petak, novembar 24, 2017

 Sv Pajsije Veliki

Akatist Prepodobnom i Bogonosnom Ocu Našem Pajsiju Velikom

praznuje se 19. juna (02. jula)

(čita se za oproštaj umrlima bez pokajanja)

 

Kondak 1.

Zaštitnika i ukrasitelja pustinje proslavimo, verni, božaskim pesmama, kao Angelima ravnog i istinitog prijatelja Hristovog, bogomudrog i božanstvenog Pajsija, božanski ponos monaha i isposnika, njemu kličući:

Raduj se, oče Pajsije!

 

Ikos 1.

Po življenju pokazao si se, Pajsije, angeo među ljudima i smrt-nik među Angelima; jer život tvoj beše angelski i kraj tvoj pun svetosti. Stoga, radosni, ovako tebi kličemo Raduj se:

Raduj se, božanski potomče Egipta!

Raduj se, božanska svetlosti Istoka!

Raduj se, presvetla svetiljko pobožnosti!

Raduj se, veliki ukrase Crkve!

Raduj se, jer si veliki postao u monaškom življenju!

Raduj se, jer si se premnogo podvizavao, poput božanstvenog Krstitelja!

Raduj se, veliki zaštitniče pustinje!

Raduj se, božanski pesniče Trojice!

Raduj se, istiniti prijatelju Hristov!

Raduj se, veliki slugo Njegov!

Raduj se, tobom se satana posrami!

Raduj se, tobom se Bog proslavi!

Raduj se, oče Pajsije!

 

Kondak 2.

Videći te Pamvo kao bogonosnog, sveti oče, ukrasi te božanskim likom; njegovim zapovestima povinujući se, sebe si uzdigao, Pajsije; zato si sa čežnjom klicao Vladiki, blaženi: Aliluja!

 

Ikos 2.

Imajući ispravno znanje, dobri mladić napredovaše u božan-skom podvigu; posle usnuća starca njegovog još više se podvizavaše, podvig svoj prema njemu upravljajući. Stoga pobožno kličemo:

Raduj se, veliki u podvizavanju!

Raduj se, najveći u mudrosti!

Raduj se, ponose pustinjaka i opštežiteljnih monaha!

Raduj se, potporo pustinjskih podvižnika!

Raduj se, živa svetinjo pomoću koje se mnogi spasavaju!

Raduj se, miomirisni tamjane kojim se naslađuju verni!

Raduj se, mnogoceno duhovno odličje!

Raduj se, čudonosna milozvučna trubo!

Raduj se, umudrenje mudrih!

Raduj se, svetilo - umnoženje svetila!

Raduj se, ti koji si se približio jedinome Bogu!

Raduj se, ti koji u nama podstičeš božansku čežnju!

Raduj se, oče Pajsije!

 

Kondak 3.

Sila Svevišnjega po svemu te je snažila i čudesnim svima pokazala, jer vođen Angelom u unutrašnjost pustinjske zemlje, pre-podobni, umnožio si talante koji su ti dati, Svevišnjem kličući: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući božansku revnost, srcem si se, Pajsije Veliki, često visoko uzdizao, i kao plodna zemlja plod donosio ne trideseto-struko ni šezdesetostruko, nego stostruko: zbog toga čuješ ove pohale:

Raduj se, sine svetlosti božanske!

Raduj se, hrame Duha Svetoga!

Raduj se, neugasiva bakljo tišine!

Raduj se, najispravnije pravilo uzdržanja!

Raduj se, najslađe viđenje i Angela i smrtnika!

Raduj se, slavni ponose i ovih izabranih!

Raduj se, jer strasti iz ljudi iskorenjuješ!

Raduj se, jer u nas božansku blagodat unosiš!

Raduj se, Pajsije, oče otaca!

Raduj se, prečasni pastiru pastira!

Raduj se, ti koji si trudom talant umnožio!

Raduj se, ti koji si čuo reči: "Dobri i verni slugo!"

Raduj se, oče Pajsije!

 

Kondak 4.

Od detinjstva odbacivši zanose uzaludne, sjedinio si se s Angelima, Pajsije; i pokazavši sebe sveštenom riznicom Trojice, sveprepodobni, i domom božanske blagodati, pojao si sa njima pesmu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Mnoštvo ljudi, čuvši za tvoj ugled, hitalo je k tebi da te vidi; ali prepredeni zlobnik, poslavši k tebi zlatonosnog gospodara, bi postiđen tvojom mudrošću, nečastivi koji ne želi da uzvikuje:

Raduj se, pravilo i blago podvižnika!

Raduj se, rano ljutih nepriJatelja!

Raduj se, veliki učitelju učenika tvojih!

Raduj se, čuvaru i zaštitniče molitelja tvojih!

Raduj se, jer moleći se uzneo si se na nebo!

Raduj se, jer radujući se saznavao si o dušama!

Raduj se, jer kad si bio mlad nisi prikovao pogled za lice čovečije!

Raduj se, jer si se sav predao sozercavanju Bogočoveka!

Raduj se, mudri, od svakog novca vredniji!

