ponedeljak, januar 22, 2018

 Rozdestvo

 

 

Akatist rođenju Presvete Bogorodice

praznuje se 08. (21.) septembra - Mala Gospojina

 

Kondak 1.

Izabranoj od ljudskog roda i rođenoj od nerotkinje, Prečistoj Djevi Mariji, sastavimo pohvalu, jer Njenim rođenjem, započe se delo našeg spasenja i dolazak Izbavitelja objavi se. Zato joj radosno uskliknimo:

Raduj se, Prečista Djevo Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Ikos 1.

Anđeo nebeski, koji stoji pred Bogom, bi poslan pravednicima Joakimu i Ani, da im objavi veliku radost, da će po svojoj neplodnosti roditi Kćer Preblagoslovenu, iz Koje će proizići radost celom svetu. Zato i mi, kao učesnici ove radosti, pohvalne pesme Djevi zapevajmo:

Raduj se, Koja si na predvečnom savetu Svete Trojice, za Mater Sina Božijega unapred izabrana!

Raduj se, Koju su drevni praoci i patrijarsi, na mnogo načina u slikama i simvolima nagovestili!

Raduj se, Koju su verne sluge Božije, više od pet hiljada godina od stvorenja sveta, kao Mater Izbavitelja očekivali!

Raduj se, Koja si lestvicom što Jakov vide, silazak Božiji ka ljudima, unapred nagovestila!

Raduj se, Koja si kao neopalima kupina, što Mojsej vide u pustinji Sionskoj, unapred naslikana!

Raduj se, Koja si unapret ocrtana u Crvenom moru, koje suv put pruži Izrailjcima, a faraona potopi!

Raduj se, Koja nam pomažeš da se u knjigu večnog života upišemo!

Raduj se, Prečista Djevo, Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Kondak 2.

Pravedni Joakim i Ana, videći Anđela koji im se javio i objavio rođenje Tvoje, Prečista Djevo, zahvališe Bogu Koji je pogledao na njih i skinuo sramotu neplodstva njihovog, i svim srcem toplo kliknuše: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum božanske uredbe i silaska Svoga na zemlju, Sveblagi Gospod, počeo je da ispunjava poslanjem Anđela Svoga da javi Joakimu i Ani o rođenju Tvome, Presveta Djevo, zato Ti zahvalno pevamo:

Raduj se, božanskog razuma Projavljenje!

Raduj se, čudnog plana Njegovog Ispunjenje!

Raduj se, Koja si od iskona predodređena da poslužiš ovaploćenju Sina Božija!

Raduj se, Koja si između svih pokolenja, za žilište Cara svih, unapred izabrana!

Raduj se, Koja si još u raju, presudom varalici zmiji, o stavljanju neprijateljstva između nje i žene i semena njenog, unapred pokazala!

Raduj se, Koja si po ispunjenju vremena, od nerotkinje po volji Božijoj, slavno proizišla!

Raduj se, Koja si rod ljudski, svojim rođenjem obradovala!

Raduj se, Koja si tugu onih što su čekali utehu Izrailjevu u radost pretvorila!

Raduj se, Prečista Djevo, Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Kondak 3.

Sila Najvišega razreši neplodstvo ostarele pravedne Ane, jer te zače Prečista, i čekajući rođenje Tvoje, radosno pevaše Bogu Izrailjevom radosnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući da bez muža rodiš Spasitelja duša i tela naših, Ti sama kao čudo, pred velikim i neshvatljivim čudom, od neplodnih roditelja slavno se rodi, Presveta Djevo, zato Ti pevamo:

Raduj se, Koja si još iz korena Jesejeva i Davidova proizašla!

Raduj se, Koja si od neplodne utrobe pravedne Ane čudesno proizašla!

Raduj se, Koja si proroštvom Isaije u davna vremena kao Djeva Mater objavljena!

Raduj se, Koja si po obećanju Anđela rođena!

Raduj se, Koju su šator sastanka i kovčeg zaveta praobrazovali!

Raduj se, Koju je procvetali štap Aronov simvolično prorekao!

Raduj se, Koja si pre rođenja za mater Boga Reči pripremljena i osvećena!

Raduj se, Prečista Djevo, Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Kondak 4.

Pravedni roditelji Tvoji, izbavivši se iz bure ljudskih poruga zbog svoga neplodstva, začećem Tvojim, Presveta Djevo, radovahu se i u čast rođenja Tvoga, veliku gozbu prirediše srodnicima i poznanicima, i ovi radujući se sa svima pevahu Bogu, za darovanu milost zahvalnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Okolni susedi čuvši da je Kći Joakima i Ane dobila ime Marija, što će reći Gospođa, predvideše unapred, Prečista, da ćeš biti velika i slavna, ne samo među ljudima ,nego i pred Bogom. A mi znajući dobro ovaj događaj veličamo Te ovako:

Raduj se, Presveta Djevo, Koja si još pre rođenja ime od Anđela dobila!

