ponedeljak, januar 22, 2018

 Svecarica

 

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone “Svecarice”

praznuje se 18. (31.) avgusta

 

(čita se za iseceljenje od malignih oboljenja (raka), kao i za izbavljenje od magijskih čini)

 

Kondak 1.

Pripadajući Tvojoj novojavljenoj ikoni mi verne sluge Tvoje, pojemo Ti: Svecarice, daruj isceljenja nama koji Ti pribegavamo, da Ti radosno kličemo:

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Ikos 1.

Anđeo prvak sišavši sa Nebesa reče Svecarici: Raduj se! I, gledajući Te, Gospode, ovaploćavana bestelesnim glasom, klicaše joj ovako:

Raduj se, Početku našeg spasenja!

Raduj se, Tvorčevog snishođenja ispunjenje!

Raduj se, jer se Tobom Bog očoveči!

Raduj se, jer se nevidljivi u Tebi ovaploti!

Raduj se, Koja si milost mira u Sebe primila!

Raduj se, Koja si telesnu odeždu Logosu satkala!

Raduj se, Umu nedostižna višnja slavo!

Raduj se, nebesna Manno koja srca oživljavaš!

Raduj se, Zvezdo, sijanje blagodeti!

Raduj se, Istočnice, nepresušni izvore vode žive!

Raduj se, Bogorodice, blagoslovena među ženama!

Raduj se, koja si Spasa rodila, Djevo netljena!

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Kondak 2.

Ti Djevo, kojom bespočetni Logos postade Dete, daruj isceljenje onima koji Te poštuju i neizrecivo Njegovo rođenje slave pojući: Aliluja!

 

Ikos 2.

Ištući da sazna nesaznajno znanje, Djeva reče služitelju (tajne): reci mi kako je moguće da se sin rodi od čiste utrobe? Gavril joj sa strahom odgovori klićući ovako:

Raduj se, Višnjeg Saveta Poverenice!

Raduj se, onih koji se mole Brzoposlušnice!

Raduj se, blago Hristovog mira!

Raduj se, ljudi Tvojih nado i osnaženje!

Raduj se, bolesti raka divna pogubiteljko!

Raduj se, ostalih bolesti Isceliteljko!

Raduj se, jedina svetu Zastupnice!

Raduj se, sigurno Izbavljenje od nevolja!

Raduj se, verna Utešiteljko onih koji plaču i ridaju!

Raduj se, Ti koja svima put spasenja otvaraš!

Raduj se, Skiptre i Državo atonskih podvižnika!

Raduj se, Žezle monaha i mirjana!

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Kondak 3.

Sila Svevišnjega oseni Te, Otrokovice, i neizrecivo se ovaplotivši u telu, pokaza Te kao divnu njivu onima koji žele da požnju spasenje, i koji poju: Aliluja!

 

Ikos 3.

Divno se proslavi sveta ikona Tvoja, nazvana Svecarica, kada se javi isceliteljni lik Bogomatere, jer ona daruje isceljenje onima koji ga s verom traže, da bi je slavili ovako:

Raduj se, Mati Nezalazne Svetlosti!

Raduj se, Pobedo onih koji pretrpeše do kraja!

Raduj se, bolesnih i tužnih Izlečenje!

Raduj se, nerazrušiva Ogrado siročića i udovica!

Raduj se, Ti koja nam vrata rajska otvaraš!

Raduj se, obremenjenih i umornih Zastupnice!

Raduj se, Posrednice za spasenje vernih!

Raduj se, Molitvenice za sve ljude!

Raduj se, Lestvice nebeska koja uzvodiš od zemlje ka nebu!

Raduj se, vodo živa koja smrtne grehe omivaš!

Raduj se, Agnice koja srca nezlobivih čuvaš!

Raduj se, Pokrove koji svoja čeda zakriljuješ!

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Kondak 4.

Darujući život svetu, Vladika Sveti useli se bezbračno u utrobu Tvoju i pokazavši Te Majkom vernih, prizva sve da u miru poju: Aliluja!

 

Ikos 4.

Preslavna Tvoja čuda, grade Božiji dogodiše se od ikone Tvoje svete, a mi primajući od Tebe isceliteljne struje izlečenja, o Svecarice, zahvalno Ti kličemo:

Raduj se, Meleme koji bol otklanjaš!

Raduj se, Svežino od koje groznica bolesnika nestaje!

Raduj se, Koja bolest raka sažižeš kao plamenom!

