petak, novembar 24, 2017

 Sv Jovan Damaskin

Akatist Prepodobnom Ocu Našem Jovanu Damaskinu

praznuje se 04. (17.) decembra

 

Kondak 1.

Izabrani ugodniče Hristov, prepodobni oče Jovane, uznosimo ti pohvalne pesme, kao zlatorečitom pesniku heruvimskih pesama i serafimskih reči, Pravoslavnoj Crkvi i našem zastupniku i toplom molitveniku za nas. Ti pak, pošto imaš smelost pred Bogom, moli se neprestano za nas i izmoli oproštaj grehova nama koji ti kličemo:

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče!

 

Ikos 1.

Anđeo zemaljski i čovek nebeski bio si, prepodobni Jovane, imao si u životu tvome toplu ljubav prema Božijoj Majci, potrudio si se da naslikaju Njenu svetu ikonu i nju pobožno postavivši u svojoj keliji, gde si boravio u neprestanim molitvama. Mi pak, proslavljajući te ovako govorimo:

Raduj se, nepostidni zastupniče za nas pred Gospodom!

Raduj se, neprekidni molitveniče naš pred Majkom Božijom!

Raduj se, milostivi i krotki oče naš!

Raduj se, brzi pomoćniče u nevoljama i patnjama!

Raduj se, uteho brižnih i ožalošćenih!

Raduj se, jer svima koji mole daješ brzu pomoć!

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 2.

Videvši prepodobni oče Jovane, desnu ruku svoju, koja je mnogo pisala u zaštitu časti i poklonjenja svetih ikona nemilostivo odsečenu po zapovesti cara ikonoborca, izmolio si je od nevernoga mučitelja, i stavivši je na njenom posečenom mestu, sa suzama si se molio Prečistoj Djevi Bogorodici da je isceli. I Sveblaga i Svemoćna Zaštitnica roda našega, brzo je uslišila tvoju molitvu, i javivši ti se u snu, podarila ti je isceljenje posečenoj ruci tvojoj, da bi blagodarno pevao Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum ljudski ne može razumeti silu blagodatnih isceljenja čudesno javljenih ikonom Božije Majke i iskazati veliko čudo, kako odsečena desna ruka tvoja za jednu noć pronađe se cela i zdrava, i na njoj samo crveni znak bivše rane koji je ostavljen od Blage Lekarke; proslavljajući Caricu Nebesku, hvalimo tebe, ugodniče Božiji, ovim rečima:

Raduj se, jer zlatorečitim ustima javljaš nebeske istine!

Raduj se, usrdni slušatelju Božiji!

Raduj se, sažitelju Anđela!

Raduj se, sabesedniče prepodobnih!

Raduj se, topli zaštitniče onih koji ti prilaze!

Raduj se, darovani nam od Boga zastupniče i pokrovitelju!

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče

 

Kondak 3.

Pokazavši silu desnice Svevišnjega u isceljenju desne tvoje ruke, bogorečiti Jovane, prekrasnim pesmama opevao si Sveblagu Vladarku, i lik odsečene ruke tvoje stavio si na isceliteljsku ikonu Majke Božije radi svagdašnjega spomena za veliko čudo; po tome je sada poznata ova sveta ikona koja se zove „Trojeručica“, zbog tri ruke na njoj naslikane koja proslavlja tajnu Svete Trojice, čudesa pak koja bivaju od nje sve privodi da pohvalno kliču Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući po Bogu veliku revnost, duhonosni pesmopisac svete Crkve i slatki njen božanski slavitelj, prepodobni Jovane, pohvalnim pesmama do kraj života svoga proslavljaše divnu milost Bogorodice, u spomen ovoga čuda platno kojim je posečena ruka tvoja bila obavijena, nošaše na glavi svojoj, a Bogorodičnu pak, ikonu kao bogato nasleđe predade svetoj lavri prepodobnoga Save Osvećenoga svima vernima na poklonjenje. Zbog takvoga tvoga staranja za duše naše, dužno ti ovako kličemo:

Raduj se, jer si Bogu savršeno ugodio!

