ponedeljak, januar 22, 2018

rafailo banatski

 Akatist Prepodobnom Ocu Našem Rafailu Hilandarcu, Banatskom Iscelitelju

praznuje se 17. (30.) avgusta

 

Žitije

 

 

Kondak 1.

Izabrani Božiji ugodniče, prepodobni oče Rafailo, svetilniče Pravoslavlja, nosioče blagoslova Svetog Save, duhovnog oca roda našeg, i blagoslova svetog Hilandara, zapevao si nam sveštenu pesmu spasenja; duša nam je žedna vere i molitve, kao zaleđena biljka sunčanog toplog zraka! Zagrej grehom zamrznuta tvoja čeda toplim zracima večnog Sunca, Hrista Spasa našeg: da veličamo vaskrslog Gospoda i Njegovim Evanđeljem obasjani život tvoj. Od večnog Iscelitelja darovana ti je moć isceljenja od svih bolesti i nevolja; zato nas zaštiti od svakih beda i napasti, nevolja i žalosti. Molitveno i s ljubavlju pristupamo grobu tvome i svetim tvojim moštima, da nas izbaviš od svakoga zla. S radošću ti kličemo:

Raduj se, Rafailo prepodobni, Banatski iscelitelju!

 

Ikos 1.

Gospod te izabra, kao nebeskog čoveka i anđela zemaljskog, da Ga evanđelskim svojim životom proslaviš. Ti si, sveti Rafailo, milodar sveštenog Hilandara Banatu, vesnik blage vesti i besmrtni svedok večne Istine; naša uteha i lekar naših duša, topli molitvenik i pred Bogom zaštitnik. Promislom Božjim si u ravni Banat došao, u skromnoj kolibi od trske podvizavao se na reci Begeju, provodeći život svoj u devstvenosti, postu i molitvi. Zato blagodat Svetog Duha uzveliča smerni život tvoj, učeći i nas da kličemo:

Raduj se, svetog Hilandara ukrase i svetilniče!

Raduj se, pohvalo Banata i uteho!

Raduj se, skromni kolibaru koji postade obitalište nesmestivog Hrista Boga!

Raduj se, jer nam daruješ duhovno prosvećenje svete Crkve!

Raduj se, vaskrsitelju srpskih duša, verom u vaskrslog Hrista!

Raduj se, jer si bio preporođen i osvećen kroz božanske Tajne i svete vrline!

Raduj se, učitelju evanđelske mudrosti!

Raduj se, Rafailo prepodobni, Banatski iscelitelju!

 

Kondak 2.

Sveznajući i svevideći Gospod preobrazio je čistotu i dobrotu tvoju u neprekidno proleće koje nas podmlađuje tvojim evanđelskimčovekoljubljem. Kod tvog groba ozareni smo duhovnim mirom i blagošću. To nas blagi Gospod preko tvojih moštiju svetih miluje silom svoga vaskrsenja i ispunjuje besmrtnošću. On Koji obasjava svakog čoveka, Koji dolazi u svet, i Koji je sav u Hristoljubivim dušama, koje mole duševno prosvećenje i telesno isceljenje, kličući Mu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Ukrašen evanđelskim podvizma i ljubavlju, doneo si nama u ravnicu blagoslov Svete Gore Atonske, svojim primerom si nam pokazao da se i u pitomini i ravnici mogu zadobiti nebeske vrednosti i visine, koje neodoljivo podsećaju i upućuju na večnost. Ravničarski kraj si uzvisio svetlim likom svojim, zato ti usrdno kličemo:

Raduj se, jer si stao među zadivljene i obradovane lepotom tvorevine Božje!

Raduj se, jer si doživeo prirodu kao himnu Božju!

Raduj se, jer je priroda, kroz mošti tvoje, progovorila o natprirodnom poreklu svome!

Raduj se, blagodaću Božijom osvećeni sasude!

Raduj se, izvore vode žive, koji napajaš duhovno žedne!

Raduj se, blagodatni izgonitelju iz ljudi svega smrtonosnog!

Raduj se, jer nas oživljavaš na sve što je nebesko i božansko!

