petak, novembar 24, 2017

 Uspenije

 

 

Akatist Uspeniju Presvete Bogorodice

proslavlja se 15. (28.) avgusta

 

Kondak 1.

Mi sluge Tvoje, Bogorodice, povodom Tvoga svečesnog Uspenija, kada Ti uzlaziš od zemlje k nebesima, prinosimo Tebi, iz svih naraštaja izabranoj Božjoj Materi i Carici, pobožne pesme. A Ti, pošto si Pobediteljka smrti, oslobodi nas od svake smrtonosne opasnosti, da bismo Ti klicali:

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Ikos 1.

Anđeo Mihail bi poslan da izvesti Bogorodicu o Njenom uzlasku ka Nadsvetu, i stojeći i sav blistajući, unapred Joj javljaše da će k Njoj doći Njen Sin i Bog, i klicaše Joj ovo:

Raduj se, sveobradovana Mati Careva!

Raduj se, Nebeska Carice, Mati Boga i Gospoda Neba i zemlje!

Raduj se, odlikovana sveveličanstvenim dolaskom k Tebi Sina Tvog i Boga!

Raduj se, uzveličana izvešćem o odlasku Tvom k Sinu Tvome!

Raduj se, od svih naraštaja Bogom izabrana!

Raduj se, sveto Smestilište Boga Slova!

Raduj se, Ispunjenje proročkog pretskazanja!

Raduj se, svečesni Venče Apostola!

Raduj se, Ukrase i Moći careva!

Raduj se, Krasoto svetitelja i Dobroto sveštenika!

Raduj se, bogomudrih monaha uzvođenje ka Carstvu Nebeskom!

Raduj se, jer Ti otvaraš vrata raja rodu pravoslavnom koji Te uvek slavi!

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Kondak 2.

Videći lik Apostola, svemoćnom rečju na oblacima sa krajeva zemlje prenesene za svečasno Uspenije Tvoje, Svebesprekorna, sveštenonačalnici: nebeski tajnik Dionisije, divni Jerotej i Timotej, sa bogodoličnom čašću sveštenstva, pojahu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Sva razumna stvorenja, najstarija Vođstva anđelska, dođoše sa svojim Carem, Koji u Svoje životvorne ruke primi dušu Svoje Matere; a plameni verom Petar, sa suzama mnogo govoraše o Njoj, kličući:

Raduj se, Mati Tvorca sveta, jer uzlaziš ka Nadsvetu!

Raduj se, prostranija od neba, jer se uzimaš ka Nadnebesju!

Raduj se, jer si uzlaženjem Svojim osvetila stihije sveta!

Raduj se, jer si Nebeska bića obradovala prelaskom Svojim!

Raduj se, Primljena u prekrasni Jerusalim nebeski!

Raduj se, jer si u nerukotvorene hramove sveradosno ušla!

Raduj se, Heruvima i Serafima Carice!

Raduj se, Arhangela i Angela Gospodarice!

Raduj se, Pribežište vernima i Izbavljenje!

Raduj se, nasleđu Tvom Pomoći i Zaštito!

Raduj se, Posrednice pred Bogom za ceo pravoslavni svet!

Raduj se, sveblaga Darodavko svakovrsnih blaga!

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Kondak 3.

Sila Višnjega uze Tomu iz Indije, koji se po nekoj nameri Božjoj ne beše desio pri svečesnom uspeniju Bogomatere, i prenese ga na Njen živonosni grob; i on, nagnuvši se da vidi Pokojnicu, shvati da se Ona telom vaznela na Nebesa i poverovavši uskliknu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Uviđajući da se po Božjem promislu ne beše obreo sa ostalima na pratnji Majke Božje, učenik, obradovan zbog Njenog besmrtnog uspenja, klicaše k Njoj:

Raduj se, jer Te sa zemlje primi Sin Tvoj!

Raduj se, jer si vazneta na Nebesa da se slavom Njegovom naslađuješ!

Raduj se, od svih Vođstava anđelskih praćena na nebo!

Raduj se, od Heruvima uznošena na Nebesa i u Nadnebesje!

Raduj se, na vratima Neba veličanstveno pesmama dočekana od višnjih Sila!

