ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Car Konstantin i Jelena

Akatist Svetom Caru Konstantinu i Carici Jeleni

praznuju se 21. maja (03. juna)

 

Kondak 1.

Ti, koji si znakom Krsta obasjan sa neba svetlije nego sunčevim sjajem, otkrio si znak Gospodnji i njime se naoružao i sve neprijatelje pobedio. Sada i nama, koji se klanjamo ikoni tvojoj, Sveti Care Konstantine, zajedno sa predobrom majkom tvojom Caricom Jelenom, pomozite nama koji vam pevamo: Radujte se, roditelji hrišćana!

 

Ikos 1.

Kao anđeo bogozarnom svetlošću osvetljen blagovestio si svetu Gosnoda našeg Isusa Hrista, da je Gospod i Sin Boga istinitog; zbog toga ti pevamo ovako:

Raduj se, ocem hrišćana si nazvan!

Raduj se, jer se Sam Gospod Isus u tvom snu pokaza!

Raduj se, jer si Maksencija snagom Krsta pobedio!

Raduj se, jer si u Rim sa velikom slavom ušao!

Raduj se, jer te Rimljani sa velikom radošću za cara postaviše!

Raduj se, jer si u čast Gospoda Isusa Hrista kameni Krst u sred Rima postavio!

Raduj se, jer si na svetom Krstu napisao ”Isus Hristos pobeđuje”!

Raduj se, jer si snagom Isusovog Krsta sve neprijatelje pobedio!

Raduj se, jer si se po dopušgenju Gospodnjem od lepre razboleo!

Raduj se, jer su ti se svetitelji veliki, Apostoli, u snu nokazali!

Raduj se, jer si, kroz učenje svegog jerarha Silvestra, svim srcem svojim u Gospoda našeg Isusa Hrista poverovao!

Raduj se, Sveti Care Konstantine!

 

Kondak 2.

Videći da si se dušom i telom od lepre razboleo, pozvao si u pomoć Boga hrišćanskog a Gospod, ne okrenuvši se od tebe, posla ti svete Svoje Apostole za utehu i oni ti rekoše šta da radiš kako bi se iscelio, te si se Božjoj milosti radovao pevajući Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Caricu Jelenu prečestitu, majku Cara Konstantina, sa radošću se okupivši svi pravoverni hrišćani zajedno sa monasima i monahinjama, hvalimo pesmama svojim ovako:

Raduj se, jer si iz roda carskoga potekla!

Raduj se, jer si majka Svetog Cara Konstantina!

Raduj se, jer si u Isusa Hrista verovala!

Raduj se, jer sn u ime Svete Trojipe krštena!

Raduj se, jer si si sa velikom ljubavlju u Jerusalim otišla!

Raduj se, jer si krst Gospodnji mnogo želela!

Raduj se, jer si tamo Krst živonosni našla!

Raduj se, jer si ti nrva Svetom Krstu rekla ”Raduj se Drvo radosno”!

Raduj se, jer si radujući se gledala kako Sveti Krst mrtvaca oživljuje!

Raduj se, jer si dala da se u Jerusalimu velelepna crkva izgradi!

Raduj se, jer si poručila da se crkva nazove ”Crkva Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista”!

Raduj se, jer si nama hrišćanima kao majka!

Raduj se, Svega Carice Jelena!

 

Kondak 3.

Prečestiga Carice, mi vernici zajedno sa sveštenstvom i sa svim monasima, uzdamo se da ćeš se obazreti na mnogostradalnosg našu i biti od pomoći sada nama grešnima koji pevamo Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 3.

Carstvo tvoje ravnajući sa Carstvom gornjim, radosni Care Konstantine, care i gospodaru svih, sa čistim mislima verom oblagodaćenim, krstio si se; zbog toga ti pevamo ovako:

Raduj se, jer si se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha krstio!

Raduj se, jer te se za vreme krštenja ruka Gospoda Isusa Hrista dotakla!

