ponedeljak, januar 22, 2018

 Odigitrija

 

 Akatist Presvetoj Vladičici našoj Bogorodici

 

 

Kondak 1.

Tebi, Vojvotkinji koja se bori za nas, uznosimo pesme pobedne, a izbavivši se od zla - pesme zahvalne, mi, sluge Tvoje, Bogorodice. No pošto imaš moć nepobedivu, od svake nas opasnosti izbavi, da Ti kličemo:

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Ikos 1.

Anđeo prvak poslan bi s neba da kaže Bogorodici: Raduj se! I gledajući Te, Gospode, kako se ovaploćavaš na netelesni glas, beše zaprepašćen, i stajaše kličući joj ovako:

Raduj se, jer će Tobom radost zasijati!

Raduj se, jer će Tobom prokletstvo iščeznuti!

Raduj se, palog Adama pozivanje!

Raduj se, Eve od suza Izbavljenje!

Raduj se, Visino nedostižna ljudskim pomislima!

Raduj se, Dubino nedogledna i anđelskim očima!

Raduj se, jer si Carev Presto!

Raduj se, jer nosiš Nosioca svega!

Raduj se, Zvezdo koja objavljuje sunce!

Raduj se, Utrobo božanskog ovaploćenja!

Raduj se, jer se Tobom obnavlja stvorenje!

Raduj se, jer se u Tebi začinje Stvoritelj!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Kondak 2.

Videći Sebe u čistoti, Sveta smelo govori Gavrilu: Tvoj čudni govor izgleda neshvatljiv duši mojoj, jer kako govoriš o rođenju od besemenog začeća, kličući: Aliluja!

 

Ikos 2.

Tražeći da sazna nepoznato znanje, Djeva povika služitelju (tajne): Reci mi kako je moguće da se sin rodi iz čiste utrobe? A on joj reče sa strahom, kličući ovako:

Raduj se, Poverenice tajanstvenog saveta!

Raduj se, Vero u ono o čemu treba ćutati!

Raduj se, Uvode u čuda Hristova!

Raduj se, glavni od dogmata Njegovih!

Raduj se, Lestvice Nebeska kojom siđe Bog!

Raduj se, Moste koji prevodi sa zemlje na nebo!

Raduj se, Čudo o kome mnogo govore anđeli!

Raduj se, mnogooplakivani Poraze demonima!

Raduj se, jer si neizrecivu Svetlost rodila!

Raduj se, jer način nikom nisi otkrila!

Raduj se, jer prevazilaziš znanje mudraca!

Raduj se, jer prosvetljuješ razum vernih!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Kondak 3.

Sila Svevišnjega tada oseni braku neiskusnu Djevu radi začeća, i utrobu Njenu s blagim plodom pokaza divnom njivom svima koji žele da žanju spasenje, pevajući ovako: Aliluja!

 

Ikos 3.

Primivši Boga u utrobu, Djeva pohita Jelisaveti, a čedo ove, osetivši odmah njihov zagrljaj, obradova se, i uzigravanjem, kao pesmama klicaše Bogorodici:

Raduj se, Lozo neuvelog izdanka!

Raduj se, Tekovino besmrtnoga ploda!

Raduj se, jer preobraćaš zemljodelca u čovekoljubca!

Raduj se, jer si rodila Saditelja života našega!

Raduj se, Njivo koja proizvede obilje milosrđa!

Raduj se, Trpezo, koja nosi mnoštvo milosti!

Raduj se, jer činiš da cveta raj sladosti!

Raduj se, jer spremaš pristanište duša!

Raduj se, prijatni Tamjane molitve!

Raduj se, celom svetu Umilostivljenje!

Raduj se, Božija naklonosti prema smrtnima!

Raduj se, Smelosti smrtnih prema Bogu!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Kondak 4.

S burom pomisli sumlje u sebi, smerni Josif zbuni se gledajući, Neporočna na Tebe bezbračnu i podozrevajući brakolomstvo. No, saznavši da je Tvoje začeće od Duha Svetoga, reče: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši pastiri anđele kako pesmom slave dolazak Hrista u telu, i pohitavši mu kao Pastiru, videše Ga kao bezazleno jagnje, othranjeno u utrobi Marije koju slaveći rekoše:

Raduj se, Mati Jagnjeta i Pastira!

Raduj se, Tore razumnih ovaca!

Raduj se, Odbrano od nevidljivih neprijatelja!

Raduj se, Otvaranje rajskih vrata!

Raduj se, jer se nebesko raduje sa zemaljskim!

Raduj se, jer zemaljsko likuje sa nebeskim!

Raduj se, neućutna Usta apostola!

Raduj se, nepobediva Smelosti mučenika!

Raduj se, jaka Tvrđavo vere!

Raduj se, svetla Oznako blagodati!

Raduj se, jer se Tobom obnaži ad!

Raduj se, jer se Tobom obukosmo u slavu!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Kondak 5.

