ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Tihon Zadonski

Akatist Svetom Tihonu Zadonskom

praznuje se 13. (26.) avgusta

(čita se za u prognanju lukavih duhova, izbavljenju od gneva i protiv uninija – čamotinje)

 

 

Kondak 1.

Izabrani ugodniče Hristov, svetitelju oče Tihone, koji si svet kao sjajno svetilo obasjao, proslavljajući Gospoda Koji te proslavi, darujući nam u tebi novog velikog molitvenika i pomoćnika, i duševnih i telesnih bolesti brzog iscelitelja, mi ti pohvalno pojanje ispevamo. A ti, pak, imajući veliku smelost prema Vladici Nebesa i zemlje, od svih nas nevolja izbavi, da bi ti klicali:

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Ikos 1.

Angela sabesedniče i ljudi nastavniče, svetitelju Tihone, sada kao Božiji služitelj sa višnjim likovima predstojiš, za sve nas Hrista Boga našega moliš i na put spasenja rukovodiš. Toga radi, mi ti u umilenju blagodarno kličemo:

Raduj se, prečisto obitavalište Svete Trojice!

Raduj se, jer si se čistotom i svetošću Angelima upodobio!

Raduj se, svetilniče Božanstvene svetlosti!

Raduj se, svesvetlo stanište blagodati!

Raduj se, stalni naš pred Bogom zastupniče!

Raduj se, topli za nas pred njim molitveniče!

Raduj se, onima koji su u nevolji i žalosti brzi pomoćniče!

Raduj se, naših duša dobri nastavniče!

Raduj se, tvrđavo Crkve Pravoslavne!

Raduj se, jer si svu zemlju rusku svetlošću obasjao!

Raduj se, voronješke pastve pohvalo!

Raduj se, zadonske obitelji ukrase!

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Kondak 2.

Videći u tvorevini kao u ogledalu premudrost i slavu Tvorca svoga, Boga, Njemu si se, Bogomudri, duhom stalno uznosio. Zato svetlošću Bogorazumevanja svoga ozari i nas, da zajedno sa tobom kličemo: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum si svoj Božanstvenim učenjima prosvetio, Bogomudri Tihone, odbacivši svako plotsko mudrovanje, a sa razumom si i volju Gospodu pokorio. Tako si se kao čisti sasud i istinito stanište Duha pokazao. Toga radi, veličajući tebe kao Bogomudrog nastavnika, ovako kličemo:

Raduj se, sozercatelju i propovedniče Božije premudrosti!

Raduj se, jer si duhovno sklonište od propadljivog sveta izgradio, koje je duše vernih naslađivalo!

Raduj se, zlatorečivi učitelju istinitog Bogoslovlja!

Raduj se, jer si bio kao usta Hristova, iz kojih reči večnog života ističu!

Raduj se, jer si zakon Božiji svom dušom svojom tražio!

Raduj se, jer si se svedočanstva i zapovesti Božijih pridržavao!

Raduj se, jer si nepovratno išao stazama koje na Nebesa vode!

Raduj se, jer si se na visinu dobrodetelji uspeo!

Raduj se, jer si mislenim okom na nezalaznu svetlost – Hrista uvek gledao!

Raduj se, jer si se viđenja Prenebesne Svetlosti udostojio!

Raduj se, Božijim razumom ispunjeni!

Raduj se blagodaću Svetog Duha osenjeni!

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Kondak 3.

Sila Višnjega te čudesno spase od iznenadne smrti i tako sinom Carstva Hristovog pokaza, kada se tebi, svetitelju oče Tihone, koji si svu noć u Bogomisliju prebivao, iznenada nebesa otvoriše i neizreciva se svetlost javi. I tako, ispunivši se nadzemaljskom radošću, ti Bogu uskliknu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući veru nesumnjivu i pomisli čiste, sve si lepote ovog sveta prezreo, Tihone blaženi, i u činu Angelskom si vredno Gospodu Bogu poslužio. Stoga kao zvezda vodilja osvetljuješ one koji žele da u svetlosti žive i tebi kliču:

Raduj se, jer si u žitiju bestelesnih revnovao!

Raduj se, jer si podvig starih Svetih Otaca podražavao!

Raduj se, jer si primivši Krst, za Hristom išao!

Raduj se, jer si sliku stradanja Njegovih u srce svoje upisao!

Raduj se, jer si sve zamke đavola silom Krsta Gospodnjeg razorio!

Raduj se, jer si strasti grehovne molitvom i trpljenjem pobedio!

