petak, novembar 24, 2017

 Sv Sergije Radonjeski

Akatist Prepodobnome Igumanu Sergiju Radonješkome Čudotvorcu

praznuje se 05. (18.) jula i 25. septembra (08. oktobra)

(čita se za pomoć pri učenju, kao i od iznenadne smrti)

 

Kondak 1.

Izabrani od sila, vojskovođo Rusiji darovani i čudotvorče predivni, prepodobni oče Sergije! Slaveći Onoga koji je tebe proslavio, Gospoda slave, blagodarnu ti pesmu uznosimo, jer nas molitvama svojim od najezde inoplemenika i teških nevolja svagda izbavljaš! Imajući smelost pred Gospodom, od svih nas beda oslobodi, da ti kličemo: Raduj se, Sergije, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Ikos 1.

Anđela Tvorac, Koji je trokratnim oglašenjem tvojim još u utrobi materinoj objavio sveusrdno ispunjenje volje Njegove na tebi, po dragovoljnom izvolenju čistoga srca tvoga, pokaza svetu da ćeš istinski služitelj Svete Trojice biti, i sve nauči da kliču ovako:

Rauj se, ti za koga se unapred videlo da ćeš verni sluga Hristov biti!

Raduj se, već tada u boravište blaženo i nebesko smešteni!

Raduj se, od utrobe materine na službu Caru Nebeskome, kao vojnik koji će Mu veran biti, prizvani!

Raduj se, blagodaću Božijom opravdani!

Raduj se, ne samo u Rusiji no i u čitavoj vaseljeni proslavljani!

Raduj se, ti što još u utrobi trikratnim oglašenjem svojim roditelje i sve koji te čuše udivi!

Raduj se, ti što život posnički monah a po rođenju projavi!

Raduj se, ti što od grudi materinih čudesno uzdržanje ispolji!

Raduj se, ti što sredom i petkom mleko materino ne okusi!

Raduj se, roditelja blagorodnih dobri i izabrani plodu!

Raduj se, radosti tugujućima i milosti onima što je sa verom od tebe prose davaoče!

Raduj se, ljutih pečali u svim zbitijima odgonitelju!

Raduj se, sergije, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 2.

Čitava Rusija i zemlje druge udivljavaju se, videći i pomoć hitru i tvoje vazdašnje preslavno tvorenje čuda, prepodobni oče Sergije, onima koji dolaze k svetim moštima tvojim, blagodaću Božijom koja ti je dana! I svi mi, veseleći se što imamo tako milostivog pomoćnika i slaveći Onoga Koji te je proslavio i tebe, blagorodnog raba i vernoga slugu Gospodnjeg hvaleći, kličemo Mu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Isus Hristos ti razum darova da Svetu Trojicu proslaviš, dok si još u matrinoj utrobi bio, i utvrdi te da veru silnu, nadu uzdajnu i ljubav prema Njemu imaš istinitu, i udostoji te da u ime Svete trojice preslavni hram i manastir čudesni podigneš i u njemu mnoštvo inok a sabereš. Verni se otud naučiše da ti ovako pevaju:

Raduj se, časni nosioče i pohvalo Presvete Trojice!

Raduj se, ti što dobro stado koje si sabrao poučavaš!

Raduj se, uzore časni jaganjcima i pastirima!

Raduj se, pravilo vere i krotosti duhovne primeru!

Raduj se, čisto i besprekorno obitalište Svetinja!

Raduj se, još za života udostojeni da vidiš Presvetu Bogorodicu sa dvama Apostolima!

Raduj se, ti što se za vreme savršavanja Liturgije udostoji Adđelskog sasluženja!

Raduj se, ti što na svetoj Liturgiji u blagodati Božijoj sav kao u ognju stojiš!

Raduj se, ti što se Ognjem božanstvenim, u Putir sašlim, pričesti!

Raduj se, svakom dobrotom preispunjeni!

Raduj se, čistote duševne i telesne usrdni čuvaru!

Raduje se, Sergije, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 3.

