petak, novembar 24, 2017

 Sv Kiril Metodije

Akatist Svetom Metodiju i Kirilu, ravnoapostolnim učiteljima slovenskim

praznuju se 11. (24.) maja

 

Kondak 1.

Izabrani ste bili od Cara sila, Gospoda Isusa, za apostole narodima slovenskim, Metodije i Kirile bogomudri. U pesmama vas opevamo, posrednici naši, a vi pak pošto imate slobodu pred Gospodom, od svake napasti oslobodite nas, koji vam kličemo:

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostoli i bogomudri učitelji!

 

Ikos 1.

Tvorac Angela i Gospod sila izabra vas za prosvetitelje slovenskih naroda; toga radi i Njegova blagodat je bila sa vama, koja vas je ograđivala i ukrepljavala u sve dane života vašeg, u kojoj ste imali pomoćnicu sebi. Slavu ste Božiju objavljivali po gradovima i pustinjama i rečima je raznosili svima. Zbog toga i mi, koji smo verom Hristovom na svom jeziku prosvećeni, opevamo vas govoreći:

Radujte se, Evanđelske radosti blagovesnici!

Radujte se, čudodejstvene blagodati nositelji!

Radujte se, jer ste skorbi mnoge radi imena Gospodnjeg podneli!

Radujte se, jer ste se od prelesti ovog sveta otrgli!

Radujte se, jer ste od mladosti bili blagosloveni od Boga!

Radujte se, jer ste ispovedničkim vencima od Njega ukrašeni!

Radujte se, jer ste slavu ljudsku prezreli i u pustinji ste Gospoda prizivali!

Radujte se, jer ste Njegovu volju moćnicima ovoga sveta sa velikom hrabrošću blagovestili!

Radujte se, jer ste radi toga od Vladike svih u raj svetli primnjeni!

Radujte se, jer ste pred Njim naši topli posrednici!

Radujte se, jer se vašim toplim molitvama utvrđujemo u veri!

Radujte se, jer posredništvom vašim pobedu nad jeresima zadobijamo!

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostoli i bogomudri učitelji!

 

Kondak 2.

Imao je, još dok je bio dete, sveti Kirilo, viđenje u noći, kako je izabrao sebi za sestru djevu Sofiju i o tome je i roditeljima ispričao. Oni su razumeli da je volja Božija da im dete bude služitelj premudrosti i veoma su se trudili da mu uliju znanje. Primećujući da brzo shvata predavanu mu nauku, klicali su Bogu: Aliluja!

 

Ikos 2.

Neumudren razum i njegova priroda se pita, kako je Kirilo u premudrosti prevazišao svoje vršnjake, i još se ovaj dečak proslavio, i radi vrlinskog življenja u palatu je carevu, mlađem carevom sinu bio pridružen. No on je prezreo bogastvo i zemnu slavu i težio je samo onome što mu je bilo na spasenje. Preselio se u pustinju da bi pošćenjem i molitvama dostigao bestrastnost. Toga radi je i Metodije, koji je već bio vojvoda, otišao na goru Olimp, gde je kao inok služio Gospodu. Naučimo se i mi od njih da preziremo iskušenja u svetu, i da više od svega ugađamo Hristu Bogu, a da Njegove ugodnike ovako opevamo:

Radujte se, jer se niste prelastili slavom koju su vam ukazivali ljudi!

Radujte se, jer ste se za pustinožiteljstvo čvrsto prilepili!

Radujte se, jer vas je Gospod u snovima i viđenjima posećivao!

Radujte se, jer vam je mudrost ljudska koristila spasenju vašem!

Radujte se, jer ste Reč Božiju i spise svetih otaca više od filosofije zavoleli!

Radujte se, jer Zakona Gospodnjeg niste bili zaboravni slušaoci, već izvršioci!

Radujte se, jer ste zamke đavolske, kojima se pustinožitelji iskušavaju, pokidali!

Radujte se, jer vam se radi toga dade vlast nad iskušenjima i strastima!

Radujte se, jer vam podvizi vaši ispletoše venac života!

Radujte se, jer ste i sada podvižnicima i postnicima pomagači!

Radujte se, jer ste svih grešnika pred Bogom dobri zastupnici!

Radujte se, jer ste duša naših od satanskog lukavstva zaštitnici!

