ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Vasilije Veliki

Akatist Svetom Vasiliju Velikom, Arhiepiskopu Kesarije Kapadokijske

praznuje se 01. januara (14. januara)

 

Kondak 1.

Izabrani služitelju Cara Nebeskog i veliki svetitelju Crkve Hristove, koji si u vascelom svetu zablistao ispovedanjem prave vere, imajući veliku odvažnost pred Svetom Trojicom, od svake nedaće ogradi one što ti sa umilenjem kliču:

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu i vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

               

Ikos 1.

Tvorac Angela od iskona te predizabra, blaženi oče Vasilije, da budeš veliki svetilnik Crkve Njegove i pokaza te kao čoveka Angelima podobnog. Podvizavao si se živeći u Bogomisliju i posteći u pustinji, uzdigavši se na visinu vrline. Pošto si veliku slavu na Nebesima zadobio, primi od nas smirenih, koji smo se odvažili da te veličamo, ove pohvalne reči:

Raduj se, sveti Vasilije jer nosiš isto ime kao Carstvo!

Raduj se, jer si veliki jerarh Hristov!

Raduj se, jer si nepokolebljivi stub Crkve!

Raduj se, jer si prečasni izdanak roda svetoga!

Raduj se, jer si od mladosti Caru Nebeskom svesrdno služio!

Raduj se, jer si ovom zemnom, a još više Nebeskom mudrošću um svoj obogatio!

Raduj se, jer si sa drugom svojim, Grigorijem Bogoslovom, u mudroljublju napredovao!

Raduj se, jer si učitelja svoga Evula, premudrim rečima Hristu obratio!

Raduj se, divni čuvaru čistote i celomudrenosti!

Raduj se, putevoditelju vernih ka spasenju!

Raduj se, razoritelju dušegubnih jeresi!

Raduj se, Bogomudri učitelju Vaseljene!

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu, vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

 

Kondak 2.

Videvši da je Crkva Hristova arijanskim zloverjem napadnuta, pokorivši se Božijem prizivu, napustio si, sveti oče Vasilije, pustinju koju si toliko voleo i došao u grad Kesariju. Tamo si primio blagodat sveštenstva i postavljen za arhiepiskopa, blagovesteći gromoglasno reč spasenja po svim krajevima zemaljskim i vasceli dan poučavajući verne da Bogu, Svestvoritelju, dostojno kliču: Aliluja!

 

Ikos 2.

Prosvetljujući razum vernih Bogopoznanjem, veliki Bogoznalče Vasilije, rastumačio si prirodu bića i naučio ih da Nevidljivog Boga poznaju u tvorevini ruku Njegovih! Zato i mi, Tvojim Bogomudrim učenjem prosvećeni, ovako kličemo:

Raduj se, jer si verne ozario poznanjem Boga Koji je za šest dana sve stvorio!

Raduj se, jer si ih naučio da divna dela Njegova dostojno hvale!

Raduj se, preizobilna riznico Bogoslovlja!

Raduj se, jer si nas naučio da u vascelom svetu tajne premudrosti Božije vidimo!

Raduj se, jer si poučavao da se i u malim stvarima nazire veličina Božija!

Raduj se, jer si izobrazio lepotu prvostvorene svetlosti!

Raduj se, jer si pokazao veliku silu prve reči Božije u vaseljeni!

Raduj se, jer si govoreći o biljkama poljskim pokazao brzu propast zemaljske slave!

Raduj se, jer si ukazao da se u veličanstvu nebeskih svetila vidi Hristos, Sunce Pravde!

Raduj se, jer si pojasnivši trudoljublje sićušne tvorevine ljude od lenjosti odvraćao!

Raduj se, jer si čoveku, caru vascele tvari, zapovedio da nad strastima vlada!

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu, vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

 

Kondak 3.