Raduj se, jer si svakim blagougađanjem Bogu ugodio!

Raduj se, preukrašeni hrame dobrodetelji!

Raduj se, lepoto smirenoumlja i uzdržanja!

Raduj se, primeru krotosti i poslušanja!

Raduj se, veselje isposnika i pohvalo monaha!

Raduj se, slavljeni među prepodobnima!

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Kondak 4.

Imajući u sebi buru pomisli, sluga Božiji beše u nedoumici šta će reći o njemu Gospod, kada ljudi smatrahu da je dostojan da bude svetitelj. Ipak svega sebe Hristu Bogu predade, Njemu za sve blagodarenje uznoseći i kličući: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši o blagoplodnim dobrotama duše tvoje, Bogonosni Tihone, ljudi poželeše da te vide u činu svetitelja, jer kada Sabor Arhijereja ne htede da ti da žezal vladike zbog mladosti, Gospod tri puta sa visine posvedoči da si dostojan sasud Božanstvene blagodati, sve nemoćne lečeći, i sirotima potrebe ispunjavajući. Stoga, diveći se čudesnom promišljanju Božijem o tebi ovakve ti pohvale prinosimo:

Raduj se, arhijereju, od Samog Gospoda proglašeni!

Raduj se, mužu željeni, za napasanje stada Hristovog sa visine izabrani!

Raduj se, Pastironačalnika Isusa blagovoljenje!

Raduj se, jerarha ukrase!

Raduj se, jer si od jutra života svoga za čuvanje slovesnog stada izabran bio!

Raduj se, jer si i do večeri žitija svoga verne neumorno gradio!

Raduj se, pastiru dobri, jer si bio spreman da dušu za ovce svoje položiš!

Raduj se, mnogosvetli svetilniče Crkve!

Raduj se, Apostola sapričastniče!

Raduj se, velikih svetitelja saprestolniče!

Raduj se, jer si se prvoprestolniku pastve svoje, Mitrofanu Osvećenom, ravan pokazao!

Raduj se, jer si svojim sledbenicima kao verni putevoditelj ka spasenju pokazao!

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Kondak 5.

Kao Bogotečna zvezda si se svim Hrišćanima pokazao, svetitelju oče Tihone, Jer, svojim delima i učenjima ne samo da si za vreme života svoju pastvu dobro izgradio, nego i po časnom uspenju svome svim vernima istinite staze Carstva Hristovog pokazuješ i učiš ih da uvek Bogu kliču: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši sebe postavljenog u čin arhijerejstva, ti, svetitelju naš oče Tihone, svojim očima sna ni počinka nisi dao, postavljajući pastvi svojoj pastire razumne i sve ljude ka spasenju upravljajući. Mi, pak, videvši te kao pasitronačalnika Bogomudrog i graditelja dobara u domu Božijem, ovako ti kličemo:

Raduj se snažno kormilo Crkve Hristove!

Raduj se, njive Gospodnje oplemenjivanje!

Raduj se, vernima u nadi utvrđenje!

Raduj se, Bogomudri poraze nevernih!

Raduj se, nerasipni graditelju vinograda Hristovog!

Raduj se, jer dušegubnoj zveri nisi dao da tvoje stado rastera!

Raduj se, u izgradnji hramova revnitelju!

Raduj se, Svetih Tajni verni izvršitelju!

Raduj se, jer si se čuvanjem doma Božijeg za neumorno straženje pripremio!

Raduj se jer si sveštenicima zapovedao da stalno i blagovremeno propovedaju!

Raduj se blagi i verni slugo Božiji!

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Kondak 6.

Vaistinu si se kao propovednik pobožnosti svetitelju naš, oče Tihone, pokazao kada si, videvši bestidno praznovanje u gradu svome, kao dobar vojnik Hristov, na idolište demonsko požurio i rečju zabludele urazumio, naučivši ih sve da Jedinom Istinitom Bogu kliču: Aliluja!

 

Ikos 6.

Kao lučezarna zvezda voronješke pastve si zasijao, blistanjem učenja svojih ozarujući duše vernih i razgoneći tamu nečasnosti i sujeverja. I sada, nasićujući se sladošću tvojih spisa, svi oni koji traže i čekaju pravdu, blagodarno tebi kliču:

Raduj se, nastavniče koji sve na Nebesa upravljaš!

Raduj se, propovedniče pokajanja koji zabludele na popravljanje pozivaš!

Raduj se, istinski revnitelju slave Božije!

Raduj se, istrebitelju tuđinskog sujeverja!

