petak, novembar 24, 2017

 Sv Jovan Ruski

Akatist Svetom Pravednom Jovanu Ruskom Čudotvorcu

praznuje se 27. maja (09. juna)

(čita se za pomoć u strpljivom nošenju nevolja i izbavljenju od istih)

 

Kondak 1.

Tebe, izabranog ispovednika Hristovog i čudotvorca predivnog, pobornika svete vere pravoslavne, koji u Rusiji bi rođen i u zemlji jeladskoj zasija, svetoga pravednog Jovana, pohvalnim pesmama proslavljamo: ti pak, ugodniče Božiji, stojeći pred Prestolom Cara Slave, od svih nevolja oslobodi nas koji s ljubavlju i blagodarenjem kličemo:

Raduj se, sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Ikos 1.

Angela Tvorac i svekolike tvari Sazdatelj, izabra te, Jovane pravedni, da narode Rusije i Jelade duhovno sjediniš, i pokaza te Crkvi Svojoj Svetoj kao velikog čudotvorca koji ima smelost da se moli za iscelenje bolesti duševnih i telesnih i za izbavljenje od svih briga i nevolja. Stoga mi, sinovi i kćeri svete Crkve, sa strahopoštovanjem kolena telesna i srca naša pred tobom preklanjamo, umilno kličući:

Raduj se, zemaljski angele i nebesni čoveče!

Raduj se, blagodati imenjače!

Raduj se, primeru poslušanja i krotosti!

Raduj se, molitve kandilo miomirisno!

Raduj se, jer si trpljenjem zlobu sveta pobedio!

Raduj se, vencem ispovedničkim od Gospoda ukrašeni!

Raduj se, jer si Aziju podvizima svojim obasjao!

Raduj se jer si zemlju jeladsku čudesima svojim ispunio!

Raduj se zvezdo zemlje ruske!

Raduj se, jer otadžbinu zemnu molitvama svojim ne ostavljaš!

Raduj se jer si na zemlji Hrista radi postradao!

Raduj se, jer s Njime na nebesima caruješ!

Raduj se, sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 2.

Videći dobru nameru srca tvoga, Jovane blaženi, Gospod Hristos ti odredi trnoviti i mukotrpni put spasenja: kada si u vojsci cara Petra bio, zarobiše te Agarjani, i kao roba u Aziju, u grad Prokopion prodadoše, gde si nepokolebivo u veri pravoslavnoj prebivao i život svoj Bogu posvetio, neprestano ustima i srcem pojući: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum bogoprosvećeni i veru bez sumnje imao si, sveče Božiji kada se gneva Agarjana nisi ustrašio i ispovedajući da si hrišćanin, radosno si pretrpeo batinanja, gvozdene okove, paljenje ognjem i mnoge muke nepodnošljive. Stoga svi mi, diveći se tolikoj tvojoj smelosti i hrabrosti, kličemo:

Raduj se, u strahu Božijem dobro vaspitani!

Raduj se, zakonu Gospodnjem verno naučeni!

Raduj se, jer si od mladosti svega sebe Bogu predao!

Raduj se, jer si uvek u molitvi utehu duhovnu zadobijao!

Raduj se, jer si zlobe Agarjana nisi ustrašio!

Raduj se, jer si muke preteške pobedonosno pretrpeo!

Raduj se jer te mučitelji radi Gospoda Rspetoga ognjem paljahu!

Raduj se, jer si se stradanjima Hristovim u telu svome približio!

Raduj se, jer si krotko trpljenje u stradanjima pokazao!

Rauj se, jer od vere pravoslavne nisi odstupio!

Raduj se, jer si Hrista jedinoga svim srcem zavoleo!

Raduj se, ratniče Hristov nepobedivi!

Raduj se, sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 3.

Silom Višnjega ukrepljivan, sa smelošću si propovedao Jedinoga Istinitoga Boga pred mučiteljima tvojim. Zločestivi gospodar tvoj, u nadi da će te uloviti i veri svojoj privući, poče da istjazava telo tvoje. Ti pak, mukotrpniče Hristov, surovo batinanje od njega pretrpevši, Bogu Koji te krepljaše iz dubine srca pojao si: Aliluja!

