petak, novembar 24, 2017

 Sv Jevandjelist Marko

Akatist Svetom Apostolu i Evanđelistu Marku

praznuje se 25. aprila (08. maja)

 

 

Kondak 1.

Od vekova izabrano pero Nebesko da svetu objaviš spasenje roda ljudskoga kroz Evanđelje Gopoda Isusa Hrista, svetlosti Vaseljene i učitelju crkve, usliši glas moljenja nas grešnih i pomozi nam da se očistimo od svakoga zla i nečistote, kako bi mogli da ti kličemo :

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Ikos 1.

I Anđeli Gospodnji se zadiviše tvojim bogomudrim rečima, sveti evanđelisto Marko, kojima si napisao Sveto Evanđelje. Ti si u njemu snagom pustinjskog lava objavio dolazak Sina Božijeg u svet, načinivši mrežu koja je obuhvatila Vaseljenu i kojom si bezbrojne duše ulovio za Carstvo Nebesko i za Život Večni. Želeći i mi, nedostojni, da budemo ulovljeni mrežom Evanđelja Hrsitovog, sa ljubavlju ti ovako pevamo:

Raduj se, sveto pero Reči Božije!

Raduj se, Boga u Svetoj Trojici propovedniče!

Raduj se, povereniče velike tajne Božije!

Raduj se, sjajna zvezdo na Nebu Crkve Hrsitove!

Raduj se, jer Evanđeljem Hristovim napajaš naše bezvodne duše!

Raduj se, jer si glas Gospodnji po Vaseljeni proneo!

Raduj se, jer si ovalapoćenjeBoga Logosa zapisao!

Raduj se, jer si nam objavio tajnu spasenja!

Raduj se, jer si blagodat Duha Svetog izobilno primio!

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Kondak 2.

Ti, sveti Marko, beše iz slavnog levitskog plemena, ali još više si bio blagočestivo čedo tvoje svete majke, Marije Jerusalimljane, koja je živela u nadi Izrailjevoj, očekujući Mesiju, Kome će svi, kada dođe, uskliknuti: Aliluja!

 

Ikos 2.

Tu nadu, majka tvoja, sveti Marko, prenese i na tebe, učeći te da voliš Boga i da se i ti nadaš da će On ispuniti Svoje obećanje i doći u svet ljudima. Stoga od mladosti svoje življaše celomudreno, ukrašavajući svoju dušu ljubavlju i dobrotom. Zato ti upućujemo ove pohvale:

Raduj se, blagoslovene majke još blagoslovenije čedo!

Raduj se, jer si srce svoje predao Gospodu na dar!

Raduj se, jer si dušu večnošću obogatio!

Raduj se, jer oči tvoje videše vekovima čekanog Spasitelja!

Raduj se, jer se more blagodati izli iz tvojih Bogoglagoljivih usta!

Raduj se, svetlosti Hristova!

Raduj se, lepoto Reči Božije!

Raduj se, velika pohvalo Crkve!

Raduj se, prosvetitelju duša naših!

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Kondak 3.

A kada ti, sveti Marko, bejaše mladić, u Jerusalimu se pojavi Isus iz Nazareta, za Koga su svi oni koji su Ga pratili, govorili da je On Taj dugo očekivani Mesija, da je On Sin Božiji, Koji se obukao u telo ljudsko, i da Mu kao Bogu treba pevati: Aliluja!

 

Ikos 3.

Tvoje nežno srce neki tajanstveni glas pozva sebi i ti se, sveti Marko, nađe one čudesne i dramatične noći u vrtu Getsimanskom kada Gospoda Hrista uhvatiše i povedoše Pontiju Pilatu da Ga na smrt osudi. Iako i ti bi ispunjen strahom, pa pobeže od Njega, kao i Apostoli Njegovi, ipak si Mu se ubrzo vratio i služio Mu svim svojim bićem do smrti. Zato ti blagodarimo ovako:

Raduj se, jer si videći Boga u telu veliku radost doživeo!

Raduj se, jer i sada lice Gospodnje gledaš!

Raduj se, jer si blagovestio dolazak Carstva Božijeg!

Raduj se, jer si Hristova stradanja na sebi nosio!

Raduj se, jer si sa Božanskog izvora mudrost pio!

Raduj se, jer si nam svetlost Bogorazuma izlio!