Raduj se, jer si dušegubne običaje uništio!

Raduj se, jer se tobom satana posramio!

Raduj se, jer se tobom Hristos proslavio!

Raduj se, jer i po smrti verne sladošću spisa svojih u pobožnosti utvrđuješ!

Raduj se, jer si nam u njima riznicu dragoceniju od zlata i srebra ostavio!

Raduj se, ruske Crkve Zlatouste!

Raduj se, pastve svoje večno radovanje!

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Kondak 7.

Hoteći da se nesmetano duhom u gornja naselja uznosiš, ti si blagu tišinu pustinje zavoleo, Bogonosni oče Tihone. Tamo se uselivši, udostojio si se da vidiš Gospoda Koji Se na ikoni, kao na Golgoti, pokazao tebi, koji si Mu klicao: Aliluja!

 

Ikos 7.

Novom si se duhovnom podvigu predao, Bogonosni oče Tihone, kada te svemoguća blagodat Duha prizva da Gospodu u tihovanju služiš. Jer, imajući pomisli uzvišenije od ovog sveta, ti si duhovno smirenje i neprestane molitve zavoleo. Toga radi ti Podvigonačalnik Hristos i dade duhovnu snagu i udostoji te blagodatnih viđenja da bismo te mi, videći te takvog, veličali:

Raduj se, jer si duhom svojim sa višnjima obitavao!

Raduj se, jer si u bdenjima i molitvama bez klonulosti prebivao!

Raduj se, jer si bestrašće umrtvljenjem svojih strasti stekao!

Raduj se, jer si Gospoda na Krstu Raspetog stalno pred sobom gledao!

Raduj se, jer si se udostojio da Hrista Isusa i telesnim očima vidiš!

Raduj se, jer si se Njegovim prečistim stopama poklonio!

Raduj se, jer si Njegove spasonosne rane celivao!

Raduj se, jer si se ispunio veseljem kada ti se Bogomajka zajedno sa Apostolima javila!

Raduj se, jer si u slavoslovlju sa Angelima likovao!

Raduj se, tajniče Božiji, koji si još na zemlji Nebeska blaga okusio!

Raduj se, Angele zemaljski i čoveče Nebeski!

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Kondak 8.

Veliku i čudesnu krotost ti pokaza, preblaženi Tihone, kada te jedan naprasit i zlonameran čovek u obraz udari. Ti se pak, Agnecu Hristu revnujući, njemu do zemlje pokloni, moleći Boga da mu oprosti. Stoga, diveći se blagosti tvojoj, mi Bogu pojemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav ispunjen ljubavlju Hristovom, ti si, blagosrdni Tihone, dušu svoju za prijatelje svoje polagao, i, kao Angel Čuvar, i kod onih koji su blizu i kod onih koji su daleko prisutan bio, zle koreći, zavađene umirujući i spasenje svima ustrojavajući. Stoga sveti pomen tvoj poštujemo i usrdno ti kličemo:

Raduj se, propovedniče ljubavi jer njom Bog ljude Sebi približi!

Raduj se, blagousrdni oče, koji si spasenje mnogih tražio!

Raduj se, smirenja i krotosti učitelju!

Raduj se, trpljenja i miroljubivosti nastavniče!

Raduj se, jer si zbog pravde udarce pretrpeo!

Raduj se, jer si za neprijatelje svoje Gospoda molio!

Raduj se, jer tvoja ljubav svako neprijateljstvo pobedi!

Raduj se jer tvoja krotost besna srca pokori!

Raduj se, blagosloveni mirotvorče!

Raduj se, jer si platu mirotvorca nasledio!

Raduj se, jer si zapovesti Hristove naučio i njih ispunjavao!

Raduj se, veliki u Carstvu Nebeskom!

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Kondak 9.

Svima si sve bio, kao i sveti Pavle, da bi na svaki način neke, Bogomudri, spasao. Jer, rasuđujući o nemoćnoj prirodi čovečijoj, ti nisi ukorio brata svoga koji, ne pokoravajući se postu, hranu jeđaše, nego, kada sede zajedno s drugom njegovim, i ti sa te trpeze malo uze. Stoga, sećajući se ove tvoje blage snishodljivosti, mi Čovekoljupcu Bogu, Koji te proslavi kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Mnogorečiti govornici ne mogu dostojno opisati mnoštvo tvoga milosrđa, svetitelju oče Tihone, jer tvoja milostiva desnica svuda dosezaše. Mi, pak, želeći da tvoje milosrđe podražavamo, tebi sa divljenjem kličemo:

Raduj se, lučo ljubavi Božije!