Raduj se, jer te večnoživi Gospod obogati besmrtnim životom!

Raduj se, nosioče Hristove blage vesti!

Raduj se, jer se tobom zbiva na nama evanđelsko čudo isceljenja duša i tela!

Raduj se, Rafailo prepodobni, Banatski iscelitelju!

 

Kondak 3.

Milost Gospodnja spasava pokajane ljude: ona je i tebi darovana, prepodobni oče, jer si pokajanjem, očišćenjem i prosvećenjem uma svoga uspostavio nerazoriv savez s Bogom. Živeći po zakonu Gospodnjem, prezreo si u duhovnoj borbi i odbacio sva iskušenja. Ljubav Božja ispunila te još na zemlji blaženstvom, da bi i nas u borbi sa kušačem vodio putem koji u večni život vodi. Klanjamo se svetom Imenu Božjem, uznoseći Presvetoj Trojici blagodarno pojanje: Aliluja!

 

Ikos 3.

Zadobivši um Hristov, prepodobni oče, oslobodio si se od svih zemnih želja i pohotnih obmana. Za svagda si se odrekao jedenja grehovnog ploda, uništivši glavu lukave zmije, svojim podvizima i Božjom milošću. Radi toga ti prinosimo molitvene pohvale:

Raduj se, jer si umeo razlikovati prolazno od neprolaznog!

Raduj se, jer si postao zajedničar neprolaznih nebeskih dobara!

Raduj se, verni slugo Gospodnji i svešteniče, koji tugu svojih vernih, tajanstveno i nevidljivo, preobražavaš u neizmernu radost!

Raduj se, jer svojim životom postaješ putokaz našem zemaljskom i nebeskom življenju!

Raduj se, učitelju vere, nade i ljubavi, molitve i trpljenja, i istrajnog hođenja za Gospodom, kojim se zadobija Carstvo nebesko!

Raduj se, Rafailo prepodobni, Banatski iscelitelju!

 

Kondak 4.

Ti nam pomažeš, sveti Rafailo, kada nas na pučini zemaljskog života pritisnu mnoge bede i nevolje, muke i iskušenja, i privodiš tihom pristaništu, Hristu Spasitelju. Njemu, Pobeditelju smrti, verno si služio, proslavljao i hvalio čudesna dela Njegova; i sada stojeći pred prestolom Božjim sa Anđelima sveradosnu pesmu poješ: Aliluja!

 

Ikos 4.

Okom srca svoga gledao si besmrtnu Svetlost i Njome obasjan zadobio istansko bogopoznanje: Nikakvo čudo onda što si i poklonike svetog boravišta tvoga bogopoznanju privodio, učeći ih prvo delima svojim i vrlinama pa onda rečima, koje su kao blagodatni med tekle sa usana tvojih. Zato ti kličemo:

Raduj se, novi prosvetitelju Banata i cele zemlje Srbske!

Raduj se, verni i pouzdani putovođo k večnom životu!

Raduj se, divni učitelju bogopoznanja postom i molitvom!

Raduj se, jer iz grehovnog pada podižeš pokajnike i samilošću utvrđuješ!

Raduj se, nosioče mudrosti svetog Evanđelja, kojim nam osvetljavaš put spasenja!

Raduj se, uzore monaha i svih vernih u krotosti i smirenju!

Raduj se, jer molitveno izbavljaš i štitiš pokajnike od vražijih strela!

Raduj se, jer si još u telu mir i radost večnog života doživeo!

Raduj se, Rafailo prepodobni, Banatski iscelitelju!

 

Kondak 5.

Krstom Gospodnjim sve zamke demonske si pobeđivao i uništavao, prepodobni oče. Slavna čudesa je Gospod činio nad svima onima koji su ti s verom u Njega, Iscelitelja i Čudotvorca, pristupali, dobijajući ozdravljenje od duševnih i telesnih boljki. Noseći blago breme Hristovo, u svemu si video i otkrivao veliko delo Božjeg čovekoljublja, i od srca si Gospodu klicao: Aliluja!