Raduj se, Koja sa odra podižeš one koje lekari ostaviše!

Raduj se, Koja lik Svoj Prečisti izabranim javljaš!

Raduj se, Koja od grehovnih sveza razrešavaš!

Raduj se, jer nam se Tobom izbavljenje od smrti darova!

Raduj se, jer se Tobom bezbrojno mnoštvo vernih opravda!

Raduj se, Visino nedostižna ljudskim pomislima!

Raduj se, Dubino jedino Logosom otkrivena!

Raduj se, Ti koju proroci pretskazaše!

Raduj se, Nastavnice sveštenika koji ti se mole!

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Kondak 5.

Kao prečisti hram Spasov poznasmo Te, Otkrovice! Tebi pripadamo Čista, sotvori hramovima Božanstva nas koji mu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 5.

Anđeoski činovi videše na rukama Tvojim Onoga koji je rukom stvorio ljude i poznavši Te kao Jedinu Vladičicu, iako si sebe sluškinjom nazivala, pohitaše da Tebi Blagoslovenoj posluže pojući ovako:

Raduj se, Bogom postavljena nad nebeskim silama!

Raduj se, Ti koja čudesnim isceljenjima svet ispunjavaš!

Raduj se, Ti koja pohvalnu slavu od nebesa slušaš!

Raduj se, Ti koja blagodarenje od zemlje primaš!

Raduj se, jer si u srcima seme truleži uništila!

Raduj se, jer si jaram lukavstava demonskih poništila!

Raduj se, Koja si i dolinu plača radošću ispunila!

Raduj se, Ti koja žalosti u nebesku sladost preobraćaš!

Raduj se, bogoprijatni Miomirise!

Raduj se, veliko Veselje grešnika koji se kaju!

Raduj se, Oklope pravednosti koji nas čuvaš od iskušenja!

Raduj se, Štite koji nas ograđuješ od neprijateljstva i zlobe!

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Kondak 6.

Kada si Djevo od zemlje ka nebu ushodila, tada učenici Spasovi, bogonosni propovednici čudesno Tebi pritekoše, jednim srcem i ustima Bogu pojući: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasija čudesna blagodat od ikone Tvoje, Svecarice, kad mladić pomračen satanskim učenjima pade pred njom i osta nepokretan, neočekivano od uza mračnih oslobođen bi, i sa strahom i radošću klicaše Ti ovako:

Raduj se, nepobožnog života ispravljanje!

Raduj se, Uteho stradalnika!

Raduj se, Ti koja od Crkve legione besova odgoniš!

Raduj se, magle grehovne razvejanje!

Raduj se, osujećenje nevidljivih lukavstava!

Raduj se, Koja svemoćno demonske magije pobeđuješ!

Raduj se, Svetiljko koja prelašćene prosvetljuješ!

Raduj se, Oblače koji nevine od zla zaklanjaš!

Raduj se, Goro koja nebeskom mannom hraniš!

Raduj se, Dolino koja smirenjem Hristovim nasićuješ!

Raduj se, Stube Nebeskog Carstva!

Raduj se, Ogledalo prevečne Svetlosti!

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Kondak 7.

Hoteći da daš sebe kao hranu vernima ovaplotio si se od Djeve, te da oni koji prime Prečisto Telo i Krv Tvoju poznaju Tebe savršenog Boga i tako diveći se neizrecivoj premudrosti kliču: Aliluja!

 

Ikos 7.

Javljanjem Tvorac pokaza novu tajnu, sa učenicima savršivši svoju tajnu večeru; mi pak moleći svecaricu da nas udostoji božanstvene svetinje, uznosimo joj pojanje ovo:

Radju se, Nebeskog Hleba Darodateljko!

Raduj se, Večnog Života Roditeljko!

Raduj se, Čašo Koja nas Hristom hraniš!

Raduj se, Ti Koja dušu i telo sa Bogom sjedinjuješ!

Raduj se, Kašičice zlatna ispunjena Božanstvenim Tajnama!

Raduj se, dragoceni Kivote Velike Svetinje!

Raduj se, Prste, Koji Svetu Evharistiju ukazuješ!

Raduj se, Trpezo Koja nam Svetu Hranu nudiš!

Raduj se, Koja dostojne pričesnike sdesna postavljaš!

Raduj se, Ti koja revnitelje Božanstvene Liturgije od ada izbavljaš!

Raduj, se, Koja smrtne ka Istočniku besmrtnosti privodiš!

