ponedeljak, januar 22, 2018

 Sv Evdokija

Akatist Svetoj Prepodobnomučenici Evdokiji

praznuje se 01. (14.) marta

(čita se za pomoć onima koji stradaju od bludne strasti)

 

Kondak 1.

Tebi Bogom izabranoj od roda samarjanskoga i pozvanoj iz bezdana pogibelji u ogradu Svete Crkve Njegove, na svečanost prvorođenih čija su imena zapisana na Nebesima, prepodobnomučenice Evdokija, uznosimo pohvalni pesmopoj, jer mnogo može molitva pravednice pred milosrđem Svevišnjega, pa i od svake nevolje da spase one koji ti kliču:

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Ikos 1.

Angelski činovi i duše pravednika na Nebesima raduju se radošću velikom zbog jednoga grešnika koji se kaje – po istinitoj reči Gospodnjoj. I mi, zemnorodni, gledajući kako si i ti iz dubine bezakonja na put spasenja natprirodno izvedena Evdokija predivna, radujemo se, i Gospodu blagodareći, pohvalno ti kličemo:

Raduj se, jer Bog čudo milosrđa Svoga kroz tebe objavi!

Raduj se, jer si čudesnu silu dobrote Hristove na sebi pokazala!

Raduj se, iz tame grehovne na divnu svetlost Jevanđelja pozvana!

Raduj se, jer si iz kala slasti velijarovih rajske sladosti dostigla!

Raduj se, jer se moliš za naše obraćenje od zlih dela!

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Kondak 2.

Prizri sa Neba, Hriste Spase, i ne prezri nas, molimo Te, jer smo velikim gresima porobljeni, nego nas molitvama slavne prepodobnomučenice Evdokije obaspi milošću i spasi, i pokaži naslednicima Carstva Tvoga, da sa mučenicima i prepodobnima i svima Svetima kličemo dobroti Tvojoj: Aliluja!

 

Ikos 2.

Razum ljudski ne može da pojmi od kakvog si strašnoga greha na visinu angelskog žitija blagodaću Hristovom uzišla, hvale dostojna Evdokija. Stoga te i mi, imajući te za dobru zastupnicu, toplo molimo: izbavi i nas iz bezdana grehovnog, da ti s ljubavlju ovako vapimo:

Raduj se, blagodaću i svetlošću ispunjena!

Raduj se, jer si ropstvo đavolje izbegla!

Raduj se, agnice koja si u dvor razumnih ovaca Hristovih pohitala!

Raduj se, jer si slatki glas dobrog pastira Hrista, što te pozva, čula!

Raduj se, drahmo izgubljena koju Hristos nađe!

Raduj se, jer sve bodriš da ne očajavaju u velikoj tuzi grehovnoj!

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Kondak 3.

Sila blagodati izobilno se javi tamo gde se umnoži greh, da se angeli na Nebu vesele za jednoga grešnika koji se kaje, kao što ti beše, sveta Evdokija, i da se s radošću susreću pred Prestolom Božijim pojući: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući bogatstvo milosrđa, mitare i grešnike i neverne prizvao si, Isuse Gospode, a sluškinju Tvoju Evdokiju, što u gresima život prazno provođaše i Tebe spozna, pokajanjem i krštenjem prosvetio si i na podvig mučeništva izveo. Nas pak sve istinskom pokajanju kroz nju naučivši, potičeš da je hvalimo pesmama ovim:

Raduj se, jer si dušu svoju blagodaću obnovila!

Raduj se, jer si se sveta grehovnog sa strastima i pohotama odrekla!

Raduj se, jer si činu monaškome dobar put pokazala!

Raduj se, jer si postom, molitvom i podvizima dušu svoju od grehovne prljavštine očistila!

Raduj se, jer si mučeničkom smrću trku svoju svršila!

Raduj se, jer si krvlju svojom, za Hrista prolivenom, odeždu svoju bračnu ubelila!

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Kondak 4.

