ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Angelina Srpska

Akatist prepodobnoj Angelini Srbskoj

praznuje se 30. jula (12. avgusta)

 

Kondak 1.

Tebi, izabranoj vojvotkinji Hristovoj, koja si svojim blagočestivim i stradalnim životom i velikom ljubavlju prema bližnjima stekla slobodu kod Gospoda, uznosimo toplu sinovsku molitvu: Pomozi nam, majko naša, da se spasemo od zla ovoga sveta, kako bi jednom nasledili Carstvo Nebesko i ugledavši tebe u njemu uskliknuli:

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Ikos 1.

Angelima podobna, angelsko ime nosivši dostojno, ti si, mati Angelina, budući Hristoljubiva i Hristočežnjiva, bogougodan život na Zemlji poživela, izrodivši blagočestivu i od Gospoda proslavljenu decu, a brinula si se i o narodu Srbskom kao da si mu odistinska majka bila. Posebnu si ljubav iskazivala prema siromašnim i nemoćnim, tako da te oni nazvaše od milošte - majka Angelina. Zato ti uznosimo ovakve pohvale:

Raduj se, Nebeska tvrđavo naša!

Raduj se, Duhom Svetim prosijana!

Raduj se, milosrđem pozlaćena!

Raduj se, dobrotom oslađena!

Raduj se, zemljo mnogoplodna!

Raduj se, voćko blagorodna!

Raduj se, ponose roda Srbskoga!

Raduj se, majko naša Nebeska!

Raduj se, molitvenice naša kod Boga!

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Kondak 2.

Ti se rodi od blagočestivih roditelja, majko Angelina, u rodu Albanskom, tada pravovernom i pravoslavnom, u domu gde su se svakodnevno čule reči molitve i uznosila Nebeska pesma Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Tebe, mati Angelina, tvoja blagočestiva majka od najmlađih dana učaše da voliš Boga, da Mu se moliš, i da svu nadu uvek polažeš na Njega, kao da je znala kroz kakva ćeš sve iskušenja proći, kroz svoj teški budući život. Zato ti pojemo ovako:

Raduj se, jer si od mladosti zavolela dobrodetelji!

Raduj se, jer angelskog imena beše udostojena!

Raduj se, dobrog semena dobri rode!

Raduj se, blagočestivih roditelja svetli izdanče!

Raduj se, blagočešća ispunjena od malena!

Raduj se, cvete, zalivan Hristovom ljubavlju!

Raduj se, srno, mlekom Duha Svetog dojena!

Raduj se, ptico, nebeskim visinama okrenuta!

Raduj se, veliki daru tvoga plemena rodu Srbskom!

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Kondak 3.

Izrastavši u predivnu devojku, neobične lepote i mudrosti, ti si, mati Angelina, prepuna evanđelskih vrlina, sijala jednim neobičnim sjajem, svetlošću sviše datom, ukrašavajući svoj anđelski lik milozvučnom pesmom Gospodu dobrote: Aliluja!

 

Ikos 3.

Kao prekrasno rajsko drvo koje je ponelo dobar cvet, ti si se, mati Angelina, pripremala da u svoje vreme i dobar rod doneseš, decu blagočestivu i preuzvišenu, koju je Gospod proslavio divnim svetiteljstvom za trude koje su podneli za rod Srbski i odbranu Vere Pravoslavne. Zato ti blagodarno uzvikujemo:

Raduj se, Angelima podobna dušom svojom!

Raduj se, evanđelskim vrlinama utvrđena!

Raduj se, smerna i tiha sluškinjo Hristova!

Raduj se, svetih Brankovića pohvalo!

Raduj se, jer si decu svoju dojila mlekog blagočešća Hristovog!

Raduj se, pobednico protiv zlih duhova!

Raduj se, darodavko dobara Nebeskih!

Raduj se, majko roda Srbskoga!

Raduj se, sa juga nam doletela lasto Hristova!

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Kondak 4.

