ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Spiridon

Akatist Svetom Spiridonu Trimituskom Čudotvorcu

praznuje se 12.(25.) decembra

 

 

Kondak 1.

Preproslavljeni od Gospoda, svetitelju i čudotvorče Spiridone! Svečasni pomen tvoj proslavljamo jer veliku moć imaš da nam pomogneš u Hristu Koji je tebe proslavio i umilno ti kličemo. Izbavi nas od svakog zla i nevolje, da bismo ti uz zahvalnost pojali:

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Ikos 1.

Od mladosti ukrašen svim vrlinama i žitijem svojim angele podražavajući, ti si se, sveti Spiridone, uistinu kao prijatelj Hristov pokazao. Mi, pak, gledajući tebe, čoveka nebeskog i zemaljskog angela, pobožno ti i u umilenju kličemo:

Raduj se, ume, koji si tajne Presvete Trojice sozercavao!

Raduj se, jer si se presvetlim ozarenjem Duha obogatio!

Raduj se, mnogosvetla svetiljko!

Raduj se, jer si um svoj bezstrašćem prosvetlio!

Raduj se, jer si od mladosti istinsku prostotu i bezmolvije zavoleo!

Raduj se, ukrase celomudrenosti!

Raduj se, neiscrpni potoče ljubavi!

Raduj se, jer si gostoljublje Avraamovo podražavao!

Raduj se, jer si uz obilje ljubavi vrata doma svoga svima otvarao!

Raduj se, jer za uboge predstojiš!

Raduj se, jer pred tobom ljude pobožnost obuzima!

Raduj se, jer si obitavalište Svetog Duha!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 2.

Obradovaše se ostrvo Kipar i sve zemlje hrišćanske, kada videše da iz netruležnih moštiju tvojih ističu obilna iscelenja. Mi, pak, poštujući te kao preizobilni izvor blagodati koji nam je nisposlan s nebesa, Vrhovnom Darovatelju nebeskih i zemnih dobara kličemo: Aliluja!

 

Ikos 2.

Iako pastir ovaca beslovesnih, ti si, imajući božanski um, blagovoljenjem Pastirenačalnika Hrista izabran za pastira ovaca slovesnih. Poznavši u tebi pastira dobrog, koji o stadu neumorno brine, verni uskliknuše:

Raduj se, arhijereju Boga višnjega, koji si rukopoloženjem obilje božanske blagodati primio!

Raduj se, mnogosvetla svetiljko koja goriš i blistaš!

Raduj se, verni poslaniče u vinogradu Hristovom!

Raduj se, pastiru, koji pastvu svoju na pašnjaku vere i pobožnosti napasaš!

Raduj se, jer si blistanjem vrlina svojih svet obasjao!

Raduj se, jer si prestolu Hristovom božanstvenu žrtvu prinosio!

Raduj se, jereju, ukrašeni poimanjem Pravoslavlja!

Raduj se, jer si, apostolskim učenjem ispunjen, potocima spasonosnog učenja verne napojio!

Raduj se, jer si i mudre ozario!

Raduj se, jer si i srca prostih obnovio!

Raduj se, slavo pravoslavnih i nepokolebljiva tvrđavo Crkve!

Raduj se, ukrase otaca, slavo i pohvalo pobožnih jereja!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 3.

Stisnuvši dlanovima glinu, silom Višnjega što te osenila, pokazao si, sveti Spiridone, trojičnost Lica i svima je vidljivo objasnio. Time se užasnuše lažni mudri filosofi, okupljeni na Saboru, a verni proslaviše neshvatljivog Boga Koji te na spasenje umudrio i usklikniše: Aliluja!

 

Ikos 3.

