ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv 12 Apostola

Akatist Dvanaestorici Apostola

praznuju se 30. juna (13. jula) - Pavlovdan

(čita se za blagoslov u širenju pravoslavne vere i poučavanju ljudi istinama hrišćanstva)

 

Kondak 1.

Vama, glasnicima Vaploćenja Hristovog, saboru dvanaestorice, Apostola, venac pohvala prinosimo; jer kao temelji Crkve i kao najveći naši posrednici pred Gospodom pokazali ste se, pa vam kličemo:

Raduj te se, učenici Hristovi!

 

Ikos 1.

Angeli u svetu uistinu bejaste, Apostoli Hristovi i bogoslovi; dvanaestorice uistinu mudrih, kao svesvetle zvezde čitavu vaseljenu obasjali ste, a nas ka veri prizvali.

Raduj se, zbore apostolski!

Raduj se, sazvežđe bogoslova!

Raduj se, zajednice dvanaestorice svetih!

Raduj se, najsvetliji bogonadahnuti sabore!

Raduj se, od Boga prizvani zbore Apostola čudesnih!

Raduj se, izvore iz kojeg ishodi dvanaest potoka svetih učenja!

Radujte se, jer ste sa Spasiteljem jednomisleni!

Radujte se, tajanstvene bakljonoše Crkve!

Radujte se, dvanaestorice vojnika Hristovih!

Raduj se, bogoizabrana tvrđavo naša!

Raduj se, sveti zbore Hristov!

Raduj se, svetlosti naša nebeska!

Radujte se, Apostoli božanstveni!

 

Kondak 2.

Knjige blagočešća i božanstvenog nadahnuća pokazali ste, božanstveni Apostoli, tajnovoditelji ka višnjem razumu i svečasni propovednici Evanđelja; stoga vas proslavljamo, jednim ustima kličući: Aliluja!

 

Ikos 2.

Po celoj zemlji izađe vaš mudri glas, Apostoli Hristovi i bogoslovi, jer božanstvenim Duhom prosvetliste dogmatima one što vam kliču:

Raduj se, sveti sabore!

Raduj se, zbore nebeski!

Raduj se, prvovrhovni Petre, bogonadahnuti!

Raduj se, Bogom proslavljeni Pavle, koji visoko uzlećeš!

Raduj se, proslavljeni Andreju Prvozvani!

Raduj se, svemudri Jovane, temelju bogoslovlja!

Raduj se, zbore časni, vojsko od dvanaestorice sastavljena!

Raduj se, tvrđavo Crkve sa dvanaest kula!

Raduj se, proslavljena dvanaestorice Hristova!

Raduj se, bogonadahnuto rukovođenje vernih!

Raduj se, izlivanje božanstvene premudrosti!

Raduj se, blistava dvanaestostruna liro!

Radujte se Apostoli božanstveni!

 

Kondak 3.

Silu nebesku primiste, o božanstveni Apostoli, obitavalište Duha Svetoga, i čudesna i neobična dela satvoriste, učenja i čudesa obznanjujući onima koji kliču: Aliluja!

 

Ikos 3.

Zablista Darovatelj svetlosti u svakoj tvari, i svetlošću Njegovom, zbore apostolski, kao sveblistave svetiljke razum smrtnih ljudi prosvetliste, pokazujući put ka Njemu onima što pobožno kliču: Aliluja!

Raduj se, najčasnija dvanaestorice!

Raduj se, zbore najsvetiji!

Raduj se, Mateju, ukrase Apostola!

Raduj se, Jakove, izdanče Zavedejev!

Raduj se, božanstveni Filipe, učeniče Spasiteljev!

Raduj se, svečasni Vartolomeju jer si Gospodnja stradanja podržavao!

Raduj se, dvanaestorice, jednomislijem povezana!

Raduj se, zaslepljujuće blistanje svetlosti nebeske!

Raduj se, svešteni sabore Hristov!

Raduj se, mnogih duša očišćenje!

