petak, novembar 24, 2017

 Umilenje

 

Akatist Presvetoj Bogorodici u čast Njene ikone “Umilenje” (Serafimsko-Divjejevska)

proslavlja se 28. jula/ 10.avgusta

 

(čita se za rađanje umilenja u odnosima među bližnjima)

(pred ovom ikonom upokojio se sveti Serafim Sarovski)

 

 

Kondak 1.

Izabranoj od svih naraštaja, Zastupnice vaseljene, pohvalne glasove od slugu Svojih primi i izbavi nas, Sveblažena, od svake nesreće, da bismo i mi pred Tvojom ikonom usrdnom dušom arhangelski pozdrav otpojali:

Raduj se, jer si Ti svih radosti Radost, Sveblažena!

 

Ikos 1.

Arhangel Božiji Gavrilo, arhistratig sila nebeskih, stade pred Tobom, Djevo, odluku prevečnu otkrivajući i ”Raduj se” govoreći, ”Ti ćeš biti Mati, Vladičice”. Verno mu posledujući, odvažnost imamo da nelicemerno uskliknemo radosnim glasom Tebi, koja se za nas moliš:

Raduj se, Utrobo koja si svima Život rodila!

Raduj se, grešnoga sveta Spasenje!

Raduj se, jer Sin Tvoj iz groba vaskrse!

Raduj se, od Evinih suza Izbavljenje!

Raduj se, jer si drevnu zmiju zgazila!

Raduj se, jer si okove greha pokidala!

Raduj se, jer si ženama radost neizreciva!

Raduj se, Dveri milosti Božije!

Raduj se, neprestana Pesmo angela!

Raduj se, Kćeri izabrana!

Raduj se, Iščekivanje vascele tvari!

Raduj se, svih grešnika Uzdanje!

Raduj se, jer si Ti svih radosti Radost, Sveblažena!

 

Kondak 2.

Videvši ovu ikonu Tvoju "Umilenje", koja potoke iscelenja svima izliva, sa smirenjem joj toplo pritičemo, u nevoljama i žalostima spasenje čekajući. Ti pak kao Mati Hrista umoli da nam svako moljenje podari, da bismo Mu uvek pred ikonom ovom blagodarnu pesmu pojali: Aliluja!

 

Ikos 2.

Um nebeski zadobi Serafim dok je ležao teškom bolešću obuzet i molio Te da bolest isceliš. Ti pak, Blaga, došavši u snu, krotko si i u tišini stala ispred njega i obećala da ćeš život dečaku produžiti. Zbog toga Serafim, kojeg si od smrti spasla, u umilenju zapoja ovako:

Raduj se, viša i od neba nebesa!

Raduj se, sveta Mati Gospodnja!

Raduj se, jer si bezdan čudesa rodila!

Raduj se, svezlatni Sasude dobrote!

Raduj se, jer nam milost javljaš!

Raduj se, jer svaku bolest isceljuješ!

Raduj se, duša i tela Izlečenje!

Raduj se, jer posrnule podižeš!

Raduj se, višnjih umova Slavlje!

Raduj se, grešnih sa neba Prizivanje!

Raduj se, jer Boga za nas moliš!

Raduj se, jer zamke đavolske rušiš!

Raduj se, jer si Ti svih radosti radost, Sveblažena!

 

Kondak 3.

Silom Svevišnjeg čudesno čuvan, sveti Serafim u mladosti čistoj iz sile u silu u duši napredovaše. U hram Presvete usrdno odlažaše i u umilenju molitvu tvoreći, srce mu je hvalu u psalmima odavalo, sveštedrom Bogu blagodareći i uvek Mu pojući: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući Tebe za vernu pratilicu u životu, Tvoj izabranik mladi napusti otačastvo i zaputi se u obitelj Sarovsku. Čuvajući u srcu reči Tvoje, za svoju otadžbinu smatraše nebesa i pustino-žiteljstvo na zemlji proslavljaše. Kada je čuo ”Ovaj je od roda našega”, Tebi zapoja, nadi svojoj:

Raduj se, putevoditeljna Zvezdo vere!

Raduj se, Hraniteljko života moga!

Raduj se, Saputnice, koja do Boga dovodiš!

Raduj se, Skrovište od bure strasti!

Raduj se, jer nas ka Bogu upravljaš!

Raduj se, jer dušu za spasenje urazumljuješ!

Raduj se, nezabludna Stazo pravde!

Raduj se, Mostu koji na nebo uzvodiš!

Raduj se, čudesna Pomoćnice ubogima!

Raduj se, Kruno što srca veseliš!

Raduj se, jer nas u Carstvo prizivaš!

Raduj se, jer dveri raja otvaraš!

Raduj se, jer si Ti svih radosti Radost, Sveblažena!

 

Kondak 4.

Bure žitejske brzo je spasla Božija Majka blaženu udovicu i ona obeća da će joj zato na izabranom zemaljskom udelu hram sagraditi i učiniti od njega zemlju blagoslovenu. Poslušna volji Prečiste, na put je neizvesni pošla udovica, sve krotko podnoseći dok se na zemlji svetoj ne nastani, strpljivo čekajući reči Djeve i Bogu Sinu usrdno kličući: Aliluja!

 

Ikos 4.

U lakom snu udovica začu reči dugoočekivane kojima joj se kazuje: ”Ovde u Divejevu je mesto moje, ovde je moj četvrti udeo izabrani, ovde ćeš položiti svoje kosti, ali ćeš prethodno djevama utočište sagraditi”. Zato udovica, od postelje ustavši, Majci Svetlosti za svetu radost svetlo zapoja ovakvu pohvalu:

Raduj se, blaženo Obitavalište svetlosti!

Raduj se, osvećena Skinijo Božija!

Raduj se, Riznice dobrih dela!

Raduj se, bezobalno More milosti!

Raduj se, bezmetežna Tišino duše!

Raduj se, jer udovice u čistoti čuvaš!

Raduj se, dragoceni Sasude devstvenosti!

Raduj se, jer snagu u starosti krepiš!

Raduj se, jer si blago Žezlo u mladosti!

Raduj se, Prisnodjevo Marija!

Raduj se, Gospodom blagoslovena!

Raduj se, jer si Ti svih radosti Radost, Sveblažena!

 

Kondak 5.

Poslušavši glas Bogomajke, udovica hram Njenom imenu sagradi i malo stado sirotih sabravši, u pobožnosti ga umnoži. Tako se u Divejevu Božije seme pravovremeno položi u dobru zemlju i plod svoj u trpljenju donese, tako da i mi danas od tog ploda okušamo, i Majci Blagoj Tvorca nebesa blagodarimo i Nje radi pesmu uznosimo: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši mati igumanija kako se obitelj, po ispunjenju reči Djeve Marije umnožava, malo stado svoje predade sarovskim starcima i mudro im poveri upravljanje pastvom duhovnom. Napredujući u žitiju svome, blagodareći izvoru čudesa, Djevi Mariji, za pomoć sa nebesa, sastavljaše joj pesme pohvalne:

Raduj se, naša tiha Radosti!

Raduj se, jer Ti je ime - Umilenje!

Raduj se, Mati stada slovesnoga!

Raduj se, mesta ovog Proslavljenje!

Raduj se, jer nad nama pokrov rasprostireš!

Raduj se, jer nas ka Hristu sabiraš!

Raduj se, jer si svetla Ložnica djevama!

Raduj se, jer sirote od nevolja ograđuješ!

Raduj se, jer Te posluša Bog!

Raduj se, Uteho svih što plaču!

Raduj se, jer slabosti naše trpiš!

Raduj se, jer nas dobrom obogaćuješ!

Raduj se, jer si Ti svih radosti Radost, Sveblažena!

 

Kondak 6.

U žitiju svome časna Aleksandra beše propovednica svih milosti, imajući uvek Božije Ime na usnama, a u srcu i mislima svetu molitvu. Potoke suza Tebi prinoseći i Tebe, Živonosni Istočniče poštujući, podvige je svakodnevne neumorno tvorila, duhom plamteći i Bogu kličući: Aliluja!

 

Ikos 6.

Svetlost blagodati zablista u divnom Divejevu, gde Majka Božija nad njim omofor Svoj rasprostre, a zamke đavolske i zlobu ljudsku, slabosti duha i strasti plotske, nevolje uobičajene za ljude zemne - sve blaži Carica blaga, nevoljnicima Svojim brzo pomažući. Zato pevajući o Njenim čudima, radosno izgovaramo ove reči:

Raduj se, plemenita Svetlosti spasenja!

Raduj se, Lepoto čistih srca!

Raduj se, Miru savesti, koji si svima sladak!

Raduj se, Širino duha ljubavi!

Raduj se, Vrtu cvetni miomirisni!

Raduj se, Žezlo kojeg se neprijatelji plaše!

Raduj se, svesilna Pomoći u slabosti!

Raduj se, Uteho s nebesa u žalosti!

Raduj se, u oskudici Hrano izobilna!

Raduj se, od svake reči uzvišenija!

Raduj se, jer gnev Božiji blažiš!

Raduj se, jer milost na nas prizivaš!

Raduj se, jer si Ti svih radosti Radost, Sveblažena!

 

Kondak 7.

Pre preseljenja sa ovog sveta iskvarenog, blažena svoje sirote sabira i moli starca Pahomija da čuva udeo Majke Božije, njoj povereni. Prečistu je ikonu na grudi položila i u ruke Vladičice duh svoj predala. Pahomije, žalošću ispunjen, pesmu joj nadgrobnu ovako pojaše: Aliluja!

 

Ikos 7.

Od Djeve bi poslan Serafim kao novi angeo-čuvar Divejeva i udela Djevinog ustrojitelj. Zajedno sa prehvalnim Petrom i Jovanom, Djeva neizrecivo predstade u keliji, svetla i sa svetim mučenicama, miomirišući mirom nebeskim. ”Djeve moje ne ostavljaj”, zapovedi tada i obeća da će mu pomoć slati u sve dane, a on joj dar svoj slovesni prinese:

Raduj se, prekrasna Slavo proroka!

Raduj se, Krine rajske doline!

Raduj se, gromoglasna Pesmo mučenica!

Raduj se, jer suze moje brišeš!

Raduj se, jer molitve grešnih ne zaboravljaš!

Raduj se, jer sirote Tvoje posećuješ!

Raduj se, naša pred Sinom Posrednice!

Raduj se, naše sa Bogom izmirenje!

Raduj se, Zaručnice duša Ženikovih!

Raduj se, Vratarko na gozbi pozvanih!

Raduj se, Javljanje večnih tajni!

Raduj se, Djevo, Tebi prinosim moje pojanje!

Raduj se, jer si Ti svih radosti Radost, Sveblažena!

 

Kondak 8.

Blaženi pričasnik čudesnih viđenja, plemeniti starac Serafim, u srce prima zavet nezaboravni Djeve Marije i Njome rukovođen, devstvenicama novu obitelj gradi, meru novom hramu daje i sveto mesto kanapom ograđuje, pastvu Prečiste verno napasa, pravilo života i čin polaže i savetuje da se Bogu neumorno poji: Aliluja!

 

Ikos 8.

Vascelim se umom sa Hristom raspevši, i rajska blaženstva na zemlji predokušajući, Mariji kao Uzročnici tih blaga, jer je rodila Onog što nas je spasao, usrdno i sa iskrenošću sinovskom pojaše svetitelj arhangelsko ”Raduj se”. Podražavajući ga, udeo Marijin pojaše hvalu Djevi Bogorodici kako bi bio pričasnik njene radosti:

Raduj se, Djevo Bogorodice!