Raduj se, od zlata i veštastva skupoceniji!

Raduj se, tobom nepobožni postaju pobožni!

Raduj se, tobom se nepostojani učvršćuju!

Raduj se, oče Pajsije!

 

Kondak 5.

Čudo nad čudima otkri se mudrom Pajsiju, svetlu velikih sve-tila; jer čovekoljubivi Gospod, sišav sa neba, javi mu se, i davši mu mir, podstače ga da kliče: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videše egipatska deca da si smrtnik među smrtnicima, i da na zemlji za dobro ljudi živiš, a čuvši da je tvoje učenje, Pajsije, sa-vršenije od onog što su od Mojsija čuli, slaveći Boga klicahu:

Raduj se, ti koji si kao neveštastven živeo u svetu!

Raduj se, ti koji si se bez prolivanja krvi borio!

Raduj se, ti koji si svojim rečima zemlju nebom učinio!

Raduj se, ti koji si svojim delima Bogu služio!

Raduj se, ti koji si gordost demona porazio!

Raduj se, jer si život smrtnika obnovio!

Raduj se, jer si posnički sedamdeset godina poživeo!

Raduj se, mučeniče po podvigu i htenju!

Raduj se, ti koji si dar pošćenja imao!

Raduj se, ti koji si prozorljivošću ono što je skriveno sazna-vao!

Raduj se, ti koji si narod ka Bogu vodio!

Raduj se, ti koji si Boga prema narodu umilostivio!

Raduj se, oče Pajsije!

 

Kondak 6.

Postavši propovednik pokajanja, sve si uverio čudima i isposničkim trudom, Pajsije; jer u velikim razmacima jedući i pričešćem se hraneći, klicao si Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Sijajući u pustinji kao drugo sunce, odagnao si oblake zabluda, a čineći mnoštvo iscelenja i demone izgoneći, mnogo si slavljen bio, Pajsije, zato slušaš od svih:

Raduj se, krasoto prepodobnih!

Raduj se, iscelenje bolesnih!

Raduj se, likovanje monaha tvojih!

Raduj se, naslado onih koji ti pevaju!

Raduj se, jer si gledao Hrista, moleći se!

Raduj se, jep si sa Njim kao prijatelj razgovarao!

Raduj se, ti koji si kratkotrajno uzvišenom potčinio!

Raduj se, ti koji si vernike boljim učinio!

Raduj se, jer si mnoge od demona izbavio!

Raduj se, jer si za njih nepristupačan postao!

Raduj se, jer si dva monaha spasao!

Raduj se, jer si nevine od optužbi za krađu oslobodio!

Raduj se, oče Pajsije!

 

Kondak 7.

Ostavši u bdenju i velikom gladovanju, Pajsije se neprekidnom molitvom sjedinio sa Hristom Bogom, Koga je mnogo puta video i primio; te Duhom Svetim ukrašen, vapio je iz duše Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Širinu pustinje učinio si novim gradom, ravnoangelni, Pajsije Blaženi; jer nju si uredio kao Novi Jerusalim i, kao Mojsije i Ilija na Sinaju i Karmilu, u njoj si obitavao slušajući:

Raduj se, po postupcima svojim novi Mojsije!

Raduj se, krotosti drevnog Davida!

Raduj se, Pajsije, ti koji si revnovao kao Ilija!

Raduj se, bogoproslavljeni podražavatelju Krstitelja!

Raduj se, jer si mirjanina monahom učinio!

Raduj se, jer si za njega najveće čudo učinio!

Raduj se, ti koji si svakodnevno monahe poučavao!

Raduj se, ti koji si nasamo krivce ukoravao!

Raduj se, iskupljenje mnogih koji su pali!

Raduj se, iscelenje bolesnih!

Raduj se, poniženje lažnih bogova!

Raduj se, temelju naroda hristoimenitog!

Raduj se, oče Pajsije!

 

Kondak 8.

Zaista je neobično sve u tvome životu, Pajsije, služitelju Hrista moga: duhovnost, molitve, proricanja, duševna ushićenja i vizije, post i čuda, u kojima, radujući se, kličeš: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav začuđen izgledaše car Konstantin kada te je s neba posetio; on, prezrevši sebe, veoma hvaljaše monahe, jer imaju smelost pred Gospodom, a tebi klicaše:

Raduj se, tajni preslavnih si očevidac bio!

Raduj se, zemaljske si stvari prezirao!

Raduj se, brzi odgovore poslušnih!

Raduj se, sigurno znanje neukih!

Raduj se, jer buduće događaje gledaš kao sadašnje!

Raduj se, jer ti uspevaš da nemoguće učiniš mogućim!

Raduj se, ti koji si od detinjstva Bogu ugodio!

Raduj se, ti koji si temelj pustinjske zemlje!

Raduj se, znameniti među mudrim ocima!

Raduj se, ti koji si mnoge pale podigao!

Raduj se, ti koji si daleko njihovu zabludu odagnao!

Raduj se, oče Pajsije!

 

Kondak 9.

