petak, novembar 24, 2017

 Sv Nikolaj Srbski

Akatist Svetitelju Nikolaju Srbskom i Svepravoslavnom

praznuje se 20. aprila (03. maja)

 

Kondak 1.

Zlatousti episkope, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja, Nikolaje srbski, pošto imaš slobodu pred Gospodom, moli se za nas, i sve nas oblagorodi, u pravoverju i pravoživljenju rukovodi, da bi ti klicali:

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Ikos 1.

Tvorac svekolike tvari tebe izbra, sveblaženi svetitelju, Nikolaje, kao milozvučnu trubu blagovesti Spasa, sviralu duhovnu preumilnog glasa. Tvoja zlatousta slova, česni oče, učmale nam duše obodruju, zlate, i proroštva tvoja melem su za dušu, i za boli tela. Tvojim zlatoustim slovima sve nas nauči da ti kličemo:

Raduj se, Lelića tvoga zvezdo sjajna, i manastira tvoga koji je istočnik čudesa sa višnjih nebesa!

Raduj se, valjevskog kraja molitveniče moćni!

Raduj se, srbskog roda kormilaru i srbske crkve kulo svetiljo, koja nam pokazuješ pute!

Raruj se, Mučeniče Novi, od fašista postradali, a po smrti od utopista omrznuti!

Raduj se, jer si zloglasni logor u kom si zatočen bio, svojim krvavim znojem osvetio!

Raduj se, jer si se, za onoga koji te je u logor prognao usrdno molio, da se srodnica njegova u manastiru koji će nositi tvoje ime, kao inokinja podvizava!

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Kondak 2.

Videvši te mnogi, kako angelo podobno živiš, i svetliš kao svetionik na pučini mora, i dušama našim obezbeđuješ mirno pristanište, proslavljaju te kao putevođu, blagovesnika, i jednog od najvećih proroka pravoslavlja, a Gospodu svome kliču: Aliluja!

 

Ikos 2.

Evropa kad vide tebe, Nikolaje, mudrijeg od mnogih učitelja sujetne mudrosti, daru premudrosti zadivi se tvome, koga si stekao od Gospoda svoga, srbska crkva kad te, Zlatousti vide, umilne ti himne preuznosi, poje, bogomoljci tebe i u zvezde kuju, kao putevođu svog tebe poštuju:

O, raduj se, jer si pre drugih video da Evropa pati, da je jedva živa!

O, raduj se, jer si u njenoj bolesti, sindrom farisejski i sadukejski prepoznao!

Raduj se, jer si novih fariseja evropskih i svetskih delatnost prozreo!

Raduj se, jer si uvideo da korov komunistički, socijalistiočki - utopistički, celom svetu, a najviše Rusima i Srbima krv na slamku pije!

Raduj se, jer si bogomoljcima tvojim koje si vodio i rukovodio, govorio, da su post i molitva dva krila duše čovekove!

Raduj se, jer si sav evanđelski podvig svodio na post i molitvu, bez koga se ne može napredovati, u duhovnom životu!

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Kondak 3.

Blagodatnom silom koja se izlivala na verne preko žive reči i pera, budio si uspavane savesti mnogih, da bi vrlinsko življenje zavoleli i Gospodu klicali Aliluja!

 

Ikos 3.

Ko će od nas zemni moći da opeva visine i dubine tvoga bogoslovlja, i mnoštvo trudova i podviga tvojih. Anđelske hvale si dostojan. Imajući veliku ljubav prema tebi usuđujemo se da ti kličemo:

Raduj se, jer spisima svojim i dan danas propovedaš!

Raduj se, jer si pristupačnim narodnim jezikom običnom narodu pokazivao put spasenja!

Raduj se, jer si uzvišenim stilom mudracima svetskim objavljivao nebesku mudrost!

Raduj se, jer si poput Gospoda, za svoje učenike birao bogonosne čiste duše, koji su kao blagovesnici, Duhom svetim bili rukovođeni!

Raduj se, jer si znao, da je mudrost ovoga sveta ništavna pred Bogom, te si se umudrio nebeskom mudrošću!

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Kondak 4.

Bura misli mnogih u duši mi stoji, kako da opevam vrline i reči, kojima se pastva leči od svih boli. Da Gospodu svome Aliluja poje, da Gospodu kliče i svog Boga voli.

 

Ikos 4.

Saznavši o tebi mnogi, novi svetitelju srbski, i svepravoslavni, Nikolaje, hranili su se i pojili tvojim korisnim poukama, i vraćajući se na pravi put koji vodi u život večni, i zadovoljni ti vapijali:

Raduj se, putevođo rodu srbskom, krstonosnom!