               

Ikos 3.

Imajući u duši svojoj plamenu želju da slediš Jagnje Božije, postradalo radi našega spasenja, Jovane pravedni, nisi se uplašio mučenja i molio si se za neprijatelje tvoje i mučitelje, vapijući: «Ništa me neće odvojiti od Tebe, Hriste Bože», i od vere u Hrista nimalo nisi odstupio. Stoga te veličamo:

Raduj se, dijamante vere Hristove!

Raduj se, za sve hrišćane usrdni molitveniče!

Raduj se, jer si do krvi u ispovedanju Hrista postradao!

Raduj se jer si u hrabrosti do kraja nepokolebivo ostao!

Raduj se jer si sva mučenja pretrpeo, višnjom blagodaću ukrepljivan!

Raduj se, jer si svirepost mučitelja pobedio!

Raduj se, jer si stradanjima Hristovim hrabro podražavao!

Raduj se, jer si veru, nadu i ljubav prema Bogu do kraja sačuvao!

Raduj se, jer si podvigom tvojim hrišćane grada Prokopiona obradovao!

Raduj se, jer si u srcu svome lik Hristov nosio!

Raduj se, jer si stradanjima za Njega platu veliku na nebesima primio!

Raduj se, sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 4.

Bura ljutih muka i strasti ovoga sveta ne potopi lađu duše tvoje, Jovane pravedni, jer si blagodušnost u telesnom ropstvu pokazao, krotost, nezlobivost i smirenje, i kao anđeo na zemlji poživeo, u trudovima, postu i molitvi podvizavajući se, ćesaru ćesarevo, a Bogu Božije dajući, po reči Gospodnjoj; a noću bez sna prebivajući, za oproštaj i otpuštenje grehova svojih molio si se, a ponajviše za one koji te zlobno vređahu, u skrušenosti srca pojući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši za divno življenje tvoje i videvši ga, kao i krotost mnogu, smirenje i vrline što te ukrašavahu, gonitelji tvoji zadiviše se i proslavljahu te kao čoveka pravedna. A kada oholi gospodar tvoj ugleda izobilje u domu svome molitava tvojih radi i dade ti slobodu, ti si, ognjem ljubavi prema Gospodu okriljen, umnožio trudove podvižničke, i svake noći suze roneći, pod priprate crkvene kvasio si. Pomozi zato i nama da tebi podražavamo, ukrepi nas i izbavi od magle strasti, i podari hrabrost duhovnu svima koji pribegavaju zastupništvu tvome i vapiju ti:

Raduj se, jer si se uniženjem svojim jevanđelskom Lazaru upodobio!

Raduj se, jer si trpljenjem svojim sličan pravednom Jovu postao!

Raduj se, jer si podvigom svojim Angele zadivio!

Raduj se, trudbeniče revnosni koji si zemaljskom gospodaru verno poslužio!

Raduj se, jer si krotošću i blagošću svojom srce njegovo pobedio!

Raduj se, jer si za one koji te zlobno vređahu Bogu molitve uznosio!

Raduj se, jer si njihovu zlobu u milost pretvorio!

Raduj se, jer si u priprati crkvenoj noći u molitvama provodio!

Raduj se, podvižniče blagočestivosti i ispovedniče što si u gradu Prokopionu zasijao!

Raduj se, ljubavlju i milosrđem prema svima ljudima ispunjeni!

Raduj se jer nas učiš podvigu da se za gonitelje naše molimo!

Raduj se, sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 5.

Kao Bogom vođena zvezda što je u Rusiji zasijala javio si se, Jovane blaženi, blistajući čistotom angelskom i zrakama vrlina tvojih, Aziju i Jeladu obasjavši. A kada si, bolestan, saznavši od Boga dan končine svoje, poželeo da se pričestiš Svetim Tajnama Hristovim, jerej, koga Bog urazumi, donese ti u jabuci Svete Darove i ti ih primi te pravednu dušu svoju u ruke Božije predade; noseći svetiljku punu jeleja dobrih dela, uzišao si u Carstvo nebesko, da Svepresvetom Logosu sa svima Svetima poješ: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši bogougodno življenje tvoje i blaženu končinu, ljudi grada Prokopiona sa suzama i trepetnim poštovanjem pogreboše telo tvoje u hramu svetoga velikomučenika Georgija, A po končini tvojoj mnogi bolesni, ne samo pravoslavni nego i inoverni i Agarjani, dobiše iscelenja kraj kivota tvoga, uznoseći zahvalnost Bogu i tebi, kao toplom molitveniku za sve stradalnike, kličući:

Raduj se, jer si srce svoje suzama pokajanja omio!