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostolili i bogomudri učitelji!

 

Kondak 3.

Upornim moljenjem car nagovori svetoga Kirila da ostavi pustinju radi pastirstvovanja u Carigradu. Tu je on slavu Božiju učenjem i delima objavljivao i ikonoboračku jeres posramnjivao. Tako i nas, o sveti oče, utvrdi u pravoslavlju. Otpale od istinske vere jednoplemenike naše ka jednoverju povrati, da svi Sloveni jednim ustima, radi prosvetitelja svojih, Hristu Bogu kliču: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući silu premudrosti, otišao si Agarjanima, sveti Kirile, sa monahom Georgijem, da se raspravljate o veri. Od svetog Grigorija Bogoslova bio si duhovno prosvećivan. Premudrost u vezi tajne Svete Trojice slikovito si, na razumljiv način objavljivao, silom reči tvojih si nečestive posramnjivao. Oni su bili zavišću raspaljeni i hteli su te otrovanim zeljem pogubiti. Pošto si ga jeo, nisi osetio od njega nikakvu tegobu, već si se zdrav vratio u obitelj svetom Metodiju i sa njim zajedno u inočestvu se podvizavao, i prosveti se pustinja od vaših svetih podviga. Radi toga, moleći se za nas, prosvetite i nas, koji vam sa ljubavlju pevamo:

Radujte se, dobroglasni kimvali Božije slave!

Radujte se, jer ste crkve Njegove tvrdi stubovi!

Radujte se, jer ste tajnu Svete Trojice slikovito propovedali!

Radujte se, jer ste, o Ovaploćenju Boga Logosa pred Saracenima neustrašivo ispovedali!

Radujte se, jer ste Jelina, Judeja i Varvara prosvetitelji!

Radujte se, Trojedinog Božanstva blagovesnici!

Radujte se, jer se preko vas zloverje ikonoborstva posrami!

Radujte se, jer od vas nečastije Agarjansko vene!

Radujte se, vi učitelji, koji ste istinu Hristovu neuvelu imali!

Radujte se, jer one koji su u iskušenjima, i koje sumnje muče, učvršćujete u veri!

Radujte se, jer oni koji su prognevili Gospoda, imaju pred Njim u vama posrednike!

Radujte se, jer oni koji Mu ugađaju imaju u vama pokrovitelje!

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostoli i bogomudri učitelji!

 

Kondak 4.

Bure različitih beda i zala, koje su naišle na slovenske narode, posredništvom vašim, razorite, prepodobni, jer ste za služenja mnoga bili prizvani, i u apostolskom liku i u dostojanstvu prepodobnih, i u časti učiteljskoj, voinstvujućim ispovednicima učini vas Gospod, da svi Sloveni radi vas vapiju: Aliluja!

 

Ikos 4.

Čuvši car Hazarski, da se u predelima elinskim, ispoveda istinska vera, izmoli sebi od Vizantijskog cara učitelje pravoslavlja, koji umoli svete Kirila i Metodija da ostave pustinju i da otplove vodama Evksinskim ka Hazarima. Kad su njima došla sveta braća, obratila su im srca ka Hristu i krstila ih Spasiteljnim Krštenjem. Sa njima i mi proslavimo ravnoapostolnu braću, govoreći:

Radujte se, jer se niste uplašili da dođete Varvarima sa Evanđelskim blagovestima!

Radujte se, jer ste more ozarili svojim slavnim putešestvijem!

Radujte se, jer vaše mošti, kao i svetoga apostola Klimenta, netljene obretene budu!

Radujte se, jer, uz vašu pomoć, nečestije hazarsko od vas je bilo posramnjeno!

Radujte se, jer ste svetlost Hristovu predali predelima koji su bili u polutami!

Radujte se, jer se slava radi pravednosti vaše raširila po svim predelima zemlje!

Radujte se, jer ste posredništvo i utvrđenje Crkve Hristove!

Radujte se, od jeresi i raskola ste naša moćna ograda!

Radujte se, jer ste od Agarjana i Judeja, koji su prišli Hristu, učvršćenje!

Radujte se, jer ste od moštiju mučenika zadobili blagoslov!

Radujte se, jer se iz žitija vašeg naučismo da ugodnike Božije poštujemo!

Radujte se, jer ste i sami, kao ugodnici Božiji, od svih pravoslavnih ispovedani!