Ugledavši Bogu vodeću zvezdu, mudraci iđahu za njenom svetlošću, i držeći ju kao svetiljku, njome tražahu moćnoga Cara. Pa stigavši do Nedostižnog, obradovavše se kličući Mu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Sinovi Haldejaca videše na rukama Djeve Onoga koji je rukama stvorio ljude, i poznavši u njemu Vladara, iako uze lik sluge, pohitavše da Mu posluže darovima i da kliču blagoslovenoj:

Raduj se, Mati nezalazna Zvezde!

Raduj se, Zoro tajanstvenog dana!

Raduj se, jer si ugasila peć prevare!

Raduj se, jer prosvećuješ propovednike Svete Trojice!

Raduj se, jer si zbacila sa vlasti nečovečnog mučitelja!

Raduj se, jer si pokazala čovekoljubivog Gospoda, Hrista!

Raduj se, jer izbavljaš od neznabožačkih verovanja!

Raduj se, jer čuvaš od nečistih dela!

Raduj se, jer si ukinula klanjanje ognju!

Raduj se, jer oslobađaš od plamena strasti!

Raduj se, Vodiljo vernih nevinosti!

Raduj se, Radosti svih pokoljenja!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Kondak 6.

Postavši bogonosni propovednici, mudraci se vratiše u Vavilon, ispunivši Tvoje proroštvo i objavivši svima Tebe, Hrista, ostaviše Iroda kao bezumnika, koji ne zna da peva: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasjavši u Egiptu svetlošću istine, prognao si tamu laži, jer idoli njegovi, Spasitelju, popadoše ne mogući podneti Tvoju silu. A izbavljeni od njih klicahu Bogorodici:

Raduj se, Uzdizanje ljudi!

Raduj se, Obaranje demona!

Raduj se, jer si prevaru zablude uništila!

Raduj se, jer si lukavstvo idola izobličila!

Raduj se, More koje potopi duhovnog faraona!

Raduj se, Steno koja napoji žedne života!

Raduj se, ognjeni Stube, koji pokazuje put onima u tami!

Raduj se, Zaklone svetu širi od oblaka!

Raduj se, Hrano zameno mane!

Raduj se, Služiteljko svete Sladosti!

Raduj se, Zemljo obećana!

Raduj se, (Zemljo) iz koje teče med i mleko!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Kondak 7.

Kad je trebao Simeon da pređe iz ovog varljivog sveta, predat Si mu bio kao dete, ali on u Tebi pozna i savršenoga Boga. Zato se zadivi Tvojoj neiskazanoj mudrosti kličući: Aliluja!

 

Ikos 7.

Javivši se, Stvoritelj pokaza nama, Svojim stvorovima, novu tvar, izraste iz besemene utrobe, i sačuva ju čistom kao što je i bila, da bismo videći čudo, slavili je usklicima:

Raduj se, Cvete neprolaznosti!

Raduj se, Venče uzdržljivosti!

Raduj se, jer u Tebi sija praslika vaskrsenja!

Raduj se, jer pokazuješ život anđelski!

Raduj se, Drvo krasnoga ploda, kojim se hrane verni!

Raduj se, Drvo dobrog hlada, pod koje se sklanjaju mnogi!

Raduj se, jer si nosila u utrobi Putovođu zabludelih!

Raduj se, jer si rodila Izbavitelja zarobljenih!

Raduj se, Umilostivljenje pravednoga Sudije!

Raduj se, Oproštaju mnogim prestupnicima!

Raduj se, nepostidna Odećo nagima!

Raduj se, Ljubavi, koja svaku žudnju pobeđuje!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Kondak 8.

Videvši neobično rođenje, uklonimo se od sveta, i prenesimo um na nebo, jer se zato uzvišeni Bog javi na zemlji kao smerni čovek, želeći da privuče visini one koji Mu kliču: Aliluja!

 

Ikos 8.

Neopisana Reč sva beše među zemnima, no nikako ne odvojivši se od nebeskih. Jer ne beše promena mesta božansko silaženje i rođenje od Djeve, Koja primi Boga, i Koja sluša ovo:

Raduj se, Smestište nesmestivog Boga!

Raduj se, Vrata veličanstvene Tajne!

Raduj se, Ti, o Kojoj sa sumnjom slušaju nevernici!

Raduj se, nesumljiva Pohvalo vernih!

Raduj se, Presveta Kolesnice Onoga Koji je na Heruvimima!

Raduj se, preslavno Stanište Onoga Koji je na Serafimima!

Raduj se, jer si suprotnosti ujedinila!

Raduj se, jer si devičanstvo i rođenje spojila!

Raduj se, jer se Tobom prestup zagladi!

Raduj se, jer se Tobom raj otvori!

Raduj se, Ključu Carstva Hristova!

Raduj se, Nado večnih dobara!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Kondak 9.

