ponedeljak, januar 22, 2018

 Pokrov

 

Akatist Pokrovu Presvete Bogorodice

proslavlja se 01. (14.) oktobra

 

(čita se za pomoć i u ratu i u miru, i u svim nevoljama)

 

 

Kondak 1.

Tebi, Predvečnim Carem izabranoj Carici neba i zemlje, uzvišenijoj od svakog stvorenja, Koja si nekada došla u Vlahernsku crkvu na molitvu, prinoseći dostojno poklonjenje sa blagodarenjem, mi, koji smo u tami, sa verom i umilenjem pribegavamo pod Tvoj svetli omofor; a Ti, imajući nepobedivu moć, oslobađaj nas od svakih beda, da Ti kličemo:

Raduj se, Radosti naša, zakloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Ikos 1.

Mnoštvo Anđela i Arhanđela sa Pretečom, Bogoslovom i likom svih Svetih pojaviše se zajedno s Tobom, Caricom svojom, u Vlahernskoj crkvi i, čuvši Tvoje dirljive molitve za ceo svet, sa divljenjem uskliknuše:

Raduj se, bespočetnog Boga Oca predvečno Blagovoljenje!

Raduj se, bezvremenog Boga Sina prečisto Smestilište!

Raduj se, Boga Duha Svesvetog izabrano Obitalište!

Raduj se, nebeskih Činova Angelskih neprestano Udivljenje!

Raduj se, tamnih sila adskih najužasnije Ustrašenje!

Raduj se, jer Tebe u vazduhu sretaju mnogooki heruvimi!

Raduj se, jer Tebi šestokrili serafimi uznose pohvalne pesme!

Raduj se, jer se preblagom pokrovu Tvome i mi zemnorodni blagodarno klanjamo!

Raduj se, Radosti naša, zakloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Kondak 2.

Kada Te sveti Andrej i Epifanije ugledaše, gde se u crkvi u vazduhu moliš Bogu za hrišćane, poznadoše da si Ti Mati Hrista Boga našeg, Koji se uzneo na nebo, i padoše na zemlju, i radosno se klanjahu sveblagom pokrovu Tvom, kličući: Aliluja!

 

Ikos 2.

U štićenju pravoslavnih ljudi Ti si, Bogorodice Djevo, razum koji se ne može shvatiti; zato neprijatelji naši ne znaju koliko je silna molitva Majke Božje; a mi, dobro poznavajući Tvoju svemoćnu zaštitu, kličemo Ti sa umilenjem ovako:

Raduj se, svemilosrdna Utešiteljko svih tužnih i opterećenih!

Raduj se, neumorna Nastavice svih zabludelih i zaslepljenih!

Raduj se, jer moljenjem Svojim Ti brzo umiruješ gnev Božji, koji se s pravom diže na nas!

Raduj se, jer Ti svemoćnim migom Svojim ukroćuješ zle strasti naše!

Raduj se, snažni Budilniče zaspalih savesti!

Raduj se, lako Savlađivanje rđavih navika!

Raduj se. jer zbog Tebe stenje ad i dršću duhovi zla!

Raduj se, jer nam se zbog Tebe vrata raja svima otvaraju!

Raduj se, Radosti naša, zakloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Kondak 3.

Sila Višnjega osenjuje one koji sa verom i pobožnošću pribegavaju Tvome svečesnom pokrovu, jer se samo Tebi Jedinoj, Presvetoj i Prečistoj Materi Božjoj dade da se svaka molitva Tvoja ispuni; zato verni svakoga uzrasta slavoslove Tebe i Sina Tvog, kličući: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući nepotrošivo bogatstvo milosrđa, Vladarko, Ti svima krajevima zemlje pružaš ruku pomoći: bolnima isceljenje. paćenicima olakšanje, slepima vid, i svima daješ sve - svakome prema njegovoj potrebi, svima koji blagodarno kliču:

Raduj se, pravoslavnih carstava nerazrušiva Tvrđavo i Bedeme!