Raduj se, jer je lepra kao krljušt sa tebe spala!

Raduj se, jer si se, obučen u bele haljine, carem hrišćana nazvao!

Raduj se, jer si svim paganima poručio da se krste i hrišćanima nazovu!

Raduj se, jer si naredio da se idolima hramovi ponište!

Raduj se, jer si svete crkve u ime Isusa Hrista poručio da se grade!

Raduj se, jer si svetu majku Jelenu sa mnogo časti i bogatsvtva poslao!

Raduj se, jer si među carevima prvi hrišćanin!

Raduj se, jer si celom svetu radost doneo svojim krštenjem!

Raduj se, jer su pagani idući za tobom hrišćani postali!

Raduj se, jer mi, sveštenstvo mironosno i monasi, grešni dakle, hvalimo te i veličamo zauvek!

Raduj se, Sveti Care Konstantine!

 

Kondak 4.

Pominjemo te kao skupoceno miro pravoverni, Care Konstantine, koji si po želji Hristovoj danas kao sunce zasijao, koji si idole poništio. Zbog toga se tebi klanjamo i zajedno sa tobom tevamo Gostodu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Tebi, koja si revnosno reč Božju sledila, koja si se dobronamerno i sa mnogo čestitosti, kao carica hrišćana upodobila, radosno ti prinosimo ove pohvale:

Raduj se, jer si u Jerusalimu osamnaest crkava sagradila!

Raduj se, jer si te crkve svim velelepnim bogatstvima ulepšala!

Raduj se, jer zajedno sa sinom svojim, Carom Konstantinom, Sveti Krst u rukama držite!

Raduj se, jer si deo krsnog drveta životvornog u Carigrad donela!

Raduj se, jer si sveta postolja celebna Krsta Hrnstovog u rukama nosila!

Raduj se, jer si, krsteći se sa pravom verom u Hrista, služila!

Raduj se, jer si uvek prema siromašnima milosrdna bila!

Raduj se, jer si se mnoštvom dobrih dela upodobila!

Raduj se, jer si se ovozemaljskim delima uveličala!

Raduj se, jer te sav rod hrišćanski kao caricu pravovernu slavi!

Raduj se, jer si oslabljena i bolešću iscrnljena u duboku starost zašla!

Raduj se, jer si dobrim putem ka Bogu krenula i nreselila se sa ovog sveta u život večni!

Raduj se, Sveta Carice Jelena!

 

Kondak 5.

Sa velikom željom si se trudio sveti care Konstantine da hrišćanstvo u celom tvome carstvu kao i u celom svegu rasprostranjeno bude; mnoštvo stvari si bogougodnih učinio i dobrih odluka doneo dok si tu nameru hrišćansku izvršavao, čišćenju od raznih jeresi koje su u isto vreme kad i vera hrišćanska nastale i smetnja nravoj veri bile mnogo si donrineo; zbog goga sa ljubavlju zajedno sa tobom Bogu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 5.

Mnogoradosni care Konstantine sabor otaca Božjih si sazvao i kroz njih srca svih jeretika prokleo, Arija najpre, i privoleo ih da slave Gosioda Isusa Hrista kao Sina Božjeg; zbog toga ti prinosimo ove pohvale:

Raduj se, jer si na Prvi sabor svih tri stotine osamnaest svetih otaca sopstvenom porukom u Nikeji sabrao!

Raduj se, jer istinskim bitkama prava vera je osvetljena!

Raduj se, jer je Arije posle Prvog sabora postiđen ostao!

Raduj se, jer je neverni Arije doveka u ad sa đavolom izgonjen!

Raduj se, jer smo mi hrišćani tvojim pravoverjem prosvetljeni!

Raduj se, jer si Gospoda našeg Isusa Hrista celom svetu kao Sina Božjeg pronovedao!

Raduj se, jer se tvojim primanjem vere hrišćanske Krsg Gospodnji pronađe!

Raduj se, jer pošto Krst Sveti bi pronađen tugovahu neprijatelji!