Raduj se, jer si dobio venac bezsmrtnoga života!

Raduj se, jer se naslađuješ rajske sladosti!

Raduj se, jer se nasiđuješ Božije dobrote!

Raduj se, učitelju i nastavniče vernih!

Raduj se, silni branitelju Pravoslavne vere od neprijatelja!

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 4.

Bura dvoumljenja smućuje mi um, prepodobni oče Jovane, kako ću dostojno iskazati Bogu veličinu tvoju, no ti kao blag i milosrdan pogledaj ne na dostojanstvo dela ovoga, nego na usrdnu našu revnost i nauči nas grešne da kako priliči dušom osetimo slavoslovlje Božije i pevamo: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši mnogi ljudi kako bližnji tako i daljnji, prepodobni oče naš Jovane, za život tvoj sličan anđelima jer molitvom tvojom mnogi koji dolaze tebi, primaju blagodatnu utehu i blagodarno pominjući tvoja dobročinstva koja si nam ostavio u crkvenim pesmama, radosno ti ovako kličemo:

Raduj se, jer si Boga radi ostavio tvoju otačastvenu zemlju!

Raduj se, jer si nas prosvetio božanskim pesmama!

Raduj se, stube pobožnosti!

Raduj se, stanu vrlina!

Raduj se, jer nam zlatorečitim ustima javljaš nebeske istine!

Raduj se, jer ni u šta si smatrao zemaljske počasti!

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 5.

Kao svetlozarna bogovođena zvezda otišao si, ugodniče Božiji, u sveti grad Jerusalim na poklonjenje svetim mestima, gde si i ostao ne vraćajući se u svet i stupio si kao monah u manastir prepodobnog Save Osvećenoga, blagodarno kličući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Anđelski činovi videvši tvoj ravnoanđelski život tvoj, bogoblaženi oče, dubinu tvoga smirenja, neprestanu molitvu, čvrstinu uzdržanja i veliku revnost duha tvoga za čistotu, zadiviše se i proslaviše čovekoljupca Boga, koji daje snagu nemoćnoj ljudskoj prirodi. Mi pak, proslavljamo te i kličemo ovako:

Raduj se, divni ukrase monaha!

Raduj se, jer si zavoleo lepotu doma Božijega!

Raduj se, jer si primio pomazanje od Duha Svetoga!

Raduj se, osvećeni sasude blagodati Božije!

Raduj se, dobri i verni slugo Hristov!

Raduj se, istinski slugo Gospodnji!

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 6.

Bio si bogonosni propovednik, prepodobni Jovane, poučavao si uvek bratiju istinskom bogopoznanju i pobožnosti i primerom svoga života upućivao si na put spasenja, da svi pevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasija u duši tvojoj sjajna svetlost istinskoga bogopoznanja, osvećujući duše vernih koji sladosno slušaju pesme koje si ti napisao, i koji te ovako hvale:

Raduj se, organu Duha Svetoga!

Raduj se, timpanu, koji naslađuješ čula pobožnih!

Raduj se, izvore bogonadahnutih pesama!

Raduj se, milozvučna frulo koja duhovnim pesmama veseliš duše ljudske!

Raduj se, psaltiru, koji javljaš slavu Božiju!

Raduj se, neiscrpna reko blagodati Božije!

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 7.

Želeći, prepodobni oče Jovane, da utešiš sabrata monaha koji je bio žalostan zbog smrti svoga druga, pohitao si da bi ga utešio, da napišeš pesme za upokojenje duša umrlih u Carstvu Nebeskom. Zbog toga pevamo anđelsku pesmu Svedržitelju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Gospod javi tebe, novog i predivnog molitvenika i čudotvorca, prepodobni oče Jovane, i zato se svetlo ukrašava tobom Pravoslavna Crkva, jer imaš veliku smelost pred Hristom, Kome se moli za nas grešne koji ljubavlju tebi pevamo ovako:

Raduj se, presvetli svećnjaku vere pravoslavne!

Raduj se, revnosni poborniče pobožnosti!