Raduj se, jer si po celom svetu i rečju i perom pravoslavlje svetosavskog duha propovedao!

Raduj se, jer su tvoji bogomoljci, poput ribara galilejskih bili gromoglasne trube blagočešća!

Raduj se, jer su oblagodaćeni bogomoljci srbski, tobom vođeni i rukovođeni, i molitvama tvojim krepljeni, neustrašivo evanđelje propovedali, da im se sav svet divio!

Raduj se, jer saveta tvojih bogomudrih i proroštava uvek ćemo se sećati!

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Kondak 5.

Javio si se, zlatousti evanđeliste, propovedniče pokajanja, i proroče pravoslavlja, kao od Boga vođena zvezda, ti si, koja po celom svetu hodi, i pastvu, svojim zlatoustim slovima ka spasenju vodi, ka spasenju vodi, da je oblagorodi, i da Gospodu kliče: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videći te protojerej Vukašin, veoma milostivog poput Nikolaja Mirlikiskog, kada si preko njega milostinju delio, da bi i njega milostinji naučio i da bi ispunio reči Gospodnje, što da desnica da ne zna levica tvoja. Otac Vukašin je proslavio Boga koji ima tajne milostive sluge tvoje. I mi tebi milostivom prvoprestolniku kličemo:

Raduj se, jer si svoju episkopsku platu nerado primao, i niščima je razdava!

Raduj se, jer si protojereju Vukašinu novac davao da on mesto tebe milostinju deli. U koga si pogledao, onome je novčanu pomoć davao, jer si kao prorok Božiji svačiju nevolju i potrebu duhom video!

Raduj se, jer si jednom, koji je na ulici od tebe cipele tražio, odmah svoje skinuo i dao, a sam obične seoske opanke obuo!

Raduj se, jer je nemoguće pomenuti sva dobročinstva tvoja!

Raduj se, jer su, milostinje tvoje, svetitelju Nikolaje, i kolenopreklone molitve koje si, za prijatelje i neprijatelje činio!

Raduj se, ktitore lelićkog hrama i obnovitelju mnogih crkava i manastira!

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Kondak 6.

Mnogi su te, svetitelju Nikolaje, preko tvojih knjiga upoznali. Na mnogima su se ispunila proroštva tvoja, i mnogi su osetili molitvenu pomoć tvoju. Dok si sužanj bio, Srbkinji sa paralizovanom vilicom si poput apostola rekao: Srebra i zlata nemam, a ono što imam dajem ti; molitvama Nikolaja Mirlikijskog ozdravi. U Leliću je jedan bolesnik štake zaboravio i otrčao da bi prevoz uhvatio, kličući Bogu: Aliluja!

               

Ikos 6.

Vrlinskim življenjem si Bogu ugodio. Za neprijatelje si se, poput Siluana Atonskog molio. Decu si posebno voleo i mnoga sirotišta osnovao. Ona su te svojim dekom zvala. Sa njima si poslednji komad hleba delio, i mnoga im pisma pisao. Videći širinu duše i srca tvoga, mi te slavimo:

Raduj se, jer si i nama primer milosrđa pokazao!

Raduj se, jer si radi milostivog srca blaženstvo i na zemlji i na nebu stekao!

Raduj se, jer si u Hilandaru ponovo opštežiće uveo, i radi toga silnih nevolja imao!

Raduj se, jer je klevetniku tvome, koji je svetogorskoj policiji naredio da te pod stražom pešice do pristaništa izgnaju, jezik otpao!

Raduj se, jer si neumornom delatnošću zagovornike konkordata u Srbiji ućutkao, a pravoslavlje poput sv. Save ponovo utvrdio!

Raduj se, jer si bezbožje i krivoverje neućutno izobličavao!

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Kondak 7.

Želeći da Srbalje utvrdiš u veri, ti si neumorno o pravoverju zborio, i protiv bezboštva i krivoverja borio. Evropska si i svetska lažna bogomoljstva razotkrivao, a istinsko bogomoljstvo i istinsku veru ispovedao. Kao istinski bogonosac po svedočenju po smrti tvojoj crkvenjaka tvoga, si i zatvorena vrata crkvena molitvom otključavao, a to čudo je tvoj crkvenjak posle dugo vremena objavio, da bi svi koji saznaju za ovo predivno čudo klicali Gospodu Aliluja!

 

Ikos 7.

Videći u tebi Božjeg izabranika, mnogi su te sledili, i sada te slede, jer svima si bio uzor skromnosti i smirenja. U kudeljnoj mantiji si na razgovor kralju išao, sa nebeskim Carem si smirenoumno zborio, Sveto Pismo prepevavao, radi toga ti kličemo:

Raduj se, novi Davide srbski, jer si mnoge duhovne pesme napisao!

