ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Haralampije

Akatist Svetom Sveštenomučeniku Haralampiju

praznuje se 10.(23. februar)

 

 

Kondak 1.

Tebi, mukotrpniku i ugodniku Božjem, koji se odvažno za nas boriš, i koji si zemlju časnom krvlju svojom orosio i njenu plodorodnost od Boga izmolio, pohvalne pesme iz dubine duše uznosimo. Ti, pak, imajući veliku odvažnost pred Gospodom, od svake nevolje izbavi nas koji ti kličemo:

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Ikos 1.

Angeli se na nebesima radovahu neporočnom življenju tvome, sveštenomučeniče Haralampije, jer si ti sledio svete proroke i apostole, upućujući narod na put spasenja. Toga radi kličemo ti ovako:

Raduj se, veliko svetilo Crkve !

Raduj se, propovedniče istine !

Raduj se, učitelju reči života večnoga !

Raduj se, razobličitelju idolosluženja !

Raduj se, jer se tobom posrami satana !

Raduj se, jer se vera Hristova proslavlja !

Raduj se, jer si Imenom Hristovim silu vražiju sakrušio !

Raduj se, jer si silom Božjom zamke demonske razrušio !

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Kondak 2.

Služitelji Gospoda Isusa Hrista, videvši blagočastivošću i čistotom ispunjeno žitije tvoje i, budući ukrepljeni u veri i blagočašću pošto su čuli ognjenu propoved tvoju, obradovaše se, pojući Tvorcu svega: Aliluja!

 

Ikos 2.

Budući ispunjen od Gospoda prosvetljenim umom i ukrašen večnom mudrošću, ti ne htede poslušati savet igemona Lukijana da sa žrtvama pristupiš bogovima bezdušnim, i velikih se mučenja ne uplaši. Stoga ti kličemo ovako:

Raduj se, ti, koji si pretnje Lukijanove prezreo !

Raduj se, ti, što postom i molitvom dugovečnost zadobi !

Raduj se, jer si za blagom nevidljivim tragao !

Raduj se, pobedni nosioče Krsta Hristovog !

Raduj se, jer si mučitelje svoje uzljubio !

Raduj se, jer si im srca Hristu obratio !

Raduj se, jer se tobom vera istinita utvrdi !

Raduj se, jer se tobom prelast besov ska posrami !

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Kondak 3.

Silom Višnjega ukrepljen, velika si mučenja pobedio i, gvozdenim noktima strugan, Gospodu si se molio, bolesti mučitelja tvojih isceljujući i Bogu pesmu uznoseći: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući veliku milost Gospodnju, udostojio si se, sveštenomučeniče Haralampije, da čuješ glas Božji koji od oblaka ishodi. Njega slušajući, sa trepetom recimo:

Raduj se, svetilo zemaljsko !

Raduj se, ti, koji si se u nebeske obitelji preselio !

Raduj se, sabesedniče angela !

Raduj se, sažitelju proroka !

Raduj se, saprestolniče apostola !

Raduj se, saborče mučenicima !

Raduj se, jer si se razgovara sa Gospodom udostojio !

Raduj se, jer usliši Gospod molitve tvoje !

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Kondak 4.

Bura velika ruši gradove, sela i svaku travku poljsku povija, a ljuće bure: životne zlobe, neverja i zlodela ljudskih duše naše smućuju i življenje naše tamom prekrivaju. No ti, sveštenomučeniče preslavni, pomozi nama koji podvige i stradanja tvoja poštujemo i tebe radi, divnog u Svetima Božjim, Bogu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 4.

Nečastivi car rimski Sevir, čuvši kako si se na mukama nepokolebljivim pokazao, gnevom se velikim ispuni. Ti, pak, dugotrpeljivi, kada oštri gvozdeni klinovi u česno telo tvoje zabodeni behu, sve to u veselju i radosti podnese, ni reči ne izustivši protiv mučitelja svojih. Toga radi blažimo dugotrpljenje tvoje usklicima ovim:

Raduj se, obraze krotosti duhovne !

Raduj se, ti, koji si dugotrpljenjem Gospoda Isusa Hrista podražavao !