Raduj se, jer te slavi i Nebeska i zemaljska Crkva!

Raduj se, veliki slugo Hrista Boga!

Raduj se, nepobedivi apostole Gospodnji!

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Kondak 4.

Ti si, sveti Marko, te noći u Getsimaniji, u tom metežu izdaje i straha, u svojoj duši otkrio tajnu Božanske drame i neiskazanog načina spasenja roda ljudskog od greha, smrti i đavola, kroz stradanje Sina Božijeg, Bogočoveka Gospoda Isusa Hrista, pa si bolno uzviknuo za Njim kada su ga vezanog odvodili u noć: Aliluja!

 

Ikos 4.

Jer u tom dramatičnom času, Gospod je izgubio jednog apostola, a dobio evanđelistu. Juda je za šaku srebrnjaka izdao Učitelja, a ti si, sveti Marko, postao evanđelista, koji je kroz buduće vekove svojim Evanđeljem stvarao nove apostole Hristove, koji su po svoj Zemlji blagovestili Blagu Vest o spasenju roda ljudskog. Zato ti ovako kličemo:

Raduj se, od Boga izabrani evanđelisto!

Raduj se, apostole koji si mnoge apostolstvu prizvao!

Raduj se, jer si reči Božije slušao!

Raduj se, Nebeska svetlosti Novog Zaveta!

Raduj se, veliki apostole Vaseljene!

Raduj se, služitelju Božanske blagodati!

Raduj se, pastiru Crkve Hristove!

Raduj se, jer su tvoje sveto ime mnogi kroz vekove nosili!

Raduj se, jer ćeš na Strašnom Sudu suditi svetu!

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Kondak 5.

Kada Vaskrsli Gospod Hristos napusti ovaj svet i ode Bogu Ocu, prvi Hrišćani u Jerusalimu se skupljahu u domu tvoje svete majke Marije. I one noći kada Anđeo Gospodnji oslobodi apostola Petra iz zatvora judejskog, on dođe u vaš dom, sveti Marko, znajući da ste svi tu na molitvi, pa kada vas ugleda, radosno uskliknu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Tvoj ujak, sveti Marko, beše apostol Varnava, koji je uživao veliki ugled u Crkvi Hristovoj. Onu vatru Božanske ljubavi, koja je gorela u tebi, on je silno razgoreo i ti si ga mnogo puta pratio kada je išao da propoveda Evanđelje Hristovo. Jednom te je poveo čak i u Antiohiju da zajedno svedočite svetu kroz Gospoda Isusa Hrista. Zato ti ovako kličemo:

Raduj se, jer si ljude učio da veruju u Gospoda Isusa Hrista!

Raduj se, jer si zasijao svetu kao sunce nebesko!

Raduj se, jer si Crkvu Hristovu iz temelja gradio!

Raduj se, neumorni putniče za spasenje Vaseljene!

Raduj se, povereniče Reči Božije!

Raduj se, bezbrojnim dušama Nebeski učitelju!

Raduj se, glasniče Večnog Života!

Raduj se, tajni Božijih objavitelju!

Raduj se, dogmata Božijih spisatelju!

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Kondak 6.

Kada je apostol Pavle posle velikog obraćenja počeo da propoveda Vaskrslog Hrista, on u tebi, sveti Marko, ugleda veliku nadu Crkve i povede te na svoje prvo apostolsko putovanje da zajedno slavite Boga među mnogobošcima, kličući: Aliluja!

 

Ikos 6.

Ali ti si, sveti Marko, najviše bio uz apostola Petra, koji te je zvao svojim sinom u Duhu Svetom, jer te je on i krstio. Ti si bio njegov ljubljeni učenik i on te je rukopoložio za episkopa, a kada je išao u Rim da propoveda mnogobošcima Hristovo Evanđelje, poveo te je sa sobom. Od njega si slušao tajne Nebeske, koje mu je Gospod Hristos otkrio i sve si ih slagao u svome srcu. Zato ti ovako pojemo:

Raduje se, jer si nepokolobeljivo svedočio Božanstvo Hristovo!

Raduje se, jer si od apostola Petra tajne Hristove slušao!

Raduje se, jer si od apostola Petra slušao za čudesno obraćenje njegovo!

Raduje se, jer si Gospoda Hrista beskrajno voleo!

Raduje se, jer si Boga u telu ljudskom blagovestio!

