petak, novembar 24, 2017

 Sv Ignjatije Bogonosac

 

Akatist Svetom Sveštenomučeniku Ignjatiju Bogonoscu

praznuje se 20.decembra (02.januara) i 29.januara (11.februara)

 

Kondak 1.

Izabrani mučeniče i izabraniče Hristov, svetitelju Ignjatije, prinosimo ti pohvalne pesme. Ti koji sa anđelima stojiš pred prestolom Svevišnjega nemoj prestati da se moliš za nas koji ti usrdno pevamo:

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Ikos 1.

Postao si sličan anđelima, kada te Gospod uze u svoje prečiste ruke, postavi te usred učenika svojih i stavi ruku svoju na tvoju glavu, kaza im: "Ako se na obratite i ne budete kao deca nećete ući u Carstvo Božije". Zbog toga priklonivši kolena, kličemo ti:

Raduj se, Bogom nošeni!

Raduj se, jer si Boga u svome srcu neprestano nosio!

Raduj se, dobri i verni slugo!

Raduj se, čoveče poželjni!

Raduj se, jer si od mladosti svim srcem zavoleo Hrista!

Raduj se, jer si se svecelo Njemu predao!

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Kondak 2.

Videvši pobožni život svetog Jovana Bogoslova, tvog učitelja, poželeo si da zajedno sa njim poslužiš Gospodu, propovedajući sveto jevanđelje ljudima koji sede u tami i seni smrtnoj, i učeći ih da pevaju Jedinome Istinitome Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Poznavši duhom da anđeli na nebesima slave Boga u Svetoj Trojici, Tvorca neba i zemlje, kliču jedni sa drugima: Svet, Svet, Svet je Gospod Savaot, ti si ustanovio da se to takođe peva u crkvi. Zbog toga ti sa umiljenjem kličemo:

Raduj se, stube i utvrđenje Crkve Božije!

Raduj se, svetiljko Pravoslavlja!

Raduj se, jer si bio episkop Crkve, gde su se verni prvo nazvali hrišćanima!

Raduj se, jer si se udostojio da budeš rukopoložen od prvovrhovnih apostola!

Raduj se, jer si se udostojio da vidiš svete anđele koji slave Gospoda!

Raduj se, jer sada i sam sa anđelima slaviš Gospoda!

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Kondak 3.

Sila Višnjega ukrepi te, Sveti Ignjatije, kada si stao pred cara Trajana, nisi se uplašio njegove pretnje, već si hrabro ispovedio istinitog Hrista Boga, i posramio mnogobožačku bezbožnost, a verne si naučio da pevaju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući blagodat od Gospoda da prosvećuješ narod Božiji, ti si ih rečju upućivao Božanskom razumu, a iznad svega i životom si bio primer ljubavlju, duhom, verom, čistotom i smirenjem. Zato ti kličemo:

Raduj se, jer si ime Božije proneo pred careve i narode!

Raduj se, jer si dobro napasao pastvu tvoju!

Raduj se, jer si smirenjem stekao visinu!

Raduj se, jer si siromaštvom pronašao bogatstvo!

Raduj se, čuvaru apostolskih predanja!

Raduj se, verni stražaru i mudri upravitelju Crkve Božije!

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Kondak 4.

Pošto je imao buru zlobe u srcu svome car Trajan, te je pozvao i gnevno upitao: „Jesi li ti Bogonosac? Zašto moje ljude odvraćaš od bogova?“ A ti si odgovorio: „Ja jesam Bogonosac, i tvoje ljude ne odvraćam, već spašavam“. Ko neće proslaviti ovo tvoje ispovedanje vere? Mi pak, veličajući te, pevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši verni ljudi tvoje ispovedanje vere slavljahu Boga, a Trajan škrgutaše zubima, i opet te upita: "Zašto se zoveš Bogonosac?" Ti si mu, pak, odgovorio: "Jer, Boga moga u srcu nosim". Zbog toga ti ovako pevamo:

Raduj se, verni vojniku Cara Nebeskoga!

Raduj se, nepobedivi poborniče vere!

Raduj se, dobri pastiru!

Raduj se, molitveniče za duše naše!

Raduj se, jer prosvećen Božanskim Duhom pastirskom smelošću si pobedio svirepost mučitelja!

Raduj se, jer upravljajući stadom Hristovim, mnoge si prosvetio Bogopoznanjem!

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Kondak 5.

Sve lepote sveta smatrao si u ništa da bi Hrista pronašao: „Ko će nas odvojiti od ljubavi Božije“, govorio si, sveti Ignjatije, „slatka mi je bol, ljubazni lanci za Željenog, gonjenja su mi slađa više od otečestva, bolest više od telesnoga zdravlja“. Mi poštujući sveti spomen tvoj, kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši nepobedivog ispovednika vere Hristove bezbožni car Trajan osudi te na smrt. Ti pak radujući se klicao si: „Slatka mi je smrt, meni je život Hristos i ako umrem Njega ću pronaći; Njemu idem, Njega volim, nadam se da ću Njega zadobiti“. Zato te proslavljamo, sveti Ignjatije ovako:

Raduj se, jer želiš da se razrešiš i budeš sa Hristom!