Budući ukrepljen Silom Svevišnjega, sveti oče Vasilije, suprostavio si se odstupniku Julijanu, i umolio si Gospoda i Njegovu Prečistu Mater da spreči njegovu zlu nameru prema Hrišćanima i da svi blagodarno uskliknu Jedinom Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući revnost veliku po Bogu Svedržitelju i mač Njegov u ruku dobivši, brzo si posekao korov paganskog Julijanovog bezbožništva, a verne u pobožnosti utvrdio. Nauči i nas, prepodobni oče Vasilije, da čistim životom služimo samo Jedinom Bogu, kličući ti ovako:

Raduj se, jer si gordost Julijana u bogoodstupništvu odvažno razobličio!

Raduj se, jer si Hristonenavisne poduhvate njegove razrušio!

Raduj se, jer si ga suznom molitvom kao kopljem porazio!

Raduj se, jer si njegovu skoru propast nagovestio!

Raduj se, jer si ljude Božije, kao nekada Mojsej Izrailja, od idolosluženja oslobodio!

Raduj se, jer si korov bezbožništva istrebio!

Raduj se, jer si hranom Božijih reči verne izobilno nasitio!

Raduj se, jer si potocima blagodati srca njihova napojio!

Raduj se, jer si ih savetovao da čvrsto drže tablice zapovesti Hristovih!

Raduj se, jer si učenje usta svojih životom potvrdio!

Raduj se, dobri i verni slugo Božiji!

Raduj se, usrdni poslaniče vinograda Gospodnjeg!

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu, vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

 

Kondak 4.

Silom Duha Koji je u tebi živeo, umirio si buru gneva cara Valenta, koji beše obuzet arijanskom jeresi, svetitelju Božiji Vasilije. Podario si mir Svetoj Crkvi svetim podvizima tvojim i toplim molitvama ka Bogu, i Njemu se radujući, pojao si stalno: Aliluja!

 

Ikos 4.

Slušajući kako ti stojiš u istini, jerarhu Božiji i kako se svi verni pokoravaju tvome glasu, bezbožni Valent požele da te odvrati od prave vere. Toga radi k tebi posla eparha svoga Modesta, a zatim i sam dođe u Kesariju. Ti se, Bogonosni oče Vasilije, nisi uplašio ni gneva carevoga, ni strašnih pretnji njegovog vojvode. Mi pak proslavljajući tvoje čvrsto ispovedanje, ovako ti kličemo:

Raduj se, nepokolebljivi poborniče prave vere!

Raduj se, pastiru, spremni da položiš dušu za ovce svoje!

Raduj se, jer si čvrsto ispovedanje Petrovo pokazao!

Raduj se, jer si revnost Ilijinu za slavu Svete Trojice projavio!

Raduj se, jer si gnev bezbožnoga cara Bogodoličnim sveštenosluženjem umirio!

Raduj se, jer si Bogomudrim rečima usta zlovernog vojvode zauzdao!

Raduj se, jer se nisi uplašio pretnji progonstva i mučenja!

Raduj se, jer si smrt za Gospoda Hrista želeo da prihvatiš!

Raduj se, jer si progonstvo vere radi pretrpeo!

Raduj se, jer si mnogim žalostima u radost Gospodnju ušao!

Raduj se, jer si istinu Hristovu pred carevima i vladikama neustrašivo ispovedao!

Raduj se, jer si se čvrstim ispovedanjem pokazao kao verni sluga Cara Nebeskoga!

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu, vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

 

Kondak 5.

Pokazao si se kao Bogom poslana zvezda, svetitelju Hristov Vasilije, jer si presvetlim lučama milosrđa mračnu noć žalosti obasjao, maglu nevolja odagnao i svima, koji u burnom moru žitejskom plivaju, istinski put u Carstvo Nebesko pokazao, kako bi svi Bogu što ih spasava, radosno klicali: Aliluja!

 

Ikos 5.

Kada su svi uvideli, svetitelju Božiji, da si im kao otac čedoljubivi, u iskušenjima i žalostima tebe tražiše. Ti, pak, prema svima milosrdan beše, i time im pokaza život u veri istinitoj. Budi, preblagi oče Vasilije, brzi pomoćnik i nama, napadnutim grehovima i strastima, jer ti s ljubavlju kličemo:

Raduj se, svetiljko ljubavi, od Hrista zablistala!

Raduj se, jer si Oca Nebeskog u milosrđu podražavao!