Bure pomisli grehovnih što držahu u ljutom ropstvu dušu tvoju, Evdokija čudesna, dotače se blagodat Gospodnja, kada po divnom promislu Božijem inok German, koji u obitelj svoju iđaše i noću se zateče u gradu Iliopolju, zanoći kraj grehovnog doma tvoga, i po običaju svome usred noći probudi se i stade da čita psalme i pesme, i o strašnom sudu Hristovome, kličući Bogu sa umiljenjem: Aliluja!

 

Ikos 4.

I ti, sveta Evdokija, ležeći na postelji grehovnoj, usred tišine noćne, začu glas inoka kako divno govoraše o večnoj slavi pravednika i strašnim mukama grešnika, i ti se istoga časa iz sna pogibeljnog probudi, a ujutro te inok taj na put spasenja upravi. A kad te jerej Božiji u veri Hristovoj oglasi, stazi pravednoj svim srcem ti se priljubi. Mi pak, diveći se takvom promislu Božijem o tebi, kličemo ti ovako:

Raduj se, poverenice divnoga promisla Božijeg!

Raduj se, pečate čovekoljublja i štedrosti Njegove!

Raduj se, jer te muke adske, što grešnike očekuju, ustrašiše!

Raduj se, slavom rajskom, što čeka pravednike, opijena!

Raduj se, jer se noć, tamna za nevernike, tebi javi kao prosvetljenje u sladosti reči Božijih!

Raduj se, jer kad svanu jutro, svanu i tebi svetlost blagodatnog obnovljenja!

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Kondak 5.

Božanskom blagodaću osenjena i od mudroga Germana blagočestivo poučena, ti se slavna Evdokija pre krštenja svoga, zatvori, i sedam dana i sedam noći, upodobljavajući se bludnici Jevanđelskoj, u postu, suzama pokajanja i molitvi svusrdnoj prebivaše, obogaćujući sebe za nove podvige, i Bogu, koji grešne miluje, vapijući: Aliluja!

 

Ikos 5.

Iako se malo vremena podvizavaše, ti se ipak, blažena Evdokija, udostoji Nebeskog viđenja, jer te arhangel Mihailo uznese u obitelji rajske i likovi svetih sretoše te, a od duhova zlobe u vazduhu klevetana i njihovom jarošću nemoćnom vučena, s velikom radošću u svoje obraćenje uveri se, i udostoji se sviše blagodatnog obećanja da ćeš biti čuvana u sve dane života svoga. Stoga ti vapijemo ovako:

Raduj se, Bogom izabrana i čudesnim promislom njegovim od bezakonja opravdana!

Raduj se, jer si se ubrzo otkrivenja Nebeskih udostojila!

Raduj se, jer si naselja rajska još u telu videla, a sveti Božiji te sestrom nazvaše!

Raduj se, jer te knez tame za grehe, koje ti Bog već otpusti, klevetaše, ali te angel od strašnog naručja njegovog sačuva!

Raduj se, jer te do skončanja žitija tvoga taj angel tešaše!

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Kondak 6.

Svima palima i očajnim grešnicima propovedaš, Evdokija svečasna, Božije čovekoljublje i silu, kako se pokajanjem grešna duša umiva, čisti i svetli i uzvodi gore, i veseli sile Nebeske, s kojima i mi kličemo: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasja divnom svetlošću tvoj život, blažena Evdokija, kada se u Bogotkanu odeću krštenja obuče i imanje svoje, grehom nepravedno stečeno, ništima razdade, i nogama crkvenog prezvitera priteče, te u obitelj pohitavši, mnoge dane u podvizima prepodobnim blagočestivo požive. Videći takvu divnu i brzu promenu života tvoga, kličemo ti ovako:

Raduj se, jer si propadljivo bogatstvo nepropadljivim zamenila!

Raduj se, jer si kao riznicu pravednu prijatelje na Nebu jevanđelski stekla!

Raduj se, jer si Hrista radi duhom i telom osiromašila!

Raduj se, jer si Gospoda više nego ranije greh, zavolela!

Raduj se, jer si Njemu bez lenjosti, usrdno, kao ranije laskavom satani poslužila!

