ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Sava

Akatist Svetom Savi Prvom Arhiepiskopu Srbskom

praznuje se 14. (27.) januara

 

Kondak 1.

Izabrani od Cara sila, Gospoda Isusa Hrista, i, blagodaću prizvani od kraljevskoga roda u monaštvo i arhijerejstvo, prvi svetitelju Srbske Crkve, bogonosni oče Savo, dopusti nam da Te hvalimo sa ljubavlju od Boga darovanog nam pastira i učitelja: a Ti, koji imaš slobodu pred Gospodom, moli se neprestano, zajedno sa ocem i bratom svojim po telu, Simeonom Mirotočivim i prepodobnim Simonom, za spasenje roda svoga, pravoslavnog naroda srbskoga, i za nas grešne, izbavljajući od svih zala, nevolja i žalosti nas, koji Ti kličemo:

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Ikos 1.

Anđelsku čistotu od mladosti zavolevši, blaženi Savo, pokazao si se u mladosti kao veliki podvižnik pobožnosti, tako da su se svi divili čestitosti i pobožnosti duše tvoje, jer si kao mladić i kraljević po rođenju ukrotio telo svoje postom, bdenjem i molitvama. Radi toga slušaš od nas ove pohvalne pesme:

Raduj se, Bogom vazljubljeni sine pobožnoga oca i dobrodušne majke!

Raduj se, Ti, koji si svim srcem svojim jedinoga Boga zavoleo!

Raduj se, Ti, koji si rođenjem svojim roditelje utešio i neplodnost njihovu razrešio!

Raduj se, blagosloveni plode mnogim molitvama izmoljeni!

Raduj se, sveti izdanče kraljevskoga roda Nemanjinog!

Raduj se, duhovna lepoto zemlje srbske!

Raduj se, uteho i radovanje roditelja svojih u starosti!

Raduj se, Ti, koga su oni voleli više od druge dece!

Raduj se, Ti, koji si ugađanje telu još u mladosti odbacio!

Raduj se, Ti, koji si uvek više pomišljao na blaga nebeska, nego li na zemaljska!

Raduj se, čistote duševne i telesne dobri ljubitelju!

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Kondak 2.

Videvši taštinu i prolaznost slave zemaljske, o Savo Bogomudri, težio si duhom svojim ka Nebu, i Gospod, videći božanstvenu tvoju želju, posla k Tebi iz Svete Gore Atonske prepodobnoga monaha čijom si poukom poučen ostavio roditelje svoje i otadžbinu svoju i došao u zemaljsku baštinu Prečiste Bogorodice, na Svetu Goru Atonsku, i tamo se u ruskoj obitelji nastanio, kličući, neprestano, sa onima koji služe Gospodu, anđelsku pesmu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Doznavši roditelji tvoji za odlazak tvoj, gorko plakahu žaleći što su Te se lišili, Savo prepodobni; zatim pomisliše i odmah poslaše čak do Atona verne sluge svoje, da Te traže i nagovore da im se vratiš. Ali Ti, Svetitelju, doznavši za dolazak poslanih slugu, mudro si s njima razgovarao, tada si se od njih udaljio, popeo na visoku kulu i tamo monaški postrig primio i kraljevsko odelo svoje, poslanicima s kule bacio, zapovedivši im da kažu roditeljima tvojim, da je sin njihov Rastko sad već monah Sava. Sećajući se takve revnosti tvoje za spasenje, kličemo Ti ovako:

Raduj se, Ti, koji si prezreo slavu zemaljske vlasti!

Raduj se, koji si radi Hrista ostavio roditelje svoje i otadžbinu svoju!

Raduj se, koji si došao na Svetu Atonsku Goru da služiš Gospodu!

Raduj se, Ti, koji si se u obitelji ruskoj sklonio!

Raduj se, koji si postao postrižnikom ove obitelji!

Raduj se, što si je podvizima svojima proslavio!

Raduj se, jer se u njoj ime tvoje i dosada molitveno proslavlja!

Raduj se, jer se obitelj ova uvek Tobom diči i ponosi!

Raduj se, Ti, koji si podvizima posta i molitve atonske oce zadivljavao!