I tada u zemlju tvoga otečestva, prepodobna Angelina, kod tvoga oca dođe Stefan Branković, despot Srbski, slep, prognan i odbačen od svih. A ti kada ga ugleda, iako bez očinjeg vida beše, u srcu svom radosno zapeva Gospodu Ljubavi: Aliluja!

 

Ikos 4.

Iako puna Nebeskog stida, ti se zagleda u tog mladog despotovića, videći u njemu lepotu plemenite i dobre duše, pa, kao što je red, zamoli roditelje svoje da blagoslove tvoj brak sa njim. Stideći se svoje nečistote i grešnosti, mi ti, majko Angelina, ovako govorimo:

Raduj se, blagočestiva nevesto slepog despota Srbskog!

Raduj se, jer si prezrela propadljivo bogatstvo!

Raduj se, jer si prosijala Nebeskog slavom!

Raduj se, jer si um upravila ka Nebeskim visinama!

Raduj se, jer si se preselila u Nebeska naselja!

Raduj se, jer se naslađuješ slavom neizrecivom!

Raduj se, jer nas kao brižna majka sa Nebesa gledaš!

Raduj se, jer prebivaš u svetlosti nepristupnoj!

Raduj se, jer se sa Angelima raduješ na Nebesima!

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Kondak 5.

Ti si, mati Angelina, znala da ti život sa slepim čovekom, makar on i despot bio, neće biti lak, i da đeš mnoge gorke trenutke zbog toga doživeti. Ali glas Gospodnji, koji si ti uvek slušala, te je zamolio, radi višeg dobra, da spojiš dušu svoju sa dušom mnogostradalnika, i da od sada zajedno pojete Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

I Gospod, koji svima daje život, dade i tebi, majko Angelina i tvom vernom suprugu Stefanu, troje divne i razborite dece: Đorđa, Jovana i Maru, da ih podižete u strahu Božijem i evanđeljskoj čistoti. Zato ti ovako kličemo:

Raduj se, sveta majko još svetijih sinova!

Raduj se, dobra njihova učiteljko u pobožnosti!

Raduj se, svetlonosna zvezdo Nebeska!

Raduj se, usrdna čuvarko naša!

Raduj se, veselje onih koji su u nevoljama!

Raduj se, jer si se sva Bogu predala!

Raduj se, jer si ozarena svetlošću bogorazuma!

Raduj se, jer si Veru Pravoslavnu revnosno sačuvala!

Raduj se, topla i usrdna molitvenice za narod Srbski!

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Kondak 6.

Ali ubrzo bezbožni agarjani napadoše na hrišćansku Albaniju, ubijajući sve pred sobom. Zato se ti, sveta Angelina, sa porodicom svojom preseli u zapadnu Italiju, gde je od ranije bilo Pravoslavnih Hrišćana, sa kojima vi jednodušno zapojaste Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Tu si, prepodobna Angelina, sa svojim vernim suprugom Stefanom, prilježno vaspitala svoju decu, u strahu Gospodnjem. Ali se on ubrzo prestavi u Gospodu, a kasnije i tvoja ćerka Mara se vrlo mlada preseli u svet duhova. Kao ranjena srna ti si se molila Bogu da ti sačuva sinove, kako bi ti oni u starosti bili uteha i ukrepljenje. Tugujući zajedno s tobom, mi ti uzvikujemo:

Raduj se, verna suprugo mnogostradalnog muža!

Raduj se, blagorodno drvo Hristovo!

Raduj se, jer si plod utrobe svoje Bogu prinela!

Raduj se, jer si dušu ustremila ka višnjim dobrodeteljima!

Raduj se, jer si Gospodu do kraja verna bila!

Raduj se, jer si demonska lukavstva kao paučinu pokidala!

Raduj se, jer druguješ sa mudrim devojkama u Carstvu Nebeskom!

Raduj se, jer u tvojoj svetiljci nije nedostajalo ulja!

Raduj se, jer si svečasno dočekana od Nebeskog Ženika!

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Kondak 7.

