ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Mucenici Prevlacki

Akatist Svetim Sveštenomučenicima i Mučenicama Prevlačkim

praznuju se 27. aprila (10. maja), a spomen prvog obretenja moštiju 02. (15.) maja i drugog obretenja moštiju 10. (23.) novembra

 

 

Kondak 1.

Izabrani da kao miomirni cvijet roda našeg budete podražavaoci Gospodnjeg stradanja i vaskrsenja iz mrtvih, sada se na nebesima naslađujete gledanja Njegovog najblistavijeg lica, imajući slobodu pred Njim; zato mi, vaši nasljednici vjere i duha, molimo vaše molitve i zastupništvo, da bi vam neboglasno klicali:

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Ikos 1.

Zasađeni u gradini obitelji Svetog arhistratiga Mihaila, ograđenoj u srcu Zetskog Primorja, vi ste štedro bili zakriljeni krilima njegove brige, i potom, po stradanju vašem, na njima preneseni u gornje stanove Carstva nebeskog. Stoga, mi ukrijepljeni krijepošću mnogojatnih nebeskih sila, vama ravnoangelnima, angelski radosno pjevamo i kličemo:

Radujte se, sijači reči Jevanđeljske!

Radujte se, krčitelji korova zlovjerja!

Radujte se, istrebitelji kukolja jeresi!

Radujte se, baštovani novog Edema!

Radujte se, gradinari vinograda Hristovog!

Radujte se, poslenici u gradini ravnoapostolnog prosvetitelja Save!

Radujte se, žeteoci zlatoklase pšenice!

Radujte se, ceditelji dušecjelebnog jeleja!

Radujte se, neuspavljivi čuvari vrta prave vjere!

Radujte se, prvine rukosada duhovnog koga zasadi desnica Gospodnja!

Radujte se, zemljodelci Crkve Hristove!

Radujte se, trudbenici na njivi Gospodnjoj!

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Kondak 2.

Kada naš arhipastir Sava rodu našemu osnova Crkvu pravoslavnu, došavši na zapadne strane svoje očevine, na mesto zvano otok Prevlaka, pronađe u ostacima drevnog manastira ranohrišćanski grob mučenika i nad njim, zajedno sa bratom mu kraljem Stefanom Prvovjenčanim, podiže Sveštenu Carsku lavru. U njoj postavi sjedište novoosnovane Zetske episkopije, na čelu sa prvim joj arhijerejem Ilarionom, i inocima predade svetogorska pravila i ustave, da se Bogu, do kraja zemlje, neba, vremena i vjekova, neućutno poje i uznosi: Aliluja!

 

Ikos 2.

U sveštenim knjigama Svetih Otaca biše vam predate i prenesene sve božanstvene mudrosti i znanja, kako bi se prosvetljenim razumom klanjali istinitom Bogu i ime Njegovo po svuda razglašavali, hvalili i slavili. Zato vam mi, uzdajući se u svjetlost vašeg bogoznanja, dovikujemo i pjevamo:

Radujte se, jer ste temelj istinite vjere utvrdili na najtvrđem kamenu – Hristu!

Radujte se, jer ste početak postavili na stijeni apostolske propovjedi!

Radujte se, jer ste nerušivi dom sazidali na tlu svetootačkog predanja!

Radujte se, jer ste u njega uzidali učenje velikih Otaca!

Radujte se, jer ste mu vrata utvrdili prijevornicama dogmata!

Radujte se, jer ste mu podigli ogradu od neoborivih kanona!

Radujte se, jer ste mu sigurnost osigurali monaškim pravilima!

Radujte se, jer ste ga osveštali Svetim tajnama!

Radujte se, jer ste ga živopisali vječnošću!

Radujte se, jer ste mu isklesali vijence nebohvatne!

Radujte se, jer ste mu prozore okrenuli ka istoku bogopoznanja!

Radujte se, jer ste ga pokrili krovom istinitog bogoslovlja!

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Kondak 3.

Silom Božijom ukrepljivan, pokaza se dostojan nebeskog očinstva istiniti sluga Hristov Sveti Jevstatije, postrižnik ove svete obitelji, koji, potom, postade igumanom svetogorske lavre Hilandara. No, Gospod videći da ovaj vrli i smireni podvižnik može nositi i veći krst, povrati ga u Zetsku oblast, u rečeni manastir njegovog postriga arhangelsku Prevlaku, da kao arhijerej sa svojim narodom Gospodu slavoslovi: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući veliku milost prema rodu našemu srpskome, svemilostivi Bog ne steže svoju milostivu i svebogatu desnicu, već je otvori i iz nje razdade izdašne Svoje blagoslove, pa se smirenje radovalo krotosti, blagost veselila uzdržanju, plemenitost ljubila blagorodnost. A u cijelom vinogradu Primorskome, najgranatiji čokot posađen na ilovici Prevlačkoj beše najizobilnije nagrađivan. Diveći se štedrosti Najštedrijeg, mi Njega proslavljamo i vama mučenici Prevlački psalmopojemo:

Radujte se, poslušnici hitronogi!

Radujte se, rasonosci i crnorisci brzokrili!

Radujte se, crkvenjaci i kandilari Doma Gospodnjeg!

Radujte se, kuvari i trpezarci trpeze gostoljublja!

Radujte se, ispovednici i duhovnici duhonosni!

Radujte se, zlatorečni propovjednici Hrista Slova!

Radujte se, živopisci živoga Boga!

Radujte se, ikonopisci lika Prvolika!

Radujte se, pisari i prepisivači blagoruki!

Radujte se, pojci angeloglasni!

Radujte se, svete trpeze svešteni bogoslužitelji!

Radujte se, slavnog bogoslovlja istinski bogoslovi!

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Kondak 4.

Za svedočanstvo nekadašnjeg dobrog čuvanja stada Hristovog od bura bezakonja i nepravde, do naših dana bi sačuvan krasnopisni rukopis Zakonopravila Svetoga Save, pisan blagoslovom Episkopa Neofita i rukom pisara Bogdana, u mestu zvanom Ilovica – manastir Prevlaka. Slovom ovog nomokanona bješe sav život Crkve i zemlje ozakonjen i pravilno upravljen uznošenju blagodarne pjesme Tvorcu zakona i davaocu blagodati: Aliluja!

 

Ikos 4.

Ko da se ne divi milosti čovekoljubivog Boga slušajući o tome kako preizobilni mir vladaše zemljom, u narodu i Crkvi Njegovoj, kako se blagostanje umnožavaše u zemnim i duhovnim darovima i dobrima. No, vi brižno čuvajući sve nasleđeno od Otaca, um stalno upravljaste ka nebu i nebeskom, vječnom i vječnosti, pa zato vas kao nebeske građane veličamo i slavimo veleglasno pojući:

Radujte se, duge svodokrasne!

Radujte se, oblaci pjesmonosni!

Radujte se, vihori nadnebesni!

Radujte se, ognji neugasni!

Radujte se, ptice žarkoperne!

Radujte se, orli neboparni!

Radujte se, luče zrakovidne!

Radujte se, munje oštrokrilne!

Radujte se, jata milopojna!

Radujte se, sazviježđa nebooka!

Radujte se, zenice nadzenitne!

Radujte se, zvijezde svetlozarne!

Radujte se, svjetila svetosti!

Radujte se, sunca hristolika!

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Kondak 5.

Pošto na zemlji nema ničega trajnog, i sve što je od nje stvoreno i na njoj uzraslo mora svoju vrijednost dokazati prolaskom kroz oganj iskušenja, Bog popusti da nenavidnik svakog dobra i bogoborni mrzitelj ljudskog roda, gonjen svojom zlobnom zavišću, pokrene na vas osione i gorde narode od istoka i zapada, koji ne znaju da Bogu pravoslavno uznose: Aliluja!

 

Ikos 5.

Nakon propasti carstva srpskog, videći da dolazi njihov čas tame, vaši doskorašnji dobri susjedi i odane sluge, odmetnuše se i počeše kidisati na svetinju manastira, na ljude svetomiholjske metohije i manastirska dobrā, spremajući vas tako za ispijanje gorke čaše stradanja. Zato od nas nanovo čujte tužnoradostne pohvale:

Radujte se, jer ste hodili putevima Otaca!

Radujte se, jer se niste uplašili lava koji riče i traži koga će proždrijeti!

Radujte se, jer ste približavanje časa tame čekali na molitvi!

Radujte se, jer ste pamtili da je duh srčan a tijelo slabo!

Radujte se, jer ste kao verne sluge stražile nad povjerenim!

Radujte se, jer ste bodro čekali svoga Gospodara!

Radujte se, jer ste pomoć očekivali sviše!

Radujte se, jer ste nadu polagali na Oca nebeskog!

Radujte se, jer ste se branili istinom i pravdom!

