petak, novembar 24, 2017

 Sv Marija Egipcanka

Akatist Prepodobnoj Materi Našoj Mariji Egipćanki

praznuje se 01. (14.) aprila

 

Kondak 1 .

Izabranoj od Gospoda kao primer spasenja svima grešnim i očajnim, tebi koja si iz dubine greha uzišla na visinu bestrašća, pohvalne pesme prinosimo, mati prepodobna, ti pak, imajući slobodu ka milostivom Bogu, molitvama tvojim uputi nas na stazu tvoga pokajanja, nas koji te s ljubavlju prizivamo:

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Ikos 1.

Kao angela u telu, ugledavši te u pustinji Jordanskoj, kako u vazduhu stojiš i za svet se moliš, veliki Zosima sa udivljenjem i užasom, sav trepetom obuzet, suzama se oblivši, klicaše tebi ovako:

Raduj se, jer si blagodaću i svetlošću ispunjena !

Raduj se, jer si darom prozorljivosti ukrašena !

Raduj se, jer si u molitvama tvojim k Bogu na vazduhu uzeta !

Raduj se, skrivnice pustinjska, od sveta utajena !

Raduj se, bezplotnih sažiteljnice !

Raduj se, Duha Svetoga stanište !

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Kondak 2.

Videvši blagočestivog starca užasom ispunjena, tihim glasom rekla si njemu prepodobna: ne boj se, avvo Zosime, nisam duh, no zemlja, prah i pepeo, i zaista telo, ništa duhovno nikada ne pomislivši i ni jedne dobrodetelji ne imajući. Žena sam grešnica, nedostojna gledati na nebo, i sa strahom, greš nim ustima, vapijem Bogu: Aliluja !

 

Ikos 2.

Ištući da sazna divnu tajnu, u tebi sakrivenu, starac pade pred nogama tvojim, govoreći: zaklinjem te imenom Gospoda našeg Isusa Hrista, radi Koga nagotu ovu nosiš, ne skrivaj od mene žitije svoje, da veličinu Božiju javno pokažeš. Sa njim i mi usuđujemo se proslavljati te ovako:

Raduj se, svetla visino smirenja !

Raduj se, darova duhovnih bogatstvo nepotrošivo !

Raduj se, jer si radi ljubavi Božije telo svoje umrtvila !

Raduj se, jer si u pustinji neprohodnoj jedina - s jednim Bogom prebivala !

Raduj se, ti koja si sijala rajskom krasotom !

Raduj se, svetlošću bestrašća ozarena !

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Kondak 3.

„Silom Višnjega ukrepljena, ispovedam ti, čoveče Božiji, grehe i bezakonja moja, - odgovorila si Zosimi, - stidim se, oče, oprosti mi, no budući da si telo moje, nago, video, obnažiću ti i dela svoja, ipak molim te ponajpre: ne beži od mene, ako ne budeš mogao slušati nepristojna dela koja ja učinih; no sažali se na mene, moli se za mene bludnu, - i Bogu, Koji se ne uzgnuša mene, zavapi: Aliluja !“

 

Ikos 3.

Imajući neizrecivo milosrđe, Onaj koji s carinicima i grešnicima večeraše, Taj i meni, u dubinu propasti paloj, pruži ruku Svoju božansku; kada ja zaželeh ući u hram Gospodnji, nekakva sila zabrani mi ulaz; srca pak mojega dotače se svetlost razuma i pokaza mi prljavštinu dela mojih i počeh plakati radi grehova, u prsi se bijući i gorko ridajući; mi pak, pokajanju tvome radujući se, prinosimo ti pesmu ovu:

Raduj se, jer ti posle noći zasija zrak spasenja !

Raduj se, jer te glas Hristov prizva kao zabludelu ovcu iz dalekih dolina greha !

Raduj se, jer rekama suza omivaš sve svoje nečistote !

Raduj se, jer suzamatvojim čistiš odeću duše svoje !

Raduj se, jer Otac milosrđa naručje ljubavi Svoje tebi otvara !