Živeći u sirotinji i bedi, ti prepodobna Angelina, zamoli ugarskog kralja Matiju, i on tebi i tvojim sinovima dade grad Kupinovo na Savi, u zemlji sremskoj, da budete vođe narodu Srbskom. Iako tuđinka beše, oni te zbog dobrote i milosti tvoje primiše kao svoju, i blagodarno uskliknuše Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Kao bescen blago i Božji blagoslov napaćenom Srbskom narodu, ti si, prepodobna Angelina, donela i svete i netruležne mošti svoga muža, svetog Stefana, koga je Gospod vrlo brzo po smrti proslavio, i nad kojima se dogodiše mnoga čudesna isceljenja. Blagodarni narod je samo suze radosnice brisao, i Tebi ovako pojao:

Raduj se, blagoslove Gospodnji narodu Srbskom!

Raduj se, jer verne ozaruješ blagodaću Božijom!

Raduj se, jer grešnike privodiš pokajanju!

Raduj se, jer u srca vernih strah Božiji donosiš!

Raduj se, jer si zdravlje i duševno i telesno mnogim darovala!

Raduj se, jer si samo od Nebeskog Cara slavu tražila!

Raduj se, jer si zemnu taštinu istinski prezrela!

Raduj se, jer si sa radošću Krst svoj ka Hristu nosila!

Raduj se, jer si uzletela ka Višnjem Carstvu!

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Kondak 8.

Prvo tvoj sin Đorđe, prepodobna Angelina, dobi despotsku titulu od ugarskog kralja, a kad se on zamonaši, onda mlađi Jovan posta vođa Srbskoga naroda. Imajući tvrdo pouzdanje u Gospoda, ti si ih kao dobra majka krepila na toj teškoj i odgovornoj dužnosti, moleći od Boga pomoć blagodarnom pesmom: Aliluja!

 

Ikos 8.

Ali srce tvoje, prepodobna Angelina, doživi još jedan bol, jer sin tvoj Jovan se vrlo mlad prestavi u Gospodu. No i njega Gospod brzo proslavi, pa tvoju žalost okrenu na veliku radost. Ali zbog raznih smutnji u Sremu ti uze njegove svete mošti i mošti svetog Stefana, pa sa drugim sinom, monahom Maksimom, pređe u zemlju Vlašku. Zato ti pojemo ovako:

Raduj se, jer plod utrobe tvoje blagoljepno ukrašava Crkvu Hristovu!

Raduj se, trpezo mnogorazličitih darova Božijih!

Raduj se, jer si Hristovom ljubavlju bila preispunjena!

Raduj se, jer si angelski život na Zemlji poživela!

Raduj se, prebogata riznico blagodati Božije!

Raduj se, majko svih napaćenih i bolnih!

Raduj se, jer si postom, bdenjem i molitvama bogatstvo Nebesko zadobila!

Raduj se, jer te je Hristos u bogotkane odežde obukao!

Raduj se, jer te je Hristos ukrasio vencem Carstva Svoga!

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Kondak 9.

Tu, među Vlasima, sin tvoj Maksim bi rukopoložen za mitropolita, mati Angelina, i ti s njim, po neizmernoj ljubavi svojoj prema svima i svemu, učini mnogo dobra tome narodu, koji je zbog toga radosno klicao Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Ni Anđeli ne mogu iskazati dobrotu i veličinu tvoju, mati Angelina, jer ti sa sinom Maksimom posle nekoliko godina ponovo pređe u Srem, sagradivši manastir Krušedol, gde položiste mošti svetog Stefana i svetog Jovana, na radost namučenog naroda Srbskog. Radujući se i mi s njima, tebi blagodarimo:

Raduj se, svetla zvezdo u tami sveta ovoga!

Raduj se, prosvetiteljko u tami neverja!

Raduj se, pukova demonskih hrabra odgoniteljko!

Raduj se, kroz vekove nado ostavljenih!

Raduj se, jedino toplo pribežište napaćenih!

Raduj se, rodna lozo vina Nebeskog!

Raduj se, jer se uspomena tvoja kroz vekove slavi!

Raduj se, jer mnogi k tebi u boli pritekoše!

Raduj se, jer se potoci suza pred moštima tvojim proliše!

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Kondak 10.

