ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Pantelejmon

Akatist Svetom Velikomučeniku i Iscelitelju Pantelejmonu

praznuje se 27. jula (09. avgusta)

 

Kondak 1.

Izabrani stradalče Hristov i lekaru blagodatni, ti zabadava daješ iscelenje bolnima, i mi pesmama slavimo tebe, zaštitnika našeg. A ti, pošto imaš slobodu pred Gospodom, oslobodi od svih opasnosti i bolesti nas koji ti s ljubavlju kličemo:

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Ikos 1.

Slavni Pantelejmone, mi te znamo i kao zemnog Anđela i kao nebeskog čoveka: jer ukrašen anđelskom čistotom i mučeništvom, ti si se preselio od zemlje na Nebo; i tamo stojeći sa Anđelima i svima Svetima pred Prestolom Gospoda slave, moli se za nas zemne koji te poštujemo ovakvim usklicima:

Raduj se, videlo pobožnosti!

Raduj se, preslavni svetilniče Crkve!

Raduj se, ukrase prekrasnih Mučenikâ!

Raduj se, oslonče vernih u nepokolebljivom trpljenju!

Raduj se, izvanredna pohvalo mladosti!

Raduj se, nepobedivi ratniče Hristov!

Raduj se, jer si rođen u svetu, a pokazao si se nadsvetsko biće!

Raduj se, Anđele u telu, ti prevazilaziš smrtne!

Raduj se, sveblaženi žitelju Neba!

Raduj se, smestilište Božanstvenoga razuma!

Raduj se, jer se tobom vera uzvisi!

Raduj se, jer se tobom obmana obori!

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Kondak 2.

Gospod videći da si sasud izabrani, zavole lepotu duše tvoje. Jer ti, prezrevši svaku zemaljsku slast i slavu, požele da se ukrasiš mučeničkim vencem, ranjen Božanskom ljubavlju i nadahnuto pevajući: Aliluja!

 

Ikos 2.

Imajući bogonadahnuti razum, o sjajni ratniče Pantelejmone, zaprepastio si cara Maksimijana junaštvom duše svoje i rečima kojima si neustrašivo propovedao Hrista Boga. I mi, veličajući neustrašivost tvoju, govorimo ti ovo:

Raduj se, jer si prezreo pretnje cara Maksimijana!

Raduj se, jer savete neznabožaca nisi poslušao!

Raduj se, rasade istinskog bogopoštovanja!

Raduj se, iskorenje služenja demonima!

Raduj se, izobličitelju bezumlja mučitelja!

Raduj se, razoritelju obmane idolopoklonstva!

Raduj se, razgonitelju neznabožačkih skupova!

Raduj se, jer si truležno zamenio nebeskim!

Raduj se, sabesedniče neveštastvenih Anđela!

Raduj se, podražavaoče mnogostradalnih Svetitelja!

Raduj se, jer ti posrami satanu!

Raduj se, jer se tobom proslavi Hristos!

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Kondak 3.

Hrabri Pobedniče, darovanom ti silom Svevišnjega i junačkim trpljenjem svojim ti si obezsilio mučiteljevo pouzdanje: ne uplašivši se ognja, zverova, točkova, i mačem odsečene glave, ti si primio venac pobede od Hrista Boga, kličući Mu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Bogomudri Stradalniče, obitelj tvoja, imajući svedragocenu glavu tvoju kao preveliku riznicu, prepuna je radosti zbog toga, i s ljubavlju slaveći danu ti od Boga blagodat iscelenja, blagodarno ti kliče:

Raduj se, svesvetli svetilniče grada Nikomidije!

Raduj se, nedremljivi čuvaru tvoje česne obitelji!

Raduj se, jer Ti mrazom udari bezbožje!

Raduj se, jer Tobom poraste bogopoznanje!

Raduj se, svetla slavo Mučenikâ!

Raduj se, radosna blagovesti pravoslavnih!

Raduj se, blagodatni izvore iscelenja!

Raduj se, smestište velikih darova!