Raduje se, ljubavi Božije projavljenje!

Raduje se, glasniče spasenja ljudskog!

Raduje se, nado naša Nebeska!

Raduje se, jer tvoja slava vekovima ne tamni!

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Kondak 7.

Kada pobožni Hrišćani u Rimu videše da si ti, sveti Marko, zaista izabrani sasud Božiji i da mnogo znaš o Gospodu Hristu, zamoliše te da napišeš život i nauku Njegovu, kako bi i drugi lakše mogli da kroz čitanje tvojih reči zavole Reč Božiju i kliču: Aliluja!

 

Ikos 7.

I sve ono što ti je apostol Petar govorio o Gospodu Hristu, sve ono što si slušao kada je on propovedao Evanđelje Njegovo, ti, sveti Marko, zapisa veoma pažljivo da ništa ne izostaviš. Kada Sveto Evanđelje bi gotovo, sveti Petar ga pročita i posvedoči da je istinito i preporuči svima da ga čitaju i veruju u ono što je napisano u njemu. Radujući se zajedno sa tobom što si Gospoda kroz reči ovekovečio, mi ti kličemo:

Raduje se, jer si Reč Božiju opisao rečima ljudskim!

Raduje se, jer si svet obogatio napisanim Evanđeljem!

Raduje se, jer reči tvoga Evanđelja osveti Reč Božija!

Raduje se, jer si jedan od četiri lista Evanđelista!

Raduje se, proroče ovaploćenog Boga Logosa!

Raduje se, svetih dogmata utemeljitelju!

Raduje se, ljubavi Božije provoditelju!

Raduje se, zlatno pero Nebeskog Evanđelja!

Raduje se, verni učeniče apostola Petra!

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Kondak 8.

Pošto si ti najviše misionario među mnogobošcima, sveti Marko, ti si za njih i napisao Sveto Evanđelje, želeći da im dokažeš da drvodelja Isus iz Nazareta zaista jeste Hristos, od vekova očekivani Mesija i Spasitelj roda ljudskog, Kome svi treba da kliču: Aliluja!

 

Ikos 8.

Tvoje Sveto Evanđelje, sveti evanđelisto Marko, je Evanđelje Sina Božijeg i Sina Čovečijeg, Evanđelje Bogočoveka Hrista, Koji iako je Bog, u isto vreme je i Čovek, Koji voli, misli, oseća. Njega nikad nisu videli da se smeje, ali su Ga mnogo puta videli da plače, jer su Ga bolele sve naše boli i žalostili svi naši gresi. Zahvalni što si i nama, vekovima rođenim posle tebe, istinski opisao Gospoda, mi ti umilno uzvikujemo:

Raduje se, jer si put Gospodnji među mnogobošima utvrdio!

Raduje se, Božiji poslaniče palom rodu ljudskog!

Raduje se, služitelju Evanđelja Hristovog!

Raduje se, izvore čudesa Hristovih!

Raduje se, prosvetitelju duša u tami neverja!

Raduje se, razoritelju zabluda demonskih!

Raduje se, reko mislenoga Raja!

Raduje se, jer duše naše napajaš rosom Evanđelja Hristovog!

Raduje se, jer si spoznao dubine Božije premudrosti!

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Kondak 9.

Ti, sveti Marko, napisa i poredak Svete Liturgije, a posle smrti tvoga učitelja i oca, apostola Petra, ti si se po volji Božijoj uputio u Egipat da onima koji behu neobrezana srca i okoreli idolopoklonici blagovestiš Istinitog Boga Kome se Jedinom treba klanjati i pojati: Aliluja!

 

Ikos 9.

Kada bi se i danas rađali besednici poput tebe, sveti Marko, da li bi umeli da opišu tvoju veličinu, rečitost, apostolstvo i nadasve ljubav kojom si ti prvi po Severnoj Africi sejao seme Evanđelja Hristovog, ne bi li kukolj satanin uništio i svetlost Božiju uneo u srca naroda tih krajeva. Zato ti blagodarno uznosimo ovakve pohvale:

Raduj se, Svete Liturgije izobrazitelju!

Raduje se, jer tvoje evanđeljske reči mnoge privedoše Reči Božijoj!

Raduje se, jer si dušu svoju položio za spasenje mnogobožaca!

Raduje se, jer tvoja reč objavi Reč Božiju!