Moći sa neba darovanom ti buduće kao sadašnje videći, ti Velikom Knezu Dimitriju nad bezbrojnim Agarjanima pregordim pobedu objavi, kad htedoše ognjem i mačem Rusiju opustošiti, proreče je i iz svoje inočke družine dva mu monaha protivu neprijatenja dade i, molitvom svojom bez prestanka Bogu vapijući, pobedu protiv Agarjana izbori! Zato, tebe slaveći i takvu istu pomoć tvoju zemlji našoj protivu neprijatelja proseći, Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 3.

Razmišljajući o trikratnom oglašenju tvome iz utrobe materine u crkvi, roditelji tvoji i ljudi drugi pojmiše da će se čudesno nešto i preslavno zbiti, i doznavši za tvoje radosno rođenje, radovahu se i veselje tebi priošahu, govoreći:

Raduj se, detence dobronadežno i dobroduševno!

Raduj se, čedo svakom blagodaću Božijom ispunjeno!

Raduj se, ti što u mladenaštvu čudesno posništvo ispolji!

Raduj se, ti što njime mnoge do udivljenja dovede i oveseli!

Raduj se, jer s tobom vazda blagodat Božija beše!

Raduj se, ti što od mladosti svoje Boga svim srcem i svom mišlju uzljubi!

Raduj se, ti što si krotost, smernost i bdenje imao!

Raduj se, ti što sve lepote ovoga sveta kao brzo prolazne prezre!

Raduj se, ti što sve pohote plotske Boga radi umrtvi!

Raduj se, ti što spletke lukavoga mnogovrsne silom Božijom pobedi!

Raduj se, jer se tobom sladostima duhovnim ispunjavamo!

Raduj se, jer mnoge od grehovnog puta ka Gospodu obrati i spase!

Raduj se, Sergije, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 4.

Izbavivši se bure životne ovoga sveta, vazda unutrašnjim i spoljašnjim zlostradanjima potresanog, prepodobni oče Sergije, u nemetežnu luku nebesku prispeo si, na mesta travna, mesta svežine, gde su potoci sladosti neiskazani, nepropadljiva hrana slave Božije, pesme i glasovi svetkujućih, tamo pokoj nalaziš i veseliš se, sa svim anđelskim silama Bogu pojući: Aliluja!

 

Ikos 4.

Bližnji i daljnii, čuvši za anđelopodobni život tvoj i blagodatnu struju što bez prestanka teče – da se molitvama tvojim gubavci očišćuju, slepi progledavaju, hromi hod ispravljaju i da se od raznih bolesti s verom pristupajući ljudi izbavljaju i zdravlje primaju klicahu ti tako:

Raduj se, točionice mira koja svima pružaš bolesti iscelenje!

Raduj se, brzomilostivi lekaru koji besplatno i natprirodno lečiš!

Raduj se, skrivnice milosti prevelike i sastradanja sa nevoljnima!

Raduj se, svesrdne brige za ljude primalište!

Raduj se, ti što si spreman dušu svoju za ljude položiti!

Raduj se, uveseljenje i uteho onih koji ti pribegavaju!

Raduj se, ti što mrtvoga preslavnom molitvom svojom ožive!

Raduj se, ti što oskudicu manastirsku u hrani potrebnim ispuni!

Raduj se, ti što od Boga potok vodeni da na suvom mestu poteče izmoli!

Raduj se, jer ta voda čuda čini, po molitvi tvojoj bolesti isceljujući!

Raduj se, okeanu čudesa Bogom izlivani!

Raduj se, željenih dobara onima što ti dolaze davaoče!

Raduj se, Sergije, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 5.

Bogotečna zvezda presvetla bio si, prepodobni oče Sergije, nebo Crkve ukrašavajući i, blagodaću danom ti od Sunca Pravde, Hrista Isusa, Boga Istinitoga, obasjavajući sve koji po moru ovoga strasnog života blude i mrak pečali i maglu boleština sviju i žalosti odgoneći, ti na put spasenja, što ka večnoj Otadžbini nebeskoj vodi, upravljaš sve koji ti sa verom pritiču i Bogu poju: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši da je sve u ovome svetu taština i truležnosti podložno, prepodobni Srgije pobrinu se zdušno da Bogu večnom blagougodi i uistinu se ne utrudi uzalud: truležno zameni za netruležno i najzad se pred strašnim prestolom Vladičinim, u slavi večnoj, stajanja udostoji. Zato mu i kličemo:

Raduj se, jer tamo gde u telu Hristos prebiva, prebivaš i ti!