Raduj se jer si suzama i molitvama sebe za smrt pripravio!

Raduj se, jer si svima koji te vređahu oprostio!

Raduj se, jer si nezlobivošću Hristovom duha zlobe pobedio!

Raduj se jer si u čistoti dušu i telo sačuvao!

Raduj se, jer si končinu svoju predvideo!

Raduj se, jer si život zemni kao pravednik skončao!

Raduj se, jer si Gospodu, Koji te ljubljaše, dušu svoju predao!

Raduj se, jer te Gospod vencem besmrtnosti ovenča!

Raduj se, jer si u večnu radost Njegovu po smrti svojoj ušao!

Raduj se jer časno telo tvoje crkva velikomučenika Georgija primi!

Raduj se, jer se sveta duša tvoja u obiteljima nebeskim nastani!

Raduj se, sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 6.

Kao propovednik čudesa i slave Božije javi se klirik neki iz grada Prokopiona kada u snoviđenju ugleda blaženog Jovana, koji mu naredi da otvori kovčeg gde počivaju netljene mošti njegove. Stoga verni zavapiše Gospodu da pokaže ljudima mošti izabranika Svoga, i klicahu hvalebno: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasjao si kao novo svetilo svemu rodu hrišćanskome, Jovane pravedni, kada po blagovoljenju Božijem obretoše nepropadivo i blagouhano telo tvoje što obilje čudesa izliva svima koji tvome zastupništvu s verom pribegavaju. Toga radi izleči i miomirom ispuni i nas koji ti s verom i ljubavlju kličemo:

Raduj se, jer si na zemlji kao bestelesan poživeo!

Raduj se, sasude Božanske blagodati!

Raduj se, jer si se po smrti svojoj svešteniku crkve velikomučenika Georgija javio!

Raduj se, pravedniče Božiji koji si čudesima prosijao!

Raduj se, jer Hristos s nebesa pogleda na svete mošti tvoje!

Raduj se, jer se stub ognjeni nad njima javi!

Raduj se, jer je Gospod svete mošti tvoje kao veliku riznicu blagovoleo da objavi!

Raduj se, jer si blagouhanjem od moštiju tvojih verne razveselio!

Raduj se, jer Gospod telo tvoje nepropadivošću proslavi!

Raduj se, jer demoni od moštiju tvojih drhte!

Raduj se, jer u Carstvu nebeskom sa Svetima prebivaš!

Raduj se, jer ni nas grešne na zemlji ne ostavljaš!

Raduj se, sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 7.

Neprijateljima koji htedoše grad tvoj da razore i mošti da ognju predaju javi se strašno i preslavno čudo: vojnici ugledaše tebe, Jovane, kako usred ognja stojiš i preteći im naređuješ da grad napuste. Užasavajući se od takvog viđenja, oni pobegoše i nikakvo zlo ne učiniše. A verni ljudi obretoše mošti tvoje, te i mi, skupa s njima, uznosimo Bogu pobednu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Kao novog čudotvorca i molitvenika u poslednja vremena tebe nam podari Čovekoljubac Gospod, jer vera usahnu, ljubav ohladne, stihije zemne se pokrenuše. Stoga te molimo, Jovane pravedni, ne ostavi nas, grešne i slabe, u vreme iskušenja, ukrepi molitvama tvojim sve koji te ljube i kliču ti:

Raduj se, vernih nado i zastupništvo!

Raduj se, nevernika strahu i posramljenje!

Raduj se, jer si podvizima svojim grad Prokopion osveštao!

Raduj se, jer si molitvama tvojim zemlju jeladsku miomirom okadio!

Raduj se, jer si svetlost Hristovu u srcu svome nosio!