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostoli i bogomudri učitelji!

 

Kondak 5.

Kao Bogom vođena zvezda, javi se nama netljeno telo svetoga Klimenta, koje je isplivalo iz voda Evkasinskih, na čijem dnu je sedamsto godina sakriveno ležalo. U spomen trudova vaših apostolskih i skorbi u ispovedništvu vašem, i vama se javio Gospod, tvoreći čudesa, koja kad poznaste, zavapiste Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videći sveta braća da saplemenici njihovi Sloveni, kojima su istinsku veru ispovedali, da reči Božije na svom jeziku čitati ne mogu, potrudili su se da Božanstvene knjige na slovenski jezik prevedu, da svi ljudi na razumljivom im jeziku jedinog svih Gospoda proslave. Zbog toga i mi proslavljamo Gospoda, a svetiteljima našim vapijemo:

Radujte se, jer ste jednoplemenim narodima donosioci Hristove svetlosti!

Radujte se, presvetli, koji ste Slovenima saplemenici!

Radujte se, delatelji vinograda Hristovog!

Radujte se, dobri pastiri stada Isusovog!

Radujte se, reči Božijih verni tumači!

Radujte se, naši blagi i krotki učitelji!

Radujte se, jer ste mir Hristov sa sobom svuda pronosili!

Radujte se, jer ste ceo svet vašim svetim učenjem prosvećivali!

Radujte se, jer i sada primate moljenja nas grešnih!

Radujte se, jer i sada tešite tužne!

Radujte se, jer ste pribežišče svih koji su radi istine ugnjetavani!

Radujte se, jer ste Duha Svetoga prečesno žilišče!

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostoli i bogomudri učitelji!

 

Kondak 6.

Bogonosni propovednici vi, sveta braćo, biste, po predelima slovenskim idoste da bi novokrštene ljude Hristovim učenjem prosvetili. Oni su vas gledali kao svete Anđele, koji im o spasenju propovedaju, kao pastire dobre, koji duše svoje polažu za ovce, zavapiše Bogu, Koji svoje svete proslavlja: Aliluja!

 

Ikos 6.

Kada su zracima istinite vere u Moraviji zasijali, izmolili su knezovi slovenski od Vizantijskog cara za svoje zemlje učitelje i utvrditelje ljudi. Njihove molbe su uslišili sveti Metodije i Kirilo, koji su došli u predele slovenske, i narodima slovenskim propovedali Evanđelje o Carstvu Božijem i sa svih strana su svetoj braći dolazili, zakonu Božijem se poučavali, Gospoda slavili, i prosvetitelje svoje hvalili, sa kojima pak i mi zajedno opevamo Metodija i Kirila, kličući:

Radujte se, bogoglagolivi apostoli naši!

Radujte se, blagodatni učitelji naši!

Radujte se, ispovednici naši koji ste veliku hrabrost imali!

Radujte se, pustinjaci prepodobni naši!

Radujte se, topli molitvenici naši!

Radujte se, svetli čudotvorci naši!

Radujte se, jer ste zaveštali da se na svim jezicima proslavlja Bog!

Radujte se, jer ste trojezičnu jeres veoma hrabro izobličili!

Radujte se, jer ste Slovenima u godinama žalosti uteha!

Radujte se, jer ste im u bezizlaznim situacijama nadanje i zastupništvo!

Radujte se, jer prinosite Vladici sve naše pokajne molitve!

Radujte se, jer se i sami molite Njemu da nam oprosti pregrešenja naša!

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostoli i bogomudri učitelji!

 

Kondak 7.

Želeći vas izgnati iz predela slovenskih, latinski sveštenici su vas oklevetali episkopu Rima. Kada ste mu vi sa moštima sv. Klimenta došli, i kada vas je video i pravoverje vaše i dobro življenje upoznao, tada posrami klevete koristoljubaca, a vas pak imenom Hristovim blagoslovi, pojeći Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Kao divni apostoli, pojaviše se sveta braća, nemajući pokoja u trudovima svojim: sveti je Kirilo iznemogao od mnogih podviga, i ubrzo po dolasku u Rim, skončao življenje svoje. Sveti je Metodije bio revnošću brata svoga ukrepljen, i od pape Adrijana arhijerejskom blagodaću osokoljen, na novi podvig u Moraviju i Panoniju se vratio, gde je trudove premnoge uzeo na sebe; diveći im se kličući im ovako:

Radujte se, dobre sluge Hristove!