Raduj se, Ti, koji si samo u vlasenici bosonog obitelji atonske obišao!

Raduj se, koji si darovani Ti talant umnožio!

Raduj se, koji si se predao na poslušanje bogomudrome starcu u obitelji vatopedskoj!

Raduj se, koji si se jako usavršio u smirenosti i trpljenju!

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Kondak 3.

Silom Svevišnjeg snažen, Sveče Božji, vršio si velike podvige u monaštvu u obitelji vatopedskoj na Atonu, umrtvljavajući telo svoje postom, bdenjem i svakim iznuravanjem, trpeo si hladnoću i vrućinu kao bestelesni i, idući bos po oštrome kamenju, ostajao si nepovređen, pokoravajući telo duhu, plamteći uvek ljubavlju prema Gospodu, da bi Mu mogao pojati neprekidnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Starajući se za duševno spasenje roditelja svojih, oče Savo, uvek si se Bogu molio za to; a dobri Čovekoljubac, Koji ispunjava volju onih koji Ga se boje, pobudio je roditelje tvoje, tvojim veoma dirljivim pismom za njih, da ostave zemaljsku vlast i prime monaški postrig. Toga radi dođe iz Srbije na Aton i nastani se zajedno sa Tobom u Vatopedu otac tvoj prepodobni Simeon, sa kojim Te sada slavimo i kličemo:

Raduj se, Ti, koji si iskreno želeo duševno spasenje roditeljima svojim!

Raduj se, koji si ih mudro savetovao i nagovarao da ostave zemaljsku slavu!

Raduj se, Ti, koji si se dolaskom oca svoga k Tebi na Aton veoma utešio!

Raduj se, koji si zajedno s njim postio i zajedno se s njim molio!

Raduj se, Ti, koji si mu pomagao podvige monaške nositi!

Raduj se, koji si staračke njegove slabosti strpljivo podnosio!

Raduj se, koji si mu u bolesti sa puno ljubavi poslužio!

Raduj se, koji si mu olakšavao teškoću nevolja i pustinjačkih lišavanja!

Raduj se, koji si podvizima svojima dopunjavao podvige očeve!

Raduj se, koji si ga učinio istinskim ugodnikom Božjim!

Raduj se, Ti, koji si osenjen svetim blagoslovom njegovim!

Raduj se, kojega verni ljudi zajedno s njim molitveno poštuju!

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Kondak 4.

Onima, koji su gonjeni burom na moru života, potrudio si se, sveti oče Savo, da ustrojiš na Atonu kao tiho pristanište srbskome rodu monašku obitelj, nazvanu Hilandar, koju si posvetio Presvetoj Bogorodici i, ukrasivši je Božjim hramovima i mnogim zgradama, snabdevši je dovoljnim imanjem i utvrdivši je carskim gramatama, sav si se sa roditeljem svojim uselio u nju da živiš; toga radi obitelj ova poštuje vas obojicu kao ktitore svoje i, slaveći uspomenu na vas, upravlja molitveno pohvalnu pesmu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Kada je prepodobni Simeon začuo poziv Božji, koji ga je prizivao u večne obitelji Njegove, imao je u Tebi, bogonosni Savo, molitvenoga pomoćnika pri smrti svojoj, i na rukama tvojim, predao je duh svoj Gospodu; a telo njegovo sveto Ti si sa dostojnom počašću položio u mramornu grobnicu u sabornome hramu hilandarske obitelji, i molitvama svojim isprosio si od Boga moštima oca svoga blagodat da iz njih poteče miro, pokrećući time verne ljude da Ti kliču:

Raduj se, svemoćni i Bogu ugodni molitveniče!

Raduj se, sa Anđelima jednaki čoveče!

Raduj se, jer posle molitve tvoje Bogu istočiše svete mošti, a i sam grob oca tvoga - mirisno i lekovito miro!

Raduj se, jer si jako obradovan time, neprestano Boga proslavljao!

Raduj se, jer Ti otac tvoj prepodobni posle smrti pokaza divnu poslušnost!

Raduj se, jer po tvojoj molbi iz groba njegova ponovo poteče miro, koje je već bilo usahnulo!