Raduj se, neiscrpna riznico milosrđa Spasiteljevog!

Raduj se, jer si svoje bližnje više nego sebe zavoleo!

Raduj se, jer si u manjoj braći svojoj Samoga Hrista video!

Raduj se, jer si, sećajući se sirotih, hleb svoj suzama orošavao!

Raduj se, jer si hranu svoju plačem za njima topio!

Raduj se, jer si imanje svoje siromašnima razdelio!

Raduj se, jer milosrdna desnica tvoja nikada u darovima ne oskudevaše!

Raduj se, jer si bolesne i u tamnici zaključane posećivao!

Raduj se, jer si potrebe nevoljnih ispunjavao!

Raduj se jer si srca zatvorena za milosrđe rečju i delom otvarao!

Raduj se, jer si blaženstvo milostivih od Gospoda stekao!

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Kondak 10.

Hoteći da sve spase, Preblagi Gospod kroz tebe, svetitelju naš, oče Tihone, primer pravednog žitija pokaza! Jer ko ne bi osetio umilenje, videvši tvoju neizmernu prema svima usrdnost? Stoga, slaveći veliku milost Božiju prema nama, mi kličemo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Tvrđava zaštite bio si sa svima bespomoćnima i nevoljnima, Svetitelju Tihone, i neiscrpna riznica milosrđa. Toga radi slaveći Boga, Divnoga u svetima Svojim, i tebe veličamo:

Raduj se pribežište beskućnika!

Raduj se, svim bespomoćnima brzi pomoćniče!

Raduj se, jer nesrećne hraniš i paziš!

Raduj se, jer uboge zemljoradnike snabdevaš!

Raduj se, pribežište žalosnih!

Raduj se, uteho tužnih!

Raduj se, zaštito napadanih!

Raduj se, napadača urazumljenje!

Raduj se, zaštitniče ugnjetenih!

Raduj se, neustrašivi vesniče Suda Božijeg silnima ovoga sveta!

Raduj se, jer si za pravdu nevolje pretrpeo!

Raduj se, jer si zbog pravde blaženstvo gonjenih stekao!

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Kondak 11.

Pojanje kod groba tvoga, ugodniče Božiji, svtitelju Tihone, ne prestade od dana blaženog uspenja do dana svetog proslavljenja tvoga, jer te mnogi za Bogonosnog i ravnoangelskog smatrahu. Sada, pak, sva ruska zemlja Bogu Koji te proslavi blagodarno kliče: Aliluja!

 

Ikos 11.

Budući svetilo, sve si krajeve zemlje ruske ozario, svetitelju večnospominjani. A kada dođe vreme odlaska tvoga, Božanstveni Angeli primiše svetu dušu tvoju i u Nebesna obitavališta uznesoše. Tvoje, pak, časno telo Sveta Trojica Svedelatna učini netruležnim i pokaza izvorom čudesa za utvrđenje Pravoslavne vere, a uništenje neverja i sujeverja. Stoga, pominjući tvoje blaženo uspenje i veliko tvoje na Nebesima i na zemlji proslavljenje, sa radošću ti ova blagohvaljenja prinosimo:

Raduj se, veliki ugodniče Božiji, koji si žitije pobožno skončao!

Raduj se, jer si veru, nadu i ljubav do kraja sačuvao!

Raduj se, jer zbog stranstvovanja zemaljskog, postade domaći u Carstvu Nebeskom!

Raduj se, jer smrt primivši, truljenje nisi poznao!

Raduj se, jer si se sa Hristom, Kojeg si zavoleo, za sve vekove sjedinio!

Raduj se, Carstva Nebeskog i večne slave nasledniče!

Raduj se, jer netruležnošću moštiju svojih spasiteljsku silu Vaskrsenja Hristovog javljaš!

Raduj se, jer nam njima duše i tela isceljuješ!

Raduj se, nesumnjiva potvrdo istine Pravoslavne!

Raduj se, prisustva blagodati u Crkvi nelažno pokazivanje!

Raduj se, zemaljskog otačastva tvoga novo svetilo i utvrđenje!

Raduj se, Carstva Pravoslavnog pokrove i zaštito!

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Kondak 12.