Raduj se, miomirisno miro koje umirisuje duše!

Raduj se, jer pomažeš onima koji te prizivaju!

Raduj se, jer si slepima vid podario!

Raduj se, jer si hrome hodom snabdeo!

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Kondak 4.

Vitlan burom mnogobožačkih misli, neznabožni car se zbuni doznavši od zavidljivih lekara da ti Imenom Hristovim isceljuješ neisceljive bolesti. A mi, s radošću slaveći divnoga u tebi Boga, kličemo Mu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Žitelji Nikomidije, čuvši za tvoju veliku sastradalnost prema stradalnicima i za besplatno lečenje od svakovrsnih bolesti, svi pohitaše k tebi sa verom u isceljujuću blagodat tvoju, i dobijajući brzo iscelenja od svakojakih bolesti, proslavljahu Boga i veličahu tebe, svemilostivog iscelitelja svog, kličući ti:

Raduj se, pomazani mirom blagodati!

Raduj se, osvećeni hrame Boga!

Raduj se, velika slavo pobožnih!

Raduj se, tvrdi bedeme potlačenih!

Raduj se, jer mudro prevazilaziš razumom!

Raduj se, jer prosvetljuješ misli vernih!

Raduj se, Božanskih darova obitalište i raznovrsnih milosti Gospodnjih izvore naš!

Raduj se, brzi pomoćniče stradalnicima!

Raduj se, pristanište vitlanih burom!

Raduj se, nastavniče zabludelih!

Raduj se, jer besplatno lečiš bolesne!

Raduj se, jer izlivaš obilna iscelenja!

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Kondak 5.

Preslavno čudo učini Gospod tobom, kada te preko služitelja svog Ermolaja prizva u čudesnu svetlost Svoju; jer dete umrlo od ujeda ogromne guje, po molitvi tvojoj Hristu, odmah ožive i ustade zdravo. I ti, poznavši kroz to Životodavca svih istinitoga Boga, sa tvrdom verom uskliknuo si k Njemu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Slepi, koga si se prizivajući Ime Hristovo ti dotakao, slavni, ugleda svetlost. Jer prosvećen prezviterom Ermolajem, ti si, odbacivši očevo mnogobožje, prigrlio majčinu veru, kojom si i oca prosvetio. Toga radi mi tebi, slavnom ugodniku Božjem i čudesnom lekaru, kličemo:

Raduj se, jer imaš veliku ljubav k Bogu!

Raduj se, neugasivi ognju Božanske ljubavi!

Raduj se, vrlinski slušaoče sveštenih pouka Ermolajevih!

Raduj se, sledbeniče saveta majke tvoje Evule!

Raduj se, jer si sve razdao da bi Hrista obreo!

Raduj se, jer si ljubav prema svetu ljubavlju prema Bogu pobedio!

Raduj se, jer si mesto slasti ovoga sveta primio za Hrista ljuta stradanja!

Raduj se, jer si postao zajedničar stradanja Hristovih!

Raduj se jer si uzlikovao nad svima strastima!

Raduj se, jer si se ukrasio blagodatnim bestrašćem!

Raduj se, jer radošću ispunjuješ sve koji pribegavaju k tebi!

Raduj se, jer besplatno isceljuješ sve blagodaću Hristovom!

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Kondak 6.

Slepac, prosvećen tobom telesno i duhovno, pokaza se propovednik istine: jer slično Jevanđeljskome slepcu, on smelo pred svima ispovedi da je Hristos istinita Svetlost koja obasjava svakoga čoveka, a neznabožnog cara i neznabožačke bogove naruži. I zbog toga posečen mačem on uziđe ka nezalaznoj Svetlosti na Nebu, da peva Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Predstavši sudu carevom radosna lica, Ti si, Sveblaženi, neustrašivo vikao da svi čuju: Sveisceljujuća sila moja i slava moja jeste Hristos istiniti Bog, i Gospodar svih, koji mrtve vaskrsava i svaku nemoć odgoni. Veličajući Te zbog takvog ispovedanja, mi govorimo:

Raduj se, gromoglasna usta Božanstva Hristova!