Raduj se, svetih hramova i oltara najlepši Ukrase!

Raduj se, carskih prestola najvernija Zaštito!

Raduj se, plemenitih gradonačelnika budna Pomoćnice!

Raduj se, hrišćanskih vođa i vojski nepobedivi Vojvodo!

Raduj se. nepodmitljivim sudijama sveto Ogledalo pravde!

Raduj se, nastavnika i vaspitača savršeni Razume!

Raduj se, pobožnih domova i porodica Blagoslove!

Raduj se, Radosti naša, zakloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Kondak 4.

Nama, koje vitla bura mnogih beda, Ti pomažeš, Vladičice, jer stojiš pred licem oltara Gospodnjeg podigavši ruke Svoje i moliš se da na nedostojnu molitvu našu pogleda Gospod, Car Slave, i da posluša molbe nas koji prizivamo Sveto Ime Tvoje, a Sinu Tvome kličemo: Aliluja!

 

Ikos 4.

Gospod Bog usliši Isusa Navina kada se molio i zapovedio suncu da stane dok ne pobedi neprijatelje; čuje i sada Gospod Isus molitve Tvoje, izabrana Palato Duha Svetoga. Zato i mi grešni, uzdajući se u pokrov Tvoj, usuđujemo se govoriti Tebi, kao Božjoj Materi:

Raduj se, misaonim suncem ozarena, koja prosvećuješ i nas nezalaznom svetlošću!

Raduj se, jer si sijanjem prečiste duše Svoje svu zemlju prosvetila!

Raduj se, jer si čistotom tela Svog sva nebesa razveselila!

Raduj se, svetih obitelji Hristovih Pokrove i Snabdevanje!

Raduj se, vernih pastira Crkve Bodrosti i Urazumljenje!

Raduj se, bogobojažljivih inoka i inokinja Nastavnice!

Raduj se, pobožnih staraca nepomutivo Uspokojenje!

Raduj se, čistih devojaka i udovica tajno Veselje!

Raduj se, Radosti naša, zakloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Kondak 5.

Kada bogovidac Mojsije nekada u bitci protiv Amalika podizaše ruke, Izrailj odolevaše; a kada pustaše ruke, tada Amalik pobeđivaše; kada ga pak pridržavahu, ukrepljen, on pobedi neprijatelja. A Ti, o Bogomajko! Podigavši ruke Svoje na molitvu, i ako ih niko ne pridržava, uvek pobeđuješ neprijatelje hrišćanske, i nepobediv si štit nama koji kličemo: Aliluja!

 

Ikos 5.

Sabori svetitelja, videvši Te gde na vazduhu u crkvi Vlahernskoj molitveno pružaš ruke ka Sinu i Bogu, radosno Ti s Arhanđelima i Anđelima zapevaše blagodarnu pesmu. A mi, ukrepljeni Tvojim rukama, koje su jače od Mojsijevih ruku, umilno Ti kličemo:

Raduj se, jer ruke Tvoje pridržava jedina ljubav Tvoja prema svima nama i milosrđe!

Raduj se, jer se naši vidljivi i nevidljivi neprijatelji ne mogu održati pred Tobom!

Raduj se, jer Ti progoniš tamnu vojsku strasti i pohota naših!

Raduj se, jer neopaljivo držiš na rukama Svojim Božanski Oganj - Hrista i nas ozeble zagrevaš Njime!

Raduj se, divno Krunisanje onih što celomudrijem vojuju protiv tela!

Raduj se, prisni Razgovore onih što se u postu i bezmolviju podvizavaju!

Raduj se, brza Utešiteljko onih što malaksavaju od sumornosti i tuge!

Raduj se, jer Ti snabdevaš blagodaću smirenja i trpljenja!

Raduj se, Radosti naša,zaskloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Kondak 6.