Raduj se, koji si tajanstveno gledao oca svoga u slavi svetiteljskoj!

Raduj se, koji si u svetlom viđenju čuo od njega dobra obećanja!

Raduj se, što si po zapovesti oca svoga doneo svete mošti njegove sa Atona u Srbiju!

Raduj se, što si ih u obitelji Studeničkoj sa velikom svečanošću položio!

Raduj se, jer si Ti uzročnik što se otac tvoj slavi u liku Svetitelja!

Raduj se, usrdni poštovaoče svete uspomene njegove!

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Kondak 5.

Od Boga osvetljeno svetilo postavljen si bio, bogomudri Savo, po volji načelnika nad pastirima Isusa, na svećnjaku Srbske Crkve i, posvećen od vaseljenskog patrijarha za arhiepiskopa srbskog, javio si se kao prosvetitelj srbskome narodu, koji si brižljivo svuda i svagda poučavao, da čvrsto i postojano ostane u svetoj veri Pravoslavnoj, a bogougodno da uznosi pohvalnu pesmu Presvetoj Bogorodici: Aliluja!

 

Ikos 5.

Kada si video da se rastaješ sa omiljenom Ti atonskom pustinjom, sveti oče Savo, žalio si duhom svojim, ali Ti se javi u svetlome viđenju Presveta Bogorodica i, obećanjem pomoći i zaštite Svoje, uteši i osnaži ražalošćenu Ti dušu. Tebi, tako obradovanome viđenjem i besedom Carice Nebeske, i mi zemni radosno vapijemo:

Raduj se, izabrani sasude Duha Svetoga!

Raduj se, pri rukopoloženju svome nebeskom svetlošću odozgo ozareni!

Raduj se, poznavaoče tajne Presvete Trojice!

Raduj se, sabesedniče Presvete Bogorodice!

Raduj se, Ti, koji si iz usta Njenih slušao milostive reči!

Raduj se, koji si dobio od Nje obećanu pomoć i zaštitu!

Raduj se, Apostolima jednaki prvoprestolniče srbske zemlje!

Raduj se, osnivaču Bogom blagoslovene jerarhije postavljanjem episkopa u srbskoj državi!

Raduj se, Ti, koji si divnim nogama svojim pošao za širenjem propovedi Jevanđeljske!

Raduj se, koji si Srbiju svetlošću Hristovom savršeno prosvetio!

Raduj se, koji si mnoge hramove Božje i obitelji monaške u njoj podigao!

Raduj se, milosrdni davaoče milostinje!

Raduj se, dobrodušni hranitelju siromaha!

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Kondak 6.

Kao propovednik Pravoslavne vere javio si se u Srbiji, svešteni Savo, kada si u sabornome hramu tvome Žičkom simvol svete Pravoslavne vere gromoglasno ispovedao i naučio pastvu svoju da ga ispoveda, da svi jednodušni ostanu s Tobom i uzmognu jednim ustima i jednim srcem pojati zajedno s Tobom pesmu hvale i blagodarnosti Triličnome Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasvetlio si, Svetitelju Hristov, kao presvetla zvezda u otadžbini svojoj zemaljskoj, i ljude svoje utvrđivao si u svetoj Pravoslavnoj veri i pobožnosti krasnorečivim besedama svojima, a jeresi i raskole iskorenjivao si mačem Reči Božje. Toga radi Te kao Anđela Božjeg srbski ljudi poštovahu, kličući i veleglasno govoreći:

Raduj se, Arhijereju, koji si dostojno primio vlast da vezuješ i drešiš!

Raduj se, Jerarše, u puno oružje Hristovo obučeni!

Raduj se, pastiru dobri, koji si spreman da dušu svoju položiš za Bogom dane Ti ljude i pastvu svoju!

Raduj se, usrdni trudbeniče u vinogradu Gospodnjem!

Raduj se, svetilniče, koji svetliš i prosvećuješ srca čovečja!

Raduj se, presvetli zrače Sunca Pravde – Hrista!

Raduj se, od Gospoda proslavljeni darom čudotvorstva!

Raduj se, Ti, koji si svetim rukama svojim mnoge iscelio!

