ponedeljak, januar 22, 2018

Svi Sveti

Akatist Svima Svetima

praznuju se u Nedelju 1. po Duhovima

Kondak 1.

Izabranim ugodnicima Božjim – svima Svetima, koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme. A vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti, da vam u pohvalu kličemo:

Radujte se, Svi Sveti, topli molitvenici Bogu za sav svet!

 

Ikos 1.

Angelski sabor, umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas, Svi Sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje. A mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo:

Radujte se, Sveti, za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni!

Radujte se, iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani!

Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali!

Radujte se, jer ste nam primerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali!

Radujte se, Vi koji ste pre Pisanog Zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli!

Radujte se, Vi koji ste u senci Zakona pobožno život svoj proveli!

Radujte se, Vi koji ste Novoj Blagodati divno vrlinama zasijali!

Radujte se, Vi koji ste u poslednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili!

Radujte se, jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj!

Radujte se, jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati!

Radujte se, jer sa horovima Bestelesnih Sila neprestano Presvetu Trojicu slavite!

Radujte se, jer se svagda molite Njoj za sve koji vas molitveno počituju!

Radujte se, Svi Sveti, topli molitvenici Bogu za sav svet!

 

Kondak 2.

Pravoslavna Crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima Svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihov i veliča Prečistu Bogomater sa rođenim od Nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu pohvalnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Sveti ugodnici Božji, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se, otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su vama obećana i radosno vam zakliktali:

Radujte se starozavetni Praoci i Patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božija!

Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske!

Radujte se, jer ste usred drevnog neznabožja pravu veru vašu u istinitog Boga sačuvali!

Radujte se, jer ste obećanog Iskupitelja sa nadom čekali!

Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja – Bogorodica Marija!

Radujte se, jer se od Nje rodi Pobeditelj smrti i ada!

Radujte se, jer ste verom u dolazećeg Hrista spasenje dobili!

Radujte se, jer ste Njime umesto drevnog prokletstva blagoslov polučili!

Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali!

Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio!

Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni!

Radujte se, jerste sa horovima Anđela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni!

Radujte se, Svi Sveti, topli molitvenici Bogu za sav svet!

 

Kondak 3.

Zaklonjeni silom Višnjega, Sveci Božiji, vi se neustrašivo ustremiste na Poglavara i Vlasti podnebesnog zla, i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljupcu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Sveti proroci, u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni, i večnom svetlošću lica Božija prosvećivani, vi se sa svima svetima zaista naslađujete neizrecivog blaženstva. I mi zemnici, želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako:

Radujte se, Sveti Proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani!

Radujte se, jer Mu pre Hristova ovaploćenja verno poslužiste!

Radujte se, jer ste od detinjstva blagodaću Svetoga Duha osvećeni!

Radujte se, jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izrailjeve urazumljujete!

Radujte se, jer ste slavno rođenje Hristovo od Djeve unapred objavili!

Radujte se zvezde koje ste dolasku istinitog Sunca prethodile!

Radujte se, jer ste zakonoprestupne careve izrailjske neustrašivo izobličavali!

Radujte se, jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli!

Radujte se, verne sluge Gospodnje jer ste sve želje Njegove ispunili!

Radujte se, jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali!

Radujte se, jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli!

Radujte se, jer sa svima izabranicima vi likujete na Nebu u večnoj slavi!

Radujte se, Svi Sveti, topli molitvenici Bogu za sav svet!

 

Kondak 4.

Izbavivši se žitejske bure, Svi Sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju; i vi tamo svetkujete sa svima Anđelskim Silama, pevajući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Oko ne vide, i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti, kojih se i sada naslađujete, sveti Apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo:

Radujte se sveti Apostoli, sa Pretečom Jovanom najprisniji prijatelji Hristovi!

Radujte se, posle Presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice!

Radujte se, jer ste tajnu našeg iskupljenja svetu objavili!

Radujte se, jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetili!

Radujte se, jer ste seme reči Božje u srca ljudska posejali!

Radujte se, jer vi plodove trudova vaših na Nebeskoj njivi zbirate!