Raduj se, jer onde, kao u zrcalu, u Bogu sve Bogu milo sagledavaš!

Raduj se, jer, sagledavajući u Njemu sve koji ti se za pomoć mole, molitvom svojom korisno ih zastupaš!

Raduj se, brzi pomoćniče pravoslavnima, koji te u bitkama prizivaju!

Raduj se, ti koji molitvom svojom pobedu nad protivnikom zemlji našoj daješ!

Raduj se, utešitelju koji se za nevoljne zauzimaš hitro!

Raduj se, nemoći telesnih i duševnih neplatoprimni iscelitelju!

Raduj se, čudesa mnogih blagodaću Duha Svetoga činitelju!

Raduj se, hromima hoda i slepima progledanja davaoče!

Raduj se, grozde vinovi što nas hraniš i veseliš!

Raduj se, čokote istiniti loze Hristove, što plod mnogi u pomoć pravoslavnima donosiš!

Raduj se, blagorodni i verni rabu, i negovatelju dobri vinograda Hristovoga!

Raduj se, Sergije, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 6.

Opričava država ruska, bogomudri Sergije, trudove tvoje i bolesti, bdenje i suhojedenje, i oko spasenja duše svoje bavljenje, zbog čega te Gospod proslavi slavom Svojom božanstvenom. Zato, kao Raj u Crkvi nasađen bio si, što u sebi drvo života Samoga Gospoda ima, od kojeg okusivši čovek prezire sve što u ovome svetu brzo nestaje i radosno u vinograd višnji ulazi, gde ti, predstojeći pred Njim, kličeš: Aliluja!

 

Ikos 6.

Pravoslavnoj državi ruskoj zasija savršenih dobrodetelji tvojih prosvetljenje, prepodobni oče Sergije! Blagodareći Ocu Nebeskome za njih, Koji ti dade toliku blagodat Veličanstva Svoga, tebi kao toplome za nas molitveniku radosno ovako kličemo:

Raduj se, ti što nam anđelski život javljaš!

Raduj se, ti što strasti grehovne ustavljaš!

Raduj se, istinske smernosti primeru!

Raduj se, zrcalo savršenog trpljenja!

Raduj se, spasenja nastavniče veliki!

Raduj se ti što grešnike k ispravljenju privodiš!

Raduj se, čuveni zapovesti Hristovih ispunitelju!

Raduj se, duša nemoćnih iscelenje!

Raduj se, ti što nas učiš milostinju tvoriti!

Raduj se, ti što nalažeš odeću i hranu nejakima davati!

Raduj se, pustiniče koji si počast svetsku i bogatstvo omrznuo!

Raduj se, posniče, koji si od mladosti Bogu poslužio!

Raduj se, Sergije, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 7.

Hoteći izabranim domom Duha Svetoga sebe učiniti, potrudio si se da uzanim putem žalosti što u život večni vodi hodiš, uzevši na pleća svoja krst Hristov, i to blagodaću Božijom od mladosti svoje besprekorno tvorenjem zapovesti savršivši, dostigao platu pripremljenu ti u nebeskom prebivanju sveradosnome, i tamo blagodarno Bogu poješ: Aliluja!

 

Ikos 7.

Novu blagodat projavi ti Tvorac sviju i Vladika, bogomudri Sergije! Jer, ako i umro jesi na zemlji ploću, u višnjem staništu dušom svagda živ budući, mnoga i preslavna čuda ljudima u svetu živećima činiš i toplim zastupništvom svojim pomažeš onima koji ti ovo kliču:

Raduj se, dušom i telom devstveniče!

Raduj se, inok a nastavniče predivni!

Raduj se, duša naših radovanje!

Raduj se, hitro uslišenje ništih!

Raduj se, za tugujuće prijazno staranje!

Raduj se, čistote usrdni čuvaru!

Raduj se, beznadežnih nadanje!

Raduj se, čitave Rusije uveseljenje!

Raduj se, drvo čudotočno raja Isusovog!