Raduj se, jeziče medotočni koji blagovestiš Hristov domostroj spasenja!

Raduj se, krasnorečivi govorniče preuzvišenog bogoslovlja!

Raduj se, mudri sejaču pobožnosti!

Raduj se, milozvučna sviralo vere!

Raduj se, slavni propovedniče Pravoslavlja!

Raduj se, jer si pre smrti objavio čudesne stvari!

Raduj se, jer i posle smrti činiš čudesa!

Raduj se, gledaoče slave Hristove!

Raduj se, jer uslišuješ one koji ti se mole!

Raduj se, jer milošću obasipaš one koji te traže!

Raduj se, jer izmoljuješ blaga onima koji slave uspomenu tvoju!

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Kondak 7.

Bogomudri iscelitelju, miro se izli na dušu tvoju od Utešitelja Duha, zato posle smrti česne mošti tvoje miomirom svojim odgoneći smrad strasti daju iscelenje onima koji sa verom vapiju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Sveče Božji, kada idolopoklonici videše gde ti molitvom svojom podiže dugogodišnjeg raslabljenika i on stade hodati, mnogi poverovaše u Hrista. No žreci, ti služitelji đavola, mučeni zavišću, podstakoše cara na jarost. A mi tebi, nemilosrdno za Hrista, struženom i u ognju paljenom, sa umilenjem kličemo:

Raduj se, jer si zemaljske strasti prezreo!

Raduj se, jer si se iznad svetovnih blaga uzdigao!

Raduj se, jer si sve lepote ovoga sveta nizašta smatrao!

Raduj se, jer si prolaznu slavu sa sebe otresao!

Raduj se, jer si neulovlziv ostao za Velijarove zamke!

Raduj se, jer si pobedio lukavstva mučitelja!

Raduj se, jer Hrista radi nisi poštedeo život svoj!

Raduj se, jer si se pokazao neprijatelj slastoljubivog tela!

Raduj se, jer si širinu mnogobožstva stesnio!

Raduj se, jer si Božanskom silom idole uništio!

Raduj se, sveopšta strelo, jer neprijatelje ranjavaš!

Raduj se, zaštitniče, jer štitiš verne!

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Kondak 8.

Božanski čudesno javljaše se tebi Gospod bodreći te i čuvajući te u mučenjima za Ime Njegovo; javljaše ti se u obličju prezvitera Ermolaja, rashladi ključajuće olovo u koje si bio bačen, i u moru odrešivši veliki kamen sa tvoga vrata, izvede te nepovređena na zemlju. A ti, predstavši opet caru, radosno si pevao Hristu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav boraveći umom na Nebu, ti ne ostavljaš ni nas na zemlji dole, boraveći s nama svečesnom glavom svojom, veliki stradalniče Hristov, i primajući od Gospoda i predajući prosvećenje i osvećenje onima koji kliču tebi ovo:

Raduj se, mudrošću Božanskom ispunjeni!

Raduj se, povereniče Božjeg promišljenja o nama!

Raduj se, bogomudrih umova naslado!

Raduj se, bogoljubivih duša uživanje!

Raduj se, presjajni Hristov bisere!

Raduj se, osvećeni dušom i telom!

Raduj se, jer si se nastanio u dvorima prvorodnih na Nebu!

Raduj se, jer obitavaš u večno blaženim palatama!

Raduj se, gledaoče svetlosti Presvete Trojice!

Raduj se, usrdni u molitvama k Bogu za nas zastupniče!

Raduj se, jer daješ dušama prosvećenje!

Raduj se, jer šalješ utehu paćenicima!

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Kondak 9.

Sveti Pantelejmone, svako se biće udivi sijanju blagodati u tebi i bogatstvu vrlina: anđelskoj čistoti tvojoj, velikom junaštvu u ljutim mukama, krepkoj ljubavi prema Hristu, i ogromnom sastradanju tvom prema ljudima, u kojima činiš preslavne stvari, da bi pevali: Aliluja!