 

Ikos 5.

Obučen u sveoružje Božije, evanđelske vrline, prepodobni oče, hrabro se boreći, pobedio si nečistu silu. Tvoja hrabrost i smelost ispunjavaju nas pouzdanjem i radošću i spremnošću da istrajemo na tesnom i trnovitom putu, koji vodi u život večni. Tvoje blago srce, evanđelskim milosrđem raspevano, čini besmrtna čuda, koja nas nadahauju da ti pevamo:

Raduj se, jer si hodio uskim i trnovitim putem, pobedivši sva iskušenja!

Raduj se, jer si podvizima kucao na vrata Carstva Božjeg!

Raduj se, jer si primoravao sebe na svako evanđelsko dobro!

Raduj se, jer si se podvizima svojim i pokajanjem obestrastio!

Raduj se, jer ti je svako evanđelsko dobro postalo milo i lako!

Raduj se, jer si razumeo tajnu Hristovih reči: "breme je moje lako": Oslobodivši se nepotrebnih briga, Bogu si jedinom služio i Njemu biće svoje na dar prinosio!

Raduj se, jer ti je Gospod zato darovao blagodat Svoju i nebeske sile Svoje!

Raduj se, jer si krstonosnim življenjem u sebi i svetu zlo iskorenjivao!

Raduj se, Rafailo prepodobni, Banatski iscelitelju!

 

Kondak 6.

Kao duhovkik i nastavnik Puta koji vodi u život večni, nisi sabirao zemaljska blaga, već si revnosno ukazivao svima na "blagu čast", istrajno sedeći, kao Marija, kod nogu Isusovih. I svedočio delom i rečju da nema drugog imena pod nebom kojim se ljudi mogu spasiti, osim Imena Gospoda Isusa; da jedino On smrt pobeđuje i Crkvom Svojom, kroz božanske tajne i evanđelske vrline, sav svet preporađa i osvećuje. Stoga Mu i mi zajedno s tobom radosno pojimo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Obasjan božanskom svetlošću, prosvećuješ premudrošću svetog Evanđelja i privodiš spasenju sve one koji ti kliču:

Raduj se, medotočiva dušo Hristova blaženstva!

Raduj se, jer si se udostojio viđenja nebeskog sveta!

Raduj se, jer si postao živa knjiga Gospoda Hrista, rukom Božjom ispisana!

Raduj se, jer se grejemo na milom suncu tvoje ljubavi!

Raduj se, jer kroz tebe duša naša prohodi svetove Božje!

Raduj se, jer nas bogomudro zaslađuješ slatkim medom nebeskih sladosti!

Raduj se, jer sve tvoje i u tebi je Bogom osvećeno i blagosloveno, zato uvek cveta i nikad ne precveta!

Raduj se, jer se sve u tebi u besmrtni raj Hristov pretvorilo i sve nas večnošću greje i obasjava!

Raduj se, jer si zastupnik onih koji poštuju svetlu uspomenu tvoju!

Raduj se, jer te Gospod obdario da i posle telesne smrti tešiš ožalošćene i tužne i da ih prosvećuješ!

Raduj se, Rafailo prepodobni, Banatski iscelitelju!

 

Kondak 7.

Kao smiren, krotak, nezlobiv i ukrašen čiststom i vrednoćom pčele, bio si veran Hristu Spasitelju, prepodobni oče; svaku tugu i žalost sa radošću si podnosio. Jer si znao da nam kroz mnoge podvige, stradanja i iskušenja valja ući u Carstvo Božije. Krst svoj si verno nosio i život svoj poverio Gospodu, Koji te obdario da večno s Anđelima poješ: Aliluja!

 

Ikos 7.

U borbi sa strastima nadvladao si nečastivog; postom i molitvom uništio si, prepodobni oče, sve strele zloga duha. Kao sveštenoslužitelj Tajnu spasenja si sveštenodejstvovao, krst Hristov trpeljivo noseći, pričešćujući se Svetim tajnama. Osvetio si se Telom i Krvlju Hristovom, Njima si i narod Božji pričešćivao, na isceljenje duša i tela i na život večni. Podstičeš i nas koji slavimo sveti spomen tvoj, da se što češće pričešćujemo Hleba života, Koji siđe s neba; zato ti blagodarno kličemo:

Raduj se, pohvalo i dobroto sveštenomonaha!

Raduj se, divni uzore sveštenoslužitelja – strojitelja Tajni Božjih!

Raduj se, jer si narod Božji pričešćivao Hlebom života!

Raduj se, jer si nam ukazao na prirodu i celu tvorevinu Božju kao na povest o večnoj Reči Božjoj, Koja je sve stvorila!

Raduj se, jer si kao pčelar, molitveno tihujući, razumeo da je samo mudrost pčela dovoljna da nam otkrije i pokaže svemudrost njihovog Tvorca, večne Reči Božije!

Raduj se, jer ponesen tim svetim Praevanđeljem, skrivenim u prirodi, ti nas, prepodobni oče, podižeš k nebu, kao novim besmrtnim krilima!

Raduj se, jer si ispunjen znanjem da svako dobro delo, učinjeno sa marljivošću pčela, važi i za nebo i za zemlju!

Raduj se, jer si životom potvrdio da je sve što radimo večno, ima značaj i u ovom i u večnom životu!

Raduj se, jer je život tvoj upisan u večnu knjigu života!

Raduj se, Rafailo prepodobni, Banatski iscelitelju!

 

Kondak 8.

Živeći još na zemlji nebom i večnim životom, često si se ovde osećao kao tuđin i prolaznik, čekajući večni Jerusalim koji će doći. Težio si doživotno Nebeskom Carstvu, za Njega stradao i Njime se duhovno hranio. Dobrovoljnim stradanjem za Hrista, stekao si mudrost i veliku blagost i hristoliku ljubav prema svima koji stradaju i pate, i bore se sa iskušenjima i demonskim napadima. Neizmerna je dobrota tvoja i ljubav tvoja uzvišena, jer si u svakom stradalniku i patniku video stradajućeg Hrista, neprestano Mu kličući: Aliluja!

 

Ikos 8.

Ozarena blagodaću i ispunjena nebeskom mudrošću, sabraća tvoje svete obitelji, gledala su i divila se blaženom življenju tvome, i ugledajući se na tebe, pohvalu ti uzdizahu:

Raduj se, nastavniče podvižnika i molitvenika!

Raduj se, jer si um i srce svoje i celog sebe usmerio Liku Hrista Spasitelja!

Raduj se, jer si se bez predomišljanja odazvao evanđelskom pozivu!

Raduj se, u postu i molitvi verni slugo Božiji!

Raduj se, u skromnoj monaškoj ćeliji bogatašu čista srca!

Raduj se, jer si svoju monašku kolibu, pokrivenu trskom, vrlinskim životom učinio lepšom od najlepšeg carskog dvorca!

Raduj se, ozarenu nebeskom svetlošću (kolibu) pretvorio si je u predvorje Carstva nebeskog!

Raduj se, jer si bogoljubljem i monaškom poslušnošću život svoj ispunio!

Raduj se, sasude sastradalne ljubavi i čistog čovekoljublja, primeru smirenoumlja i krotosti!

Raduj se, oče, obasjani svetlim zracima večne svetlosti Hrista Boga našega!

Raduj se, Rafailo prepodobni, Banatski iscelitelju!

 

Kondak 9.

Nebeske radosti ispunjen i pomazan silom Božijom, čovekoljubivo pomažeš potrebite i isceljuješ, oče prepodobni. Jer milost Božija spasava i isceljuje sve one koji od Boga prose pomoć i zaštitu. Moli se pred Prestolom Božijim da usrdnije Bogu služimo i da ovaj svet pakleno ne podivlja, da se naslađuje duša naša radošću spasenja, a srce da se veseli pomoći tvojoj blagodatnoj i da molitveno pojemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Nemoćan je jezik i reč oskudna da izrazi dostojno pohvalu tebi, sveti Rafailo, jer je življenje tvoje iako na zemlji bilo šire i od nebesa. Prirodu si čovečiju svojim podvigom i Božijim darom u bogočovečnu preobrazio. Diveći se toj tajni nove ljudske prirode u tebi i u svima Svetima otkrivenoj, pesmu ti pevamo:

Raduj se, bogočoveštva nosioče i propovedniče!

