petak, novembar 24, 2017

 Sv Grigorije Dekapolit

Akatist Prepodobnom Grigoriju Dekapolitu

praznuje se 20. novembra (03. decembra)

 

Kondak 1.

Zaštitniče naš, ti koji si nam od bezizmerne koristi, kao što dužnost nalaže zahvaljujemo ti se, Sveti, mi koji smo izbavljeni od skrbi molitvama tvojim i zato što ti imaš smelosti pred Bogom izbavi nas od svake opasnosti da ti pevamo: Raduj se, presveti oče Grigorije!

 

Ikos 1.

Izabravši anđeoski život na zemlji, o če, da bi se radovao sa anđelima na nebesima, ti si odbacio sve zemaljske radosti i ranivši sebe božanskom ljubavlju ti hitaš monaškim podvigom prema spasenju, zbog toga ti kličemo:

Raduj se, jer si od detinjstva nosio na svojim leđima krst našeg Spasitelja Hrista!

Raduj se, jer si iz ljubavi prema Hristu zapostavio svoje roditelje!

Raduj se, jer si izabrao devičanstvo, pre nego brak!

Raduj se, jer si zaručen pročišćenjem!

Raduj se, jer nisi izigran kao Adam kroz lakomstvo!

Raduj se, jer si kroz post smirio iskušenja svoga tela!

Raduj se, jer si uveo u svoje srce strah od Boga!

Raduj se, jer si zbog toga rodio Duha spasenja!

Raduj se, jer si se svojim molitvama očistio od iskušenja!

Raduj se, jer si plugom krotosti preorao dušu zemlje svoje!

Raduj se, jer si u svojoj duši zasejao seme dobra vere!

Raduj se, jer si iz tog semena nama dao plodove tvoga isceliteljstva!

Raduj se, prepodobni oče Grigorije!

 

Kondak 2.

Videvši sebe izbavljenim od zemaljskih briga, krijući se od slugu svojih, on je hitao svome ocu i duhovniku, koji ga je naučio pravilima monaškog života i koji ga je poslao pustinjacima, koji življaše tamo u blizini njegovoj da sa njima peva Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Znajući za jeres krivovernog igumana smelo si mu se suprotstavio na saboru ukorivši ga; i on, gord, naljutivši se naredi da te pretuku bez milosti, ali ti primajući udarce kao nebesku rosu, zahvali Bogu, zbog toga ti kličemo:

Raduj se, jer hrabrošću razobliči jeresi krivovernih!

Raduj se, jer si izbegao od zajedničkog života sa njima!

Raduj se, jer zbog dobre vere zadobivši rane, radovao si se kao apostoli!

Raduj se, zaštitniče saborskih i apostolskih dogmata!

Raduj se, ti koji živiš životom anđela!

Raduj se, ti koji živiš u pustinji!

Raduj se, jer si svojim suzama ugasio plamen greha!

Raduj se, jer si bdenjem umirio talase strasti!

Raduj se, jer si božanskim smirenjem umirio zlobu đavola!

Raduj se, jer nisi obmanut njihovim opsenama koje se pojavljuju kao svetlost!

Raduj se, jer si se kroz monaški podvig pokazao kao drvo zasađeno pokraj izvora vode!

Raduj se, jer si se delovanjem reči svoje pokazao kao blagorodni čokot!

Raduj se, prepodobni Oče Grigorije!

 

Kondak 3.

Dejstvo Svevišnjeg koje silazi kroz tvoje molitve rasteruje đavole koji te uznomiravaju i teraju u telesni greh; ali ti si se izbavio u svom snu od telesnog sagrešenja dolaskom Prečiste Bogorodice u liku tvoje majke, i pevao si Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Želeći da vidiš brata svog poslao si svog učenika po njega; i okružen božanskom svetlošću koja je sišla na tebe, proveo si dane u miomirisu do povratka tvog učenika; onda probudio si se; i on shvativši ovu veliku tajnu rekao ti je:

Raduj se, ti koji vidiš nebo otvorenim!

Raduj se, ti koji si mesto božanske svetlosti!

Raduj se, jer miomirisom božanske svetlosti spasao si sebe od krvoprolića!

Raduj se, jer si se miomirisom izbavio od strasti i uznemiravanja đavola!

Raduj se, jer žrtvujući sebe svetu, žrtvovao si se Gospodu!

Raduj se, jer si znojem monaškog života ugasio ugljevlje strasti!

Raduj se, jer si svakome bio primer spasenja!