Raduj se, jer se smislom časnoga Krsta demoni gone!

Raduj se, jer zajedno sa svetom majkom tvojom Krst Gospoda Isusa Hrista u rukama držite!

Raduj se, jer deo časnoga Krsga koga donese sveta tvoja majka Carica Jelena u ruke tvoje svete si primio!

Raduj se, jer za nas u Hrisgu braću tvoju usrdni si molitvenik pred Gosiodom!

Raduj se, Sveti Care Konstantine!

 

Kondak 6.

Kao da si se u najskuplje haljine obukao, o, veliki, milosrđem mnogim i mnoštvom umilenja si se upodobio. Upravo te zbog toga nominjemo i sa tobom treslavnom Gospodu govorimo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Kako da zahvalimo pojući tebi velikoj, koje reči da koristimo dostojne pohvale dobrote tvoje, o, čestita Jelena, tebi koju su Nebesa Gosnodnja radosno primila. Jedini Gospod zna te reči, a mi ti zato pevamo ovako:

Raduj se, ti čiju dušu svetu u velikoj slavi do Nebesa samih anđeli uzdigoše!

Raduj se, jer si svetlijeg od sveglosti Gospoda videla!

Raduj se, jer si pred Logosom Božjim i Prečistom Materom Božjom na kolena pala!

Raduj se, jer si nebeske obitelji istražila!

Raduj se, jer si sve rajske lepote videla!

Raduj se, jer sada se naslađuješ svime što oko čovečje ne vide, uho ne ču i što u srce čovečje ne uđe!

Raduj se, jer si u Carstvu Nebeskom svoje mesto našla!

Raduj se, Carice jer si i carica nebeska!

Raduj se, jer sa arhanđelima zboriš!

Raduj se, jer sa anđelima Gospodu pevaš!

Raduj se, jer ti i mi maloverni radosno pojemo!

Raduj se, svega carice Jelena!

 

Kondak 7.

I posle tvoga usnuća i tvojih bogougodnih dela ostala si ugodnica Božja i ona koja u čuda veruje, radosna carice Jelana; zbog toga te sa verom slavimo, mi dobrim delima Božjim prosvetljeni, umilno ti kličući: Aliluja!

 

Ikos 7.

Narod Božji si Duhom Božjim rodio, narode stare judejske i paganske vodom krštenja osvetio; i zato ti hvalu uznosimo ovako:

Raduj se, jer si kroz apostole božje proslavljen!

Raduj se, jer si mnogu milostinju i milosrđe učinio!

Raduj se, jer si nakon mnogih muka, iskušenja i briga do radosno okončao!

Raduj se, jer si se posle kratke bolesti upokojio, i duša i telo se razdvojiše, a duša na nebo otide!

Raduj se, jer su te arhanđeli blagim anđeoskim pojanjem na nebo uzdigli!

Raduj se, jer si se prestolu Svete Trojice poklonio!

Raduj se, jer su te sveti apostoli pred Bogom pohvalili!

Raduj se, jer su te sveti mučenici, prepodobni i svi pravednici sa poštovanjem dočekali!

Raduj se, jer si rajska dobra za vekove vekova nasledio!

Raduj se, jer ti mi, sa monasima i pustinjacima, u jedan glas pevamo ovako:

Raduj se, sveti care Konstantine!

 

Kondak 8.

Iz groba tvog, gde se odmara sveto i čestito telo gvoje, care Konstantine, zraci isceljenja Božjeg izviru onima koji veruju i koji si približe, a mi koji u pravoj veri živimo, molimo te da zajedno sa predobrom tvojom majkom Jelenom, ruku pomoći pružite nama kličućima Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Kako je samo osvetljena duša tvoja preslavna Carice Jelena, ponosu žena, koja si sada na Nebesima, primajući nagradu za stradanja i trud tvoj; zbog toga ti kličemo ovako:

Raduj se, zbog goga šgo si Krst prečasni pronašla!