 

Ikos 9.

Krasnorečivi govornici nisu u stanju dostojno pohvaliti borbe tvoje, slavni pobedniče, kako ti, veoma mlad, nepobedivom Božanskom silom pobedi starodrevnog vraga, i posrami laž idolopoklonstva. A mi, ispunjeni divljenja, kličemo ti:

Raduj se, radosni prizore za Anđele!

Raduj se, udivljenje za pobožne ljude!

Raduj se, jer si krv svoju za Hrista prolio i iz namučenog tela svog u času smrti mleko izlio!

Raduj se, jer si za Hrista telo svoje mučeničkoj smrti predao!

Raduj se, pravilo ispovedništva!

Raduj se, sjajni vojniče Cara nad carevima!

Raduj se, jer si tamu vlastodržaca pobedio!

Raduj se, jer si pobedom svojom Nebo i zemlju obradovao!

Raduj se, blaženi žitelju nebeskog Sveta!

Raduj se, mudri stranče donjeg sveta!

Raduj se, drvo ukrašeno plodovima blagodatnih darova!

Raduj se, jer nosiš pobedničke grančice!

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Kondak 10.

Tebi, česni Stradalče, prepunom sastradanja, kao istinskom podražavatelju Davaoca milosti Gospoda, Gospod promeni ime nazvavši te Pantelejmon, što znači Svemilostivi, i Ti na sve koji pribegavaju Tebi izlivaš milost. Izobilno izlivaj nju i na nas koji kličemo k Bogu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Mučitelj uvidevši da si ti tvrd kao stena i da te nikakvim mukama ne može pobediti, pokuša da snagu tvoju slomi pomoću zuba zverinja i zubima mučilišnog točka. Ali i time ništa nemogaše postići: jer sila Hristova ukroti svirepost zverova, a strašni točak na kome okretahu telo tvoje odmah se slomi. Stoga mi tebi, nepobedivom stradalcu, kličemo:

Raduj se, skupoceni izabraniče Hristov!

Raduj se, besprekorni mirise Bogu!

Raduj se, tvrdi dijamante Crkve!

Raduj se, nepokolebljivi stube koji dostiže do Neba!

Raduj se, jer zveri vidljive ukroćuješ!

Raduj se, jer nevidljive aždaje satireš!

Raduj se, jer si krv svoju za Hrista prolivenu pomešao sa mlekom!

Raduj se, jer si neuvenljive vence primio!

Raduj se, jer si Anđelima i ljudima radost pričinio!

Raduj se, jer si proslavljen od Boga na Nebu i na zemlji!

Raduj se, Nebožitelju, jer sa Mučenicima likuješ!

Raduj se, jer se naslađuješ gledanjem preslatkog lica Hristovog!

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Kondak 11.

Pesmu na ishod duše prinosimo tvome sveštenom za Hrista zaklanju, pri čemu zajedno sa krvlju isteče i mleko iz tebe, Velikomučeniče, i maslina pod kojom si bio posečen, odjednom se sva iskiti isceliteljskim plodom. Zato Hristu koji čudesno proslavlja one koji Njega slave, od sve duše kličemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Blistava luča bio si Bogomudri, onima što sede u tami mnogoboštva, vodeći ih ka Suncu Pravde - Hristu Bogu. Moli se Njemu da u svetlosti zapovesti Njegovih živimo i mi koji ti prinosimo ove radosne usklike:

Raduj se, presjajna zvezdo, koja blistaš na mislenom svodu Nebeskom!

Raduj se, lučo koja sijaš pravoslavnima!

Raduj se, tajanstveno obasjavani od Sunca Hrista!

Raduj se, jer zemlju duhom pohodiš!

Raduj se, divno obitalište Presvetoga Duha!

Raduj se, sasude dragoceni koji izlivaš iscelenja!

Raduj se, riznico čistote!

