ponedeljak, januar 22, 2018

 sv Naum Ohridski

Akatist Svetom Naumu Ohridskom Čudotvorcu

praznuje se 23. decembra (05. januara)

 

Kondak 1.

Izabrani čudotvorče, i osobiti ugodniče Hristov, na sve verne izlivaš isceljenje, i neistočivo more čudesa, iz ljubavi te hvalimo, prepodobni Naume, pošto ti imaš slobodu pred Bogom, od svih me beda oslobodi, da ti kličem:

Raduj se, prepodobni Naume čudotvorče!

               

Ikos 1.

Kao angela zemnog po prirodi, objavi te Sazdatelj sve tvari, provide ti dušu punu dobrote, preblaženi, Naume, i nauči sve da ti kliču ovako:

Raduj se, mučeniče Hristov bez krvi!

Raduj se, moste ožalošćenih!

Raduj se, dobrodeteljna lozo vinograda Hristova!

Raduj se, krine rajskog rastinja!

Raduj se, pomoćniče cele zemlje misijske!

Raduj se, jer se tobom odgoni ridanje!

Raduj se, jer se tobom prinosi radovanje!

Raduj se, prepodobni Naume čudotvorče!

 

Kondak 2.

Videći dar tvojih iscelenja, Bogomudri, duše i tela naša se prosvećuju, i mi raspoznajemo u tebi divnog čudotvorca, Naume, jer čudesima, kao vodom, napajaš verne blagodaću Božjom, koji ti kliču: Aliluja!

 

Ikos 2.

Neshvatljivo znanje o Svetoj Trojici čineći shvatljivim, ti si, prosvetio zemlju misijsku. Toga radi, verni se naučiše da ti kliču ovako:

Raduj se, stube pobožnosti vaseljeni!

Raduj se, jaka tvrđavo Pravoslavlja!

Raduj se, česna nosiljko Presvete Trojice!

Raduj se, oče, pohvalo svih Prepodobnih!

Raduj se, premudra lepoto svih Bogomudrih!

Raduj se, misijska pohvalo!

Raduj se, prepodobni Naume čudotvorče!

 

Kondak 3.

Silom, danom ti s Neba, bogonosni oče Naume, ti si otirao svaku suzu sa lica teških paćenika; onima što stradaju bio si pomoćnik, iscelenje bolnih, i svima se pokaza pomoćnik za sve, kličući k Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Zaista bi trebalo, oče Naume, da ti se ispeva duhovna pesma, i mi tvojom ljubavlju ganuti, kličemo ti ovako:

Raduj se, Apostolima sapodvižniče!

Raduj se, smestilište velikih vrlina!

Raduj se, čisto obitalište svetosti!

Raduj se, svetilniče svesvetli!

Raduj se, dostojni sabesedniče Anđela!

Raduj se, dobri nastavniče ljudi!

Raduj se, jer se tobom izbavljamo od telesnih strasti!

Raduj se, jer se tobom duhovnih slasti ispunjujemo!

Raduj se, prepodobni Naume čudotvorče!

 

Kondak 4.

Bura sumnje smućuje mi um, na koji način da dostojno opevam čudesa tvoja, blaženi Naume. Jer ih niko ne može nabrojati makar imao i mnoge jezike i govorio njima. Ali mi Bogu koji se u Tebi divno proslavlja, smelo kličemo: Aliluja!

 

Ikos 4.

I bližnji i daljni, bogomudri Naume, čuše veličinu čudesa tvojih, kako na lakim krilima blagodati pritičeš onima koji su u nevoljama, i brzo izbavljaš one koji Tti kliču ovako:

Raduj se, izbavljenje od tuge!

Raduj se, davaoče blagodati!

Raduj se, progonitelju neočekivanih zala!

Raduj se, brzi utešitelju onih što su u opasnosti!

Raduj se, strašni kaznitelju neurednih i nepristojnih!

Raduj se, pučino čudesa, Bogom razlivena!

Raduj se, snažno podizanje onih što padaju!

Raduj se, prepodobni Naume čudotvorče!

 

Kondak 5.