Raduj se, okružena i slavljena od svih nebeskih Žitelja!

Raduj se, zemaljsko Nebo, uzdignuto ka višnjem naselju!

Raduj se, Prestole Gospodnji, uznesen sa zemlje u Carstvo Nebesko!

Raduj se, Pomoći naša i moćna Zaštito!

Raduj se, Posrednice u spasenju grešnicima!

Raduj se, Carice hrišćana pravoslavnih i po Bogu Nado na Carstvo Nebesko!

Raduj se, Majko Života i po Gospodu Uzdanje naše na život večni!

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Kondak 4.

Imajući u srcu buru neverujućih misli i posmatrajući kako bogonosni Apostoli svečasno nose ka grobu prečasno telo Bogomajke, jevrejin Atonije polete da ga preturi, ali odjednom oslepe i njegove odsečene ruke visahu prilepljene na kovčegu, i on sa verom ispovedi Majku Božiju, uzvikujući Bogu: Aliluja!

Ikos 4.

Učenici i očevidci Hristovi, čuvši gde Anđeli pevaju nadnebesne pesme na pogrebu bogoprimljenog tela Majke Božje, i želeći Joj odati bogougodnu počast, pohitaše složno pevati, govoreći:

Raduj se, jer si primila blagovest o Svome prelasku u višnje Carstvo!

Raduj se, jer si od blagovesnika arhangela Gavrila primila pobedni znak radosnoga Raja!

Raduj se, jer si obasjala svečesno mnoštvo Heruvima!

Raduj se, jer si obradovala sveslavno biće Serafima!

Raduj se, od Patrijaraha praslikovana!

Raduj se, od Proroka pretskazana!

Raduj se, jer si zlu drskost jevrejina brzo kaznila!

Raduj se, jer si njemu istome isceljenje podarila!

Raduj se, jer si neverje Atonijevo u veru obratila!

Raduj se, jer si njegovo ispovedanje vere primila!

Raduj se, jer uzvodiš ka Nebu one koji imaju ljubav i veru prema Tebi!

Raduj se, jer spasavaš one koji sa verom prizivaju Ime Tvoje!

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Kondak 5.

Bogom vođene zvezde, Apostoli sveti, rasejani po svetu radi Evanđelja, biše uzeti na oblacima i po vazduhu doneseni na pogreb Majke Gospodnje, Koju pojanjem i pesmama ispraćahu kličući sa Bestelesnim Silama: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši svoga Vladiku kako na ruke prima dušu Svoje Matere i poznavši da je to Gospod, bogovidci pohitaše da Je pesmama blagorečivo uzveličaju:

Raduj se, Carice, Koja si nosila Cara svih!

Raduj se, jer si i Sama nošena na Sinovljevim rukama!

Raduj se, carski Sasude u Hristovoj desnici!

Raduj se, golubičina Grančice u Nojevim rukama!

Raduj se, Žezle Aaronov procvetao čistotom!

Raduj se, Krine neuvenljivi procvetao besmrtnošću!

Raduj se, Bogom nadahnuta Harfo bogooca Davida!

Raduj se, Ispunjenje njegovog proročanstva, vaskrsla Slavo, slavljena psaltirom i guslama!

Raduj se, oživotvoreni Kovčeže svetinje Gospodnje!

Raduj se, Živote naš vaskrsli u pokoju Gospodnjem!

Raduj se, Skinijo zaklonjena od Heruvima!

Raduj se, Svetinjo nad svetinjama, slavljena od Serafima!

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Kondak 6.

Kada propovednici, bogonosni Apostoli, po odlasku Bogomajke u Nadnebesje, behu zajedno za trpezom i uznošahu hlebnu žrtvu u Ime Gospodnje, odjednom ugledaše Caricu Bogorodicu, Koja dođe s neba sa svetlosnim anđelima, i čuvši Je kako im daje mir od Sina i Boga, uskliknuše: Aliluja!

 

Ikos 6.