Raduj se, jer si tamu života našeg svetlošću Hristovih zapovesti obasjao!

Raduj se, za ljude zemlje grčke molitveniče neumorni!

Raduj se, ljudima širom Rusije pomoćniče Bogom darovani!

Raduj se, jer si grad tvoj i hram od razorenja sačuvao!

Raduj se, pravoslavnih hrišćana pribežište!

Raduj se, jer sada sa svima Svetima pred Prestolom Božijim stojiš!

Raduj se, jer neizrecivu slavu Gospodnju sozercavaš!

Raduj se, sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 8.

Kao tuđinac bio si u zemlji zatočeništva tvoga, ugodniče Božiji, trežeći gornji Jerusalim nebeski, i tako, za svetovne ljude neobično življenje proživevši, vrlinama mnogim Bogu si se približio, naučivši sve verne da traže ono što je jedino potrebno – Bogu da ugode. Stoga te Sam Gospod, videći smirenje tvoje, uzveliča blagodaću Svojom: Njega hvaleći pojemo i angelski pesmopoj uznosimo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav si ljubavlju Božanskom ispunjen bio, Blaženi, svetlošću blagodati Božije pred ljudima sijajući, a svete mošti tvoje duhovno su lečilište, riznica čudesa, nebesnih miomirisa smestilište. Toga radi, veliku smelost imajući pred Gospodom, moliš se za hrišćane širom sveta i onima koji te prizivaju u pomoć pritičeš. Ne ostavi stoga ni nas bez tvoje blagodatne pomoći i zastupništva, da ti zahvalno kličemo:

Raduj se, jer si darom ljubavi prema Bogu i bližnjima ispunjen!

Raduj se, jer si svima koji ti pritiču brzi utešitelj!

Raduj se, verom što čuda čini obasjani!

Raduj se, u molitvama i bdenjima učitelju predivni!

Raduj se, jer blagodatnu rosu iscelenja vernima izlivaš!

Raduj se, u milosti neiscrpni!

Raduj se, ljutih bolesti progonitelju!

Raduj se, pravoslavnih tiho pristanište!

Raduj se, jer u snovima i viđenjima stradalnike posećuješ!

Raduj se, jer im u nevoljama i iskušenjima pomoć pružaš!

Raduj se, po zemlji si stranstvovao, da bi u otadžbinu nebesku ušao!

Raduj se, jer te širom sveta hrišćani proslavljaju!

Raduj se, sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 9.

Svako stvorenje ljudsko divi se videći čudesa preslavna kako se od moštiju pravednog Jovana izlivaju, i mnogi htedoše da njihove delove u druga mesta i gradove prenesu, ali ti si im svima, ugodniče Božiji, zabranio da to čine. Kada se pak Svetogorci iz ruskog manastira moljahu da im deo moštiju svojih podariš, blagovoleo si da na Atos, u perivoj Presvete Bogomajke, ponesu desnu ruku tvoju radi blagoslova i utehe. I bi toržestvo veliko: svi monasi obitelji svetoga Pantelejmona, preklonivši kolena, dočekaše desnu ruku tvoju iz grada Prokopiona donetu, pojući Bogu hvalebnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečiti govornici ne mogu iskazati silu ljubavi pravoslavnih Jelina, koji iz Prokopiona behu izgnani kao neverni, i iznesoše mošti tvoje, Jovane pravedni, na ostrvo Eubeju, gde ti velelepni hram podigoše, u koji mnogocelebne mošti tvoje položiše. Stoga i mi, moleći se u ovom hramu i stojeći pred kivotom tvojim što blagouhanjem odiše, usrdno molimo: usliši nas koji ištemo tvoje zastupništvo i sa trepetnim poštovanjem kličemo:

Raduj se, vernih i nevernih u nevoljama utešitelju!

Raduj se jer se tobom vera hrišćanska proslavlja!

Raduj se jer si zemlju grčku i njene ljude zavoleo!

Raduj se jer po Promislu Božijem mošti tvoje u Jeladu behu donete!

Raduj se, hrama koji je imenu tvome posvećen pokrove bogodani!

