petak, novembar 24, 2017

 Sv Sisoje Veliki

Akatist Prepodobnom Sisoju Velikom

praznuje se 06. (19.) jula

(zaštitnik majki i dece)

 

Kondak 1.

Izabrani pravedniče, divni žitelju Antonijeve pustinje i molitveniče naš koji stojiš pred Bogom, Prepodobni oče Sisoje; veličajući Gospoda koji te je proslavio, mi ti uznosimo pohvale. A ti, imajući smelost pred Bogom, zaštiti nas od svih opasnosti kako bismo ti klicali kroz vekove:

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Ikos 1.

Tvorac Anđela i Gospod sila izabra te da životom svojim, u monaškom činu, proslaviš ime Presvete Trojice, jer se ti vaistinu pokaza nebeski čovek i zemaljski anđeo. A mi, gledajući žrtve tvoje, sa pobožnošću i radošću pevamo ti ovako:

Raduj se, ukrase Crkve Hristove!

Raduj se, jer si okićen vencem podviga svojih!

Raduj se, izvore trpljenja i dobrote svake!

Raduj se, pošto si pravila Svetih Otaca ispunio!

Raduj se, jer tebe hvale svi koji imaju ljubav prema monaškom činu!

Raduj se, usrdni molitveniče za sve hrišćane i njihovu decu!

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Kondak 2.

Svedržitelj Gospod, Koji gleda sve što je stvoreno, videći čistotu srca tvoga, prepodobni oče Sisoje, ispuni srce tvoje blagodaću svojom još od utrobe majke tvoje, da bi mogao proslavljati Hrista Boga pevajući Mu neprestano: Aliluja!

 

Ikos 2.

Podari ti Bog razum nebeski, prepodobni Sisoje. Od mladosti svoje, ne prestajući razmišljati uopšte o nebeskom, ti ostavi dom i roditelje svoje radi Carstva Nebeskog. Slaveći Gospoda, Koji je tebe proslavio da činiš čuda i blažiš bolove svima koji kleče pred ćivotom tvojim, prosvećujući nas životom svojim, primi od nas ove pohvalne pesme:

Raduj se, jer si se odlikovao monaškim smirenjem!

Raduj se, učitelju monaha i pustinjaka!

Raduj se, jer si telo svoje umrtvio podvizima radi spasenja duše svoje!

Raduj se, iscelitelju nemoći ljudskih!

Raduj se, zaštitniče majki i dece!

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Kondak 3.

Sila višnjega hranila te je silom sa visine i sačuvala od greha, jer ostavivši sve zemaljsko, pošao si za ljubavlju Hristovom. Zbog toga iz tebe neprestano ističu reke blagodati Božije, da isceljuješ svakoga ko ti sa verom pritiče i peva Bogu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Pun revnosti za podvig monaškog ravnoangelnog života, ti pohita u svetu pustinju. Orošen rosom blagodati Božije, kao verni sluga Hristov pomogao si svima koji su dolazili tebi, a mi doživljavajući i gledajući čudesa tvoja pevamo ti ovako:

Raduj se, jer si nam primer krotosti i trudoljublja!

Raduj se, jer si smirenjem svojim pobedio demonska iskušenja!

Raduj se, pošto si Carstvo Nebesko nasledio!

Raduj se, jer licem gledaš Presvetu Trojicu!

Raduj se, jer si na nebu i na zemlji proslavljen!

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Kondak 4.

Utišavajući buru opakih iskušenja i teških bolesti kod ljudi, ti si, oče Sisoje, prešao sav uski i mučni put monaškog podviga, noseći jaram pustinjačkog života, zatvoreništva, ćutanja, i molitvenog slavljenja Gospoda. I tako blagodaću Božijom penjući se iz sile u silu, preselio si se u obitelji nebeske, gde se sa Anđelima moliš za nas pevajući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Slušajući i videći sveto življenje tvoje, prepodobni oče Sisoje, sva se tvoja bratija divljahu tebi i, dolazeći tebi, oni dobijahu pouke kroz reči i dela tvoja, slaveći Gospoda u svetima svojim. I mi te, oče prepodobni, slavimo ovako govoreći:

Raduj se, jer si samoga sebe prineo na žrtvu Gospodu!