Raduj se, obitalište sveto Hrista Bogočoveka!

Raduj se, jer si um Hristov stekao!

Raduj se, jer ti u Hristu i Hristos Gospod večno u tebi!

Raduj se, dušo zamirisala Hristovim miomirom!

Raduj se, posramitelju svih onih koji ubijaju u čoveku iskru božestvenu i sele je u skotsko mrtvilo!

Raduj se, jer si živi svedok da bogoubistvo uvek završava čovekoubistvom!

Raduj se, slavitelju Božjeg veličanstva i istinskog ljudskog dostojanstva!

Raduj se, jer se moliš da ovaj svet pakleno ne podivlja!

Raduj se, ljubitelju i hranitelju bogolike tvari Božije!

Raduj se, izgonitelju duha idolosluženja i laži, obmane i pohlepe iz ljudskog uma i srca!

Raduj se, izobličitelju onih koji obogotvoravaju prolaznu tvar namesto večnog Tvorca!

Raduj se, Rafailo prepodobni, Banatski iscelitelju!

 

Kondak 10.

Čovekoljubiv Gospod izabrao te je, prepodobni Oče, za iscelitelja bolujućih od duševnih i telesnih bolesti i duhovne klonulosti. Zato maloverne verom ukrepljuješ, u beznađe potonule okrepljuješ nadom; ti si u bedama i napastima odbrana, neutešnima uteha i radost, bolnima isceljenje. Jer tobom su mnogi na put spasenja upućeni i naučeni da neprestano poju jedinome Bogu u Trojici: Aliluja!

 

Ikos 10.

Tvrđava si i zaštita vernih, koji ti prebegavaju i grobu tvome pristupaju, da ih spaseš od iskušenja i isceliš od bolesti, svake nevolje, u duhovne čamotinje. Nas sve koji celivamo svete mošti tvoje, naučio si da ti kličemo:

Raduj se, sveštenolužitelju oltara Gospodnjeg!

Raduj se, jer si prineo plod dostojan pokajanja!

Raduj se, jer si neprestano stražio nad sobom!

Raduj se, topli molitveniče za naše duše i tela!

Raduj se, iscelitelju pohota i strasti!

Raduj se, sasude celomudrenosti!

Raduj se, divni devstveniče!

Raduj se, propovedniče čistote u svetinji braka!

Raduj se, negovatelju svetoga stida!

Raduj se, jer nas učiš da decu svoju privodimo Hristu!

Raduj se, okrepljenje onih koji sa verom prelaze iz ovog života u onaj večni!

Raduj se, Rafailo prepodobni, banatski iscelitelju!

 

Kondak 11.

U tegobna vremena posla te Gospod, molitvama rodonačalnika naših Simeona i Save, u ravni Banat, da budeš propovednik prave vere i anđeo čuvar pravoslavnog naroda Srbskog. Zato sa radošću i ljubavlju pristupimo svetom liku tvom, proslavljajući tvoj sveti spomen, jer si svetosavski revnosno Bogu i rodu poslužio. Ne prestaj stražiti nad zemljom Banatskom i celim rodom Srbskim. Jer danas nam je pomoć tvoja i svih ugodnika Božijih potrebnija više nego igda; da od zakona Božjeg ne otpadnemo i da ne zaboravimo da pojimo pesmu Gospodnju: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao oblagodaćeni sveštenik obasjavao si ljude sijanjem Sunca pravde, Hristom Bogom našim. Izrastao iz maslinovog drveta roda Srbskog, zasađenog u duhovnom Raju rukom Svetog Save, neprolazno si bogatstvo saborne Crkve Božje u svim svetovima, koja s Anđelima pesmu poje:

Raduj se, divni plode svesrpske zemlje!