Iz Tvoje prečiste utrobe zasija nam Sunce Pravde - Hristos, Koji dobrom voljom i blagorazumnošću propovedi prosveti svet preko Apostola, i Tebe Bogomajku proslavi iz naraštaja u naraštaj; stoga Te i svi mi slavimo, kličući:

Raduj se, uvek slavljena od svih naraštaja kroz vekove!

Raduj se, milostiva i sažaljiva prema ljudima!

Raduj se, jer si učenicima obećanje ispunila!

Raduj se, jer si im Svojom posetom podarila mir od Sina Tvog i Boga!

Raduj se, sveželjeno i slatko Sozercanje svetih!

Raduj se, najveća Radosti svetih devojaka i prepodobnih matera!

Raduj se, jer obilaziš rajsko naselje pravednih!

Raduj se, jer posećuješ sve koji se nalaze u slavi nebeskoj!

Raduj se, Početku spasenja ljudskog!

Raduj se, Ispunjenje svih dobrih želja!

Raduj se, Bogorodice, Carice po Bogu Caru carujućih!

Raduj se, Gospodarice i Vladarko po Gospodu Vladici našem, Koji vlada svima!

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Kondak 7.

Bogorodice, Ti uvek spasavaš sve koji sa verom dolaze u Tvoj sveti hram i oslobađaš od svake napasti i bede one koji Te slave. Tako i pravoslavnom narodu našem, koji Te uvek veliča, daruj pobedu nad protivnicima i ispuni molbe naše koje su nam na spasenje, nama, koji Ti se molimo za sve i pevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Gospod - Tvorac sviju, Koji nam se Tobom javi, Bogorodice, pokaza nam novu tvar, a Ti, usrdno posredujujući pred Njim za nas, koji časno poštujemo preslavno Uspenije Tvoje, primi one koji Ti ovako pevaju:

Raduj se, Mati Boga, između zemnih izabrana!

Raduj se, jer si uzvišenija od zemaljskog i nebeskog!

Raduj se, jer si gore prevazišla Heruvime i Serafime!

Raduj se, jer si dole oblakom sabrala učenike na pogreb Svoj!

Raduj se, jer si po pogrebu Svom, silom Božjom učvrstila Tomu!

Raduj se, jer si preko njega dokazala Svoje telesno preseljenje na Nebo!

Raduj se, ukrašena krasotom svih dobrodetelji!

Raduj se, jer si se pridružila Divnijem od svih sinova ljudskih - Sinu Tvome!

Raduj se, jer si kao palma procvetala vaskrslim telom!

Raduj se, jer si se umnožila kao kedar na nebeskom Livanu!

Raduj se, Drvo Života, zasađeno usred Raja previšnjega!

Raduj se, Lađo mislena, uzdignuta na Nebo izpad potopa smrti!

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Kondak 8.

Izabrana Vladičice, znajući da si kao sunce, na neobičan način, dirljivo nošena rukama Sina Svog i Boga, uzišla u previšnje nadnebesne nezamislive krasote i neiskazane lepote, i da si se sveradosno poklonila Njegovoj životvornoj desnici, mi zbog toga uvek kličemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Bogomati, na Nebesa si uzeta i sva budući gore, a ne ostavljajući zemno, nošena rukama Sina, uđe u večnost, u onaj svesvetli i prekrasni grad - Jerusalim višnji, okružena Heruvimima i svima Nebeskim Silama, gde čuje da ovo pojanje:

Raduj se, jer se Tvoja presveta duša nastanjuje u višnjem svesvetlom Sionu!

Raduj se, jer se tamo i netljeno telo Tvoje zajedno sa dušom Tvojom proslavlja!

Raduj se, jer si ušla u prestoni grad samoga Svedržitelja!

Raduj se, jer si vazneta u prekrasni Raj Višnjeg Nasaditelja!

Raduj se, jer si prenesena u grad ozidan od sveblistavog dragog kamenja!

Raduj se, jer si uvedena u obitalište, okruženo vojskom Previšnjih Sila!

Raduj se, jer si uzneta iznad Nebesa u blagoljepije Božje!

Raduj se, jer si poštovana više od svih Neveštastvenih Umova!

Raduj se, jer molitve vernih prinosiš Sinu Svom i Bogu!

Raduj se, jer se i Sama neprestano moliš za sve kod Prestola Sina Tvog i Boga!