Raduj se, jer si se uzdigao na visinu bestrašća!

Raduj se, cvete Antonijeve pustinje!

Raduj se, verni slugo Hrista Spasitelja!

Raduj se, jer si sačuvao ono što su nam sveti oci predali!

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Kondak 5.

Ti si živonosni izvor blagodati Božje. Primivši čin monaški, upravljao si um svoj Hristu Spasitelju i služeći Mu verno, uzdigao si se na visinu blaženstva slaveći Boga sa horovima Anđela, pevajući neprestano: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videći tvoje čisto i sveto življenje, prepodobni oče naš Sisoje, učenici se tvoji udiviše i životom svojim trudiše se da podražavaju život tvoj. I mi, diveći se životu tvome, pevamo ti ovako:

Raduj se, izabrani sasude blagodati Božije!

Raduj se, jer si se ispunio duhovnim vrlinama!

Raduj se, učitelju monaha!

Raduj se, Crkve radovanje i pohvalo!

Raduj se, obitelji svoje slavo i ukrase!

Raduj se, jer si se u krotosti i smirenosti na Hrista Boga ugledao!

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Kondak 6.

Pustinja Antonijeva, propoveda podvige i trudove tvoje, oče preblaženi, jer si je osvetio molitvama i suzama svojim; sličan si bio Proroku Iliji i Jovanu Krstitelju i ugledavši se na njih, spasavaš verne od napada zlih duhova, a mi blagodarni Bogu na ovakvom daru pevamo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Bogoozareni Hristov svetitelju, ti si novo sunce vere koje nam je zasijalo neugasivom svetlošću Evanđelskih vrlina, kojom obasjavaš duše naše. Stoga ozareni i obasjani tvojom svetlošću mi ti kličemo ovako:

Raduj se, jer si od Gospoda proslavljen darom čudotvorstva!

Raduj se, iskorenitelju svakog neverja, maloverja i sujeverja!

Raduj se, zvezdo koja nam pokazuješ put ka Hristu Bogu našem!

Raduj se, jer si smireni i krotak nastavnik monaha!

Raduj se, jer si najveći zaštitnik dece Božije!

Raduj se, jer si sve zemaljsko radi nebeskog ostavio!

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Kondak 7.

Čovekoljubivi Gospod, želeći da u tebi, prepodobni oče Sisoje, pokaže svoje neiskazano milosrđe prema ljudima, darova nam te kao veliko svtilo, jer rečima i delima svojim sve privodiš Bogu. A mi, naukom tvojom prosvećeni, blagodarimo Bogu na Njegovom promišljanju o nama pevajući Mu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Videći u tebi novoga izabranika Božijeg, blaženi oče Sisoje, verni narod sa svih strana pribegava tebi u svojim i svoje dece nevoljama i bolestima, jer nas pritisnute mukama i nevoljama ne odbacuješ, već sve nas isceljuješ i utehu nam daruješ. Glas o tebi pronosi se po svoj zemlji i svi verni slave te govoreći ovako:

Raduj se, pastiru naš dobri!

Raduj se, jer nemoći naše isceljuješ molitvama svojim!

Raduj se, u nevoljama i opasnostima pomoćniče brzi!

Raduj se, milosrdni zaštitniče dece!

Raduj se, oče milostivi i krotki!

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Kondak 8.

Videći da je privrženost samo zemaljskim stvarima pogibija za dušu, ti prepodobni oče, podiže sav svoj um i srce ka nebu. Ko će iskazati patnje tvoje u borbi protiv đavola, koga pobedi smirenjem svojim, pevajući neprestano Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Celoga sebe ispunivši božanskom ljubavlju, postao si stanište Svetoga Duha: proricao si o događajima dalekim kao o nečemu nama bliskom. A mi, gledajući u čudesa tvoja, koja se ne mogu izbrojati kao zvezde na nebu, pevamo ti ovako:

Raduj se, neućutna trubo Pravoslavlja!