Raduj se, bogata riznico siromašnih!

Raduj se, pouzdano utočište ubogih!

Raduj se, jer si, kao nekada Josif, gladne nahranio!

Raduj se, jer si bezdomnima i ubogima mnoge domove osnovao!

Raduj se, jer si kao dobri Samarjanin, svojim rukama gubavcima rane isceljivao!

Raduj se, jer si progonitelja svoga Modesta od bolesti iscelio i od narodne kazne izbavio!

Raduj se, jer si ubogu udovicu od optužbe eparhove zaštitio!

Raduj se, jer si za ženu grešnicu proštaj grehova od Boga izmolio!

Raduj se, oče sirotih i uteho stradalnika!

Raduj se, urazumljenje i popravljanje onih što u grehovima propadaju!

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu, vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

 

Kondak 6.

Pokazao si se kao propovednik istine Hristove celom svetu, sveti oče Vasilije, i silom blagodatne reči svoje, kao oštricom mača, probadao si ogrehovljena srca i podsticao ih na pokajanje, da bi svi čistim srcem Svetoj Trojici pevali: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zablistao si na svodu Crkve kao velika lučezarna svetiljka, oče Vasilije, i sve podnebesko poznanjem istinite vere prosvetlio i mrak strasti grehovnih odagnao, od njih oslobodi i nas, koji ti ovako kličemo:

Raduj se, verni služitelju Svete Trojice!

Raduj se, Bogoozareni tumaču tajni vere!

Raduj se, jer si Sina i Duha Saprestolnog kao Jednosušne Ocu gromoglasno propovedao!

Raduj se, jer si istinu o Svetlosti Prevečnoj od Svetlosti Prevečne vernima protumačio!

Raduj se, jer si Gospoda Spasitelja kao Boga Ovaploćenog i Tvorca svih vekova ispovedao!

Raduj se, jer si na tajinstvo dve prirode u jednoj ipostasi Hrista Boga ukazao!

Raduj se, jer si carskom silom svoje besede bogatima zapovedio da žitnice svoje otvore!

Raduj se, jer si od nepravedne koristi svojim učenjem mnoge odvratio!

Raduj se, jer si dušegubno pijanstvo rečju, kao mačem, porazio!

Raduj se, jer si surovost i zavist iz srca istrebio!

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu, vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

 

Kondak 7.

Želeći da verne sačuvaš od zborišta arijanskog, ti si, svetitelju Božiji Vasilije, sve u Crkvi ukrasio i umilni čin Božanstvene Liturgije mudro sastavio i mnoge molitve kao miro mirisno, izliše se iz tvojih Bogonadahnutih usta. Njima se molimo za oproštaj svojih grehova i grehova upokojene braće, i Trojicu Presvetu slavimo, kličući: Aliluja!

 

Ikos 7.

Verni u tebi, sveti oče Vasilije, videše novog Arona kada si Žrtvu Beskrvnu Bogodolično prinosio, budući ukrašen darovima Duha kao odeždom od dragog kamenja. Predstojeći sada u oltaru Crkve Nebeske, pomeni i nas koji ti u umilenju pevamo:

Raduj se, arhijereju Božiji, jer si kao i Aron preizobilnu blagodat sveštenstva dobio!

Raduj se, jer si veliku odvažnost u molitvama za ljude stekao!

Raduj se, mudri pristave tajni Božijih!

Raduj se, ukrasitelju čina crkvenog!

Raduj se, jer si služenje Svete Liturgije, kao i apostol Jakov od Samog Hrista naučio!

Raduj se, molitveniče, Duhom Božijim ozareni!

Raduj se, jer si, kako neki videše, svetlošću Nebeskom tokom služenja bio obasjan!

Raduj se, jer si Angelima kao nekim presvetlim ljudima, bio okružen!

Raduj se, jer se najpre tvojom molitvom za primanje Tajni Hristovih pripremamo!

Raduj se, jer tvojim rečima uoči Pedesetnice kolenopreklono moljenja prinosimo!

Raduj se, jer jerejima vascele Crkve u služenju daješ blagodatno od Boga ukrepljenje!

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu, vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

 

Kondak 8.