Radujte se, jer ste sve do smrti ostali istini verni!

Radujte se, jer ste Gospodu, a ne ljudima ugađali!

Radujte se, jer ste radi Njegovog imena imali od ljudi nevolje!

Radujte se, jer ste se celog svog života na njivi Gospodnjoj trudili!

Radujte se, jer se i po smrti svojoj ljubavlju ne odvajate od pastve svoje!

Radujte se, jer ste bili svetlost svetu i so zemlji!

Radujte se, jer ste narodima svetleli, kao svetilnik koji gori u tami!

Radujte se, jer ste kao grad koji je na vrhu gore, pa se i od vernih i nevernih nije mogao sakriti!

Radujte se, jer ste zapovesti Gospodnje tvorili i druge naučili da ih tvore!

Radujte se, jer ste se toga radi u Božijem Carstvu velikim nazvali!

Radujte se, jer ste u crkvi Gospodnjoj na zemlji, proslavljeni!

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostoli i bogomudri učitelji!

 

Kondak 8.

O čudesnom prestavljenju svetoga Kirila svima se objavi, koji nije mislio o vremenom životu, no Gospodu se za novoprosvećene crkve molio, da ih utvrdi u Pravoslavlju i da ih od trojezične jeresi i ostalih napasti i beda ogradi, svetoga Metodija je savetovao govoreći: O brate, kao volovi u paru bismo, jednu brazdu orasmo, i ja sam ulovljen pao, tečenje sam skončao; a ti pak pošto veoma voliš Svetu Goru ne možeš Gore radi prestati da poučavaš slovenske narode. Radi toga se tolikoj revnosti svete braće divimo i Bogu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav si, sveti Metodije, i dušom i telom bio predan zavetu brata svoga, ne plašeći se kneževskih pretnji, ni kleveta od latinskih jereja, ni zatočenja tamničkog, no sav si sijao kao dobri vojnik Hristov, sve podnoseći, ne prestajući narode slovenske i pastvu svoju ka dobru upravljati i prosvećivati, dokle se u starosti ne počinu i ka svetome Kirilu u blaženu rajsku obitelj prestavi. Ka njima mi toplo kličemo:

Radujte se, jer ste vencima trpljenja na zemlji ovenčani!

Radujte se, jer ste svetlošću večnom na nebesima osijani!

Radujte se, podvižnici niščim duhom jer je vaše carstvo nebesko!

Radujte se, jer plakavši mnogo, vi ste se veoma utešili!

Radujte se, krotki, jer naslediste u Hristu slovenske zemlje!

Radujte se, jer ćete se kao gladni i žedni pravde, u naseljima nebeskim nasitili!

Radujte se, milostivi, jer niste samo vi pomilovani bili, no i za druge ste posredovali da bi milost od Boga stekli!

Radujte se, jer ste čisto srce imali i sada Boga licem k licu gledate!

Radujte se, jer ste mirotvorci među ljudima bili, i sinovi Božiji se nazvali!

Radujte se, izgnani pravde radi, jer je vaše Carstvo Božije!

Radujte se, jer ste bili u nemilosti kod ljudi i gonjenje i klevete ste Hrista radi podneli!

Radujte se i veselite se, jer je velika vaša nagrada na nebesima!

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostoli i bogomudri učitelji!

 

Kondak 9.

Raznorazne zamke, koje su bile raširene po predelima slovenskim, kidali ste krepko, prepodobni. Zbog toga nas i sada smirene i grešne ne ostavite, no sve Slovene u Pravoslavlju i jednomisliju utvrdite da svi jednim ustima i jednim srcem vapiju Bogu, Koji vas je proslavio: Aliluja!

 

Ikos 9.

Mnogorečiti mudraci, kao ribe su bezglasni, gledajući u vas, prepodobni, ne mogu da shvate kako ste i u pustinji bili uzvišenog duha i posred ljudi u neprestanim podvizima se podvizavali. Mi pak radujući se što imamo takve učitelje i molitvenike, proslavljamo vas govoreći:

Radujte se, istinite vere ispovednici!

Radujte se, Carstva Božijeg naslednici!

Radujte se, ikonoboračke jeresi izobličitelji!