Raduj se, istinska molitvenice jer si Krstom, Judeje izbavila!

Raduj se, jer si Krsgom Hrisgovom sledbenicom sebe načinila!

Raduj se, jer ad nadzireš i nečastivog obuzdavaš!

Raduj se, jer si rajska dobra za vekove vekova nasledila!

Raduj se, posrednice grešnih pred Gospodom!

Raduj se, jer ispravljaš one koji nepravedno osuđuju!

Raduj se, jer si pomoćnica onima koji prebrzo odluke donose!

Raduj se, izbaviteljko od telesnih i duhovnih muka!

Raduj se, bolesnima dobra lečebnice!

Raduj se, svim pravovernim hrišćanima dobra pomoćnice!

Raduj se, svega carice Jelena!

 

Kondak 9.

Svetošću si svoj život usavršila, svetima okružena, svetošću i svetlošću netvarnom si ispunjena; zato osvetljuješ nas koji iz dubine teme grehovne od tebe oproštaj tražeći, Gospodu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Tvorca i Cara svih proslavljajući, care Konstantine, tebi koji si kroz iskušenja do Nebesa u velikoj slavi uzdignut, kličemo ovako:

Raduj se, jer sam prepodobni Pajsije Mu reče da si se sa svetima izravnao!

Raduj se, jer ti kao i sam svetitelj za nas se moliš Gospodu Bogu!

Raduj se, jer se mi grešni u molitve tvoje uzdamo!

Raduj se, jer kada smo u nevoljama tvoje ime prizivamo, a ti nas uslišavaš!

Raduj se, jer velika radost jesi u nevoljama Našim!

Raduj se, vredni zaštitniče naš!

Raduj se, jer nam svetliš poput sunca!

Raduj se, jer si idole u mračni ad prognao!

Raduj se, jer demoni beže tvojim usrdnim molitvama gonjeni!

Raduj se, jer si dika nama slabim hrišćanima!

Raduj se, kulo pravoslavnih hrišćana neosvojiva!

Raduj se, veliki zaštitniče manastira i crkava naših!

Raduj se, Sveti Care Konstantine!

 

Kondak 10.

Sa neba te je kao Pavla Hristos Gospod ugledao, sveti Ccare Konstantine i naučio te da Mu se klanjaš i da Njega Cara Jedinoga slaviš; i sa istinskom verom si Ga proslavljao, sav narod uvodeći u veru Njegovu i učeći ga da poje ono što do tada nije pojao: Aliluja!

 

Ikos 10.

Carice Jelena svega, od Gospoda Hrista izabrana, pomiluj nas i prosveti duše naše zatamnjene od greha, ne obazirući se na grehe naše primi ove naše pohvale:

Raduj se, rajska ružo miomirisna!

Raduj se, beli krine izrastao u rajskoj bašti nebeskoj!

Raduj se, duhovna carice!

Raduj se, ti koja propovedaš pravu veru!

Raduj se, koja si obratila idolopoklonike u pravu veru!

Raduj se, preobratiteljko jeretika!

Raduj se, izgoniteljko nedela dušmanskih!

Raduj se, u nevolji svagda pomoćnice!

Raduj se, posrednice naša pred Gosnodom!

Raduj se, ti koja nam duhovne radosti donosiš!

Raduj se, pouka učiteljko!

Raduj se, ti koja nas opštežiću učiš!

Raduj se, sveta carice Jelena!

 

Kondak 11.

Zbog svega što sam čuo, snpokojan sam duhom i radostan; ne bojim se zla koje može protivu mene da zavojuje, zato što imam tebe, carice Jelena, u svim nevoljama moćna pomoćnice; zbog toga sa anđelima slavim Gospoda kličući: Aliluja!

 

Ikos 11.

Od Isusa Hrista nama darivani, pravoverni care Konstantine, koji si kao Solomon pravedan, koji imaš nežnost Davidovu, pravu veru apostolsku i silu Solomonovu; zbog toga ti prinosimo pohvale i slavimo te pevajući:

Raduj se, prvoizabrani od Gospoda među svim carevima!