Raduj se, pitomi izdanče Svete Gore Atonske!

Raduj se, preko moštiju svetih, najdivnija svetinjo Banata!

Raduj se, po telu i duhu srodniče prepodobnih Otaca naših: Simeona i Save, Arsenija i Maksima, Prohora Pčinjskog i Petra Koriškog, Joanikija Devičkog i Mati Angeline Krušedolke!

Raduj se, jer svetim moštima zemlju osvećuješ, a duhovno svudaprisutan Duhom Svetim, bolesne isceljuješ!

Raduj se, jer si anđelsko ime noseći, anđelski na zemlji poživeo!

Raduj se, pribrojani liku Svih Svetih, Anđela Božijih sabesedniče!

Raduj se, dragocena riznico koja čuvaš u sebi bescen blago, Hrista Boga našega!

Raduj se, Rafailo prepodobni, Banatski iscelitelju!

 

Kondak 12.

Potvrdio si nam, svojim životom i učenjem i svetim moštima, da je zaista Carstvo Božije unutra u nama. Vaskrsli Gospod Isus nas je preko tebe obdario predukusom opšteg vaskrsenja živih i mrtvih. Tvoje dejstvo i prisustvo utvrđuje nas u veri i nadi da je Gospod s nama u sve dane života našeg, i da nas neće zaboraviti ni u času stradanja i smrti naše. Zato mu, poučeni tobom, sveradosno kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Vaskrslog Gospoda slavimo, a tebe, bogonosni oče, blaženim zovemo i umilnim glasovima hvalimo:

Raduj se, Hristom vaskrsli vaskrsitelju duša naših i izbavitelju od truleži grehovne!

Raduj se, nova pohvalo i ukrase Crkve Srbske!

Raduj se, jer uspomena tvoja ostaje u vekove!

Raduj se, jer si bio i ostao nelažni svedok istine o životu u oba sveta!

Raduj se, neugasivo kandilo vere u Banatu!

Raduj se, iscelitelju bolesnih tela i vaskrsitelju mrtvih duša!

Raduj se, predvodniče naš u divno Carstvo ljubavi Gospodnje!

Raduj se, jer ti Gospod daje da nam i dalje budeš pomoćnik u borbi sa zlom i iskušenjima!

Raduj se, jer si ušao u Sabor Svih Svetih na zemlji srpskoj i po svoj vaseljeni zasijavših!

Raduj se, jer si nam Bogom darovani kvasac novoga besmrtnog života!

Raduj se, jer si zajedničar višnje sile Svetoga Duha postao, poput Apostola u gornjici Sionskoj!

Raduj se, Rafailo prepodobni, Banatski iscelitelju!

 

Kondak 13.

Ugodniče Božiji, prepodobni oče Rafailo, primi ovu smernu pohvalu i toplo moljenje naše: Presvetoj i životvornoj Trojici se klanjamo, Hrista Boga od Djeve i Duha Svetoga rođenoga proslavljamo; Njega divnoga u svima stvorenjima svojim, predivnoga u Svetima svojim, kome sve i sva uznosi večni, jednodušni slavopoj: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