Raduj se, koji si uzetoga molitvom svojom zdravim učinio!

Raduj se, koji si neprijateljstvo jednokrvnih blagodatno umirio!

Raduj se, koji si u stan neprijatelja hrabro sam ulazio!

Raduj se, koji si rečima svojima zavađene izmirio!

Raduj se, koji si umrloga brata, kralja Stefana, vaskrsnuo i želju njegovu ispunio, i obukao ga u monaštvo, nazvavši ga Simonom!

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Kondak 7.

Jedinu si želju imao, Sveče Božji, da ugodiš Bogu i poslužiš duševnome spasenju bližnjih svojih. Radi toga nisi dao sna očima, ni drema veđama svojima, podvizavajući se neumorno na dobro Svete Crkve Srbske i na spasenje i korist poverenih Ti od Boga pravovernih ljudi, i vaistinu si postao stub Pravoslavlja i nepokolebivi čuvar naroda srbskog, koji Te istinski hvali i kliče Osnivaču Crkve, Hristu, koji Te je ukrepio: Aliluja!

 

Ikos 7.

Kao novoga Nikolaja mirlikijskog i Zlatousta carigradskoga zadobi Te zemlja srbska, jer si čudesima svojima sličan bio prvome, a zlatoslovnim poukama svojima podražavao si drugome; vaistinu si, Svetitelju oče naš Savo, dostojan ovakvih dobrih pohvala:

Raduj se, neumorni propovedniče Jevanđelja Hristova!

Raduj se, verni posledovaoče predanja apostolskih!

Raduj se, Ti, koji si duh svetih bogonosnih Otaca prisvojio!

Raduj se, topli molitveniče za duše naše!

Raduj se, Ti, koji si naredio da se održavaju neprekidne molitve u Tipikarnici karejskoj na Atonu!

Raduj se, koji si u vreme i nevreme pastvu svoju pobožnosti poučavao!

Raduj se, maču, koji saseče jeresi i raskole!

Raduj se, grome, koji plaši sablaznitelje!

Raduj se, uvređenih zaštitniče!

Raduj se, udovica i sirotih dobrotvore!

Raduj se, ožalošćenih utešitelju!

Raduj se, pokajnika s Bogom primiritelju!

Raduj se, mladića bogomudri vaspitaču!

Raduj se, mladenaca pun ljubavi pokrovitelju i bogomudri nastavniče!

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Kondak 8.

Tuđinac i došljak hteo si Hrista radi da budeš, Svetitelju Savo, ugledajući se na Spasitelja duša naših, koji nije imao gde glave prikloniti, radi kojega si Ti otačastvo svoje ostavio i u razne krajeve pohitao da se pokloniš svetim mestima, s verom i ljubavlju svetinjama u njima klanjajući se, a milostinju crkvama, manastirima i siromasima deleći, i pojući svagda Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav u Bogu, Svetitelju prepodobni, pošao si kao putnik - poklonik za Bogom, i u svetom gradu Jerusalimu molitveno si obilazio sveta mesta, životom i stradanjem Hrista Spasitelja obeležena, klanjajući im se i tople suze iz očiju svojih prolivajući, kao žrtvu ljubavi svoje prema postradalome radi nas Gospodu, Koji nas podstiče da Ti kličemo:

Raduj se, mudri putniče - pokloniče, koji traži Otadžbinu nebesku!

Raduj se, Hristov izabraniče, koji je prezreo sva blaga zemaljska!

Raduj se, svetoga grada Jerusalima donjega pobožni pokloniče!

Raduj se, svetloga grada Jerusalima gornjega usrdni i mudri tražitelju!

Raduj se, Ti, koji si posetio Carigrad, Palestinu, Egipat, Sinaj i Aton!

Raduj se, koji si obišao Libiju, Tivaidu, Antiohiju, Siriju i Armeniju!

Raduj se, koji si po moru i kopnu sa velikim trudom putovao!

Raduj se, koji si mnoge velike svetinje na putu svome sabrao!

Raduj se, Ti, koga su pastiri Pravoslavne Crkve sa ljubavlju i čašću primali!

Raduj se, Ti, koga su siromasi i ubogi za dobročinstva tvoja blagosiljali!