Raduj se, Ti Koja čeda svoja mirom i krepošću ograđuješ!

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Kondak 8.

Čudesno Rođenje videvši, i svaku životnu brigu ostavivši, gore imajmo srca, jer radi toga Višnji se javio, da privuče one koji mu kliču: Aliluja!

 

Ikos 8.

Prebivajući neodstupno u nedrima Očevim neizrecivi Logos se na zemlji ovaploti, Bog Svesilni učini veličinu Djevi i pogleda na smirenje Sluškinje Svoje, Koja čuje od svih pojanje ovo:

Raduj se, Ti Koja si u sebi nesmestivog Boga smestila!

Raduj se, Ti Koja si svetu pokazala Tvorca sveta!

Raduj se, jer se smrti vladavina uništi!

Raduj se, jer se Adamova rana isceli!

Raduj se, Meleme koji duševne muke zaceljuješ!

Raduj se, Jeleju koji telesne rane pomazuješ!

Raduj se, Ti koja bol porodilja otklanjaš!

Raduj se, Ti koja muke umirućih olakšavaš!

Raduj se, Ti koja si ad porazila!

Raduj se, Koja si žalac smrti uništila!

Raduj se, Iščekivanje sveopšteg vaskrsenja!

Raduj se, nesumnjivo Spasenje pravoslavnih!

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Kondak 9.

Sva priroda Anđela i ljudi bi zadivljena veličinom Tvog čudesnog ovaploćenja, o Reči! Mi pak, diveći se ovoj velikoj tajni pobožnosti, sa strahom i trepetom zahvalno Ti kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Od Tvoje svete ikone, o Svecarice, mnoštvo bolesnika isceljenja dobija i verom blagodat prima, te Ti gromko kliču:

Raduj se, svagdašnja Čuvarko zdravih čeda!

Raduj se, Moste koji bolesne ka zdravlju prevodiš!

Raduj se, Isceljenje dece koja boluju!

Raduj se, Mati mladih stradalnika!

Raduj se, onih koji su bolesnički odar vezani podizanje!

Raduj se, Uteho onih koji su strahom smrti zarobljeni!

Raduj se, Ti koja čuješ ridanje paćenika!

Raduj se, Ti koja samilosno gledaš naša stradanja!

Raduj se, Koja zemaljske bolove ublažavaš nebeskom radošću!

Raduj se, Ti Koja natprirodno trpljenje u strašnim mukama daruješ!

Raduj se, jer pripremaš radost onima koji plaču!

Raduj se, jer okriljuješ krotke krilima molitve!

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Kondak 10.

Želeći da spase grehom istrulelu ljudsku prirodu, Tvorac se spusti na Tebe kao kiša na runo i učini Te kupinom nesagorivom — Bog se ovaploti da bi Mu pevali: Aliluja!

 

Ikos 10.

Otrokovice čista tvrđava si devojkama i svima koji revnuju za čistotu; Bog se useli u Tebe da očisti svoje razumno stvorenje, kako bi mi zbacivši svaku nečistotu klicali ovako:

Raduj se, Sabesednice onih koji ćutanje traže!

Raduj se, Venče onih koji celomudrenost čuvaju!

Raduj se, početku i kraju duhovnog života!

Raduj se, Čuvarko božanstvenog otkrovenja!

Raduj se, Poverenice Trojičnog Saveta!

Raduj se, Vinovnice ljudskog spasenja!

Raduj se, Visino nedostupna gordim umovima!

Raduj se, Sklonište dostupno smirenim srcima!

Raduj se, Čista, čistija od nebesa!

Raduj se, Časnija od Heruvima i Serafima!

Raduj se, Obradovana, jer si od Arhangela radost primila!

Raduj se, Utešena jer ruke Tvoje opipaše Vaskrslog Hrista!

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Kondak 11.

Želeći da Spasu prinesemo razumno pojanje, ostajemo uvek nedostojne sluge Tvoje, Vladičice, jer niko ne može dostojno slaviti Boga Čije je Ime kao miro skupoceno, nego Mu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Zasijavši velikom svetlošću onima koji u tami sade, poseti nas o Djevo, Istok sa visine, Sin i Bog Tvoj! Tebe postavi kao sveću na svećnjaku, svetlonosna čeda Crkve nauči da Ti kliču ovo:

Raduj se, zoro misaonog Sunca!

Raduj se, Smestište Božanstevenog Ognja!