Raduj se, nepokolebljivi stube Crkve Božije!

Raduj se, dome ukrašeni vrlinama!

Raduj se, jer si spisima tvojim nasledio vernim ljudima pobožna čula!

Raduj se, jer si zlatorečitim ustim tvojim javio nebeske istine!

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 8.

Smatrao si sebe kao stranca i došljaka u ovom nepostojanom svetu, prepodobni oče, tražeći nebeski dolazeći grad Jerusalim, uznosio si sve želje prema njemu, um tvoj položio si na božanstvene stvari, i raspeo si telo tvoje sa strastima i željama, slatko pevajući, umrtvljenom telu kao u timpanu, pobednu pesmu Hristu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav si se obukao u sveoružje Božje, kao vojnik Hristov, prepasavši bedra tvoja istinom, obukao si se u oklop pravde, i obuvši noge tvoje za pripremanje sveta za propovedanje nauke Božije primio si štit vere i šlem spasenja i duhovni mač a koji je reč Božija, koji si mogao da pobediš sve đavolske nagovore. Pomozi, dakle, i nama oče prepodobni, tvojim molitvama da se usprotivimo vražijim iskušenjima i da podražavamo tebe u pobeđivanju naših strasti i da kličemo tebi:

Raduj se, jer si svetim smirenjem uništio dušepropadljivu gordost!

Raduj se, jer si savršenom krotošću ugasio plamen gneva!

Raduj se, jer si bogatstvo tvoje razdelio siromašnima i omrznuo si srebroljublje!

Raduj se, jer si sve uvrede i nepravde pretrpeo bez gneva!

Raduj se, jer si neprestanim molitvama odagnao od sebe uninije i došao si do radosti za Gospoda!

Raduj se, jer si uzdržanjem i bdenjem sačuvao dušu i telo tvoje celomudrenim!

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 9.

Omrznuo si svaku telesnu nasladu, prepodobni oče Jovane, i svim srcem zavoleo si Jedinoga Boga. Zbog toga te Gospod zavole i proslavi čudesima darovavši nam tebe blagoprijatnoga molitvenika pred Njegovom dobrotom: smireno te molimo, kada treba da stanemo pred pravednim Sudijom umoli Ga za nas, da ne pomene bezakonja naša, i da nas udostoji blaženoga udela onih koji stoje Njemu sa desne strane i pevaju: Aliluja!

 

Ikos 9.

Mnogorečiti govornici ne mogu dostojno iskazati podvige i čudesa tvoja, bogomudri oče Jovane, jer dobrota života tvoga zaista prevazilazi pohvalu ljudsku. Međutim mi pobuđeni ljubavlju prema tebi, osmeljujemo se da te smireno pohvalimo ovim pesmama:

Raduj se, neugasiva svetiljko Svete Pravoslavne Crkve!

Raduj se, pohvalo i utvrđenje tvoga manastira!

Raduj se, prehvalna krasoto sabora monaha!

Raduj se, stalna uteho hrišćanskom rodu!

Raduj se, posredniče spasenja onih koji te vole i poštuju!

Raduj se, jer privodiš grešnike ka ispravljenju!

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 10.

Nasledio si večno spasenje, ugodniče Božiji, i dobio si smrt pravednika, kao venac podvig, no bez bola i mirno si prešao iz zemaljskih u nebeske obitelji, gde sveta duša tvoja prima uzdarje iz ruke Svedržitelja Boga, i sa anđelskim vojskama stoji pred prestolom Njegovim i peva neućutnu pesmu Njemu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Dobri i verni slugo Cara Nebeskoga, talanat koji si dobio nisi sakrio, već si ga udvostručio i veliki duhovni posao si sa njime učinio, oče Jovane, pomozi i nama zemaljskima i truležnima da podražavamo sveti život tvoj i da steknemo pri izlasku duše i tela našega dobru nadu spasenja da pevamo tebi skrušenim rečima:

Raduj se, sveče Božiji, jer si sveto i bez greha okončao život zemaljski!