Raduj se, sužnjih oslobodioče!

Raduj se, pustinjaka utešitelju!

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Kondak 9.

Svi monasi velike lavre prepodobnoga Save Osvećenoga sa radošću Ti izađoše u susret, bogomudri Savo, kada si došao k njima na poklonjenje i kada upoznaše u Tebi divnoga došljaka, obećanoga im od starina. Zato Ti, kao dostojnome, darovaše na blagoslov žezal prepodobnoga Save Osvećenoga i dve čudotvorne ikone Bogorodičine, nazvane: Trojeručica i Mlekopitatelnica, pojući svetim glasima Stvoritelju svega Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečitost čovečja nije podobna da proslavi mnoga čudesa tvoja, Svetitelju, Jerarše večne uspomene dostojni; jer si Ti uzburkano more molitvom svojom ukrotio i ribu divno iz dubine morske u lađu primio; bolesnike si polaganjem ruku svojih isceljivao i mrtve slavno vaskrsavao kao verni učenik Hrista Boga. Zato Ti sa hvalom kličemo, slaveći Te ovako:

Raduj se, Ti, koji si primio ispunjenje obećanja Jevanđeljskih!

Raduj se, koji si stekao smirenošću uzvišenje!

Raduj se, nepotkupljivi lekaru, koji leči bolesti duševne i telesne!

Raduj se, blagodatni iscelitelju onih, koji Ti u bolesti s verom pritiču!

Raduj se, jer se ruke tvoje časne pokazaše kao oruđa isceljenja!

Raduj se, jer si njihovim molitvenim polaganjem bolesnicima zdravlje davao!

Raduj se, jer si, prebivajući u tuđim krajevima Ime Hristovo čudesima svojima proslavio!

Raduj se, jer si, idući od grada do grada, verne u pobožnosti utvrđivao!

Raduj se, jer se od istoka do zapada proslavi ime tvoje!

Raduj se, jer si i bliske i udaljene usrdno ka Hristu privodio!

Raduj se, Ti, koji si kao presvetlo sunce vaseljenu obišao!

Raduj se, Ti, koji si kao pun mesec bogougodno putovanje izvršio!

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Kondak 10.

Imajući nesumnjivu nadu na spasenje, Svetitelju ugodniče Božji, došao si u grad Trnovo i ovde završio zemaljsko stranstvovanje, počinuvši u Gospodu pravednom i svetom smrću, kojom si mnogi plač zemlji srbskoj prouzrokovao. Ali mi verujemo, Oče i Arhijereju naš, da - ako si, po proviđenju Gospodnjem, i počinuo izvan otadžbine - da duhom svojim ostaješ s njom i da se uvek moliš Bogu za one, koji Mu pevaju pesmu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Cara Nebeskoga Hrista bio si verni rob i služitelj, bogonosni oče naš Savo, i ako si počinuo u Gospodu snom smrti, ipak i posle smrti ne prestaješ činiti čudesa; osvećena i svečasna grobnica tvoja pokaza se kao lečilište za bolesti ljudske, pa i sam prah sa groba Tvoga postade lekovitim tako, da Ti svi kliču:

Raduj se, Prvoprestolniče sveti, koji sa Svetiteljima srbske zemlje počivaš!

Raduj se, ugodniče Hristov, koji i posle smrti preslavno činiš čudesa!

Raduj se, Ti, koji si grad Trnovo svetom smrću svojom osvetio!

Raduj se, koji si bugarsku zemlju čudesima svojim blagodatno ozario!

Raduj se, Ti, koji si po želji svojoj u podvigu stranstvovanja život završio!

Raduj se, koji si izvan otadžbine svoje smrtnim snom usnuo!

Raduj se, jer je smrt tvoja časna pred Gospodom!

Raduj se, jer smrt tvoju svetkuje Sveta Pravoslavna Crkva!

Raduj se, Ti, koji se kao Arhistratig srbske zemlje sa vojnicima njenim u ratovima boriš!

Raduj se, koji zaklonom molitava svojih pastvu svoju neprestano čuvaš!

Raduj se, duhovne prosvete širitelju i utemeljitelju!