Radujte se, jer ste se krijepili trpljenjem i smirenjem!

Radujte se, jer ste znali da sve ima da se zbude!

Radujte se, jer ste kao pastva podražavali stradanje Pastirâ!

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Kondak 6.

Lukavstvo i zloba lako nađoše lakomog i taštog Judu – nedostojnog pominjanja Druška – da kao izdajnički celiv, izdajničkom rukom u slavsko jelo izruči otrov za vaše pogubljenje. U svijetlom danu Sabora Sv. Arhistratiga Mihaila, primivši strašne i životvorne tajne kao poputninu za vječnost, vi ste nakon čaše meda ispili i čašu žuči, i u samrtnom ropcu imali daha da vašem Jedinom Hristu, poslednji put na zemlji uzviknete: Aliluja!

 

Ikos 6.

Kao što su i Hristu posle prikivanja na Krst, bezumnici još i kopljem proboli rebro, tako su i vaša tijela dvostruko postradala: najpre trovanjem a zatim i urušavanjem manastirskih zidina, obaranih paljbom sa galije. Videći surovost i zlobu sručenu na vašu pravednost, mi vas s divljenjem i ponosom još usrdnije proslavljamo:

Radujte se, jer se uzaludno na vas izruči bes nemoćnih!

Radujte se, jer ste se udostojili uzlaženja na Krst!

Radujte se, jer vam se kao Prvomučeniku Stefanu otvoriše nebesa!

Radujte se, jer vam judina ruka otvori rajske dveri!

Radujte se, jer vremenim stradanjem izboriste vječnost!

Radujte se, jer vam kratkotrajna gorčina rodi beskrajna blaženstva!

Radujte se, jer ste kao zreli narovi ubrani za trpezu carsku!

Radujte se, jer ste kao uljonosna maslina darivani Gospodu!

Radujte se, jer vam zavist zlih donese slavu neotuđivu!

Radujte se, jer vam se otrov tjelesni obrati u med duševni!

Radujte se, jer ste pribrojani liku strastotrpaca!

Radujte se, jer vam se dadoše vijenci nepropadljivi!

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Kondak 7.

Gospod, želeći da se podvigom vašim proslavi sveto Ime njegovo, ne stade na put onima koji ne bjehu Njegovi nego im dopusti da vašim ubijanjem i hristolikim ispijanjem žuči za vaše neobično i neiskazano smirenje budete uneti u žitnice Carstva nebeskoga, uz pojanje Tvorcu i Izbavitelju: Aliluja!

 

Ikos 7.

Pomrači se sunce, zvijezde izgubiše svoj sjaj i slavopoj i himne zameniše metež i mrzost opuštenja; mržnja nadvlada ljubav i život bi predan u ruke smrti. Na zgarištu i rasutom kamenju sjedišta slavne Mitropolije počeše se kotiti guje i aspide, i samo pretekli i razbežani svjedočiše o vašem podvigu i vama na nebu upućivahu ove molitvene pohvale:

Radujte se, jer istinom satrste laž!

Radujte se, jer pravom vjerom pobjediste jeres!

Radujte se, jer od svijeta poraženi postadoste Hristovi pobjednici!

Radujte se, jer ste ovjenčani rukom Raspetoga!

Radujte se, jer se od vas oduze tuga propadljivosti!

Radujte se, jer ste ušli u radost Gospodara svoga!

Radujte se, jer ste mučeničkom krvlju osvetili zemlju!

Radujte se, jer ste dušama ukrasili nebo!

Radujte se, jer ste primili platu pravedničku od Gospoda!

Radujte se, jer se na vašoj nemoći objavi sila Božija!

Radujte se, jer vam se od loza i maslina napraviše nebeske lestvice!

Radujte se, jer vam se od lovora i bršljana ispletoše vijenci besmrtnosti!

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Kondak 8.

Neiskazano čudo vaše hristolike žrtve bi sačuvano svetim sjećanjem svetoarhangelskih metohijaca, i u pamćenju Miholjskog zbora najdragocenije predanje o vremenu i životu slavnom, uistinu i preslavnom, i o pobedničkoj smrti vašoj, kao nekada apostolā, sedamdesetorice na broju, [s] koji[ma] i po smrti na nebesima slavljenički pjevate: Aliluja!

 

Ikos 8.