Prepodobnom Jefremu Sirijskom otkri se čudesno i preslavno viđenje o tebi, sveti Vasilije. Jedanput mu te Bog pokaza kao sunce ognjeno koje visinu nebesku doseže, a kasnije prepodobni došavši u Kesariju, vide te gde ognjenim jezikom ljude poučavaš i u umilenju uskliknu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav si plamteo Nebeskom svetlošću serafimske ljubavi, Bogonosni oče Vasilije. Reči tvoje behu kao munja koja reči jeretičke spaljuje, a duše vernih plamenom verom i ljubavi prosvetljuje. Podari i nama, oče, da molitvom tvojom makar i malu iskru ljubavi tvoje zadobijemo, jer ti ovako kličemo:

Raduj se, stube plamenoliki, što jeresi spaljuješ!

Raduj se, jer si oganj vere istinite i ljubavi nelicemerne u sebi rasplamsao!

Raduj se, nepokolebljivi razobličitelju Arijevih laži!

Raduj se, vatreni revnitelju vere Hristove!

Raduj se, jer si posramio gordost Evnomija, što je hulio na Sina Božijeg!

Raduj se, jer si Makedonija sprečio da huli na Duha Svetoga!

Raduj se, razrušitelju lažne mudrosti Nestorijeve!

Raduj se, usrdni zaštitniče časti Presvete Bogomajke!

Raduj se, pastiru ozareni blistanjem ljubavi Nebeske!

Raduj se, učitelju vere, koji si gromoglasne reči objavio!

Raduj se, Bogom zasađena maslino, koja je mnoge svetiteljima Crkve učinila!

Raduj se lozo, od koje su izrasli Bogomudri branitelji Pravoslavlja!

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu, vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

 

Kondak 9.

Vasceli zborovi jeretički nisu se mogli suprotstaviti blagodatnoj sili koja je u tebi obitavala, sveti oče Vasilije. Nekog mladića, što je u vlast sataninu pao, silom molitve svoje oteo si iz zamke đavolske i pokajanog ga vratio Gospodu Hristu da blagodarno peva Spasitelju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Budući nadvladani Bogonadahnutom krasnorečivošću tvojom, sveti Vasilije, i videvši čudo koje se na mladiću zbilo, mnogi se od jeretika, jedinoj Crkvi prisajediniše. Udostoj nas da budemo njena verna i poslušna čeda i mi, koji ti ovako kličemo:

Raduj se, jer si sve krajeve zemaljske Nebeskim učenjem obasjao!

Raduj se, jer si blagodaću Hristovom mračne sile ada pobedio!

Raduj se, jer si mladića iz zamke đavolske oslobodio!

Raduj se, jer si ga Telom i Krvlju Hristovom nahranio!

Raduj se, jer nisi dopustio da propadnu duše, Krvlju Hristovom iskupljene!

Raduj se, jer si Gospoda Hrista umolio da oprosti mladiću, koji je u pogubni greh pao!

Raduj se, jer si preslavnim čudom ljude zadivio!

Raduj se, jer si obraćanjem zabludelih Angele obradovao!

Raduj se, jer si nas naučio da od Gospoda Angele čuvare tražimo!

Raduj se, jer nam Angela čuvara molitvom svojom približavaš!

Raduj se, jer nas od napada đavolskih oslobađaš!

Raduj se, u iskušenjima brzi zastupniče!

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu, vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

 

Kondak 10.

Želeći da spase slovesnu tvorevinu, Tvorac te pokaza kao snažnog zaštitnika vernih i čuvara Svoje Crkve, da bi se kroz tebe svetlost Pravoslavlja celom svetu otkrila, i da svi verni blagodarno Svetoj Trojici neprestano kliču: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena si Crkve i čvrsta ograda vernih, o, veliki među jerarsima, sveti Vasilije, jer si u gradu Nikeji dveri crkvene silom molitve svoje otvorio i istinu prave vere otkrio, a usta onih što hule na ime Hristovo zauzdao. Nama, pak, koji Gospoda Spasitelja pravoslavno ispovedamo, zastupništvom tvojim, oče, otvori dveri milosrđa Božijeg, da bismo ti ovako klicali:

Raduj se, zemaljski Angele, čuvaru Crkve Hristove!