Raduj se, krine rajskoga nasada!

Raduj se, miro Hristovog miomira!

Raduj se, jer tobom radovanje dolazi!

Raduj se, Sergije, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 8.

Neobično i preslavno čudo javlja se onima koji ti pritiču, bogomudri Sergije, jer blagodaću Božijom, davanom tebi, one što s verom prose od svih mnogovrsnih žalosti, telesnih i duševnih, isceljuješ smesta i od bed a izbavljaš, od napasti čuvaš i svima svako dobrokorisno moljenje ispunjavaš i Bogu kličeš: Aliluja!

 

Ikos 8.

Bićem sav si u višnjem, prepodobni oče Sergije, ali ni nižnje ne ostavljaš: sa Hristom, Carem večnim, caruješ svagda i nas grešne i nedostojne pred Njim pominješ, moleći se za naše spsenje. Zato ti iz usrđa svoga kličemo:

Raduj se, ti što imanje ostavi i siromaštvo Hristovo zavole!

Raduj se, ti što bogatstvo netrošivo doseže!

Raduj se, ti što se Duhu Svetome sa svakom smernošću pokori!

Raduj se, ti što krilima bogomislija mreže vražije raskinu!

Raduj se, ti što smernošću uzvišavan, u večna utočišta uzlete!

Raduj se, iznutra blagodaću prosvetljeni!

Raduj se, ti što dušegubnu maglu strasti rasprši!

Raduj se, ti što u podvizima dnevnim i noćnim trku svrši!

Raduj se, ti što u nevečernjem danu Carstva Božijeg večno počivaš!

Raduj se, ti što se tamo jedenja hrane duhovne udostoji!

Raduj se, jer se toga blaženstva od Boga vavek udostoji!

Raduj se, Sergije, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 9.

Svako biće anđelsko udivi se velikome daru sa neba tebi, jer si neveštastveni život na zemlji projavio i u ploti kao besplotan prebivao. Primivši za to od Gospoda moć tvorenja čudesa mnogih, čistom i bogoljubaznom dušom svojom nebeskim silama pribrojan si Njegovom dobrotom i sada na nebesima Svemoćnome Bogu poješ: Aliluja!

 

Ikos 9.

Mnogorečiti besednici nisu kadri slaviti te dostojno, o svake slave dostojni, slavni prepodobni oče Sergije: jer si mnoga i preslavna dela iznad prirode, još kao na zemlji živ, učinio, ali ni posle smrti ne prestaješ da ih blagodaću Božijom tvoriš. Mi, pak, ljubavlju nagonjeni, osmeljujemo se da ti pevamo tako:

Raduj se, zemaljski Anđele i nebeski čoveče!

Raduj se, ti što u ploti duhovno, na zemlji nebeski živiš!

Raduj se, ti što u ljudskome Anđelski, u svetu kao iznad sveta prebivaš!

Raduj se, ti što duhovnim očima svojim neprestano Boga gledaš!

Raduj se, ti što si pred licem Božijim kao sluga pred Gospodom hodio!

Raduj se, ti što si pred Njime kao sin pred ocem, kao učenik pred učiteljem išao!

Raduj se, ti što si kao vojnik pred Vojskovođom gotov da sve što ti naredi činiš!

Raduj se, stada svoga inokujućih dobri nastavniče i upravitelju!

Raduj se, ti što si iz sile u silu ushodio, dok ti se Bog nad Bogovima na Sionu ne javi!

Raduj se, ti što si Jedinoga Gospoda uzljubio i k Njemu oči svoje bez prestanka imao!

Raduj se, ti što si u sve dane, života svoga Njega iskao i Njega za cilj postavljao!

Raduj se ti, što ništa na nebu i na zemlji, osim Hrista Isusa, videti nisi želeo!

Raduj se, Sergije, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 10.

Hoteći dušu svoju spasti, u mladosti svojoj odrekao si se volje svoje i u znak odsečenja njenog postrigao vlasi glave svoje i bio monah, koji se volji Božijoj i starešinama od boga postavljenim potčinio! Naredbe njihove kao da su od Samoga Gospoda slušao si, nigda se ne opirući i na reči zapovesti izvršenjem dela odgovarajući, i sve si kao verni sluga od Gospoda primao, ti što pred Njime na nebesima sada stojiš i kličeš: Aliluja!