Raduj se, jer znajući ono što je u tebi, obveznicu grehova tvojih podera !

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Kondak 4.

Burom smućujućih pomisli držana, ugledala si u uglu priprate crkvene ikonu Prečiste Bogomatere i, uzdišući, povikala si ka Njoj: zapovedi, o Vladičice, da se i meni, nedostojnoj, otvore božanstveni ulazi, i budi mi Posrednica, jer ako vidim Krst Sina Tvoga, svet i sve u svetu ostaviću i izići ću, kuda mi Ti zapovediš, pevajući Bogu: Aliluja !

 

Ikos 4.

Slušajući glas koji je izdaleka govorio: ako pređeš Jordan pronaći ćeš dobar pokoj, na kolena padajući pred Prisnodjevom, rekla si: o Vladičice, neka se ne gnuša devstvena čistota Tvoja moje nedostojne molitve, budi mi nastavnica spasenja, upućujući me na put pokajanja. Tada Anđeli Božiji, zapisujući ispovedanje tvoje, dovikivahu tebi u taj čas ovako:

Raduj se, jer si od tame greha ka čistoj svetlosti pokajanja prešla !

Raduj se, jer si besnilo strasti i ljubav telesnu odbacila !

Raduj se, jer si sve okove i zamke vraga pokidala !

Raduj se, jer si teško breme sramnih dela đavoljih u blagi i laki jaram Hristov promenila !

Raduj se, jer si se od grehovne smrti ka večnom životu podigla !

Raduj se, jer si se od vrata propasti ka vratima raja uzdigla !

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Kondak 5.

Bogosvetlim lučama blagodati prosveti te Presveta Djeva, Ta istinska Zastupnica pred Bogom grešnika, otvori ti dveri milosrđa Božijeg i vrata hrama svetog, kroz koja ušavši, sa mnogim suzama poklonila si se Živonosnom Drvetu, kojim svet spašen bi; raspetom Gospodu, koji je Krv Svoju za tvoje izbavljenje izlio, blagodarno si zapevala: Aliluja !

 

Ikos 5.

Videvši tajne Božije i kako je spreman primiti kajuće se, svehvalna Marijo, uzviknula si svim srcem: Vladičice Bogorodice, ne ostavi mene - i ustremila si se u pustinju sa druge strane Jordana, mi pak, poštujući bekstvo tvoje, susrećemo te ovim pesmama:

Raduj se, jer se svepraštajućom ljubavlju Spasa rani srce tvoje !

Raduj se, jer si skrivnicu blagodati, tobom pronađenu, pohitala sakriti u pustinji !

Raduj se, jer si od grehovne sladosti sveta brzo i nepovratno odbegla !

Raduj se, jer si bekstvom svojim demone ognjem popalila !

Raduj se, jer si tim bekstvom nebesa obradovala !

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Kondak 6.

Propovedajući svim palim i očajnim, svečesna, Božije čovekoljublje i silu pokajanja, koja grešnu dušu omiva, čisti, osvetljava i uzvodi gore i radost čini Anđelima Božijim, sa njima i mi zemnim ustima kličemo: Aliluja !

 

Ikos 6.

Zasija svetu iz pustinje Jordanske svetlost velikih podviga tvojih, Marijo uvek slavna, mnoge pak godine, kao adamant tvrdi i stub nepokolebivi, prebivala jesi; kao sa zverovima ljutim - sa pohotama tvojim boreći se i oružijem krsta odbijajući užarene strele lukavoga, toga radi diveći se nadprirodnom trpljenju tvome, s ljubavlju kličemo ti:

Raduj se, jer si nevolje i trud u pustinji 48 godina podnosila !

Raduj se, jer si sunčane žege opaljenje, nagotu i mraz noćni pretrpela !

Raduj se, jer si glađu i žeđu venula !

Raduj se, jer si svaku želju tela konačno umrtvila !

Raduj se, jer si borbu sa grehom, koji je u tebi živeo, do krvi vodila !

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Kondak 7.