Radujte se, sveti Oci, jer sa Sedam Vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste!

Radujte se, jer buru jeretičkog bezbožja utišaste!

Radujte se, jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste!

Radujte se, jer i do sada učenjem svojim ograđujete Crkvu Hristovu od jeresi i raskola!

Radujte se sveti Jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali!

Radujte se, jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate!

Radujte se, Svi Sveti, topli molitvenici Bogu za sav svet!

 

Kondak 5.

Iskupljeni bogotočivom krvlju Tvojom, Spase, verno posluživši Tebi na zemlji, Svi Sveti sijaju sada kao presjajne zvezde po strasnom moru ovoga života vode i upućuju na pravi put, ka nebeskoj otadžbini zbog toga mi zahvalno s radošću pevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videći da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se, sveti Mučenici, potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj slavi ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovako:

Radujte se, sveti Stradalnici, jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste!

Radujte se, jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo a duše ne mogu ubiti!

Radujte se, jer stršna mučenja pretrpeste!

Radujte se, jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste!

Radujte se, jer svirepost ljutih mučitelja pobediste!

Radujte se, jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste!

Radujte se, Ispovednici i Sveštenomučenici što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste!

Radujte se, Prepodobnomučenici jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste!

Radujte se, jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste!

Radujte se, jer pobedničko odlikovanje od Hrista na nebu dobiste!

Radujte se, jer veliku blagodat od Gospoda polučiste!

Radujte se, jer u slavu Božju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebesju činite!

Radujte se, Svi Sveti, topli molitvenici Bogu za sav svet!

 

Kondak 6.

Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu, svi Sveti: jer se Vi javiste kao Raj zasađen usred Crkve, u kome je Drvo Života sam Gospod; a od Njega okusivši rajsku sladost, Vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu, i radosno u nebeski vrt uđoste, pevajući: Aliluja!

 

Ikos 6.

Pravoverje i vrline prepodobnih Otaca sijaju kao sunce celome svetu, i osvetljavaju nam mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale:

Radujte se, prepodobni Oci, jer svet i što je u svetu Vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste!

Radujte se, prepodobne Matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste!

Radujte se, Pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste!

Radujte se, Postnici, pto u gladi i žeđi vremeni život provedoste!

Radujte se, Stolpnici, što Carstva radi nebeskog mraz i žegu pretrpeste!

Radujte se, Zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste!

Radujte se, Devstvenici, što celomudrije sačuvaste i bezazlenom Jagnjetu Hristu posledovaste!

Radujte, se, Poslušnici, pto Hristovu smirenost stekoste!

Radujte se, Vi pto u opštežićima u međusobnoj bratskoj ljubavi anđelski poživeste!

Radujte se, Vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha!

Radujte se, svi trudoljupci, što savršenstvo vrlina stekoste!

Radujte se, jer u pokoj Gospoda svoga uđoste!

Radujte se, svi Sveti, topli molitvenici Bogu za sav svet!

 

Kondak 7.

Sveblagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalud trud onih što tvore volju Njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih Ugodnika Svojih, koji Mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje, i čekajući isto večnu slavu, pevamo njemu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Koji veruje u mene, reče Gospod, ako i umre živeće, a Vama, svi Sveti, osobito dolikuju ove reči Gospodnje: Jer Vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nemesnim Naseljima, i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa, i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako:

Radujte se, jer umujući svojim umom o nebeskom, Vi istinitog Boga poznaste!

Radujte se, jer pravu veru svoju u Svetu Trojicu Vi besprekorno sačuvaste!

Radujte se, jer Vi Hrista Sina Božja, istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste!

Radujte se, jer u spasonosna stradanja Njegova Vi nepokolebljivo verovaste!

Radujte se, jer Pravoslavljem kao zvezde blistaste!

Radujte se, jer pravednošću kao palme cvetaste!

Radujte se, jer telom na zemlji a duhom na Nebu poživeste!

Radujte se, jer bremenom smrću u beskonačni život pređoste!

Radujte se, jer uskim putem Jevanđeljskim hodiste!

