ponedeljak, januar 22, 2018

sava gornjokarlovacki

 Akatist Sveštenomučeniku Savi, Episkopu Gornjokarlovačkom, i sa Njim Postradalim Sveštenomučenicima

praznuje se 04. (17.) jula

(čita se u stradanjima i pri najezdi iskušenja)

 

Žitije

 

 

Kondak 1.

Prosijavši krvlju svojom Svetoj Crkvi u vreme novo, utvrdite u veri i nas nedostojne sluge Gospodnje, koji, sećajući se vašeg mučeništva, molitveno kličemo:

Radujte se, sveti sveštenomučenici gornjokarlovački, sa episkopom Savom nevino postradali!

 

Ikos 1.

Angeli Gospodnji radošću velikom ispuniše se, videvši vas nepokolebljive u stradanjima i u hrabrom ispovedanju vere. Krepeći snage vaše, proslavljahu Gospoda Vaskrsloga i vas sveti sveštenomučenici pobedonosno klicajući:

Radujte se, pastiri dostojni!

Radujte se, nastavnici revnosni i trudoljubivi!

Radujte se, čuvari istine!

Radujte se, hrabri ispovednici imena Hristovog!

Radujte se, slavom večnom proslavljeni!

Radujte se, sveti sveštenomučenici gornjokarlovački, sa episkopom Savom nevino postradali!

 

Kondak 2.

Od detinjstva izabran Gospodom bi da životom svojim poslužiš zajednici Crkve Božije, svečasni Savo, episkope Gornjeg Karlovca. Sa svetiteljima od veka prosijavšim i martirima vere, likuj u večnoj trpezi radosti Gospodnje kličući: Aliluja!

 

Ikos 2.

Vrlinama mnogim kojima te Duh Sveti ukrasi, sveštenomučeniče Savo, sijao si vernima, utvrđujući primerom kolebljive i snažeći odvažnošću Hristovog vojnika slabe. Mnogi tobom očuvani na putu istine, pohvale prinose dobrotvoru svome govoreći:

Raduj se, arhijereju bogomudri i blagočestivi!

Raduj se, veliki u podvigu i trpljenju!

Raduj se, skromnošću sijao si stadu!

Raduj se, ognjem vere podizao si slabe!

Raduj se, očinskim poukama tešio si maloverne!

Raduj se, sveti sveštenomučeniče Savo arhijereju gornjokarlovački, sa sveštenomučenicima nevino postradavši!

 

Kondak 3.

Napasajući verne istinama evanđeljskoga života, udostojeni ste dvostrukih venaca, časni oci sveštenomučenici, kao revnosni propovednici Logosa Očevog i hrabri ispovednici i stradalnici vere, koji sa svetima večno blistajući u slavi, Bogu trisvetu pesmu prinosite: Aliluja!

 

Ikos 3.

Zemaljskim sladostima iskušavajući vas, mučitelji bezumni ne razumevahu kako život svoj polažete za veru, ne odričući se istinitog i krvlju mnogih pečatanoga ispovedanja vere. Mi naslednici vaši, radujući se nepokolebljivosti kojom za Hristom goreste pevamo:

Radujte se, uzori pravovernih i istinoljubivih!

Radujte se, tajni Božijih sozercatelji!

Radujte se, platu u večnosti dostojno primate!

Radujte se, sve zemaljsko radi večnog ostaviste!

Radujte se, prolazna blaga ne prelastiše vas u stradanju!

Radujte se, sveti sveštenomučenici gornjokarlovački, sa episkopom Savom nevino postradali!

 

Kondak 4.

Stičući zemaljsko obrazovanje neprestano si žudeo ka visotama Božjega Carstva, koje krvlju zadobi, na radost pravovernih i utehu malovernih, svedočeći Hrista Vaskrsloga: Aliluja!

 

Ikos 4.

Talante od Boga primljene umnožio si na radost pastve, izvršavajući sa Duhom Svetim svako od Crkve povereno ti poslušanje. Drevne obitelji krušedolske dostojnim igumanom pokazao si se, negujući sveto predanje istine Božije:

Raduj se, nastavniče pravovernih Hrišćana!

Raduj se, uzore poslušanja i celomudrenosti!

Raduj se, drevne krušedolske obitelji pohvalo nova!

Raduj se, ponose monaha!

Raduj se, učitelju molitvenika!

Raduj se, sveti sveštenomučeniče Savo arhijereju gornjokarlovački, sa sveštenomučenicima nevino postradavši!

 

Kondak 5.

U vreme stradanja duhovni uzori bili ste mučeničkom narodu, koji videvši odanost vašu Crkvi i veri, blagodarstveno proslavi Boga pevajući: Aliluja!

 

Ikos 5.