Raduj se, večno blažena dvanaestorice!

Raduj se, čudesno zastupanje naše pred Gospodom!

Radujte se, Apostoli božanstveni!

 

Kondak 4.

Učitelji i svetila bili su, božanstveni život u svetu pokazavši, sveštena dvanaestorica istinskih Apostola Njegovih, koje spasitelj ozari blagodaću Svojom, da ka stazi spasenja rukovode onima što kliču: Aliluja!

 

Ikos 4.

Nishodeći na Sion u vidu ognjenih jezika, blagodat Duha u svemu vas, Apostoli božanstveni, i silom i premudrošću ispuni, pa Hristom oživeste sve što vam sa verom kliču:

Raduj se, božanstvena vlasti dvanaestorice!

Radujte se, dvanaest muževa svečasnih!

Raduj se, Tomo, jer si dvanaestorici pribrojan!

Raduj se, Luka, učitelju neizrecivoga!

Raduj se, sveti Marko, Evanđelisto premudri!

Raduj se, čudesni Judo, tajinstvima Hristoviim nadahnuti!

Raduj se, knjigo istine sa dvanaest tablica!

Raduj se, dome blagočešća sa dvanaest stubova!

Raduj se, sveto stado Hristovo!

Raduj se, plodna njivo blagodati!

Raduj se, božanstveni lanče od dvanaest karika!

Raduj se, uzvišena svito Hristova!

Radujte se, Apostoli božanstveni!

 

Kondak 5.

Čudesni i silni budući, čudesna iscelenja satvoriste, bogonosni Apostoli Hristovi, i spasena sela i gradove, neznabošce i narode mnoge, Hristu privedoste. Zbog toga vas proslavljamo, sa verom pojući Presvetoj Trojici: Aliluja!

 

Ikos 5.

Iscelitelji tela i mnogo više iscelitelji duša bejaste vi, božanstveni Apostoli, i strašnu trulež zabluda svojim svetim propovedima isceliste, i demone proteraste, zbog čega od nas čujete:

Raduj se, zbore apostolski!

Raduj se sabore bogoslova!

Raduj se, Jakove, sine Alfejev!

Raduj se, Simone, božanstveni revnitelju i Apostole!

Raduj se, sveti Matija, cvete božanstvene blagodati!

Raduj se, bogosabrani narode, uzvišena dvanaestorice!

Raduj se, blažena dvanaestorice Spasiteljeva!

Radujte se, sveblistave bakljonoše Crkve!

Raduj se, sabore bogopodobnih!

Raduj se, buktinjo od dvanaest luča Hristovih!

Raduj se, zbore propovednika svemudrih!

Raduj se, sabranje blagodaću preispunjeno!

Radujte se, Apostoli božanstveni!

 

Kondak 6.

Kao svešteni tajnovidci Spasiteljevi, pokazali ste se, Apostoli sveti, kao božanstveni propovednici nebeskih dogmata i temelji Crkve, i celom svetu učitelji, zbog čega vam kličemo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Blistajući u svetu kao lučezarna zvezda, svetlošću božanstvenog Evanđelja razvejali ste pomrčinu strašne zablude, zbog čega vam Apostoli, s verom pojemo i kličemo:

Raduj se, Petre, steno vere!

Raduj se, Pavle, roso premudrosti!

Raduj se, Andreju, bogoslove prvozvani!

Raduj se, sveti Jakove Zavedejev!

Raduj se, Jovane, božanstveni prijatelju blagodati!

Raduj se, blaženi Filipe, božanstvena usta Božija!

Raduj se, Vartolomeju, učeniče i bogoslove!

Raduj se, bogomudri Tomo, koji si Induse prosvetlio!

Raduj se, Mateju, bogozarna svetiljko!

Raduj se Luka, bogonosni besedniče!

Raduj se, Marko, liro bogonadahnuta!

Raduj se, Simone, mudri Kananitu!

Radujte se, Apostoli božanstveni!