Raduj se, Bogom predizabrani zaštitniče vernih!

Raduj se, jer si kao nekada Ilija nebo, dveri crkvene molitvom otvorio!

Raduj se, jer si hram sveti, što ga jeretici oteše, ponovo vernima vratio!

Raduj se, jer si verne od jeresi ogradio!

Raduj se, jer nisi dopustio da Crkvi Božijoj naškode lažna učenja!

Raduj se, jer si ime Hristovo, preveliko na Nebesima, i na Zemlji čudima uzveličao!

Raduj se, jer si Pravoslavlje u Vaseljeni utvrdio!

Raduj se, jer si gordost bezbožnika ponizio!

Raduj se, jer se smirenje vernih tobom uznese!

Raduj se, jer se tobom vera sveta proslavi!

Raduj se, jer Crkvu Hristovu divno ukrašavaš!

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu, vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

 

Kondak 11.

Tebi bi dolikovalo pojanje sa Nebesa, a ne sa Zemlje, preslavni Vasilije, jer si na Zemlji bio Nebeska pojava, i razum vernih si učenjem svojim ka Nebu uzdizao, dok ih sada sa Nebesa milostivo gledaš i izobilnu blagodat daješ od darovatelja Hrista, Kojemu sada sa Angelima na Nebesima pevaš: Aliluja!

 

Ikos 11.

Bio si, sveti Vasilije, lučezarna svetiljka koja mnogim darovima Božijim i vrlinama blista, i sada prosvetli, i u vrlini pouči, i ka Carstvu Božijem upravi i nas koji ti ovako kličemo:

Raduj se, nezalazno blistanje Crkve Hristove i njen presvetli ukrase!

Raduj se, jer Hrišćane svih vekova u veri pravoj utvrđuješ!

Raduj se, jer si umnožio talante koje ti je Gospod podario!

Raduj se, jer si od zemaljske mudrosti sabrao sve što je za spasenje korisno!

Raduj se, jer si carevom sinu u slavu pravoverja čudesno isceljenje darovao!

Raduj se, jer nisi prezreo celomudreno žitije prezvitera Atanasija i njegove supruge!

Raduj se, jer si krotko opraštao onima, koji su te vređali!

Raduj se, jer si klevete pobeđivao smirenjem i trpljenjem!

Raduj se, jer si monasima ustrojio ustav savršenog žitija!

Raduj se, jer si brojne monahe u obitelji sabrao!

Raduj se, jer si Crkvi kanone, pravilna i spasonosna učenja u nasleđe ostavio!

Raduj se, jer si Bogomudrim spisima svoju dragocenu riznicu pouka Hrišćanima darovao!

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu, vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

 

Kondak 12.

Blagodat veliku podari ti Hristos Bog, sveti oče Vasilije, ne samo da bi zabludele k pokajanju privodio nego i da bi mnoge nevernike ka Hristu obratio. Kada si se smrtno razboleo i zemaljskom kraju približio, lekara Jevrejina si, zajedno sa ženom i decom, svetim krštenjem prosvetio i zajedno sa njima Svetoj Trojici blagodarno zapojao: Aliluja!

 

Ikos 12.

Svi ti verni uznose pohvale, o, veliki jerarhu Vasilije, i pošto si se na Zemlji do kraja života svoga u slavu pravoverja podvizavao, ušao si u Nebesku Svetinju nad svetinjama, i kao verni služitelj Božiji pred Svetu Trojicu izašao, gde se i sada, preblagi oče, moliš za nas, za tvoja u veri čeda, koja ti s ljubavlju ovako kliču:

Raduj se, carski svešteniče, preslavni Vasilije!

Raduj se, preukrašeno obitavalište Presvete Trojice!

Raduj se, jer si delima čudesnim Cara Nebeskog proslavio!

Raduj se, jer svoju revnost za slavu vere ni na samrtnoj postelji nisi napustio!

R aduj se, jer si radi obraćanja nevernika čudesni produžetak života svoga od Boga isprosio!