Nepokolebljivo čuvali ste Pravoslavno ispovedanje vere, odolevajući svakome iskušenju, položili ste živote svoje pretrpevši mnoga mučenja. Zato vas i proslavljamo govoreći:

Radujte se, čuvari istinite vere!

Radujte se, borci za pravdu!

Radujte se, okrepitelji vernih u stradanjima!

Radujte se, ponose roda pravovernoga!

Radujte se, istočnici blagoslova Gospodnjeg!

Radujte se, sveti sveštenomučenici gornjokarlovački, sa episkopom Savom nevino postradali!

 

Kondak 6.

Na krvi mučenika sazda Gospod Crkvu svoju. Među njima blistavo sijaju sveti episkopi mučenici svih vremena. Sa njima u slavi velikoj i tebe, Savo premudri, pokaza Logos Predvečni koga pesmom večnom slavopojiš: Aliluja!

 

Ikos 6.

Drevnu eparhiju gornjokarlovačku velikom u duhu pokazao si, preobražavajući je u gradinu svetu, obrađujući je kao pastir dobri, sveštenomučeniče Savo. Natopivši je krvlju svojom, ne ostavi nas ni danas, molitveno zastupajući sve koji spomen tvoj sa pohvalama praznuju:

Raduj se, eparhiju svoju oživeo si Duhom Svetim!

Raduj se, pastvu svoju hranio si manom nebeskom!

Raduj se, krv svoju prolio si zarad svetinja Crkve!

Raduj se, verujućima primeru blistavi i lučezarni!

Raduj se, snagom drevnih mučenika razobličio si mučitelje!

Raduj se, sveti sveštenomučeniče Savo arhijereju gornjokarlovački, sa sveštenomučenicima nevino postradavši!

 

Kondak 7.

Sveštenici Tvoji, Gospode, obućiće se u pravdu, Duhom Svetim sozercavaše David premudri. Na vama oci naši, prezviteri i sveštenomonasi gornjokarlovački ispuniše se reči velikoga cara i proroka, jer nepokolebljivo sledeći Hrista uđoste u radost Carstva njegovoga: Aliluja!

 

Ikos 7.

Tajanstvena je i nedokučiva sila Duha Božijega koja je osnažila vas oci naši, da strahovita mučenja u nadu večnosti preobratite, slavopojeći Boga i opraštajući mučiteljima. Zato vas kao svedoke istine pohvaljujemo srcem kličući:

Radujte se, heroji vere Bogom proslavljeni!

Radujte se, jer ste se od dijamanta čvršćim pokazali!

Radujte se, jer ste zablude mučitelja izobličili!

Radujte se, istrajni u ispovedanju pravoverija!

Radujte se, ukrepitelji onih koji stradaju!

Radujte se, sveti sveštenomučenici gornjokarlovački, sa episkopom Savom nevino postradali!

 

Kondak 8.

Tihi glas propovednika i molitvenika pastvi svojoj bio si, Savo blaženi, ostajući večni svedok istine i blagovestitelj mudri. Proslavljajući Gospoda, Koji tebe kao svoga prepozna i u slavi svetih pokaza slavopojimo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sa svetim arhijerejima roda srpskoga likuj danas, Savo premudri, snažeći i pozivajući čada tvoja da put istine sledimo, i okušamo neprestano od trpeze večne Bogočoveka Hrista kome predstojiš u slobodi velikoj:

Raduj se, pohvalo vremena novih!

Raduj se, stradalniče istine radi!

Raduj se, propovedniče evanđelja Jagnjetovog!

Raduj se, mučenika drevnih pohvalo!

Raduj se, sveštenomučenika drevne crkve nasledniče!

Raduj se, sveti sveštenomučeniče Savo arhijereju gornjokarlovački, sa sveštenomučenicima nevino postradavši.

 

Kondak 9.

Gospode, krepost naša jedino si ti, pevali su sveštenomučenici gornjokarlovački na stradanje vođeni. Zagledani u radost nevečernjeg Carstva, projaviše Boga kličući: Aliluja!

 

Ikos 9.

Kao nekada pred Dioklecijanom rani mučenici i vi, martiri vremena novih, nepokolebljivo ispovedaste Ime Hristovo i veru apostolsku pred mučiteljima. Primerom hrabrosti sijate nama koji kličemo:

Radujte se, vrlinama mnogim darovani!

Radujte se, hrabrošću odenuti i nepokolebljivošću opasani!

Radujte se, primeri dostojni ispovedanja vere!

Radujte se, Crkve gornjokarlovačke dragulji besceni!

Radujte se, nastavnici blagosti!

Radujte se, sveti sveštenomučenici gornjokarlovački, sa episkopom Savom nevino postradali!

 

Kondak 10.