Raduj se grada Neoprokopiona i sve zemlje jeladske sveti pokrovitelju!

Raduj se jer si moštima tvojim goru Atonsku osveštao!

Raduj se, jer tvoja netljena desnica u obitelji Pantelejmonovoj prebiva!

Raduj se, bratiji perivoja atonskoga u podvizima brzi pomoćniče!

Raduj se, jer se ime tvoje u celoj Crkvi Hristovoj proslavlja!

Raduj se, jer u zemlji grčkoj kao sunce nezalazno sijaš!

Raduj se jer ni otadžbinu svoju, Rusiju, ne ostavljaš!

Raduj se sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 10.

Hoteći da spasenje u nevoljama i napastima poda vernim čedima Svojim, Gospod nam darova tebe, ugodniče Božiji, koji si primio blagodat da isceljuješ bolesti svima što ti s molitvom pritiču: jer se krvotočivi i prokaženi dodirom kivota s moštima tvojim očišćuju, gluvima se sluh vraća, slabi zdravi postaju, slepi progledavaju. Mi pak, opominjući se brzog zastupništva tvoga, zahvalnim ustima pojemo Bogu pesmopoj: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena si zemlji grčkoj i narodu njenom blagočestivome, Jovane pravedni, i neoborivi zastupnik svima koji ime tvoje prizivaju, jer je tako blagovoleo Sam Gospod – da budeš zaštitnik hrišćana ne samo zemlje Jelade nego i svih pravoslavnih koji te vole i štuju. Stoga te Jeladska Crkva, sabori atonskih staraca, vernici ruske zemlje i svi širom sveta što Boga poštuju, hvale:

Raduj se, čuvaru zemlje Jelade što nečastive odgoniš!

Raduj se, jer sve blagočestive, ljude od nevolja izbavljaš!

Raduj se, jer celebne darove svuda točiš!

Raduj se, jer si od Gospoda vlast nad nečistim duhovima primio!

Raduj se, jer ih silom Božijom izgoniš!

Raduj se, predivna pomoći onima koje su lekari ostavili!

Raduj se, jer od mnogih smrtonosnih rana oslobađaš!

Raduj se, jer bolesnu decu uvek lečiš!

Raduj se, njihovih ojađenih roditelja blagi utešitelju!

Raduj se, propovedniče pokajanja i zastupniče spasenja našega!

Raduj se, smirenoumlja i trpljenja učitelju!

Raduj se. Sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 11.

Pojanje sveumilno prinosimo Hristu Bogu, Koji te proslavi Jovane pravedni, jer nam darova velikog zastupnika, utešitelja i molitvenika za spasenje pravoslavnih hrišćana, što širom sveta obitavaju. Stoga te slavimo, moleći tvoje predstateljstvo pred Gospodom za zemlje naše, rusku i srpsku, da se izbavimo od najezde inoplemenika i međusobnih sukoba, kako bismo u miru i spokojstvu pojali Hristu Bogu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Kao svetilo lučezarno Božije blagodati javio si se, Jovane pravedni, duhovnim sijanjem podviga i čudesa tvojih Aziju i Jeladu prosvetivši. Rus po rođenju, veličanstvo čudesa svuda točiš i moliš se za sve koji te ljube i štuju. Stoga moli Hrista Boga da otadžbina tvoja i sva Grčka budu nepokolebive i spokojne, od napada vražijih i najezde agarjanske ogradi ih, pravoslavnoj vojsci pobedu nad neprijateljima daruj, da tebi, kao moćnom molitveniku našem, kličemo:

Raduj se, vaseljenske Crkve Pravoslavne preslavni ukrasu!

Raduj se, za ljude pravoslavne pred Bogom divni zastupniče!

Raduj se, jer u dane nevolja i iskušenja poštovaoce svoje u jeladi nisi ostavio!

Raduj se, za otadžbinu našu i narod njen topli molitveniče!

Raduj se, angele zemlje naše što si se u zemlji grčkoj proslavio!

Raduj se, jer i u Rusiji prema tebi trepetno poštovanje gaje!

Raduj se, svetilo koje duše pomračene prosvećuješ!

Raduj se, kandilo zlatno, jeleja milosti puno!