Raduj se, jer si jednom dok si za vreme Prvog svetskog rata na Adi beogradskoj bio, redove vojske koja je u panici bežala zbio, da bi neprijatelja potisnula, da bi se narod bez panike bezbedno povući mogao!

Raduj se, liro duhovna, jer si po Duhovnoj Liri Damaskinu sličan!

Raduj se, novi bogoslove srbski!

Raduj se, jer si u stihu i prozi slavoslovio, i blagovesti evanđelske blagovestio, proslavljajući Gospoda!

Raduj se, jer si poput Zlatousta najvišu državnu vlast kada je pogrešno radila izobličavao!

Raduj se, jer te je anđeo čuvar od hiljadu smrti sačuvao!

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Kondak 8.

Blagorodne loze, izabrani grozde, Nikolaje srbski i svepravoslavni, Preslatki se Gospod kroz tebe proslavi. Posle mučeničke smrti kralja srbskog Aleksandra, savremeni gusari iz Vatikana su potkupili namesnika srbskog, da konkordat sa Rimom sprovede i uniju sa Vatikanom ustanovi. Ti si se neustrašivo borio prolazeći širom Srbije i Jugoslavije, nalazeći se i u smrtnoj opasnosti, samo da pravoverje u Srbiji sačuvaš, da bi Srbalji u pravoverju i pravoživljenju klicali Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Vaistinu si se, dok si bio na ovom svetu, o svima brinuo, kao da nisi bio od ovoga sveta. Imao si mnogo neprijatelja ali i prijatelja. Prijatelj si Božji, i svetaca Božijih bio, o kojima si u Prologu i u drugim knjigama pisao. Sličnim si životom i ti živeo, kao drevni proroci poučavao i karao, i o svojoj se pastvi neumorno starao. Mi ti zahvalni kličemo:

Raduj se, jer si kralja mučenika proslavljao, i monarhiju kao Božiju ustanovu priželjkivao!

Raduj se, jer si nečastive sile ogorčio, da si ih svuda potirao i satirao!

Raduj se, jer si svoje robovanje bez roptanja podnosio!

Raduj se, jer si u Dahau mučenički venac dobio, i kroz nevolje se Gospodu još više približio!

Raduj se, jer ti se u tamnici Preslatki Gospod javio i ukrepio te i utešio!

Raduj se, jer si u tamnici, a i kasnije, Satanu posramnjivao, a dušu još više obožio i ovrlinio!

Raduj se, jer si i po smrti od barjaktara vraga omrznut bio, da ti Srbi ni mrtvom dugo u Srbiju nisu dali doći!

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Kondak 9.

Ni mudraci zemni ne mogu da shvate, kako se na grobu tvome u dalekoj zemlji mogla čuti pesma anđela, i kako se proroštva tvoja koja su pre mnogo godina izrečena obistinila, da su molitve tvoje melemi na rane bolnih, koji isceljeni vapiju Bogu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Ni najrečitiji govornici ne mogu ti protiv stati, Zlatouste novi, jer tvoja mudrost nije od ovoga sveta. Ona je blagodat, blago dano od onoga sveta, kojim i nas oblagodaćuješ da ti kličemo:

Raduj se, jer si mudriji od mogih mudraca, čije mudrovanje nije po Bogu!

Raduj se, jer si radi asketskog življenja okrilatio, da ti je duša još za života na zemlji sa Gospodom i anđelima i svetima zborila, i silnom ljubavlju prema Gospodu i ugodnicima Njegovim gorela!

Raduj se, jer si mnoge noći i dane u molitvi provodio!

Raduj se, jer, i ako živeći u svetu, zatvornički si život vodio!

Raduj se, jer si od Gospoda, Koji te je veoma zavoleo, i dar proroštva dobio, da si jedan od najvećih proroka pravoslavlja postao!

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Kondak 10.

Želeći da spaseš dušu, telo si svoje potčinio duhu, da te je duh sveti oblagodatio, da su demoni od tvojih moštiju u strahu iz ljudi bežali, i druge bolesti molitvama tvojim gubile snagu, i da su isceljeni Trojičnom Bogu neprestano klicali: Aliluja!

 

Ikos 10.

Preblaženi oče i novi srbski čudotvorče, ti si tvrđava onih koji ti pritiču da se za njih moliš Gospodu Koji nam snagu daje. Nas uboge u vrlinama oslobodi od svih nevolja, najezde tuđinaca i međusobnog rata, i izmoli nam pogodno vreme za sve, bez štetnih zračenja, i nas sačuvaj od svake nevolje da ti kličemo:

Raduj se, jer si nepokolebivo jelo gladnima pravde!