Raduj se, jer si Sveto Pismo brzo razumela, i njima poučena, rukovoditeljka onih što se spasavaju postala!

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Kondak 7.

Hoteći da stvori prepreku tvome svetlom ushođenju na Nebo, bogoblažena Evdokija, iskonski vrag ljudskoga roda nagovori mladića Filostrata, koji i ranije grehovnom strašću prema tebi goraše. On u odeći monaškoj, kao vuk grabljivi, u obitelj uđe, i kada te ugleda pred sobom, svakojakim laskavim rečima i načinima upinjaše se da grehovni oganj u tebi zapali i da te na put pogibelji skrene i u grad Iliopolj otme. Ali silom Božijom, što u tebi obitavaše, kažnjen beše kada jednom rečju tvojom pade pred noge tvoje. A kada se pred jutro molitvom tvojom, po naređenju sviše, u život povrati, posrami vraga i srcem zavapi štedrome Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

Ti se uistinu, po jevanđelskom primeru, javi kao nova Samarjanka, prepodobna Evdokija: jer ona u bezakonjima življaše i Sam je Gospod Hristos kraj izvora nađe. Zbog toga se ona Njemu svom dušom priljubi i život ispravivši, u mučenjima dušu svoju za Njega predade. Tako i ti, stopama njenim išavši, kroz ista vrata Carstvo Nebesko dostiže. Hvaleći Samarjanku i tebi kličemo ovako:

Raduj se, druga Samarjanko, koja si Fotini Samarjanki podražavala!

Raduj se, jer si Istočnika života i spasenja - Hrista dočekala!

Raduj se, jer si pomamne strasti i ljubav plotsku odbacila!

Raduj se, jer si sve uze i mreže vražije raskinula!

Raduj se, jer si teško breme ledenog služenja đavolu blagim i lakim jarmom Hristovim zamenila!

Raduj se, jer si tim putem u naselja Nebeska stigla i za nas se sada tamo moliš!

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Kondak 8.

Videvši čudnu i preslavnu promenu tvoju, prepodobna Evdokija, pukovi demona mračnih gorko ridahu, a sve Sile Nebeske, radosno igrajući, pesmu Hristu pojahu, proslavljajući Božije milosrđe i velikim glasom kličući: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sva i uvek zlobe puna, a tobom posramljena lukava zmija, prepodobna Evdokija, nove spletke protiv tebe namisli. Njome nagovoren car Avrelijan, sumnjajući da se bogatstvo koje si ostavila, u tvojoj obitelji čuva, posla sina svog s vojnicima da ga opljačkaju, a one koji tamo žive mačem da poseku; ali ovaj čudesno u blizini obitelji teškom bolešću beše poražen i pade mrtav – a tvojim molitvama živ i zdrav posta, pa se smiri, pokaja i sa celim domom svojim Hristu obrati, i tako novu muku vragu pričini, a tebi radosno klicaše ovako:

Raduj se, nevidljivom silom Božijom čuvana!

Raduj se, obasjana čudesima mnogim!

Raduj se, pokajanja usrdna propovednice!

Raduj se, jer mnoge nevernike putu spasonosnom učiš!

Raduj se, jer obaraš spletke đavolje!

Raduj se, jer zle namisli njegove u dobre početke pretvaraš!

Raduj se, jer mrtve vaskrsavaš silom Hristovom!

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Kondak 9.

Svim vrlinama i velikim uzdržanjem ukrašeno beše čudesno prebivanje tvoje u obitelji, Evdokija premudra, jer si u podvigu svome iz sile u silu blagočestivo ushodila, visinu žitija ravnoapostolskog dostigla i zla lukavstva demona, što ti svuda dosađivahu, u dobro obraćala, mnoge nevernike i u gresima ogrezle, Hristu privodila, vazda pojući: Aliluja!

 

Ikos 9.