Raduj se, jer ti je Bog Otac otkrio Gospoda našeg Isusa Hrista!

Raduj se, jer si Boga istinitog propovedao!

Raduj se, jer prosvegljuješ naukom nebeskom!

Raduj se, jer se tobom Gospod Isus Hristos proslavi!

Raduj se, jer se tobom Krst Gospodnji proslavi!

Raduj se, ti koji gledaš netvarnu svetlost nebesku!

Raduj se, jer kroz tebe prava vera zasija!

Raduj se, jer se kroz tebe krivoverje iskoreni!

Raduj se, čistog srca i duha osvetljenog prijatelju Gospodnji!

Raduj se, jer nas slabe strpljenjem osnažuješ!

Raduj se, jer si posrednik naš pred Gosiodom!

Raduj se, sveti care Konstantine!

 

Kondak 12.

Darove bescene i velelepne primaš od Gospoda, sveti care Konsgantine, veseleći se kao Car Nebeski, a mi radosno pevamo Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Nikada nećemo zaćutati o čudima tvojim; glasno ćemo klicati zahvaljujući ti za sva dobra koja si nam donela, sveta carice Jelena, slaveći te ovako:

Raduj se, smerna i mnogovoljena carice!

Raduj se, otkrivena riznico dobrote!

Raduj se, neumorna zaštitnice onima koji ti se mole!

Raduj se, pobediteljko neprijatelja svetih manastira!

Raduj se, jer one koji te slave miluješ!

Raduj se, jer sa neba gledaš i pomažeš onima koji ti se mole!

Raduj se, jer se pred prestolom Svegom Trojicom za nas moliš!

Raduj se, jer si posrednica naša pred prečistom Bogorodicom!

Raduj se, jer je radost tvoja na Nebesima beskrajna!

Raduj se, jer se zajedno sa sinom svojim carom Konsgantinom u Carstvu Božjem raduješ!

Raduj se, telima našim napaćenim!

Raduj se, jer tvoje svete molitve bivaju uslišene!

Raduj se, svega carice Jelena!

 

Kondak 13.

Vi Sveti koji vaseljenu prosvetliste pravom verom u istini se pokazaste, u Gospodu zajednice svega, care Konstantine i carice Jelena, primite sada ove molitve naše i prinesite Caru Hristu koga proslavljamo kao Jedinoga koji vas je ujedinio, kličući Mu sa vama i sa svim pričasnicima nebeskim: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

Sveti carevi Konstantine i Jelena, pred Bogom i Materom Božjom vi ste nada naša i posrednici naši, naša radost u vremenima zlim, štitite nas kad ustreba i pomozite nam. Manastira naših i crkava pazitelji, zbog čega verujemo i molimo se u suzama usrdno vama, ne okrenite se od nas slabih, i posredujete pred Bogom i prečistom materom Božjom Marijom da bdiju nad nama praštajući nam sagrešenja naša i da sve nas osnaže u veri doživotno, do oproštaja grehova naših. Amin.

 

Molitva druga

Sveti carevi Konstantine i Jelena, vi koji ste čistiji od svih Gospodnjom rukom odabranih careva, padajući pred vama u suzama vas molimo: pomilujte nas koji smo u nevoljama; vi ste posrednici naši pred Svetom Trojicom, i izbavitelji. Počujte moljenja naša sada, odagnajte nevolje naše u ovom zemnom životu i izlečite nemoći naše, iscelite bolesti naše, ugasite plamen zlobe naše, izbavite nas od neprijatelja vidljivih i nevidljivih. Dajte nam da u miru sa drugima i u miru svome duševnom živimo; pomozite nam molitvama vašim svetim. Smilujte se sada i oprostite sagrešenja naša, jer sa Strahom i umiljenjem kličemo vam: Roditelji hrišćana! Amin.