Blagodat mnogorazličitih čudesa, preselivši se na Nebesa, primio si od Gospoda, preblaženi Tihone. Toga radi isceljenja daješ svima koji ti sa verom pritiču. Mi pak, diveći se u tebi svemogućstvu i blagosti Božijoj, kličemo radosno: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući divno proslavljanje svetog tela tvoga, mi te, Bogoblaženi Svetitelju Tihone, vidimo kako uvek potoke čudesa ističeš, i sa divljenjem te hvalimo i kličemo:

Raduj se, živonosni istočniče, koji nam blagodat isceljenja od svečasnog kivota svoga izlivaš!

Raduj se, svih koji podnose nevolje nepostidno pribežište!

Raduj se, progledanje slepih!

Raduj se, jasni govore nemih!

Raduj se, jer bolesne sa odra podižeš!

Raduj se, jer svezane od besova oslobađaš!

Raduj se, jer mir Božiji svima daruješ!

Raduj se, jer hromima i slabima hodanje daješ!

Raduj se, blagosaosećajni lekaru i čuvaru tela naših!

Raduj se, uzvođenje i duša naših ka Varstvu Nebeskom!

Raduj se, jer se njemu Angeli raduju i ljudi vesele!

Raduj se, jer se u njemu Bog, Divan u Svetima Svojim, javlja!

Raduj se, sveti Tihone, veliki i preslavni Čudotvorče!

 

Kondak 13.

O, veliki i preslavni čudotvorče, svetotelju hristov, oče tihone, primi ovo pohvalno pojanje od nas nedostojnih koji ti u umiljenju prinosimo i svojim toplim zastupništvom kod Prestola Božijeg isprosi nam utvrđenje u veri i dobrim delima, izbavljenje od svih nevolja i napasti u ovom životu, a po smrti našoj blagu nadu za spasenje, da se udostojimo da u večnoj radosti kličemo Divnome Bogu u Svetima Svojim: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, veliki ugodniče Božiji i preslavni čudotvorče, svetitelju oče naš Tihone!

Sa umilenjem priklonivši kolena i pripadajući kivotu česnih i mnogocelebnih moštiju tvojih, mi hvalimo, slavimo, i veličamo Boga Koji te proslavio i nama nedostojnima kroz tebe veliku milost pokazao. Sa verom i ljubavlju poštujući sveti pomen tvoj, usrdno te molimo: prinesi našu molitvu Svedržitelju Čovekoljupcu Gospodu, Koji sve spasava i Kojem ti sa Angelskim činovima i Svima Svetima predstojiš, da u Svojoj Pravoslavnoj Crkvi Živi Duh pravde, vere i pobožnosti i utvrdi, da se svi njeni članovi čisti od sumnji i sujeverja, u Duhu i istini Njemu poklanjaju i usrdno oko čuvanja Njegovih zapovesti trude. Umoli Ga da sveštenicima podari svetu revnost staranja o spasenju poverenih im ljudi – da pravoverne sačuvaju, slabe i u veri nemoćne ukrepe, zalutale uprave, protivnike poraze. Stradalnu Rusku (Srbsku) zemlju neka Gospod od ljutih bezbožnika i njihove vlasti oslobodi i presto pravoslavnih careva uspostavi: neka mnogobolni vapaj vernih slugu Svojih, koje u žalosti i nevolji dan i noć Njemu vape, usliši i od propasti život naš izbavi. I opet pripadajući sa uzdanjem, kao deca ocu, mi te, svetitelju Tihone molimo, jer verujemo da ti, koji na Nebesim živiš, nas onom ljubavlju ljubiš, kojom si sve bližnje svoje voleo, kada si nekada na zemlji prebivao. Isprosi od Svemilostivog Gospoda da i svakome od nas dar koji je koristan podari i sve ono što je za prolazni i večni život potrebno: mir svetu, našim gradovima utvrđenje, plodnost zemlji, od gladi i pogibelji izbavljenje, od najezde inoplemenika zaštitu, žalosnima utehu, bolesnima iscelenje, palima podizanje, zabludelima na put istine vraćanje, podvižnicima u dobrim delima ukrepljenje, milosrdnima izdržljivost, roditeljima blagoslov, deci u strahu Božijem vaspitanje i učenje, nastavnicima pobožnost i vođenje, onima koji lutaju urazumljenje, siromašnima, bednima i ubogima pomoć i zaštitu, onima koji iz ovog prolatnog života u večni odlaze blagovremenu pripremu i upućivanje, onima koji su otišli blaženo upokojenje. Ovo sve svima, sveti Tihone, pošto prema Njemu veliku smelost imaš, od Milostivog Boga isprosi; jer u tebi dobismo stalnog zaštitnika i toplog molitvenika pred Gospodom, Kojem priliči svaka slava, čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.