Raduj se, jer si ga, ustavši sa samrtničke postelje, svojim rukama krstio!

Raduj se, jer si trudom i mudrošću silu zloverja pobedio!

Raduj se, jer si za pobožne careve pobedu nad neprijateljima isprosio!

Raduj se, jer si se u trudu sa Apostolima izjednačio!

Raduj se, jer po zapovesti tvojoj sa svetiteljima Grigorijem Bogoslovom i Jovanom Zlatoustim jednakom čašću prosijavaš!

Raduj se, jer si nepropadljivošću moštiju zablistao i na Nebesima slavom bio krunisan!

Raduj se, veliki i topli zastupniče od Boga nam darovani!

Raduj se, sveti Vasilije, veliki jerarhu, vaseljenska svetiljko Pravoslavlja!

 

Kondak 13.

O, presveti i veliki jerarhu Hristov Vasilije, svetiljko Pravoslavnih i ogrado vernih! Pogledaj sa Nebesa na ove pohvale što ti prinosimo i ogradi nas svojim molitvama od strasti i nedaća, sačuvaj u pravoj veri i udostoj Carstva Nebeskog, da bismo zajedno sa tobom i svima Svetima u vekove vekova Presvetoj Trojici pojali: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, sveti oče Vasilije, odakle da počnemo da hvalimo tvoju veličinu i tvoje podvige, kojima si se upodobio Pastirenačelniku Hristu. Da li po visini i dubini Bogoslovskog uma koji si stekao, da li po uzdržanju i podvizima kojima si prevazilazio mnoge, da li po velikoj brigi za Crkvu koju si tako neustrašivo branio, da li po neizmernoj ljubavi prema Bogu i bližnjima kojom si izobilovao neizmerno. Jer u tvom ne tako dugom zemnom životu sve je bilo savršeno. Baš onako, kako je to i Gospod rekao: "Budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš Nebeski". I ti si, sveti Vasilije, sve te talante koje ti je Gospod podario, umnožio na stotine puta, pokazujući primerom da čovek može da se uzdigne u Nebeske visine, Božijom pomoći. Zato te je Gospod i nagradio vencem neuvenljivim i ovenčao slavom neiskazanom u Carstvu Nebeskom.

                 I mi koji smo još na moru života, verujemo da ti ni sada, sveti Vasilije, ne prestaješ da se moliš za sve nas, i da tvoja briga za Crkvu Hristovu neće prestati sve do svetlog i pretskazanog Dana Gospoda Isusa Hrista, kako si ti u jednoj svojoj molitvi rekao, koju čitamo svakoga dana. Pa zato, ako u nama ima bar jedno zrno Božanskoga, bar jedna trunka dobrote, ako sve Božije nije zgaslo u nama, pomozi nam, sveti i veliki oče Vasilije, da se ta iskra večnoga razgori i razbukti u nama, i da se obnovimo, kao zlato u ognju, da se iz starog, zemnog i smrtnog čoveka, rodi Nebeski i besmrtni. I ne daj, svojim molitvama, ako krenemo ka Gospodu, da zastanemo, da se ulenjimo, da se vratimo kao svinja u svoje blato, već da se neprestano trudimo za svoje spasenje. A pomozi nam da u ovim smutnim vremenima sačuvamo Veru Hristovu u čistoti koju si nam i ti predao, i u kojoj si tako silno revnovao. Jer sad nam je možda najpotrebnije da imamo trezven um i čisto srce da bi ostali u Istini, koja je Sam Gospod Hristos.

O, Nebojavljeni tajniče Hristov, o zlatna usta Gospodnja, zaštito naša i nado naša, veliki jerarše Božiji Vasilije, ne odbaci ove naše molbe koje ti sa nečistih usana izgovaramo, već ih primi kao blagoprijatne, i spasi nas tvojim molitvama Vaskrslome Gospodu, kako bi se i mi udostojili one beskrajne sladosti kojom se naslađujete svi vi koji ste ugodili Bogu svojim savršenim životom. I da i mi, spašeni, sa svima vama, i sa svim silama Nebeskim zapevamo neprestanu hvalu Trojičnom Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekove. Amin.