Raduj se, jer se i beslovesna tvar prečudnom trpljenju tvome s trepetom divljaše !

Raduj se, jer Gospod Bog sa tobom u mučenjima tvojim prebivaše !

Raduj se, jer si mnoštvo ljudi dugotrpljenjem svojim Gospodu priveo !

Raduj se, od Gospoda proslavljeni !

Raduj se, izvore isceljenja !

Raduj se, pomoćniče ljudima !

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Kondak 5.

Kao Bogom vođena zvezda javio si se ženi nekoj koja, videvši stradanja tvoja i u srcu se umiljenjem ispunivši, iz svega glasa objavi:”Čoveče Božji, časna je starost tvoja, i Bog je sa tobom”. U Njega treba da verujem, pojući Mu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši da je nekakav čovek u kojem beše demon, isceljen, car Sevir se veoma zadivi čudotvornoj sili Hristovoj koja obitava u tebi, sveštenomučeniče koji si divljenja dostojan, te izusti: „Vaistinu, veliki je Bog hrišćanski”. Toga radi ti i mi, hvaleći stradanja i čudesa tvoja, radosno kličemo:

Raduj se, čudotvorče predivni !

Raduj se, pobedonosni poborniče vere !

Raduj se, jer si od paljenja ognjem sačuvan ostao !

Raduj se, jer si čudesima tvojim nevernike svetlošću Bogopoznanja ozario !

Raduj se, jer si življenjem svojim Ime Božje proslavio !

Raduj se, jer pred tobom, kao pred dobrim vojnikom Hristovim, đavo trepti i drhti !

Raduj se, jer se molitvama tvojim nemoći isceljuju !

Raduj se, jer zastupništvom tvojim verni život večni nasleđuju !

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Kondak 6.

Kao neustrašivi propovednik pokazao si se, svehvalni Haralampije, govoreći caru ovako: „Veliku mi korist muke donose, jer dok se telo moje u ranama raspada, duh u meni likuje”. Primivši ove reči, mnoštvo ljudi ispovedi Gospoda Hrista i udostoji se mučeničkih venaca, pojući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Prosija svemogućstvo Božje i javi se strašna pretnja Gospodnja kada nečastivi mučitelji tvoji bez stida hule na Hrista Gospoda izricahu: „Zemlja poput lista uzdrhta, a odozgo, iz oblaka, zvuci se strašni začuše, i pokazaše se munje i gromovi. A kada ti satvori molitvu, prestade strašna opomena Gospodnja. Toga radi kličemo ti ovako:

Raduj se, razobičitelju gordih !

Raduj se, učitelju siromaštva duhovnog !

Raduj se, jer si hulitelje Imena Gospodnjeg oborio !

Raduj se, ti koji od gneva Božjeg ljude izbavljaš !

Raduj se, ti koji munje i gromove nebeske molitvama stišavaš !

Raduj se, jer od straha umrtvljene ljude vaskrsnu !

Raduj se, jer veliku nezlobivost prema mučiteljima svojim pokaza !

Raduj se, jer tebe radi Gospod Bog zagrme u oblacima vazdušnim !

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Kondak 7.

Želeći da spase čistu dušu careve kćeri Galine, Gospod te, Haralampije, pokaza poput angela svetlonosnog, učitelja mudrog i apostola vere Hristove. I, pazeći na reči tvoje, blažena Galina se u srcu umilenjem ispuni, te Bogu pojaše: Aliluja!

 

Ikos 7.

Kao novoga Josifa Gospod Bog tebe pokaza, umudrivši te da obznaniš priču blažene Galine o snu koji je usnila. Jer, ona ugleda veliko prostranstvo vodeno, koje je dar Duha Svetoga, vide gradinu golemu kraj voda velikih, raj Gospodnji, i u njemu vinograd svekrasni, obitalište pravednih, i čuvara mesta toga, Hrista Boga, gde na ramena Svoja ovcu metnu. Toga radi kličemo tebi:

Raduj se, ukrasu staraca !

Raduj se, smestilište darova Duha Svetoga !

Raduj se, jer sa angelskim vojskama Gospoda slavosloviš !

