petak, novembar 24, 2017

 Vavedenje

 

 

Akatist Vavedenju Presvete Bogorodice u hram

praznuje se 21. novenbra (04. decembra)

 

(čita se za zagrevanje ljubavi prema Hristu)

 

 

Kondak 1.

Izabrana od Prevečnog Cara, Bogootrokovice Marija, Carice angela i ljudi, Koja si nekad došla u hram Gospodnji, u Svetinju nad svetinjama, da bi Svoju devstvenost obručila Caru Nebeskom i bila odgajena u obitavalištu Božijem, usrdno Ti prinosimo dostojno poklonjenje a Ti kao svemoćna Zastupnica naša, od svake nas nesreće i žalosti izbavi, da bismo Ti s ljubavlju i umilenjem klicali:

Raduj se, bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Ikos 1.

Arhangeli i angeli sa nebeskih visina pritekoše da vide, o Bogomajko, Tvoje preslavno Vavedenje u hram Gospodnji, i zajedno sa zemnim zborom čistih djeva i nevidljivi zbor besplotnih umova s veseljem nastupaše, Tebe, Prečista Djevo, prateći; kao za Boga sasud izabrani zapovešću Božijom Te okružiše, i kao Gospodaricu svoju služiše, jer iako ne videše Tvoju tajnu silu, videše Te neizrecivo ispunjenu nebeskom čistotom. Svi prisutni u Tebe gledahu; začudiše se i sa velikim strahom ovako Te proslaviše:

Raduj se, preobradovana Djevo, koja ćeš Mati Cara postati!

Raduj se, prepoštovana Carice, koja si otišla da živiš u hramu Gospodnjem!

Raduj se, izabrana i preuzveličana kćeri Boga Oca!

Raduj se, Materi Boga Sina od veka predskazana!

Raduj se, bezbračna Nevesto Boga Duha Svesvetog!

Raduj se, najželjenija Vladičice svake tvari, vidljive i nevidljive!

Raduj se, bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Kondak 2.

Videvši da se ispunuše tri godine od Tvojeg rođenja, pravedni roditelji Tvoji, Presveta Djevo, poželeše da i na delu ispune svoje obećanje, jer najpre izgovoriše reči da će Te na dar Bogu prineti. Toga radi pozvaše u Nazaret sve rođake svoje carskog i arhijerejskog roda i mnoge sveštenike, a pozvaše i zbor čistih djeva, da Te prate s upaljenim svećama, kao što i predskaza Pismo: Privedoše se Caru devojke za njom, druge Njene privešće se Tebi; privešće se u veselju i radovanju, uvešće se u hram Carev. Tako se sabraše svi, i pomolivši se za Tebe Bogu, uskliknuše Mu: Aliluja!

 

Ikos 2.               

Um nebeski projavila si, Bogootrokovice, i blagovolela da u hramu, pred Cara Nebeskog, ne staneš u sirotinjskom ruhu, zbog čega si bila odevena u mnogu slavu i krasotu, da bi se na Tebi ispunilo proročanstvo Tvog praoca Davida: Predsta Carica s desne strane Tebi, u odeći pozlaćenoj ogrnuta, preukrašena. Pošto si kao Nevesta Božija bila preukrašena i sva za svečasno vavedenje Tvoje dostojno pripremljena, povedoše Te kao trogodišnju jagnicu u Jerusalim, i uskliknuše Ti ovako:

Raduj se, u zlatnu odeždu devstvenosti i čistote odevena!

Raduj se, preukrašena svakim dobrom nebeske krasote!

Raduj se, Kćeri Careva, jer si svu slavu devstvenosti u Sebi imala!

Raduj se, Nevesto Božija, koja si pošla da staneš sa desne strane Nebeskog Ženika!

Raduj se, živi Kivote Božiji, jer si među devojkama s bubnjevima put Svoj ustrojila!

Raduj se, prečisti Hrame Spasiteljev, jer si ka hramu Zakona korake Svoje upravila!

Raduj se, bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Kondak 3.