Raduj se, Koja si se imenom ovim udostojila da budeš Gospođom sve tvari!

Raduj se, što pravedni roditelji Tvoji, odajući Bogu zahvalnost zbog rođenja Tvoga, velike darove na žrtvu mu prinesoše!

Raduj se, što srodnicima i poznanicima, a sa njima i ubogima, večeru ljubavi prirediše!

Raduj se, što si od sveštenika pozvanih u dom roditelja Tvojih na gozbu, bila blagoslovena!

Raduj se, Koja si od svih na veselje onosabranih, bila hvaljena i proslavljena!

Raduj se, Koja si više svake časti i pohvale!

Raduj se, Koja si se udostojila da budeš Mati Boga Reči!

Raduj se, Prečista Djevo, Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Kondak 5.

Bogotočna zvezda, koja objavljuje dolazak Sunca pravde, Hrista, Boga našega, javi se u rođenju Tvome Presveta Djevo, zato narod Božiji, koji je verom očekivao dolazak Izbavitelja, videći Te čudno od neplodne rođenu, tajanstveno se obradova i zapeva: Aliluja!

 

Ikos 5.

Pravedni Joakim i Ana, videći rođenu od njih, Bogootrokovicu Mariju, o Kojoj Anđeo Božiji neka čudna i krasna proročanstva izreče, poslužiše joj kao Božijem ćivotu, vaspitavajući i čuvajući je kao zenicu oka, zato i mi hvaleći bogooc,e koji su se udostojili da budu roditelji takve Kćeri, Djeve Marije, radosno zapevajmo:

Raduj se, Prečista Djevo, jer po rođenju Tvome roditelji Tvoji veoma se radovahu!

Raduj se, jer se pri Tvojoj pojavi na svet Anđeli i ljudi zajedno radovahu!

Raduj se, jer svi proroci o Tebi na razne načine prorokovahu!

Raduj se, jer jedan od njih Te nazva vratima zatvorenim, a drugi gorom osenjenom!

Raduj se, jer sve preslavno odavno tajanstveno o Tebi beše prorečeno!

Raduj se, jer Te gradom i naseljem Božijim usta psalmopevca nazvaše!

Raduj se, sedmoosvećeni svetilniče puna sedam darova Duha Svetoga unapred objavljena!

Raduj se, pozlaćena Trpezo s hlebovima predložena, jer si bila predizabrana da rodiš Hleb života – Hrista!

Raduj se, Prečista Djevo, Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Kondak 6.

Ispunjavajući propovedi i reči bogonosnih propovednika blagovoljenjem Tvorca tvari, javila si se na zemlji Presveta Djevo, prirode naše Cvete, Adamu i Evi Dozivanje na prvobitnu dobrotu izvođenje. Zato svi verni, koji smo u rođenju svome radost našli, duhovno se veselimo pevajući čudnome savetu svom Bogu našem: Aliluja!

 

Ikos 6.

U rođenju Tvome, Prečista, zasija Zora spasenja našeg, na ispunjenje Božijeg plana, jer od svih pokolenja, Ti jedina javila si se dostojna da pozajmiš telo Tvorcu Tvome, Koji je došao da spase rod naš od drevne praotačke kletve. Toga radi ovako Ti kličemo:

Raduj se, Adama i Eve Pozivanje!

Raduj se, drevne kletve Razrušenje!

Raduj se, Kraju staroga zakona i nove blagodati Načalo!

Raduj se, Tajnice božanskog promisla, Koja nas na dobra dela uvek upućuješ!

Raduj se, Koja si se u svima pokolenjima jedina našla da budeš Majka Boga Reči!

Raduj se, Koja si nama, novim u Hristu ljudima, duhovna Mati javila se!

Raduj se, Koja nas Svojim materinskim staranjem, nikada ne ostavljaš!

Raduj se, Koja nas, kao sinove i kćeri, Sinu Tvome dostojne i mile pripremaš!

Raduj se, Prečista Djevo, Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Kondak 7.

Želeći zavete svoje Gospodu ispuniti, roditelji Tvoji, Presveta Djevo, triletnu devojčicu, privedoše Te u hram Gospodnji sa slavom i radošću velikom. A prvosveštenik Zaharija ozaren Duhom Svetim, uvede Te u Svetinju nad svetinjama, koja je bila samo praslika Tvoje svetinje, jer si Ti smestila u Sebe ne ćivot zaveta, nego svetijega od svih, Sina Božijega, Koji je u Tvojoj devojačkoj utrobi telo primio, a Kome si Ti sa devojačkim horovima vazda pevala: Aliluja!