Raduj se, dece i mladića prepuni ljubavi nastavniče, a pravoslavnih škola zaštitniče i prosvetitelju!

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Kondak 11.

Pojanjem molitvenim poštujemo i veličamo, Svetitelju ugodniče Božji, i istinski slavimo svetu uspomenu tvoju; jer i ako si u Srbiji zablistao, ipak Te sva vaseljenska Crkva smatra za braniča, predstavnika i molitvenika pred Gospodom. Zato, sećajući se Tvoga bogougodnog života i mnogih tvojih podviga i čudesa, proslavljamo Gospoda Isusa, Koji je Tebe proslavio, i smerno Mu vapijemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetleći svetlošću čudesa, pokazao si ljubav svoju prema Srbiji, ravnoapostolni Svetitelju Savo, kada si dopustio da svete mošti tvoje budu prenesene u otadžbinu tvoju zemaljsku; jer Ti si ljubio otadžbinu svoju kako za života, tako i po smrti, i zahtevao si da se mošti tvoje povrate među pastvu tvoju koja Te ljubi, da razveseliš čeda svoja koja Ti vapiju:

Raduj se, prvi pastiru srbski, koji molitveno nadgledaš pastvu svoju!

Raduj se, dobri zastupniče onih koji Te s verom prizivaju!

Raduj se, jer si zahtevao da svete tvoje mošti budu u Srbiju prenesene!

Raduj se, jer si volju svoju o tome caru bugarskome Asenu u viđenju objavio!

Raduj se, sa slavom i čašću iz Trnova u Srbiju preneseni!

Raduj se, u sabornome hramu tvoje katedrale Mileševa s ljubavlju primljeni i časno položeni!

Raduj se, od bratića svoga srbskoga kralja Vladislava pobožno poštovani!

Raduj se, od prejemnika svoga svetitelja Arsenija molitveno proslavljeni!

Raduj se, od svih Srba radosno dočekani!

Raduj se, Ti, koji si dolaskom svojim žalost pastve svoje ublažio!

Raduj se, koji si mnogima čudesima sa groba svoga svetost svoju potvrdio!

Raduj se, koji si polja, gore i doline dolaskom osvetio!

Raduj se, koji si bogougodnim životom, mudrošću i velikom revnošću Pravoslavlje u narodu svome utvrdio!

Raduj se, koji ga blagodatnim zastupništvom i po odlasku svome čuvaš!

Raduj se, Anđele po životu, Proroče po blagodati Svetoga Duha, Apostole po propovedanju, Mučeniče po ispovedanju!

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Kondak 12.

Blagodati Božje riznicu, svete i netljene mošti tvoje, sveti oči Savo, predadoše radi grehova, naših, bezbožni Agarjani, neprijatelji Pravoslavlja, ognju. Ipak mi verujemo da si Ti i sada s nama kao i pre, kada si blagoizvoleo moštima svojima vidljivo rod svoj utešiti, i da nas molitvama svojima čuvaš od svakoga zla. Zato se klanjamo svetom mestu, na kome tvoje mošti zločastivi ognju predadoše, celivamo prašinu njima osvećenu i pojemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući sveti i bogougodni život tvoj i mnoga preslavna čudesa tvoja, Svetitelju oče naš Savo, smerno Te molimo: ne gnušaj se naših nedovoljnih pohvala, kojima se usuđujemo da Te iz usrdnosti svoje slavimo, nego se milostivo obazri na nas, koji Ti usrdno pojemo ovakve pohvale:

Raduj se, neumorni čuvaru zemlje srbske, s kojom u ljubavi zajedno sastradavaš!

Raduj se, jer si zajedno s njom od zlih Agarjana preko moštiju svojih ognjeno iskušenje primio!

Raduj se, Ti, koji si sjajnim stubom do nebesa nad spaljivanim moštima svojim svetost njihovu čudesno iskazao!

Raduj se, koji si grozno kaznio vojvodu agarjanskoga, koji Ti je mošti spalio!

Raduj se, Ti, koji, ni posle spaljivanja moštiju svojih, nisi prestao čudesa činiti!