Sila Višnjega osenila Te i Duh Sveti spustio se na Tebe i bio Predvodnik Tvoj, kad si nakon trodnevnog putovanja stigla u grad Jerusalim i kao Kivot Božiji odvedena ka hramu Gospodnjem, da se zbudu reči psalama, koje kažu: Viđena biše kretanja Tvoja, Bože, kretanja Boga mojega, Koji je u Svetinji. Zbog prevelike nebeske čistote Svoje udostojila si se hram Božiji da budeš, gde je Duh Sveti blagovoleo da živi i da Te učini obitavalištem Svojim i mestom nebeskim, da bi se opet na Tebi ispunile i druge reči Pisma, koje kažu: Osveštao si mesto Svoje, Višnji, svet je hram Tvoj, Gospode, divan u pravdi, i toga radi zbog Tebe svi usklikujemo: Aliluja!

 

Ikos 3.

Kad si imala tri godine, Presveta Djevo, privedena si hramu. Sveti roditelji Tvoji, uzevši za ruke, jedno sa jedne, a drugo sa druge strane, bogodarovanu svoju Kćer, krotko i časno vodiše Te ka hramu, govoreći: “Istupite devojke sa svećama, i idite ispred Bogootrokovice!” Vascelo mnoštvo rođaka, znanih suseda i sveštenika radosno za Tobom posledovaše, sveće u rukama držaše i okružavaše Te kao što zvezde okružuju blistavu lunu. Sabrao se i ceo Jerusalim, s divljenjem gledajući ovo novo privođenje, trogodišnju Otrokovicu u toliku slavu odevenu i nošenjem tolikih sveća počašćenu, zbog čega Ti ovako uskliknuše:

Raduj se, trogodišnjakinjo telom, ali od neba nebesa prostranija!

Raduj se, mnogoletna duhom, koja si višnje sile nadvisila!

Raduj se, neporočna Agnice, koja si devstvenost Svoju na čistu žrtvu Bogu prinela!

Raduj se, neoskrnavljena Golubice, koja si Svojom čistotom angele zadivila!

Raduj se, jer Te zbor devstvenica Gospodu priveo!

Raduj se, jer si uz upaljene svetiljke do hrama dovedena!

Raduj se, bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Kondak 4.

Videvši, Prečista, da hramu Gospodnjem uz veliku slavu pristupaš i da se ka zatvorenim vratima istočnim približavaš, prvosveštenik Zaharija pometen bi i buru unutrašnjih sumnjičavih pomisli imaše. Kada se pak seti drevnog proroštva Jezekiljevog, koje kaže: Ova vrata neka budu zatvorena i neka se ne otvaraju, i niko da ne ulazi na njih, jer je Gospod Bog Izrailjev ušao na njih, ispuni se Duhom Svetim i dobi višnje otkrovenje da privedenoj Bogootrokovici otvori zaključana vrata, i uskliknu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

“Poslušaj Kćeri, i vidi, i prikloni uho Svoje, zaboravi bližnje Svoje i dom oca Svojega, i Car će poželeti dobrotu Tvoju.” Tako Ti, Prečista Djevo, govorahu roditelji Tvoji, kada si privedena hramu Gospodnjem. Videvši dolazak Tvoj, sveštenici koji službu služiše izađoše u susret Tvom slavnom Vavedenju, i s pojanjem Te primiše, kao Onu koja će postati Mati Velikog Arhijereja što je sa Nebesa došao, govoreći:

Raduj se, predizobraženje blagovoljenja Božijeg, koje su proroci predskazali!

Raduj se, propovedi ljudskog spasenja, koja si nam sada javljena!

Raduj se, jer Te angeli nebeski sa slavom prate!

Raduj se, jer su te jereji Božiji s radošću susreli!

Raduj se, jer si dom oca Svoga i bližnje Svoje napustila!

Raduj se, jer si dom Božiji dolaskom Svojim osveštala!

Raduj se, bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Kondak 5.

Budući Hram koji je Boga primio, Bogorodice Djevo, do hrama zakonitog pratila Te velika slava, da bi se ispunilo predskazanje proroka Ageja: Ispuniću ovaj hram velikom slavom, jer će velika biti slava ovoga hrama poslednjeg, veća nego (slava) onog prvog. Tvoja mati privede Te crkvenim dverima, govoreći: “Pođi, Kćeri, Onome, Koji mi je Tebe podario! Pođi, osveštani Kivote, ka Vladiki Dobročinitelju! Pođi, Dveri Života, kod milosrdnog Darovatelju! Pođi, Kivote Slova (Logosa), ka hramu Gospodnjem! Uđi u Crkvu Gospodnju, radosti i veselje sveta, da bih zbog Tebe uskliknula Bogu: Aliluja!”