 

Ikos 10.

Zaklon si za sve ljude koji zastupništvu tvome pribegavaju, prepodobni bogomudri Sergije! Zato i nama koji k tebi dolazimo i milostivo zastupništvo tvoje kod Cara Nebeskog prosimo, tvrd zaklon i nesavladiva zaštita budi, od svih nas bed a i napasti zaklanjajući i štiteći, zbog čega ti ovako kličemo:

Radij se, vojniče Cara Nebeskoga, što se zanimanjima žitejskim neobaveza, da Njemu ugodan budeš!

Raduj se, ti što ne htede da dvama gospodarima služiš, i Bogu i svetu, nego jedinome Bogu samo!

Raduj se, ti što se od mladosti i protiv tela svoga, ovoga sveta i đavola naoruža!

Raduj se, ti što postom, poklonima, na molitvi stajanjem i bdenjem plot svoju umrtvi!

Raduj se, ti što mrtvom učini plot i pre no za strasti živa posta!

Raduj se, što mrtvim grlo satvori protiv primanja slasti!

Raduj se, ti što mrtvim jezik učini, protiv govorenja skvrnog, i klevetnog i lažljivig!

Raduj se, ti što mrtvim satvori uši, protivu slušanja onoga što duši škodi!

Raduj se, ti što mrtvim učini ruke, protivu grabljenja i svakog zla tvorenja!

Raduj se, ti što mrtvim trbuh satvori protiv prejedalja i prepijanja!

Raduj se, ti što trudovima učini mrtvim bedra protiv nečistote!

Raduj se, ti što mrtvim noge satvori, da ne idu na put grešnik a i veće bezbožnik a !

Raduj se, Sergije, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 11.

Tebe slaveći, svi pravoslavni pesmu blagodarenja dobrotvoru Hristu Isusu pevaju, prepodobni oče, jer ti je moć tvorenja čuda mnogih darovao – da slepe prosvetljuješ, gubave očišćuješ, bolne isceljuješ, besoimane od demonskog mahnitanja oslobađaš, ti moćni toliko da demoni i iz besoimanih koji ti ne behu dovedeni još na putu bežahu i posle im se ne vraćahu, bojeći se sile Božije u tebi, koju na nebesima slaviš bez prestanka i kličeš Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svetlozarno svetlilo u pravoslavnoj zemlji ruskoj i čitavoj vaseljeni prosijalo prosvetljujućom blagodaću nepomračivog Sunca, Hrista Isusa, tebe vidimo, bogomudri oče, jer s neveštastvenima na nebu prestolu Trojice predstojeći, radošću si prevelikom ispunjen, i, božanstvenim lučama trosunčane Svetlosti osijavan, oblistavaš verne koji ti ovako kliču:

Raduj se, ti što uziđe na goru previsoku božanstvenih dobrodetelji!

Raduj se, jer si sa nje na goru nebesku lako uzišao!

Raduj se, jer si se iz boravišta zemnog u boravište nebesko preselio!

Raduj se, jer si nam odlazeći tamo dušom, mošti svoje svete ostavio!

Raduj se, jer mošti tvoje sve žalosti i bolesti isceljuju!

Raduj se, jer od moštiju tvojih demoni drhte!

Raduj se, jer svakom koga pečali tište mošti tvoje razgaljenje donose!

Raduj se, ti što se dušom uspe na Gornji Sion, k Caru Nebeskome!

Raduj se, jer se tamo predstojeći, za sve nas toplo pred Njim zauzimaš!

Raduj se, jer milosrđe Njegovo za sve koji štuju uspomenu tvoju umilostivljavaš!

Raduj se, ti što zemlji našoj molitvom svojom pobedu nad protivnicima izboruješ!

Raduj se, ti što svim pravovernima svako moljenje koje im je na korist ispunjavaš!

Raduj se, Sergije, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 12.