Raduj se, jer si predao Gospodu mnogo spasenih!

Raduj se, ti koji si čvrsti temelj monaškog podviga!

Raduj se, jer cvetaš kao raža i mirisni krin u pustinji!

Raduj se, jer si sa nebesa primio dar u obliku ognja!

Raduj se, jer sijaš svetlije od sunca!

Raduj se, prepodobni oče Grigorije!

 

Kondak 4.

Mučen vizijama, koje si danima imao pozvao si sebi svoga rođaka i duhovnika Simeona od koga si dobio uverenje da te vizije nisu od mračnih đavola, već od Boga i anđela, pevao si Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuo si glas sa neba kako te zove kao patrijarha Avrama: Idi iz svoje zemlje i roda svog u zemlju gde ćeš Bogu služiti; odmah si poslušao božansku zapovest i otišao; zbog toga ti kličemo:

Raduj se, jer si svojom verom sledbenik Avramov!

Raduj se, jer si kao on napustio svoju zemlju i narod svoj!

Raduj se, zajedno sa Isakom ti koji si naslednik vere!

Raduj se, zajedno sa Jakovom ti koji si um koji Boga vidi!

Raduj se, novi Mojsije nezlobom!

Raduj se, novi Davide blagošću!

Raduj se, jer si se svojim strpljenjem pokazao kao novi Jov!

Raduj se, jer si mnogo hteo Josifovo očišćenje!

Raduj se, jer si se zbog vere zapalio kao Ilija!

Raduj se, jer si sa smelošću opominjao kao Krstitelj!

Raduj se, čoveče koji kao Danilo išteš Duha!

Raduj se, proroče koji vidiš stvari koje dolaze!

Raduj se, prepodobni Oče Grigorije!

 

Kondak 5.

Javio si se kao jarka zvezda poučena Duhom Svetim u pustinjama i gradovima, sijajući sa čudima rasterujući đavole i iscelujući bolesne; i zbog toga proneseći vest o tvojim čudima zahvaljujući Bogu pevajući: Aliluja!

 

Ikos 5.

Narodi videvši tvoja dobra dela i tvoj život koji je nadljudski, pohitaše sa verom tebi kao čoveku poslatom od Boga, dobijajući odgovor na njihove zahteve; i mi koji udeoničarimo u tome, slavimo Oca nebeskog i sa zahvalnošću ti pevamo:

Raduj se, jer si doneo bogatstvo siromašnom iz prikonisa kao veliki Nikolaj!

Raduj se, jer si pokazao blagost prema onom koji te je tukao kao izdajnika!

Raduj se, jer si dokazao da je imanje Merkurija od nepoštene trgovine!

Raduj se, jer si iz mora spasio monaha koji ti je služio!

Raduj se, jer si se u Rimu pokazao kao veliki čudotvorac!

Raduj se, jer si odande otišao slavljen od ljudi!

Raduj se, jer si na Siciliji oterao zmaja koji te je napao!

Raduj se, jer si grešnicu okrenuo pokajanju!

Raduj se, jer je tvoja molitva Bogu pripitomila građane Idrisije!

Raduj se, jer neviđen ni od koga prošao si kroz armiju Saracena!

Raduj se, jer si iscelio isušenu ruku Saracena koji je pokušao da te iseče mačem!

Raduj se, jer si tvojim molitvama iscelio besomučnog!

Raduj se, prepodobni oče Grigorije!

 

Kondak 6.

Ko prorok i hristonosac naučio si nas da se klanjamo Trojici u Jednom i Jednom u Trojici i kao veliki Pavle postao si ispunjen žarom, želeći mučeništvo zarad svetih ikona; Bog se brinuo o tebi u ovom životu da bi bio mnogima na korist, koji pevaju Njemu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Sijajući kao drugi Pavle u Solunu, ti živiš u telesnoj oskudici; ali Bog se brine o tebi, On te hrani kroz čestitu ženu kao što je kroz gavrana hranio Iliju i kao što je preko anđela hranio Danila u lavljoj jazbini; i slavivši veru koju si imao u Boga, u Koga si se uzdao kličemo ti:

Raduj se, jer trpeći mnoge muke nisi oslabio monaški podvig!

Raduj se, jer si zbog ljubavi prema Hristu trpeo glad i golotinju!

Raduj se, jer si prokazao onog koji je uzimao milostinju siromašnima!

Raduj se, jer si iscelio ludog čoveka koji je skočio na tvoja leđa!

Raduj se, jer si razobličio kaluđera koji se pretvarao da je posednut!