Raduj se, jer si neiscrpno piće žednima večnog života!

Raduj se, jer nas od meteža i rata čuvaš!

Raduj se, ti koji od uza i ropstva oslobađaš, jer si i sam sužanj bio!

Raduj se, jer si mnoge od različnih nevolja izbavljao!

Raduj se, jer tobom pokajnici život večni stiču!

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Kondak 11.

Preblaženi Nikolaje srbski, ti si u izgnanstvu o rodu svom mislio i sebe i druge tešio govoreći: Kad kuća gori ona se gasi spolja. Voljene Srbe si molitveno krepio, i za njih se molio da im država jednog dana ponovo čvrsto na noge stane. Da Srbalji, posle dugogodišnjeg lutanja i padanja, ponovo oči svoje podignu u nebo, i Gospodu kliču: Aliluja!

 

Ikos 11.

U posleratnom mraku, kada su bezbožnici sebe avangardom radničke klase smatrali, i sve Hristovo ismevali i zatirali, usred Valjeva na zidinama drevnog manastira Gradca stadion načinili i njime se ponosili. I osim Hleba Života, samo su zemaljskog hleba i igara tražili, a u srbskim školama majmuna na uzvišeno postolje postavili, i kao rodonačelnika ga imenovali. O svemu tome si u dalekoj zemlji slušao i suze ronio, i za Srbe se i ostale stradalce molio, da izdrže do kraja, i istinski se nadao da će nas Gospod radi svetih predaka ipak na kraju sačuvati, i zato ti mi kličemo:

Raduj se, svih utopija potopitelju!

Raduj se, pravoslavlja i svetosavlja blagovesniče!

Raduj se, jer si jasnije od mnogih, religiju takozvanog Novog svetskog, satanskog poretka, prepoznao i izobličavao!

Raduj se, jer se opet počelo o tvom vrlinskom življenjiu zboriti, da mnogi o tebi sa ljubavlju propovedaju i u tvoj manastir u Leliću hitaju!

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Kondak 12.

U svim delima tvojim vidi se prst Božiji, i blagodat Božija se kroz tebe javlja, Nikolaje Novi, stube pravoslavlja. Ikone nam tvoje pomažu u muci, svete mošti tvoje nečastive kose, i pobede nad vragom svakodnevno odnose. I mi iz zahvalnosti Bogu koji te poroslavio kličemo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajuć dela tvoja za života tvoga, i molitve tople koje čine čuda, a i posle smrti mnoga čuda teku, iz Lelića tvoga slugo Višnjeg Boga. Zbog toga ti vapijemo:

Raduj se, jer si naš novi kladenac čudesa!

Raduj se, banjo Vitezdo valjevskog kraja!

Raduj se, srbskih zemalja odbrano i nado!

Raduj se, kliče ti prezahvalno stado!

Raduj se, svih vrlina ogledalo!

Raduj se, nebeskih služitelja sažitelju!

Raduj se, Nikolaje srbski, peti evanđeliste i veliki proroče pravoslavlja!

 

Kondak 13.

Svetitelju Nikolaje srbski, smiluj se na rod svoj i sve pravoslavne, da ih nečasnivi ne ulovi u svoje spremnjene mreže, u ova mutna apokaliptička vremena. Primi ovo današnje prinošenje i molitvama tvojim izbavi nas od večnih muka, da bi ti klicali: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

Novi Zlatouste, peti evanđeliste, i veliki proroče pravoslavlja, ne zaboravi nas, roda svog se seti, i svih pravoslavnih, Nikolaje sveti. Da se svi koji ti kliču izbave od svake nevolje i muke. Da u pravoverju i pravoživljenju dane prožive. Da nam ota x bina naša bude daleko od novih jeresi i raskola, a i ako ih bude, molitvama tvojim da izgube snagu. I da konkordati sa Vatikanom i vragom samo davna prošlost budu. Da se uvek, poput tebe, i poput svetog kneza Lazara, opredeljujemo za nebesko carstvo. Da nam se rod srbski složi, umnoži i oboži, i da svi Srbalji budu narod Božji. Da se samo Gospodu i svecima Božijim klanjamo, i da se pred neprijateljima našim nikada ne sklanjamo, imajući čvrstu veru i nadu u Božiju pomoć, i tvoje svete molitve, i da neprijatelje vere i otečestva pobeđujemo, i da neprijatelji naši pobegnu što dalje mogu, a mi da zahvalimo tebi za molitve tvoje i tvome i nešem Caru i Bogu uznosimo hvale. Jer Njemu priliči svaka slava čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.