Javio si se, Naume sveblaženi, kao Bogom vođena zvezda, učeći i prosvećujući narod slovenski, svetlošću Hristovom i sve verujuće nauči klicati Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši mladić, spozna te kao velikog čudotvorca, kada mu zvera ukroti, i posla u pomoć na njivi da ore, i mene izbavi od zvera dušegubnog, da ti kličem ovako:

Raduj se, pomoćniče svima koji te prizivaju!

Raduj se, neiskazana radosti svima!

Raduj se, saprestolniče Apostola!

Raduj se, služitelju sa Anđelima Svetoj Trojici!

Raduj se, tvojim molitvama podari mi radost!

Raduj se, upravitelju pokolebanih!

Raduj se, i buru mojih strasti od napasti demonske utišaj!

Raduj se, pomoćniče moj, Naume preblaženi!

Raduj se, topli moj zastupniče!

Raduj se, prepodobni Naume čudotvorče!

 

Kondak 6.

Propovedajući te svi krajevi slovenske i misijske zemlje, preblaženi Naume, kao brzog pomoćnika, u bedi zaštitnika, zajedno sve od zla sačuvaj kličući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Imao si svetlost života, noseći izbavljenje, svetlost Hristovu misijskoj strani koji su bili u tami, da veruju u jednog Boga, u tri lica Nerazdeljnu Trojicu; radi toga, zajedno s njima, i mi ti blagodarno kličemo:

Raduj se, pomoćniče onih koji te usrdno prizivaju!

Raduj se, izbavitelju od mnogoboštva!

Raduj se, ti, koji progoniš tamu neverstva!

Raduj se, pomoćniče na svakom mestu onima koji te prizivaju!

Raduj se, brzi pomoćniče!

Raduj se, progonitelju demonskih pukova!

Raduj se, prepodobni Naume čudotvorče!

 

Kondak 7.

Hteo si oterati neverstvo i javiti Istinitu Svetlost, pretrpeo si mnoga mučenja i gonjenje, Naume prečudni, oteraj od nas grehovnu smrad, da umilno Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 7.

Sveti oče Naume, mi te smatramo za novoga Noja - upravitelja spasonosnog kovčega, koji svojim upravljanjem razgoniš buru svih teškoća i donosiš Božansku tišinu onima koji ti kliču ovako:

Raduj se, tiho pristanište vitlanih burom!

Raduj se, ti, koji svetlošću razgoniš mrak iskušenja!

Raduj se, svetlosti koja sve krajeve prosvećuješ!

Raduj se, ti, koji izbavljaš ljude od mnoštva grehova!

Raduj se, jer bacaš satanu u ponor pakla!

Raduj se, jer tobom smelo prizivamo beskrajno milosrđe Božije!

Raduj se, jer tobom izbavljeni od potopa gneva mi nalazimo mir sa Bogom!

Raduj se, prepodobni Naume čudotvorče!

 

Kondak 8.

Svešteni hram tvoj, blaženi Naume, pokazuje se kao neobično čudo onima koji pribegavaju k tebi: jer prinoseći u njemu i malu molitvu, dobijamo iscelenje od velikih bolesti, ako samo nadu po Bogu položimo na tebe, sa verom kličući: Aliluja!

 

Ikos 8.

Vaistinu si pomoćnik svima, bogonosni Naume, i kao brzi lekar oslobađaš sve zemnorodne, podstičući sve na pohvalu, da kliču k tebi ovako:

Raduj se, izvore svih iscelenja!

Raduj se, nebodana roso onima što su u vrelini trudova!

Raduj se, davaoče bogoustrojenja kojima treba!

Raduj se, ugotovitelju izobilja onima koji ištu!

Raduj se, ti, koji starim sedinama snagu obnavljaš!

Raduj se, izobličitelju mnogih skretanja sa puta istine!

Raduj se, jer tobom dobro življenje ostvarujemo!

Raduj se, prepodobni Naume čudotvorče!

 

Kondak 9.