Radujte se, jer telesnim vratima Carstvo nebesko dostigoste!

Radujte se, večnih blaga naslednici!

Radujte se, svi Sveti, topli molitvenici Bogu za sav svet!

 

Kondak 8.

Zamišljajući umom nebeski svet gde svi Sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni i telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo; već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo Divnome u Svetima Svojim Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Gospode Svedržitelju, koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, Ti jedini znaš po imenu sve koji su Ti ugodili; a mi, delo ruku Tvojih, kao pto nismo u stanju pesak morski izbrojati, tako ni sve Svete po imenu nazvati, samo najizabranije sluge Tvoje što su Ti od početka sveta ugodili znamo po imenu, govoreći:

Radujte se, Adame i Evo, vascelog roda ljudskog praroditelji!

Radujte se, Avelje i Site, prvi u svetu po pobožnosti ljubitelji!

Radujte se, Noje roda našeg drugi rodonačelniče, i Avrame, zaveta Božjeg primaoče!

Radujte se, Mojsije bogovidče, i Arone, prvi starozavetni svešteniče!

Radujte se, Enoše i Ilijo, jer telom smrti ne okusiste i na Nebo uzeti biste!

Radujte se, Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga Svedržitelja!

Radujte se, Joakime i Ano, koji rodiste Djevu Mariju – Majku Hrista Boga našega.

Radujte se, Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji Apostoli Hristovi!

Radujte se, Nikolaje, Vasilije, Grigorije, Jovane, Atanasije, Crkve Hristove stubovi nepokolebivi!

Radujte se, Antonije, Pahomije, Jeftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici!

Radujte se, Georgije, Dimitrije, Evstratije, Pantelejmone, veliki Hristovi Mučenici!

Radujte se: Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve Mučenice, jer krvlju svojom slavlje vere uveličaste!

Radujte se, svi Sveti, topli molitvenici Bogu za sav svet!

 

Kondak 9.

Svi Sveti Tvoji, Gospode, podražavajući Anđele, neprestano slave na Nebu presveto Ime Tvoje, kličući: Svet, Svet, Svet! S njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako Vi, svi Sveti, iako slično nama, strasni ljudi, ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje. A mi proslavljajući Gospoda koji Vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo:

Radujte se, Sveti, jer svom dušom Gospoda zavoleste!

Radujte se, jer radi ljubavi Njegove Vi život svoj ne štediste!

Radujte se, jer svet i svetodržitelja pobediste!

Radujte se, jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste!

Radujte se, jer poniziste sebe pod krepku ruku sveblagog Promisla Božjeg!

Radujte se, jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskoga!

Radujte se, jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim!

Radujte se, jer Ga uzveličaste u svima delima svojim!

Radujte se, jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela!

Radujte se, jer noge svoje upućivaste na pravi put!

Radujte se jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju!

Radujte se, jer ste svagda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju!

Radujte se, svi Sveti, topli molitvenici Bogu a sav svet!

 

Kondak 10.

Hodeći pravo putem spasenja, i poučavajući se suđenjima pravde Božje, Vi svi Sveti, pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka, i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih. A sada, uživajući u nebeskom Edemu neiskazano blaženstvo, pomenite i nas, čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 10.

O, Svi Sveti, Vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših, i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni; i zato pto nas Vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi Vam radosno kličemo:

Radujte se, roda ljudskoga veliki ukrase!

Radujte se, jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha!

Radujte se, naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa nerpijateljima spasenja našeg!

Radujte se, jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gnjeva Božija!

Radujte se, jer pošto sami iskušani biste, Vi nam u iskušenjima pomažete!

Radujte se, jer se veoma radujte pokajanju nas grešnih!

Radujte se, jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima Vi pravedno poživeste!

Radujte se, jer i ako sagrešiste, Vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste!

Radujte se, svi pto od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste!

Radujte se, svi pto od Istoka do Zapada dođoste i u naručju Avramovom otpočinuste!

Radujte se, jer se sabor Vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje!

Radujte se, jer Vi u saboru Anđela mesta palih duhova popunjavate!

Radujte se, svi Sveti, topli molitvenici Bogu za sav svet!

 

Kondak 11.

Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave Vaše vrline, svi Sveti; i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milosti i dobročinstva Božija koja smo dobili zbog Vas, mi pevamo Bogu koji Vas je proslavio: Aliluja!

 

Ikos 11.

O, svi Sveti, Vi svetilnici nezalazne Svetlosti, Vi sa Anđelskim činovima pred Prestolom Presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji Vam kliču ovako:

Radujte se, svetilnici Ognja nematerijalnog!

Radujte se, žitelji naselja Oca Nebeskoga!

Radujte se grozdovi vinograda Hristova!

Radujte se, živonosne reke, jer nas u žeđi duhovnoj napajate!

Radujte se, kišonosni oblaci, jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja!

Radujte se, duhovni vetrovi, jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših!

Radujte se, miloglasni slavuji, jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva!

Radujte se, gore mislene, jer nas k Nebu uzdižete!

Radujte se, Duhovnoga Sunca zraci, jer milost Njegovu na nas izlivate!

Radujte se, bogomudri krmanoši, jer nas spasavate od potopa greha!

Radujte se, verne putovođe, jer nas vodite u nebesku Otadžbinu!

Radujte se, svi Sveti, topli molitvenici Bogu za sav svet!

 

Kondak 12.

Blagodat danu Vam od Boga kao uzdarje za mnoge vrline Vaše, niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati, o Sveci Božji; jer kao što je nemoguće iscrpiti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva Vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo Vaš Slavni praznik, i Gospodu koji sve čini u Vama kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Veličajući te, Gospode Svedržitelju, mi svi slavimo presveto Ime Tvoje, što si nam od početka sveta, u razna vremena, javio nezaboravne Svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi Jednome u Trojici svslavljenom Bogu, čijim molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima:

Radujte se, sveti Ugodnici Božji sa svetijom od svih tvari Prisnodjevom Marijom!

Radujte se, i Vi bestelesni Anđeli, čuvari roda ljudskog!

Radujte se, sveti carevi i knezovi koji na zemlji pobožno carovaste i Carstvo nebesko naslediste!

Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom Gradu obitavati!

Radujte se nepristrasne sudije zemaljske, jer u Nebeskog Sudije dobiste milost i opravdanje!

Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastironačalnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni!

Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste!

Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko Otačastvo dostigoste!

Radujte se, Jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge!

Radujte se, Besrebrenici bolnima besplatno isceljenja davaste i na Nebu platu primiste!

Radujte se, ljudi i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste Vi jedno u Gospodu, i duše Vaše su u ruci Božjoj!

Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama Vašim i tela Vaša biti učesnici večne slave!

Radujte se, svi Sveti, topli molitvenici Bogu za sav svet!

 

Kondak 13.

O, sveblaženi Ugodnici Božji, svi Sveti, Vi primiste nasleđe večnih blaga! Primite ovo naše pohvalno slavoslovlje, i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj Otadžbini našoj s Vama pevamo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O, sveblaženi Ugodnici Božji, Svi Sveti, Vi predstojite Prestolu Presvete Trojice i naslađujete se neiskazanim blaženstvom! Evo sada, u dan Vašeg zajedničkog praznika, pogledajte milostivo na nas, manju braću Vašu, koji vam prinosimo ovo pohvalno slavoslovlje i posredovanjem Vašim molimo od preblagog Gospoda milost i otpuštenje grehova; jer znamo, vaistinu znamo, da sve pto hoćemo možete izmoliti od Njega. Stoga evo, mi Vam se smireno molimo: molite milostivog Gospoda da nam podari duh Vaše revnosti za držanje zapovesti Njegovih, da idući stopama Vašim, uzmognemo zemno poprište preći u dobrodeteljnom životu bez mane, i u pokajanju dostići u preslavna Naselja rajska, i tamo zajedno s Vama proslavljati Oca i Sina i Svetoga Duha kroza sve vekove. Amin.

 

Molitva druga

K vama, o svi Sveti, putokaznim svetionicima, koji svojim delima osvetliste put što u Nebo vodi, ja mnogogrešni smireno priklanjam kolena srca svoga i iz dubine duše verujem: umolite ta mene čovekoljupca Boga, da ne dopusti da i dalje lutam po raspućima greha, nego da svetlošću blagodati Svoje prosveti um moj i srce, da bih, ozarivan i krepljen njome, mogao ostalo vreme zemnog života svog provesti bez spoticanja idući pravom stazom i da bih se posredovanjem Vašim pred preblagim Gospodom udostojio postati makar najmanji učesnik Vaše duhovne trpeze u nebeskom Dvorcu Cara slave kome sa bespočetnim Ocem njegovim i Presvetim i blagim i životvornim Duhom, neka je slava, čast i pokloljenje kroza sve vekove. Amin.

 

Molitva treća

Sveblaženi i presvetli duhovi, Arhanđeli, Anđeli i svih Sila nebeskih prečasni činovi, Vi stalno predstojite Presvetoj i svebožanstkoj Trojici, i ozarivani svetlošću večne slave, Vi neprestano slavoslovite Ime Njeno. Mi k Vama pribegavamo sa molitvom i moljenjem: posredujte za nas pred Prestolom Gospoda Svedržitelja, i kao služitelji blagodati pomažući svima koji žele da naslede spasenje i radujući se za svakog grešnika koji se kaje, pomažite i nama u pobožnom provođenju vremenog života našeg, i utvrdite noge naše na putu spasenja. Preslavni i bogosvetli duhovi pravednih, Sveci Božji, Vi na zemlji u telu bogougodno živeste, i sada na nebu sa Anđelima likujete; časni Proroci, Vi prorekoste dan spasenja našeg; Pretečo Gospodnji, Ti propoveda Jagnje Božje koje uzima greh sveta, i udostoji se krstiti u vodama jordanskim Izvor Svetinje; Apostoli Hristovi, bogoutvrđeni stubovi Crkve, Vi sav svet spasonosnim učenjem Hristovim prosvetiste, i bogomudrim sveštenim zakonima Crkvu Hristovu nepokolebljivo utvrdiste; Svetitelji i Pastiri stada Hristova, Vi molitvama i sveštenodejstvom svetih i božanstvenih tajni osvetiste sve verne i naučiste ih da hode putem zapovesti Gospodnjih; Stradalnici Hristovi i Mučenici, Vi pred vladarima i carevima neustrašivo ispovedaste Hrista Boga i skupocenu krv svoju za Njega proliste; Prepodobni i Pravedni, Vi hođenje svojim uskim i mučnim putem završiste umrtvljenjem tela i strasti i Hristu se saraspeste, molim Vas, Sveblaženi: izmolite nam u Hrista Boga našeg otpuštenje grehova, ispravljenje života, i sva blaga potrebna za vremeni i večni život. O, predragoceni i preslavni Sabore Svetaca Božjih, Bestelesni Anđeli, i posrednici naši i molitvenici koji u telu poživeste i Bogu ugodiste: Božanskom ljubavlju pogledajte na nas i na zemaljski ponor naš; pomenite nas strance i došljake, i darovanom Vam od Boga blagodaću i silom rukovodite nas ka nebeskoj Otadžbini; ukrepite nemoć našu; ogradite nas od isušenja i sablazni, sačuvajte nas od grehopada, probudite u nama svetu ljubav ka Gospodu i revnost za spasenje naše; zasadite u srcima našim strah Božji; upravite noge naše ka vršenju zapovesti Hristovih i ka ispunjenju volje Božje blage i savršene. O, Sveti Božji, učinite da živimo celomudreno i pravedno i pobožno u sadašnjem veku, i da uvek imamo na umu smrtni čas i strašni dolazak Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista, i da se, čuvani i spasavani Njegovom blagodaću i čovekoljubljem, i mi grešni i nedostojni udostojimo u Carstvu nebeskom zajedno sa Vama klanjati se Prestolu Božjem, i blagodarno i sveradosno slavosloviti Presvetu, životvornu i nerazdeljivu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha, kroza sve vekove. Amin.