Sveti Roman Slatkopevac javi se kao propovednik neiscrpne blagodati i milosti Tvojih, kada od Tebe primi u snu knjižni svitak za duševnu hranu. I on, umudren time, stade znalački pevati u slavu Tvoju, a svetima pisati pohvalne pesme, kličući sa verom: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasijala si kao zora istinskog Sunca Pravde, Djevo Bogootrokovice, prosvećujući sve premudrošću Boga, Sina Tvoga, i privodeći u poznanje istine one koji Ti kliču ovako:

Raduj se, jer si rodila telom Hrista, Božiju silu i Božiju premudrost!

Raduj se, jer si posramila ludu mudrost ovoga veka i zaslepljene njome izvodiš na pravi put!

Raduj se, Čuvarko svete vere i Nastavnice pravoslavnih dogmata!

Raduj se, Iskoreniteljko bezbožnih jeresi i truležnih raskola!

Raduj se, jer Ti dobro znaš sve što je tajno i teško predvidljivo i to kazuješ kojima treba!

Raduj se, jer posramljuješ lažne providljivce i prazna gatanja!

Raduj se, jer ljudima, kada su u nedoumici, Ti stavljaš u srce misao dobru!

Raduj se, jer Ti odvraćaš od štetnih zamisli i nerazumnih želja!

Raduj se, Radosti naša, zakloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Kondak 7.

Hoteći da pokaže neistražljivi bezdan samilosti Svoga čovekoljublja, dugotrpeljivi Svevidac Gospod izabra Tebe jedinu za Mater Sebi i učini Te nesavladljivom zaštitom ljudima: da, ako se ko i nađe pravednim sudom Božjim dostojan osude, ipak bude moćnim pokrovom Tvojim sačuvan za pokajanje, kličući: Aliluja!

 

Ikos 7.

Gospode, Ti pokaza divna dela Svoja u Prečistoj Materi Svojoj, kada se u rukama Njenim pojavi svetliji od sunca predivni omofor kojim ona zakriljavaše narod u crkvi Vlahernskoj i čuvši za takvo milosrdno zauzimanje Njeno, zaprepašćeni i obradovani, svi govorahu:

Raduj se, jer si nerukotvorni omofor rasprostrla kao oblak nad celim svetom!

Raduj se, jer na ruci Svojoj držiš znak Prevečnog Arhijereja, Sina Svoga!

Raduj se, jer time javljaš novu milost i novu blagodat u Crkvi Pravoslavnoj!

Raduj se, Stube od oblaka koji sve nas zaklanjaš od iskušenja i sablazni sveta!

Raduj se, Stube ognjeni koji svima nama pokazuješ put spasenja usled magle greha!

Raduj se, javno Okrepljenje javnih podvižnika pobožnosti!

Raduj se, tajno Savetovanje tajnih slugu Božjih usred sveta!

Raduj se, jer Ti mene, siromašnog u dobrim delima, ne ostavljaš Svojim pokrovom i blagodaću!

Raduj se, Radosti naša, zakloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Kondak 8.

Kada se Ti s neba pojavi u Vlahernskoj crkvi, divno Te anđeli pesmama opevaše, apostoli proslaviše, lik prvosveštenika i prepodobnih i red svetih žena pohvališe, Preteča i Bogoslov Ti se pokloniše, a ljudi u crkvi s veseljem klicahu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Gospod, Koji vlada svim što je na nebu i na zemlji, kada ugleda u Crkvi Tebe, Mater Svoju, gde stojiš i sa umilenjem se Njemu moliš, reče: Išti, Majko Moja, jer se neću odvratiti od Tebe, nego ću ispuniti sve molbe Tvoje i naučiću sve da Tebi pevaju blagodarne pesme ovako:

Raduj se, Kovčeže Zaveta u kome se čuva osvećenje celog roda ljudskog!

Raduj se, Sasude presveti u kome se gladnima pravde čuva hleb večnoga života!

Raduj se, Sude svezlatni u kome se pripremi za nas telo i krv Božanskog Jagnjeta!

Raduj se, jer napuštene od lekara Ti primaš na svemoćne ruke Svoje!

Raduj se, jer Ti podižeš sa bolesničke postelje raslabljene telom, ali ne duhom i verom!

Raduj se, jer onima što ginu od neduga Ti daješ novi um i bolji razum!

Raduj se, jer nas Ti premudro ometaš na krivom putu greha i strasti!

Raduj se, jer Ti ublažavaš surovost neraskajanog srca našeg!

Raduj se, Radosti naša, zakloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Kondak 9.

Svi anđeli prinose pohvalne pesme Tebi, istinitoj Božjoj Materi i Zastupnici sviju koji pribegavaju k Tebi, znajući da Ti neuništivim pokrovom Svojim razveseljavaš pravednike, zauzimaš se za grešnike, izbavljaš tlačene i moliš se za sve verne koji kliču: Aliluja!

 

Ikos 9.

Najučeniji govornici su kao ribe bezglasni, neznajući kako da dostojno proslave veliki praznik svečesnog pokrova Tvog, jer sve što oni govore o Tebi, nije dovoljno ni da se samo nabroje samilosti Tvoje. A mi, videći bezbrojna dobročinstva Tvoja, radosno kličemo:

Raduj se, jer nas čuvaš od rane i smrtnog pomora!

Raduj se, jer Ti štitiš gradove i sela od iznenadnog zemljotresa!

Raduj se, jer Ti krepkom rukom izbavljaš od poplave!

Raduj se, jer rosom molitava Svojih spasavaš od požara!

Raduj se, jer snabdevaš hlebom života protiv gladi duševne i telesne!

Raduj se, jer udare munje i groma Ti odstranjuješ od glave naše!

Raduj se, jer Ti spasavaš od najezde tuđinaca i tajnih ubica!

Raduj se, jer mirom i ljubavlju Ti ograđuješ jednokrvnu braću od domaće borbe i neprijateljstva!

Raduj se, Radosti naša, zakloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Kondak 10.

Želeći da spase rod ljudski od prevare vražije, čovekoljubac Gospod darova nama zemnima Tebe, Mater Svoju, za pomoć, zaklon i zaštitu, da budeš uteha ožalošćenima, radost tužnima, odbrana zlostavljanima i da podigneš iz dubine greha sve koji pevaju: Aliluja!

 

Ikos 10.

”Care Nebesni”, govoraše u molitvi Svebesprekorna Carica stojeći u vazduhu sa anđelima, ”primi svakoga čoveka koji se moli Tebi i priziva u pomoć Ime moje, da ne otide od ikone moje prazan i neuslišen.” Čuvši ovu sveblagu molitvu, sabor Svetih blagodarno uskliku:

Raduj se, jer čiste rukama i srcem zemljodelce krunišeš blagoslovenim plodovima!

Raduj se, Pomoći i pravedna Nagrado svima koji pošteno rade!

Raduj se, jer Ti pred celim svetom izobličavaš kletvoprestupnike i one koji nepravedno stiču!

Raduj se, iznenadna Pomoći onima što su u opasnostima na putu, na suvu i na vodi!

Raduj se, jer bezdetne roditelje veseliš plodovima vere i duha!

Raduj se, nevidljiva Odgajiteljko bezmaternih siročića!

Raduj se, snažna Zastupnice zarobljenika i izgnanika!

Raduj se, neumorna Starateljko o onima što su u uzama i tamnicama!

Raduj se, Radosti naša, zakloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Kondak 11.

Slušajući umilno pojanje i osećajući Tvoju toplu molitvu za nas, mi Te molimo, Djevo Bogorodice, ne prezri glas slugu Tvojih, jer k Tebi pribegavamo u napastima i nevoljama, i pred Tobom suze prolivamo u našim bedama vapijući: Aliluja!

 

Ikos 11.

Videvši Te gde u molitvi u vazduhu goriš kao jarka sveća, Vlahernska crkva sa mnoštvom ljudi što behu u njoj složno klicaše: ”Otkuda meni ovo, da dođe Mati Gospoda moga k meni?” A sveti Andrej sa Epifanijem toplo se moljahu Tebi, kličući:

Raduj se, plemenita Darodavko svih duhovnih i telesnih darova!