Sva priroda anđelska zadivi se velikom delu Tvoga vaploćenja, jer Onoga Koji je kao Bog nedostupan gledahu kao svima dostupnog čoveka, gde s nama boravi i od sviju sluša: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečite govornike vidimo bezglasne kao ribe pred Tobom, Bogorodice, jer ne umeju da objasne kako si i devojka ostala i mogla roditi. Mi pak, diveći se tajni, verno kličemo:

Raduj se, Sasude Božije mudrosti!

Raduj se, Riznico Njegovog promisla!

Raduj se, jer pokazuješ da su mudraci nemudri!

Raduj se, jer dokazuješ da su krasnorečivi bezglasni!

Raduj se, jer zaludeše opaki sporitelji!

Raduj se, jer uvenuše tvorci basana!

Raduj se, jer raskidaš neznabožačka pletenja Atinjana!

Raduj se, jer puniš mreže ribara!

Raduj se, jer izvlačiš iz dubine neznanja!

Raduj se, jer mnoge prosvećuješ znanjem!

Raduj se, Lađo željim spasenja!

Raduj se, Pristanište brodara kroz život!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Kondak 10.

Želeći da spase svet, Ukrasitelj svega dođe Svojom odlukom, i budući Gospodar - kao Bog - radi nas javi se podoban nama čovek, i sličnim pozvavši slično, kao Bog sluša: Aliluja!

 

Ikos 10.

Tvrđava si devojkama i svima koji Ti pribegavaju, Bogorodice Djevo, jer time te Prečista, učini Tvorac neba i zemlje uselivši se u utrobu Tvoju i naučivši sve da Ti kliču:

Raduj se, Stube devojaštva!

Raduj se, Vrata spasenja!

Raduj se, Čelovođo duhovnog obnovljenja!

Raduj se, Darovateljko božanske dobrote!

Raduj se, jer si preporodila u grehu začete!

Raduj se, jer si urazumila lišene razuma!

Raduj se, jer si uništila kvaritelja uma!

Raduj se, jer si rodila Sejača čistote!

Raduj se, Dvorano besemene udaje!

Raduj se, jer verne sjedinjuješ sa Gospodom!

Raduj se, divna Odgajateljko devojaka!

Raduj se, Nevesto - krasiteljko svetih duša!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Kondak 11.

Svaka himna Tebi, ma s koliko nastojanja proširivana, pada pred silnim mnoštvom milosrđa Tvoga, jer kad bismo Ti, Sveti Care, prineli onoliko pesama koliko je peska, ništa dostojno ne bismo učinili prema onome što Si dao nama koji Ti kličemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao svetlonosnu svetiljku, koja se pojavi onima što su u tami, vidimo Svetu Djevu, jer Ona zapalivši nematerijalnu svetlost, vodi sve božanskom znanju, prosvećujući um jasnošću, a slavi se ovim usklicima:

Raduj se, Zraku Duhovnog Sunca!

Raduj se, Sjaju Nezalazne Svetlosti!

Raduj se, Munjo, Koja prosvetljuješ duše!

Raduj se, Koja kao grom strašiš neprijatelje!

Raduj se, jer iz Tebe zrači mnogosvetlo prosvećenje!

Raduj se, jer iz Tebe izvire obilna reka!

Raduj se, jer izobražavaš sliku kupjelji!

Raduj se, jer ukidaš prljavštinu greha!

Raduj se, Banjo, Koja pere savest!

Raduj se, Čašo, Koja toči radost!

Raduj se, Mirise Hristovog miomira!

Raduj se, Živote tajanstvenog veselja!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Kondak 12.

Hoteći dati oproštaj od starih dugova, Oslobodilac svih ljudi Sam dođe onima koji se behu udaljili od Njegove blagodati, i poderavši obveznicu sluša od svih ovo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući Tvoj porod, slavimo Te svi kao Živi Hram, Bogorodice, jer Gospod Koji sve drži rukom, uselivši se u utrobu Tvoju, osveti, proslavi i nauči sve da Ti kliču:

Raduj se, Šatore Boga Reči!

Raduj se, veća od svetinje nad svetinjama!

Raduj se, Kovčeže pozlaćeni Duhom!

Raduj se, neiscrpna Riznico života!

Raduj se, skupocena Kruno pobožnih careva!

Raduj se, časna Pohvalo bogobojažljivih sveštenika!

Raduj se, nepokolebljiva Kulo Crkve!

Raduj se, nerazrušiva Tvrđavo carstva!

Raduj se, jer se Tobom dižu zastave pobede!

Raduj se, jer se Tobom obaraju neprijatelji!

Raduj se, tela moga Isceljenje!

Raduj se, duše moje Spasenje!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

 

Kondak 13.

O, Svehvalna Mati, Koja rodi Reč svetiju od svih svetih, primivši ovaj sadašnji prinos, izbavi od napasti svake, i oslobodi budućih muka sve koji kliču: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)