Raduj se, jer spasavaš svet posredujući pred Bogom!

Raduj se, Zastupnice, od Boga darovana rodu pravoslavnom!

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Kondak 9.

Svi Te anđeli veličaju, Bogorodice, a naraštaji ljudski svi Te slavimo kao Majku Božiju i poštujemo Tvoje svečasno Uspenije, Carice, jer se Tebe radi zemni ujedinjuju sa nebesnima, složno pevajući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Sada vidimo, Bogorodice, da se na Tebi ispunjavaju krasnorečija bogoobjavljenih proročkih kazivanja, jer si nam zaista Boga rodila telom. Stoga verujući tajanstvu reči Božje, kličemo:

Raduj se, savršena Osnovo ispunjenja Zakona i Proroka!

Raduj se, Zvezdo Jakovljeva, Valaamom prorokovana!

Raduj se, Odre Cara Velikoga o kome govori Solomon!

Raduj se, Runo orošeno Isusom, u praslici predskazano Gedeonom!

Raduj se, Kupino neopaljiva, unapred viđena Zakonodavcem!

Raduj se, Goro sveta, sačuvana od želje za mužem!

Raduj se, Lestvice nebeska, Koju Jakov unapred vide!

Raduj se, Vrata neprohodna, koja Jezekilj predvide!

Raduj se, Sunce naselja Hristova, psalmopevcem unapred objavljeno!

Raduj se, Tajno, koju su proroci na razne načine pretskazali!

Raduj se, Ispunjenje proročkih reči svih koji su proricali o Tebi!

Raduj se, jer si izvršila sva promišljanja Višnjega za spasenje sveta!

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Kondak 10.

Gospod sviju, želeći da spase svet, izabra Tebe od roda zemnog Sebi za Majku, i nas radi postavši čovek, uziđe otkuda siđe, k Nebu sa zemlje, i sa Sobom uzvede Tebe da živiš u večnoj slavi i caruješ sa Njim u Carstvu kome nema kraja. Stoga kao Bog sluša od sviju: Aliluja!

 

Ikos 10.

Bedem si vernima, Bogorodice Djevo, i zaštita svima koji Ti pribegavaju, jer Tvorac Neba i zemlje, rodivši se od Tebe telom, Prečista, preseli Te i duhom i telom u Nebo radi najneposrednijeg posredovanja za sve, koje nauči da kliču:

Raduj se, Grade Cara Velikoga na vrhu nebeske Gore!

Raduj se, Tvrđavo i Zaklone, Koja se ne skrivaš od naših pribegavanja!

Raduj se, jer pomažeš vernim carevima protiv neprijatelja!

Raduj se, jer pobeđuješ agarjanske (beubožničke) najezde!

Raduj se, nepokolebljivo Očuvanje blagočestive vere!

Raduj se, jeretičkih vojski Uništenje!

Raduj se, jer si radost i umirenje svetu!

Raduj se, jer si satrla pogubni ad!

Raduj se, divno Krunisanje onih koji celomudrijem vojuju na telo!

Raduj se, mučeničkih podviga svečesno Proslavljenje!

Raduj se, Posrednice prepodobnima za blaženo upokojenje od trudova!

Raduj se, Darodavko večne radosti monasima koji dobrodušno nevoljuju!

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Kondak 11.

Nikakvo pojanje bogonadahnutih pesama od nas nije dovoljno za pohvalu svečesnog Uspenija Tvog, sveslavna Vladičice, Carice, Bogorodice, ali Ti ipak usrdno, kao Majci Cara svih, prinosimo naše smireno moljenje, pevajući sa Nebeskim Činovima Bogu, Koji Te jedini dostojno proslavlja: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetlonosna svećo Istinite Svetlosti, javivši se nama na zemlji, prosvećuješ duše i upućuješ ka božanskom razumu one što poštuju svečasno Tvoje predstavljenje, da Ti pevamo ovo:

Raduj se, neugasiva Svećo Ognja neveštastvenog!

Raduj se, nezalazna Zoro večne Svetlosti!

Raduj se, Meseče, obasjavan Suncem Pravde!