Raduj se, čista žrtva Bogu!

Raduj se, podražavatelju Hristovih stradanja!

Raduj se, jer si se saraspeo Hristu!

Raduj se, jer si prolio krv za Hrista!

Raduj se, jer si krvlju svojom ukrasio svetiteljsku odeždu!

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Kondak 6.

Javio si se propovednik trpljenja, Ignjatije Bogonosni, kada si radosno čuo osudu svoju da te rastrgnu divlje zveri. Proslavljajući tvoje čvrsto i neustrašivo ispovedanje vere i diveći se velikoj blagodati koja je u tebi, pevamo Bogu anđelsku pesmu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasijao si kao sunce, ugodniče Božiji, krasotom duše tvoje, vojnici te okovaše lancima, a ti pak, kao rizu spasenja i odeću veselja si primio ono novo mučenje i na stradanje u Rim si išao kao na svadbu. Zbog toga ti kličemo:

Raduj se, slavo Antiohijske crkve!

Raduj se, krasoto i pohvalo Bogomudrih otaca!

Raduj se, frulo Duha Svetoga!

Raduj se, nepobedivi vojniku Hristov!

Raduj se, jer si oborio Trajanovu gordost!

Raduj se, jer si posramio đavola!

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Kondak 7.

Kada si trebao da pođeš, svetitelju Hristov iz Antiohije prilježno si molio Gospoda da ne ostavi pastvu tvoju. Ljudi pak plakahu i ridahu videvši te vođenog na smrt. Ti blagosiljajući ih klicao si Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Divan Bog u svetima Svojim te uteši, sveti Ignjatije, kada te je na putu u Rim, vodilo deset vojnika, sreo u Smirni sveti Polikarp, čovek pravedan. Ti si se razgovarajući sa njim radovao zbog Spasitelja tvoga. Stoga te proslavljamo:

Raduj se, jer si sačuvao veru u Hrista!

Raduj se, jer si imao nesumnjivu nadu!

Raduj se, jer si proslavio ime Hristovo po svoj vaseljeni!

Raduj se, jer tebi se pripremi venac pravde!

Raduj se, verni služitelju Gospodnji!

Raduj se, svetiljko Božija, koja goriš i svetliš!

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Kondak 8.

Neobično i prehvalno bi putovanje tvoje u Rim na mesto mučenja: vojnici te znadijahu kao prestupnika, a narod Božiji sa episkopima i prezviteri te dočekaše kao anđela Božijeg, i čuvši tvoje sladosne reči, klicahu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Imajući želju da se razrešiš i budeš sa Hristom, ti si išavši u Rim na stradanje radosno pevao: „Pšenica sam Božija da budem samlevena zubima zverova i javim se čist hleb Bogu“. Zbog toga diveći se trpljenju tvome i slaveći Božije staranje o tebi, ovako kličemo:

Raduj se, primeru hrabrosti i trpljenje!

Raduj se, nepokolebljivo pravilo vere i pobožnosti!

Raduj se, nepobedivi ispovedniče Hristov!

Raduj se, jer se nisi uplašio ni ognja, ni mača, niti zuba lavova koji veoma glasno riču!

Raduj se, jer si trpljenjem tvojim razveselio anđele Božije!

Raduj se, jer si hrabrošću tvojom proslavio ime hrišćana!

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Kondak 9.

Svega sebe predavši Bogu, ti si se uplašio, tada oni koji gledaju tvoja stradanja ne trpeći ih, zabrane ti da primiš stradanja. Zbog toga si ih poslanicom molio: „O, vozljubljeni, pomozite mi da se saraspnem Hristu, da postradam i umrem za Njega, da carujem i živim sa Njim u vekove“, kličući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Mnogorečiti govornici ne mogu dostojno opevati tvoja stradanja; zbog toga nam je lakše da volimo ćutanje, no pobeđeni ljubavlju tvojom, od suviška srca ti pevamo:

Raduj se, jer si mnoge priveo Hristu!

Raduj se, jer si one koji očekuju spasenje napojio vodama!

Raduj se, jer si poslanicama svojim razjasnio put ka spasenju!

Raduj se, jer si svetlošću bogopoznanja prosvetio oslepljene duševnim očima!

Raduj se, jer si podigao na put spasenja grehom raslabljene!

Raduj se, jer si utešio ožalaošćene i one koji plaču!

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Kondak 10.