Raduj se, jer si raj Gospodnji i život večni zadobio !

Raduj se, služitelju Pastirenačelnika Hrista Boga našega !

Raduj se, dobri pastiru stada Hristova i za vasceli svet molitveniče !

Raduj se, ukrasu vinograda Gospodnjeg !

Raduj se, tvrđavo Crkve Hristove !

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Kondak 8.

Provodeći svoje stranstvovanje na zemlji, ti ne htede ispuniti volju nečastivih idoloslužitelja, niti od vere istinite odstupiti, nego si, urazumljujući mučitelje svoje rečima bogomudrim, stradanja za Hrista primio, pojući Gospodu Bogu pobednu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Pošto ispuni sve srce svoje jarošću, nečastivi car te predade udovici nekoj na porugu. U dom njen ulazeći, ti si se, Haralampije sveti, prislonio na stub koji ukraj kuće stajaše, i istog trena se on rascveta, premda suv bejaše. Užasnuvši se veoma, žena se tada Bogu obrati. Mi ti, pak, u umiljenju srca kličemo ovako:

Raduj se, Haralampije, svetilniče svesvetli !

Raduj se, ugodniče Hristov, blagodaću preizobilnom ispunjeni !

Raduj se, jer se i samo ime tvoje čudesnim življenjem tvojim opravda !

Raduj se, zastupništvo i posredovanje udovica !

Raduj se, jer si poukama svojim mnoge Hristu priveo !

Raduj se, uzdanice i kreposti sirotih !

Raduj se, divna lepoto mučenika !

Raduj se, mnogosvetlo ogledalo čovekoljublja !

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Kondak 9.

Sve bogastvo uma svoga, sve darove blagodatne koje si od Gospoda Boga primio, dao si, sveti Haralampije, da ljudima posluže, učeći sve veri i blagočašću, i u času končine svoje svete nisi se za sebe samoga molio, već za spasenje i blagovanje svih onih koji svešteni spomen tvoj poštuju, da se darovima Gospoda Boga naslade, pojući Mu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici ne behu kadri dostojno opevati veličanstvo duše tvoje i neizrecivo tvoje milosrđe. Tebi se diveći, mi, nedostojni u prostoti srdaca svojih kličemo:

Raduj se, svetilo što tminu grehovnu od ljudi, svetlošću vere, odgoniš !

Raduj se, ti, koji vencem mučeničkim više od zvezda na nebu blistaš !

Raduj se, ti, koji molitvama svojim od Hrista Gospoda prorastanje žita izmoljuješ !

Raduj se, jer si krv svoju česnu na zemlju prolio !

Raduj se, jer si krvlju ovom štedrost Gospodnju za nas grešne zadobio !

Raduj se, jer tebi Gospod kaza: „Neka reč tvoja isceljenje bolnima bude” !

Raduj se, jer moljenje usana tvojih primi Bog !

Raduj se, blagodatna uteho paćenicima !

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Kondak 10.

Želeći da spaseš dušu svoju, telo svoje ni za šta smatrao nisi, mučeniče sveti, i radovao si se osudi da mačem posečen budeš, pojući Gospodu Bogu Koji vazda dobro tvori: Aliluja!

 

Ikos 10.

Gospod Bog ti beše stena i utočište, Haralampije veliki, javivši ti se u slavi Svojoj u času blažene končine tvoje. Toga radi kličemo ti:

Raduj se, prijatelju Gospodnji !

Raduj se, jer ti Gospod daruje što god zatražiš !

Raduj se, jer si strašnu slavu Gospodnju ugledao !

Raduj se, zaštitniče od gladi i pomora !

Raduj se, jer silom Božjom odgoniš škodljivi vazduh koji plodove zemaljske uništava !

Raduj se, trudoljublja učitelju !

Raduj se, jer za zdravlje telesno i duševno zastupaš !

Raduj se, jer se za stoku, ljudima na potrebu stvorenu, staraš !

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Kondak 11.