 

Kondak 7.

Učenici Spasiteljevi, učitelji i tumači Svetih Tajni, utemeljitelji svetih Crkava i bogomudri propovednici vere, ne prestajte da zastupate verne koji vam kliču: Aliluja!

 

Ikos 7.

Životvorni potoci, koji svakoga zapljuskujete, i vascelu tvorevinu oblivate, izobilna vodo života, dvanaestorice Apostola Gospodnjih, životom orošavate sve koji vam kliču:

Raduj se, blistavi zbore Gospodnji!

Raduj se, izlivanje blagodati!

Raduj se, Petre, temelju Crkve!

Raduj se, tvrđavo pravoslavnog učenja!

Raduj se, bogonadahnuti Pavle, izabrani sasude Božiji!

Raduj se, tajnovidioče nadzemaljskog i svetilo čitave vaseljene!

Raduj se, božanstveni Andreju, stube odvažnosti!

Raduj se, lučezarna svetiljko i pobedo istine!

Raduj se, Jovane, imenjače blagodati!

Raduj se, bogoproslavljeni Bogoslove!

Raduj se, blistavi zbore dvanaestorice!

Radujte se, bogonadahnuti ljudi Hristovi!

Radujte se, Apostoli božanstveni!

 

Kondak 8.

Uistinu čudesno beše ono što u Hristu Spasitelju satvoriste, Apostoli božanstveni! Dvanaestorica vas svega beše, i nenaoružanih, no mudre i silne nadjačaste i Hristu privedoste vaseljenu koja kliče: Aliluja!

 

Ikos 8.

Bogonosni sabore, dvanaestorice Apostola, sasudi premudrosti nebeske, božanstveni ka veri rukovoditelji i bogonadahnuti zaručnici Crkve ka Gospodu upravite one što vam pobožno kliču:

Raduj se, bogoizabrano sažiteljstvo!

Raduj se, bogonadahnuta zajednice!

Raduj se, proslavljeni Jakove, bogoslove!

Raduj se, bogonadahnuti i božanstveni sine groma!

Raduj se, svečudesni Filipe, domostrojitelju duša!

Raduj se, služitelju blagodati, tajnovidioče božanstvenih dobara!

Raduj se, Vartolomeju, koji si svojim očima Spasitelja gledao!

Raduj se, usta Gospodnja, bogoslove i bogovidče!

Raduj se, Tomo, koji si Blizancem nazvan!

Raduj se, mnogoblistava svetiljko Indusa!

Raduj se, božanstveni lanče od dvanaest karika!

Raduj se, frulo učenja svetih!

Radujte se Apostoli božanstveni!

 

Kondak 9.

Viđeni biste, Apostoli Hristovi, kako od izvora spasenja reke blagočešća i potoke božanstvenog učenja izlivate, presahla srca orošavajući i ka poznanju spasenja uzvodeći one što u jedan glas kliču: Aliluja!

 

Ikos 9.

Božanstvenom silom, vlašću i krepošću Hrista, Cara slave, iako u slaboj (ljudskoj) prirodi, živeći, careve i moćnike nadvladaste, Apostoli sveslavni, i prosvetliste one koji vam kliču:

Raduj se, venče od dvanaest zvezda!

Raduj se radosti smrtnika i angela!

Raduj se Mateju, tajnovidioče nebeskoga!

Raduj se, uzvišenog Evanđelja sačinitelju!

Raduj se evanđelisto Luka, žezlo blagodati!

Raduj se, Marko sveti, koji si Egipat prosvetlio!

Raduj se, Judo, brate Božiji i bogoslove!

Raduj se, Matija bogomudri i bogonosni!

Raduj se Simone, revnošću preispunjeni!

Raduj se, svečasni zbore Apostola!

Raduj se, sabore bogoozareni!

Radujte se, mudri, jer se božanstvenom revnošću razgoreste!

Radujte se, Apostoli božanstveni!

 

Kondak 10.