Sve bolesti ukroti, naš veliki pomoćniče Naume, dajući nam blagodatne lekove, koji ublažuju duše naše, i vesele srca svih koji usrdno pribegavaju k pomoći tvojoj, a Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Praznoumne krasnorečivce i bezbožnike vidimo posramljene tobom, bogomudri oče naš Naume; ukrepio si nas u Pravoslavlju, radi toga ti kličemo ovako:

Raduj se, štite koji štitiš blagočešće!

Raduj se, maču koji sečeš zločešće!

Raduj se, učitelju Božanskih zapovesti!

Raduj se, Bogom utvrđena lestvice, kojom uzlazimo k Nebu!

Raduj se, ti, koji si svojom naravi pokrenuo lenjivce!

Raduj se, neugasiva svetlosti zapovesti Božijih!

Raduj se, presvetla lučo uredbi Gospodnjih!

Raduj se, jer se tobom verni udostojavaju Carstva nebeskog!

Raduj se, prepodobni Naume čudotvorče!

 

Kondak 10.

Želeći da dušu spaseš, ti si, oče naš Naume, telo svoje zaista potčinio duhu; jer si ćutanju, vojevanju s pomislima i delanju dodao bogomislije, pomoću koga si neustrašivo razgovarao sa Bogom i Anćelima, svagda kličući: Aliluja!

 

Ikos 10.

Preblaženi oče, ti si tvrđava onima koji slave čudesa tvoja i svima koji pribegavaju zaštiti tvojoj, stoga i nas uboge u vrlinama oslobodi siromaštva, napasti, bolesti i raznih nevolja, nas koji ti s ljubavlju kličemo ovo:

Raduj se, ti, koji izbavljaš od večnoga uboštva!

Raduj se, ti, koji daješ bogatstvo nepropadljivo!

Raduj se, ti, koji od meteža i rata čuvaš!

Raduj se, koji od uza i ropstva oslobaćaš!

Raduj se, preslavni zaštitničeu bedama!

Raduj se, preveliki pokroviteljuu iskušenjima!

Raduj se, jer tobom pokajnici život večni dobijaju!

Raduj se, prepodobni Naume čudotvorče!

 

Kondak 11.

Preblaženi Naume, ti si umom, rečju i delom slavio Presvetu Trojicu više nego drugi; jer si vrlo brižljivo proučavanjem objasnio pravoslavne dogmate, učeći nas verom, nadom i ljubavlju da u Trojici jednome Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

U mraku života mi vidimo tebe, Bogom izbrani oče Naume, kao neugasivu buktinju, jer Ti sa

duhovnim svetlostima anđelskim razgovaraš o nestvorenoj Svetlosti Trojičnoj, a duše vernih prosvećuješ i one Ti kliču:

Raduj se, blistanje Trosunčane Svetlosti!

Raduj se, svećo Božanskim plamenom zapaljena!

Raduj se, jer si ugasio demonski plamen bezbožja!

Raduj se, istinskog razuma naučitelju!

Raduj se, jer se tobom uništi poklonjenje tvari!

Raduj se, jer se tobom naučismo klanjati se Tvorcu u Trojici!

Raduj se prepodobni Naume čudotvorče!

 

Kondak 12.

Svesni blagodati dane ti od Boga, mi radosno praznujemo tvoj spomen, preslavni Naume, i svom dušom pribegavamo k čudesnoj zaštiti tvojoj; a pošto preslavna dela tvoja nismo u stanju izbrojati, jer ih je mnogo kao peska u moru mi u nedoumici kličemo k Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući tvoja čudesa, mi te slavimo, sveslavni Naume; jer se u tebi divno proslavi Bog, proslavljeni u Trojici. Od duše ti prinosimo pesmu, sveti čudotvorče, i kličemo ti ovako:

Raduj se, služitelju Cara nad carevima i Gospodara nad gospodarima!

Raduj se, ponose roda pravoslavnog!

Raduj se, imenjače pobede!

Raduj se, ogledalo svih vrlina!

Raduj se, tvrdi zaklone svih koji pribegavaju k tebi!

Raduj se, tela naših zdravlje i duša naših spasenje!