 

Ikos 5.

Kada je Tvoja mati, Bogorodice Djevo, videla da su iz hrama izašli jereji Božiji i da Ti veliki arhijerej Zaharija izlazi u susret, rekla mu je: “Primi, Zaharije, Senicu neoskrnavljenu! Primi, svešteniče, Neporočni kovčeg! Primi, proroče, Kadionicu neveštastvenog uglja! Primi, pravedniče, Tamjan duhovni! Primi, o, proroče, od Boga darovanu moju Kćer, i uvedi je u hram Stvoritelja tvoga, i kad Je uvedeš, nastani Je u gornju svetinju, u priugotovljeno obitavalište Božije, i ništa ne ispituj, jer će nam sa Njom doći izbavljenje”, i sa Njom ćemo i mi Bogu uskliknuti ovako:

Raduj se, jer si nebeske zborove svojim ulaskom razveselila!

Raduj se, jer si Svojim javljanjem jereje Božije obradovala!

Raduj se, Obitavalište nebesko, jer si hram zakona više od onog prvog blagodaću osveštala!

Raduj se, zemaljsko Nebo, jer si Samu Sebe čistotom za obitavalište Hristovo pripremila!

Raduj se, Nevesto Božija, jer je veliko i divno prethođenje Tvoje!

Raduj se, Djevo Čista, jer je strašno i preslavno Tvoje obitavanje u hramu!

Raduj se, bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Kondak 6.

Propovednik Tvog ulaska u hram, pravedni Zaharija, zadivi se veoma, videvši Tvoje čudesno ushođenje po stepeništu crkvenom od petnaest stepenika. Kad su Te roditelji Tvoji postavili na prvi stepenik, Sama od Sebe pohitala si ka drugim stepenicima, ni od koga podržavana, i na najviši stepenik stigavši, zastala si ukrepljena nevidljivom silom Božijom. Kad je ovo video, sveti Zaharija bi obuzet Duhom Božijim i reče materi Tvojoj: “Blagosloven je plod utorbe Tvoje, ženo, i preslavno privođenje tvoje; Mater Života istinitu uvodiš, i kako će je hram primiti?” Stoga zablagodari Bogu, zapojavši Mu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Velika radost zablista svima koji su pred zakonitim hramom stajali, kada Te veliki jerej Zaharija, preispunjen Duhom Svetim, primi pred vratima hramovnim i, držeći Te na svojim rukama, uvede u Svetinju, govoreći o Tebi ovako: “O, neoskrnavljena Otrokovice! O Djevo čista! O, Djevo prekrasna! O, ženama ukrase! O, kćerima ukrašavanje! Ti, Blagoslovena među ženama, Ti, preproslavljena čistotom, Ti, zapečaćena devstvenošću, Ti si Adamove kletve razrešenje! Priđi, ispunjenje mojega proroštva! Priđi, ispunjenje obećanja Gospodnjih! Priđi, pečate toga zaveta! Priđi, dokaze te odluke! Priđi, ispunjenje tog tajinstva! Priđi, svih proroka ogledalo! Priđi, obnovljenje ovetšalih! Priđi, svetlosti onih što u tami leže! Priđi, najnoviji i najbožanstveniji daru! Uđi u radost, u Crkvu Gospodara Tvoga, koja je sada dole i ljudima pristupačna a ne više mnogo daleka i nedostižna!” S njim ćemo Ti i mi uskliknuti ovako:

Raduj se, živa Lestvice, Koja si ka hramu Gospodnjem po stepenastoj lestvici pritekla!

Raduj se, Dveri, neprohodna za ljudske pomisli, Koja si kroz dveri hramovne ušla!

Raduj se, jer si se po stepenicama vrline do visine nebeskog oltara uzvisila!

Raduj se, jer si na krilima čistote i devtvenosti uzletela do grada Velikog Cara!

Raduj se, jer si se do Doma Božijeg na vrhu gore uznela!

Raduj se, jer si kroz zaključana vrata prošla!

Raduj se, bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Kondak 7.

Želeći da spase ljudski rod, Čovekoljubac Gospod izabra Te za Svoju Mater i uvede u Svoj sveti hram, da tamo u samoći i dubokoj tišini, daleko od sablazni ovoga sveta, u svetinji Gospodnjoj, budeš odgajena za obitavalište Božije. Ti si, pak, likujući i veseleći se, pristupila domu Gospodnjem i, iako mala uzrastom i imajući tek tri godine, već si bila savršena blagodaću, kao od Boga predodređena i predizabrana i pre stvaranja sveta, i tamo si Mu uskliknula: Aliluja!

 

Ikos 7.

Novo, divno i čudesno satvori Gospod za Tebe, Bogoblagodatna, kad Te veliki jerej Zaharija, budući u istupljenju, prema tajinstvenoj zapovesti Božijoj, i mimo zakona uvede iza druge zavese, u unutrašnju skiniju, nazvanu Svetinja nad svetinjama, gde ne samo ženama, nego ni sveštenicima nije bilo dopušteno da ulaze, osim prvosvešteniku, pa i to jedanput godišnje. Tebi je pak, kao oduhotvorenom Kivotu Božijem, dolikovalo da i pre začeća, budući više od svakog jestestva preispunjena čistotom, staneš na mesto Kivota Božijeg, što ga je Jeremija sakrio, i da se hram Gospodnji opet ispuni slavom. Gledajući ovaj Tvoj prečudesni ulazak, ovako Ti kličemo:

Raduj se, jer si u Svetinju nad svetinjama, kao na nebo zemaljsko, uzašla!

Raduj se, veća od Svetinje nad svetinjama, jer si pred presto Božiji stala!

Raduj se, jer si angele zadivila kad si u Svetinju nad svetinjama ušla!

Raduj se, Ti koja si ljude razveselila, jer si hram Gospodnji slavom ispunila!

Raduj se, Ložnice prekrasna, jer je Prevečni u Tebi obitavalište Presvete Trojice priugotovio!

Raduj se, najsvetiji Prestole, jer se Prebožanstveni pripremao da na njega telesno zasedne!

Raduj se, bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Kondak 8.

Čudesno je Tvoje začeće i rođenje, neviđen način odrastanja Tvoga, čudesno je i preslavno, Bogonevesto, Tvoje vavedenje unutar svetilišta, i stalno obitavanje u molitvi, kao i sve što je Tvoje: od jutra pa do trećeg časa, sve vreme si stajala na molitvi unutar svetilišta, a zatim se s ostalim djevama u predvorju prihvatala rukodelanja. Od devetog časa, u hramu si opet, u Svetinji nad svetinjama, stajala pred Bogom na molitvi, u bogomisliju i u izučavanju božanstvenih Pisama, dok se angeo Božiji ne bi pojavio da Te nahrani nebeskom hranom. Diveći se Tvom ravnoangelskom življenju, usklikujemo Bogu, Koji je tako promišljao o Tebi: Aliluja!

 

Ikos 8.

Tebe, Presveta Djevo, Koja si obitavala unutar hrama, vascelu osvešta Sveti Duh. Toga radi, da Te ne bi dotaklo ništa od zemne nečistote, bila si hranjena nebeskom i nepropadljivom hranom, dok si zemnu hranu, koju su Ti davali, delila siromašnima i putnicima. Svakoga dana primajući hleb od angela nebeskog, napredovala si u mudrosti i blagodati, radujući se telom i duhom što ćeš nesmestivog Logosa Božijeg u telo neporočno smestiti. Arhanđeo Gavrilo, neumorni čuvar Tvoje devstvene čistote, koji Ti se zajedno s ostalim angelima često javljao, krepio Te u duhovnim podvizima, u molitvi i postu, u krotkosti i smirenju, i blago besedio s Tobom, razotkrivajući Ti prevečnu odluku Višnjega o Tebi, kako bi bila spremna da prihvatiš Boga i ovako Ti kličući:

Raduj se, predivno ispunjenje neizrecivih tajni Božijih!

Raduj se, svečudesno izvršenje prevečne odluke Višnjega!

Raduj se, jer Te angeo nebeskim hlebom neopisivo hranio!

Raduj se, jer si neizrecivom blagodaću Božijom s nebesa ukrepljena!

Raduj se, Ti Koju u Svetinji nad svetinjama susreću mnogooki heruvimi!

Raduj se, Ti s Kojom neprestano besede šestokrili serafimi!

Raduj se, bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Kondak 9.

Svaka angelska priroda zadivi se prevelikoj krasoti devstva Tvoga, Svesveta Djevo. Ti si pak, sa angelima živeći u Svetinji nad svetinjama, i Sama poželela da večno živiš u angelskoj čistoti i neoskrnavljenoj devstvenosti. Toga radi si prva u svetu dala zavet devstvenosti i obećala da ćeš uvek služiti Bogu u devstvenoj čistoti, postavši Njegova nevesta, da bi Duhom Svetim bila priugotovljena kao čisto i nepropadljivo obitavalište Logosu Božijem, pojući Mu danonoćno: Aliluja!

 

Ikos 9.

Ni svi rečiti govornici ne mogu opevati niti iskazati tajnu življenja Tvoga, Bogorodice, u čistoti devstvenosti u hramu. Kako si odrastala, sve više si se krepila duhom i podvizavala: trudoljubivo si umnožavala molitvu, napredujući iz sile u silu, dok te ne oseni sila Višnjega. U Tebi su narastali darovi Duha Svetoga, i kada si odrasla, više si se podvizavala u molitvi nego u rukodelanju, i čitave si noći, iza druge zavese, s angelom provodila u molitvi. Toga radi s divljenjem Ti ovako kličemo:

Raduj se, Djevo, svetija od Svetinje nad svetinjama, jer si devstvenost Svoju kao čistu žrtvu Bogu prinela!

Raduj se, najčistija palato Duha Svetoga, koja si za obitavalište Hristovo Sebe odgajila!

Raduj se, Dveri nebeske, jer si u hramu kao na nebesima živela!

Raduj se, Goro, Duhom ukrepljena, Koja si u svetilištu svim vrlinama procvetala!

Raduj se, Ti, Koju angeli nevidljivo prate!

Raduj se, Ti, Koju svi verni stalno s blagodarnošću slavoslove!

Raduj se, bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Kondak 10.

Radi Tvog preslavnog Vavedenja u hram, Bogorodice, po svim krajevima zemaljskim zablista radosno proleće našeg spasenja. Zakon prođe i osiromaši kao senka, i kad si Ti, Djevo čista, stupila u hram, svima su zablistale luče blagodati, prosvetljujući duše i misli onih, što su u tami sedeli. Toga radi neka se raduju nebo i zemlja, i gledajući kako dolazi Duhovno nebo, neka i angelski činovi i ljudsko mnoštvo usklikne: Aliluja!

 

Ikos 10.

Tvrđava si djevama koje se u čistoti devstvenosti u obiteljima podvizavaju, i budući da si u hramu Bogu dala obećanje devstvenosti, Ti si ga prekrasno očuvala. U dvanaestogodišnjem uzrastu, kada ostale djeve što žive pri hramu, prema običaju zakona stupaju u supružništvo, Ti si otkrila tajnu Svog obećanja i toga radi si na očuvanje devstvenosti bila predata starcu Josifu, na kojeg je ukazao Bog uzletanjem golubice sa njegovog žezla. Obukavši se u vascelu čistotu devstvenosti, Ti, kao Nevesta Božija, svima koji u čistoti izvršavaju služenje svoje, daješ darove Tvog krotkog i molčaljivog duha, Tvoje tihovanje, smirenje i neiskazanu čistotu, da bi Ti svi, Tobom spaseni, blagodarno uskliknuli:

Raduj se, jer nam Ti, Koja si bdela na molitvama u hramu Gospodnjem, ne dopuštaš da se uspavamo u grehu!

Raduj se Ti, Koja si u Svetinji nad svetinjama u bezmolviju živela, udostoj nas da u životnom spokojstvu proživimo!

Raduj se, jer si u Svetinji stalno sa angelima besedila, i nauči nas da pazimo na reči besplotnih!

Raduj se, sažiteljko čistih djeva koje su pri hramu obitavale, i pomozi nam da život svoj u devstvenosti i čistoti okončamo!

Raduj se, živi Hrame Boga živoga, i učini nas hramovima Duha Svetoga!

Raduj se, dragocena Ložnice svakog dobrog dela, i ukrepi nas u svim darovima Duha Svetoga!

Raduj se, bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Kondak 11.

Sveumilna pojanja nezemaljske muzike prinosiše Ti sveti angeli, Presveta Djevo, služeći Tvom devstveničkom vavedenju, veseleći se i pojući nebeskim glasom Tebi, Koja si na službu Božiju ulazila, a s njima na zemlji pesme čovečije devstvenici poju Gospodu, psalmima opevajući i proslavljajući Tebe, Mater Njegovu. Udostoj i nas da čistim umom i neoskrnavljenim ustima zapojimo Tvom časnom Vavedenju: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao sveća što nosi svetlost, zablistala si nam, Presveta Bogorodice, došavši u hram Gospodnji, blistajući tamo najvećom radošću i plamteći na molitvi u Svetinji nad svetinjama, odakle si vascelom svetu, koji u grehu živi, zablistala nebeskom čistotom, da bismo Te i mi, zajedno sa onim djevama, što su sveće nosile i blistavo Te sa slavom devstvenosti ka hramu Gospodnjem privodile, radosno ugledali kako sijaš u svetlosti duševne i telesne čistote, i uskliknuli Ti ovakve pohvale:

Raduj se, Svećo neugasiva, u svetilištu zažežena, Koju su djeve sa upaljenim svećama pratile!

Raduj se, Zoro nezalazna, Koja si ceo svet ozarila i Koju su angeli u svetom hramu susreli!

Raduj se, Svetiljko nebeske slave, Svetlosti istinita, Koja si u hramu svima zablistala!

Raduj se, Ložnice božanske blagodati, Hlebe slovesni Koji si iz ruke angelske hranu dobio!

Raduj se, Mati Svetlosti Koja će doći, jer si Svojom svetlošću svakoga prosvetlila!

Raduj se, Mati blistanja Tihe Svetlosti, Koja si toplinom Svojih molitava sve utešila!

Raduj se, Bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Kondak 12.

Bogorodice Djevo, nova blagodati Božija i istinski živi Kivote, u kojeg su umesto vidljive manne i veštastvenih tablica položeni neiscrpni darovi Božiji, dostojno si bila uvedena u Svetinju nad svetinjama, jer je trebalo da telesno primiš Bespočetnog Logosa Božijeg, gde Te služiše sile nebeske, strašni Heruvimi i rasplamsani ljubavlju Serafimi oseniše Te krilima svojim, a Prestoli, Gospodstva, Načela, Sile i Vlasti s Arhangelima i Angelima pokloniše se pred Tobom kličući: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući Tvom prečasnom Vavedenju u hram Gospodnji, hvalimo Tvoje svečudesno i sa angelima obitavanje u Svetinji nad svetinjama gde su te oni nebeskim hlebom hranili, klanjamo se Tvojoj ravnoangelskoj devstvenoj čistoti, Bogorodice, i verujemo da si iz zemaljskog doma došla u dom Božiji kao žrtva čista, kao dar za zaručenje Tvoje devstvenosti sa Nebeskim Ženikom, da bi se u obitavalištu Božijem dostojno pripremila za neporočno i čisto Roždestvo Hristovo. Mi koji tome verujemo ovako Ti kličemo:

Raduj se, jer si hram Božiji stopama Tvojih prečistih nogu osveštala!

Raduj se, jer si obitavalište Božije od oskrnavljenja grešnih očistila!

Raduj se, jer su Ti se u svetom hramu, kao na nebesima, višnje sile poklonile!

Raduj se, jer si u Svetinji nad svetinjama, kao na nebesima, pred presto Božiji stala!

Raduj se, Prekrasna Djevo, jer si Tvojim odlaskom iz očinskog doma u hram mir vascelom svetu donela!

Raduj se, nova Golubice, jer si ulaskom u hram pravednima u preispodnjoj prva nadu podarila!

Raduj se, Bogoizabrana Otrokovice, jer si nam Svojim ulaskom u hram rajske dveri otvorila!

 

Kondak 13.