Hoteći prepreku postaviti tvome svetlom putovanju ka nebu, sveblažena, neprijatelj od iskoni roda ljudskog, ne prestajaše ti ubacivati nečiste pomisli, oganj grehovni u udovima tvojim raspaljivaše, stvarajući slike pređašnjeg života tvoga, ti pak, mnogostradalna, padala si na zemlju, suzama je oblivajući i prizivala si u pomoć Prisnodjevu, ne ustajući od zemlje dan i noć, sve dok te slatka svetlost ne obasja, uznoseći blagodarstvenu pesmu Bogu: Aliluja !

 

Ikos 7.

Novi čovek, po Bogu sazdan, javila si se prepodobna, konačno sve umrtvivši od starog čoveka, u Hrista si se obukla svečudna. Sedamnaest godina od bezbrojnih muka postradah - starcu Zosimi rekla si - od tada i do danas sila Božija, grešnu dušu moju i telo potrveno, čuva, - primi radi toga i od nas, nedostojnih, pohvale ove:

Raduj se, jer si umrtvila uzigravanje strasti !

Raduj se, jer si samu prirodu pobedila !

Raduj se, jer si svaki greh od duše i tela tvoga istrebila !

Raduj se, jer si u srcu i umrtvljenim udovima tvojim nosila Isusa, tobom ljubljenog !

Raduj se, jer si se obukla u odeću radosti duhovne !

Raduj se, jer si uzišla u večni pokoj Sina Božijeg !

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Kondak 8.

Neobičnu i preslavnu promenu tvoju videvši, prepodobna, tamne vojske demona gorko ridahu, sve pak sile nebeske s radošću igrajući, pesmu Hristu pojahu, proslavljajući milosrđe Božije, grehovima ljudskim nenadvladano, silnim glasom klicaše: Aliluja !

 

Ikos 8.

Sva si bila u Bogu, Marijo svebogata, kada je Zosima, obilazeći pustinju, udostojio se videti tebe. „Zaklinjem te, oče, Spasiteljem Bogom, da nikome ne kažeš, što si od mene slušao, dokle me Bog ne uzme sa zemlje” – govorila si njemu: sada s mirom otidi, i u postu pak iduće godine pričesti me Svetim Hristovim Tajnama na obalama Jordanskim, to rekavši, kao grlica pustinoljubiva i nezaustavljiva, od očiju starca sakrila si se, a on pak, pokloni se do zemlje i celiva mesto, gde su stajale stope nogu tvojih, kličući ovako:

Raduj se, jer obnaživši se od srama grehovnog, više od snega ubelila se jesi !

Raduj se, jer si se više od sunčanih zraka obasjala !

Raduj se, jer su svi gresi tvoji zaboravljeni i oprošteni od Boga !

Raduj se, jer je tvoj udeo sa svetima !

Raduj se, jer je nagrada tvoja velika na nebesima !

Raduj se, jer si od pređašnje bludnice, danas nevesta Hristova postala !

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Kondak 9.

Svaka pomisao i um užasavaju se dobrovoljnih stradanja tvojih, svehvalna, kako si trud u pustinji radi ljubavi Božije pretrpela, uzvikivaše, preveliki među ocima Zosima, i ridaše: O , mati duhovna, Ti si se Bogu približila, hteo bih, ako bi bilo moguće, za tobom poći i gledati česno lice tvoje i zajedno s tobom neućutno pevati: Aliluja !

 

Ikos 9.

Mudrost zemnorodnih nije dovoljna da dostojno pohvali podvige tvoje, svečesna, ko je pak dostojan izreći reke suza, koje si prolila u molitvama ka Bogu; ko stradanja tvoja izbrojati, ko iskazati svenoćna bdenja, borbe i tesnoću života tvoga, pustinju celu čudesima si obasjala, kao sunce zasijala si, svečudna, zbog toga te molimo: ozari zracima svetlosti tvoje naša srca i izmoli otpuštenje grehova svima koji ti kliču ovako:

Raduj se, jer si pomračeni lik Božiji, u sebi, svetlošću velikom uobličila !

Raduj se, jer si se nebeskim mirisima oblagouhala !

Raduj se, jer si zvezdama čudesa ukrašena !

Raduj se, jer zracima dobrodetelji sijaš !

Raduj se, jer veličanstvenost Božiju svim krajevima zemlje blagovestiš !

Raduj se, jer nebo i zemlju ka pesmi slave Gospoda tvoga prizivaš !

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Kondak 10.

Životvorno Telo i Krv Spasitelja Boga uzevši, avva Zosima, u dan tajne večere Hristove, po zaveštanju tvome, kasno uveče iziđe na obalu Jordana, nepokolebivo u pustinju, mesečevom svetlošću obasjanu, gledaše, i moleći se Bogu, govoraše: pokaži mi, Gospode, skrivnicu Tvoju, koju si u pustinji sakrio; pokaži mi anđela u telu, da ne odem prazan, noseći moje breme greha na obličenje, no, da radujući se kličem Tebi: Aliluja !

 

Ikos 10.

Kao stena neprohodna mislio je starac da će biti reka Jordan, između njega i tebe,prepodobna: međutim ti, stavši na jednoj strani reke, krsnim znakom znamenovala si Jordan i zajedno sa tim znakom krenula si po vodi: Zosima pak, videvši te kako ideš ka njemu po vrhu vode, užasnu se i radosno klicaše tebi:

Raduj se, gornjeg raja Božijeg stanovnice !

Raduj se, jer se tvorevina povinuje naredbi tvojoj !

Raduj se, jer se valovi prostreše pod česne noge tvoje !

Raduj se, jer Jordan tebi posluži, a mesec i zvezde nebeske zadiviše se svetinji tvojoj !

Raduj se, sile Božije divno projavljenje !

Raduj se, hramu oduševljeni Boga živoga !

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Kondak 11.

Pesmu priliči da prinosiš svemogućem Bogu, avvo, po vodi hodeći rekla si: šta to činiš, ti koji si sveštenik, kako se usuđuješ klanjati se meni, ubogoj, sam noseći strašne Tajne Hrista Boga,Kome se s verom i ljubavlju,prah i zemlja poklanja, sa strahom kličući: Aliluja !

 

Ikos 11.

Svetlošću nebeskom blistajući, pričestila si se Božanstvenim Tajnama i radosti premirne ispunila se, na nebo ruke uzdignuvši, rekla si: sada otpuštaš služiteljku Tvoju, Vladiko. Obraćajući se stracu, rekla si: prosti, avvo Zosime - iduće pak godine videćeš me opet u pustinji, kao što hoće Gospod, moli Njega za mene, oče moj, moli, pominji svagda moju nevolju. I opet znamenovavši Jordan, prešla si po vrhu vode, a starac pak, ne smejući duže zadržati te, uzdisaše i ridaše, i vikaše za tobom ovako:

Raduj se, jer smrt Isusovu u telu nosiš !

Raduj se, jer vaskrsenja Njegovog slavom sijaš !

Raduj se, jer si blagodaću, kao svetlonosnom rizom, obučena !

R aduj se, jer se anđeli Božiji dive čistoti tvojoj !

Raduj se, jer se adske sile užasavaju i drhte od slave tvoje !

Raduj se, svetozarna obitelji Presvete Trojice !

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Kondak 12.

Blagodaću Božanstvenom okriljena, u jedan čas dužinu pustinje prešla si, i u noć spasiteljnog Hristovog stradanja po pričešću Božanstvenom Tajnom večerom, snom svetim usnula si; moleći se za svet, duh tvoj Gospodu si predala, Kome sa anđelima u neiskazanoj radosti poješ sada: Aliluja !

 

Ikos 12.

Pevajući nadgrobnu pesmu, bogomudri Zosima, noge tvoje česne suzama omivaše, i mnogo se moljaše tebi; pokri telo tvoje zemljom, istinski nago i koje ništa ne imaše, osim staru mantiju, koju ti on isprva dade, radošću i strahom mnogim držan, veličanstvu Božijem zadivi se, i stajaše kličući tebi ovako:

Raduj se, jer si kao čedo svetlosti istinski prešla ka Svetlosti nevečernjoj !