Raduj se, prepodobni Naume čudotvorče!

 

Kondak 13.

O prečudni i presveti oče Naume, uteho svih koji su u nevoljama primi ovaj naš prinos, i umoli Gospoda da nas tvojim blagoprijatnim posredovanjem izbavi od pakla, da bismo s tobom pevali: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

Tebi ugodniče Boga živoga, Naume čudotvorče, koji ispuni zakon Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, i od Njega dobi večni život, poklanjamo se s ljubavlju i blagodarimo ti sa smirenjem, za premnoga tvoja dela čudna, kojima si pomogao nemoćnim ljudima, i proslavio Ime Gospoda Boga i Spasa svoga. Verni slugo Boga i Spasa, tebi se dade blagodat Svetoga Duha Božjeg: demone izgoniti, bolne lečiti, nemoćne podizati, ožalošćene tešiti i u svakom slučaju ljude pomagati. Radi toga, mi kao nedostojni poštujemo tebe kao duhovnu trubu, kojom se izliva sila i uteha nebeska potrebitima, i proslavljamo Tvorca slavljenoga, koji ti dade kao čoveku takvu Božansku silu i položaj.

Prepodobni oče naš Naume, pravedniče i prijatelju Angela, sada padamo pred Tobom, sa umilenjem i pokajanjem se molimo, ne prestaj da se moliš za sav pravoslavni hrišćanski narod, pred Prestolom Presvete i Jedinosušne Trojice, za pravedne i grešne, za sve koji su na vlasti, za sve koji u bedi stradaju, za episkope, sveštenike, đakone i monahe, za ktitore i priložnike svete obitelji ove, za one što dolaze da se poklone svetim i svečesnim moštima tvojim, za bolesne koji s verom umiru, za starce i mladiće, za devojke i majke. Svetitelju, oče naš Naume, čoveče Božji, pokri slabosti naše i izleči bolesti naše molitvama tvojim. Amin.

Još se sada molimo i za slugu Božjeg (ime) , koji teško strada od nemoći i bolesti. Ako se ovaj veza grehom svojim ili grehom roditelja svojih, i radi greha ovu bolest dobi na sebi, zauzmi se o Svetitelju, koji si sličan Anđelu, kod Prestola Gospoda koji te proslavi, da oprosti greh, i bolest izleči. Ako je ova bolest dopuštenje od Boga, po svetoj reči Božijoj „koga voli Gospod onoga i kara, bije svakog sina kojega prima” milosno umoli svemilostivog i svesažaljivog Boga. Oče naš, svetitelju Naume, usliši nas skoro i izleči slugu Božjeg (ime) tvojim molitvama da ne kažu nevernici: Gde je Bog njihov?

O sveti i prepodobni oče naš Naume, pokaži tvoju silu danu ti od Boga svemogućeg i na sluzi svome kao i do sada što si pokazao bezbroj čuda nad bolesnima i slabima u tvom časnom rodu, s verom i pokajanjem i molitvom pripadajućih: učini ga zdrava telom i dušom; izgnaj i oteraj iz njega satanu, pakosnika tela čovečjeg; ojačaj telo njegovo zdravljem i silom da bi njegova duša imala u čemu da se podvizava da se kaje i za Carstvo sprema. Oteraj od njega prevremenu smrt da bi još delima blagom Bogu ugodio i straženjem milost Božiju na Sudu Njegovom dobio.

Pomoli se, o preslavni Naume čudotvorče, za slugu ovog (ime) da mu oprosti Gospod sva sagrešenja voljna i nevoljna, i očisti ga Duhom Svojim Svetim od svake nečistote svetim molitvama tvojim oče Naume, da bi proslavljati mogao Presvetu Trojicu, Koja je tebe proslavila, Oca, Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

Tropar, glas 4.

Ostavio si svet, sveblaženi Naume, i prilepio si se Hristu, telo si raspeo, živeći po duhu. Pohitao si da se podvizavaš na apostolskom putu. U veru si ulovio mizijska neizmerna mnoštva. Zato i nas, izbavi od iskušenja, molitavama tvojim.