ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv 7 Mucenika Efeskih

Akatist Svetoj Sedmorici Mladića Efeskih

praznuju se 04. (17.) avgusta

 

Kondak 1.

O , predivni mladići, izabrani ste od Hrista Boga, Koji je Vaskrsao iz mrtvih, i javili ste se svetu, na utvrđenje u veri u opšte vaskrsenje svih. Vi ste u Efesu, proslavili proslavljenog Vama Gospoda, zbog toga vam uznosimo pohvalna pjenija govoreći:

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Ikos 1.

Tvorac Angela, videvši u početku, u svirepim okolnostima, veliku odlučnost u ispovedništvu vašem, načini od vas, glasnike opšteg vaskrsenja svih, i angelopodobnim svedocima evangelskog zavetovanja. Divimo se predivnom staranju Božijem o vama, i iz ljubavi prema Vama klićemo vam ovako:

Radujte se svetle zvezde budućeg vaskrsenja!

Radujte se preslavne luče vaskrslog Hrista Spasa!

Radujte se Danice velikog dana Gospodnjeg!

Radujte se, jer ste se, kao verna Hristova čada, iz domova nevernih javili!

Radujte se, jer ste u čudesni svet i slobodu sinova vaskrsenja prizvani!

Radujte se, jer ste Duhom Svetim izbrani, da rečima o večnom životu propovedate!

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Kondak 2.

Videvši roditelji da ste premudri, pobrinuše se da u vojničkom činu i u društvu careva budete. Vi ste svu prolaznost svetsku prezreli i u Gornji Sion, ka Caru Nebeskom, srcima svojim utekli, da budete ubrojani u prijatelje Božije i služitelje tajne opšteg vaskrsenja, pevajući Hristu: Aliluja !

 

Ikos 2.

O, divni mladići, blagodaću Hristovom pridržavani, čistim dušama ste se udostojili, usred grehovnog življenja vršnjaka vaših, da razum Hristov primite. Po ljubavi i jednomisliju ste bili slični među sobom, živeli ste kao braća i u svemu ste bili savršeni. Toga radi primite od nas ove pohvale:

Radujte se, jer ste kroz jednu banju u ponovno postojanje porođeni!

Radujte se, jer ste ljubavlju Hristovom kao braća sjedinjeni!

Radujte se, jer ste crkve Božije deca ljubljena!

Radujte se, jer ste sabesednici Anđela Božijih!

Radujte se, jer ste se, više nego prirodnim hranom, istinskim hlebom života hranili!

Radujte se, jer ovom hranom hranjeni, kroz blagodat Svetoga Duha, od smrti u život ste procvetali!

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Kondak 3.

Sila Višnjega, u stradanjima ukrepljuje tajnike blagodati, i sve ih dobropobednim ispovedanjem uvenčava, i pred ljudima i Anđelima udostojava slave, a i nas su naučili da pevamo Bogu: Aliluja !

 

Ikos 3.

Žurili ste, sveti, da svaki dan dolazite na molitvu u dom Gospodnji, i nikako se ovoga niste hteli odreći. Odrekli ste se Dekijeve vere. Neprijatelji vere Hristove su se potrudili da o tome izveste cara. Međutim, mučiteljeve pretnje se silom Božijom promeniše na vaše proslavljanje. Radi Božijeg promišljanja o vama, sa umiljenjem se radujemo kličući Vam ovako:

Radujte se, jer blagodaću Hristovom sokrušiste tamne sile kneza celoga sveta!

Radujte se, jer ste zlobu i lukavstva slugu njegovih, svepobedno posramili!

Radujte se, jer se od lukavstva i pretnji njihovih niste uplašili, ni smutili!

Radujte se, kao Danilo u davnini u jami s lavovima, i vi ste među mučiteljima bili sačuvani!

Radujte se, silom Vladike, između njih ste nepovređeni izvedeni!

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Kondak 4.

Burom jarosti gonjen, zločestivi car Dekije, u gnevu svom vas je pitao: - Zašto niste bili sa nama na praznik bogova, koji su svu vaseljenu prizvali poklonjenju -? A njemu Maksimilijan, jedan od sedmorice odgovara: - Mi imamo jednoga Boga i Cara Koji je na nebesima, i Njemu svakoga časa prinosimo žrtvu hvale, ispovesti i molbe, pevajući Mu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Slušajući nečestivi car, kako veru vašu sa smelošću ispovedate, liši vas vojničke časti, i tako su vas počeli ispitivati Hrista radi. Hristom se, u prečudnom uspeniju vrlo brzo preobraziste. Zbog toga i sada umolite od Boga, krepost prilikom ispitivanja, onima koji pevaju:

Radujte se, jer ste se iz vojske cara zemnog u vojsku Cara nebeskog uvrstili!