Raduj se, izabraniče Hristov, jer si bez bola mirno predao duh tvoj u ruci Božijoj!

Raduj se, jer je tvoja smrt časna pred Gospodom i usnuće sa svetima!

Raduj se, jer spomen tvoj sa pohvalama se poštuje u Svetoj Crkvi!

Raduj se, preselivši se u nebeskim stanovima ne ostavljaš zemaljske!

Raduj se, usrdni zaštitniče i brzi zastupniče svih onih koji dolaze tebi!

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 11.

Prinosimo ti pohvalne pesme, prepodobni oče, no oskudnim rečima te hvalimo, jer tvoje detinjstvo, sva tvoja mladost i starost je ispunjena dobrim delima i ljubavlju prema Bogu i bližnjima, sva javljajući jednu pesmu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Mirnu smrt tvoju videvši učenici tvoji, veliki ugodniče Božiji, žalost odvajanja sa tobom pomeša se sa blagodatnom utehom u nadi na tvoje zaštitništvo na nebu pred prestolom Božijim gde čuješ da sa ljubavlju tebi kliču:

Raduj se, jer si primio venac bezsmrtnosti života iz ruke Svedržitelja!

Raduj se, nasledniče svesvetloga Carstva Hristovoga!

Raduj se, građanine gornjega Jerusalima!

Raduj se, stanovniku nebeskoga Siona!

Raduj se, jer si dobio večni pokoj zbog teškoća privremenoga života!

Raduj se, jer si pravedno primio blaženstvo pripremljeno od veka pravednima!

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 12.

Izmoli nam božansku blagodat, ugodniče Božiji, da nas uvek pokrivaš od vidljivih i nevidljivih neprijatelja, da nas naučiš da podražavamo tebe u anđelskoj čistoti i nezlobivosti, da upravimo srca naša prema smirenju, pokajanju i nepopustivom ispunjavanju zapovesti Hristovih, da nam podari hrišćanski kraj i da nas bezbedno privede kroz vazdušni put mitarstava, da nas udostoji da tamo vidimo slavu velikoga Boga i da večno pevamo Njemu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pevamo hrabre podvige tvoje, dobropobedni vojniku Hristov, oče naš Jovane, proslavljamo blaženi kraj tvoj usrdno pojući ti:

Raduj se, jer si sveto i pravedno poživeo na zemlji!

Raduj se, jer si zaista bio anđeo zemaljski i čovek nebeski!

Raduj se, jer spomen je tvoj sa pohvalama i usnuće sa svetima!

Raduj se, jer se tebi otvoriše vrata rajska i ušao si u radost Gospoda tvoga!

Raduj se, jer je dušu tvoju primio Životodavac Hristos u nebeskim naseljima!

Raduj se, jer sa nebeskim silama neprestano pevaš trisvetu pesmu Bogu!

Raduj se, prepodobni oče Jovane, veliki ugodniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 13.

O, veliki i preslavni čudotvorče, prepodobni oče naš Jovane, milostivo primivši ovo malo moljenje naše, molitvama tvojim sačuvaj nas od duhovnih i telesnih bolesti u životu ovome i izbavi budućih večnih muka, i udostoj nas da zajedno sa tobom u Carstvu Nebeskom pevamo Bogu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, prepodobni i preblaženi oče naš Jovane, čuj nas koji ti smireno prilazimo i toplo molimo tvoju zaštitu. Znaš nemoći naše, znaš grehe naše, ali i usrđe naše se sakri od tebe: umoli Spasitelja našega Gospoda Isusa Hrista, da nam podari oproštaj mnogih sagrešenja naših i da nas utvrdi na putu ispunjenja zapovesti Njegovih. Tvojim molitvama sačuvaj nas od svih iskušenja i nevolja. Odvrati od nas žalosti i bolesti i podari nam zdravlje i mir, da u miru i bogougodno provedemo sve dane života našega; izmoli nam vreme za pokajanje i da damo dobar odgovor na Strašnom Sudu Hristovom, i da sa tobom i sa svima izabranima večno slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha u vekove vekova. Amin!