Raduj se, jer onima koji te poštuju radost duhovnu daruješ!

Raduj se, hrišćana spasonosno pribežište!

Raduj se, jer kroz tebe očišćenje od strasti dobijamo!

Raduj se, jer se pred Prestolom Božijim za nas nedostojne zauzimaš!

Raduj se, sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 12.

Blagodat Duha Svetoga što u tebi obitava, blaženi, divno se pokaza u nepropadivosti časnih moštiju tvojih, koje s ljubavlju celivamo, slaveći u tebi Hrista Boga, divnoga u Svetima Svojim. Stoga ne zaboravi ni nas koji te usrdno prizivamo u vremena teških nevolja i iskušenja: molitvama tvojim izbavi nas od njih, neprestano se zauzimajući za telesno zdravlje i duševno spasenje svih koji poštuju sveti spomen tvoj i Bogu poju: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući mnogostradalne podvige življenja tvoga, štujemo stradanja, hvalimo dugotrpljenje, slavimo krotosti smirenje, blaženom nazivamo svetu končinu tvoju i čestvujemo tebe, nebeskog zastupnika našeg, jer ti od nevolja i jada izbavljaš, bolesti lečiš i tugu ublažavaš svima koji te štuju. Hvalimo i veličamo Gospoda Koji proslavi tebe, divnoga molitvenika i čudotvorca; njega moli da se spasu svi koji ti poju:

Raduj se, dobropobedni vojniče Cara nebeskoga!

Raduj se, veliki Hristov ugodniče!

Raduj se, jer si se privremenim plačem i nevoljama utehe večne udostojio!

Raduj se jer si krotošću i smirenjem zemlju pravednih nasledio!

Raduj se, čistotom i celomudrenošću od Boga ukrašeni!

Raduj se, jer si kao cvet neuvenljivi na nebesima poštovan!

Raduj se, angelskih vojski sabesedniče!

Raduj se, jer sa prepodobnima i pravednima svetlo praznuješ!

Raduj se, jer nas milostivom zastupništvu Bogomajke priklanjaš!

Raduj se, svetilo što nas ljubavlju svojom osveštavaš!

Raduj se, svih ruskih Svetih nasledniče!

Raduj se, jer sada sa svima Svetima pred Prestolom Božijim stojiš!

Raduj se, sveti pravedni Jovane, brzi pomoćniče i preslavni čudotvorče!

 

Kondak 13.

O, predivni i preslavni čudotvorče, sveti pravedni Jovane, blagodatni sine zemlje ruske, podvižnika Jelade pohvalo i ukrasu! Primi od srdaca koja te ljube ovo malo moljenje i prinesi ga Hristu Bogu našem, da nas sačuva od neprijatelja vidljivih i nevidljivih, od bolesti i gladi, od svake nevolje i naprasne smrti, i da nas udostoji da skupa s tobom u Carstvu nebeskome neprestano uznosimo Spasitelju našem Bogu pesmopoj: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva prva

O, veliki ugodniče Božiji, sveti pravedni Jovane Ruski, što si u Aziji prosijao ravnoangelskim življenjem tvojim, revnošću za Gospoda i podvizima u ispovedanju vere Hristove, grada Neoprokopiona i sve Jelade presvetli ukrasu, Bogom čuvanoj zemlji ruskoj, ljudima njenim i preslavnim hrišćanima širom sveta pomoćniče i moćni zastupniče! Hvalimo Gospoda, divnoga u Svetima svojim, Koji te je u veri nepokolebivoj utvrdio, u ispovedanju njenom ukrepio i podario ti dobar kraj mukotrpnog podviga tvoga, a docnije i mnoga i velika čuda kroz kivot s mnogocelebnim moštima tvojim objavio. Sada, stojeći pred Carem nebeskim, izmoli da se svi gradovi i sela zemlje Rusije, i zemlje Jelade i Srbije, izbave od gladi, zemljotresa, studi, ognja, smrtonosnih bolesti, od najezde inoplemenika i međusobnih sukoba, a hristoljubivoj vojsci ruskoj i srbskoj u borbi s neprijateljima otadžbine pobedu i nadmoć izmoli. Pomozi svim putnicima, bolesnima, zatočenicima, onima koji nevolje i gonjenja za svetu veru pravoslavnu trpe. Sjedini sve pravoslavne ljubavlju prema Hristu Bogu našem i Njegovoj svetoj Crkvi, daruj nam duh mira i ljubavi prema bratskoj slozi svih vernih. Umoli Gospoda da nam podari duh pokajanja i skrušenosti za grehe naše, da nam pomogne svesilnom blagodaću Svojom i ukrepi nas u borbi sa strastima i pohotama, da nam podari duh smirenja i krotosti, duh bratoljublja i nezlobivosti, duh revnosti da ugađamo Bogu i staramo se o spasenju bližnjih.