Raduje se, jer su mnoga uspavana srca probuđena čitanjem tvoga Evanđelja!

Raduje se, jer si Vaseljeni objavio Hrista Boga!

Raduje se, jer tobom Egipat od đavola bi otet!

Raduje se, jer si bio lovac ljudskih duša!

Raduje se, jer svojom tvrdom verom utvrđivaše veru nevernika!

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Kondak 10.

Tebe, sveti Marko, Duh Sveti naročito odvede u Aleksandriju da i tamo poseješ seme Gospodnje, koje će u svoje vreme doneti dobar rod i bezbrojne duše uvesti u Carstvo Nebesko. Kada uđe na gradsku kapiju, tebi se raspade sandala i ti u tome vide dobar znak, pa zablagodari Bogu i uskliknu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Tada ti, sveti Marko, ode nekom obućaru Anianu i on, krpivši sandalu, jako poseče levu ruku, pa od bola po običaju prizva Boga. A ti tada načini kal od zemlje i pomaza mu ranjenu ruku, pa je imenom Hristovim istoga časa izleči. Videći to čudo, Anian te pozva domu svome da mu pričaš o tom Bogu, Koji takva čudesa preko tebe čini. Zato ti pojemo ovako:

Raduj se, ponose svete Aleksandrije!

Raduje se, jer si čuda kao i tvoj Gospod činio!

Raduje se, jer si mnogima podario i telesni i duhovni vid!

Raduje se, jer si demonska zborišta evanđeljskom istinom razorio!

Raduje se, jer si kao sunce zasijao u tami mnogoboštva!

Raduje se, jer si mnoge umrle duše oživeo tvojom propovedi!

Raduje se, jer si neplodnost mnogoboštva blagodaću Hristovom oplodio!

Raduje se, jer se bezbroj duša tobom spasiše!

Raduje se, veliki naš zastupniče pred Bogom!

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Kondak 11.

Anian se posle tvoje propovedi krsti sa celim domom svojim i vrlo brzo seme Evanđelja Hristovog ti, sveti Marko, raseja po Aleksandriji i okolini, postavivši Aniana za episkopa i mnoge za sveštenike, rasterujući maglu idolopoklonstva u vetar, tako da ubrzo mnogi narod radosno pojaše Hristu kao Bogu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Ali tvoja propoved ražesti mnogobošce, te oni za Vaskrs uđoše u crkvu i izvedoše te napolje i u besu vukoše po kaldrmi. Kada te uveče baciše u tamnicu, javi ti se prvo Anđeo Gospodnji i uteši te, rekavši da ćeš biti pribran Svetima. Posle ti se javi i Sam Gospod rekavši: "Mir tebi, Marko, evanđelisto moj!" A ti Mu odgovori: "Mir i Tebi, Gospode moj Isuse Hriste!" Želeći da mir Gospodnji i na nama grešnima počiva, mi ti uzvikujemo:

Raduj se, jer ti se Gospod pred smrt javio!

Raduj se, jer si radosno za Hrista postradao!

Raduj se, jer tvoja mučenička krv prosveti Egipat!

Raduj se, jer si se Anđelima upodobio!

Raduj se, jer si dušu svoju za propoved Evanđelja položio!

Raduj se, jer si venac pobede od Hrista Gospoda primio!

Raduj se, pastiru slovesnih ovaca!

Raduj se, bezbrojne dece u Hristu roditelju!

Raduj se, nasledniče slave Božije!

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Kondak 12.

Drugoga dana zlobnici te opet mučiše i vukoše po kaldrmi i ti predade Gospodu tvoju svetu dušu, evanđeliste Marko. Tada oni napraviše lomaču, želeći da zapale tvoje sveto telo, ali nastade mrkli mrak, zemljotres i kiša, tako da se tvoji mučitelji razbežaše, ne spalivši telo tvoje, nego ga časni Hrišćani svečano sahraniše, pojući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Tvojim Svetim Evanđeljem, ti za sva pokoljenja do kraja Veka, sveti Marko, kao krilati lav u pustinji ljudske usamljenosti, veleglasno blagovestiš o Hristu, Pastiru i Sabiratelju rasutog stada Božijeg, Koji će jednog dana doći da poluči ovce od jaraca i povede ih u Carstvo Svete Trojice. Ne znajući kako da ti drugačije zahvalimo za besceni dar tvoj Nebeski, mi ti ovako pojemo:

Raduj se, mnogoceni biseru Hristov!