Radujte se, trojezične jeresi uništitelji!

Radujte se, vi koji ste Slovenima otvorili dveri Carstva Nebeskog!

Radujte se, vojnici Hristovi, koji ste još za života zemnog od Njega slavom ovenčani!

Radujte se, i kao proslavljeni duh smirenja ste sačuvali!

Radujte se, jer ste kao Isaija i Jeremija neprijatnosti od jednoplemenika imali, za dobra koja ste im učinili!

Radujte se, kao Danilo i Jestira, za narod svoj ste posredovali!

Radujte se, jer ste sa svima svetima neugasivom svetlošću osijani!

Radujte se, jer se sa svima ugodnicima Božijim za nas grešne molite Gospodu!

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostoli i bogomudri učitelji!

 

Kondak 10.

Želeći spasti novo stado Hristovo od mislenih vukova, sveti Metodije se na smrtnom odru sa trepetom molio da ostane da stoji tvrdo u istinitoj veri i da se lukavstva vražjeg ne boji, no da za skorbi i napasti, za sve blagodari Bogu, pevajući Mu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Stena ste svima, koji se u pravoslavlju trude, i ka zastupništvu vašem sa verom pritiču, Metodije i Kirile bogomudri, jer Tvorac neba i zemlje izabra vas da budete na zemlji lovci ljudi, a posle pak i na nebesima da se liku apostola pridružite. Zbog toga i nama izmolite, da na dar primimo Njegovu blagodat i da umilno ovako vapijemo:

Radujte se, jer ste vrlinama kao ukrasima ukrašeni!

Radujte se, jer ste se u premudrosti sa Solomonom izjednačili!

Radujte se, jer ste se uzdržanjem i molitvom Velikom Antoniju i Pahomiju upodobili!

Radujte se, jer ste kao Vasilije Veliki i Jovan Zlatoust silom reči obdareni!

Radujte se, jer ste po celomudriju bili Josifu slični!

Radujte se, jer ste Jovovo trpljenje podražavali!

Radujte se, jer ste sa nezlobijem caru i proroku Davidu sarevnovali!

Radujte se, jer ste se po veri Iliji upodobili!

Radujte se, jer ste, poput Pavla i Jovana Bogoslova, Hrista Boga zavoleli!

Radujte se, jer ste, kao Danilo i trojica mladića, mužestveno Boga proslavili!

Radujte se, jer vi sa Angelima i Svetima Božijim prebivate!

Radujte se, jer i mi grešni imena vaša sa verom prizivamo!

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostoli i bogomudri učitelji!

 

Kondak 11.

Blagodarstveno pjenije prinosimo Gospodu, što nam je vas, nama grešnima kao posrednike darovao. Sa umiljenjem vam se molimo, sveti učitelji naši, ne uzgnušajte se na nas radi lenjosti naše, nemojte ostupiti od nas radi teških bezakonja naših, no milosrđe od Gospoda svima isprosite da radi vas k Njemu vapijemo: Aliluja!

 

Ikos 11.

Proslavljajući mi verni, Svetozarnu Dvojicu slovenskih apostola, odbacimo svoje rasprave i verske raskole, prebivajući u jedinstvu duha i svezi mira i zapevajmo svetim učiteljima ovako:

Radujte se, gromoglasne trube Evanđelskih blagovesti!

Radujte se, slatkozvučne gusle propovedi o spasenju!

Radujte se, moćni zasaditelji pravde!

Radujte se, nepokolebivi istrebitelji nepravde!

Radujte se, jer ste svima darodavci radosti!

Radujte se, jer od napada skorbi, bez obzira odakle dolazile, oslobađate!

Radujte se, jer nagradu i uzdarje radi trudova svojih od ljudi ne tražiste!

Radujte se, jer se za ne blagodarne ljude Bogu moliste!

Radujte se, jer se i Anđeli Božiji i sveti Njegovi podvizima vašim radovaše!

Radujte se, jer se večne radosti, zajedno sa njima u obiteljima blaženih, naslađujete!

Radujte se, zvezde koje istinom po svetu sijaste!

Radujte se, jer su same vrline vaše svetlošću osijane!

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostoli i bogomudri učitelji!

 

Kondak 12.