Smatrajući te za prostog i neveštog u knjiškom znanju, svi oci Sabora molili su te, oče Spiridone, da se ne prepireš sa učenjacima za koje se mislilo da su mudri. Ti, pak, svetitelju Božji, od Boga rasplamsan revnošću, verujući da propoved Hristova nije u ubedljivoj mudrosti reči ljudskih nego u projavi duha i sile, premudre si razobličio i na put istine uputio. Zato su svi, videvši ovo čudo, radosno uskliknuli:

Raduj se, svetlo pravoslavne mudrosti!

Raduj se, jer si posramio prepirače, za koje govorahu da su mudri!

Raduj se, izvore blagodaću obilni!

Raduj se, stube nepokolebljivi, koji verne podržavaš!

Raduj se, jer si svepogubnu jeres pomračio!

Raduj se, jer je time zgaženo bezumlje!

Raduj se, jer je rukom tvojom i prah zemni Presvetu Trojicu propovedao!

Raduj se, jer si zbog utvrđenja dogme o Presvetoj Trojici vodu i oganj iz gline izveo!

Raduj se, jer si ljude prosvetio da slave Logosa, uistinu jednosušnog beznačalnom Ocu!

Raduj se, jer si zmijsku glavu dušegubne Arijeve jeresi zgazio!

Raduj se, jer si zlobu uništio!

Raduj se, jer si nevernog mudraca prepirača istinskoj veri obratio!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 4.

Provodeći život u nemaštini i siromaštvu, ubogim i jadnim bio si hranitelj i pomoćnik i, radi ljubavi prema sirotima, zemlju si u zlato pretvorio i dao ga onom koji je tvoju pomoć tražio. Diveći se ovom čudu, zahvalno kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Svi su i na svakom mestu slušali da je sveti Spiridon uistinu obitavalište Presvete Trojice, jer se u njemu nastanio Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh. Toga radi si ovaploćenog istinskog Boga propovedao svim hrišćanima koji ti kliču:

Raduj se, povereniče reči Božjih!

Raduj se, jer si domostroj Božji o spasenju sveta razjasnio!

Raduj se, jer si naučio da se neispituje ono što je iznad ljudskog razuma i reči!

Raduj se, jer si projavio neshvatljivu silu Božju koja je u tebi dejstvovala!

Raduj se, jer je ustima tvojim sam Bog govorio!

Raduj se, jer su te svi u sladosti slušali!

Raduj se, jer si maglu idolosluženja rasterao!

Raduj se, jer si mnoge istinskoj veri priveo!

Raduj se, jer si glave nevidljivih zmija zgazio!

Raduj se, jer se tobom proslavlja vera hrišanska!

Raduj se, jer ozaruješ sve koji te veličaju!

Raduj se, zaštitniče vere hrišćanske i Pravoslavne!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 5.

Radi vrlinskog života svoga preispunjen si bio božanstvenim Duhom, sveti Spiridone, jer krotak, milostiv, čist srcem, trpeljiv, nezlopamtiv i gostoljubiv beše. Toga radi te Tvorac i u čudima preslavnog pokaza. Mi, pak, proslavljajući Boga koji te je proslavio, kličemo: Aliluja!

 

Ikos 5.

Gledamo ravnoangelnog Spiridona, velikog čudotvorca. Jednom je zemlja od velike suše postradala, pojavila se glad i bolest i veliko mnoštvo ljudi umiraše, ali molitvom ovog svetitelja sa nebesa siđe kiša. Ljudi, pak, spaseni od nesreće, zahvalno uskliknuše:

Raduj se, jer si se velikom proroku Iliji upodobio!

Raduj se, jer si blagovremeno spustio kišu koja je prekinula glad i bolesti!

Raduj se, jer si molitvama svojim opet nebo zatvorio!

Raduj se, jer si nemilosrdnog trgovca lišavanjem imanja kaznio!

Raduj se, jer si hranu obilno darovao onima, kojima je trebala!

Raduj se, jer si se za milosrđe Božje prema ljudima podvizavao!

Raduj se, jer si slabosti slabih uzeo!

Raduj se, blagodatni pomoćniče ljudima!

