petak, novembar 24, 2017

  Tri radosti

 

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone “Tri Radosti”

praznuje se 26.decembra (08. januara)

 

(čita se u svakoj prilici za izbavljenje od mnogih životnih nevolja, a naročito pri vaspitanju dece, za supružničku ljubav i jednomislenost)

 

 

Kondak 1.

Pred Tobom, Izabrana Vojvotkinjo, nećemo nikada ućutati mi nedostojni, Svesveta Djevo, Koja si rodila spasenje duša naših – večnu Radost. Oslobodi nas od svakog uninija i očajanja da bismo Ti klicali:

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Ikos 1.

Otkrivajući večnu tajnu, Preneporočna Djevo, bestelesni Arhistratig Gavrilo Ti sa strahom govoraše: „Raduj se, Blagodatna, Gospod je s Tobom!“. Mi, pak, grešni usuđujemo se da Ti nečistim ustima pevamo:

Raduj se, Bogonevesto!

Raduj se, Lozo vinograda!

Raduj se, jer si do rođenja i po rođenju Djeva ostala!

Raduj se, Cvete koji ne veneš!

Raduj se, Riznico čistote!

Raduj se, Kade miomirisni!

Raduj se, Miro skupoceno!

Raduj se, oduhotvorena Trpezo, jer si smestilište neprolazne Svetlosti!

Raduj se, Očišćenje celoga sveta!

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Kondak 2.

Ispuni veseljem srce moje, ublaži moju tugu, Presveta Djevo. Prosveti svetlošću neprolazne slave moju tužnu dušu, da uskliknem Sazdatelju mome: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum ljudski ne može da shvati kako si Ti, budući bezbračna, ponela u svojoj utrobi nad svima Boga i rodila netljenog Sina, pa Ti sa strahom kličemo:

Raduj se, Zemljo nezasejana!

Raduj se, Kupino nesagoriva!

Raduj se, Dubino nedokučiva!

Raduj se, Moste koji na nebo vodiš!

Raduj se, visoka Lestvice, koju je Jakov video!

Raduj se, božanstvena Hrano!

Raduj se, kletve Uništenje!

Raduj se, Adamovo Uzdignuće!

Raduj se, jer je Gospod sa Tobom!

Raduj se, jer tamu grehovnu razgoniš!

Raduj se, jer si vrata adova uništila!

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Kondak 3.

Ti si zastupništvo i pokrov moga života, Ti si nada i utvrđenje moje, Sveopevana. Isceli dušu moju otrovanu grehom, da bih večito pevao Nebeskom Ženiku: Aliluja!

 

Ikos 3.

Svevišnjega osveštano Božansko obitalište, raduj se, jer si dala radost onima koji Ti kliču, Bogorodice:

Raduj se, jer si viša od nebesa!

Raduj se, jer si čistija od sunčeve svetlosti!

Raduj se, Prebivalište Tvorca neba i zemlje!

Raduj se, predivno Usmerenje svih prema Bogu!

Raduj se, časnija od Heruvima!

Raduj se, neuporedivo slavnija od Serafima!

Raduj se, naš Bedeme i Zaštito!

Raduj se, Poraze i Oslepljenje demona!

Raduj se, jer nam vrata rajska otvaraš!

Raduj se, Marijo, Vladarko svih nas!

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Kondak 4.

Uninijem i velikom tugom ispunjeno je srce moje. Kome da zavapim, Vladičice, ko će plač i uzdisaje moje čuti, ako nećeš Ti, Bogorodice, Koja si rodila Radost nebu i zemlji, Cara Hrista Boga našega, Kome Heruvimi i Serafimi sa nama pevaju: Aliluja!

 

Ikos 4.

Nikada neću ućutati i odstupiti od Tebe, Vladičice, jer Ti sluge Svoje spasavaš od svih ljutih nevolja i žalosti. Zato Ti se klanjamo i sa umilenjem pevamo:

Raduj se, svih žalosnih Radosti!

Raduj se, jer izgubljene tražiš!

Raduj se, Ublaženje naše tuge!