Raduj se, jer znajući varke đavola, rasterao si ih kao pauke!

Raduj se, jer savršen u svemu postideo si ih!

Raduj se, jer znajući u Duhu sukobio si se sa onim koji nije sahranio mrtvo telo na svom putu!

Raduj se, jer si probudio umove onih koji su sahranjeni u grobnici lenjosti!

Raduj se, prepodobni oče Grigorije!

 

Kondak 7.

Želeći da jednom odeš u zemlju Slovena, da živiš tamo u većem miru, krenuvši tamo odmah si se vratio, jer si znao za gnev Božiji koji će kasnije pasti na njih; i tvoj učenik uplašen od tvog predskazanja pevaše Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Bog je projavio kroz tebe veliko čudo vezano za kmeta u zatvoru, za čiju si smrtnu kaznu znao kroz blagodet Božiju; i ti kao veliki Nikolaj odmah si otišao zapovedniku grada i sa puno molbi, izbavio kmeta od smrti; i on zahvanjujući ti se, rekao je:

Raduj se, spasioče osuđenih na smrt! Raduj se, pomagaču onih koji su u opasnosti!

Raduj se, jer si bio luka onima koji su okruženi morem ovoga života!

Raduj se, jer oni koji prizivaju tvoje ime izbavljuju se od nevolja!

Raduj se, jer znajući o dolasku tvog učenika sačekao si ga!

Raduj se, jer si spasao od smrti čoveka ujedenog od otrovnice!

Raduj se, jer si iscelio devicu od slepila!

Raduj se, jer si izlečio od prehlade bolesnika koji je spavao u tvom krevetu!

Raduj se, jer si izlečio bolesnog od groznice obukavši ga u svoju rizu!

Raduj se, jer si izlečio bolesnu siroticu od glavobolje!

Raduj se, jer si isterao đavola iz kaluđera koji mnogo patiše!

Raduj se, poštovan od nas uznemiravanih od đavola, tela i sveta!

Raduj se, prepodobni oče Grigorije!

 

Kondak 8.

Živeći na zemlji životom tuđinca, okrenuo si svoj um nebeskim stvarima, iznenadivši anđele i ljude svojim trpljenjem; i zbog toga sada nagrađen si od Boga poješ mu zajedno sa anđelima: Aliluja!

 

Ikos 8.

Na zemlji sa svojim telom bejaše kao čovek, a svojim umom nerazdvojan od nebeskih stvari; i zbog toga si zavredeo da oganj iz usta tvojih izlazi i osvetljava tvoje lice više od sunca; naredio si svome učeniku koji bešen uplašen od toga da tajnu čuva do tvoje smrti, ostajući dalje od slavljenja ljudi; zbog toga ti zajedno sa tvojim učenikom kličemo:

Raduj se, ti koji si delao gledajući svakotrenutno u nebeske stvari!

Raduj se, jer si zbog svoje neprestane molitve od Boga dobio mač od zlata!

Raduj se, jer si njime posekao trn greha!

Raduj se, jer boraveći u telu čuo si anđeoske pesme!

Raduj se, jer si zbog čistoće uma zavredeo Božije tajne!

Raduj se, jer svojom voljom usmerenom prema Bogu obožio si se blagodaću!

Raduj se, jer bivajući u telu postao si prečisto mesto Svete Trojice!

Raduj se, jer si na nevidljivi način putovao sa Jovanom svojim učenikom!

Raduj se, jer si se mnogo puta javio svom stricu dok se molio!

Raduj se, jer si spasio stolpnika koji je pao u greh!

Raduj se, kličemo ti, mi koji se spasavamo od svakog greha u svakom trenutku!

Raduj se, prepodobni oče Grigorije!

 

Kondak 9.

Cela Dekapopolija, Azija, Vizantija, Tesalija , Rim, istok i zapad propovedaju tvoja čudesna dela, kojima si ti koji si zavredeo čudotvorstvo, mnoge ljude izbavio od bola i nevolja, i zato pevaju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Govornici brbljavši mnogo, hvaleći se taštom filozofijom ne razumeju kako si smrtan po telu nadmašio granice prirode, živeći kao neko bez tela po blagodati Božijoj; i zahvaljujući Onom koji te je proslavio za života i posle smrti, pevamo ti:

Raduj se, jer si kroz velike napore zadobio božansku premudrost!

Raduj se, jer si razobličio praznu mudrost!

Raduj se, ti koji si slatkorečiv i blag u poukama!