Rečitost zemnorodnih nemoćna je da dostojno pohvali podvige tvoje, svehvalna Evdokija. Jer čije su reči dovoljne da iskažu suzne potoke što si u molitvama Bogu prolivala? Ko bi bolesti tvoje izbrojao, ko svenoćna bdenija tvoja, vidljive i nevidljive borbe s vragom, stradanja za Hrista i svu tegobnost žitija tvoga iskazao? A sav grad Iliopolj i obitelj tvoju i sva okolna sela čudesima si prosvetila i kao sunce obasjala. Stoga te molimo: ozari zracima svetlosti tvoje i naša srca i izmoli oproštaj grehova svima koji ti vapiju ovako:

Raduj se, jer si pomračeni lik Božiji u svetlosti velikoj u sebi izobrazila!

Raduj se, jer si odavala blagouhanje Nebesko!

Raduj se, zvezdama čudesa ukrašena!

Raduj se, jer si zracima svih čudesa sijala!

Raduj se, jer si veličanstvo Božije svim krajevima Zemlje blagovestila!

Raduj se, jer si Nebo i Zemlju prizivala da opevaju slavu Gospoda tvoga!

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Kondak 10.

Spasitelja svih i Gospoda Isusa, Koji ti se u noći javi, ugledala si, Evdokija Bogoblažena. On te, pak, kćeri Svojom nazva i na podvig ispovedništva i stradanja za Ime Njegovo prizva, slave radi Nebeske i obraćenja mnogih zabludelih. On ti, reče da se ničega ne strašiš i blagovoli da ti bude saputnik i pomoćnik Sam, Preslatki, kao što i obeća. Ti pak, srcem čista, ovoga se premilog viđenja udostojivši, radosno zapeva Svemilostivom Spasu: Aliluja!

 

Ikos 10.

Carstvo tame i idolosluženja mrskog šireći, Diogen vladar na Hrišćane gonjenje podiže, i na tebe, Evdokija, kao istinsku sluškinju Hristovu, pedeset vojnika posla. Ti pak, prepodobna, viđenjem čudesnim ukrepljena, kivot sa Božanskim Tajnama Hristovim sa sobom uzevši, sama se u ruke vojnika predade. Kada si pak na sudu nečastivom mudar odgovor o Gospodu dala i muke najsurovije za Hrista pretrpela, mnoga si čuda imenom Njegovim učinila, i tada si sve gonitelje, mučitelje i zbor narodni u veru Njegovu obratila, a oni ti klicahu ovako:

Raduj se, Gospoda Isusa prepodobna učenice i ispovednice!

Raduj se, divnih čudesa silom Njegovom izvršiteljko!

Raduj se, jer si Filostrata bludnog od pogibelji spasila!

Raduj se, jer si Avrelijana zavidnika s porodicom njegovom od mreža đavoljih izbavila!

Raduj se, jer si Diodora, koji te uhvati, sa vojnicima i srodnicima s puta nečasnog odvratila!

Raduj se, jer si i samoga Diogena, mučitelja tvoga sa svim domom njegovim i mnoštvom naroda Hristu privela!

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Kondak 11.

Pesmu blagodarnu uznestoše ti, sveta Evdokija, nekada ljuti gonitelji, a sada novoprosvećeni Hrišćani grada Iliopolja, koje ti veri nauči i čudesima prosveti. Jer se čudesa preslavnih u gradu udostojiše, kada ti, i sama od pogibelji ka spasenju obraćena, drugima, što u mrežu đavolju behu ulovljeni, pomoć javi, i poput apostola, sav narod tvoj za sobom na Nebo povede i nauči da Svedržitelju poje: Aliluja!

 

Ikos 11.

Ne samo da si ti svetlo zasijala znamenjima, Evdokija slavna, nego si i za ljude tobom obraćene od Boga dar čudotvorenja izmolila: kada neko dete Zinon, koga otrovna zmija ujede zaspa na smrt, i molitvama novog Hrišćanina Diodora u ime Isusa Hrista Raspetoga čudesno ožive, tada svi ljudi opet Bogu živome, Koji u ljudima čudesa čini, hvalu uznesoše, a tebi, nastavnici svojoj, klicahu ovako:

Raduj se, molitvenice usrdna za ljude novoprosvećene!