Raduj se, verna Zastupnice grešnika koji počinju da se kaju!

Raduj se, svagdašnja Pomoćnice onima koji se bore sa strastima i vražjim napadima!

Raduj se, nevidljivo Ukroćenje surovih i zverskih gospodara!

Raduj se, tajni Pokoju i Odmore krotkih i paćeničkih slugu!

Raduj se, sveželjena Usavršiteljko dobrih brakova!

Raduj se, brza i bezbolna Poroditeljko matera - porodilja!

Raduj se, jedina Pomoćnice svima nama na samrtnom času!

Raduj se, Radosti naša, zakloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Kondak 12.

Izmoli nam božansku blagodat u Sina Tvog i Boga; pruži nam ruku pomoći; odagnaj od nas svakog neprijatelja i protivnika; i umiri život naš, da ne poginemo ljuto bez pokajanja, već nas primi pod večno okrilje, Pokroviteljko naša, da radosni kličemo Tebi: Aliluja!

 

Ikos 12.

Slaveći pesmama Tvoj moćni pokrov, mi Te svi veličamo kao našu sigurnu Zastupnicu i klanjamo se Tebi Koja se moliš za nas, jer verujemo i nadamo se da ćeš izmoliti u Sina Svog Boga večna i vremenska blaga svima koji s ljubavlju kliču Tebi ovako:

Raduj se, jaka Zastupnice cele vaseljene!

Raduj se, svih stihija zemaljskih i nebeskih Osvećenje!

Raduj se, Blagoslove svih godišnjih vremena!

Raduj se, Uništenje svih napada i iskušenja što dolaze od sveta, tela i đavola!

Raduj se, neočekivano Izmirenje onih što su se ljuto zavadili!

Raduj se, nedokučljivo Popravljenje neraskajnih grešnika!

Raduj se, jer ne odbacuješ odbačene i prezrene od sviju!

Raduj se, jer Ti i najveće očajnike izvlačiš iz provalije pogibli!

Raduj se, Radosti naša, zakloni nas od svakoga zla česnim Svojim omoforom!

 

Kondak 13.

O, Svehvalna Mati, Prečista Gospođo, Djevo Bogorodice! K Tebi podižem duševne i telesne oči, k Tebi pružam raslabljene ruke i iz dubne srca vapijem: Pogledaj na veru i smirenost duše moje, zakrili me svemoćnim omoforom Svojim da se izbavim od svih beda i napasti i na samrtnom času mom, o Sveblaga, budi uz mene, izbavi me muka, spremljenih mi zbog grehova mojih, da bih uvek, klanjajući se Tebi, klicao: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O, Presveta Djevo, Mati Gospoda višnjih Sila, Carice neba i zemlje, svemoćna Zastupnice grada i zemlje naše! Primi ovo pohvalno i blagodarno pojanje od nas nedostojnih slugu Tvojih i molitve naše uzesi ka prestolu Boga Sina Tvoga da milostiv bude nama grešnima i da blagodat Svoju rasprostre na one što poštuju svečasno Ime Tvoje i klanjaju se sa verom i ljubavlju čudotvornoj ikoni Tvojoj. Jer mi nismo dostojni da se On smiluje na nas, ako Ga Ti, Vladičice, ne umilostiviš za nas, pošto Ti sve možeš kod Njega. Zato pribegavamo Tebi kao sigurnoj i brzoj Zastupnici našoj: usliši nas koji se molimo Tebi; zakloni nas svemoćnim pokrovom Svojim i izmoli u Boga, Sina Svoga, pastirima našim revnost i brigu za duše naše, gradonačelnicima – mudrost i silu, sudijama – pravdu i nepristrasnost, nastavnicima – razum i smirenoumlje, supruzima – ljubav i slogu, deci – poslušnost, zlostavljanima – strpljenje, uvrediocima – strah Božiji, tužnima – blagodušnost, radosnima – uzdržljivost, a svima nama duh znanja i pobožnosti, duh milosrđa i krotosti, duh čistote i pravde.