Pomeni i nas grešne koji ti se molimo: stradalnike i bolesne isceli, ojađene uteši, nevoljnicima brzu pomoć daruj, a svima koji te poštuju i ljube izmoli hrišćanski kraj života, bez bola, nepostidan, miran, i dobar odgovor na Strašnom sudu Hristovome, budi nam pomoćnik i pokrovitelj na putu spasenja, da se tvojim molitvama udostojimo da i u ovom i u budućem veku proslavljamo u Trojici slavljenoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u sve vekove. Amin.

 

Molitva druga

O, Sveblaženi ispovedniče Hristov i veliki čudotvorče Jovane, neprocenjivo blago Eubeje, zemlje grčke pohvalo i ruskog naroda izdanče! Ti si u ropstvu agarjanskom ljuto mučenje i spaljivanje kose hrabro za Hrista pretrpeo, blagočestivošću svojom, podvizima i čudesima verne si ukrepio, a nevernima srca smekšao i prosvetio ih, prosijavši po končini svojoj bezbrojnim čudesima i iscelenjima. Znamo, ugodniče Božiji, da veliku smelost imaš pred Gospodom, da s nama nevoljnima toplo saosećaš i da ne možeš podneti da nas vidiš u teškim bolestima ili u velikoj tuzi, te nam u pomoć brzo pritičeš i kada te ne prizivamo, tela i duše naše lečeći, demone izgoneći, zabludele obraćajući, ponajviše od male dece svaku bolest i tugu odgoneći.

I sada, kada nas gresi mnogi pritisnuše, duše naše iznurene jadima uzdrhtaše i snage telesne oslabiše, kako da odolimo teškoj tuzi ako se ti sam, sveče Božiji, ne zauzmeš za nas i ne naoružaš nas blagodaću protiv neprijatelja naših! Izmoli stoga tvojim blagodatnim molitvama onima koji pate od telesnih bolesti potpuno iscelenje, i svima spasonosno trpljenje i blagodarenje; nevolje, đavolje napade i iskušenja odvrati; sve što biva po dopuštenju Božijem nauči da podnosimo blagorazumno; nas koji u tami neznanja i zaboravu zapovesti Božijih živimo prosveti, nauči da volju Božiju nepokolebivo tvorimo, duhovne jalovosti nas oslobodi, očišćenje, osveštanje i prosvetljenje podaj dušama našim; da skupa s tobom u sve vekove neprestano slavimo Svedobroga Boga i Prečistu Bogorodicu, po tvome mnogomoćnom zastupništvu. Amin.

 

Tropar, glas 4.

Iz zemlje sužanjstva tvoga pozvavši te u naselja nebeska, Gospod sačuva nepovređeno mnogocelebno telo tvoje, Jovane pravedni, a ti, iz Rusije uzet i u Aziju prodat, usred agarjanske zločestivosti blagočestivo si poživeo u trpljenju velikom, i, pošto si posejao ovde sa suzama, tamo žanješ u neizrecivoj radosti, Stoga moli Hrista Boga da se spasu duše naše!

 

Kondak, glas 8.

Časnoj uspomeni tvojoj, Sveti, veseli se Rusija, koja te je u blagočestivosti vaspitala, a celebnim moštima tvojim raduje se Azija, gde si, prošavši uski put stradalničkog ropstva i isposničkih podviga, postao sasud časni blagodati Božije, koju izmoli i nama, poštovaocima tvojim, da ti kličemo: Raduj se Jovane, blagodati imenjače.