 

Ikos 7.

Novo preslavno promišljanje Božije bi o Tebi, Djevo Marije, jer živeći u hramu Božijem hranu iz ruku Anđela primila si, Presveta. Zato Te molimo, nasiti nas blagodatnom hranom da duhovno uzrastemo u čoveka savršena i Tebi Svecarici hvalu uznosimo:

Raduj se, vrlinama preukrašena Otrokovice, udostojena da u hramu Božijem živiš i sa anđelima razgovaraš!

Raduj se, Koja si hranu od Boga, poslanu ti iz ruku Anđela, u Svetinji nad svetinjama primala!

Raduj se, Koja si nebeskim hlebom u hramu čudesno odgajena!

Raduj se, Koja si za veliku tajnu ovaploćenja Sina Božijega tamo pripremljena!

Raduj se, jer po zapovesti Božijoj, Anđeli na zemlji Tebi ugodno služiše!

Raduj se, jer oni sada na nebesima, Tebi kao Carici pobožno služe!

Raduj se, jer Te i mi nedostojnim zahvalnim pesmama sad veličamo!

Raduj se, jer i roditelje Tvoje, Bogooce, uvek veličamo i u molitvama ih prizivamo!

Raduj se, Prečista Djevo, Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Kondak 8.

Videvši čudno rođenje Prečiste Djeve, udaljimo se od sujetnog sveta, prenevši um na nebesa gde Bogomater u slavi stoji pred Sinom svojim i Bogom, zauzimajući se pred Njim za sve verne koji Njeno preslavno rođenje sa ljubavlju priznaju i Bogu kliču: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sva tvar u rođenju Tvome, Prečista, nađe radost koja praotačku tugu potire, jer rođenom od Tebe Hristom Bogom, pale u greh neposlušnosti priroda naša, od pada ustade i Tvorcu opet mila postade; zato Ti umilno kličemo:

Raduj se, svetle Radosti Predskazanje!

Raduj se, Tajne od veka sakrivene Objavljenje!

Raduj se, Kojom ustadosmo od pada!

Raduj se, Kojom iz ropstva đavoljega u slobodu dece Božije dođosmo!

Raduj se, Kojom se odbačena priroda naša s Bogom sjedini!

Raduj se, Kojom se Joakim i Ana od sramote bezdetstva oslobodiše!

Raduj se, Kojom se obilje večnih dobara od Gospoda vernima daruje!

Raduj se, Prečista Djevo, Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Kondak 9.

Svi Anđeli Božiji, koji nisu znali Majku Bogoovaploćenja, sakrivenu od početka u savetu Triipostasnog Božanstva, a potom objavljenu Djevom Marijom, veoma začuđeni behu, videći kako Kći Joakima i Ane, neobično ženskoj prirodi, u Svetinju nad svetinjama uvede se. Zato obuzeti čuđenjem, pobožno pevahu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Najstariji besednik, najmudriji među carevima Izrailjevim, Solomon, unapred vide rođenje Tvoje Prečista, i u pesmi nad pesmama, sa čuđenjem pevaše: „Ko je ovo, što se javi kao jutro, dobra kao mesec, izabrana kao sunce?“ zato Crkva slaveći Tvoj praznik, veselo Ti kliče:

Raduj se, suncu slična Djevo, Koja si istinito sunce Hrista, devičanskim vaploćenjem u svet uvela i Njime sve prosvetlila!

Raduj se, svetozarni Oblače, Koja si u Sebe primila Boga živećega u svetlosti nepristupnoj!

Raduj se, Koja si u utrobu Svoju smestila Bezgraničnoga, Koji sve krajeve vaseljene obuhvata!

Raduj se, puni Meseče Koja svetlost božansku neposredno primaš i nas njome ozaravaš!

Raduj se, najčistije Ogledalo u kome se mnoga Božija savršenstva čudesno i verno ocrtavaju!

Raduj se, Koja savršenstvom svojih vrlina i nas na vrline pokrećeš!

Raduj se, Prečista Djevo, Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Kondak 10.