Raduj se, jer grešne privodiš pokajanju!

Raduj se, jer si plamenu ljubav prema Gospodu pokazao!

Raduj se, jer si ognjem molitve strele demonske uništio!

Raduj se, svetilniče koji svetliš darovima duhovnim!

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Kondak 9.

Anđeli sa neba se udiviše velikim podvizima tvoga sluge, Gospode, koji ugledajući se na Tebe nosaše krst svoj sa nadom na vaskrsenje i pridruživši se nebeskim silama, zajedno sa njima Ti klicaše: Aliluja!

 

Ikos 9.

Reči mudraca ne mogu iskazati mnoga čudesa tvoja, prepodobni Sisoje, niti opisati svu toplinu ljubavi tvoje prema Bogu, koja se u podvizima tvojim pokazivala. Mi, diveći se životu tvome, ovako ti pevamo:

Raduj se, jer si nezlobivošću nebo nasledio!

Raduj se, jer si se zbog ljubavi svoje prema bližnjima, Carstva Božijeg udostojio!

Raduj se, pastiru dobri, jer si dušu svoju za ljude dao!

Raduj se, jer si blagi jaram Hristov na sebe uzeo!

Raduj se, riznico velike milosti!

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Kondak 10.

Došavši do kraja ovozemaljskog života svoga, prepodobni oče Sisoje, ti predade dušu svoju Gospodu svome, Kome si verno služio. Tvoju čistu dušu nosili su Anđeli u naručje Hristu, Kome u horu sa bestelesnim silama neprestano pevaš: Aliluja!

 

Ikos 10.

O, sveti Sisoje, pustinja Svetoga Antonija beše ti molitveno utočište, gde si se neprestano molio i suze prolivao i kroz molitvu sa Bogom razgovarao. I kada dođe vreme tvoga prelaska u večnost, ti se pokaza dostojan hram Svetoga duha, jer si ljubav prema Bogu i bližnjima imao. Videvši ovakav sveti život tvoj mi ti kličemo:

Raduj se, propovedniče vere Hristove!

Raduj se, jer je život tvoj ravan životu Svetog Antonija velikog!

Raduj se, ti koji vraćaš decu majkama, koju su demoni zaposednuli!

Raduj se, oče Sisoje, jer si mnoge pale podigao!

Raduj se, Bogom proslavljeni, jer si bio sličan svima svetima!

Raduj se, jer si mnoge spasao od demona!

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Kondak 11.

Neprestanu molitvu uznoseći, Presvetoj Trojici, prepodobni oče, ti si se celokupnim životom svojim pokazao veliki podvižnik pobožnosti; na urazumljenje zabludelima i na isceljenje bolesnima. A mi, zahvalni Gospodu za takvu milost Njegovu prema nama, stalno Mu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao veliko svetilo životom svojim bio si na zemlji; i po smrti si zasijao celome svetu, jer od česnih moštiju tvojih teku reke čudesa svima koji ti sa verom i ljubavlju dolaze. Stoga mi, kao toplom molitveniku našem, kličemo ti:

Raduj se, iskreni slugo Presvete Bogorodice!

Raduj se, svećo koja svetliš u tami neverja!

Raduj se, jer te Gospod mnoštvom čudesa proslavi!

Raduj se, jer si ljubavlju svojom sve krajeve zemaljske obuhvatio!

Raduj se, vencem besmrtnosti od Boga ovenčani!

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Kondak 12.