Raduj se, jer si Hrista Spasa rodila!

Raduj se, jer si u utrobi Boga nosila!

Raduj se, jer je Plod Tvoj nama Put života!

Raduj se, jer si uzročnica večnih radosti!

Raduj se, Slavo i Radosti crkvena!

Raduj se, čistih devstvenica Krunisanje!

Raduj se, štedra Mati monaha!

Raduj se, svih majki Veličanje!

Raduj se, Dome blagodaću ispunjeni!

Raduj se, jer strele ognjene gasiš!

Raduj se, jer strahove u noći progoniš!

Raduj se, jer si Ti svih radosti Radost, Sveblažena!

 

Kondak 9.

Kao Onu što svaku silu angelsku prevazilazi, Djevo, hvale Te neućutno naša srca, jer si od svetlosti sunčeve uistinu čistija, i vascela tvar Te beskonačno veliča. Budi naša Zastupnica pred Bogom u dan Strašnog suda, moljenja grešnih tada ne zaboravi i udostoj nas da uvek pevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Ni jezik krasnorečnvih besednika ne može dostojno opevati Tvoj slatki lik, o Djevo i Majko Vladike nebesa. Umnožavanje darova Tvojih čudesnih i sila ispunjava srca rosom umilenja i očima izvor suza daruje. Ikona Tvoja sveta sa svećom koja neprestano goraše radovaše pogled starca koji se molio, kada na kolena pade pred njom i usrdno Ti hvale uznese ovim pojanjem:

Raduj se, svih beznadežnih Nado!

Raduj se, jer si srcu rosa umilenja!

Raduj se, Odeždo lišenih pravde!

Raduj se, jer si svima nama Istočnik spasenja!

Raduj se, jer likove demonske zbacuješ!

Raduj se, jer strašno demonima pretiš!

Raduj se, jer duh očajnika podižeš!

Raduj se, palice onima što su u zlu usnuli!

Raduj se, Kazno duša surovih!

Raduj se, jer je Tebi sve moguće!

Raduj se, jer si u gorkim trudovima svima sladost!

Raduj se, Mati, svih žalosnih radosti!

Raduj se, jer si Ti svih radosti Radost, Sveblažena!

 

Kondak 10.

Spasonosne suze sejući i posteći, Starac je radosno čekao od Djeve blagovest: ”Uskoro ćeš sa nama biti, voljeni”. Duhom spokojan, u živom uzdanju, on odlazak svoj sa sveta spremaše. Djeve svoje sirote poučavaše da ustav molitveni i pouke čuvaju: od danas vam je Sveblaga jedina čuvarka. Učitelje mnoge imate, ali sam vam otac samo ja, i na grobu mome tražite utehu, i u nedaćama i žalosti dođite kod mene. I verujem da će vam Gospod dati utehu, da biste Mu stalno pojale: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena si djevama, Prečista Djevo, pred đavolskim zamkama, u nevolji i gnevu, jer nas Tebi predade sveti Serafim. I u času iskušenja duh svoj pometeni u molitvi smirenoj Tebi uznosimo: budi Pomoćnica sirotima Svojim da bismo Te uvek hvalili, svagda Blaženu, vaseljensku slavu i pohvalu nepromenljivu:

Raduj se, jer si vernima Svojim Tvrđava!

Raduj se, čvrsta Steno sirotih!

Raduj se, Pohvalo svete Crkve!

Raduj se, Dubino višnjih umova!

Raduj se, Cvete naš neuveli!

Raduj se, Grade koji je Cara proslavio!

Raduj se, Lestvice što Bogu uznosiš!

Raduj se, laki Oblaku Hristov!

Raduj se, Roso koja si runo orosila!

Raduj se, jer si svima zaštita!

Raduj se, naša pouzdana Nado!

Raduj se, nenevesna Pohvalo devstvenica!

Raduj se, jer si Ti svih radosti Radost, Sveblažena!

 

Kondak 11.

