Istočniče netruležnosti i Dveri pokajanja!

Raduj se, dobrosrdačna Mati sviju žalosnih i obremenjenih!

Raduj se, Vladičice - Zastupnice roda hrišćanskoga!

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Kondak 10.

Palome rodu ljudskom Spasitelja si rodila, Sveneporočna Djevo, i Njega si, kao Dete, na rukama Svojim nosila. Njegov Božanski Lik nam javljaš na časnoj ikoni Tvojoj i mnoge milosti i štedrote Svoje nam daruješ. Stoga, sa verom i ljubavlju, poštujemo ikonu Tvoju, Vladičice, i molimo Ti se usrdno: budi nam pokrov i zaštita u dan Suda Majčinskim zastupništvom Svojim, da nas pomiluje Sudija pravedni, Sin Tvoj, i da nas udostoji da stanemo sa desne strane i da Mu pevamo sa svima izbranima: Aliluja!

 

Ikos 10.

Kao bedem i pokrov gradu Pskovu dala si ikonu Svoju, Carice i Vladičice, Koja si grad ovaj od razaranja ratnog mnogo puta sačuvala. A sada si i nas, grešna i nedostojna čada Tvoja, milostivo posetila čudesnim javljenjem prečiste Tvoje ikone i milostivo, pred ikonom Svojom, primaš molitve naše, koje ti od blagodarna srca uznosimo, pevajući ovako:

Raduj se, jer kao što si u davnini slavni grad Kijev ikonom Uspenja mnogo puta spasila. tako nas i danas prečudesnom ikonom Svojom od sviju nevolja štitiš!

Raduj se, Lavre Kijevo-pečerske slavna Sazdateljko i hramova njenih Ukrasiteljko!

Raduj se, Čuvarko Divna i drugih obitelji svetih, jer se blagodatnom silom Tvojom one sazdavaju i u pobožnosti napreduju!

Raduj se, Ti Koja si mesto javljenja ikone Svoje divnim čudotvorenjem proslavila i koja nam svima obilnu milost projavljuješ!

Raduj se, Bogonevesto Prečista, Koja one što lik Tvoj poštuju svetli od osude i muka mnogovrsnih izbavljaš!

Raduj se, Mnogomilostiva Pokroviteljko naša, Koja nam od prečudesne ikone Svoje milost neoskudno istačeš!

Raduj se, Vladičice, Ti Koja majčinskim molitvama Svojim duše naše od mračnoga sna podižeš da Te slavoslove!

Raduj se, Radosti svetu, jer Ti se raduje anđelski sabor i ljudskn rod!

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Kondak 11.

Pevanje naše molebno, koje Ti, s verom i ljubavlju, uznosimo, usliši milostivo, Gospođo Vladičice, i ljubav nam Svoju sveštedru ne uskrati, Sveštedra Bogorodice: jer, osiromašivši u delima dobrim, k riznici milosti Tvoje - čudesnoj ikoni Tvojoj - usrdno pritičemo, Svedobra, i k ikoni Tvojoj pripadajući. Tebi se molimo: sačuvaj nas od pagubnih učenja i izbavi od lukavih prelesti, spasi Otačastvo naše od napada i zločinjenja neprijateljskih, i udostoj nas da, u ljubavi i jednomislenosti, sa svim vernim čadima Svete Crkve Hristove, dobroprijatno pevamo Sazdatelju našem pesmu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetlim zracima čuda nezgasivo sija Tvoja ikona sveta, Sveneporočna Bogorodice Djevo, prosvećujući nas koji smo grehovnom tamom pomračeni i privodeći nas k neućutnome slavoslovljenju Presvetoga Imena Tvoga. Zbog toga se radujemo i mi grešni, blagovoljenje Tvoje prema nama imajući kao zalog, i Tebi, brzoj Pomoćnici našoj blagodarno mi kličemo:

Raduj se, Carice i Vladičice, Koja nas svetlošću Svojom nebeskom obasjavaš i pod okriljem Svojim neprestano čuvaš!

Raduj se, Blagoslovena i Preproslavljena, Majko Neiskusomužna, Koja duše naše, što su grehom umrtvljene, oživljuješ!

Raduj se, Djevo Čista i Neporočna, jer si rodila Sina Koji nas izbavlja od iskušenja!

Raduj se, Sveslavna Vladičice Bogorodice, Koja nas od svakoga zla i nevolje izbavljaš i noge naše na kamen Božanskoga spasenja postavljaš!

Raduj se, Čista Agnice, Djevo, Majko i Otrokovice, Ti Koja nas od strasti telesnih očišćuješ!

Raduj se, Bogoobradovana, jer Te, izbavljajući se od mreža lukavoga, svi u pesmama slavimo!

Raduj se, Goro Velika koju Danilo u viđenju unapred vide, Ti od Koje se Prečasni Kamen - Hristos, u telo odenu!

Raduj se, Djevo Čista, Žezle iz korena Jesejeva, Koji nam procveta svesilnoga Gospoda!

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Kondak 12.