Premnogo i umilno pojanje prinosimo ti, čudotvorče, jer, pošto ne možemo da učinimo ništa što bi bilo ravno čudesima tvojim i prevelikom tvome milosrđu prema nama grešnima, tebi se diveći, Gospodu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetilo putovodno budi nama, Haralampije, koji u tami grehovnoj hodimo, i Gospodu se moli da svako sujeverje od nas odbaci, da um naš svetlošću Evanđelja i naukama korisnim za trudove zemljodelaca i za svaku dobru stvar prosvetli, da umom prosvetljeni, u umilenju srca, kličemo tebi:

Raduj se, miro nepresušno, na trudove ljudske izliveno !

Raduj se, miomirno proleće Gospodnje !

Raduj se, prekrasno drvo raja Gospodnjeg !

Raduj se, ti, koji molitvu, kao kad miomira Gospodu prinosiš !

Raduj se, ti, koji dahom svoje svete molitve zemlju zagrevaš !

Raduj se, jer zastupništvom svojim pred Gospodom zemaljske plodove rosom orošavaš !

Raduj se, pokrovitelju zemljodelaca !

Raduj se, življenja njihova ustrojitelju !

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Kondak 12.

Znajući za obećanu ti blagodat od Gospoda Boga, da se svaka molba tvoja ispuni, rekao si: „Molim Ti se, Gospode, Imenu Svome slavu podaj; da na mestu gde se mošti moje polože, ne bude gladi i pomora, niti vazduha koji plodove uništava, nego mir među ljudima i telesno zdravlje, a dušama spasenje, i neka se ono izobiljem plodova zemaljskih ispuni”. O, Gospode Bože naš. Izlij deo blagodati Svoje i na sve nas koji Tebi pojemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući čudesa tvoja, Haralampije preslavni, slavimo dugotrpljenje, stradanja i čudesnu končinu tvoju, i, diveći se milosrđu tvome, kličemo ti ovako:

Raduj se, ti, koji za kišu pred Gospodom pravovremeno posreduješ !

Raduj se, ti, koji nas molitvama svojim od grada i bure zaklanjaš !

Raduj se, jer si za mesto gde si postradao plodnost molio !

Raduj se, jer si nisposlanje blagoslova na trud zemljodelca od Gospoda Milosrdnog prosio !

Raduj se, stradalniče nepobedivi i nesavladivi !

Raduj se, svešteniče Božji, koji vasceli svet zastupaš !

Raduj se, uzdanje svih oni koji ti se mole !

Raduj se, svetla radosti zemljodelaca !

Raduj se, sveštenomučeniče Haralampije, naš milosrdni zastupniče pred Bogom i predivni čudotvorče!

 

Kondak 13.

O, predivni Haralampije, zastupniče naš premilosrdni, usliši glas nedostojne molitve naše i moli se Gospodu za nas, da nas sačuva od gladi i pomora i međusobne borbe, i da na svaki mirni rad ljudski nispošlje blagoslov Svoj, da Mu u vekove pojemo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1. )

 

Molitva

O, predivni sveštenomučeniče Haralampije, mukotrpniče nesavladani, svešteniče Božji koji vasceli svet zastupaš. Pogledaj na moljenje nas koji poštujemo svešteni spomen tvoj, izmoli nam od Gospoda Boga oproštaj grehova naših, da se ne razgnevi na nas do kraja, što sagrešismo i nedostojni se milosrđa Njegovog pokazasmo. Moli se Gospodu Bogu da nispošlje mir na gradove i sela naša, da nas izbavi od najezde tuđinaca, međusobne borbe i svakog razdora i nereda. Utvrdi, sveštenomučeniče, veru i blagočešće u svim čedima pravoslavne Crkve hrišćanske, i moli se da nas izbavi Gospod Bog od jeresi, raskola i svakoga sujeverja. O, milosrdni mučeniče, moli se Gospodu za nas, da nas sačuva od gladi i svake bolesti, i da nam podari izobilje plodova zemaljskih, i umnoženje stoke potrebne ljudima i svega što nam je na korist a ponajviše da se udostojimo, molitvama tvojim, Carstva Nebeskog Hrista Boga našega, Kome priliči čast i poklonjenje, sa Bespočetnim Ocem Njegovim i Presvetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.