Ubrzo i sin tvoj Maksim ode Gospodu i ti ostade sama, majko naša Angelina. Isprativši sa suzama svoje najmilije sa ovoga sveta, ti sagradi ženski manastir u selu Krušedolu, i obuče crnu rizu pokajanja, da u njoj Bogu poješ: Aliluja!

 

Ikos 10.

Kada se i sveti Maksim proslavi, ti si, mati Antlina, blagoljepno za života gledala porod svoj Bogom blagosloven i u svetitelje upisan. Tada se još više predade podvigu i delima milosrđa, da je ceo narod Srbski u tebi video svoju jedinu i sigurnu zaštitnicu. Zato ti ovakve pohvale uznosimo:

Raduj se, jer si manastir Sveto Sretenje Bogu sagradila!

Raduj se, jer si monašku rizu dostojno nosila!

Raduj se, jer si mnoge suze pokajanja prolila!

Raduj se, jer si zemno bogatstvo Nebeskim zamenila!

Raduj se, jer si sužnje u tamnici posećivala!

Raduj se, jer si milostinjom mnoge utešila!

Raduj se, izvore isceljenja neizbrojnih!

Raduj se, posteljo bolnih i nemoćnih!

Raduj se, ognju izobilne ljubavi Božije!

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Kondak 11.

Po celom Sremu, ti si mati Angelina, podizala i obnavljala crkve i manastire, tešila i pomagala uboge i sirote, pa te oni od milošte i ljubavi s pravom prozvaše — majka Angelina, zahvaljujući Bogu što im te takvu dade, kličući: Aliluja!

 

Ikos 11.

Poživevši sveto i bogougodno, ti najzad počinu od prevelikih trudova svojih, mirno usnuvši u Gospodu, majko Angelina, i bi sahranjena u tvom ženskom manastiru. A dušu tvoju, Angeli, čije si ime nosila, odnesoše kod tvojih sinova i muža, da se večno raduješ sa njima. Zato ti blagodarno kličemo:

Raduj se, nado beznadežnih!

Raduj se, isceljenje bolesnih!

Raduj se, probuđenje uspavanih!

Raduj se, pokajanje grešnih!

Raduj se, pomoći bespomoćnih!

Raduj se, svetlosti pomračenih!

Raduj se, radovanje žalosnih!

Raduj se, uteho očajnih!

Raduj se, slavo monahujućih!

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Kondak 12.

A kada posle nekoliko godina, mati Angelina, tvoje svete i netruležne mošti biše objavljene, blagočestno i svečano behu prenešene u manastir Krušedol, i stavljene u isti kivot kod sina tvoga, svetog Jovana, a mnoštvo naroda kada ih ugleda uskliknu od radosti Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Mada bezbožni Turci isekoše i spališe tvoje i tvoje dece i muža svete mošti, nama do danas ostade jedna tvoja ruka, prepodobna Angelina, da nas njome, kao istinska majka miluješ i blagoslov Gospodnji na nas prizivaš, kada ti dođemo u goste u manastir Krušedol i sa suzama pomoć od tebe zatražimo. Zato ti, majčice, od sveg srca ovakve pohvale uznosimo:

Raduj se, jer si u tiho pristanište zauvek dušom uplovila!

Raduj se, jer si se i po smrti pokazala živa!

Raduj se, jer ti je Bog stostruku nagradu za trude tvoje dao!

Raduj se, jer ikone tvoje mnoge hramove Božje ukrašavaju!

Raduj se, jer proslavljaš one koji tebe proslavljaju!

Raduj se, jer verne Gospodu privodiš!

Raduj se, jer se moliš za spasenje sveta!

Raduj se, jer tvoje svete mošti svetlošću čudesa zrače!

Raduj se, manastira Krušedola večna igumanijo!

Raduj se, prepodobna Angelina, majko Nebeske dobrote i milosti!

 

Kondak 13.