Raduj se, jer si podvizima svojim Bogu ugodila!

Raduj se, jer si strašnim znamenjima i neprijatnostima ljude Hristu obraćala!

Raduj se, jer si veliku smelost stekla prema Gospodu, Koji živima gospodari i mrtvima vlada!

Raduj se, vinovnice Jevanđeljem prorečenog čuda o neškodljivosti žaoke zmijske!

Raduj se, vrta Hristovog na Zemlji, poput apostola, blaga saditeljko!

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Kondak 12.

Blagodati velike i pobedonosnih podviga ispunjenu sveblagu glavu tvoju, što trku svoju na putu dobro svrši, Evdokija prepodobna, kao riznicu dobroplodnu i zrelu, Vikentije, gradonačelnik nečastivi, preko vojnika mačem poseče, misleći tako mrskim Bogovima da službu čini. I ne razumede da skvernim delom sebe pomrači i tako večne muke i pogibiju zadobi, a svetoj duši prepodobnomučenice pomože da se brže od tela rastane i sa Hristom bude, pojući Mu sa angelima i Svetima: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući divno i za nas grešne poučno žitije tvoje, pokajanjem umiveno, vrlinama obasjano, prepodobnomučeništvom ukrašeno i mučeničkim podvigom završeno, sveta i Bogoblažena Evdokija, Gospoda, Koji te izabra i k Sebi primi, proslavljamo, i nadajući se u tvoje zastupništvo pred veličanstvom Njegovim, slatko ti, mučenice, vapijemo:

Raduj se, jer si Jagnje Božije propovedala i kao jagnica Njegova zaklana!

Raduj se, jer si se za život večni, u kome nema starenja, blagočestivo prestavila!

Raduj se, jer si Hristu, Ženiku tvome svetilo duše pripravila!

Raduj se, jer si venac prepodobnomučeništva svoga krvlju slavno ukrasila!

Raduj se, tela naših zdravlje i duša spasenje!

Raduj se, jer je nama grešnima uspomena tvoja slatka a svoj Crkvi ime tvoje prečasno!

Raduj se, mučenice Evdokija, molitvenice za spasenje duša naših!

 

Kondak 13.

O, svehvalna i Bogoblažena prepodobnomučenice Evdokija! Primi od nas malo moljenje ovo, i stojeći pred Svetlošću Nepristupnom, moli se Svedarežljivom Bogu da po milosti Svojoj otvori dveri pokajanja nama koji dušu mrskim gresima ukaljasmo i u lenosti život svoj isprazno provođasmo, neka samo Njemu znanim putevima blagodatno uredi da iz mraka grehovnoga ka svetlosti doma Očevog poteknemo, rajska naselja dostignemo i udostojimo se da skupa s tobom radosno pojemo: Aliluja!

(Ovaj Kondak se čita triput, a onda Ikos 1. i Kondak 1.)

 

Molitva

(čita se klečeći)

O, svehvalna prepodobnomučenice Hristova Evdokija! Ti si toplom ljubavlju svojom prema Hristu Bogu sve spletke đavolje uništila i bescen-biser Hrista i Carstvo Nebesko stekla. Stoga ti pripadamo sa umiljenjem u duši i skrušenim srcem vapijemo, mučenice, mi nedostojni: prizri s visine Nebeske na nas koji se s grehovnim iskušenjima borimo, i čuj vapaj naš: mnogim gresima i nevoljama svakog dana vrag nas sapliće, tražeći pogibiju našu. O slavna i svehvalna mučenice i ispovednice Hristova Evdokija! Umoli Hrista Boga, Koji te zavole, da nam ostavljenje mnogih sagrešenja podari, da nas blagodaću Svojom ukrepi kako bi trezveno i bodro sledili put svetih zapovesti Njegovih i uselili se u svete blažene Nebeske obitelji, gde ti sa svima Svetima radosno slavosloviš Jednobitnu Trojicu, Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.