Radujte se, jer ste čast zemnu ostavili da bi primili nebesku slavu!

Radujte se, jer ste, Hrista radi lišeni zemne časti!

Radujte se, jer ste radi toga netruležnim vencima od Njega uvenčani!

Radujte se, jer se javiste kao propovednici Njegove pobede!

Radujte se, slave Njegove večno sedmostruko blistanje!

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Kondak 5.

Toplotom Božanske ljubavi grejani, sveti Mladići, pred mučiteljima se javiše, blagodaću Hristovom pokriveni. Maksimilijane, Jamvliše, Martinijane, Jovane, Dionisije, Eksakustodijane i Antonije, krasotu unutrašnjeg čoveka, u mladim godinama, ste sjedinili sa spoljašnjom lepotom. Jer su i Anđeli, u vreme plamenog ispovedništva vašeg klicali Bogu: Aliluja !

 

Ikos 5.

Videvši zločestivi car Dekije, vrlo blagoljepnu mladost vašu, darovao vam je, za nekoliko dana slobodu od uza, nadajući se da će vas prelestiti da se odreknete Hrista. Vi ste uzeli svoje srebro i zlato i razdali niščim, i sebe za ishod pripremili. Toga radi, prinosimo Vam ove pohvale:

Radujte se, jer ste, zakasnelog na zlo mučitelja, na milosrđe postakli!

Radujte se, jer ste, mladalačkom krotošću vašom, lukavu zlobu njegovu na vreme ugasili!

Radujte se, jer su vašu krasotu, krasotu sinova svetlosti, zločestivi služitelji greha zarobili!

Radujte se, jer ste blagodaću Duha svetoga, lukavstva njihova pobedno posramili!

Radujte se, radi toga što ste razdali zemna bogastva, nebeskim bogastvom ste se obogatili!

Radujte se, i nas naučiste, da dajemo zajam Bogu, da neoskudno bogastvo steknemo na nebu!

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Kondak 6.

O čudesnoj vašoj slavi, sveti Mladići, propoveda peštera gore Ohlon. Mesto i pećinu vašu, molitvom Vašom ste omirisali, odatle se, čudesno javiste, kao zvezde slave sijajući iz grobovnog mraka, na utvrđenje crkve. I nas ste naučili, da Prvonačalniku opšteg vaskrsenja Hristu Bogu pevamo: Aliluja !

 

Ikos 6.

Zaželevši, Hristos Bog, da svetlost istine zasija ljudima, i maglu zabluda odagna, izvoleo je vam sići u mrak grobni, da bi nas u divnom podizanju vašem, u opšte vaskrsenje uverio. Pred takvom Božijem o vama blagovoljenju, prinosimo Vam ove pohvale:

Radujte se, jer ste radi čvrstine vašeg ispovedništva, promišljanjem Božijim od muka izbavljeni!

Radujte se, jer i nas naučiste da krepko težimo pravdi!

Radujte se, jer ste bez bolova podvig vaš skončali!

Radujte se, jer ste čudesnim snom usnuli, i vaskrsenjem iz toga sna smrti, maglu zabluda rasejali!

Radujte se, jer su tela vaša ostala netruležna, jer ih je Gospod sačuvao!

Radujte se, jer ste pre opšteg vaskrsenja, Božijom voljom ustali!

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Kondak 7.

Bezbožni car je želeo pomođu mučenja da privuče svete idolopoklonstvu. Ponovo je ustrojio idolski praznik, i zapovedio da i oni učestvuju u njemu. Ne našavši ih u gradu Efesu, sluge njegove su roditeljima zapretili kaznom, i od njih su saznali da se sveti kriju u pešteri, pevajući Bogu: Aliluja !

 

Ikos 7.

Novi nalet zlobe se umiri, kada roditelji otkriše gde im se deca nalaze. Odreče ih se tada očinska ljubav. Toga radi izbranicima Božijim ovako kličemo:

Radujte se, jer ste od sveta odvojeni i na nebo primnjeni!