Raduj se, Zastupnice napadanih!

Raduj se, Hraniteljko gladnih!

Raduj se, stranstvujućih Uteho!

Raduj se, Pristanište burom vitlanih!

Raduj se, uplašenih Dome!

Raduj se, nemoćnima Pokrove i Pomoćnice!

Raduj se, Žezle oslonca u starosti!

Raduj se, Majko Boga našega!

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Kondak 5.

Zastupnice sveta, obraduj sve nas koji Ti pribegavamo kao Majci najveće radosti. Pokrij nas časnim Tvojim omoforom i izbavi nas od svake nevolje, iskušenja, tuge i bolesti, da Bogu zapevamo: Aliluja!

 

Ikos 5.

Krepka Molitvenice, neoborivi bedeme, istočniče mladosti, svih pravoslavnih pribežište, Bogorodice Djevo! Primi od nas Angelsko moljenje:

Raduj se, Radosti i Slavo verujućih!

Raduj se, Čudo nad čudima!

Raduj se, svih svetih istinita Uzdanico!

Raduj se, brzo Izbavljenje u nevoljama!

Raduj se, Smestilište Živoga Boga!

Raduj se, pučino milosti i dobrote!

Raduj se, oduhotvoreni Hrame!

Raduj se, slatko Veselje udovica i siročadi!

Raduj se, njihovo Bogatstvo nepotrošivo!

Raduj se, Nevesto nenevesna!

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Kondak 6.

Za sve vreme života moga ne ostavi me, Majko Božija. Udostoj me dobrog kraja, da Spasitelju Bogu kličem: Aliluja!

 

Ikos 6.

Od svakog iskušenja i strasti izbavi me, Sveneporočna! Smiluj se, spasi i obraduj me i od ljutih besova i zbavi i zaštiti, da Ti iskreno pevam:

Raduj se, krepko i nepokolebivo Nadanje naše!

Raduj se, svih Carice i Vladičice!

Raduj se, Riznico cele vaseljene!

Raduj se, svih vernih Utvrđenje!

Raduj se, usrdna Zastupnice roda hrišćanskoga!

Raduj se, jer si rodila Svetijeg od svih svetih!

Raduj se, nebeski Prestole!

Raduj se, nepresušni Izvore vode žive!

Raduj se, Ogrado i svešteno Pribežište onih koji se u Tebe nadaju!

Raduj se, nepostidna Zastupnice svih hrišćana!

Raduj se, Čašo ispunjena radošću!

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Kondak 7.

U času končine moje zaštiti me, Sveblaga, i obraduj ubogu dušu moju u času ishoda njenog iz tela, da bih Pobeditelju smrti i pakla zapevao: Aliluja!

 

Ikos 7.

Ne odvrati radosno lice Svoje od mene, Bogoroditeljko! Usliši molitvu moju i vapaj moj neka dođe do Tebe, Djevo Presveta! U dan kada Te prizovem usliši me da Ti kličem:

Raduj se, veličanstvena Pesmo Angela!

Raduj se, Pokrove i Zaštito svih hrišćana!

Raduj se, Pohvalo apostola!

Raduj se, Venče mučenika!

Raduj se, Stube devstvenosti!

Raduj se, Eve od suza Izbavljenje!

Raduj se, postnika Uzdržanje!

Raduj se, Veselje sadašnjeg života!

Raduj se, Umilenje monaha!

Raduj se, Ukrase svetitelja!

Raduj se, Krasoto sveštenika!

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Kondak 8.

Sa sveštenom svetlošću izašla si, Prečista, u susret Ženiku duša naših. Daruj i meni da bodrim srcem i trezvenom mišlju pređem noć pretstojećeg života, da uđem u Njegove svetle odaje i zapevam Sudiji svih i Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Jedina Čista i Neporočna Djevo, udostoji nebeskog slavlja nas, kao i srodnike, prijatelje i poznanike naše, da ih Gospod svesilnim molitvama Tvojim, Prečista, upokoji u mestu svetlom, gde nema bolesti, ni tuge, ni uzdisaja, tamo gde je život večni; da im Gospod oprosti svako sagrešenje koje učiniše od svoje mladosti do smrtnog časa, kako bi i oni sa nama klicali:

Raduj se, jer nas u Svome uspenju nisi ostavila!