Obogaćen svakom blagodaću od Boga, udostojio si se časti znamenitih Prepodobnih; i svima postavši sve, delima i rečima sve si nadmašio, i nisi posustao, Pajsije, klicati Bogu neprestano: Aliluja!

 

Ikos 9.

U pustinji si se pokazao besednikom božanske mudrosti, Pajsije, i pun čuda, jer um tvoj beše ispunjen svetlošću; srce tvoje bilo ti je hram Božiji; čula si sačuvao čista, zato slušaš:

Raduj se, veliki vojskovođo Božiji!

Raduj se, najveći u čitavoj pustinji!

Raduj se, najmudriji od svih filosofa!

Raduj se, najbolji od znalaca književnosti!

Raduj se, temelju i učvršćenje careva i mudraca!

Raduj se, ogledalo monaha i isposnika!

Raduj se, ti koji si uši careva zadovoljio!

Raduj se, ti koji si njihovo življenje ispitivao!

Raduj se, sine Božiji po udeoničenju!

Raduj se, jer si mnogo puta duševno ushićenje doživeo!

Raduj se, jer od tebe monasi zavise!

Raduj se, jer se tobom hromi oporavljaju! Raduj se, oče Pajsije!

 

Kondak 10.

Gospod, hoteći da spase sve monahe koji u tebi uzdanicu imaju, oče, posla sa neba Angela čuvara da ih čuva kako dolikuje, da čine bogougodna dela, i da sa tobom pevaju Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Postavši branik pobožnosti, božanstveni oče, smrću si slavu stekao; tebe, najmlađeg od sedmorice braće, Bog izabra da proslaviš ime Njegovo, i da privlačiš vernike da ti kliču:

Raduj se, zastupniče naš i izbavitelju!

Raduj se, topli zastupniče svojih!

Raduj se, ravnočasni sa Antonijem Velikim!

Raduj se, jednoverni sa velikim Ocima!

Raduj se, ti koji si izbavio iz ada monaha koji se Hrista odre-kao!

Raduj se, jer si zbog njega pristao da izgubiš nagradu podviga svojih!

Raduj se, ti koji si još za života gledao Spasitelja!

Raduj se, ti koji si nebeska viđenja doživeo!

Raduj se, ti koji pletenicama zemlju dodiruješ!

Raduj se, ti koji se lebdeći moliš!

Raduj se, miomiru i slavo pustinje!

Raduj se, disanje i snago monaha!

Raduj se, oče Pajsije!

 

Kondak 11.

Sva hvala pripada tebi, slavnom Pajsiju, koji si spasao mnoge od zablude; zato je Hristos, pojavivši se kod tebe kao čovek, i ugošćen od tebe bio, i noge si mu oprao, slušajući: Aliluja!

 

Ikos 11.

Pojavio si se kao druga svetlost, velikom svetlošću sve osvetljavajući, Pajsije; zato zastupi, mudri, pred Bogom one koji te štuju i tvoje ime nose, da se izbave iz nevolje i tuge - one koji toplo vapiju:

Raduj se, imenjače svetlosti!

Raduj se, najbolji hranitelju gladnih!

Raduj se, prethodniče svih monaha!

Raduj se, jer si svoj ishod jasno predvideo!

Raduj se, jer si prema nama radosnu blagonaklonost pokazivao!

Raduj se, podražavaoče bogomudrih Apostola!

Raduj se, podražavaoče svetih podvižnika!

Raduj se, ti kojim se diče verni!

Raduj se, ti kojim se blagorazumni utvrđuju!

Raduj se, ti koji sleduješ rečima Jeremijinim!

Raduj se, bogougodno sa suzama tugujući!

Raduj se, oče Pajsije!

 

Kondak 12.

Udostojio si se, bogonosni, najveće blagodati, pokazavši se zaštitnikom i izbaviteljem od strahota, Pajsije mudri, jer sve možeš da učiniš kod Hrista blagodaću onih koji smelo kliču Njemu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Sada sa Angelima pevaš kao nekada sa ljudima, na nebu kao na zemlji, bogonosni, trisvetu pesmu Bogu, Koga uvek moli i za nas što te prizivamo, sveslavni, i kličemo ti:

Raduj se, žitelju nebeskog sveta!

Raduj se, ukrasitelju onih koji su na zemlji!

Raduj se, sažitelju podvižnika i Angela!

Raduj se, zajedničaru asketa i pravednika!

Raduj se, bogonosni proslavitelju Oca, Sina i Duha!

Raduj se, pred Jednim Božanstvom za sve usrdni zastupniče!

Raduj se, voditelju i zaštitniče svojih proslavitelja!

Raduj se, svetli pastironačalniče svojih učenika!

Raduj se, ti koji nas odozgo čuvaš!

Raduj se, ti koji nas odozgo uzdižeš!

Raduj se, jer se tobom monasi usavršavaju!

Raduj se, preko tebe se molbe uslišuju!

Raduj se, oče Pajsije!

 

Kondak 13.

O, oče Pajsije, krasoto podvižnika, voljeni Hrista Boga, kao što je Jovan među učenicima tako si ti od svih isposnika postao Hristu najdraži; moli da budu voljeni od Njega oni koji mu kliču: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)