Blaženi sabore Apostola svetih i dvanaest izvora premudrosti, božanskim učenjem svojim, premudri, umudrite duše naše, da bismo svagda tvorili volju Božiju, kličući: Aliluja!

 

Ikos 10.

Kao udeoničarima božanstvenih tajinstava, Hristos vam, Apostoli sveslavni, daje vlast da svezujete i drešite. Raskinite, svehvalni, okove greha kojima smo svezani mi, koji vam kličemo:

Radujte se, zajedničari premudrosti!

Raduj se, bogonadahnuti savezu!

Raduj se, Petre, prvovrhovni među Apostolima!

Raduj se, Pavle, učitelju najveći!

Raduj se, proslavljeni Andreju, Apostola krasoto!

Raduj se, čudesni Jovane, bogoslove svemudri!

Raduj se, blaženi Filipe, koji nam blagočešće otkrivaš!

Raduj se, Vartolomeju, božanstveni učitelju tajinstava svetih!

Raduj se, sabore bogosabrani!

Raduj se, zajednice dvanaestorice!

Raduj se, zboru svetih Apostola!

Radujte se, dvanaest bogoslova!

Radujte se, Apostoli božanstveni!

 

Kondak 11.

Božanstvenim himnama proslavljamo vas, borce odvažne, kao i podvige vaše, čudesni Apostoli Hristovi, jer ste vaseljenu prosvetlili, Sada se pak najvećom radošću naslađujete, kličući: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao svetiljke ozareni, dvanaestorice muževa, božanstveni Apostoli Hristovi, rasplamsali ste svetlost života onim što su spavali u tami. Zbog toga vaše podvige proslavljamo, kličući:

Raduj se vojsko apostolska!

Raduj se, daru bogonosnih!

Raduj se, Tomo, jer si Gospoda podražavao!

Raduj se, Luka, jer si svoga Gospodara slavoslovio!

Raduj se, svemudri Mateju, riznice premudrosti!

Raduj se, Marko, divljenja dostojni rukovoditelju najboljih!

Raduj se, božanstveni i bogomudri Judo i Matija!

Raduj se, Simone, trostruko blaženi, nebomudri učeniče!

Raduj se, sabore svedoka Božijih!

Raduj se, zbore sledbenika Gospodnjih!

Raduj se, zastupanje naše pred Tvorcem!

Radujte se, jer vašim posredništvom život uzvišeni zadobijamo!

Raduj ste se Apostoli božanstveni!

 

Kondak 12.

Zbog vas se, bogoslovi, vascela tvorevina, izbavljena od zablude idolosluženja, raduje, i pravedno vam blagodarne himne uznosi. Vi pak, Apostoli Hristovi, svagda bdijte nad onima koji vam kliču: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pohvalne pesme vašim vrlinama pojući, proslavljamo velika stradanja vaša, jer vi, premuri Apostoli, kao sužitelji blagodati, ka životu bez stradanja vodite one što vam kliču:

Raduj se, Petre, najuzvišeniji učeniče!

Raduj se, Pavle, tajnovidioče nebeskoga!

Raduj se, Andreju, prvozvani među apostolima!

Raduj se, Jakove, sine Zavedejev!

Raduj se, svečasni Jovane, devstvenosti izdanče!

Raduj se, blaženi Filipe, koji nam prosvetljenje predješ!

Raduj se, Vartolomeju, bogoslove sveti!

Raduj se, bogomudri Tomo, u svemu lučezarni!

Raduj se, Mateju najsvetiji!

Raduj se Marko, prosvetitelju Egipta!

Raduj se, Luka i Matija bogomudri!

Raduj se, slavni i odvažni Simone!

Radujte se, Apostoli božanstveni!

 

Kondak 13.

Božanstveni Apostoli, vi koji ste svojim očima Spasitelja gledali, tajnovici i služitelji premudri, uslišite prozbe naše i isprosite nam oproštaj grehova, da bismo vam svagda priticali mišlju i glasom kličući: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)