Majko Gospoda višnjih Sila, Koja si Sveto i Neporočno Obitalište Božije Blagodati, ne uzgnušaj se raba grešnih i nedostojnih, nas koji u pesmama veličamo milost projavljenu svetom ikonom Tvojom. I duše nam pomračene obasjaj nevečernjim sijanjem Svojim i k Svetlosti Trisunčanog Božanstva nas privedi. U Pravoslavlju nas ukrepi, Svedobra, i udostoj da do poslednjega daha Svedržitelju neućutnu pesmu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pesmu hvale i blagodarenja Tebi pevajući, Bogoobradovana Djevo, iz sveg glasa besedimo o veličanstvenosti čudesa Tvojih i bogatstvu milosti Tvoje, što si ih prema nama i Otačastvu našem pokazala, i iz dubine srca Ti, sa smirenjem, prinosimo pohvalne darove ove:

Raduj se, Nesakrušiva Tvrđavo i Bedeme Pravoslavlja!

Raduj se, voždova i vojski hrišćanskih Nenobediva Vojvotkinjo!

Raduj se, Istinito spasenje i Predstojateljko sveta, Koja si rodila Sazdatelja Kojim se spase svet od iskušenja i bolesti!

Raduj se, Ti Koja si Mislena Dver Života, jer nam otvaraš dveri pokajanja!

Raduj se, Jedina Blagoslovena, Koja u času smrtnom mračne ličine besova lukavih daleko od nas odgoniš!

Raduj se, Jedina Milosrdna, Koja nas, u strašni dan Suda, od večnih muka izbavljaš i koja nas naslednicima neizrecive slave Sina Tvoga pokazuješ!

Raduj se, Sveneporočna, Koja neprestano čovekoljublje Svoje projavljuješ i od sablazni i mreža vražijih nas oslobađaš!

Raduj se, Prečista, Ti Koja na nama učini dobro znamenje: da vide oni koji nas mrze i da se posrame, jer si uslišila molitve naše i utešila nas!

Raduj se, Preneporočna Bogorodice Djevo "Pogledaj na smirenje", Ti Koja s visote nebeske na smirenje raba Tvojih pogledaš!

 

Kondak 13.

O Sveopevana Majko Gospoda našega Isusa Hrisga, Ti si, Svesveta Djevo, More neiscrpno darova Božanskih! Kao svetlodavnu Svetiljku, jelejem milosti ispunjenu, sazrcavamo Te očima vere, i krotkim sijanjem Tvojim obasjavani, i ljubavlju Tvojom svagda zgrejavani, Tebi, Dobroj Zastupnici našoj, sa umilenjem se molimo: primi dobrosrdačno molbeno pojanje naše, pred čudesnom ikonom Tvojom, koje Ti s verom uznosimo, i svesilnim molitvama Svojim izmoli, Vladičice, da se, mi grešni, izbavimo od nevolja privremenih i muka večnih, da Tobom spaseni proslavljamo i u budućem životu svesveto Ime Sina Tvoga i Boga našega, verno Mu kličući: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O Presvetla Gospođo, Djevo Bogorodice, uzvišenija od Heruvima i časnija od Serafima, Bogoizbrana Otrokovice!

Pogledaj s visote nebeske milostivim okom Svojim na nas, nedostojne rabe Tvoje, koji se, sa umilenjem i suzama, pred prečistom ikonom Tvojom molimo. Zastupništva Svog nas ne liši, ni pokrova državnog u stranstvovanju ovom zemaljskom, mnogometežnom i mnogonevoljnom!

Spasi nas koji u propasti i nevolji jesmo, i podigni nas iz dubina grehovnih, i prosvetli um naš koji je pomračen strastima, i rane duša i tela naših isceli!

O sveštedra Majko Čovekoljubivoga Vladike! Daruj nam prebogate milosti Svoje, ukrepi volju našu koja je nemoćna za ispunjavanje zapovesti Hristovih, omekšaj okamenjena srca naša ljubavlju prema Bogu i bližnjima, daruj nam skrušeno srce i istinsko pokajanje, da se, očistivši se od skvrnota grehovnih, udostojimo mirne hrišćanske končine i da dobar odgovor damo na Strašnom i nepristrasnom Sudu Gospoda našega Isusa Hrista, Kome sa Bespočetnim Ocem Njegovim i Presvetim, i Dobrim, i Životvornim Duhom, priliči svaka slava, čast i poklonjenje, sada i svagda i u vekove vekova. Amin.

 

Tropar, glas 4.

Ikona Tvoja, neoborivi bedem je i istočnik čudesa, i kao što si, u davnini, gradu Tvome Pskovu zastupništvo ikonom Svojom darovala, tako i danas, izbavi nas od nevolja sviju i žalosti, i duše naše spasi, kao ljubveobilna Mati.

 

Kondak, glas 3.

Preneporočna Djevo, Ti Koja primaš blagodarne darove od onih što poštuju odslikanje Lika Tvoga, i živima i mrtvima pomažeš, i grad i zemlju našu spasavaš, i pred Sina Svoga molitve prinosiš, i sve nas spasavaš.

 

Veličanje

Veličamo Te, Presveta Djevo, Bogoizbrana Otrokovice, i poštujemo čudesno slikanje svete ikone Tvoje!