Raduj se, jer si bolesnima zdravlje darovao!

Raduj se, jer od tebe drhte demoni!

Raduj se, izvore bezbrojnih čudesa!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 6.

Zavesa starozavetne skinije skrivala je kovčeg, mannu i tablice u Svetinji nad svetinjama. Hram tvoj, sveti Spiridone, ima grobnicu tvoju kao kovčeg, tvoje svete mošti kao mannu a srce tvoje kao tablice božanske blagodati, na kojima vidimo urezanu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zbog bezakonja naroda kiparskog, Bog ga jednom kazni sušom i tada kod svetog Spiridona dođe neki zemljodelac da traži pomoć, a sveti mu dade zlato. Kada pak, nesreća prođe, zemljodelac mu vrati zlato i, gle čuda, zlato se ono pretvori u zmiju. Proslavljajući Boga, divnog u svetima svojim, kličemo:

Raduj se, jer si podražavao Mojseja, koji čudesno zmiju u štap pretvori!

Raduj se, pastiru čovekoljubivi, jer slovesne ovce stada svojega od nesreće izbavljaš!

Raduj se, jer sve nas obilno svakim dobrom obogaćuješ!

Raduj se, jer si kao Ilija siromahe hranio!

Raduj se, jer si nemilosrdne ka milosrđu obraćao!

Raduj se, jer si mirjanima dostojan primer podražavanja ljubavi!

Raduj se, u nesrećama uteho vernih i nevernih!

Raduj se, drvo senovito, koje i zemlju i grad osenjuješ!

Raduj se, slavo i pohvalo Korkirana!

Raduj se, jer po blagovoljenju Božjem i kišom i sušom, i žegom i hladom gospodariš!

Raduj se, jer si granice zemaljske molitvom izmenio!

Raduj se, jer si buduđe kao i sadašnje provideo!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 7.

Kao zastupnik svih ljudi pred Gospodom pokazao si se, sveti Spiridone. Toga radi i mi pod zaklon tvoj pristupamo tražeći spasenje, jer si nam pomoćnik u svim nedaćama u vreme gladi, u ranama smrtnim, u svakoj nesreći i iskušenju, i zato zahvalno kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Videli smo nova i bogodolična čuda kada si, sveti oče, pošao da nevinoga, a na smrt osuđenog spaseš i kada ti je nabujali potok put presekao. Ti si mu pak, u ime Svemogućeg Boga, zapovedio da stane i sa saputnikom po vodi kao po suvom prešao. Slava o ovom čudu raširi se svuda, i svi proslaviše Boga, ovako ti kličući:

Raduj se, jer si kao nekada Isus Navin Jordan, reku po suvom prešao!

Raduj se, jer si rečnu bujicu glasom svojim zaustavio!

Raduj se, jer si milosrđem pokrenut na težak put pošao!

Raduj se, jer si klevetu porazio i nevinoga od okova tamničkih i iznenadne smrti spasao!

Raduj se, o životu po Bogu dobri pomoćniče!

Raduj se, zaštitniče nepravedno osuđeni!

Raduj se, jer si granice stihije vodene izmenio!

Raduj se, jer si sudiju urazumio i od ubistva spasao!

Raduj se, istinsko popravljanje duša!

Raduj se, divna silo što bujice vodene obuzdavaš!

Raduj se, jer nasleđuješ srce ljudi koji ti pritiču!

Raduj se, jer si čovekoljublje Avraamovo podražavao!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 8.

Putnik i pridošlica bio si na zemlji, kao što su i ostali ljudi. I pored toga, Sveznajući te još od majčine utrobe kao velikog ugodnika i čudotvorca pokazao, sveti Spiridone. Demone izgoniš, svaku bolest i ranu isceljuješ, pomisli ljudske vidiš, i time si se kao divan među svetima pokazao. Mi, pak, uznoseći molitvu Svedarodavcu Bogu, kličemo Mu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Čitav svet od straha uzdrhta kada začu da smrt na glas iz grobova vraća mrtve svoje i uskliknu:

Raduj se, jer si preminulu kćer svoju prizvao da bi povereno joj blago pokazala!