Znajući za veliku slobodu tvoju pred Bogom, mi se, prepodobni oče, molimo tebi: moli se usrdno Gospodu, da Svetu Crkvu svoju čuva od neverja i raskola, opasnosti i napasti, a naročito decu našu od svih nevolja i nesreća, te da s tobom uvek radosno pevamo Dobrotvoru našem Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Slaveći tvoje proslavljenje, bogomudri Sisoje, mi te veličamo kao moćnog molitvenika, utešitelja i zastupnika, i sa ljubavlju ti kličemo ovako:

Raduj se, vojniče Cara nad Carevima!

Raduj se, slugo Gospodara nad gospodarima!

Raduj se, otadžbine naše štite i tvrđavo!

Raduj se, jer si sva lukavstva đavolska pobedio!

Raduj se, Pravoslavne Crkve pohvalo!

Raduj se, prepodobni oče naš Sisoje, monaška slavo i pohvalo!

 

Kondak 13.

O, prepodobni i slavni oče naš Sisoje, veliki čudotvorče, primi ovo malo moljenje naše kao pohvalnu pesmu, i stojeći pred Prestolom Božijim, moli se za nas da dobijemo milost Njegovu u našem životu i u dan Strašnog Suda, da bismo Gospodu pevali u vekove: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

Klanjam ti se, sveti i preblaženi Sisoje! Slavim i hvalim veliku silu tvoju, koju zadobi blagoslovom Božjim, da možeš loviti nečiste bese! Slavim ti ime sveto, jer ti si zadobio milost Božju posteći i Bogu se moleći; primio si dar Duha Svetog, da možeš lečiti bolne i mrtve podizati. Klanjam ti se i, kao pravedniku Božjem, najiskrenije molim: u borbi ovoj sačuvaj me od nemila udesa, ognjene strele, koplja, mača i svakog smrtonosnog oružja. Ti si veliki i moćan, Bogom si blagosloven i uzmi me u krilo svoje i pomoli se za mene Gospodu, neka mi podari snagu i silu, da satrem neprijatelje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

U Oca se uzdam, Sinu pribegavam, Duh Sveti će me zakloniti, Sveta Trojice, slava ti!

 

Molitva druga

O, čudesni oče Sisoje, veliki čudotvorče, svima koji ti pribegavaju brzi pomoćniče, pogledaj sa nebeske visine na nas nemoćne i slabe, opterećene mnogim gresima i nevoljama.

Pomiluj nas milosrđem svojim i pomozi nam da zapovesti Božije besprekorno izvršavamo, da veru pravoslavnu čvrsto držimo, da pokajanje za grehe svoje usrdno Bogu prinosimo, da u pobožnosti hrišćanskoj napredujemo, i da dostojni budemo tvog molitvenog zauzimanja za nas pred Bogom.

Posebno te molimo veliki svetitelju Sisoje, da našu decu čuvaš od svih zala i nevolja, da pomogneš da uzrastaju zdravi telesno i duhovno, da im nikakva sila ovoga sveta ne naudi, te da budu prosvećeni Duhom Svetim, na radost i ponos svojim roditeljima, Crkvi i otadžbini na korist. Posebno te molimo divni svetitelju da urazumiš majke da ne ubijaju decu u utrobi svojoj, već da porod svoj donesu zdrav na ovaj svet.

Usliši nas svetitelju Božiji, koji ti se sa verom i ljubavlju molimo, i ne prezri nas koji tražimo tvoju zaštitu; sada i u času smrti naše pomozi nam i zaštiti nas molitvama svojim od zlobnih napadaja demonskih, da njihova sila ne zavlada nama, nego da se tvojom pomoći udostojimo naslediti blaženstvo rajskih obitelji.

Svu svoju nadu polažemo na tebe, prepodobni oče Sisoje, budi nam putovođ ka spasenju, i privedi nas ka nezalaznoj svetlosti večnoga života, bogoprijatnim posreedovanjem tvojim pred prestolom Presvete Trojice, da sa svim svetima slavimo prečasno i veličanstveno ime Oca i Sina i Svetoga Duha sada i kroza sve vekove. Amin!