Celi sebe na miomirisnu žrtvu svepaljenicu Bogu predaste, dobar boj vojevaste i pobjedničku slavu zadobiste. Zato klanjajući se vašem smirenom hođenju na zaklanje, obraćajući se vama čija imena ostaše zapamćena, proslavljamo i vašu bezimenu bratiju, i sve vas, neizbrisivo upisane u Knjigu života, veličamo:

Raduj se, starče Ruvime, učitelju monaha i pohvalo vjernih!

Raduj se, jer si ugodio Ocu Nebeskom!

Raduj se, sveštenomonaše Dimitrije, vidaru bolnih i ponosu propovjednika!

Raduj se, jer si proslavio Boga Slova!

Raduj se, sveštenoinoče Maksime, veliki molitveniče i divni revnitelju!

Raduj se, jer si bio sasud Duha Svetoga!

Raduj se, sinđelu Vasilije, uzore vaspitača i udobrenje monahujućih!

Raduj se, jer si se poklanjao Svetoj Trojici!

Raduj se, služitelju Božiji Mihailo, obrascu ikonopisacā i prvi među neimarima!

Raduj se, jer si poštovao Presvetu Bogorodicu!

Radujte se, i vi bezimeni čija se imena slave u zemlji živih!

Radujte se, jer ste služili nebeskim vojinstvima arhistratiga Mihaila!

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Kondak 9.

Svi se anđeli i arhanđeli i svi odredi nebeske Hristove vojske diviše i radovaše vašem ispovjedanju i odoljevanju nasrtaja zagovornikā i pristalica triklete unije, i još više vašem, Njemu podobno, prolivanju mučeničke krvi, pa vam se zato pridružiše, i od kraja do kraja vaseljene gromko i pobedoslavno zaoriše Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Teško je naći krasnorječivost koja bi mogla da opiše i iskaže radost među žiteljima Carstva besmrtnosti, ali ni dostojnu mnogoglagoljivost da saopšti bol i približi tugu koja gubitkom najblistavije lavre Prevlačke ophrva prognane iz nje i ucveljene. Vijekovi su umesto da žalost ublaže nju umnožavali, i tek tračak svijetla i plamičak utjehe javiše se kada plemenita plemkinja Ekaterina, kupi deo imanja i tik uz ruševine sazida Bogu i sebi dom, da u hramu Sv.Trojice umnoži molitve i vama obraćanja:

Radujte se, jer ste ušli u pokoj subote nemetežne!

Radujte se, jer ste postali građani svijeta nevidljivog!

Radujte se, jer ste se udostojili Carstva nepromjenjivog!

Radujte se, jer ste se ovjenčali slavom neiskazanom!

Radujte se, jer ste postali nasljednici života neizrecivog!

Radujte se, jer ste nagrađeni blaženstvom neizmjenjivim!

Radujte se, jer ste prolazno zamijenili neprolaznim!

Radujte se, jer ste cijenjeno umnožili u neprocjenjivo!

Radujte se, jer vam je truležno procvjetalo netruležnim!

Radujte se, jer vam je uvjenjivo prolistalo neuvjenjivim!

Radujte se, jer ste postali žitelji nevečernjeg dana!

Radujte se, jer sada gledate svjetlost Sunca Nezalaznog!

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Kondak 10.

I kada je sve zaraslo u šiblje i korov, i teški se kamen navalio na grob naše nade, u osvit novoga dana zasija svjetlost, i iz suhih kostiju poteče miro, kao predukus vaskrsenjskog rađanja života iz smrti. Svi sabrani u hramu Prevlačke obitelji behu se udostojili gledanja čuda narušavanja prirodnih zakona, da ono što je suvo daje vlagu, i da pritom ne otiče ka zemlji, već, protivumno, uzlazi na gore, pa skrušeni pred velikom tajnom, zajedno sa vama na nebesima bogoobradovani uzvikujemo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Kao nekada jevrejski i jelinski književnici i filosofi, koji nisu mogli da objasne i shvate Hristov dolazak u telu i Njegovo vaskrsenje, tako ni današnji njihovi nastavljači, ne mogu da razumeju i prihvate kako iz suvih vaših kostiju poteče blagouhano miro. A mi, znajući da Svemogući Tvorac može i od kamena stvoriti djecu Avraamu, vjerujući u novoobjavljeno čudo Njegove svemoći, usrdno vam, radujući se, poklikujemo:

Radujte se, jer mirotočenje potvrđuje Hristovu pashalnu žrtvu, koju prolazak starozavetnog Izrailja kroz Crveno more predizobražavaše!