Ugodniče Božiji, prepodobni oče Rafailo, sav si izatkan od hristoljublja i čovekoljublja; trudovima tvojim i podvizima postao si hram Duha Svetoga. Zamirisala je tamjanom, izmirnom i Hristovim miomirom tvoja obitelj i tvoja sveta duša. U svete mošti tvoje počivaju u grobu, pored nas, kao dragoceno blago. Hristoljubljem ti si sav u Hristu Spasitelju, a telom tvojim i čovekoljubljem ti si među nama. Ostavio si ovaj vidljivi svet i stojiš pred licem Boga živoga, ali si i dalje sa nama blagodatnim dejstvom moštiju tvojih: saosećaš bolu i patnjama stradalnika k bolesnika, sa rodosnima se raduješ, a sa tužnima tuguješ, sastradalnom ljubavlju tvojom. Hristonosni oče, stolećima duhovno rukovodiš narod svoj i sve nas čuvaš od duhovne smrti; uzor si sveštenicima u ognjenom služenju, monasima u celomudrenosti, revnosti, trpljenju i poslušanju, svima vernima u nepokolebivoj veri i istrajnosti u vrlinskom življenju. Hristoljubljeni i čovekoljubljeni, bogonosni oče, za nesebičnu ljubav i miomirno žrtvovanje sebe Bogu i bližnjima, stekao si smelost pred Gospodom. A mi, čeda tvoja, uzdajući se u neugasivu ljubav tvoju prema nama grešnima, smerno i usrdno te molimo: Moli, oče, Hrista Boga našega za nas da nas pomračene obasja svetlošću vaskrsenja Svoga, i sačuva od neverja, maloverja i sujeverja; da nas oživi, duhovno umrtvljene, verom u život večni i ispuni radošću da tvorimo volju Njegovu i svete zapovesti Njegove! Gospodu grešimo, padamo i u provaliju obmana i strasti propadamo, ali od Njega živoga Boga našega, nikada ne otpadamo. Njega se jedinoga držimo, makar uzdahom i skrivenom suzom pokajanja: Njemu se moli, angeloimeni oče, da nas nemoćne i slabe ukrepi, pomračene neznanjem i gresima – prosveti i očisti, bludne ocelomudri; da nas nebogoljubive i nebratoljubive obnovi večnim bogoljubljem i svetim bratoljubljem! Izmoli, duhonosni oče, svima nama oko svetog Groba tvoga sabranima, a i svima koji slave tvoj sveti spomen: prosvećenje od Gospoda i oproštaj grehova naših; isceljenje duševnih i telesnih bolesti naših; utvrđenje života našeg u služenju Bogu i bližnjima; uzajamnu trpeljivost, ljubav i bratoljublje; izbavljenje od tuge za svetom i obnovljenje tugom po Bogu; oslobođenje od tugomore i očajanja i okrepljenje radošću spasenja, nadom na večno izbavljenje u Hristu Isusu, od satane, zla i smrti! Ogradi nas, sveti oče, tvojim molitvama i hristoljubljem i od svakoga zla izbavi: U slugama oltara Gospodnjeg obnovi ognjenu revnost; u monasima i monahinjama – smernost, molitvenost i čistotu; verne usmeri putem zapovesti Gospodnjih, neverne prosveti svetlošću bogopoznanja. Roditelje i vaspitače, bogomudri nastavniče, umudri da decu koju rađaju i vaspitavaju, vaspitaju u strahu Gospodnjem i čistoti; da ih u ovom prolaznom svetu probude za večno i neprolazno Carstvo Božije; omladinu prosveti za čistu ljubav; svetinju braka utvrdi, starce ukrepi u nemoći i slabostima i obnovi pokajanjem; isceli one koji stradaju od teških duševnih i telesnih bolesti. Ne prestaj moliti se za nas, prepodobni oče, koji se osvećujemo svetim spomenom tvojim, silom Duha Svetoga. Jedinome Bogu Ocu, Sinu i Duhu Svetom, u tebi i svima Svetima i svima tvarima proslavljenom, neka je slava i hvala i poklonjenje u vekove vekova. Amin.

 

Tropar, glas 1.

Pokajanjem, smirenjem, molitvom i postom, prineo se jesi Hristu Bogu, odbacivši brige sveta, smatrajući ništavnom slavu njegovu, za budućom slavom čeznuo jesi. Zato stojeći sada s angelima pred Gospodom, Prepodobni Oče naš Rafailo, moli za sve verne Spasa Hrista, da isceli i prosveti duše naše.

 

Kondak, glas 6.

Pred božanskim pozivom priklonivši srce svoje, iznurio si telo svoje postom, bdenjem i molitvama, radi vere i ljubavi Božje, svagda si hodio putem zapovesti Gospodnjih; zato te On i po smrti pokaza izvorom isceljenja. Njega sa smelošću moli, da spase duše naše.

 

Veličanije

Blaženim te zovemo, prepodobni oče Rafailo, i poštujemo sveti spomen tvoj, nastavniče monaha i sabesedniče Angela.