Radujte se, jer ste, radi Oca Nebeskog, od otaca zemnih predani!

Radujte se, jer ste, u tajanstvenom snu otečeskom ljubavlju Njegovom čudesno sačuvani!

Radujte se, jer ste neraspadljivost zadobili, i svet vaskrsenjem osijali!

Radujte se, jer nam put ka predivnom svetu pokazujete!

Radujte se, jer kada nam čas končine dođe, voljom Božijom ga uslađujete!

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Kondak 8.

Strašno preslavno čudo svemogućstva Božijeg, pokaza se na vama, sveti Mladići. Kamenjem ste, po zapovesti Dekijevoj, u peštari bili zazidani, i pečatom zapečaćeni, i sto osamdeset godina, sve do dana cara Teodosija, tamo spavajući prebivali. Ustavši kao živi, sadukejsko mudrovanje ste posramili, pevajući Hristu, koji vas je vaskrsao: Aliluja !

 

Ikos 8.

Vas sedmorica ispovednika u grobu ste bili kamenjem zazidani. Od života večnog nikako se niste odvojili. No po isteku 180 godina, san sa očiju vaših, proizvoljenjem Božijim se svukao, i tako ste vi sveti otroci, živi ustali, uveravajući ceo svet u vaskrsenje svih, a i nas, da vas ovako opevamo naučili:

Radujte se, jer nam utvrđujete nadu u opšte vaskrsenje, i obećanje Božije!

Radujte se, jer ste, kamenjem u grobu bili zazidani, radi Krajugaonog kamena Hrista Boga!

Radujte se, Njega radi, Koji je bio u grobu zapečaćen, i vi ste bili pečatom zapečaćeni!

Radujte se, Jagnjetom zemnim, koje je uzelo na sebe grehe sveta, od uza smrti ste oslobođeni!

Radujte se, na potvrdu opšteg vaskrsenja ste, kao Lazar četvorodnevni iz groba izvedeni!

Radujte se, jer ste slični broju sedam Heruvima, koji prestolu slave Božije prestoje!

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Kondak 9.

Svi likovi Anđela se obradovaše čudesnom, posle mnogo godina vašem ustajanju, čudeći se, kako vi niste znali, da se na vama zbilo preslavno čudo. Dali ste uobičajen celiv drug drugu, a ujutru ste hvalu Gospodu uznosili, kao da ste prošle večeri snom zaspali pevajući pesmu: Aliluja !

 

Ikos 9.

Ni jezik mudraca nije u mogućnosti da iskaže čudesa Tvoja, Gospode, niti da zna, kako blaženi mladić Jamvlih, izašavši u grad za hranu, nije znao za mnogoletno spavanje svoje. Kada je u Efesu, Hristovu veru, kojom je odavno bio posvećen, raširenu video, Gospoda je proislavio a nas naučio da vam ovako kličemo:

Radujte se, delatelji na njivi Gospodnjoj, koji ste obilne suzne molitve prolili!

Radujte se, jer ste se u oskudici i gonjenju upokojili i u slavi i bogastvu ustali!

Radujte se, jer ste, u dane vašeg gonjenja, širenje vere Hristove gledali, po izlasku iz pećine ste se radi toga obradovali!

Radujte se, jer ste pobedu Hrista nad svetom poznali!

Radujte se, jer ste i nas u snagu nadanja naučili!

Radujte se jer nas od uninija ograđujete!

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Kondak 10.

Zaželeo je Bog da spase i u veri utvrdi ljude, preko mnogosvetlog uspenija Jamvliha, radi drevnog novca na pijacu donetog, nauči episkopa grada da razume i da Boga proslavi s pesmom: Aliluja !

 

Ikos 10.

Javili ste se, sveti, kao stene na utvrđenje vere, ljudima koji su u pešteru vašu došli i kovčežić sa pisanijem tamo našli, na kome su imena vaša, gde je i o končini vašoj napisano bilo, a vama svima pevamo:

Radujte se, sedam izbranih sasuda Božijih!

Radujte se, jer ste zajedno sa svetim mučenicima jelejem radomanja pomazani!

Radujte se, jer ste posrednici između Boga i ljudi, vas sedmorica svetilnika pred Prestolom Božijim!

Radujte se, jer ste sedam truba blagovesnica drugoga dolaska Sina Čovečijega!