Raduj se, Svetlosti, jer si odeću svetih satkala!

Raduj se, Svećo, jer si besovsku tamu odagnala!

Raduj se, tamnih umova Prosvećenje!

Raduj se, grešnih srdaca Ozarenje!

Raduj se, Desnice koja izvodiš iz mora sujete!

Raduj se, Svetlosti koja put ka Carstvu nebeskom osvetljuješ!

Raduj se, Munjo koja nepokajane pogađaš!

Raduj se, Grome koji upropastitelje duša zastrašuješ!

Raduj se, lukavih savesti Prosvetljenje!

Raduj se, Božijeg Suda umilostivljenje!

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Kondak 12.

Davalac Starog zaveta želeći da nam blagodat podari dade nam zavet Novi, te tako mi ne delima zakona, već verom spasenje zadobivši, pojemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Slaveći Tvoje Rođenje, kao što nekad Izrailj kimvalima skiniju slavljaše, tako i mi sada Tebe, istinitu Skiniju vrlinama proslavljamo da od svih čuješ pojanje ovo:

Raduj se, Pesmo koja se peva na nebu!

Raduj se, Psalme koji se čuje na zemlji!

Raduj se, Ti koja si dostojno Jedinome Bogu poslužila!

Raduj se, Ti Koja si smirenjem Božanstevenoj Trojici ugodila!

Raduj se, Ti Koja si u Sebi Nositelja vekova nosila!

Raduj se, Prestole Onoga Koji u ruci drži vaseljenu!

Raduj se, Tajno neizreciva vekova i vremena!

Raduj se, tvrdo Pribežište naroda i plemena!

Raduj se, srdačno Radovanje blagočestivih jereja!

Raduj se, brzo Uslišenje crkvenih i kelijnih molitava!

Raduj se, bogosazdani Dome Premudrosti!

Raduj se, izabrani Sasude milosti!

Raduj se, Svecarice, koja nemoći naše blagodaću isceljuješ!

 

Kondak 13.

O, Svecarice, Mati, Koja si rodila Reč svetiju od svih svetih, primivši naše sadašnje pojanje od svake smrtonosne bolesti isceli i izbavi buduće osude nas koji Ti kličemo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O, sveblaga, svečudesna Bogorodice, Pandanasa — Svecarice! Nisam dostojan da pod krov moj uđeš! Ali kao Milostivog Boga milostiva Mati, reci reč da se isceli duša moja i ukrepi nemoćno telo moje. O, Svecarice, pošto imaš moć nepobedivu i neprestano se za nas moliš, budi mi zastupnica, molitvenica da proslavim preslavno ime Tvoje svagda sada i uvek i beskonačne vekove. Amin.

 

Molitva druga

O, Prečista Bogomati, Svecarice! Čuj mnogobolne uzdahe naše pred čudotvornom ikonom Tvojom sa Atosa donetom u Rusiju, pogledaj na čeda Tvoja koja od neizlečivih bolesti stradaju i svetoj Tvojoj ikoni pripadaju! Kao što ptica krilima zakriljuje ptiće svoje, tako i Ti sada uvek živo prisutna, zakrili nas Svojim mnogocelebnim pokrovom. Budi nesumnjiva nada tamo gde nada nestaje! Budi trpljenje i olakšanje tamo gde ljute tuge nadvladavaju! Tamo gde se mrak očajanja u duše uselio neka zasija neizreciva svetlost Božanstva! Uteši malodušne, ukrepi nemoćne, daruj umekšanje i prosvećenje okamenjenim srcima! Isceli Tvoje bolesne sluge, o Svemilostiva Carice! Blagoslovi um i ruke onih koji nas leče, da budu oruđe Svemogućeg Lekara Hrista Spasa našeg. Tebi živoj koja si sa nama, molimo se pred Tvojom ikonom, o, Vladičice! Prostri svoje ruke koje daju isceljenje i lečenja, Radosti nevoljnih, Uteho u tugama, da brzo primivši čudotvornu pomoć proslavimo Životvornu i Nerazdeljivu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha, u vekove vekova. Amin.

 

Tropar ikoni, glas 4.

Ikonom Tvojom Prečasna Svecarice, kojom radost pričinjavaš, spasi one koji toplom željom ištu Tvoju blagodat, Vladičice, izbavi od beda one koji Ti pribegavaju! Od svake napasti ogradi stado Tvoje koje uvek pribegava Tvome zastupništvu.