Mnoštvo dobročinstava Tvojih prevazilazi svako pojanje, milost se Tvoja na čitav svet rasprostire, slavo nebeskih i radosti zemnih. Sin Tvoj pak Djevo, uvek će glas Majke Svoje poslušati. I Tebe, svih radosti Radost, nikada nećemo prestati da prizivamo, Blagodatna. Tako te prizivaše i prepodobni (Serafim), koji je i posle smrti naš zastupnik, i pojaše Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Mnogoželjena ložnica svetlosti otkri se starcu, u molitvi k Tebi uznesenoj, Djevo, pred ikonom ovom, nazvanom ”Umilenje”. U ruku prečistu Ti si primila dušu svetu i uvela je u drugi, beskonačni život i rajska naselja. Plakahu čeda, oca lišena, ali novim poznanjem milosti Tvoje prema starcu umirena i suze nadgrobne rastvarahu pesmom prekrasnom, i jednoglasno Tebe veličahu, smatrajući Te za Majku jedinu:

Raduj se, jer zbog Tebe mračna sila drhti!

Raduj se, jer si slavlje duša pravednih!

Raduj se, jer čuvari ada zbog Tebe ridaju!

Raduj se, jer Tebe vascela priroda veliča!

Raduj se, jer si kneza mitarstava porazila!

Raduj se, jer si demonsku gordost pobedila!

Raduj se, Ime, koje sveti prizivaju!

Raduj se, Pomoćnice naša u samrtnom času!

Raduj se, Radosti naša neizreciva!

Raduj se, jer u smrtnom času naš glas čuješ!

Raduj se, naših srca Umilenje!

Raduj se, Boga Umilostivljenje!

Raduj se, jer si Ti svih radosti Radost, Sveblažena!

 

Kondak 12.

Kao blagodatni zalog i ogradu ostavi starac čedima divejskim ovu ikonu Prečiste, nazvanu "Umilenje". Sam pak presvetlo likujući u slavi, Majku nebesku usrdno moli da milosrdno sačuva sirote njegove da ne zadremaju u snu uninija nego da, jelejem svetiljku napunivši, uđu u ložnicu sa svojim Ženikom, pevajući večnu pesmu angela: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevamo slavu Tvoju, Bogorodice, i milost prema grešnima, i silu pred demonima, i svi proslavljamo Tvoja čudesa. Neizmerno Te osveštavši, Neporočna, Bog te dade ljudima kao silu svemoćnu i Njegove Te uši slušaju. Svi se Tobom svagda spasavamo, i jednoglasno Ti ovu pesmu prinosimo:

Raduj se, Riznico života večnoga!

Raduj se, sveti Kovčeže pravde!

Raduj se, ljudima beskonačna Pohvalo!

Raduj se, zlatna Svetiljko vere!

Raduj se, Božije Blagovoljenje!

Raduj se, svih ljudi Spasenje!

Raduj se, svih mučenika Odvažnosti!

Raduj se, Pesmo prepodobnih Tvojih!

Raduj se, Ukrasu žena pravednih!

Raduj se, Kraju dobrih želja!

Raduj se, prečasno Znamenje Crkve!

Raduj se, blaga Majko nama grešnima!

Raduj se, jer si Ti svih radosti Radost, Sveblažena!

 

Kondak 13.

O, Mati sveopevana, svima na spasenje podaj umilenje srca, Sveblaga. Neka strahom Božijim ograđeni izbegnemo pogubne zamke bogoborca i tako se molitvama Tvojim spasemo i u vekove hvalimo blagog Tvorca: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Tropar ikoni, glas 4.

Pripadnimo sa umiljenjem ka presvetoj Bogorodici, svi koji smo gresima obremenjeni i koji čudotvornu ikonu njenu zvanu "Umiljenije" ljubimo i kličemo sa suzama: Vladičice Bogorodice, primi molitve nedostojnih slugu tvojih i podaj nama koji te molimo veliku milost.