Raduj se, Svetlosti, Koja u tami svetliš!

Raduj se, Buktinjo na previšnjem svećnjaku postavljena!

Raduj se, Izvore života, izveden iz groba na svetlost!

Raduj se, Mati Umne Svetlosti, Koja prosvećuje duše pobožnih!

Raduj se, Mati Boga svih, Koji teši duše potištenih!

Raduj se, jer Ti daruješ nepostidan završetak života onima koji se u Tebe nadaju!

Raduj se, jer Ti slugama Božjim i Svojim spremaš da na Sudu Sina Tvog stanu s desne strane Njemu!

Raduj se, Sveblažena, jer smo Tobom blaženi i mi koji Te imamo za Pomoćnicu!

Raduj se, Preblagoslovena iz naraštaja u naraštaj, jer je Gospod s Tobom i preko Tebe s nama!

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Kondak 12.

Umovi Nebeski videvši blagodat visokoprestolne slave, darovanu na Nebesima Bogomajci, ukazanim Joj poštovanjem da sedne sa desne strane Sina Njenog i Boga, podigoše je Prestoli i Sile, okružiše Načala i Vlasti, pripadoše k Njoj strašni Heruvimi, Serafimi i Gospodstva, i sa Arhangelima i Angelima uskliknuše: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući svečasno Uspenije Tvoje, slavimo svi Tvoj uzlazak u Nadnebesje, Carice Bogomati; a Ti osveti, proslavi i spasi sve koji Ti sa ljubavlju pevaju:

Raduj se, jer si prečistim stopama nogu Svojih očistila zemlju!

Raduj se, jer si ushođenjem Svojim na Nebo osvetila vazduh!

Raduj se, jer si stupila na nebeski svod!

Raduj se, jer gledaš sve neiskazane lepote!

Raduj se, jer sediš u slavi kraj prestola Sina Tvog i Boga!

Raduj se, jer večno caruješ preko Sina i Boga!

Raduj se, u desnici Gospodnjoj Krasoto, Koja ukrašavaš sva Nebeska bića što Te slave!

Raduj se, jer si nadom u Tebe obradovala sve na zemlji!

Raduj se, obučena u Sunce , jer blagodaću i slavom sijaš celoj vaseljeni!

Raduj se, jer si obećala čuvati i spasavati sve u podnebesju, koji Te prizivaju!

Raduj se, jer Te naraštaji pravoslavnih hrišćana poštuju kao Majku Božju i Bogorodicom nazivaju!

Raduj se, jer Tebe, od istoka sunca do zapada, svi pravoslavni slave!

Raduj se, Obradovana, Ti nas u uspeniju Svom ne ostavljaš!

 

Kondak 13.

O, Svehvalna Mati Besmrtnoga Cara Neba i zemlje, Hrista Boga našeg, Koja i posle smrti živiš, primivši od nas ove prinose naše zbog svečasnog Uspenija Svog, izbavi nas u ovom životu i u smrtnom času od svake napasti, nevolje i muke, i udostoji, Carice Nebeskog Carstva, nas koji zbog Tebe kličemo: Aliluja!               (Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva Presvetoj Bogorodici

Carice moja Predobra, Nado moja Bogorodice, Pribežište sirotih, Zaštitnice stranih i nevoljnih, Pokroviteljko uvređenih – vidiš moju bedu, vidiš moju muku, pomozi mi kao nejakom, nahrani me kao stranca: greh moj znaš, oprosti ga po volji Tvojoj, jer nemam druge pomoći osim Tebe, ni druge Zaštitnice, ni bolje Utešiteljke osim Tebe, o Bogomati, da me sačuvaš i zaštitiš u sve vekove. Amin.

 

Tropar, glas 1.

Rađanjem si sačuvala djevstvo, a smrću nisi ostavila svet, presveta Bogorodice. Prešla si u život, mati Pravog Života, i svojim molitvama izbavljaš od smrti duše naše.

 

Kondak, glas 2.

Ne savladaše grob i smrt presvetu Bogorodicu, neumornu u molitvama i u posredništvu neizmenljivu nadu, jer je mater Života preselio u život Onaj koji se uselio u utrobu uvek devojačku.