Radujte se, jer ste slični sedmorici Anđela koji su trpeli do kraja, i nama blagovestili slavu!

Radujte se, jer kao sedam zlatnih svećnjaka ukrašavate crkvu Božiju!

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Kondak 11.

Blagodarstveno pjenije Presvetoj Trojici uznosi blagočestivi car Teodosije i brižno u Efes hita, da bi vas video sveti otroci. Sedam dana je tamo prebivao, dokle vi glave niste priklonili, i duh svoj predali Gospodu, zajedno sa Vama Hristu Bogu uznosimo pobednu pesmu: Aliluja !

 

Ikos 11.

Kao svetilnici ste se javili, sveti mladići, razgoneći tamu jeresi, sijajući nezalaznom svetlošću, i opet po ustajanju, blaženim uspenijem istinu budućeg života ste utvrdili, sadukejsko mudrovanje posramili, sve razdore crkvene ste utišavali, u opšte vaskrsenje, zajedno sa drevnim Lazarom uverili. Zato, blagodareći za sve Gospodu, sa umiljenjem vam kličemo:

Radujte se, jer žalosno žitije naše dobrim nadanjem osijajavate!

Radujte se, jer usred životnih valova ka pristaništu nebeskom nas postavljate!

Radujte se, jer kao zvezde u tišini blaženog pokoja u odaje Hristove nas uvodite!

Radujte se, jer blaženstvo večno objavljujete, koje je žalosnim pripremnjeno!

Radujte se, jer nas uveravate da je sadašnje ništa prema slavi budućeg veka!

Radujte se, jer ste bili hrabri vesnici carstva nebeskog!

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Kondak 12.

Dade vam se blagodat od Boga, da sve koji vas vole i poštuju u čudesni svet Njegov privodite. Zbog toga i naš životni i žalosni put, krepkom nadom u vaskrsenje ozarujete, od grehovnih pogibeli nas čuvate, i na smrtni čas nam dođite, da vašim zastupništvom, nevečernju svetlost veličanstva Božijeg i mi grešni dostignemo, gde sa likovima pravednika radi vas zapevamo Bogu: Aliluja !

 

Ikos 12.

Pevajući o divnom projavljivanju slave Božije na vama, sveti mladići, proslavljamo Vas, kao naše zastupnike i molitvenike pred Gospodom, i pred svetom ikonom vašom stojimo i uznosimo Vam ove hvale:

Radujte se, jer ste u ruskoj zemlji grada Starice pohvala i utvrđenje!

Radujte se, jer se i okolna sela, uz pomoć vašu, ispuniše blagodatnom slavom!

Radujte se, bolesne dece pribežišče i isceljenje!

Radujte se, žalosnih roditelja neodložna uteho!

Radujte se, jer ste zaštita i ograda svih što vas vole i poštuju!

Radujte se, jer ste pomoć i zastupništvo celog hrišćanskog sveta!

Radujte se, Hristovi stradalci, celom svetu ste, o vaskrsenju mrtvih predivni propovednici!

 

Kondak 13.

O , čudesni mladići, vašom svetom slavom nebeskom, i verom u beskonačni život, vi ozarujete žalosni put života našeg. Primite ovo malo moljenje naše, i ne odbacite nas koji vam pritičemo, molite uvek Vladiku svih, da i mi ne budemo lišeni rajskih obitelji, no da zajedno sa svetima, zapevamo Bogu: Aliluja !

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1. )

 

Molitva

O , prečudna i sveta Sedmorico Mladića, grada Efesa pohvalo, i cele vaseljene nadanje. Pogledajte sa visine slave nebeske na nas, koji sa ljubavlju poštujemo uspomenu na vas, osobito pak na hrišćansku mladež, od roditelja njihovih vam preporučenu, nizvedite na njih blagoslov Hrista Boga, Koji je rekao: - Pustite decu neka dolaze k Meni - . Bolesne među njima iscelite, žalosne utešite, srca njihova u čistoti sačuvajte, ispunite ih krotošću, posadite u zemlju srca našeg zrno ispovedanja Božijeg, i ukrepite, da bi uzrastali iz sile u silu. I sve nas koji pred svetom ikonom vašom predstojimo, i mošti vaše sa verom celivamo, i toplo se molimo, da bi se udostojili i carstvo nebesko zadobili, i nemoćnim glasovima radovanja tamo proslavljali Velikoljepno ime Presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha, u vekove vekova. Amin.