Blagodat sjedinjenja i mira izmolite nam, prepodobni, i mir ste po celom svetu do kraja vašeg življenja u svetu blagovestili da bi se i mi od svih raskola i iskušenja oslobodili, i u miru klicali Onome, Koji je vas je kao prijatelje svoje zavoleo, Jedinom mirotvorcu svih - Gospodu: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući vaše divno življenje na zemlji i slavu, koju imate na nebesima, sozercavajući, smireno vas molim, sveti učitelji, koji pravoslavnim hrišćanima darujete slavu sviše, protiv neprijatelja vidljivih i nevidljivih, da bi i slovenske narode u jednu veru priveli, da vas svi verno opevaju kličući:

Radujte se, jer ste pravoslavlja tvrda ograda!

Radujte se, jer ste neverja jasno izobičenje!

Radujte se, jer ste ishođenje Duha Svetoga od Oca propovedali, kako se od davnina predalo, ispovedali!

Radujte se, jer ste zaveštali da svako vrši službu Božiju na svom jeziku!

Radujte se, pravedni, u pravednosti utvrđeni!

Radujte se, jer ste bezakonih ka zakonu obraćanje!

Radujte se, jer s vama i mi u punotu Crkve uđosmo!

Radujte se, jer vašim trudom reč Božija na razumljivom nam jeziku bi dostupna!

Radujte se, jer molitvama vašim, kao moćnom branom, od neprijatelja naših se ograđujemo!

Radujte se, jer se posredništvom vašim večnog života udostojavamo!

Radujte se, jer ste svima Slovenima pastiri i oci, vas radi smo svi braća!

Radujte se, jer smo vas radi istinska braća po telu i po duhu, jer smo braća Hristova postali!

Radujte se, Metodije i Kirile, naroda slovenskih apostoli i bogomudri učitelji!

 

Kondak 13.

O, prečudesni i predivni naroda slovenskih učitelji, sveti ravnoapostolni Metodije i Kirile, primivši sadašnje moljenje naše, oslobodite sve slovene od nailazećih na njih zala i beda, i umiru i jedinstvu ih sačuvajte, i ka Carstvu Nebeskom posredovanjem vašim privedite sve, koji radi vas sa umiljenjem pevaju Bogu: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, preslavni naroda slovenskih učitelji i prosvetitelji, sveti ravnoapostolni Metodije i Kirile, k vama, kao deca ka ocu, svetim učenjem i spisima vašim prosvećeni i u veri Hristovoj utvrđeni, sada usrdno pritičemo i sa skrušenim srcima našim se molimo. Ako i zavete vaše, kao deca ne usvojismo, ne sačuvasmo, i da ugađamo Bogu kako učiste, ne trudismo se, i od jednomislija i ljubavi prema slovenima, kao braći u veri i po telu, kako ste nam dobro zaveštali, otpadosmo, kao u davnini za vreme života vašeg neblagodarne i nedostojne niste odbacili, no dobrom im za zla uzvraćaste, tako i sada, ne odbacite molitve, grešnih i nedostojnih slugu vaših, no, kao oni koji imaju veliku smelost pred Gospodom, prilježno Ga molite, da nas uputi i obrati na put spasenja, rasprave pak i razdore, koji su iznikli među jednovernom braćom, umirite, otpale opet ka jednomisliju privedite i da svi mi budemo sjedinjeni u jednom duhu i ljubavi u jednu Svetu, Sabornu i Apostolsku Crkvu. Jer znamo, poznato nam je, da mnogo može da pomogne molitva pravednika kod milosrdnog Vladike, ako se i za grešne ljude prinosi. Ne ostavite nas, radi grehova naših, setnu i nedostojnu decu vašu. Pastva vaša od vas sabrana, a sada neprijateljstvom razdeljena i sablaznima od inovernih prelešćena, umanji se, od mislenih vukova gonjene, ovce vaše slovesne se rasturiše. Darujte nama, vašim molitvama, da budemo revnosni pravoslavci, da pravoslavljem zagrevani, otečaska predanja dobro sačuvamo, ustav i običaje crkvene da se trudimo da održimo, da se udaljavamo od svakog lažnog učenja i tako da se trudimo živeći bogougodnim životom na zemlji, i da se života rajskog na nebesima udostojimo, i tamo sa vama zajedno Vladiku svih, u vekove vekova, u Trojici Jedinoga Boga proslavljamo. Amin.