O, Presveta Gospođo, smiluj se na nemoćne ljude svoje: rasejane saberi, zabludele na pravi put izvedi, starost podrži, mladež ocelomudri, decu vaspitaj i pogledaj na sve nas pogledom milostivog zastupništva Tvog, podigni nas iz dubine grehovne i prosveti oči srca našeg da gledaju na spasenje; milostiva nam budi ovde i tamo: u kraju gde ćemo se nalaziti posle preseljenja sa zemlje i na Strašnom Sudu Sina Tvog, a oce i braću našu što su se u veri i pokajanju prestavili iz života ovog, uvrsti u večnom životu sa anđelima i sa svima svetima. Jer Ti si, Gospođo, slava nebeskih i zemaljskih bića, Ti si po Bogu nada i zastupnica sviju nas koji Ti sa verom pribegavamo. Tebi se dakle molimo i Tebi, kao svemoćnoj Pomoćnici, predajemo sami sebe, i jedan drugog, i sav život svoj, sada i uvek i kroza sve vekove.Amin!

 

Molitva druga

Preblaga Carice moja, Presveta Nado moja, Utočište sirotanima i Zastupnice putnicima, Pomoći onima koji su u bedi, Zaklone potištenima, vidiš moju nevolju, vidiš moju muku: sa svih strana sam opkoljen iskušenjem, a nema nikoga da me odbrani. Zato mi Ti sama pomozi kao nemoćnom, zbrini me kao stranca, uputi me kao zabludelog, izleči me i spasi kao beznadežnog. Nemam druge pomoći, ni zastupništva, ni utehe osim Tebe, o Majko svih nevoljnih i opterećenih! Stoga pogledaj na mene grešnog i potištenog i zakrili me presvetlim omoforom Svojim da se izbavim od zala koja su me opkolila i ja ću vavek slaviti preslavno Ime Tvoje. Amin!

 

Tropar pokrovu, glas 4.

Danas kao Pravoslavni narodi svetlo praznujemo, osenjeni tvojim bogomati dolaskom, i gledajući tvoj prečisti lik, umilno govorimo: Zakrili nas slavnim tvojim pokrovom i od svakoga zla nas izbavi, moleći Sina tvoga, Hrista Boga našega, da spase duše naše.

 

Kondak pokrovu, glas 3.

Djeva danas u crkvi predstoji i sa svetima se nevidljivo moli Bogu za nas. Anđeli sa arhijerejima se klanjaju, Apostoli sa prorocima se vesele: Jer prevečnoga Boga za nas moli presveta Bogorodica.

 

Povest

Crkva je oduvek proslavljala Presvetu Bogorodicu kao Pokroviteljicu i Zaštitnicu pravoslavnih hrišćana. Bezbroj puta pomagala je pojedincima i narodima, u ratu i miru i svuda u nevoljama. Događaj koji Crkva praznuje vezan je za 1. oktobar, 911. godine. Bilo je svenoćno bdenje u Bogorodičinoj crkvi Vlaherne u Carigradu. Crkva je bila ispunjena narodom, a negde u pozadini je stajao sveti Andrej Jurodivi sa svojim učenikom Epifanijem. U četiri sata posle ponoći, sveti Andrej je ugledao Presvetu Bogorodicu sa raširenim omoforom kojim kao da je pokrivala narod. Bila je odevena u zlatokrasnu porfiru, i blistala je okružena Apostolima, Svetiteljima, Mučenicima, i Devicama. Sveti Andrej upita Epifanija da li i on vidi „Caricu i Bogorodicu kako se moli za sav svet", što Epifanije začuđeno potvrdi. Zbog toga događaja je uvedeno ovo praznovanje da nas podseća na taj trenutak i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice kad god to od nje molitveno tražimo.