Želeći da spase ljudski rod od prvobitne kletve, čudan plan tajne Svoje učini Gospod, izabra Te Prečista, od potomstva Avramova i Davidova, i izvoli da se bez semena od Tebe, preko zakona prirode, pa i Tebe, proizvede od ostarelog i neplodnog korena pravednika Joakima i Ane. Zato praznujući Tvoje rođenje i roditelje Ti zahvalnim pesmama pevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Hoteći da se rodi, našega spasenja radi na zemlji i s ljudima da poživi, Car Nebeski, pripremi Tebe za palatu Svoga vaploćenja, darovavši plod neplodnoj Ani, koja se sa suprugom svojim usrdno molila za razrešenje svoga neplodstva. Zato Te molimo, Bogomati, razreši neplodnost duša naših da uzmognemo prineti Bogu plod dobrih dela vrline, pevajući im ovako:

Raduj se, presvetli Stane besemenog Božijeg vaploćenja!

Raduj se, živa Palato za stan Cara sve tvari pripremljena!

Raduj se, najsvetliji Oblače kojim Bog, što sedi na prestolu božanstva, k nama siđe!

Raduj se, Posrednice zakona i blagodati pečate starog i novog zaveta!

Raduj se, neuvela Lozo, Koja si prekrasni cvet Spasitelja sveta proizrasla!

Raduj se, mirisna Jabuko, Koja si od neplodne proizrasla i mila Hristu javila se!

Raduj se, i nas pevače ugodne prestavi!

Raduj se, jer i mene, budući besplodni dobrim delima, ne lišavaš duhovne utehe!

Raduj se, Prečista Djevo, Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Kondak 11.

Ne odbaci dobra, Vladarko, one, koji pohvalnu pesmu Tvome rođenju prinose, nego radi onih koji su Te rodili, budi nam naklonjena moleći Sina Tvoga i Boga našega, da nam podari oproštaj grehova i popravku života, da u suznom pokajanju vazda zahvalno pevamo Mu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetla i sve vaseljene božanske svetlosti sveća, jedinica kći Joakima i Ane, unapred izabrana za Mater jedinorodnog Sina Božijeg, danas od neplodnih preslavno proiziđe i sve prosvećuje Njeno rođenje, koji verno praznuju i pobožno pevaju:

Raduj se, svetlozarna Svećo, božanskim plamenom zapaljena!

Raduj se, Koja i nas njome blagodatno prosvećuješ i zagrevaš!

Raduj se, tajanstvena Klešta, Koja si božanski žar, Hrista Gospoda, u utrobi i na rukama Svojim nosila!

Raduj se, Koja si i nas udostojila da Ga u tajni pričešća primimo!

Raduj se, živi i prekrasni Hrame Gospodnji, o Kome peva David: „Svet je hram Tvoj i divan u pravdi!“

Raduj se, sveta Kadilnice, Koja ne tamjan no po vazduhu razlivaš, nego si Hrista, večni prijatni Miris u Sebi smestila, i svu tvar Njime okadila!

Raduj se, Prestole slavom preuzvišena, živo Stanište velikog Cara, a našeg Spasitelja i Gospoda!

Raduj se, Carice neba i zemlje, Koja sa Sinom svojim i Bogom, večno caruješ i nas uboge ne zaboravljaš!

Raduj se, Prečista Djevo, Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Kondak 12.

U rođenju Tvome, Prečista, više se pojavi blagodat, nego delo prirode, jer Gospod uslišavši molitvu bezdetnih roditelja Tvojih, darova im Tebe na utehu, kao Avramu i Sari Isaka, hoteći u isto vreme, i plan Majke Svoje na Tebi da izvrši i pripremi Te za Majku jedinorodnom Sinu Svome, obećanom Iskupitelju našem, Njemu zahvalno pevamo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Slaveći Tvoje, od neplodnih rođenje, hvalimo Te Prečista, kao Tajnicu Božijeg plana o našem spasenju, vaploćenjem od Tebe Boga Reči, i pevamo Ti ovako:

Raduj se, čista Nojeva Golubice, Koja si rođenjem Svojim prestanak potopa smrti najavila!

Raduj se, Koja si rodu ljudskom, koji je ginuo u grehu, Lozu blagovesti, Hrista Spasitelja, rodila!

Raduj se, jedina blažena među ženama, Koja si Svojom poslušnošću Bogu, neposlušnost praotaca (upornim čekanjem dolaska izbavitelja) rođenjem Svojim, u radost pretvorila!

Raduj se, jer rođenje Tvoje objavi radost svoj vaseljeni!

Raduj se, jer se u Tvome rođenju matere raduju i neplodne vesele (znajući da si i Ti od neplodne proizašla)!

Raduj se, jer i sve koji rođenje Tvoje verno i pobožno slave udostojavaš blagodatnog veselja!

Raduj se, Koja mnogo moliš Sina Svoga, što je s desne strane Oca u slavi Njegovoj, da i nas posadi sa desne strane Svoje!