Raduj se, ti koji si izbavio mnoge gradove iz ruku idola!

Raduj se, jer je kroz tebe brod Hristove crkve uplovio u dobru luku!

Raduj se, jer si zbog Nje bivao u opasnosti do svoje smrti!

Raduj se, jer si zbog ljubavi Hristove pretrpeo krvoproliće!

Raduj se, jer voleći pravu veru postao si mučenik bez krvi!

Raduj se, jer si ispovedio da je Hristos i Bog i čovek!

Raduj se, jer si živopisao ikonu Njegovog ovaploćenja!

Raduj se, jer si ognjem Duha sagoreo brbljanje jeretika!

Raduj se, jer si lopatom prave vere odbacio greh!

Raduj se, prepodobni oče Grigorije!

 

Kondak 10.

Želevši da se upodobiš Gospodu Hristu, voleo si mir i ljubav i nisi na zlo uzvraćao zlim; već nasuprot, za one koji su te tukli molio si se kao Onaj što se moliše za one koji su ga razapeli, i kao prvomučenik Stefan za one koji ga kamenovaše; sa kojima se sada radujući pevaš Bogu: Aliluja!

 

Ikos 10.

O prepodobni Oče, javio si se kao neprobojni zid strastima, jer bdenjem rasterujući san lenjosti postao si dom Duha Svetog i ni u snu ni na javi đavoli te nisu mogli zavarati; i zbog toga slaveći te, kličemo ti:

Raduj se, čuvaru devstvenosti!

Raduj se, jer si kao Pavle nosio Hrista u svom telu!

Raduj se, jer si nazvan imenom budnog!

Raduj se, jer si zavredeo odaje Mladenca našeg Spasitelja Isusa Hrista!

Raduj se, slugo prečiste Device i Bogorodice!

Raduj se, zaštitniče svetih ikona!

Raduj se, jer si izabravši Boga vrednoćom zadobio sveštenstvo!

Raduj se, jer si prineo žrtvu Hristu čistim srcem!

Raduj se, jer si mnoge izbavio od opasnosti da izgube dušu!

Raduj se, jer si mnoge učinio po umu slične anđelima!

Raduj se, jer si mnoge izbavio od nečistih uživanja!

Raduj se, jer si utišao vatru naših telesnih strasti!

Raduj se, prepodobni oče Grigorije!

 

Kondak 11.

Car nad carevima i Bog želeći da te pozove k Sebi i da te nagradi bogatim darovima za tvoje mnogobrojne napore, dopustio je da patiš od užasne bolesti; od koje izbavivši se svojom molitvom ti si zamolio još strašniju bolest, kroz koju se pokazalo tvoje trpljenje; i ti si do kraja slavio Boga pevajući: Aliluja!

 

Ikos 11.

Poznajemo te kao baklju svetlosti, oče, jer voleći sva dobra prepodobnih koji su živeli pre tebe, upalio si se božanskim ognjem; koji Gospod donese da da zemlji i sagoreo si požudnu tvar upućujući božanskom znanju one koji ti dolaziše; zato ti kličemo:

Raduj se, jer si sledbenik velikog Antonija!

Raduj se, ti koji kao veliki Jevtimije znaš pomisli ljudi!

Raduj se, ti koji kao blaženi Sava obuzdavaš požudu!

Raduj se, učitelju pustinjaštva kao veliki Teodosije!

Raduj se, ti koji kao veliki Arsenije voliš tihovanje!

Raduj se, ti koji si kao Jefrem Sirin uputi ljude na pokajanje!

Raduj se, stube trpljenja i čudotvorče!

Raduj se, zaštitniče dobre vere kao ispovednici Maksim i Teodor Studijski!

Raduj se, jer si živeo u blaženstvu i bez zlobe srca!

Raduj se, jer si učinio sebe riznicom dobrih dela!

Raduj se, jer si time postao miomirisom Hristovim!

Raduj se, jer uživaš u tajinskom životu radosti!

Raduj se, prepodobni oče Grigorije!

 

Kondak 12.

Tvoj stric i duhovnik želeći da te vidi pre nego što napusti ovaj život, pisao ti je da odeš k njemu koji bejaše u zatvoru zbog svetih ikona; i ti, blaženi, iako bolestan beše, prevali dug put kao dijamant dugotrpenjiv i ljubeći jedan drugog i radujući se duhovno oprostili ste se i posle jednogodišnjeg trpljenja užasne bolesti zaspao je prepodobnim snom svetitelja, pevajući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući tvoje upokojenje slavimo te kao dugotrpeljivog, očuvao si veru; i kao svedočanstvo za to prečasno telo tvoje koje je po Božijoj blagodati netruležno i celovito. Od njega dobijamo mnoga iscelenja bolesti, mnoga čudesa i verno ti kličemo:

Raduj se, ti koji si anđeo u telu i sada igraš sa anđelima!