Raduj se, milosti imenjače!

Raduj se, Carstva nebeskog nasledniče!

Raduj se, večne slave saučesniče!

Raduj se, zaštitniče onih koji su u opasnosti na moru života!

Raduj se, besrebreniče, jer pomažeš onima koji te sa verom prizivaju!

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Kondak 12.

Izobilje blagodati dobio si, preblaženi, srazmerno izobilju ljubavi tvoje prema Hristu Bogu, koji te i objavi kao obilni izvor iscelenja, koji besplatno leči i duševne i telesne bolesti onih što s verom pribegavaju k tebi i kliču Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pevajući mnogostradalne podvige tvoje za Hrista, slavni Stradalniče, hvalimo dugotrpeljivost tvoju, veličamo mučeničku končinu tvoju, poštujemo i sveštenu uspomenu tvoju, zastupniče naš i iscelitelju, i u pohvalu tebi kličemo ti ovo:

Raduj se, milozvučna trubo pobožnosti!

Raduj se, maču koji satireš bezbožnost!

Raduj se, na drvetu strugani za Onoga koji na krstu raširi ruke Svoje!

Raduj se, jer paljen u ognju za Njega, ti ugasi peć obmane!

Raduj se, jer ti ranama svojim nanese rane vrazima!

Raduj se, jer ti krvlju svojom sasuši potoke idolsko žrtvene krvi!

Raduj se, jer te za Hrista baciše u vrelo olovo!

Raduj se, jer za Ime Hristovo ti bi rinut u more!

Raduj se, jer pri tome ti po Promislu Božjem ostade nepovređen!

Raduj se, jer si kroz oganj i vodu ušao u pokoj nebeski!

Raduj se, jer izlivaš na verne nepresušne bujice milosti!

Raduj se, blagi sastradalni lekaru koji daješ blagodatna iscelenja!

Raduj se, velikomučeniče i iscelitelju Pantelejmone!

 

Kondak 13.

O mnogostradalni i predivni stradalče Hristov i iscelitelju naš Pantelejmone. Milostivo primivši od nas ovaj mali prinos, isceli nas od raznovrsnih bolesti, i okriljem svojim sačuvaj nas od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, i umoli Gospoda Hrista da se izbavimo večnih muka, da bi smo u Carstvu Njegovom vavek klicali: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O preslavni mučeniče i sjajni vojniče Nebeskoga Cara, sveblaženi Pantelejmone, izvrsni podražavatelju milostivoga Boga, ti si Hrista neustrašivo ispovedao na zemlji, i raznovrsne muke pretrpeo za Njega, zbog toga si dobio neuvenljiv venac na Nebu, gde se večnim blaženstvom naslađuješ i slobodno Prestolu Trosunčanog Božanstva predstojiš. Tvome Hristopodražavateljnom sastradavanju po Bogu pribegavamo svi mi grešni i svesrdno molimo tebe, toplog zastupnika i zaštitnika našeg: Ne prestaj brinuti se za nas nevoljne i tužne i ugrožene, i svojom molitvenom pomoći i isceliteljskom silom, izbavljaj nas uvek od ljutih zala, pogibije i svake druge opasnosti i nemoći. Jer ti si, sveče Božji, primio neiscrpnu blagodat iscelenja od Spasa našega Isusa Hrista za tvoju tvrdu veru u Njega, spojenu sa čistim i besprekornim životom, i zapečaćenu mučeništvom i pobedničkom smrću tvojom. Pri takvoj veri i danoj ti blagodati, ti imenjače milosti, svemilostivče - Pantelejmone, milošću obasipaš sve koji pribegavaju k tebi u svojim nevoljama i bolestima. Znajući sve to, mi sa verom vapimo k tebi: Usliši nas, i blagoprijatnim posredovanjem svojim daj nam sve što nam je u ovom životu potrebno i nužno za večno spasenje. A mučeničkom smelošću svojom umoli milostivoga Boga, da po velikoj milosti Svojoj pomiluje nas grešne i nedostojne; da nas izbavi od zemljotresa, poplave, požara, pokolja, i svakojakog pravednog gneva i pretnje, blagovremeno nas pobuđujući na očistiteljno i umilostiviteljeno, u gresima našim, pokajanje; da po neizmernom milosrđu Svom, podari svima nama bezopasan, tih i bogougodan život, i pobedu nad svim neprijateljima; da sve nas sačuva od vidljivih i nevidljivih neprijatelja blagodaću Svojom i nepobedivom vojskom Anđela Svojih, kako bi smo okruženi i poučavani njima poživeli u ovom veku u pokajanju, čistoti i činjenu bogougodnih dela; da se usrdnim tvojim posredovanjem udostojimo dobiti hrišćansku smrt, bezbolnu, mirnu, nepostidnu, izbaviti se od zamke vazdušnih knezova tame i večne muke, i tako postati naslednici beskrajnog, sveblaženog Carstva. O, ugodniče Božji, ne prestaj moliti se za nas grešne, da bi smo mi, tvojim posredovanjem, izbavljeni vremenih i večnih muka, veličali tebe, našeg zastupnika i molitvenika, i večito proslavljali zajedničkog Vladatelja i Gospoda našeg Isusa Hrista, Kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje, sa Njegovim bespočetnim Ocem, i Presvetim Duhom, sada i uvek, i kroza sve vekove. Amin.