O, sveopevana Bogootrokovice, Koja si došla u hram Božiji da bi u Svetinji nad svetinjama, u obitavalištu Božijem bila odgajena, primi naše sadašnje prinošenje Tvom svečasnom Vavedenju, i izbavi nas od svake nevolje, od napasti i neprijateljskih iskušenja, očisti nas od svake nečistote tela i duha i do okončanja našega sačuvaj nas u celomudriju i čistoti, da bismo se, Tobom osveštani, udostojili vavedenja u rajske obitelji, zajedno sa mudrim djevama, i da sa njima zbog Tebe uskliknemo Bogu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O, Presveta Djevo, Carice nebesa i zemlje, pre svih vekova izabrana Nevesto Božija, Koja si u poslednja vremena došla u hram zakonski, radi obručenja sa Nebeskim Ženikom! Ti si napustila narod Svoj i dom oca Svojega, da bi Sebe prinela Bogu kao žrtvu čistu i neporočnu, i prva dala obećanje svagdašnje devstvenosti. Podari i nama da se u sve dane života svoga sačuvamo u devstvenosti, celomudriju i strahu Božijem, da budemo hramovi Duha Svetoga, i iznad svega, pomozi svima koji u obiteljima žive i koji su se obručili na služenje Bogu da Te podražavaju, da svoje živote provode u čistoti devstvenosti, od mladosti noseći blagi i laki jaram Hristov i čuvajući svoje sveto obećanje. Ti, Prečista, Koja si sve dane Svoje mladosti provela u hramu Gospodnjem, daleko od sablazni ovoga sveta, u neprestanom molitvenom bdenju i u svakom uzdržanju, duševnom i telesnom, pomozi i nama da odbijemo sva iskušenja neprijateljska koja dolaze od tela, sveta i đavola, dolazeći na nas od mladosti naše, i da ih pobedimo molitvom i postom. Ti, Koja si u hramu Gospodnjem s angelima obitavala, ukrasila si se svim vrlinama, a posebno smirenjem, čistotom i ljubavlju i dostojno si se odgajila, kako bi bila spremna da telesno u Sebe primiš nesmestivog Logosa Božijeg. Udostoj i nas, zahvaćene gordošću, neuzdržanjem i lenjošću, da se obučemo u svako savršenstvo duhovno, da svaki od nas uz Tvoju pomoć pripremi bračnu odeždu svoje duše i jelej dobrih dela, kako ne bismo nagi i nespremni pošli u susret našem Besmrtnom Ženiku i Tvom Sinu, Hristu Spasitelju i Bogu našem, nego da nas sa mudrim djevama primi u rajske obitelji, i da nas tamo udostoji da sa svima svetima uvek slavimo i proslavljamo svesveto Ime Oca i Sina i Svetoga Duha i Tvoje milosrdno zastupanje, sada, i svagda, i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva druga

Kome ću zavapiti, i kome ću u svojoj nevolji priteći, ako ne Tebi, Carice Nebesa? Ko će čuti moj plač, i uzdahe moje primiti, ako ne Ti, Preneporočna, Nado hrišćana i Utočište nas, grešnika? Ko će nas, osim Tebe, u nesrećama našim zaštititi? Usliši jecaje moje i prikloni uho Svoje ka meni, Vladičice i Majko Boga mojega! Ne prezri onoga što traži Tvoju pomoć, i ne odbaci mene grešnog, Carice Nebeska! Nauči me da izvršavam volju Sina Tvojega i podari mi želju da svagda sledim Njegove zapovesti. Ne odstupaj od mene zbog mog roptanja u bolesti, radu i nedaćama, nego ostani Mati i Pokroviteljka meni, malodušnom, Carice moja Preblaga i Usrdna Zastupnice! Svojim zastupanjem pokrij moja pregrešenja, zaštiti me od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, umekšaj srca onih, što mi smišljaju zlo i zagrej ih ljubavlju Hristovom. Meni pak nemoćnom podari Tvoju svemoćnu pomoć da pobedim svoje grešne navike kako bih, očišćen pokajanjem i sledeći vrlinski život, u zajedništvu sa svetom Crkvom proveo sve ostale dane mog zemnog tuđinovanja. Stani ispred mene, Nado svih hrišćana, u času okončanja moga i ukrepi moju veru u teškom i samrtnom času. Prilikom mog odlaska uznesi za mene, mnogogrešnog u ovom životu, Tvoje svemoćne molitve, da bi me Gospod opravdao i učinio pričasnikom Svojih beskonačnih radosti. Amin.

 

Tropar, glas 4.

Danas se u hramu Božjem svetlo javlja Djeva i svima predskazuje Gospoda Hrista, prasliku Božije milosti i propoved ljudskog spasenja. Zato joj i mi gromoglasno uskliknimo: Raduj se, ispunjenje Božijeg promisla!

 

Kondak, glas 4.

Najčistiji hram Spasiteljev, najskuplji dvorac i Djeva, sveštena riznica Božije slave, danas se uvodi u dom Gospodnji, uvodeći zajedno blagodat koja je u božanskom Duhu. Nju pesmama slave Božji Anđeli, jer je ona stan nebeski.