Raduj se, jer si ožalošćenu udovicu, koja je dala zlato na čuvanje utešio!

Raduj se, jer si upokojeno dete iz mrtvih vaskrsao!

Raduj se, jer si i mater njegovu, koja je iznenada od radosti umrla, oživeo

Raduj se, jer si upodobio Iliji, koji je molitvama sinu one žene iz Sarepte život vratio!

Raduj se, jer si i Jelisija, koji je dete iz smrti probudio, podražavao!

Raduj se, pastiru koji preiskreno voliš ljude!

Raduj se, jer si ženi bludnici, koja je suzama noge tvoje oprala, imenom Božjim grehe oprostio!

Raduj se, jer si svetu revnost vrhovnog apostola stekao!

Raduj se, jer nepokajana grešnica po reči tvojoj u teškim bolovima umre!

Raduj se, jer si plodnost zemlje molitvama svojim isprosio!

Raduj se, nepromenljiva vero ljudi u vaskrsenje!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 9.

Blistanjem Duha Svetoga ozaren si bio, sveti Spiridone, i imao si duha premudrosti, jer si mudrim rečima bezumnima razum pomračio i među ocima veru utvrdio. Imao si i Duha razuma, jer si umove pomračene ozario, i duha straha Božjeg, jer si svagda delima bogougodnim dušu čistio. Zato predstojiš prestolu Višnjeg i sa angelskim Mu činovima kličeš: Aliluja!

 

Ikos 9.

Primivši od Pastirenačalnika Gospoda Isusa žezlo pastira slovesnih ovaca, sveti Spiridon ne promeni svoj život, siromašan, krotak i svetrpeljiv, ljubavi radi, nije se stideo ni brige o ovcama beslovesnim. Sve ovo podstiče nas da slavimo Boga i da Ti kličemo:

Raduj se, jer si slavu ovog sveta kao ispraznu prezreo!

Raduj se, jer si veliku platu na nebesima dobio!

Raduj se, jer si lepote sveta ovoga ništavnima smatrao!

Raduj se, sasude blaga nebeskog!

Raduj se, najsvetija pašo Kiprana!

Raduj se, jer tebe radi Bog nevidljivim užetom kradljivce tvojih ovaca sveza!

Raduj se, jer si lopove očinski urazumio!

Raduj se, jer si ih po milosrđu svom za besanu provedenu noć, ovna darovao!

Raduj se, jer si neposlušnošću jarca, koji kao da imaše razum, razobličio trgovca što je utajio cenu!

Raduj se, jer si onoga, što je srebrnjake tvoje sakrio, pokajanju priveo!

Raduj se, jer si ga savetom svojim od strasti koristoljublja iscelio!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 10.

Spasavajući dušu pastve od Boga ti poverene, sveti Spiridone, po dopuštenju Božjem bio si prizvan da projaviš slavu svoju, a prevashodno slavu istinitog Boga i u drugoj zemlji, da bi se svuda slavilo ime Božje i klicalo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Brzi pomoćnik i zastupnik u svakoj nevolji i žalosti, sveti Spiridon, po zapovesti carevoj kao i drugi pastiri dođe u grad Antiohiju, gde je boravio bolesni car Konstantin. Svetitelj dodirnu njegovu glavu i istoga časa car ozdravi. Diveći se ovome čudu kličemo ti :

Raduj se, jer te u snoviđenju angeo pokazao caru kao iscelitelja!

Raduj se, jer si božanstvene ljubavi radi u dubokoj starosti na težak put pošao!

Raduj se, jer si slugi carevom koji te je po ovrazu udario, po zapovesti Spasiteljevoj i drugi obraz okrenuo!