Želeći spasiti dušu svoju, ti si, sveti Ignjatije, goreo serafimskom ljubavlju prema Bogu. „O, braćo“, molio si hrišćane, „poželite mi smrt, ona će me privesti Hristu; divlje zveri su mi radost, oganj mi je radost, hitam da umrem, da živim sa Hristom“. Stoga si se uselio u nebeske stanove gde sa anđelima pevaš: Aliluja!

 

Ikos 10.

Car Nebeski, Utešitelj Blagi, Duh istine postavi te da napasaš Crkvu Hristovu, da pravo upravljaš rečju istine, da poučavaš verne ljude, a pokaraš one koji joj se protive. Zbog toga ti kličemo:

Raduj se, učitelju pobožnosti!

Raduj se, izobličitelju bezbožnosti!

Raduj se, jer si dušu svoju položio za ovce svoje!

Raduj se, jer si zadobio venac mučeništva!

Raduj se, jer si se neprestano molio u životu za hrišćane!

Raduj se, jer i posle smrti se moliš za nas!

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Kondak 11.

Proslavljajući Gospoda i neprestano Mu se moleći, ti si sveti Ignjatije, poučavao i poverenim ljudima si govorio da se takođe moli: „Molite se neprestano i krotost vaša da bude poznata svima. Prebivajte u bratoljublju, i da ne budu rasprave među vama. Podražavajte za nas Raspetome, verujte u Njega, jer On je Život večni: ko veruje u Njega, ako i umre živeće“. Mi pak slaveći Boga koji nam je dao takvog učitelja, kličemo Mu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao sunce hrabro si optrčao zemlju od Istoka do Zapada i nezalazno zašavši od zemlje ka Hristu, prosvetio si svet svojim učenjem. Zbog toga ti kličemo:

Raduj se, ugodniče Hristov!

Raduj se, mučeniče i pastiru!

Raduj se, brzi pomoćniče u nevoljama!

Raduj se, zaštitniče gonjenih za pravdu!

Raduj se, lekaru bolesnih!

Raduj se, pokrove i zaštito onih koji ti verom prilaze!

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Kondak 12.

Veliku blagodat i bogatu milost primio si od Hrista Boga našega da se moliš za sve one koji te prizivaju. Zato te molimo: pomozi nam posredništvom tvojim pred Gospodom da sačuvamo u srcu svome nesumnjivu veru, nepromenjivu veru i nelicemernu ljubav prema Bogu i bližnjima, da se dobrim podvigom podvizavamo kličući Spasitelju našem: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući podvige tvoje, poštujemo stradanja tvoja, hvalimo hrabrost tvoju, proslavljamo sveti kraj tvoj, i prilježno te molimo: usliši nas koji ti kličemo:

Raduj se, jer si tok života slavno okončao!

Raduj se, jer si krvlju svojom zapečatio istinu Hristovog učenja!

Raduj se, jer si zadobio od Hrista venac pravde pripremljen svima koji su zavoleli Njegovo javljanje!

Raduj se, jer si se uselio u svetlost svetih!

Raduj se, jer se raduješ sa arhanđelima!

Raduj se, jer se naslađuješ gledanjem lica Božijega!

Raduj se, Ignjatije Bogonosni, veliki i preslavni mučeniče!

 

Kondak 13.

O, mnogostradalni i predivni mučeniče, Ignjatije Bogonosni. Primi od nas nedostojnih ove male pohvalne pesme i umoli Boga da nas sačuva i zaštiti blagodaću Svojom od svakoga zla u ovom životu, i u vreme smrti naše da nas ne ostavi, i posle smrti udostoji da nasledimo Carstvo nebesko i večno pevamo Njemu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, veliki svetitelju Ignjatije Bogonosni, tebi prilazimo i molimo te: pogledaj na nas grešne koji prilazimo zaštiti tvojoj, i umoli Gospoda da nam oprosti sva sagrešenja naša. Ti si mučenički dušu tvoju položio za veru, daj i nama hrabrost da u svemu podražavamo tebe. Ništa u životu nije moglo da te odvoji od ljubavi prema Gospodu: ni lukava obećanja, ni pretnje, ni opasnosti, niti same muke. Ti si radosno stao pred divljim zverima na strašnu smrt i kao anđeo si uzleteo u stanove Oca našega Nebeskog. Zbog toga i molitva tvoja mnogo može pred Gospodom. Budi, sveti ugodniče zaštitnik za nas pred Spasiteljem našim. Pomozi svima pred svemogućim Bogom da nas izbavi od gladi, zemljotresa, grada, suše i smrtonosnih bolesti, i da nam podari zdravlje i spasenje. Budi nam brzi pomoćnik u svakoj nevolji, a najpre u času smrti naše javi nam se svetli zaštitnik i posrednik, i umoli Gospoda da se udostojimo svi koji se tebi toplo molimo, da posle hrišćanske smrti naše dobijemo Carstvo Nebesko, gde svi sveti zajedno sa tobom slave Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin!