petak, novembar 24, 2017

 Sv Jovan Sangajski

Akatist Svetom Jovanu Šangajskom

proslavlja se 19. juna (02. jula)

 

Kondak 1.

Izabrani čudotvorče i predivni slugo Hristov, koji celom svetu izli mnogoceno miro nadahnuća i vaistinu mnoštvo čudesa, sa ljubavlju te hvalimo i kličemo ti:

Raduj se, svetitelju naš, oče Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Ikos 1.

Angelom u telu pokaza te Tvorac sve tvari, Koji se svagda milosrdno brine o ljudima zemnim. Videći krasotu vrlina tvojih, mi ti, preblaženi Jovane, kličemo ovako:

Raduj se, od najranijeg detnjstva pobožnošću ukrašeni!

Raduj se, jer si sa strahom i trepetom volju Božiju ispunjavao!

Raduj se, jer blagodat Božiju javljaš u tajnim, dobrim delima!

Raduj se, jer, ljubavlju prema bližnjima ispunjeni, sve si za njihovo dobro činio!

Raduj se, jer, svima koji ti se sa verom i ljubavlju mole, svagda si radost donosio!

Raduj se, svetitelju naš, oče Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Kondak 2.

Gledajući mnogoobraznost i obilje vrlina tvojih, o sveti vladiko, vidimo te kao živi Istočnik Božijih čudesa, kojima napajaš nas što sa verom kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Budući ljubavlju ispunjen, o sveti oče, ti se i bogoslovlja ispuni, pa bogopoznanje svoje izlivaše na mnogostradalne ljude. Da istinitog Boga u ljubavi poznamo učio si nas koji ti sa umilenjem kličemo:

Raduj se, nepokolebljiva tvrđavo istine Pravoslavlja!

Raduj se, dragoceni sasude darova Duha Svetoga!

Raduj se, pravedni razobličitelju bezbožja i nauka lažnih!

Raduj se, revnosni ispunitelju zapovesti Božijih!

Raduj se, neuspavljivi podvižniče koji sebi pokoja ne davaše!

Raduj se, pastiru dobri stada Hristova!

Raduj se, svetitelju naš, oče Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Kondak 3.

Milošću Božijom ti se pokaza kao otac sirotama i vaspitač mladima, odgajajući ih u starhu Gospodnjem i pripremajući ih na službu Njemu. Zato sva čeda tvoja s ljubavlju u tebe gledaju i blagodarno vapiju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Žitelji neba treba da proslave tebe, a ne mi, žitelji zemaljski, jer naše su reči ništavne naspram dela tvojih. Prinoseći Bogu ono što imamo, mi ti kličemo ovako:

Raduj se, molitvom neprestanom, čeda si svoja štitio!

Raduj se, jer si krsnim znamenjem stado svoje svagda ograđivao!

Raduj se, ljubavi veliko smestilište, koje ne gleda na razlike među narodima!

Raduj se, blistavi svetilniče od sviju voljeni!

Raduj se, obrazu duhovne krotosti!

Raduj se, davaoče duhovne utehe svima potrebitima!

Raduj se, Svetitelju oče naš Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Kondak 4.

Bura nedoumica smućuje nam um: kako da dostojno pohvalimo čudesa tvoja, o, blaženi Jovane. Sa kraja na kraj sveta si putovao da bi spasao ljude svoje i da bi onima koji su u tami Evanđelje propovedao. Blagodareći Bogu zbog apostolskih trudova tvojih, mi Mu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuše bliski i daleki o veličanstvenosti čuda tvojih, koja se milošću Božijom sve do vremena naših javljaju. Bogu, Koji se u tebi proslavio, mi se divimo i sa strahom ti kličemo:

Raduj se, prosvetitelju onih u tami neverja!

Raduj se, Narod svoj si pratio od Dalekog Istoka do Zapada!

Raduj se, vrelo čuda Bogom izlivenih!

Raduj se, jer si ljubavlju urazumljivao one koje zabludeše!

Raduj se, brza uteho onih koji se kaju za grehe svoje!

Raduj se, potporo onih koji pravim putem idu!

Raduj se, svetitelju naš, oče Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Kondak 5.

Bogozarnom svetlošću javio se jesi, buru svih opasnosti razgoneći, one na ostrvu od vetrova čuvajući i krsnim znamenjem ograđujući, o sveti Jovane. Nauči i nas, koji te u pomoć prizivamo, čudotvorče sveti, da Bogu smelo kličemo: Aliluja!

 

Ikos 5.

Svi koji se uzdaše u pomoć tvoju u bezizlaznim okolnostima i nevoljama spasenje obretoše o smeli posredniče pred prestolom Božijim i brzi u nevoljama pomoćniče. Nadajući se da ćeš i nas svojim molitvama u opasnosti zaštititi mi ti ovako vapijemo:

Raduj se, stihija opasnih progonitelju!

Raduj se, jer molitvom svojom od nevolja izbavljaš!

Raduj se, gladnima hleba svagdašnji davaoče!

Raduj se, veliko bogatstvo ubogih!

Raduj se, uteho onih koji tuguju!

Raduj se, brzo ustajanje palih!

Raduj se, svetitelju naš, oče Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Kondak 6.

Novi se Mojsej pokazao jesi izvevši stado svoje iz ropstva, preblaženi Jovane. Izbavi iz ropstva grehu i neprijateljima Božijim i nas koji Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Učinio si nemoguće i ubedio si vlasti ovoga sveta da se smiluju na stado tvoje. Moli se sada da poživimo u miru i tišini spasavajući duše svoje, mi koji ti blagodarno kličemo:

Raduj se, svih koji te sa verom prizivaju pomoćniče!

Raduj se, od nepravednog ubistva izbavitelju!

Raduj se, od laži i kleveta zaštititelju!

Raduj se, nevinih od okova razrešitelju!

Raduj se, neprijateljskih napada osujatitelju!

Raduj se, laži istrebitelju i istine proslavitelju!

Raduj se, svetitelju naš, oče Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Kondak 7.

O, ljubitelju svetaca istočnih i zapadnih, ti si u Crkvi Božijoj nanovo uspostavio čestvovanje svetitelja Zapada koji od Istine otpade. Sada se sa njima moli i za nas koji sa zemlje Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 7.

Usrdni poštovatelju episkopa galskih , ti se u poslednje dane pokaza kao jedan od njih, učeći stado svoje da istu pravoslavnu veru sačuva koju i oni ispovedahu i zadivljujući narode Zapada svetačkim životom tvojim. Sačuvaj sada u toj veri i nas koji ti kličemo:

Raduj se, Martine novi u čudima i podvizima svojim!

Raduj se, Germane novi u ispovedanju vere pravoslavne!

Raduj se, Ilarije novi u božanstvenom bogoslovlju!

Raduj se, Grigorije novi u poštovanju i proslavljanju ugodnika Božijih!

Raduj se, Favste novi tvojom nežnom ljubavlju i usrđem inočkim!

Raduj se, Kesarije novi u čvrstoj ljubavi prema pravilima Crkve Božije!

Raduj se, svetitelju naš, oče Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Kondak 8.

Strašno čudo videšmo pri kraju zemaljskog života tvog, strastoterpče sveti Jovane, jer si bio pozvan u Novi Svet da tamo propovedaš Hrišćanstvo drevno i da primiš progonjenje zbog pravednosti tvoje, dušu svoju pripremajući za Carstvo Nebesko. Diveći se sada trpljenju i mnogom stardanju tvome, blagodarno kličemo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav si bio delatelj vinograda Hristovog, bogonosni oče, ne znajući pokoja ni do kraja mnogonapornog života tvoga. Pomozi i nama nedostojnima u delanju našem da svagda verno pripadamo Bogu, jer tebe divni ugodniče Božiji Jovane, slavimo kličući ti:

Raduj se, jer si do kraja pretrpeo i tako spasenje priobreo!

Raduj se, jer si se, da usniš pred ikonom Majke Božije, udostojio!

Raduj se, jer si, usred nepravednih gonjenja veru, mužastveno sačuvao!

Raduj se, jer do kraja si se za stado svoje brinuo i kao episkopo sedeći si končinu dočekao!

Raduj se, jer si posle smrti pastvu utešio čudesnim tvojim povratkom!

Raduj se, jer čuda činiš onima koji sa verom pristupaju ćivotu tvome!

Raduj se, svetitelju naš, oče Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Kondak 9.

Sva se priroda angelska obradova uzlaskom duše tvoje u nebeske obitelji, a mi, gledajući čudesa tvoja na zemlji koja Duhom Svetim bivaju, pevamo Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečite govornike vidimo nemoćne da iskažu silu svetoga života tvoga, o , pravedni oče Jovane, neizrečenog Boga svetilište.Neućutno proslavljamo tebe koji si divno javljanje Božije našem malovernom vremenu, vapijući ti ovako:

Raduj se, Božanstvenih zapovesti palato!

Raduj se, maleno i krhko smestilište angelskih obitelji!

Raduj se, lestvice kojom bezbedno uzlazimo na nebesa!

Raduj se, lečebnice koja sve bolesti brzo lečiš!

Raduj se, tajna riznice molitvenog podviga!

Raduj se, svetlo ukrašeni hrame Duha Svetog!

Raduj se, svetitelju naš, oče Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Kondak 10.

Želeći da spase svet, Spasitelj sviju nam novog sveca posla i time nas prizva iz tamnih dubina greha. Slušajući te kako nas na pokajanje prizivaš , preblaženi oče Jovane mi Bogu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Tvrđava si svima koji pribegavaju tvome nebeskom zastupništvu, oče Jovane, stoga i ans od demonskih vojska čuvaj, od bolesti, iskušenja i nevolja različitih oslobađaj jer ti sa verom kličemo:

Raduj se, slepih progledanje!

Raduj se, jer silom molitve život daješ onima koji su na odru smrtnom!

Raduj se, jer od meteža i bune izbavljaš!

Raduj se, spasonosna roso onima što su u ognju žalosti!

Raduj se, usamljenih i napuštenih očinsko zastupništvo!

Raduj se, sveti učitelju onih koji traže istinu!

Raduj se, svetitelju naš, oče Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Kondak 11.

Pojanje neprestano Presvetoj Trojici, oče Jovane, mišlju, rečima i delom prineo jesi: mnogim tumačenjima zapovesti istinite vere objasnio jesi, učeći nas verom nadom i ljubavlju da Jedinom Bogu u Trojici kličemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetlonosnim svetilnikom Pravoslavlja onima koji su u tami neznanja, javio s ejesi, stada Hristovog dobri pastiru. I posle usnuća svoga otkrivaš istinu onima koji je ne znaju prosvećujući duše vernih koje ti ovako kliču:

Raduj se, prosvećenje mudrošću božijom onima koji su u tami neznanja!

Raduj se, dugo tihe radosti krotkih!

Raduj se, grome koji staršiš uporne grešnike!

Raduj se, munjo koja jeresi sažižeš!

Raduj se, dažde dogmata pravoslavnih!

Raduj se, obilata kišo Bogomislija!

Raduj se, svetitelju naš, oče Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Kondak 12.

Znamo za blagodat Božiju koja ti je od Gospoda data i sa pobožnošću i blagodarnošću je primajući pribegavamo čudesnom tvom zastupništvu, o svehvalni oče Jovane. Slaveći čudesa tvoja Bogu pojemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući hvalu Bogu, Koji Se proslavi divno u tebi, krotkome i smirenom slugi, i javi Se palom i bezvernom svetu, koji ništa ravno ne učini darovima čudesa tvojih mi se divimo tome sa svetima ti se klanjamo i poštujemo te:

Raduj se, nova zvezdo pravednosti na svodu nebeskome!

Raduj se, novi proroče koji nas izbavljaš od zacarenja zla!

Raduj se, novi Jono prorokovao si propast od greha!

Raduj se, novi Krstitelju sve si prizivao na molitvu i pokajanje!

Raduj se, novi Pavle, poneo si težinu evanđelske propovedi!

Raduj se, novi Apostole, svetlo propovedanje vere!

Raduj se, svetitelju naš, oče Jovane poslednjih vremena čudotvorče!

 

Kondak 13.

O, presvetli i predivni ugodniče Božiji svetitelju oče naš Jovane , uteho sviju nevoljnih, primi sada naš molitveni prinos i umoli Gospoda da se od ada izbavimo bogoprijatnim zastupništvom tvojim, jer si sam po smrti kazao: „Recite narodu: mada sam umro, ja sam živ“: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O, svetitelju, čudesni Jovane! Toliko si raširio srce svoje da se u njemu bez tesnote može smestiti mnoštvo poštovalaca tvojih iz raznih plemena i naroda. Pogledaj na ubogost reči naših koje ti ipak iz ljubavi prinosimo i pomozi nam ugodniče Božiji da se od sada očistimo od svake nečistote tela i duha delajući Gospodu sa strahom i radujući mu se sa trepetom. I čime ćemo ti uzvratiti za radost onu koju osetismo gledajući u svetom hramu mošti svete tvoje i slaveći pomen tvoj? Vaistinu, nemamo čime uzvratiti, osim ako počnemo sebe da ispravljamo, bivajući novi umesto starih. Budi nam zastupnik za ovu blagodat obnovljenja, o sveti Jovane, koji si se od ovoga privremenoga preselio u onaj večni život, u koji te uputi Prečista Vladičica Odigitrija Ruskog Zagraničja i Rasejanja čudotvornom ikonom svojom Korenokurskom koja ti beše saputnica u dan predstavljenja tvoga, kojoj se raduješ sada u horu svetih koji slave Jedinog u Trojici slavljenog Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva druga

O, svetitelju, oče naš Jovane, Pastiru dobri i tajnovidče duša ljudskih. Sada se kraj Prestola Božijeg za nas moliš, jer si i sam posle smrti rekao: ”Mada sam umro - ja sam živ”. Umoli Sveštedroga Boga da nam daruje oproštenje grehova, da se smelo prenemo duhom i čamotinju ovog sveta stresemo sa sebe i da Bogu zavapimo da nam da smirenja i Bogonadahnuća, Bogosaznanja i duha pobožnosti na svim putevima života našeg. Jer si milostivi hranitelj sirotinje i iskusni putovoditelj na zemlji bio pa nam i sada budi vođa kao Mojsej i u smutnjama crkvenim sveobuhvatno urazumenje Hristovo. Usliši uzdisanje smućene maladeži našega pokolenja izložene burama svezlog besnila i stresi tegobu čamotinje sa pastira koji iznemogavaju od nasrtaja duha ovoga sveta i koji se muče u ukočenosti i praznini. Da ti sa suzama vapijemo, o topli molitveniče, poseti nas sirote, koji se davimo u mnoštvu starsti i čekamo tvoje očinsko nastavljenje da se ozarimo zvezdom nevečernjom u kojoj ti obitavaš i moliš se za čeda svoja rasuta po svoj vaseleni,ali koja se makar i slabom ljubavlju, ipak ka svetlosti otimaju, gde svetlost, Hristos Bog naš obitava, Kome pripada čast i sila sada i u uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Molitva treća

O, veliki ugodniče Božiji arhiepiskope šangajski i sanfranciskanski. Još dok si bio na zemlji projavio si silu čudotvorstva datu ti od Boga radi pomoći onima koji su u bolestima, nevoljama i tuzi, umnom rastrojstvu i telesnoj slabosti. Ognjenom verom svojom udivljavao si inoslavne, podvigom posta i molitve odgoonio si sile demonske, revnujući Hrista radi razobličavao lažnu mudrost ovoga sveta, smirenjem svojim dostigao visinu sozrecanja Božanskih tajni nedostupnih strasnom srcu i umu. Stekavši Duha Svetoga u Carstvo si Nebesko ušao odakle i danas pomažeš onima koji ištu tvoje molitveno zastupništvo. Znajući za neiskazane darove Gospodnje poverene ti zbog vrlina i smirenja tvoga, sveusrdno ti se obraćamo kao deca svomedobrom i dragom roditelju. Pomoli se Hristu Spasu našemu, da nam podari vere, nade i ljubavi: vere da verujemo čvrsto i nepokolebljivo po predanju Svetih Otaca otkrivenom Duhom Svetim :nade da se nadamo u pobedu Carstva Božijeg nad carstvom zla i greha:ljubavi da volimo Boga i bližnjeg svoga svim srcem i svom dušom, da ne budemo licemerni, samoživi i samoljubivi. Pomoli se Hristu, Spasu sveti oče Jovane da nam podari smirenje i trpenje: smirenje da se smirimo pod silnu ruku Božiju i da ne ugađamo sebi, nego Tvorcu našem i promislitelju; trpenja da pretrpimo do kraja u iskušenjima i napastima i da se tako spasemo i u Carstvo Božije uđemo. Pomoli se sveti arhipastiru za sve bolesne, nemoćne, raslabljene i namučene za sirotinju, udovice, decu bez roditelja. Pomeni u molitvama sve nekrštene, da se krste, a sve zabludele i otpale od Crkve Pravoslavne, da se vrate iz tuđe zemlje jeresi i bezbožja u dom Oca Nebeskoga. Seti se i narkomana, bludnika, razvratnika, pijanica - neka i njih Gospod u svom neizmernom čovekoljublju obrati na put pravde i spasenja i put Spasenja Večnog i Istinitog. Ne zaboravi ni nerođenu decu koju majke u utrobama ubiše i ne dadoše im da vide svetlost dana Božijeg: pomoli s ei za sve one žene koje u bezumlju svome naumiše da plod svoj pobace, da ih Gospod preblagi urazumi i od zle namere njihove odvrati. O, Sveti Jovane, dobri i mili naš vladiko, na kraju se seti i nas nedostojnih i grešnih, izmoli nam od Cara Nebeskog vreme za pokajanje da nas neplodne i okamenjene ne porazi gnev Njegov pravedni , nego da se očistimo od greha i strasti, umijemo suzama skrušenosti i zajedno s tobom proslavimo Svetu Trojicu Oca, Sina i Svetog Duha sada i svagda i u vekove vekova. Amin.

 

Tropar, glas 5.

Briga tvoja o pastvi stranstvujućoj, predobražavaše molitve tvoje, koje se za sav svet svagda prinose: tako verujemo, poznavši ljubav tvoju, svetitelju i čudotvorče Jovane! Sav od Boga osveštan sveštenodejstvom svetih prečistih Tajni, kojima i sam svagda ukrepljen, hitao si stradalnicima, iscelitelju najradosniji. Požuri i sada u pomoć nama koji te svim srcem poštujemo.

 

Kondak, glas 6.

Slavni apostola Hristovih nasledniče, javio si se da nas maloverne i hladne srcem spaseš. Drevnih svetih blagodaću i podvizima obukao se jesi, zato si od Boga i Nebesne tajne dobio. O predobri hranitelju siromaha, koji daješ nadu od sveta odbačenima, o svetilniče Hristov, Božanstvenim plamom u osvit Strašnoga Suda užeženi. Moli se za nas, svetitelju oče Jovane, da se i naša srca razgore plamenom spasonosne ljubavi za Hrista i da se spasu duše naše u vremena poslednja.