Raduj se, sveti, koji se veseliš sa svim svetima!

Raduj se, sa apostolima i mučenicima!

Raduj se, sa prepodobnim i sa pravednima!

Raduj se, jer si rođen i odrastao u Dekapolju!

Raduj se, jer si zauvek nasledio nebeski Jerusalim!

Raduj se, blago rumunske zemlje!

Raduj se, jer štitiš ovu zemnju od opasnosti mnogih!

Raduj se, čestita slavo Svetog manastira Bistrice!

Raduj se, ukrasu crkvenih sveštenoslužitenja!

Raduj se, uteho beznadežnima!

Raduj se, radosti tužnima! Raduj se, prepodobni oče Grigorije!

 

Kondak 13.

O sveti prepodobni oče Grigorije, hristoljubče i zaštitniče svih koji su u nevolji, koji si u svom životu na zemlji bio svetlost svetu odmah posle Jevanđelja i posle smrti putem Božije brižnosti postao čuvar ove hrišćanske zemlje (i ovog svetog mesta) putem donošenja tvojih svetih mošti, primajući sada ovaj mali poklon od nas smernih posreduješ ka Bogu da u ovom veku budemo izbavljeni od svake opasnosti i nužde i da u budućem veku budemo izbavljeni od večnih muka, i da nas učiniš dostojnim da zajedno sa tobom u zemlji živih pevamo Njemu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O sveti oče Grigorije, verujemo da si još živeći u telu postao mesto Svete Trojice i sada se neprestano moliš sa ostalim svetima i sa Prečistom Bogorodicom za svete crkve, za patrijarhe, za careve, za gospodare i za sluge, za sveštenike i za kaluđere i za zdravlje i spasenje svih pravovernih hrišćana. Ponizno padamo pred tvoje svete mošti i celivamo ih s ljubavlju moleći te: ojačaj i čuvaj ovo sveto mesto, ovaj sveti manastir koji te ima za zaštitnika kao i sve gradove i sela sa svim stanovništvom. Ne zaboravi one koji se nadaju pokraj tvojih svetih moštiju, koji im se sa verom klanjaju i celivaju ih moleći se za zdravlje i izbavljenje od uznemiravanja nečistih duhova i od ostalih bolesti koje se ne mogu prebrojati, koji zadobijajući izbavljenje i zdravlje zajedno sa nama slave Boga, i tebi kao zahvalnost prinosimo ove ikose i kojim te veličamo i slavimo tvoje napore, tvoja bdenija, tvoje postove, tvoje molitve, borbe sa đavolima i sva tvoja dobra dela; i zbog toga ti svi kličemo: Raduj se, blaženi i premudri oče Grigorije!

 

Molitva druga

O sveti oče Grigorije, od svog detinjstva si se predao Gospodu, ranjen ognjem Njegove ljubavi i ostavljajući svu taštinu ovoga sveta kao smeće, napuštajući takođe svoje roditelje pratio si Hrista svom ljubavlju svojom, voleći ga više od svih prolaznih dobara ovoga sveta. Zato što su oči tvoje duše osvetljene, služio si Hristu svom svojom čistoćom kao anđeo u telu i zbog toga On te je učinio velikim dajući ti dar čudotvorstva i u tvom životu i posle smrti, jer je to način na koji Bog veliča one koji slave Njega. I od Njega, o blaženi, posle mnogih stradanja našao si blagodat i milosrđe, jer postavši svet gledaš i anđeoske vojske u slatkom svetlu Svete Trojice. Zbog toga ti se molimo, svetitelju Božiji, ove molitve primi od nas, slugu tvojih koji se nadamo pomoći tvojoj, obogativši se tvojim svetim moštima, koje blagodaću Božijom natapaju miomirisom dobre vernike. Kao posredniku kod Boga, prinosimo ti ovu kratku molitvu da nam budeš molitvenik i koristan pred Bogom, da bi bili zaštićeni od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, izbavljeni od svih iskušenja, svih nevolja, svih večnih muka koje dolaze, da nađemo milost na Sudnjem Danu i da budemo vredni tvoje neizrecive dobrote, gledajući preslatku svetlost lica Božijeg slaveći Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.