Raduj se, jer izbavljaš od smrti duše naše!

Raduj se, u molitvama neuspavljiva, Bogorodice!

Raduj se, jer nas rajskom radošću pričešćuješ!

Raduj se, jer si Boga u telu rodila!

Raduj se, jer nas iz provalije propasti izvodiš!

Raduj se, radosno Upokojenje svih u veri i nadi umrlih!

Raduj se, Nado beznadežnih!

Raduj se, jer nam dveri milosrđa otvaraš!

Raduj se, jer smrtne grehe uništavaš!

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Kondak 9.

O, Bogoroditeljko, izbavi nas, grešne sluge Tvoje, geene ognjene, tame i muka adskih i udostoj nas života večnog, da bismo Preslatkome Isusu kroza sve vekovečnosti pevali: Aliluja!

 

Ikos 9.

Prečista Djevo, Svojim zastupništvom pred Prestolom Svevišnjega, osveti moju dušu i telo, um i srce, celog me obnovi, ukrasi, ocelomudri, spasi, prosveti i blagoslovi Svojim nebeskim i zemnim blagoslovom, da bih Ti klicao:

Raduj se, Majko Nenevesna!

Raduj se, jer Tobom Sina Božijeg poznasmo!

Raduj se, Bedeme neoborivi!

Raduj se, najsavršenije Spasenje duša naših!

Raduj se, Vladičice i Majko Izbavitelja od večne smrti!

Raduj se, svetija od svetih Anđela!

Raduj se, jer se iz Tebe uistinu Gospod zacario i u lepotu se obukao!

Raduj se, jer grehovnu nečistotu uklanjaš!

Raduj se, svetlija od prolećnog jutra!

Raduj se, jer si svirepu buru duše moje ukrotila!

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Kondak 10.

Utvrdi, Bogorodice Djevo, u pravoslavlju sve blagoverne hrišćane, pokrij ih časnim omoforom Svojim i zaštiti ih od svakoga zla da Bogu zapevaju: Aliluja!

 

Ikos 10.

Bogoljubiva Djevo Marijo, spasenje i nado verujućih! Pošto imaš veliku slobodu prema Nebeskom Caru, Koji se iz Tebe ovaplotio, umoli Ga da nas izbavi od ljutih nevolja i gorkih suza. Utehe i radosti molimo od Tebe, Radosti naša, a najpre podaj večno spasenje nama, koji Ti umilno govorimo:

Raduj se, Hlebe života, Ti Koja si Božanstveno Jagnje rodila!

Raduj se, Lozo vinograda, iz koje nam je proizrastao Plod života!

Raduj se, jer nas vinom nebeske radosti napajaš!

Raduj se, jer nas svetih, nebeskih, strašnih, Božanskih, besmrtnih i životvornih Hristovih Tajni udostojavaš!

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Kondak 11.

Nebeske dveri otvorila si vernima, Bogorodice. Otvori i meni vrata pokajanja da i mene pomiluje Najpravedniji Sudija, da ne objavi moja tajna sagrešenja i da me ne posrami pred Anđelima Svojim, te da Mu pevam u vekove: Aliluja!

 

Ikos 11.

Očisti me, Prečista, od svake nečistote tela i duha, oslobodi me od lenjosti, prosveti misli srca moga, podaj mi sećanje na smrt, sačuvaj srce moje od lukavih pohota, usliši mene koji Ti kličem:

Raduj se, Carice moja Preblaga!

Raduj se, Zastupnice moja Preblagoslovena!

Raduj se, Pomoćnice onih koji se podvizavaju!

Raduj se, napadanih Zaštitnice!

Raduj se, Radosti i Uteho onih koji plaču!

Raduj se, Uteho u smrti mojoj!

Raduj se, Veselje duše moje!

Raduj se, Krasoto Crkve!

Raduj se, uma moga Prosvećenje!