Radujte se, jer istom silom po udaru Mojsijevog štapa iz stijene izbi voda, i iz vaših moštiju poteče miro!

Radujte se, jer slično runu Gedeonovom na koje pada rosa kao predznak pobjede Božije, i vaše kosti behu pobjedonosno orošene rosom budućega vijeka!

Radujte se, jer je čudo preobražaja suhote vaših kostiju u vlažnost mira ravno pretvaranju vode u vino na svadbi u Kani Galilejskoj!

Radujte se, jer je izvor vode žive, o kome Gospod nekada govoraše ženi Samarjanki na Jakovljevom bunaru, nepresušno potekao iz vaših postradalih tijela!

Radujte se, jer vaš obalgodaćeni mirouhani kivot posta nova banja Vitezda, na ukrepljenje i iscjeljenje nama raslabljenim i onemoćalim!

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Kondak 11.

Nikakva pjesma ne može opjevati niti opisati neopisivu radost koja ispuni duše vjernih, čije nade oživiše ljubavlju i koji sa svih strana priticahu osvećenim vašim moštima i pomazanju celebnim rosama mira, i potom, obradovani zbog objave vjesnikā budućeg sveopšteg vaskrsenja, vaskrslom Hristu darivahu dostojne povike: Aliluja!

 

Ikos 11.

Svjetlost utjehe zasija svima nama koji boravismo u tami beznađa, i kao nekada Izrailj na rekama Vavilonskim, na ruševinama Prevlake čekasmo ruku izbavljenja i utehu ukrepljenja. Isticanje mirouhanog mira shvatismo kao znak s više i blagoslov da se svetinja obnavlja, da se upali kandilo, umnoži bratstvo, zidovi usprave, zapoje Svetē Liturgijē i vama umnože pohvale hvale i blagodarnosti:

Radujte se, jer se žar vjere vaše na ognjištu pravoslavlja ponovo razgore!

Radujte se, jer se žišci nanovo zasvijetliše!

Radujte se, jer se vaše kosti uzidaše u temelje obnovljenja!

Radujte se, jer kamen pronađe kamen i prozor vrata!

Radujte se, jer vaši grobovi zablistaše vaskrsenjem!

Radujte se, jer vaše mošti zamirisaše proljećem obnovljenja!

Radujte se, jer se protera pustoš; radujte se, jer se razveja tama!

Radujte se, jer iz korijenâ izbiše mladice!

Radujte se, jer potekoše izvori psalama!

Radujte se, jer vaše molitve urodiše plodom!

Radujte se, jer vaše stradanje donese rod mnogi!

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Kondak 12.

Znajući za vaše staranje i brigu za nas koji u sjeni smrti i dolini plača boravimo, i od Boga nam izmoliste znakove i čudesa radi ukrepljenja, mi vas blagodarno molimo da nam i ka nebeskim stanovima prokrčite put, da bismo zajedno sa vama u beskraj i beskonačnost slavili Bespočetnu Trojicu sveradosnim klicanjem: Aliluja!

 

Ikos 12.

Proslavljajući vaskrsenjem proslavljenog Cara slave Isusa Hrista, Koji nas je kao Sin Božiji prizvao na usinovljenje i oboženje, mi i vas proslavljamo kao mirisne izdanke slavne mitropolije Zetske, ovim zahvalnim pesmama:

Radujte se, jer ste nam donijeli utjehu!

Radujte se, jer ste nam darovali iscjeljenje!

Radujte se, jer nas izbavljate od tuge i nevolje!

Radujte se, jer nas oslobađate od ropstva strasti!

Radujte se, jer nam izmoliste oproštaj sagrješenjā!

Radujte se, jer ste nas oživjeli pokajanjem!

Radujte se, jer ste nam nisposlali nebeski mir!

Radujte se, jer nas obasjavate svjetlom!

Radujte se, jer ste nas obradovali nadom!

Radujte se, jer ste nas ukrjepili ljubavlju!

Radujte se, jer ste nas prosvjetlili vašim krsnim stradanjem!

Radujte se, jer ste nas pomazali novim uljem radosti!

Radujte se, mučenici Prevlački, mirotočivi krinovi pravovjerne Boke!

 

Kondak 13.