Kao ovca na zaklanje bi poveden, sveštenomučeniče Savo, sledujući Gospodu Kome si služio predano. Sa Njim ponevši krst u večnom blaženstvu trisvetu pesmu slavopojiš: Aliluja!

 

Ikos 10.

U svetosti Boga Triipostasnog kao ispovednik i mučenik vere zasijao si, Savo oče naš, zato te sa pravednima od veka poštujemo, časni spomen tvoj sa ljubavlju proslavljajući:

Raduj se, arhijereja Hristovih primeru!

Raduj se, stražitelju nad tajnama Božijim!

Raduj se, angela pohvalo!

Raduj se, čada tvojih uteho!

Raduj se, plameni propovedniče vere!

Raduj se, sveti sveštenomučeniče Savo arhijereju gornjokarlovački, sa sveštenomučenicima nevino postradavši!

 

Kondak 11.

Carstvo Božije kao nadu imajući, telesna stradanja bodro ste pretrpeli, rosu tihe blagodati Duha Svetoga nevidljivo primajući. Tako osnaženi slavom budućega veka pobedonosno klicaste: Aliluja!

 

Ikos 11.

Bezglasnim učiniste mučitelje, koji mir i spokojstvo vaše u stradanjima ne shvataše, jer tamom opsednuti ubijajući vas misliše da Bogu prinos čine:

Radujte se, muka telesnih pobeditelji!

Radujte se, mir večni u stradanju nedodirljivim pokaza vas!

Radujte se, izobličenje mučitelja!

Radujte se, stradajući krepiste duhovne snage!

Radujte se, dostojni naslednici Kosovskih mučenika!

Radujte se, sveti sveštenomučenici gornjokarlovački sa episkopom Savom nevino postradali!

 

Kondak 12.

Uđite u radost Gospoda svoga, Evanđelje poziva one koji krst svoj na Golgotu života izneše. Primajući sa apostolom Pavlom venac pravde, Boga proslavljajte pesmom: Aliluja!

 

Ikos 12.

Eparhija gornjokarlovačka sa velikom ljubavlju poštuje vas, sveštenomučenici, koji čistotu vere očuvaste i blagoslov nama darujete zastupajući nas u Dan drugoga dolaska Gospodnjeg, e da bi i mi sa vama ugledali Svetlost Boga Trojičnoga Koji vas proslavi:

Radujte se, nevino na zaklanje odvedeni!

Radujte se, postradali ne odričući se Hrista!

Radujte se, angeli vas molitveno krepiše u mukama!

Radujte se, zemaljska Crkva proslavlja vas ljubavlju neiskazivom!

Radujte se, pashe večne svedoci!

Radujte se, sveti sveštenomučenici gornjokarlovački, sa episkopom Savom nevino postradali!

 

Kondak 13.

Neka je proslavljen Bog u Trojici: Otac, Sin i Duh Sveti, Kome sledovaste ljubavlju, delanjem i životom: Savo arhijereju sa prezviterima Crkve gornjokarlovačke postradavšima. Samilostivo pogledajte i na nas pokolenja vaša koja radosno kliču vama, o! roditelji i nastavnici života i istine: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva Svetom Sveštenomučeniku Savi

O! Preslavni arhijereju Crkve Hristove i veliki stradalniče za istinu vere, kao što sveštenu eparhiju svoju nisi napustio pred stradanjem, već si kao predstojatelj stada prvi na zaklanje odveden, tako i sada, Savo premudri, moli Gospoda da nas pomiluje i kao Svoje prepozna kada bude blagoizvoleo da sudi svakome po veri i delima. Ne prestaj molitveno stražiti nad nama, pastiru duhovni, učeći nas da pravilno veru ispovedamo, slaveći Boga u Trojici, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin! O!

 

Molitva Svetim Sveštenomučenicima

Hristovi svedočitelji u vreme novo zasijali i nevino postradali radi ispovedanja vere, setite se u dan drugoga Dolaska Gospodnjeg i nas nedostojnih čada vaših, koji vam molitvene pohvale prinose i molitvenim uzdasima vapiju. Setite se i stradalnog roda našeg koga bure iskušenja lome, Crkvu Svetu pokažite nedodirljivom za napade neprijatelja, proslavljajući Oca i Sina i Duha Svetoga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin!

 

Tropar, glas 8.

O, sveštenomučeniče Savo gornjokarlovački, sa prezviterima svojim časno postradavši, životima svojim Hrista svedočeći, kroz mučeništvo večnost zadobiste, radujući se u liku časnih stradalnika, spomenite i nas grešne koji vas molitveno slavimo.

 

Kondak, glas 8.

Služiteljima vernim pokazaste se, sveštenomučenici gornjokarlovački, episkopom Savom predvođeni, mučeništvo primiste nasleđujući radost neprolaznu,Stima u rodu našemu prosijavšima.