Raduj se, Uteho svih hrišćana!

Raduj se, pred Bogom postojana Molitvenice i Posrednice!

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Kondak 12.

U svetlost Svetih Tvojih kako da uđem ja nedostojni, Bože, Bože moj? Ako se i drznem da uđem, odeća odaje me, jer nije svečana. Prosveti odeću duše moje, Životodavče, molitvama Bogorodice, da Ti pevam: Aliluja!

 

Ikos 12.

O, nebeskog, o najdražeg, o najslađeg Tvoga glasa - koliko on veseli srca naša. Obećala si da ćeš s nama biti, Djevo Bogorodice. Tvojim molitvama slepi progledavaju, gluvi čuju, hromi hodaju, gubavi se čiste, gladni hrane, nagi odevaju, udovice teše, siročad raduju, ubogi se vesele, grešnici spasavaju, siromasi likuju, i svi oni Tebi pevaju:

Raduj se, oduhotvoreni Božiji Kivote!

Raduj se, Bogoljubiva Carice i Vladičice!

Raduj se, jer nas od gladi i propasti, zemljotresa i poplava spasavaš!

Raduj se, jer nas od ognja i mača, zemljotresa, najezde tuđinaca i međusobnog rata čuvaš!

Raduj se, jer burne talase životnog mora krotiš!

Raduj se, jer svaku suzu iz naših očiju otireš!

Raduj se, jer si nas zaista ljubavlju Materinskom zavoljela!

Raduj se, Darodavko božanstvene dobrote!

Raduj se, jer si u utrobi Svojoj večnu Radost nosila!

Raduj se, jer tiho pristanište dušama našim pripremaš!

Raduj se, Radosti naša, Koja si u naručju Svome Radost celog sveta nosila!

 

Kondak 13.

O, Sveopevana Majko, Prečista Vladarko, Djevo Bogorodice! Primi ovo naše malo moljenje, moćna Zaštitnice ucveljenih i tužnih, umoli Sina Tvoga časnim i životvornim krstom da nam podari duh skrušenosti, srce smireno, suze umilenja, i oproštaj mnogih sagrešenja naših, radost neprolaznu, da bismo u višnjem Jerusalimu pevali Spasitelju Bogu: Aliluja!

                 (Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, Presveta Djevo, Sveblaga Majko Sveblagoga Sina, Pokroviteljko carskog grada i svetog hrama, verna Zaštitnice i Zastupnice svih grešnih, žalosnih, nevoljnih i bolesnih! Ne prezri moljenja nas, nedostojnih slugu Svojih i umoli Sina Tvoga i Boga našega da nam svakome ko se sa verom i umilenjem poklanja pred Tvojom svetom ikonom daruje ono što mu je potrebno: žalosnima utehu, nesrećnima milosrđe, teškim patnjama napaćenima iznenadno isceljenje i ukrepljenje. O, Presveta, smiluj se na sve one koji poštuju svečasno ime Tvoje i svima pokaži Svoj svemoćni Pokrov i zastupništvo: u svakome delu koje se čini u Ime Sina Tvoga budi saučesnica, svako zlo delo uništi, i onima koji su u nedoumici i bolu, i u opasnim iskušenjima, nevidljivu pomoć i urazumljenje s nebesa pošalji. Decu vaspitaj, mlade ocelomudri i otvori im um radi primanja svakog korisnog učenja. Od vidljivih i nevidljivih neprijatelja spasi i sačuvaj, supružnike u ljubavi i jednomisliju sačuvaj, i raspre među srodnicima mirom i ljubavlju prevladaj. Daj nam ljubav uzajamnu, blagočestivost, zdravlje i dug život. Upokojene u veri pokajanju učini pričasnicima života sa svima Svetima i Anđelima: da bi Te svi na nebu i na zemlji videli kao moćnu i nepostidnu Zastupnicu roda hrišćanskoga, i da Te proslavi i sa Tobom Sina Tvoga, sa Bespočetnim Ocem i Jednosuštnim Duhom Njegovim sada i uvek i u vekove vekova. Amin.