O, sveti dobropobjedni sveštenomučenici i mučenici Prevlački, primite od nas ovaj mali molitveni venac, izmolite za nas od Boga Spasitelja oproštaj sagrješenja i svaku pomoć, izbavljenje od bijeda, zla i vječne smrti, da nas zakrili Njegovim nebeskim blagoslovima, da bismo mu zajedno s vama u vijekove uznosili blagodarno i neućutno: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

O, sveti i hrabri sveštenomučenici i mučenici Prevlački, vi ste kroz pakao ognja stigli do rajskog života i sada sa horovima Anđelā i Arhanđelā, i sa nebrojenim mnoštvom likova Svetih blaženstvujete u gledanju neizrecive slave Tvorca, Spasitelja i Iskupitelja našega Hrista. Primite zato i nas skrušene i smirene, sabrane pred kivotom mirotočivih vaših moštiju, nedostojne da se nazovemo sinovima i kćerima vašim, pod okrilje vašeg nebeskog pokroviteljstva i zaštite.

Mučeničkom krvlju ubeljeni miomirisni krinovi, vi ste svjetionici, stolpovi i svjetilnici naše Svetosavske Crkve pravoslavne; vi ste naši ispovjednici vjere, nade istočnici i ljubavi izvori; vas proslavljamo kao učitelje neukih, hranitelje gladnih, odeću nagih, čuvare udovica i siročadi, utješitelje beznadežnih, ljekare bolnih, krmanoše plovećih ka nebeskoj luci bezobalnog mora Hristovog milosrđa. Gledajući nas uboge i siromašne od svake vrline i doborodjetelji, vezane lancima samoljublja i okovima strastoljublja, sažalite se na nas i izmolite od Cara i Gospodara Nebeskog, da zbog Svoje najčistije krvi prolivene za rod ljudski, i nama oprosti premnoge grijehe naše i da nas izbavi od pravljenja opeka Misircima, od klanjanja idolima i obožavanja kumirā, da zemlju i rod naš srpski, i sav rod Adamov izbavi od napadaja vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od gladi, pomora, zemljotresa, bratoomraze i krvoprolića, od svakog zla i opasnosti, da ne izlije na nas zasluženu čašu gnjeva svoga, već da nas pomiluje Svojim čovekoljubljem i pruži nam ruku izbavljenja, i izvede nas na široko i prostrano mjesto mira i pokoja.

Pomozite nam sveti sveštenomučenici i mučenici da se naši umovi i srca odvoje od svega prolaznog i propadljivog, od svjetske sujete i gordosti đavolske, da svoja bića upravimo povratku u nebesku našu Otadžbinu, gdje nema bola niti uzdisaja, već život vječni i blaženstvo neoduzimljivo. Podarite nam sve što je korisno za naše spasenje, molitveno stražite nad nama, čuvajte nas od vlasti zlih duhova i u času ishoda naših duša, skupa sa Anđelima odagnajte od nas sile podnebesja, da nas ne ugrabe i ne vrgnu u tamu najkrajnju, gdje je plač i škrgut zuba, da bi smo, vašom pomoću i posredovanjem, udostojili se nasljedstva rajskih naselja i gledanja trosunčane svjetlosti nevečernjeg dana, i zajedno sa vama slavili i proslavljali Sveslavnu, Svehvalnu i Svesvetu Trojicu – Oca i Sina i Duha Svetoga – u vijekove vijekova! Amin!

 

Tropar, glas 4.

Projavivši čudesno iz groba sveti mošti vaše,

Svemilostivi Gospod uputi nas na put spasenja,

Otkrivajući od vekova skrivenu tajnu,

Objavi vas kao neprestane zastupnike naše,

Koji pred Hristom smelost veliku imate,

Zato vas pesmama mnogim proslavljamo, svehvalni Prevlački mučenici.

 

Tropar, glas 8.

Sveti Sveštenomučeniče Ruvime,

Maksime, Vasilije,

Mihailo i Dimitrije,

zajedno sa ostalim postradalim monasima prevlačkim,

Ispovednici Pravoslavlja,

čudotvorci i miomirisni krinovi nebeski,

pune mira masline,

rukom Božijom u Večnosti zasađene,

ukrasi i svetionici vere naše,

molite se Gospodu da spase i pomiluje duše naše.

 

Kondak, glas 7.

Sveti Sveštenomučenici i Mučenici Prevlački,

na dan hramovne slave od Latina otrovani,

kao rascvetali pupoljci

dušom k Nebu uzleteli.

Celim bićem Hrista Boga prigrlili,

i od punoće te ljubavi na nas miro izlivate.

Nekada na zemlji veru ispovedavši,

sada nam sa Neba Raj svedočite

nadzemaljskim punim ljepote miomirom.