 

Molitva druga

O veliki Hristov ugodniče i preslavni iscelitelju i velikomučeniče Pantelejmone, dušom predstojeći na Nebu Prestolu Božju, i naslađujući se Triipostasnom slavom Njegovom, a telom i likom svetim počivajući u božanstvenim hramovima, i danom ti odozgo blagodaću izlivajući razna čudesa, pogledaj milostivim okom svojim na prisutne ljude koji se časnoj ikoni tvojoj s umilenjem mole, i ištu od tebe iscelenje i pomoć, prinesi Gospodu Bogu našem usrdne molitve svoje, i izmoli dušama našim oproštaj grehova. Evo, mi zbog bezakonja naših ne usuđujemo se podignuti oči svoje k Nebu, niti uzneti molbe ni glasa nepristupnoj slavi Njegova Božanstva, srca skrušena i duha smerna prizivamo tebe milostivog posrednika pred Gospodom i molitvenika za nas grešne, jer si ti dobio od Njega blagodat da bolesti odgoniš i strasti isceljuješ. Tebe molimo: Ne prezri nas nedostojne koji se molimo tebi i ištemo pomoć tvoju; budi nam u nevoljama utešitelj, u teškim bolestima lekar, u iskušenjima brzi pokrovitelj, u očnim bolestima davalac progledanja, odojčadi i deci u patnjama najraniji zaštitnik i iscelitelj; izmoli svima sve što je korisno po spasenje, da bismo tvojim molitvama ka Gospodu Bogu, dobivši blagodat i milost, proslavili svih blaga Izvor i Davaoca - Boga Jednoga u Trojici Svetoj, slavljenog Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.

 

Molitva treća

O veliki ugodniče Hristov, stradalče i lekaru, mnogomilostivi Pantelejmone. Smiluj se nadamnom grešnim slugom, čuj stenjanje i vapaj moj: umilostivi Nebeskog Vrhovnog Lekara duša i tela naših, Hrista Boga našega, da mi daruje iscelenje od bolesti greha koji me pritiska. Primi nedostojno moljenje grešnijeg od svih ljudi. Poseti me blagodatnom posetom. Ne uzgnušaj se grehovnih rana mojih: Pomaži ih uljem milosti tvoje i isceli me, da kao zdrav dušom i telom, ostatak dana mojih, blagodaću Božjom, uzmognem provesti u pokajanju i ugađanju Bogu, i udostojim se primiti blagi kraj života moga. O, ugodniče Božji, umoli Hrista Boga da tvojim zastupništvom daruje zdravlje telu mome i spasenje duši mojoj. Amin.