Blagodat od Boga ti danu znajući, tebe – svagdašnjeg oca našeg milostivog prilježno prosimo: izlij sada toplu molitvu svoju za nas grešne pred Gospodom, da, prezrev sva sagrešenja naša, daruje državi našoj pobedu nad neprijateljem, kao Konstantinu caru nad Maksencijem i Davidu nad Golijatom! Crkvu svoju svetu od raspri i raskola da nepokolebivom sačuva, obilje plodova zemaljskih daruje i sve pravoslavne hrišćane da spase i pomiluje, što sve od Njega očekujući da dobijemo molitvama tvojim, Njemu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Pojući divnoga u Svetima Svojim, Cara Nebeskoga koji tebe proslavi, vernoga slugu Svoga, prepodobnog oca Sergija, milostivu i brzu tvoju pomoć nama u svim nuždama i pečalima slavimo, jer u tebi se u Trojici slavljeni Bog naš preslavni mnogim čudesnim delima proslavi, kojima se udivljavajući tebi kličemo:

Raduj se, veleslavni naš ruski zastupniče, oče Sergije!

Raduj se, u dobrodeteljima savršeni čoveče!

Raduj se, savršenstva Oca našeg Nebeskog, divni podražatelju!

Raduj se, inoka preblagi i dobri nastavniče!

Raduj se, pustinožitelja uzoru i opštežića ustrojitelju!

Raduj se, svih pravoslavnih brzi pomoćniče i zastupniče!

Raduj se, Cara Nebeskoga i Boga čuveni umilostivitelju!

Raduj se, ti što mnogo puta molenja zauzimanjem svojim preduhitri!

Raduj se, pokrove bogom sazdani, kojim se mnogi pokrivaju!

Raduj se, ti što lenive podstičeš hristopodražateljnim svojim običajima!

Raduj se, lepozračno svetlosti jevanđeljske sijanje!

Raduj se, trisunčane svetlosti Trojice Svete blistanje, što prosvetljuješ besprestano!

Raduj se, Sergije brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 13.

O čudotvorče preslavni i zastupniče svima nama u svim bedama i žalostima, brzi i prečudesni, bogomudri oče Sergije. Sadašnji prinos naš primi i bogoprijatnim svojim zauzimanjem umoli Gospoda sil a da s neba snagu pravoslavnim tvojim ljudima poda protiv neprijatelja, i da se svi, očistivši se blagodaću Njegovom, od geene izbavimo i na nebesima dobra koja dolaze zadobijemo, mi koji Mu kličemo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, sveštena glavo. Prepodobni i bogonosni oče naš Sergije, molitvom svojom i verom i ljubavlju k Bogu i čistotom srca, ti si još na zemlji u obitalište Presvete trojice dušu svoju pretvorio i opštenja se sa Anđelima i posete Presvete Bogorodice udostojio i dar čudotvorne blagodati primio, i po odlasku svome od zemnih naročito se Bogu približio, i nebeskim silama pridružio, ali duhom ljubavi svoje od nas nisi odstupio i časne svoje mošti kao sasud blagodati pun, koji se preliva, nama si ostavio! Imajući smelost pred Svemilostivim vladikom, moli da se spasu sluge njegove, koje veruju blagodati Njegovoj u tebi i k tebi s ljubavlju pritiču! Isprosi nam od veledarežljivog Boga našeg svaki dar svima i svakome kome je blagopotreban – vere besprekorne očuvanje, gradova naših utvrđenje, sveta umirenje, od gladi i propasti izbavljenje, od navale inoplemenika sačuvanje, žalosnima utešenje, bolesnima iscelenje, palima ustajanje, zabludelima na put istine i spasenja povratak, onima koji se podvizavaju ukrepljenje, onima koji dobro tvore u delima dobrim uspevanje i blagoslov, deci vaspitanje, mladima poučenje, neznajućima urazumljenje, sirotama i udovicama zastupljenje, onima koji odlaze iz privremenog ovog života u život večni pripremu i poslednjeg pričešća poputninu, otišlima blaženo upokojenje i sve nas, kojima svojim molitvama pomažeš, udostoj da se u dan Strašnoga suda, levog udela izbavimo, a da desne strane zajedničari budemo, i blaženi onaj glas Vladike Hrista čujemo: Dođite, blagosloveni Oca Mojega, nasledite Carstvo pripremljeno vam od stvorenja sveta. Amin!