Raduj se, stube smirenja!

Raduj se, jer si molitvama svojim caru što je sa suzama preklinjao, zdravlje darovao!

Raduj se, jer si poniženjem svojim slugu urazumio i njegovu nemilosrdnu prirodu izmenio!

Raduj se, jer si cara razumnosti i pobožnosti naučio!

Raduj se, jer si prezirući zemno blago, carevo zlato odbacio!

Raduj se, jer si učenika svojega Trifilija od strastvene vezanosti za zemna blaga odvratio i sasud blagodati Božje od njega načinio!

Raduj se, jer po dolasku tvom u Aleksandriji idoli padoše!

Raduj se, jer ti se i demoni povinuju!

Raduj se, jer si mnoge od idolopoklonstva odvratio!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 11.

Pojanje angelsko, začulo se u hramu dok si večernju tamu služio, sveti Spiridone, i nikoga nije bilo da saslužuje sa tobom. Žitelji grada, začuvši umilno pojanje, uđoše u hram i, nikoga ne videvši sa višnjim silama uskliknuše: Aliluja!

 

Ikos 11.

Lučezarno sunce svetova i angelski sabesednik na zemlji bio si, sveti Spiridone. Predavši duh svoj u ruke Božje, preselio si se u višnja naselja gde se za svet moliš pred prestolom Vladike. Mi, pak, živeći na zemlji, ovako ti kličemo:

Raduj se, jer ti još za života angeli saluživahu!

Raduj se, jer pojanje arhangela slušaš!

Raduj se, vidljivi obraze našeg preobraženja!

Raduj se, jer hramovna kandila, u kojima ne beše jeleja, tebe radi preizobilno napunio!

Raduj se, kandilo božanskog blistanja!

Raduj se, sasude božanske blagodati koja je, slično jeleju, preizobilno dušu tvoju napunila!

Raduj se, nepresušni izvore, od kojega svima ističu bujice blagodati!

Raduj se, jer se zbog tebe angeli raduju!

Raduj se, jer si neposlušnost đakona u hramu kaznio!

Raduj se, jer si sujetnog svojim glasom i glasa i jezika lišio!

Raduj se, jer u vreme žege iznenada siđe rosa i glavu tvoju svetu rashladi!

Raduj se, jer si u znamenju svom blizinu predstavljenja svoga provideo!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 12.

Budući zaštita i utočište svima vernima koji ti priticahu za života, ni nakon uspenja svojega nisi nas ostavio sirote. Pobeđujući prirodni poredak, Bog sačuva netruležnim tvoje svete mošti, na ukrepljenje pravoslavne vere i pobožnosti, u znamenje besmrtnosti. I Njega proslavljajući kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Proslavljamo te, svetitelju Božji, jer si svet zadivio čudesima koja ističu od svetih moštiju tvojih. Svi koji sa verom pritiču i celivaju ih, dobijaju svako dobro za koje se mole. Mi, pak, proslavljamo Boga koji te je ukrepio i krunisao vencem nepropadljivosti i ovako kličemo:

Raduj se, jer si se u vreme gladi mornaru javio i naredio da hranu dopremi!

Raduj se, jer si slepima, koji s verom prilaze moštima tvojim, vid darovao!

Raduj se, jer si od neizlečive bolesti dečaka iscelio!

Raduj se, jer si demona iz žene isterao i zdravom je učinio!

Raduj se, izabrani vojvodo Kerkire (Krfa)!

Raduj se, jer si pukove bezbožnih Agarjana isterao i njihove lađe na pučini potopio!

Raduj se, jer te videše okruženog mnoštvom angela sa mačem u desnoj ruci, zbog čega neprijatelj drhtaše od straha!

Raduj se, jer si vojvodi zabranio da ti hram podigne, u kome će ti liturgiju na beskvasnom hlebu služiti!

Raduj se, jer si vojvodu latinskog strašnom smrću porazio!