Raduj se, mnogih hramova Božijih domaćine!

Raduj se, jer sada sa Anđelima na Nebu razgovaraš!

Raduj se, jer sejaše reč Božiju Vaseljenom!

Raduj se, krsna slavo Pravoslavnih Srba!

Raduj se, jer tvoja ikona krasi sve hramove Crkve Hristove!

Raduj se, jer si blagovestio Božije istine!

Raduj se, jer si mir Gospodnji pronosio svetom!

Raduj se, jer si bio izabrani sasud Gospoda Hrista!

Raduj se, evanđelisto i apostole Marko, prosveti nas rečju Reči Božije!

 

Kondak 13.

O, sveti evanđelisto Marko, ne odbaci ovu malu molitvu našu, nego nas, po velikoj dobroti svojoj milostivo, pogledaj sa Neba i pošalji blagodati Gospodnje, kako bi se od greha očistili, u dobru utvrdili, lik Hristov u nama obnovili i čistog srca zapevali: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, sveti Marko, sveto pero Presvetog Gospoda, Svetog Evanđelja spisatelju i učitelju Vaseljene, apostole i mučeniče Hristov! Evo mi, koji smo zbog bezbrojnih grehova nedostojni Neba i Zemlje, skrušeno u molitvi tvoju Nebesku pomoć ištemo. Jer si ti zbog svog uzvišenog i mučeničkog života pred sam Gospodnji presto stao i imaš slobodu da Ga moliš za nas grešne. A mi, koji smo sve darove Božije u sebi unakazali, kako da Mu se za pomoć obratimo, kako da Mu kažemo: Pomozi i oprosti! Stid nas je, sveti Marko, ali i strah veliki, jer ko sa tolikim gresima pred Boga Silnoga sme da stane.

Stid nas je i tebe, evanđelisto Božiji, jer i ti si izvor svake čistote i pravde, ali ti iapk prinosimo ove reči sa nadom da ih nećeš prezreti, makar koliko na smrad greha mirisale. Jer sećajući se tvoje hrabrosti kojom si po demonskim zborištima tamu mnogoboštva razgonio i bezbrojne duše iz pakla najdubljeg izvodio, stajemo pred tebe, pred tvoju moćnu zaštitu i vapijemo ti: Pomozi nam, apostole Božiji, i ove zle sile koje nas zbog naših grehova sa pravom gone,odagnaj silom blagodati Hristove. Pomozi, evanđelisto Gospodnji, nama koji smo nekad bili stvorenja Božija, ali smo po volji svojoj i ludosti otišli u "zemlju daljnju" i postali duhovni mrtvaci da oživimo i da se Bogu vratimo.

Neka oni najčistiji izvori Nebeski, koje izobilno toči tvoje Sveto Evanđelje, neprestano natapaju naše okorele duše svojim vodama večnosti i svojim najuzvišenijim istinama i blagodaću Sina Božijeg i Sina Čovečijeg, Čiji si ti smerni sluga bio. Neka te vode Nebeske speru sva zla, sve nečistote, sve smrti koje su se ugnezdile u nama i neka Duh Sveti siđe u nas kao u banju Siloamsku i izleči nas da bi sa radošću i nadom jednom dočekali poziv da pođemo u Otadžbinu Večnu.

Pomoli se Gospodu, o sveti evanđelisto i apostole Marko, da makar i po cenu bezbrojnih muka i patnji zbog nebrojenih grehova koje učinismo, ispravimo život naš i zagladamo sve prestupe protiv pravde Božije. I da jednom kada budemo prilazili strašnom sudištu, na kome ćeš i ti sa ostalim evanđelistima sedeti, ne čujemo onu strašnu Hristovu reč: "Idite od Mene, prokleti, u oganj večni" – nego onu najradosniju i najblaženiju: "Hodite blagosloveni Oca Mojega, primite Carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta". O, kada bi tu reč i čuli mi, nedostojni od svih, pa da slaveći tvoje sveto ime, sveti Marko, sveradosno proslavljamo i beskrajno Milostivog i Dobrog Boga, Koji u Svetoj Trojici večno prebiva, Oca i Sina i Svetoga Duha, kroz sve vekove koji nikada neće proći. Amin.