Raduj se, jer duh tvoj s radošću primi naselja svetih !

Raduj se, jer se telo tvoje upokoji u grobu, koji lav iz pustinje tebi iskopa !

Raduj se, jer mi preko tebe pokaza Gospod, koliko daleko stojim od mere savršenstva !

Raduj se, za sav svet ka Bogu zastupnice !

Raduj se, postnika visino, prepodobnih slavo i stradalaca krasoto !

Raduj se, čudo milosrđa Božijeg, Marijo ravnoangelna !

 

Kondak 13.

O, prepodobna mati, bogoblažena Marijo, primi od nas, sada prinošeno moljenje tebi i Svetlosti nepristupnoj predstojeći, moli se svemilostivom Bogu, da milostiv budući, nispošlje svetozarnu blagodat pokajanja svoj zabludeloj deci nebesnog Oca i da od greha ka roditeljskom domu uzišavši, u rajskim naseljima se udostojimo da zajedno s tobom u vekove blagodarstveno pevamo Njemu: Aliluja !

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O, velika Hristova ugodnice, prepodobna Marijo, Ti koja na nebesima Prestolu Božijem predstojiš, na zemlji pak duhom ljubavi sa nama prebivaš, imajući slobodu ka Gospodu, moli se da spase sluge Svoje, koji s ljubavlju k tebi pritiču. Izmoli nam u Mnogomilostivog Vladike i Gospoda: vere – neporočno čuvanje, gradova i sela naših - utvrđenje, od gladi i pomora - izbavljenje, žalosnima - utehu, bolnima - isceljenje, palima - ustajanje, zabludelim -ukrepljenje, u dobrim delima - uspeh i blagoslov, sirotima i udovicama - zastupljenje, i onima koji su otišli iz ovog života - večno upokojenje, svima nama,pak, u dan strašnoga suda izmoli da zajedničari desne strane budemo i blaženi glas Sudije sveta čujemo: „hodite, blagosloveni Oca Moga, nasledite pripremljeno vam Carstvo od postanja sveta”, i tamo zadobijemo radosne obitelji u vekove. Amin.

 

Molitva druga

O , ravnoanglelna i svesvetla Marijo prepodobna, ti koja si ubelila rizu duše svoje u Krvi Jagnjeta i koja sada gledaš na nebesima nevečernju svetlost Nebeskog Carstva Hristovog, seti se mene, grešnog i ubogog sluge tvoga, u bogoprijatnim tvojim ka Bogu molitvama i zaštiti me da ne budem ulovljen od vraga, sva lukavstva njegova razruši, daruj mi suze pokajanja, da umiju moju duševnu nečistotu, izmoli mi oproštenje grehova i ispravljenje života, izbavi me od zlih običaja, lenjosti i nerada, nauči me postojanosti i kreposti u borbi s mojim grehovnim navikama, upiši u srcu mome i umu presvetli lik, tobom ljubljenoga Hrista, rani dušu moju Njegovom sveopraštajućom ljubavlju, da ne ražalostim milosrđe Njegovo novim grehovima, umoli za mene i milostivu posrednicu tvoju, Prečistu Djevu Bogorodicu, da i meni, nedostojnom, daruje svesilnu Svoju pomoć i uputi me na stazu spasenja, na izlasku pak iz ovoga sveta, udostoji me pričešća Svetim Božanstvenim Tajnama: u strašni čas smrti, pomozi, na vazdušnim mitarstvima zastupi i posredništvom tvojim otvori mi dveri Carstva Nebeskog, gde ti, sada, radi trudova i podviga svojih obitavaš, gledaš i proslavljaš preslatkog Iskupitelja tvoga, koji je došao u svet da grešne spase i Božanstvenom Svojom Krvlju omiva nas od svakog greha. Njemu neka je slava, čast i poklonjenje sa Bespočetnim Ocem Njegovim i Prečistim i Životvornim Duhom u vekove vekova. Amin.