Raduj se, jer si sliku njegovu u domu u Veneciji munjom spalio!

Raduj se, jer si lažnu mudrost i zablude Zapada posramio!

Raduj se, jer si pravoslavnu veru, jedinu istinitu i spasonosnu za čoveka utvrdio!

Raduj se, Spiridone, predivni čudotvorče!

 

Kondak 13.

O, prečudesni svetitelju Hristov, oče Spiridone! Primi ovo naše malo moljenje i izbavi nas od svake nesreće i iskušenja, ojačaj nas pred neprijateljima našim, podari nam oproštaj grehova i izbavi nas od večne smrti i sve koji radi tebe usklikuju Bogu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O, veliki i prečudesni svetitelju Spiridone, pohvalo Kerkire (Krfa), blistava svetiljko cele vaseljene, topli pred Bogom molitveniče sve koji ti pritiču i brzi zaštitniče što ti se s verom mole! Ti si među ocima na Nikejskom saboru veru pravoslavnu preslavno objasnio, jedinstvo Presvete Trojice čudesnom silom pokazao, a jeretike do kraja posramio. Usliši nas grešne, svetitelju Hristov, koji ti se molimo i tvojim silnim zastupništvom pred Gospodom izbavi nas od svake nevolje, od gladi, potopa, vatre i smrtne rane. Ti si u privremenom životu svom od svih nevolja izbavljao ljude od naleta Agarjana i od gladi spasavao si zemlju svoju, cara si od neizlečive bolesti izbavio i mnoge grešnike pokajanju priveo, mrtve si preslavno vaskrsavao, a zbog svetosti života tvoga angeli su ti u crkvi nevidljivo sasluživali i pojali. Tako je tebe, svog vernog slugu, proslavio Vladika Hristos, darovao ti da u sva skrivena dela ljudska pronikneš i one što nepravedno žive razobličiš. Mnogima si u oskudici i nemaštini usrdno pomagao, ljude uboge u vreme gladi nahranio, i mnoga druga znamenja satvorio silom Duha Božjeg što je u tebi živeo. Ne ostavi i nas, svetitelju Hristov, pomeni čeda svoja kod prestola Svedržitelja, i umoli Gospoda da nam daruje oproštaj mnogobrojnih grehova naših, spokojan život, nepostidan i miran završetak života našeg, i udostoji nas večnog blaženstva u budućem veku, da bismo uvek uznosili slavu i blagodarenje Ocu i Sinu i Svetom Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva druga

O, sveblaženi svetitelju Spiridone, veliki ugodniče Hristov i preslavni čudotvorče! Sa činovima angelskim budući pred prestolom Božjim, milosrdnim okom pogledaj na ljude koji ovde stoje i za tvoju pomoć mole. Umoli milosrdnog čovekoljupca Boga da nas ne osudi po bezakonjima našim nego da sa nama postupi po milosti svojoj. Isprosi nam od Hrista i Boga našega miran i nepomućen život, zdravlje duševno i telesno, plodnost zemlje i u svemu svako obilje i blagostanje, i neka dobra darovana nam od milosrdnog Boga ne upotrebimo na zlo nego na slavu Njegovu i proslavljenje Tvoga zastupništva. Od svake nesreće duševne i telesne, od svake muke i saveta demonskih izbavi sve koji s verom i nesumnjajući k Bogu pritiču. Budi žalosnima utešitelj, bolesnima iscelitelj, u iskušenjima pomoćnik, nagima pokrov, udovicama zaštitnik, mladencima hranitelj, starima ukrepitelj, strancima putovođa, onima koji plove krmanoš i za svakoga, kome je tvoja snažna pomoć potrebna isprosi ono što je dušekorisno. Neka i mi, molitvama tvojim sačuvani i poučeni, dostignemo večni pokoj i zajedno s tobom proslavimo Boga, proslavljenog u Presvetoj Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.