Raduj se, Prečista Djevo, Majko Spasitelja sveta, od početka veka unapred izabrana!

 

Kondak 13.

O, Svehvalna i Prečista Mati, Djevo, primi ovo naše pohvalno pevanje, u čast preslavnog rođenja Tvoga prinošeno, i porodi u nama želju večitih dobara, a ujedno izbavi nas, Crkvu Svetu i otačastvo naše, Goru Atonsku, i staništa monaška, od svih nevolja, zla i napasti, od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, i buduće izbavi muke i Nebeskog Carstva nas udostoj, da Tebe radi, vavek pevamo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

Primi Mnogomoćna Prečista Gospođo, Vladarko Bogorodice, ove časne darove, Tebi jedino prikladne, od nas nedostojnih slugu Svojih, od svih pokoljenja izabrana, i od svih stvorenja nebeskih i zemaljskih viša. Jer Tebe radi, bi Gospod sila s nama, i Tobom Sina Božijega poznasmo, i udostojismo se, svetog Tela Njegovog i prečiste Krvi Njegove, zato si slavljena od svih naraštaja, Bogohvalna, budući svetija od Heruvima i časnija od Serafima. I sad, Svehvalna, Presveta Bogorodice, ne prestaj da se moliš za nas, nedostojne sluge Svoje da se izbavimo od svakog lukavog saveta i od svake nevolje, i da se sačuvamo od svakog otrovnog napada đavolskog. Sve do kraja života našega, molitvama Svojim nas neosuđene sačuvaj, tako da Tvojim zastupništvom i pomoću spasavani, slavu, hvalu, zahvalnost i klanjanje za sve, u Trojici jedinome Bogu i Tvorcu svega, uznosimo sada i uvek i u vekove vekova. Amin

 

Molitva druga

O, Presveta, Prečista, Preblagoslovena Djevo, Vladarko Bogorodice, Koja si od neplodne rođena, i zbog čistote duše i tela, udostojila se biti Majkom Sina Božijega, Gospoda našega Isusa Hrista, s Kojim na nebesima stanuješ i imaš veliku slobodu pred Presvetom Trojicom, od Koje si uvenčana vencem večnog carevanja, zato svi k Tebi smireno pribegavamo i molimo, izmoli nam od Svemilostivog Gospoda Boga, oproštaj svih naših sagrešenja, voljnih i nevoljnih, stradalnom otačastvu našem, spasenja, mira, tišine i obnovu pobožnosti, vremena mirna, i bezmetežna, bez buna zlih, izobilje zemaljskih plodova, povoljan vazduh, blagovremenu i umerenu kišu, i sve za život i spasenje potrebno, isprosi nam u Hrista. Sina Svojega Boga našega. Naročito pomozi nam da se ukrasimo dobrim običajima i delima, da koliko uzmognemo, budemo podražavaoci Tvome svetom životu, kojim si se od detinjstva ukrašavala, ugađajući Gospodu, i toga radi javila si se časnija od Heruvima i slavnija od Serafima. Da, Presveta Gospođo, budi nam u svemu brza Pomoćnica, i ka spasenju premudra Nastavnica, da ugledajući se na Tebe i Tobom pomagani, udostojimo se biti naslednici Nebeskog Carstva, koje nam je stekao Sin Tvoj stradanjima svojim, a obećao onima koji ispunjavaju svete zapovesti Njegove. Jer si Ti, Gospođo, jedina naša Nada i Uzdanica pred Bogom, i Tebi sav naš život predajemo, očekujući da zbog Tvoga posredništva i zastupništva ne budemo posramljeni u čas izlaska našega iz ovoga sveta, i na strašnom Sudu Sina Tvoga, Hrista Boga našega, nego da se udostojimo stajanja s desne strane Njegove, i da se tamo večno radujemo sa svima, koji su Mu od početka ugodili, i da ga bez prestanka slavimo, hvalimo i blagosiljamo sa Ocem i Duhom va vek veka. Amin.

 

Tropar, glas 4.

Tvoje rođenje, Bogorodice djevo, objavi radost celoj Vaseljeni, jer iz tebe zasija Sunce pravde, Hristos Bog naš, koji razrušivši praroditeljsku kletvu dade blagoslov, a uništivši smrt, darova nam Život večni.

 

Kondak, glas 4.

Tvojim rođenjem prečista, oslobodiše se Joakim i Ana sramote zbog nemanja dece, a Adam i Eva od sramote propadljivosti, i narod tvoj, izbavivši se uzroka greha, kliče ti: Nerotkinja rađa Bogorodicu i čuvarku našeg života.