Raduj se, koji si i samo mesto, na kome su one spaljene, učesnikom blagodati učinio!

Raduj se, koji u viđenjima i snovima verne pohađaš!

Raduj se, koji i bliskima i udaljenima pomoć svoju ukazuješ!

Raduj se, arhijereja slavo i pohvalo!

Raduj se, zvezdo, koja u liku prepodobnih svetliš!

Raduj se, po Bogu i Bogorodici čvrsta naša uzdanico!

Raduj se, Svetitelju Savo, prvi pastiru i učitelju srbski, divni čudotvorče!

 

Kondak 13.

O, presveti i predivni čudotvorče, Svetitelju oče naš Savo, srbske zemlje zaštitniče i svih pravoslavnih hrišćana zastupniče, primi milostivo ovu malu molitvu našu, koju Ti u pohvalu prinosimo, i molitvama svojim ka Gospodu izbavi nas od nevolja privremenih i večnih, i udostoj nas da zajedno s Tobom u Carstvu nebeskom pojemo Bogu Spasitelju našem: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O sveštena glavo, preslavni čudotvorče, Svetitelju Hristov Savo, srbske zemlje prvoprestolniče, čuvaru i prosvetitelju, a svih pravoslavnih hrišćana dobronadežni pred Gospodom zastupniče, Tebi pripadamo i molimo se: daj nam da budemo učesnici ljubavi tvoje prema Bogu i bližnjima, kojom je duša tvoja za života ispunjena bila. Ozari nas istinom, prosveti um i srce naše svetlošću Božanstvene Nauke. Nauči nas da, po primeru Tvome, ljubimo Boga i bližnjega svoga, i zapovesti Gospodnje nepogrešivo da ispunjavamo, da budemo i mi čeda tvoja, ne samo po imenu, nego i po celom životu svom. Moli se, Sveti Arhijereju, za Svetu Pravoslavnu Crkvu i otadžbinu tvoju zemaljsku, koja Te uvek sa ljubavlju poštuje. Pogledaj milostivo na svaku dušu vernih tvojih poštovalaca, koji traže milost i pomoć tvoju. Budi nam svima u bolestima lekar, u jadima posetilac, u bedama i nevoljama pomoćnik, a u času smrtnom milostivi pokrovitelj i zaštitnik, da se pomoću svetih tvojih molitava udostojimo i mi grešni da zadobijemo večno spasenje i nasledimo Carstvo nebesko. Da, Sveče Božji, ne postidi uzdanje naše, koje na Tebe čvrsto polažemo, nego nam ukaži tvoju mnogomoćnu zaštitu, da slavimo i pojemo divnoga među Svetima Svojima Oca i Sina i Svetoga Duha svagda, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva druga

Veliki ukrase među Svetiteljima, bogomudri oče Savo, molimo Ti se mi, sluge tvoje, i pripadajući vapijemo Ti: ne ostavi svoje dece, oče, no budi svagda s nama, kao što si obećao, da Ti i mi po dužnosti pojemo, da Te slavimo, da proslavljamo veličinu i silu tvoju, i da Ti prinesemo dostojnu pesmu vapijući i govoreći: Tebe slavimo, Svetitelju; Tebe pojemo, Svetilniče; Tebi se klanjamo, oče Savo. Moli - molimo Ti se - da se spasu oni, koji slave svetu uspomenu tvoju. Amin.

 

Tropar, glas 3.

Puta što u život vodi nastavnik i prvoprestolnik i učitelj bio si. Jer najpre došavši, Svetitelju Savo, otadžbinu svoju prosvetio si, i preporodiv je Duhom Svetim, kao drveta maslinova u duhovnom Raju rasadio si čeda svoja osvećena. Zato kao jednakim Apostolima i Svetiteljima, poštujući Tebe, mi Te molimo: moli Hrista Boga da nam daruje veliku milost.

 

Kondak, glas 8.

Kao prvosvetitelja velikog i druga apostolskog Crkva ljudi tvojih proslavlja Te, Prepodobni; no kako imaš slobodu pred Hristom Bogom, spasi nas od svih beda molitvama svojima, da Ti kličemo: Raduj se, bogomudri oče Savo!