O, sveta majko Angelina, nado naša i zaštito naša, počuj ove molitvene glase i pomozi nam, deci svojoj, da se očistimo od greha i svake nečistote, kako bi sa dobrom nadom otišli sa ovog sveta, i makar kao poslednji ušli u Carstvo Nebesko, gde svi radosno pevaju Gospodu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1. )

 

Molitva

O, prepodobna Angelina, majko naša dobra i milostiva, pomozi nam, deci tvojoj neposlušnoj. Ti si, majko naša dobra, težak život na Zemlji imala, ali si Božijom pomoći sve bitke hrabro izvojevala i u svetlost Carstva Nebeskog radosno se dušom nastanila. Iz tvoga doma Crkva Hristova je pozlaćena i ukrašena tvojim svetim suprugom Stefanom, i sinovima svetim Jovanom i Maksimom. Ti si imala i neizmerno veliko i sastradalno srce prema svima koji behu u nevolji. Zato te je pobožni Srbski narod i nazvao najlepšom rečju koju Bog dade - majka. Jer ti si majka svih nas, Srbčića tvojih, koji, iako smo grešni i pregrešni, ipak tebe volimo i poštujemo i tebi se za pomoć obraćamo. A koja majka ne voli svoju decu, čak i najveće grehe kada učine. Ona ih kao mudra kara, ali ne prestaje da ih voli. Zato nas i ti, dobra naša majko, pokaraj sa Nebesa, pokaraj nas šibom Božijom, ali i ljubav nam tvoju ne uskraćuj. Rukom pravde Božije nas opominji, a rukom ljubavi nas krepi i vraćaj sa puta nepravde, na put istine i dobra.

Molimo te, majko dobra, da nam molitvama tvojim Gospodu podariš svaki blagoslov s Neba: bolesnima zdravlje, nemoćnima snagu, očajnima nadu, gladnima hleba nasušnog, bezdetnima decu, prognanima dom i utehu, i svima koji te za nešto mole, podaj po velikoj milosti tvojoj, onoliko koliko im treba. Ali nam još više podari, mati naša dobra, blaga Nebeskih kojima se duša čisti, koja nas ukrepljuju u ispunjavanju zapovesti Božijih, koja nas vode ka dobru, i odvode od svakoga zla. Jer ako ne pobegnemo od zla u ovome svetu, kako ćemo pobeći u onom, ako se ne očistimo od prljavštine ovde, kako ćemo tamo, gde se samo gleda šta smo poneli odavde.

Pomozi nam da umremo za ovaj svet, kao što si i ti za svet bila umrla, želevši blago nepropadljivo i večno. Neka i naše blago bude na Nebu, kako bi nam i srce bilo na Nebu, a ne ovde gde sve truli i nestaje, gde lopov krade i moljac i rđa nagriza. Jer ako sve svoje snage utrošimo za blaga ovoga sveta, za samo šaku zemaljske prašine, koju sa sobom ionako poneti nećemo, onda nam ni ti nećeš moći pomoći, majko naša dobra. Ali, ako se bar malo potrudimo, bar malo zavapimo Gospodu preko tebe, Njegove neveste Nebeske, onda će nam i tvoja pomoć izliti nebrojeno mnogo blaga Nebeskih, koja će nas osnažiti da sa uskog puta spasenja ne skrećemo, makar nas i stotine smrti na njemu čekalo.

Jeste da je duša naša sva od greha pocepana i jadna, ali je Milostivi Bog i lek pripremio - pokajanje. Neka se i u nama rodi bar deo onog istinskog pokajanja koje si i ti Gospodu prinela, majka naša sveta. Neka tvoje tople suze koje svakodnevno liješ za rod Srbski, ožive ono Božansko u nama, kako bi shvatili da smo Bogu dužni mnogo, mnogo, ali da će nam On taj dug lako oprostiti, samo ako Ga iskreno i sa suzama zamolimo za oproštaj.

Zato se sažali na nas, majčice naša Angelina, krušedolska sveta igumanijo, i pomozi nam da se spasemo od svakoga zla, kako bi jednog dana, tvojim molitvama Gospodu, došli u pokoj Carstva Nebeskog, gde svi blagodarno proslavljaju Svetu Jednosušnu i Nerazdeljivu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.